gpw przydział akcji zasady

Setanta ma term sheet z All In! Games ws. połączenia

, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze emitenta będą posiadali 12,5% udziału w kapitale zakładowym spółki po połączeniu" - czytamy dalej

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

Police, podano także. Harmonogram oferty przewiduje, że notowanie jednostkowych praw poboru na GPW będzie odbywać się 12-14 listopada; na 19 listopada przewidziano zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, a przydział akcji - na 28

Przegląd informacji ze spółek

akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk, podała spółka. Grupa Kęty odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

prawa poboru, ale zamierza uprzywilejować dotychczasowych akcjonariuszy. Projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział, który ma umożliwić inwestorom utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru. "Od momentu

Selvita ustaliła cenę max. akcji serii H na 61 zł/szt, zapisy ruszają w piątek

. akcji oferowanych oraz do 2 200 000 praw do akcji oferowanych, która została ustalona na 61 zł za jedną akcję oferowaną" ? czytamy w komunikacie. Spółka zamierza zastosować preferencję przydziału akcji (PPA), która pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom uniknąć

Enter Air planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji

. Zgodnie z projektami uchwał, emisja nowych akcji ma zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, jednakże projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział dla dotychczasowych akcjonariuszy, który ma im umożliwić utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach

Dekpol wyemituje obligacje serii F do maks. 70 mln zł na finansowanie inwestycji

do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. (ISBnews)

Oferta publiczna Unimot ruszy 8 lutego, spółka chce pozyskać ok. 85 mln zł

lutego. Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty to 23 lutego. "Celem Unimot jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji spółki i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją spółki jest, aby akcje notowane na

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

zawarcia umowy, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F [...] pożyczkodawcy przysługiwać będzie prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa pożyczkodawcy w podwyższeniu kapitału zakładowego, na zasadach wynikających z przywołanej powyżej uchwały. W przypadku

DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - DataWalk rozpoczął dziś publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie

Przychody Enter Air mogą przekroczyć 1 mld zł w 2018 r.

będzie przeprowadzona bez prawa poboru, ale uchwała emisyjna przewiduje preferencyjny przydział, który ma umożliwić inwestorom utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru. Polaniecki zakłada, że bieżący rok przyniesie kolejny

Przegląd informacji ze spółek

1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty

Oferta akcji serii J Rafako zacznie się 9 lipca, spółka chce pozyskać 100 mln zł

każda. Budowa księgi popytu będzie trwała w dniach 9-15 lipca, a 15 lipca nastąpi ustalenie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych. Zapisy na akcje oferowane będą przyjmowane od 16 do 20 lipca br. Przydział nastąpi najpóźniej 21 lipca. Pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW zakładany jest ok

Reino Dywidenda Plus zdecyduje o ostatecznym terminie IPO w najbliższych dniach

. - przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach TII na zasadach ogólnych - od 5 do 8 lipca 2016 r. planowany termin przydziału i zakończenia oferty - 12 lipca 2016 r. W ramach oferty oferowanych jest 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C

Głodny lud żąda spółek

Na akcje Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zapisało się 323 tys. drobnych inwestorów, wśród nich blisko 100 tys. kompletnych żółtodziobów, którzy pierwszy raz posmakowali zysku na parkiecie. Wcześniejsze prywatyzacje PZU i Tauronu przyciągnęły z grubsza po ćwierć miliona

Przegląd informacji ze spółek

Alior Bank rozpoczął na zasadach wyłączności negocjacje z Raiffeisen Bank International AG w sprawie nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL), podał Alior. PKO Bank Polski złożył wiążącą oferty nabycia 100% akcji Raiffeisen

Budowa księgi popytu w ofercie Reino Dywidenda Plus rozpocznie się 1 lipca

. - przyjmowanie zapisów i wpłat w TII, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów - od 5 do 7 lipca 2016 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w ramach TII na zasadach ogólnych - od 5 do 8 lipca 2016 r. planowany termin przydziału i

Przegląd informacji ze spółek

(WSiP) podpisały porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych, podała spółka. Dekpol dokonał przydziału 350 tys. sztuk 3-letnich obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wyłonienie nowych władz spółki, zmianę nazwy spółki oraz przywrócenie notowań akcji iAlbatros Group S.A. na GPW, podał przedstawiciel Porozumienia. Źródło: ISBnews UPC Polska : Miało 1 426 400 klientów korzystających z 2 958 300 usług

Przegląd informacji ze spółek

najmniej powtarzalny. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Bumechu od 24 marca do końca dnia 24 kwietnia br. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Getin Holding zanotował poprawę sytuacji swoich

Przegląd informacji ze spółek

na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu

Przegląd informacji ze spółek

eCarrefour.pl, poinformowała spółka. Akcje spółki 11 Bit Studios zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł. Braster podpisał porozumienie z firmą Pezy Development na wykonanie

Przegląd informacji ze spółek

podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału i ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect, podała spółka. Debiut planowany jest na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2017 r. Zarząd J.W. Construction Holding zdecydował o emisji do 70

Przegląd informacji ze spółek

wspólnego przedsięwzięcia - budowy nowoczesnego parku magazynowego Parzniew Logistic Hub, poinformował PHN. Ghelamco przesunęło termin składania zapisów na obligacje o łącznej wartości 50 mln zł o 6 dni, tj. do 15 grudnia oraz dzień przydziału akcji - na 16 grudnia wobec 10

Przegląd informacji ze spółek

-Mostostalu ? warta 417,64 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na modernizację kotłów w Elektrowni Turów, podał Polimex. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

podjął uchwałę dotyczącą przydziału wszystkich oferowanych akcji serii G, tj. 15 mln sztuk, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews hub:raum : Inkubator Deutsche Telekom zainwestował w startup eParkomat, który pozwoli na znalezienie wolnego miejsca parkingowego przy pomocy

Prywatyzacja mocno polityczna

. Co czwarta oferowana w debiucie akcja Tauronu ma przypaść inwestorowi indywidualnemu. I znów - jak było z PZU - zasady sprzedaży akcji będą takie, by ryzyko ograniczyć do minimum. Każdy chętny będzie mógł kupować akcje tylko do określonego limitu (ok. 10 tys. zł) - co zmniejszy ryzyko tzw. redukcji