gpw przydział akcji

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej grupy w obszarze efektywności energetycznej. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r

Venture Inc przydzielił 15 mln akcji oferowanych serii G

. Venture Inc ustalił wcześniej cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję. Zgodnie z harmonogramem, około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania tych akcji na rynku regulowanym GPW. Venture Inc to działająca w

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

wprowadzenie 75 mln jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Zmieniony harmonogram oferty przewiduje, że notowanie jednostkowych praw poboru na GPW będzie odbywać się 12-14

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 26 IX o przejściu na rynek główny GPW

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Pharmeny zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji nowej emisji i zmianie rynku notowań na rynek główny GPW, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne

ML System rozpoczął budowę księgi popytu na akcje serii E

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym, poinformowała spółka. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu

Trans Polonia przydzieliła 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także. "Emisja 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

subskrybowanych w ramach oferty zostanie określona po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych technicznego przydziału akcji nowej emisji w ramach oferty, podano także. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł brutto, które mają zostać przeznaczone na realizację

Cena akcji w ofercie Venture Inc ustalona na 2 zł

miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW. Oferującym jest Dom Maklerski Trigon. Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na

Venture INC zadebiutuje na głównym rynku GPW w poniedziałek

pożegna rynek NewConnect. Będzie to 5. przejście z NewConnect w 2017 r., a historycznie 60. przejście z małego parkietu. Na początku października Venture Inc podjął uchwałę dotyczącą przydziału wszystkich oferowanych akcji serii G, tj. 15 mln sztuk po 2 zł każda

T-Bull planuje wprowadzanie swoich kluczowych gier na Steam

zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2 tygodni od przydziału nowych akcji. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i

W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował 16,7 mln akcji. "Należycie subskrybowanych zostało 13 481 054 akcji serii L. Niezwłocznie po przydziale

ZCh Police przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę o przydziale 49 175 768 akcji

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka. "Przydział akcji zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanej emisji ZCh Police nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

(book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii f; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii f. B. Data końcowa została zmieniona na dzień 28 lutego 2020

GPW przydzieliła obligacje serii E o wartości nominalnej 60 mln zł

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała przydziału 600 000 obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Cena nominalna jednej obligacji wynosiła 100 zł. Cena

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Prawa do akcji serii G CI Games wejdą do obrotu w środę

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Zarząd giełdy postanowił wprowadzić w środę, 7 grudni,a do obrotu na rynku równoległym 1,1 mln praw do akcji (PDA) serii G spółki CI Games, podała giełda. Pod koniec listopada CI Games dokonał przydziału 1,1 mln akcji

Cognor przydzielił 26,53 mln akcji w ofercie publicznej

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Cognor dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej (SPO), podała spółka. "W związku z przydziałem akcji oferowanych spółka podaje do publicznej wiadomości, że spółka przydzieliła

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez

Lokum Deweloper zadebiutuje na GPW w I poł. listopada

. Budowa księgi popytu przewidziana jest na 19-20 października. 20 października ogłoszona zostanie cena akcji oferowanych i ich ostateczna liczba. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą trwały w dniach 21-26 X. Przydział nastąpi 27 X, a debiut PDA na rynku głównym GPW - ok

Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału wszystkich oferowanych przez spółkę 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozyskując 90,6 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 38 zł. "Sukces emisji

PZ Cormay przydzielił 13,38 mln akcji serii L w ofercie publicznej

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. "Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po

The Dust zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki The Dust, podała GPW. Do obrotu wejdzie

Oferta publ. do 121,57 mln akcji Play Communications rusza dziś, cena max. 44 zł

emisyjna, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz jej podział według rodzajów inwestorów. Następnie 14-18 lipca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidywany jest do 20 lipca, zaś przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 27 lipca

Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit od 9 IV, debiut na GPW - w I poł. maja (aktual)

GPW w I połowie maja, poinformował prezes Marcin Olejarz. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2 820 000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na walnym

Oferta do 2,82 mln akcji BoomBit ruszy we wtorek, debiut na GPW - w I poł. maja

emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 46 mln zł i zakłada debiut na GPW w I połowie maja, poinformował prezes Marcin Olejarz. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2 820 000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego spółki

Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

: 1) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; 2) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz 3) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F. B. data końcowa

Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.. została ustalona na 5,7 zł

; - czytamy w komunikacie. Dotychczasowi akcjonariusze sprzedadzą ostatecznie 59 108 251 istniejących akcji oraz dodatkowo 7 857 705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Łączna wartość oferty publicznej, uwzględniając opcję dodatkowego przydziału, wynosi 508,3 mln zł (około

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

publicznej: 5 listopada 2019 roku - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru 7 listopada 2019 roku - dzień prawa poboru 12 listopada 2019 roku - rozpoczęcie

Creepy Jar szykuje program motywacyjny, nie planuje emisji akcji 'na rynek'

związku z planowanym przeniesieniem na rynek główny GPW, co wymaga m.in. dostosowania statutu spółki. Już w lutym przedstawiliśmy projekt uchwały o kapitale docelowym w wys. 67 tys. akcji, informując rynek, że znaczna część tych akcji zostanie przeznaczona na program motywacyjny" - dodał prezes

OEX przydzielił 1,1 mln akcji serii D

prywatnej. Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 21-24 maja 2018 r., natomiast umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte do dnia 6 czerwca 2018 roku. Zarząd spółki dokonał przydziału akcji serii D w dniu 6 czerwca 2018 r., czytamy dalej. 30 maja OEX

CI Games przydzielił 1,1 mln akcji serii G za łącznie 24,97 mln zł

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - CI Games dokonał przydziału 1,1 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 22,7 zł, podała spółka. Łączne wpływy z emisji wyniosły 24,97 mln zł. Akcje serii G były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej

ZPC Otmuchów przydzielił akcje serii E

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - ZPC Otmuchów dokonał przydziału łącznie 11 119 618 akcji serii E w wykonaniu praw poboru (zapisy podstawowe) oraz w wykonaniu zapisów dodatkowych dokonanych w ramach oferty publicznej 12 748 250 akcji serii E po cenie emisyjnej w wysokości 2 zł

Cena emisyjna w ofercie Play Communications ustalona na 36 zł za akcję 

budowy księgi popytu zakończył się w czwartek, zaś w dniach 14-18 lipca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidywany jest do 20 lipca, zaś przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 27 lipca. Cena maksymalna wynosiła 44 zł, zaś dla uprawnionych

Zapisy na akcje ZPC Otmuchów ruszają dziś, potrwają do 26 VI

. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu ma nastąpić do 12 lipca. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. (ISBnews)

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

. Akcje imienne z chwilą dematerializacji zostaną zamienione na akcje na okaziciela i dopuszczone, na podstawie prospektu, do obrotu na GPW. Operacja nie spowoduje żadnych zmian w strukturze właścicielskiej, wyjaśniono także. Akcjonariusze założyciele posiadający łącznie około

APS Energia ustaliło cenę emisyjną akcji serii E na 4,5 zł za sztukę

przydziału akcji. Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim

Dekpol warunkowo przydzieli obligacje serii G o łącznej wartości 76,88 mln zł

również. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Cena akcji w ofercie publicznej Silvair została ustalona na 17 zł

kapitał pozwoli nam się rozwinąć i zbudować w najbliższym czasie istotną wartość, która przełoży się na wzrost wyceny Silvair na GPW" - powiedział współzałożyciel i prezes(CEO) Silvair Rafał Han, cytowany w komuikacie. Silvair zdecydował również, że ostatecznie 34 910 akcji

Przegląd informacji ze spółek

kompleks magazynowy, wynika z komunikatu spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sco-Pak, Redwood Holding w upadłości, Magna Polonia, Lark.pl, Indygotech Minerals, Hubstyle, Drop, Czerwona Torebka, Cube.ITG, Clean&Carbon Energy

Celon Pharma pozyskała zakładane 245 mln zł w ramach oferty publicznej

przydziału 2 mln akcji serii B, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 mln akcji. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Mercurius Dom Maklerski. Notowania Praw do Akcji serii B na GPW przewidywane są w okolicach 14 października br., podano także

Akcjonariusze ZPC Otmuchów zgodzili się na emisję publiczną akcji serii E z pp

poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do subskrybowania 1 akcji serii E" - czytamy dalej. Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału

Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł

. Według harmonogramu oferty, przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ma odbyć się 15-19 grudnia, a 20 grudnia - przydział akcji oferowanych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji praw do akcji na GPW to 28 grudnia 2017 r. Strategia Grupy R22 zakłada dalszy

Elektrobudowa oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy finansowania

określonego w umowie o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji

Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł 

transzy dla inwestorów instytucjonalnych, a 25 kwietnia odbędzie się przydział akcji oferowanych. Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 12 do 18 kwietnia. Debiut na głównym rynku GPW planowany jest w pierwszej połowie maja. W latach 2015-2017 średni, roczny wzrost

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r., podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym

Obligacje serii D Dekpolu warte łącznie 35 mln zł wejdą w piątek na Catalyst

i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. (ISBnews)

Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji

), przydział nastąpił przez system GPW, poziom redukcji zapisów wyniósł 71,005%; - 1 220 000 akcji serii K oraz akcji zbywanych (w tym: 600 000 akcji serii K oraz 620 000 akcji zbywanych) w transzy inwestorów instytucjonalnych (TII)" - czytamy w komunikacie

T-Bull prowadzi rozmowy o wejściu na rynek chiński

dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2 tygodni od przydziału nowych akcji. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo

Selvita przydzieliła wszystkie 2,2 mln akcji nowej emisji

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka. "W transzy inwestorów indywidualnych przydzielonych zostało 27 435 akcji oferowanych. W transzy

Oferta publiczna do 24 mln akcji Danwood rusza dziś, cena max. 15 zł

. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych - na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br. Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao

KNF udzieliła zgody TGE na platformę aukcyjną uprawnień do emisji gazów

), a także Rynek Praw Majątkowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych

Oferta akcji Venture Inc o szacowanej wartości 35 mln zł netto ruszy w czwartek

popytu i nastąpi ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych. W dniach 3 - 5 października nastąpi przyjmowanie zapisów, a 6 października odbędzie się przydział akcji oferowanych. Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji

Maxcom ustalił cenę w IPO na 55 zł, debiut na GPW planowany ok. 30 czerwca

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Maxcom ustalił ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł, podała spółka. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planowany jest około 30 czerwca br

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

. Cognor w listopadzie ub.r. dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej po cenie 1,5 zł za akcję. Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem

PBKM zadebiutuje w piątek na GPW

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zadebiutuje w piątek, 29 kwietnia, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. 18 kwietnia 2016 r. dokonano przydziału 1,2 mln akcji

Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM ustalona na 6,2 zł

inwestorów instytucjonalnych oraz około 10% akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych. W dniach 14-19 grudnia odbędą się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Około 19 grudnia przewidywany jest przydział akcji, zaś debiut notowań praw do akcji na GPW

Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta; (ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta

Trwają zapisy na akcje Play. To może być jeden z największych debiutów w historii GPW

. posiadanych akcji spółki po cenie maksymalnej 44 zł za papier. Oznacza to, że wartość całej spółki jest wyceniana na 11,2 mld zł. Wartość akcji, która trafi na giełdę, to ok. 5,3 mld zł. Oznacza to, że będzie to największy debiut prywatnej spółki w historii GPW i jeden z trzech największych debiutów w

Cena emisyjna Enter Air ustalona na 14 zł, debiut na GPW w połowie grudnia

%. Debiut na GPW nastąpi około 14 grudnia, podała spółka. "Zrealizowaliśmy nasze założenia. Inwestorzy bardzo dobrze ocenili nasz model biznesowy i rynek, na którym działamy. Pomimo wymagającej sytuacji na rynku kapitałowym popyt na akcje zgłoszony przez inwestorów

PZ Cormay wydłużył termin zapisów w ofercie akcji do wtorku

zapisów. Jestem przekonany, że decyzja umożliwi uczestnictwo w ofercie wszystkim zainteresowanym, walnie przyczyniając się do jej sukcesu" - powiedział prezes Janusz Płocica, cytowany w komunikacie. Przydział akcji serii B planowany jest do 30 września br. Rejestracja przez

Zapisy w ofercie publicznej ML System ruszają dziś, chce pozyskać ok. 35 mln zł

- do 11.06.2018 r. planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW - do 11.06.2018 r. przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych Zgodnie z prospektem, emitent w porozumieniu ze sprzedającymi i na

Celon Pharma pozyskała zakładane 245 mln zł w ramach oferty publicznej (aktual.)

edycyjne spółka wprowadziła także do wypowiedzi prezesa. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy: Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Celon Pharma w ramach oferty publicznej dokonała przydziału łącznie 15 mln akcji nowej emisji serii B i pozyskała 245 mln zł

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na

Zapisy na akcje CI Games ruszą 4 czerwca, spółka chce pozyskać ok. 10 mln zł 

; - czytamy w komunikacie. Ustalenie ceny emisyjnej akcji CI Games, w oparciu o wszystkie zapisy na akcje oraz przydział akcji CI Games odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Zapisy na akcje będą przyjmowane przez domy maklerskie w ramach konsorcjum, podano także

Oferta publiczna do 100 tys. akcji T-Bull rusza dziś, cena maksymalna 60 zł

, ostatecznej liczby akcji poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej ma nastąpić 12 lipca. W dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2

Kurs akcji PEManagers wzrósł o 12,3% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) - Akcje spółki Private Equity Managers zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 12,34% do 124,7 zł. Ok. godz. 9:05 za akcję spółki płacono 127 zł po wzroście o 14,41% wobec kursu

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów

Wszyscy akcjonariusze Silvair Inc. zawarli umowy lock-up akcji

zakończeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 11-13 lipca mają odbyć się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zakładany termin przydziału akcji to 16 lipca, zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW - ok. 30 lipca br. Silvair chce oferować swoje

Cena emisyjna w ofercie Auto Partner ustalona na 2,2 zł za akcję

akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3 288 872 w transzy inwestorów indywidualnych. "W ramach oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln zł brutto

Enter Air złożył do KNF prospekt ws. publicznej emisji do 2,3 mln akcji

obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podawał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała wtedy plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku

Cena akcji PlayWay w ofercie publicznej została ustalona na 52 zł/szt.

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział akcji zaplanowano na 12 października br., natomiast zakładany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW ma nastąpić około tydzień później. PlayWay S.A. to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne

Rubicon Partners przydzielił obligacje serii I i J o łącznej wart. 19,95 mln zł

NewConnect i Catalyst, Akcje spółki są notowane na GPW od czerwca 1997 r. (ISBnews)

Setanta ma term sheet z All In! Games ws. połączenia

, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze emitenta będą posiadali 12,5% udziału w kapitale zakładowym spółki po połączeniu" - czytamy dalej

Enter Air zadebiutuje na GPW w poniedziałek

). Ostatecznie oferowanych było 7 mln akcji nowej emisji, co miało pozwolić Grupie pozyskać 98 mln zł. Redukcja zapisów dla inwestorów detalicznych wyniosła 34,1%. Spółka zapowiedziała wtedy, że debiut na GPW nastąpi około 14 grudnia. Do inwestorów

GetBack przydzielił obligacje serii PP5 o wartości nominalnej 25 mln zł

roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. (ISBnews)

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

Police, podano także. Harmonogram oferty przewiduje, że notowanie jednostkowych praw poboru na GPW będzie odbywać się 12-14 listopada; na 19 listopada przewidziano zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, a przydział akcji - na 28

Oferta akcji Adiuvo Investment, warta max. 20-22,5 mln zł, rusza dzisiaj

. Następnie, w dniach 25-30 września przyjmowane będą zapisy w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji przewidziano na 30 września, a termin rozpoczęcia notowań praw do akcji na GPW - na około tygodnia od przydziału. Oferującym akcji jest Trigon Dom Maklerski

Cena emisyjna w ofercie publicznej TXM ustalona na 5 zł

około 10% akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych. Według harmonogramu zamieszczonego w prospekcie, w dniach 14-19 grudnia odbędą się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Około 19 grudnia przewidywany jest przydział akcji, zaś debiut notowań

Ten Square Games: Przychody z 'Fishing Clash' wzrosły o 40% m/m w I poł. IV

GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7 275 000 akcje serii A. Oferującym jest Haitong Bank. Zgodnie z harmonogramem, zapisy inwestorów indywidualnych trwają do 18 kwietnia. 20 kwietnia nastąpi publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych; w dniach 20-24 kwietnia potrwają zapisy w transzy dla

OncoArendi: Michał Sołowow traktuje inwestycję w spółkę długoterminowo (aktual.)

. Największym akcjonariuszem OncoArendi Therapeutics, po IPO będzie posiadać 33,97% kapitałów i głosów na walnym zgromadzeniu (przy założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) - lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i

OncoArendi: Michał Sołowow traktuje inwestycję w spółkę długoterminowo

Therapeutics, po IPO będzie posiadać 33,97% kapitałów i głosów na walnym zgromadzeniu (przy założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) - lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i objętych akcji wyniesie 2 000 000 akcji) jest

Orion Investment wznawia ofertę publiczną, zapisy ruszą 8 czerwca

. 8:00. Od 8 do 13 czerwca będą przyjmowane zapisy na akcje oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych. Planowany termin przydziału i zakończenia oferty to 15 czerwca. Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony

Cena maksymalna w ofercie publicznej PlayWay ustalona na 55 zł

księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji oferowanych nastąpi 12 października, a debiut na GPW - około tydzień później. PlayWay S.A. to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji GetBack ustalona na 27 zł

inwestorów indywidualnych. 4 lipca ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca - przydział akcji. Zakładany

Akcjonariusze Enter Air zgodzili się na publiczną emisję do 2,3 mln akcji bez pp

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enter Air podjęło uchwałę o przeprowadzeniu publicznej emisji do 2,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Środki z emisji w wysokości ok. 60 mln zł zostaną przeznaczone

Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% podczas debiutu na rynku głównym GPW

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% na otwarciu w pierwszym dniu notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to 485. spółka notowana na głównym rynku oraz 14. debiut na tym rynku w 2016 roku

Kurs akcji Uniwheels wzrósł o 8,95% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Akcje Uniwheels AG zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 8,95% do 114,4 zł. Ok. godz. 9:30 za akcję spółki płacono 110,8 zł po wzroście o 5,52% wobec kursu odniesienia

Oferta publ. 15% akcji Raiffeisen Bank Polska startuje dziś od book-buildingu

instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Przewidywany termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br. "Akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do sprzedaży w ofercie 33 850 251 akcji oferowanych reprezentujących 15% akcji banku, które będą przedmiotem wniosku o

Przegląd informacji ze spółek

akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk, podała spółka. Grupa Kęty odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na GPW, podał Master Pharm. Również cena zaproponowana w wezwaniu - 4,2 zł za akcję - została uznana za godziwą. No Gravity Games zawarł umowę z Orbital Knight dotyczącą gry "Kickerinho World" i planuje jej wydanie na platformie Switch w IV kw. br., podała

Akcjonariusze OEX zdecydują 14 V o prywatnej emisji akcji wartych max. 20 mln zł

preferencje w przydziale akcji. Mamy też oczywiście nadzieję na pozyskanie nowych akcjonariuszy, których przyciągnie strategia dalszej budowy wartości Grupy OEX" - powiedział prezes Jerzy Motz, cytowany w komunikacie. Z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 14

Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM ustalona na 6,2 zł (aktual.)

grudnia odbędą się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Około 19 grudnia przewidywany jest przydział akcji, zaś debiut notowań praw do akcji na GPW zaplanowano na 29 grudnia lub w zbliżonym terminie, podano także. Role oferującego, koordynatora oferty i

Danwood zawiesił IPO z powodu niezadowalającej ceny zgłaszanej przez inwestorów

oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych - na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br. Funkcję globalnego koordynatora

Cena maksymalna w ofercie InPostu ustalona na 33 zł za akcję

liczba oferowanych walorów. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane 16-23 września, a od instytucjonalnych - 25-29 września. Przydział akcji ma nastąpić 30 września. Przewidywany termin pierwszego notowania akcji na GPW to około 9 października. Grupa