gpw notowania ciągłe akcji

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje notowane na GPW. - Chciałbym zapewnić inwestorów, że poza wymaganym proceduralnie okresem zawieszenia akcje banku będą notowane na rynku notowań ciągłych - przekazał Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

GPW: Nasze procedury pozwalają zapewnić nieprzerwane działanie giełdy

prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na

Obligacje serii D GPW zadebiutują na Catalyst w czwartek

. Obligacje GPW będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPW0122". GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla

Mediacap przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wprowadzić w czwartek, 11 sierpnia, do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mediacap, podała giełda. Akcje mają być notowane w systemie notowań

GPW: Strategia dla rynku kapitałowego odpowiada inicjatywom strateg. giełdy

segmentu pieniężnego, też znajdują się w strategii dla rynku kapitałowego MF" - powiedział Fotek na spotkaniu z dziennikarzami. Jednocześnie dodał, że proces realizacji inicjatyw strategicznych GPW podlega ciągłej weryfikacji. "Mamy komitety

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

podstawowym wprowadzone zostaną akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ULTGAMES" i oznaczeniem "ULG" - czytamy w komunikacie. Wcześniej tj. 19 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

zainteresowanie nowych inwestorów rynkiem terminowym. GPW we współpracy z uczestnikami rynku wprowadziła możliwość notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10. "Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej

Oddech na parkiecie. Rosjanie zbliżają się do Kijowa, ale giełda nadrabia spadki

Oddech na parkiecie. Rosjanie zbliżają się do Kijowa, ale giełda nadrabia spadki

WIG20, dwie godziny po otwarciu giełdy, zyskał 4,8 proc. To oznacza odrobienie części strat z wczoraj, kiedy to najważniejszy indeks warszawskiej giełdy (skupia 20 największych notowanych przedsiębiorstw) stracił aż 10 proc. To był najwyższy spadek od czasów wybuchu pandemii, kiedy na rynkach

GPW planuje zwiększyć capex w tym roku wobec 21 mln zł z 2018 r.

. "Grupa kapitałowa GPW planuje wzmocnienie zasobów ludzkich w kluczowych projektach oraz monitorowanie, weryfikację i aktualizację inicjatyw. * Rok 2019 to okres konsekwentnego wdrażania zaktualizowanej strategii. Proces wdrażania strategii będzie procesem ciągłym, a

GPW wprowadza indeks WIGtech dla spółek technologicznych od 24 czerwca

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna 24 czerwca tego roku publikację indeksu WIGtech, podała giełda. Nowy indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów, jak: biotechnologia, gry

Koronawirus cofnął giełdę w Warszawie do marca 2009 r.

Koronawirus cofnął giełdę w Warszawie do marca 2009 r.

działalności przez członków giełdy, konieczne będzie również zawieszenie notowań" - napisał Kulakowski.  Wcześniej tę informację przypisaliśmy prezesowi GPW Markowi Dietlowi - bo on był podpisany pod tekstem opublikowanym na stronie internetowej warszawskiej giełdy. Ale w czwartek biuro prasowe GPW

QquarticOn zadebiutuje na NewConnect 18 stycznia

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki QuarticOn, podała GPW. Według

GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu

'PLPTRLI00018', przestaną być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy dalej w uchwale. Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW harmonogram scalenia akcji, według

Akcje GNB zostaną zawieszone przez GPW od 22 IX do 3 X w zw. ze scaleniem

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Akcje Getin Noble Banku (GNB) zostaną zawieszone w notowaniach na GPW od 22 września do 3 października w związku z rejestracją przez sąd zmiany statutu banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Operacja ta będzie miała jednak charakter

The Dust zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki The Dust, podała GPW. Do obrotu wejdzie

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. Spółka przypomina, że w związku z zakwalifikowaniem jej

Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś

października 2016 r. akcje spółki Petrolinvest S.A. przestaną być kwalifikowane do segmentu 'Lista alertów' oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie GPW. Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW

Akcje Marvipol Development będą notowane na GPW od wtorku

. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...] postanowił wprowadzić z dniem 19 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 100 000 akcji serii A, 1 000 akcji serii B oraz 41 551 852 akcji serii C. Dodatkowo zarząd GPW postanowił notować ww. akcje w systemie

BZ WBK złoży wkrótce wniosek do KNF ws. utworzenia banku hipotecznego

Reluga. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcjenotowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander. (ISBnews)

Polimex spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w I poł. października

zawieszenie obrotu akcjami na GPW, a następnie przeprowadzenie procedury scalenia. "Spodziewamy się, że zakończenie procedury scalenia i powrót do notowań ciągłych nastąpi w pierwszej połowie października. Proces scalenia akcji jest dla spółki kluczowy. Naszym celem jest powrót

Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia

obrotu akcjami emitenta na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Powyższe jest konsekwencją umieszczenia emitenta ze średnim kursem akcji 1,98 zł w wykazie spółek stanowiących załącznik do ww. komunikatu zarządu GPW p.n.: 'Spółki, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Getin Holding dołączył do listy giełdowych "spółek groszowych"

procedurę zmierzającą do scalenia akcji w stosunku 4:1, co umożliwi spółce w nieodległej perspektywie powrót do notowań ciągłych GPW.

Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych GPW od wtorku, 26 maja br, podała spółka. To efekt przystąpienia spółki do programu wspierania płynności. "Zgodnie z niedawną deklaracją zarządu, Best przystąpił do programu

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,08% m/m do 796,9 pkt w VIII

bezpieczniejszych przystani niż rynki akcji. Należy uznać, że również i tym razem staliśmy się ofiarą globalnych zawirowań, podano także. "Jednym z czynników, który dodatkowo może ciążyć akcjom spółek notowanych na warszawskiej GPW, jest plan dokończenia reformy otwartych funduszy

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

produkcyjne notowane na GPW wykorzystały wzrost cen akcji małych i średnich spółek. Giełdowy Indeks Produkcji od początku roku zyskał na wartości już ponad 7,7%, a w samym lutym wzrósł o 4,31% do poziomu 930,63 punktów" - czytamy w komunikacie. W lutym aż 21 spółkom udało się

GPW zawiesza notowania Polimeksu 1-13 października w zw. ze scalaniem akcji

Warszawa, 25.09.2015 (ISBnews) - Zarząd giełdy zawiesił - na wniosek spółki - notowania akcji Polimeksu-Mostostalu w związku ze scalaniem akcji, podała GPW. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki Polimex-Mostostal S.A. o zawieszenie notowań akcji tej

Grupa WP nadal nastawiona akwizycyjnie, dywidenda według polityki

- np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. (ISBnews)

GPW wprowadzi 24 IX zmiany zasad obliczania i publikacji 4 indeksów (aktual.)

otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie

GPW wprowadzi 24 IX zmiany dot. zasad obliczania i publikacji 4 indeksów

efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40" - powiedziała członek zarządu GPW

Petrolinvest: Dzień scalenia akcji został ustalony na 25 października

217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda, podano również. Spółka złożyła również wniosek do zarządu GPW o wznowienie obrotu akcjami w dniu 26 października oraz zaprzestanie kwalifikowania akcji spółki do segmentu Lista Alertów i notowanie ich w systemie notowań

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

Lone Star rozważa sprzedaż większościowego pakietu GTC inwestorowi

, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,02% m/m do 690,63 pkt w czerwcu

. Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego "Produkcja.Expert" oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku

GPW wprowadzi zmiany w subindeksach sektorowych i WIGdiv

występujące na innych giełdach" - skomentowała prezes Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu

notowane są na GPW. W 2018 r. Dekpol miał 837 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł

12,3 mln zł, co dało 3,51 zł na akcję, poinformowano także. Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i

Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda

, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz odzieży roboczej. Spółka była notowana na NewConnect od 2014 r. Przeniosła się na rynek główny GPW na ostatniej sesji w 2017 r. (ISBnews)

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

emisji 15 mln akcji po cenie emisyjnej 1 zł w trybie emisji prywatnej, podano również. "Taka forma dokapitalizowania zapewnia szybkość i efektywność ekonomiczną. Co ważne, zaproponowana cena emisyjna jest wyższa niż średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co sprawia, że

TGE uruchomiła paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej

Energetyki (URE) Rafał Gawin, cytowany w komunikacie. Handel na Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) na TGE od dziś będzie się odbywał w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Obsługę finansową Rynku Dnia Bieżącego prowadzonego przez TGE w modelu SIDC będzie zapewniać Izba

Akcje PMPG będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - PMPG Polskie Media (PMPG) wraca do notowań ciągłych giełdy od wtorku, 21 kwietnia, poinformował prezes Michał M. Lisiecki. "W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wymagany przez GPW program naprawczy. Jednocześnie

Akcjonariusze Best zdecydują 15 czerwca o splicie akcji w stosunku 1:4

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Best zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca m.in. o podział akcji w stosunku 1 do 4, podała spółka. Ponadto Best podjął działania, dzięki którym akcje spółki zostaną przeniesione do systemu notowań ciągłych

Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października

618 802 akcji, które uprawniają do 86 618 802 głosów. Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,54% m/m do 941,83 pkt w kwietniu

ulegają stopniowej poprawie i zdają się odwracać negatywny trend, z którym mierzymy się od końca zeszłego roku. Jednak na wycenę polskich spółek produkcyjnych będzie wpływać przede wszystkim sytuacja na GPW, którą niestety ciągle omija duża płynność obserwowana na największych rynkach kapitałowych świata

PZU Zdrowie oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną pracownikom służby zdrowia

jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Warszawski parkiet rozgrzany do czerwoności. Inwestorzy rzucili się na akcje

12 marca tego roku, koronawirus szaleje już na całym świecie. WIG20, czyli flagowy indeks warszawskiej giełdy, obejmujący największe spółki notowane na parkiecie, notuje historyczny spadek – 12,28 proc. To najgorszy wynik od początku jego istnienia, tj. od 1994 r. Kapitalizacja, czyli wartość

XTPL miało 23,8 mln zł straty netto, 24,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

koronawirusa. Notowany od kilku tygodni spadek aktywności gospodarczej w największych gospodarkach świata może skutkować obniżeniem wzrostu gospodarczego. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i jest w ciągłym kontakcie z partnerami. Pomimo oczywistych wyzwań m.in. logistycznych współpraca ta odbywa się jak do

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 6,04% m/m do 690,75 pkt w maju

Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany dzień 1 stycznia 2016 roku

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,4% m/m do 874,84 pkt w czerwcu

. "W maju GIP60 stracił niemalże jedną dziesiątą swojej wartości, niwelując wzrost wypracowany od początku roku, przez akcje wchodzących w skład indeksu sześćdziesięciu największych polskich publicznych spółek produkcyjnych. W czerwcu niedźwiedzie nastroje na GPW osłabły i niemalże wszystkie indeksy

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,33% m/m do 786,06 pkt w XI

Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. (ISBnews)

BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży

inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r. Tomasz Chaberko (ISBnews)

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

- przekazał w czwartek Getin Noble Bank. - Zgodnie z decyzją GPW pierwsze notowanie akcji po scaleniu odbędzie się 4 października. Będzie to zdecydowanie później niż zakładaliśmy, lecz zaistniałe opóźnienie nie wynika z winy Banku - tłumaczy Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble

Cherrypick Games przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games potwierdza zamiar przeniesienia notowań na rynek główny GPW jeszcze w tym roku. Producent i wydawca gier podpisał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, który zapewni mu wsparcie przy tej operacji, podano w

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,59% m/m do 779,6 pkt w styczniu

giełdzie nie można pominąć ogólnej sytuacji na polskim rynku akcji. A ta po raz kolejny nie należała do najlepszych, choć można dopatrzeć się kilku pozytywów. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 2%, a korekta na akcjach największych spółek z GPW była jeszcze głębsza i sprowadziła indeks WIG20 aż 3,9% niżej

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 2,15% m/m do 863 pkt w grudniu ub.r.

cen akcji polskich producentów, spółki notowane na GPWciągle względnie tanie i kapitał odwracający się od zachodnich giełd może poprawić ich wyceny" - podsumował Zaręba. (ISBnews)

BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

poniżej 0,75%. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40% na koniec 2021 r. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

Jakie szanse ma CD Projekt w batalii sądowej? Amerykanie łączą pozwy dotyczące "Cyberpunka 2077"

;. Inwestorzy liczyli na znacznie lepsze wyniki finansowe, bo we wtorek notowania CD Projektu na GPW leciały w dół o prawie 9 proc. do 153 zł. Na początku grudnia, na fali oczekiwań związanych z nową grą, za jedną akcję spółki trzeba było zapłacić 443 zł. – Zysk był o 64 proc. niższy od oczekiwań

BOŚ nagrodził firmy z południa Polski za działalność proekologiczną

Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

W piątek wzrosty na giełdach. Zyskują banki

. Indeks największych spółek na GPW - WIG20 - rośnie o 0,84 proc. Liderami wzrostów są akcje mBanku (3,58 proc.), PKO BP (3,38 proc.), i KGHM (3 proc.). Warszawska giełda rośnie w ślad za europejskimi rynkami. Ponadto to, co działa na naszą korzyść, to świetne dane dot. polskiego

Milestone Medical nadal celuje w przejście na GPW z NC z ofertą do 7 mln USD

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Celem strategicznym Milestone Medical jest przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW i przeprowadzenie oferty publicznej akcji w kwocie do 7 mln USD, poinformował prezes Leonard Osser. "

Alumetal rozgląda się za potencjalnymi przejęciami w Europie

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Alumetal może przeprowadzić akwizycje na rynku europejskim, jeśli znajdzie interesujący podmiot, poinformował prezes spółki Szymon Adamczyk. "Ciągle szukamy, rozmawiamy. Transakcja jest możliwa, jeśli trafi się

LUG zakłada, że prospekt zw. z przejściem na GPW z NC trafi do KNF w wakacje

nie wyklucza emisji akcji po wejściu na rynek główny GPW w celu dokapitalizowania potencjału wzrostowego i pozyskania inwestorów finansowych, którzy nie mogą inwestować w spółki z NewConnect. "Nasze działania mają na celu realizację wizji budowy międzynarodowego lidera

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. (ISBnews)

Zapisy na akcje AAT Holding rozpoczną się 10 IX, planowany debiut ok. 5 X

na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. "Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych w ofercie. Wpływy uzyskane ze sprzedaży akcji oferowanych zostaną przekazane akcjonariuszom sprzedającym, a ich ostateczna wysokość będzie

GPW odwiesi notowania Abadon Real Estate w czwartek

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Akcje Abadon Real Estate (dawniej Variant) wracają do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 1 grudnia br., po rocznej przerwie. Zawieszenie notowań akcji spółki było związane z jej reorganizacją i

Ryvu Therapeutics:Główne ryzyko zw. z koronawirusem to realizacja badań klinicz.

po polu minowym, tylko te miny są rzadziej" - podkreślił. Wskazał także na inne ryzyka branżowe, jak spowolniony rozwój biznesu, związany ze zmniejszeniem popytu ze strony branży farmaceutycznej na nowe cząsteczki, a także zmienność notowań akcji i trudniejszy dostęp

Awbud spodziewa się ponad 300 mln zł przychodów w 2015 r.

, że została usunięta z listy alertów i powróciła do notowań ciągłych na GPW po scaleniu akcji. "Proces scalania akcji przebiegał zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i zakończył restrukturyzację grupy kapitałowej Awbud, która rozpoczęła się w 2013 r. W grudniu zeszliśmy

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,66% m/m do 936,73 pkt w marcu

. "W pierwszym kwartale 2019 roku powróciło zaufanie inwestorów do akcji polskich producentów. Wyniki 60 największych polskich producentów na warszawskiej GPW zaskakiwały pozytywnie od początku roku, co pozwoliło indeksowi GIP60 wzrosnąć o 8,44%. W tym czasie na warszawskim parkiecie indeks WIG

Perma-Fix Medical ma zapewnione środki na ukończenie projektu Tc-99m

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Perma-Fix Medical ma zabezpieczone środki na ukończenie prac nad nową technologią pozyskiwania Technetium-99 dzięki m.in. emisji akcji serii E i dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i nie potrzebuje pozyskiwać dodatkowego

Prawie 1,7 mln klientów PKO BP korzystało z bankowości mobilnej w II kw. br.

oraz zarządzanie limitami kart kredytowych i debetowych. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Przegląd prasy

. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym Parkiet -- Dziesięć największych banków notowanych na GPW miało w IV kw. łącznie 3,91 mld zł zysku netto, wynika z prognoz -- KNF wyda bankom rekomendację w sprawie konwersji hipotecznych kredytów

Steinhoff: Strategia Unipetrolu pomoże PKN Orlen wzmocnić pozycję lidera w CEE

sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)

BZ WBK udostępnił płatności zbliżeniowe zegarkiem Garmin

Polsce, który udostępnił płatności zbliżeniowe zegarkiem z funkcją Garmin Pay. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcjenotowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 42,3 pkt m/m do 1 156,8 pkt w sierpniu

analityczny Produkcja.Expert, poświęcony problematyce polskiej produkcji oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jego uczestnikami jest 60 spółek notowanych na rynku podstawowym GPW a celem przejrzysta identyfikacja zmian nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży

Przegląd prasy

pogorszenie nastrojów na rynku ropy --Akcje Polimeksu wrócą jutro do notowań w systemie ciągłym na GPW --Work Service: Niezadowolenie z pracy to głównie skutek braku możliwości awansu --Milestone: Wstępne wyniki systemu

Akcjonariusze Uniwheels zdecydowali o wypłacie 1,65 euro dywidendy na akcję

- Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. W 2015 r. miała 436,48 mln euro skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

The Farm 51 realizuje ostatnie testy i uruchamia więcej serwerów dla World War 3

, ponieważ "World War 3" tworzony jest przede wszystkim z myślą o graczach online i początkowo zostanie udostępniony w formule wczesnego dostępu. "Jako online'owa gra akcji, 'World War 3' będzie szlifowany razem z graczami i zapewne będzie ulegał ciągłym ewolucjom

We wtorek w centrum uwagi polska waluta i sektor bankowy  

. WIG20 rósł przez dwie ostatnie sesje wspierany przez rynki europejskie i dzięki temu pozwolił polskim akcjom utrzymać się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na dzisiaj kluczowe będzie utrzymanie wczorajszego maksimum notowań, czyli 2470 na zamknięciu dzisiejszej sesji. Jeżeli to się powiedzie, to

Przegląd prasy

: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 379 mln zł w marcu --MZ:117 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych wzrosła do 7049 --Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW --DNB

Krytyka likwidacji OFE jest podszyta polityczną kalkulacją. Z tej reformy będą cztery korzyści

portfelach ciągle mają ponad 20 proc. wszystkich notowanych na GPW akcji, co w przypadku nacjonalizacji tych środków oznaczałoby oddanie państwu polskiemu kontroli nad wieloma prywatnymi przedsiębiorstwami. Dodatkowo, nawet jeżeli skarb państwa zrezygnowałby z wykonywania prawa głosu z przejętych walorów

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

Akcjonariat obywatelski był sztandarowym projektem giełdowym poprzedniego rządu PO-PSL, zapoczątkowanym przez ministra skarbu Aleksandra Grada w 2010 r. Chodziło o zaktywizowanie drobnych inwestorów, aby mogli kupić niewielkie pakiety akcji prywatyzowanych firm i w ten sposób

ERG miał 0,76 mln zł zysku netto, 1,08 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

produkuje również taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie, które trafiają na rynek detaliczny. Akcje spółki są notowane od 2005 r. na GPW. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty

Kurs akcji PZU będzie publikowany za darmo w czasie rzeczywistym

8,1 mld zł. Wśród chętnych na zyski z PZU jest także 250 tys. inwestorów indywidualnych - każdy z nich kupił 30 akcji po 312,5 zł. Głównie z myślą o nich GPW zgodziła się wyjątkowo na publikacje cen akcji PZU w czasie rzeczywistym w dniach 12-14 maja. - Zachęciliśmy

Asseco chce współpracować z amerykańską firmą z indeksu Nasdaq

dywidendę dla akcjonariuszy. 1 kwietnia 2008 r. Asseco przejęło sopocką firmę informatyczną Prokom. Obecnie jest to największa spółka informatyczna notowana na GPW. W styczniu 2010 roku Grupa Asseco zatrudniała ponad 8,5 tys. osób, z czego w Polsce ok. 5 tys. O godzinie 15.40 kurs

BSC Drukarnia Opakowań zainwestuje ok. 55 mln zł w l. 2017-2018

dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW

Innova Capital sprzedała 27% akcji WP po 50 zł za sztukę

. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. (ISBnews)

Piątek na rynkach: Bez większych obaw o Japonię

jest jednoznaczny. Strona kupująca, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach zachodnich musi wybrać się na zdecydowanie większe zakupy niż do tej pory. WIG20 ciągle nie może wyjść ponad szczytowe notowania z września - brakuje mu jednak milimetrów. Wśród spółek, które mogą

Przegląd informacji ze spółek

Polska Bruno Duthoit. Polimex-Mostostal spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w pierwszej połowie października, poinformowała prezes Joanna Makowiecka-Gaca. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji spółki; kolejnym etapem w procesie scalenia akcji jest

Giełdowe firmy walczą o specjalistów

. Na NewConnect, alternatywnym rynku akcji, opartym na systemie obrotu prowadzonym przez GPW, notowani są również LUG z Zielonej Góry, GOLAB z Żagania, LZMO z Lubska oraz ROCCA ze Słubic. Inżyniera zatrudnię od zaraz Żarski Relpol istnieje od ponad

BOŚ nagrodził 7 firm i instytucji za działalność proekologiczną i prospołeczną

inwestycje w technologie, które ograniczają szkodliwość produkcji dla środowiska. Docenione zostały też działania podejmowane przez zarząd firmy Paradyż na rzecz wspierania rozwoju pracowników. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W

Przegląd prasy

zamknięciu w poniedziałek --PGNiG największą polską spółką notowaną na GPW --Akcjonariusze Introl zdecydowali o wypłacie 0,22 zł na akcję dywidendy --Black Swan Fund planuje inwestycje w startupy zakładane przez kobiety

Co się dzieje, że ludziom zbrzydła giełda?

Mimo że o tym, jak niskie będą nasze emerytury za 20-30 lat, moi redakcyjni koledzy i koleżanki Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński i Anna Popiołek pisali do znudzenia, to ciągle mnóstwo osób nie chce spojrzeć

BGŻ BNP Paribas planuje pełną integrację z Sygma Bankiem do końca br.

członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. (ISBnews)

Bowim planuje nakłady inwestycyjne na ok. 57,3 mln zł w strategii na 2017-2020

produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. (ISBnews)

Przegląd prasy

deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW przekroczyła w I półroczu br. średnio 23,3% wobec ok. 20% rok wcześniej wg gazety Puls Biznesu --KGHM planuje czasowe wstrzymanie produkcji w kopalni McCreedy Weest Mine w prowincji Ontario od października

Przegląd prasy

, poinformował członek zarządu Michał Michalski. --InventionMed zakłada przejście na rynek główny GPW w 2018/2019 r., by zdobyć dostęp do szerszego grona inwestorów, ale nie zakłada emisji akcji. W realizowanym projekcie TutorDerm pierwsze przychody z komercjalizacji pojawią się w 2020