gpw upadłość

Wniosek o upadłość Hydrobudowy Polska zwrócony

Sąd Rejonowy w Poznaniu zwrócił wniosek o upadłość Hydrobudowy Polska z przyczyn formalnych. Wniosek złożyła spółka Budownictwo Drogowe Krug

Afera GetBacku. Spółka znów nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2017 r.

Afera GetBacku. Spółka znów nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2017 r.

Czy sprawozdanie ukaże się w poniedziałek 2 lipca w nocy, tego nie wiadomo. Miało być opublikowane już pięciokrotnie. Ostatnio w piątek 29 czerwca. Nie zostało. Nowy termin GetBack wyznaczył na dziś. A jeśli chodzi o raport za pierwszy kwartał 2018 r., spółka zapowiada, że ujawni go 23 lipca. Dlacze

DNB Bank Polska wypowiedział kredyt Hawe Telekom

DNB Bank Polska wypowiedział kredyt Hawe Telekom

skutku - jego częścią miała być emisja nowych obligacji wartych blisko 18 mln zł. Jednak na papiery nie było chętnych. W piątek po sesji giełdowej zarząd Hawe Telekom złożył wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, czyli takiej, która pozwala na kontynuowanie działalności firmy, pod warunkiem że

Afera GetBacku. Spółka ma 1,3 mld zł straty, audytor nie podpisał się pod raportem rocznym

Afera GetBacku. Spółka ma 1,3 mld zł straty, audytor nie podpisał się pod raportem rocznym

.  KNF: Handel akcjami GetBacku na GPW może być przywrócony Od kwietnia zawieszone są notowania GetBacku na warszawskiej giełdzie. Po  publikacji raportu za 2017 r. rzecznik KNF Jacek Barszczewski poinformował, że może zostać wznowiony obrót papierami GetBacku. Są jednak dwa warunki. Pierwszy

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

Eurometal wykonywał prace w ramach kontraktu kolejowego realizowanego przez Grupę Polimeksu w województwie pomorskim w 2010 i 2011 r. We wniosku o upadłość podano, że Polimex zapłacił 204 tys. zł przedpłaty, potrącił 146 tys. zł należności wobec Eurometalu, ale zalega z zapłatą

Upadłość DSS i kolejne kłopoty na A2? Spółka zaprzecza

Upadłość DSS i kolejne kłopoty na A2? Spółka zaprzecza

"Będzie wniosek o upadłość firmy Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) odpowiedzialnej za budowę autostrady A2" - podało Radio RMF w poniedziałek. Sprawa ma dotyczyć odcinka C autostrady A2, którą DSS przejął - w konsorcjum z Boegl & Krysl - w sierpniu zeszłego roku po

Delikatesy A.pl spadły z giełdowego parkietu. Spółka do likwidacji

Spółka nie tylko nie opublikowała zgodnie z regulaminem rynku NewConnect na czas wyników za pierwszy kwartał, ale też od 27 maja nie posiada zarządu. To wtedy z funkcji prezesa zrezygnował Jarosław Jesionek. Wcześniej jednak złożył on wniosek o upadłość likwidacyjną

Elektromontaż-Poznań zainteresowany ewentualnym przejęciem Elektrobudowy

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości umożliwi spółce Elektromontaż-Poznań zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa w celu przejęcia przedsiębiorstwa. "Syndyk masy upadłości

GPW zawiesiła obrót akcjami 12 spółek

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sco-Pak, Redwood Holding w upadłości, Magna Polonia, Lark.pl, Indygotech Minerals, Hubstyle, Drop, Czerwona Torebka, Cube.ITG, Clean&Carbon Energy, Chemoservis-Dwory

Hubert Staszewski zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Hubert Staszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy w upadłości ze skutkiem na dziś, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Przyczyny rezygnacji nie zostały podane" - czytamy

Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka. "Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej

Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, podała spółka. "Emitent działając [i] w oparciu o uchwałę zarządu emitenta z dnia 19 marca 2020 r. [?] oraz [ii] na

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy złożył zażalenie do sądu na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka. "Syndyk masy upadłości informuje

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii

GPW zawiesiła obrót akcjami 14 spółek

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Wilbo, SCO-PAK, Redwood Holding w upadłości, Magna Polonia, Lark.pl, Indygotech Minerals, Ideon, Hubstyle, Czerwona Torebka, Cube.ITG, Clean&Carbon Energy, Calatrava

Elektrobudowa ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce, podała Elektrobudowa. "Zwolnienia grupowe mogą objąć

GPW: Wycofanie akcji Redwood Holding z obrotu nastąpi z dniem 1 lutego

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Redwood Holding w upadłości nastąpi z dniem 1 lutego 2020 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). "Zarząd giełdy stwierdza, że [?] w związku z

GPW wykluczyła akcje Alma Market z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Alma Market w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca, podała giełda. "W związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia

Giełda wykluczyła Kerdos z obrotu z dniem 19 kwietnia

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. Decyzja nastąpiła w związku z upływem terminu 6

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości. "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości informuje, że w

Elektrobudowa zwołała NWZ na żądanie porozumienia akcjonariuszy na 11 maja

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na 11 maja, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że żądanie zwołania NWZ złożyło porozumienie akcjonariuszy, które posiada 5,38% kapitału zakładowego spółki. Z kolei

Elektrobudowa ma ogłosić dziś zaproszenie do rokowań o przejęciu masy upadłości

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których spółka zamierza ogłosić 10 kwietnia zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia

GPW: Wycofanie akcji Cube.ITG z obrotu nastąpi 8 czerwca

. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Cube.ITG S.A., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy ? Prawo upadłościowe, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

upadłości Qumaka uprawomocniła się. Klauzula prawomocności nadana została 14 marca. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia nastąpi wycofanie akcji Qumak z obrotu. Qumak w upadłości jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. przez Janali Sp. z o.o., Cezarego Kubackiego oraz Macieja Nowaka, wystąpiło do zarządu spółki o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i chce na nim przegłosować

Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumaka

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumak w upadłości, a Konrad Pogódź zrezygnował z funkcji członka zarządu, podał syndyk masy upadłości Qumak Piotr Duda. "Rezygnacja prezesa zarządu Qumak w upadłości

GPW wykluczy akcje Próchnika z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Próchnika w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia, podała spółka. "Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. "W związku

Elektrobudowa rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podała

Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Braster podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "W ocenie zarządu spółki otwarcie przyspieszonego postępowania

OT Logistics: Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla STK

sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej. 21 kwietnia sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Emitent pragnie podkreślić, iż intencją emitenta jest

GPW zawiesiła obrót akcjami 10 spółek

uchwały w sprawie zawieszenia obrotem akcji spółek: Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, Wilbo, Regnon, MNI, Magna Polonia, Ideon, Clean & Carbon Energy, Calatrava Capital, Budopol-Wrocław i Ampli w upadłości. Jak podała GPW, wszystkie te spółki zostały

Elektrobudowa miał 312,07 mln zł straty netto, 244,4 mln zł straty EBIT w 2019

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości odnotowała 312,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

M.L. Giżyński powołany na prezesa Elektrobudowa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej

Sąd postanowił o upadłości Alma Market

upadłości Alma Market. Alma Market zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews)

GPW zawiesiła notowania 5 spółek na NewConnect

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami 5 spółek, podała giełda. Zarząd giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego

GPW zawiesiła obrót akcjami 6 spółek

sprawie zawieszenia obrotem akcji spółek: Ampli w upadłości, Budopol-Wrocław, Clean & Carbon Energy, Ideon, MNI i Regnon w restrukturyzacji. Jak podała GPW, wszystkie te spółki zostały zawieszone, ponieważ po raz kolejny znalazły się w segmencie rynku regulowanego Lista Alertów

Giełda zdecydowała o wykluczeniu Advadis i PBO Anioła od 16 listopada

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Advadis w upadłości likwidacyjnej oraz spółki PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z dniem 16 listopada

GPW zawiesiła obrót akcjami 11 spółek

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli w upadłości układowej, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, Ideon, Indygotech Minerals, Lark.pl, Magna Polonia, Regnon, Wilbo i Zakład

Ursus: PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył w ostatnich dniach września 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa, podała spółka. Ursus otrzymał tę informację od nadzorcy sądowego Dariusza Wardy. "Ww. wniosek nie został jeszcze

Qumak miał 2,32 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Qumak w upadłości jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie

Qumak zwolni do 217 osób w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Qumak zdecydował o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych w związku z decyzją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Planowane jest zwolnienie nie więcej niż 217 osób. "Zarząd spółki Qumak S.A

Action: Sąd uprawomocnił układ upadłościowy spółki zależnej SFK

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Sąd rejonowy w Krakowie stwierdził prawomocność postanowienia tego sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym SFK Sp. z o.o. w upadłości, spółki zależnej od Action w restrukturyzacji, podał Action

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

upadłości jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań

Elektrobudowa miała 18,7 mln zł straty netto, 18,58 mln zł straty EBIT w I kw.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

GPW zawiesiła obrót akcjami 12 spółek

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Magna Polonia, Ampli w upadłości układowej, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, Ideon, Indygotech Minerals, Lark.pl, Regnon, Wilbo, Zakład

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

W takiej sytuacji jedynym ratunkiem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od 2009 r. mamy w Polsce przepisy, które na to pozwalają. Ale przed 10 laty ich wersja była tak skomplikowana, że prawie się nie dawało z nich skorzystać. W pierwszym roku obowiązywania przepisów na 985 złożonych

Indata: Sąd zdecydował o ogłoszeniu upadłości spółki

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości Indaty, podała spółka. Sąd postanowił m.in.: wezwać wierzycieli

Sąd uznał, że decyzja o upadłości likwidacyjnej PBO Anioła jest skuteczna

Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) ? Sąd Rejonowy w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowił, że postanowienie o zmianie ogłoszenia upadłości PBO Anioła z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej

Próchnik: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości spółki, podano w komunikacie

Inż-Bud cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Inż-Bud z siedzibą w Tarnowie cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Polimex-Mostostal, podano w komunikacie. Polimex-Mostostal to

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXM

majątku spółki, podał TXM. "Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia

Sąd ustanowił radę wierzycieli Elektrobudowy

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli Elektrobudowy w upadłości, podała spółka "Na podstawie postanowienia sąd ustanowił

PSE nałożyły na Elektrobudowę 20,2 mln zł kar umownych

oraz nałożenia kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosiło ok. 68

Spółka TXM działająca na rynku rumuńskim wnioskuje o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Adesso TXM Romania S.r.l., spółka zależna TXM w restrukturyzacji, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, podał TXM. "Zakończenie działalności na rynku rumuńskim jest elementem planu restrukturyzacji spółki. W

Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Qumaka

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Qumaka, podała spółka. "Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego-komisarza w

Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator pisma zawierające odstąpienia od umów o wartości ok. 53 mln zł wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na

Inż-Bud złożył do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu-Mostostalu

-Mostostalu, podała spółka. "Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od

Sąd czasowo wstrzymał rozpoznanie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości Ursusa

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wstrzymał rozpoznanie złożonego przez PKO Bank Polski uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Ursusa w restrukturyzacji do czasu

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydziału X Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Jednocześnie Qumak podkreśla, że kontynuuje przegląd opcji

Sąd postanowił o upadłości Polimex Engineering w likwidacji

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Polimex Engineering w likwidacji - spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu, podał Polimex. "Ogłoszenie upadłości spółki zależnej nie będzie miało

Giełda wykluczy akcje Gant Development z obrotu 25 maja

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Gant Development z dniem 25 maja, podała giełda. Grupa kapitałowa Gant Development w upadłości jest holdingiem

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

; - czytamy w komunikacie. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Pismem z dnia 23 maja 2016 roku spółka wnosiła o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Pod koniec czerwca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami

GPW wykluczyła akcje MNI z obrotu giełdowego z dniem 27 października

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje MNI w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 27 października, podała spółka. "Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w

Qumak zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

przygotowaniu i ewentualnym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podano także. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane

TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych, wynika z komunikatu spółki. "Wobec przedłużającego się oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację, z przyczyn formalnych, była zmuszona

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

GPW zawiesiła E-Kancelarię, EFH, Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal

Warszawa 18.11.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. Obrót akcjami spółki E

Sąd umorzył postępowanie ws. ogłoszenia upadłości Polimeksu z wniosku Inż-Bud

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu -Mostostal z wniosku Przedsiębiorstwa Robot Inżynieryjno

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka. Próchnik 18 maja złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości. Zarząd

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. "Pomimo podjęcia decyzji

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

wyjaśnia, iż ustanowienie nadzorcy ma związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary

Sąd zakończył postępowanie upadłościowej rumuńskiej spółki zależnej CI Games

przedmiocie ogłoszenia upadłości przez City Interactive Studio SRL spółka informowała 8 listopada 2013 r., przypomniano w komunikacie. "Przyczynami złożenia wniosku o upadłość był brak ekonomicznego i operacyjnego uzasadnienia działalności studia w Rumunii" - czytamy dalej

GPW podejmie działania w celu wykluczenia Hawe z obrotu w ciągu 6 mies. od 6 II

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała Hawe, że z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja Braster jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym"

Ursus złożył w sądzie odpowiedzi na wnioski PKO BP i Getin Noble Banku

brak przesłanek do uwzględnienia przedmiotowych wniosków. "Emitent poparł swoje stanowisko, wykazując niemożność prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta, jak również niecelowość prowadzenia takiego postępowania z perspektywy konieczności jak

Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości

Umorzono postępowanie w sprawie upadłości spółki zależnej Mennicy

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości spółki w 100% zależnej od Mennicy Polskiej, Mennica-Metale Szlachetne (MMS), poinformowała Mennica. "W toku

Kalendarium ISBnews

: Konferencja BLIK-a nt. wyników --10:00: Briefing PGNiG nt. programu wodorowego --11:00: Telekonferencja IMC nt. wyników i planów --11:00: Webinar GPW pt. "Giełdowe produkty oparte o notowania ropy naftowej - czyli wszystko

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 13 maja --09:00: Wideokonferencja BOŚ Banku nt. wyników --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kw. 2020 roku --10:00

Przegląd informacji ze spółek

kompleks magazynowy, wynika z komunikatu spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sco-Pak, Redwood Holding w upadłości, Magna Polonia, Lark.pl, Indygotech Minerals, Hubstyle, Drop, Czerwona Torebka, Cube.ITG, Clean&Carbon Energy

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Próchnik złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości bez wstrzymania rozpoznania tego wniosku do czasu wydania

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Zarząd Elektrobudowa S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2019 r

Spółka Archicomu kupi nieruchomość we Wrocławiu za 13 mln zł netto

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółka Archicom Nieruchomości 8 z grupy kapitałowej Archicom została wybrana w przetargu organizowanym przez syndyka masy upadłości TMB na nabywcę nieruchomości we Wrocławiu, podała spółka. Wartość transakcji to 13 mln zł

Rumuńska spółka zależna Forte złożyła wniosek o upadłość

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Forte Mobila - rumuńska spółka zależna Fabryk Mebli Forte - złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Forte. Decyzja o zakończeniu działalności spółki ma na celu likwidację nierentownych struktur w grupie kapitałowej

OT Logistics: K. Hernik został prezesem zarządu, R. Krawczyk - wiceprezesem

zarządu Armatura Kraków. W tym okresie Armatura Kraków przeszła głęboką restrukturyzację i przekształciła się z firmy zagrożonej upadłością w silną grupę kapitałową, podano także. Po dokonanych zmianach skład zarządu wygląda następująco: prezes zarządu - Konrad Hernik

Spółka zależna Action wnioskuje o upadłość po decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - złożyła w Sądzie Rejonowym w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości, w wyniku - jak podkreśla Action - decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, która pozbawiła SFK środków na regulowanie bieżących

Rafał Abratański nie jest już prezesem DSS oraz wiceprezesem DM IDMSA

ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Pod koniec lipca bieżącego roku sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu. Z dniem 1 lipca 2014 r. zarząd GPW postanowił wykluczyć DM IDM, jako członka giełdy, z działalności na giełdzie

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

upadłości, przy czym wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości planowane jest złożenie wniosku o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Intencją zarządu jest bowiem wdrożenie działań restrukturyzacyjnych i kontynuowanie

Unimot pozytywnie ocenia III kwartał 2019 r. i perspektywy na IV kwartał

to efekt upadłości spółki Onico, ale w dużej mierze także korzystnych warunków rynkowych" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. "Perspektywy na IV kwartał również