gpw raporty finansowe spółek

KNF: Wznowiono obrót akcjami Gaming Factory na GPW

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości

GPW zawiesiła obrót akcjami Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami spółek: Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania w restrukturyzacji, a także obligacjami spółki ZM Henryk Kania w restrukturyzacji

GPW zawiesiła obrót akcjami czterech spółek, w tym Ursusa

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus, Lark.pl, Indygotech Minerals, Graviton Capital, podała giełda

GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek za brak raportów półrocznych

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Calatrava Capital, Hyperion, MNI, Lark.pl, PC Guard i Wilbo z powodu nieprzekazania przez spółki do

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek: Fast Finance w restrukturyzacji, One, Prima Moda, Invista oraz Elektrociepłownia Będzin

NBP: Spadło ryzyko dot. tempa dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

dostosowanie oraz zintensyfikowanie przygotowań przez organizatora systemu, spółkę GPW Benchmark" - czytamy w raporcie. W sierpniu br. GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. Jak

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Gaming Factory

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory, poinformowała Komisja

GPW łagodzi podejście do emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o odstąpieniu od zawieszania notowań i nakładania kar regulaminowych w przypadku opóźnienia w publikacji raportów za 2019 r. i I kw. 2020 r. przez spółki notowane na rynkach

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

podjęte decyzje, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, odnosząc się do opublikowanego dziś raportu NIK. GPW wskazała także, że decyzja o przyznaniu spółce nagrody została podjęta na podstawie mierzalnych kryteriów, wyliczonych na bazie danych spółki za 2017 rok. NIK

GPW wznowiła obrót akcjami T-Bull

. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki T-Bull z siedzibą we Wrocławiu w związku z uzupełnieniem raportu rocznego za 2018 r. o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie

NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dot. WIBOR i WIBID do końca roku

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Ze względu na znaczenie stawek WIBOR dla stabilności finansowej w Polsce oraz ścisły związek między wskaźnikami WIBOR i WIBID, zasadne jest, aby spółka GPW Benchmark dokonała dostosowania metodyki wyznaczania obu tych stawek do końca 2019 r

GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

spółka poinformowała raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Ponadto w sierpniu 2019 r. Zarząd giełdy powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) decyzji o wykluczeniu z dniem 19 lipca 2018 r. akcji spółki z obrotu na

Global Cosmed miał wstępnie 17,7 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie pierwsze półrocze 2020, który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 14 września 2020 r." - czytamy w komunikacie. Grupa

GPW szacuje, że capex w tym roku będzie 2-3 razy większy niż w 2019 roku

strategiczne projekty to kilka milionów złotych. Głównie będą one związane z nowym systemem transakcyjnym" - dodał dyrektor ds. finansowych Piotr Kajczuk. Zgodnie z raportem finansowym GPW, nakłady inwestycyjne grupy za 2019 r. wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł

GPW oczekuje dużej zmienności na rynku jeszcze przez ok. dwa miesiące

wydać w niektórych obszarach" - dodał Dietl. Zgodnie z raportem finansowym GPW, nakłady inwestycyjne grupy za 2019 r. wyniosły łącznie 16,7 mln zł, z czego 9,2 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 7,5 mln zł nakłady na wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne

Gaming Factory nie zgadza się z decycją KNF, wyniki za I kw. opublikuje 3 VIII

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazuje, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r., podała

KNF żąda zawieszenia notowań Mediatela od 9 czerwca

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań spółki Mediatel, która nie opublikowała raportu finansowego za I kw. 2017 r., podała Komisja

GPW zawiesiła obrót akcjami 7 spółek do 5 czerwca i Mediatela do 29 maja

. Wcześniej KNF skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia notowań tych spółek, w związku z nieopublikowaniem raportów finansowych za 2016 r. (ISBnews)

Introl miał wstępnie 9,58 mln zł zysku netto w 2019 r.

rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok planowana jest na 27 kwietnia 2020 r. Introl to holding kilkunastu spółek

Stelmet złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Stelmet złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "Zarząd spółki Stelmet spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej

Stelmet rozpoczął testy na utratę wartości aktywów

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Stelmet, w toku przygotowania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018/2019, rozpoczął procedurę testu na utratę wartości udziałów spółki zależnej UK Investment, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz testu na utratę wartości

Larq miało 28,73 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

udziałów Synergic sp. z o.o. posiadanych przez Fundusz. Spadek wyceny aktywów finansowych jakie spółka posiada przełożył się na osiągnięcie przez Larq w 2019 roku straty netto na poziomie 28,6 mln zł wobec straty netto 13,2 mln zł w 2018 r." - czytamy w raporcie. Larq S.A

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował - na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus, podała Giełda. "W związku z

Wydatki inwestycyjne Apatora na 2020 r. będą podlegały rewizji w zw. z pandemią

będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb również pod kątem możliwości finansowych poszczególnych spółek, aby poniesione wydatki nie zagroziły utrzymaniu ich płynności finansowej" - czytamy w raporcie rocznym. W 2019 r. inwestycje Grupy Apator wyniosły

Global Cosmed miał wstępnie 8,4 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie pierwsze półrocze 2019, który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 16 września 2019 r., podano. Oferta grupy kapitałowej Global

MZN Property miał wstępnie 258 tys. zł zysku netto w I kw. 2020 r.

skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r. (ISBnews)

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

. "Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w

Indykpol widzi wzrost zamówień na produkty, ale obawia się braków kadrowych

finansowe, spółka postara się zamieścić w raporcie rocznym za 2019 rok, podano także. Pod koniec stycznia br. Indykpol złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na GPW. Grupa

GPW uruchomiła IR Excellence Programme badający jakość relacji inwestorskich

Dostępność prezentacji inwestorskiej Dostęp do aktualności/raportów spółki Dane finansowe spółki Struktura akcjonariatu spółki Noty biograficzne członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki

GPW szykuje nowe standardy raportowania giełdowego i budowę hurtowni danych

inteligencji (AI), poinformował Tomasz Wiśniewski z GPW. "Uważamy, że GPW Data to odpowiedź na potrzeby rynku. Nowe standardy raportowania mają zapewnić generowanie szybszych i pewniejszych raportów" - powiedział Wiśniewski podczas prezentacji strategii #GPW2022

KPMG przeprowadzi due diligence Soho Development w ramach przeglądu opcji

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - W ramach przeglądu opcji strategicznych Soho Development podpisał z KPMG Advisory umowę na badanie spółki w ramach tzw. vendors due dilligence, podało Soho. "Raport będzie zawierał przegląd sytuacji finansowej i

Pepees miał wstępnie 3,72 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

zmniejszeniu przychodów oraz zmniejszeniu cen sprzedaży, w ocenie spółki będących wynikiem sytuacji na rynku spowodowanej pandemią" - czytamy dalej. Wyniki finansowe Pepeesu za I kwartał 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na GetBack 500 tys. zł kary na naruszenia w raportach okresowych i nieterminowe przekazanie trzech raportów, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na GetBack SA

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań trzech spółek, które nie opublikowały raportów finansowych za I kw. 2017 r., podała Komisja

KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami Krezusa od poniedziałku

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka. "6 grudnia 2019 r

Akcjonariusze LPP zdecydują 18 IX o buy-backu za max. 2,1 mld zł

GPW, przy czym nie może być niższa, niż 3 000 zł i nie może być wyższa niż 8 000 zł. "Program będzie trwać od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały maksymalnie do dnia 31 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na

Ultimate Games planuje przejście na główny rynek GPW w I poł. 2019 r.

sprzedaż oraz umacnianie się naszej pozycji na rynku gamingowym zachęciły nas do podjęcia działań mających na celu przejście spółki na rynek regulowany GPW, które planowane jest na I połowę 2019 r." - napisał Zawadzki w liście załączonym do raportu za III kw. W lipcu br

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG. EBOR do 17 lipca zbiera oferty firm doradczych, posiadających

GPW zawiesiła obrót akcjami Sunex i Cube.ITG od 7 maja

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sunex i Cube.ITG na rynku głównym w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Obrót akcjami

Auto Partner dostrzega znaczne utrudnienia w prowadzeniu sprzedaży eksportowej

. "Również w pozostałych krajach eksportowych, jak również w Polsce, odczuwalny jest spadek popytu, który będzie miał wpływ na bieżące wyniki spółki. Wielkość tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz uzależniona jest od czynników, które pozostają poza

GPW zaktualizowała cele finansowe na 2022 r. i politykę dywidendową

, podała spółka w opóźnionym raporcie bieżącym. Dywidenda z zysku za 2019 rok ma wynieść nie mniej niż 2,4 zł na akcję, a zakładany wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda będzie nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Fast Finance

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu, od 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za

Pozbud naruszył kowenant finansowy wynikający z umowy z PKO BP

2019 roku agregacji jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I kwartał 2019 roku. Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy

Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł

miesięcy roku 2019 łączną kwotą odpisów w kwocie 103 984 tys. zł" - czytamy dalej. Skonsolidowany raport finansowy za 2019 r. który zostanie opublikowany przez spółkę 30 czerwca 2020 r. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie

Przegląd informacji ze spółek

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl oraz Ursusa, które nie opublikowały raportów finansowych za 2017 r. lub opublikowały raporty niekompletne, podała Komisja. Giełda Papierów

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez zarząd między innymi następujące istotne czynniki: - bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r., - Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej Boryszew, podano także. Spółka zastrzega jednocześnie, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze

Ariusz Bober powołany na prezesa zarządu Elektrotimu od 1 sierpnia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. "Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 31.10.2019 r. obecny prezes

LPP planuje podać w maju nowe cele finansowe na rok obr. 2020/2021

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP uznała, że ze względu na wybuch epidemii cele finansowe na rok obrotowy 2020/21 nie są aktualne, a nowe zostaną podane wraz z opublikowaniem w raportu rocznego, co jest planowane na 21 maja br., podała spółka

Jeszcze pięć dni poczekamy na raport finansowy GetBack. Giełdowa spółka znów zawiodła inwestorów

z weryfikacją wycen portfeli wierzytelności oraz wartości innych aktywów.  Notowany na GPW windykator miał opublikować raport finansowy za 2017 r. do 20 marca. Zarząd spółki nie wywiązał się z tego obowiązku, obiecując później publikację na 30 kwietnia. Tego terminu spółka także nie dotrzymała

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020) wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. NanoGroup odnotowało 4,31 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I

Larq miało 10,37 mln zł straty netto, 12,23 mln zł straty EBIT w I pół. 2019 r.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Larq odnotował 10,37 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 12,23 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej

MZN Property miało 0,32 mln zł zysku netto, 0,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours zarząd postanowił o wprowadzeniu dodatkowych korekt obciążających wynik finansowy w łącznej kwocie 3 878 tys. zł, podano. "Utworzenie przedmiotowych odpisów oraz innych korekt w konsekwencji będzie

KNF żąda zawieszenia notowań 4 spółek za brak publikacji raportów za 2017 r.

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl oraz Ursusa, które nie opublikowały raportów finansowych

Sanok RC miało 8,9 mln zł zysku netto, 12,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

dominującej, jak i całej grupy kapitałowej był w I kwartale 2020 roku stosunkowo ograniczony. Powyższe okoliczności nie wpłynęły więc istotnie negatywnie zarówno na płynność finansową, jak i na wyniki finansowe spółki dominującej i jej zdolność do regulowania zobowiązań" - czytamy w raporcie

Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w pierwszym półroczu 2020 r." - czytamy w komunikacie. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego grupy, na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie dysponuje wstępnymi

Hawe nie odwoła się od decyzji KNF o karze i wykluczeniu z obrotu na GPW

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), poinformowała spółka. "Po przeanalizowaniu uzasadnienia w/w decyzji Komisji bezsprzecznym jest fakt braku skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kw

Mostostal W-wa miał 3,92 mln zł straty netto, 12,87 mln zł zysku EBIT w I kw.

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

KNF: GPW wznowi obrót akcjami Ursusa od piątku

. Wznowienie obrotu akcjami spółki nastąpi od 11 maja 2018 r., czytamy także. Wcześniej, 4 maja br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus. Powodem żądania jest

Konsorcjum Stali miało wstępnie 19,31 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało jednostkowo 437,94 mln zł przychodów i 19,31 mln zł zysku finansowego netto, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane za I kwartał 2020 r. "Jednostkowy przychód ze sprzedaży

PZ Cormay miał 40,54 mln zł straty netto, 34,24 mln zł straty EBIT w 2019 r.

w liście dołączonym do raportu rocznego. PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews)

Stelmet miał wstępnie 3,4 mln zł straty netto w r.obr. 2018/2019

57,2 mln zł w roku 2017/2018. Jednostkowy wynik netto spółki Stelmet: 2 mln zł w roku 2018/2019 wobec 23,2 mln zł w roku 2017/2018. Ostateczny raport finansowy spółka opublikuje 23 stycznia 2020 r. Stelmet zajmuje się

MZN Property miał wstępnie 1,74 mln zł zysku netto w 2019 r.

zł, segment finansowy: 15,51 mln zł. "Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku 2019 r. zostaną przekazane w raportach rocznych opublikowanych w

Artifex Mundi miał szacunkowo 5,6 mln zł przychodów w I kw., wzrost o 29% r/r

przełożenia na wyniki sprzedażowe grupy kapitałowej spółki. Tym niemniej, w celu zapewnienia większej transparentności w omawianym obszarze, zarząd spółki podjął przywołaną wyżej decyzję o regularnym publikowaniu finansowych raportów bieżących" - podsumowano. Artifex Mundi jest

Master Pharm otrzymał 3,5 mln zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Master Pharm otrzymał subwencję finansową w wysokości 3,5 mln zł, podała spółka. Subwencja została przyznana przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

Enei wynosi 75,65 mln zł. "Łączna maksymalna wartość inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych na dzień niniejszego raportu bieżącego akcji, nie przekroczy kwoty 100 mln zł. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu

Inpro miało wstępnie ok. 43 mln zł zysku netto w 2019 r.

wyników 2018 r., tak jak wskazała analiza finansowa przytoczona w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r." - czytamy w komunikacie. Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu

GPW zawiesiła obrót akcjami Topmedical, Hyperiona i Hawe do 5 czerwca

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek Topmedical, Hyperion i Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda w

Tower Investments miał wstępnie 5 mln zł skonsolidowanego zysku w 2019 r.

. "Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego: - są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta; - zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania

MZN Property ma rozmowy dot. nabycia spółki obsługującej rynek nieruchomości

. "Emitent poinformuje raportem bieżącym w przypadku podjęcia przez emitenta ewentualnych dalszych decyzji w tym zakresie" - czytamy w komunikacie. MZN Property (dawniej Morizon) to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie

Open Finance miał 175,72 mln zł straty netto, 353,31 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 168,01 mln zł wobec 168,01 mln zł straty rok wcześniej. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews)

Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategią

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategii rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka. "Na powyższą okoliczność wpływa przede wszystkim bieżąca sytuacja branżowa związana z epidemią koronawirusa. Z uwagi na

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Zarząd Best zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi

Forte spodziewa się znaczącego pogorszenia wyników, szczególnie w II kw. 2020

generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji" - podsumowano. Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł

Inpro miało wstępnie ok. 38 mln zł zysku netto w 2018 r.

. 26 % r/r. "Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Inpro za 2018 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym 4 kwietnia 2019 roku"

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

na wynik finansowy grupy kapitałowej GPW w III kw. br., podała spółka. "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, iż po zestawieniu w dniu 20 października 2017 roku oczekiwań rynkowych przedstawianych w raportach analitycznych przygotowywanych

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach. Znajdują się tam nie tylko dane finansowe, ale też np. komentarze zarządu o sytuacji spółki na rynku. Raporty za ubiegły rok w przypadku spółek będących w upadłości są szczególnie istotne

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Larq odnotował 12,55 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 6,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 22,34 mln zł wobec 8,24

X-Trade Brokers miał 175,97 mln zł zysku netto, 234,14 mln zł zysku EBIT w I kw.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 175,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mercator Medical miał wstępnie ok. 209,2 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

netto w II kw. 2019 r. oraz 20,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za

Ultimate Games ma umowę na wydanie gry ' Uboat' na Xbox i PS4

wykonania przedmiotu umowy" - czytamy w komunikacie. Spółka zdecydowała o publikacji raportu z uwagi na fakt, że ocenia potencjał sprzedażowy gry (sprzedaż na poziomie 161,5 tys. szt. na platformie PC wg danych na dzień 31.12.2019 r.) jako mogący istotnie wpłynąć na sytuację

NanoGroup miało 1,54 mln zł straty netto, 1,71 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - NanoGroup odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,71

Baltona miała 69,25 mln zł straty netto, 35,79 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Baltona odnotowała 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 35,79

Rainbow Tours miał 0,8 mln zł zysku netto, 2,99 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Przychody MZN Property wzrosły o 17,06% r/r do 2,2 mln zł w styczniu

(pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r. (ISBnews)

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

w dniach 9-12 marca br. Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. (ISBnews)

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

płynność finansową, wynik skonsolidowany (w tym EBITDA) oraz kapitały własne Grupy Boryszew oraz na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej, zapewniono również. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2019 rok

Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień

obowiązujące regulacje prawne. Emitent zastrzega, że z uwagi na dynamicznie zmieniającą się aktualną sytuacje dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, przestój ekonomiczny będzie mieć negatywny wpływ na wyniki spółki, jednak zarząd nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu oszacować

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 39,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 44,79 mln

Enea analizuje wpływ wyników LW Bogdanka za 2018 r. na sprawozdanie grupy

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka. ?O zakończeniu

Polwax miał wstępnie 2,5 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2019 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który [...] zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2019 roku" - czytamy w

Przegłąd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 55,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zaktualizowała cele finansowe w ramach "Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022"

Open Finance dokona 62,42 mln zł odpisu na Noble Funds TFI w wynikach 2018 r.

roku" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

października -- V Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej - dzień I (GPW) -- PAIH II Forum Biznesu --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019

ING BSK: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy grupy o 255-305 mln zł w 2020 r.

banku i jego spółek zależnych w raporcie finansowym za I półrocze 2020 roku, podsumowano. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r