gpw kiedy emisja

MedApp chce przejść na rynek główny GPW w I poł. 2020 r. bez emisji akcji

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - MedApp planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w pierwszej połowie 2020 r. bez emisji akcji. Celem jest poprawa płynności spółki i ekspozycja na nowych inwestorów, w tym również zagranicznych, którzy już teraz interesują się jej

Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 VIII o przejściu na GPW z NC i emisji akcji

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PiLab zdecydują o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

PiLab: Prospekt emisyjny zw. z emisją i przejściem na GPW został złożony w KNF

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PiLab złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z

Publiczna emisja obligacji GPW dla inwestorów indywidualnych rozpoczęła się dziś

Warszawa, 02.01.2017 (ISBnews) - Publiczna emisja obligacji serii E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o wartości do 60 mln zł skierowana w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych rozpoczęła się dziś, podała giełda. "

Konsorcjum Pekao i Handlowego wybrane na doradców do emisji obligacji GPW

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji na doradców nowej emisji obligacji wybrała konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz Banku Handlowego, poinformowała giełda. Emisja ma na celu

GPW zachęca do emisji na Catalyst obligacji długoterminowych o stałym kuponie

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) chce zachęcać do emisji obligacji korporacyjnych o długim terminie zapadalności i stałym kuponie, a także propagować pozyskiwanie ratingu przez emitentów z rynku Catalyst, poinformował wiceprezes Jacek Fotek

Akcjonariusze Zortraksu podjęli decyzję o emisji akcji i debiucie na GPW

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Zortraksu zadecydowali m.in. o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dematerializację akcji spółki, podała

3W Dystrybucja Budowlana rozważa emisję akcji i wejście na GPW

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - 3W Dystrybucja Budowlana (3WDB) liczy na przekroczenie 0,5 mld zł przychodów w tym roku. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji inwestycyjnych do konsolidacji rynku, spółka rozważa możliwość emisji akcji i debiutu na GPW, poinformował

GPW rozpoczyna wybór doradców ewentualnej emisji obligacji na 120 mln zł

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii o przewidywanej wartości nominalnej 120 mln

NWZ Morizon zdecyduje 20 III o emisji, rozpoczęciu działań ws. przejścia na GPW

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Morizon zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 marca br., o emisji do 8,5 mln akcji serii H bez prawa poboru i upoważnieniu zarządu do podjęcia działań w kwestii debiutu spółki na rynku głównym GPW, wynika z

KNF zatwierdziła prospekt GPW w związku z emisją obligacji serii D i E

komunikacie. Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking. W połowie października br. zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie emisji 1,2 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, w

Cedrob chce emisji akcji bez pp w Gobarto i wycofania spółki z GPW

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Cedrob planuje wycofać Gobarto (dawniej PKM Duda) z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzić emisję akcji Gobarto z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. ?Cedrob, główny akcjonariusz

GPW: Emisja akcji Aliora na 2,2 mld zł przyczyni się do zwiększenia płynności

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Emisja akcji Alior Banku na łącznie 2,2 mld zł nie tylko pozwala zwiększyć kapitalizację, ale w przyszłości przyczyni się do zwiększenia płynności, poinformowała prezes GPW Małgorzata Zaleska. "Ta transakcja

Gekoplast chce przenieść się na GPW z NewConnect w kwietniu, bez emisji akcji

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gekoplastu. Spółka podała, że planuje przejść z NewConnect na rynek główny GPW w kwietniu, a procesowi temu nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji

GPW zdecydowała o emisji obligacji serii C na łącznie maks. 125 mln zł

, podano również. Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej GPW na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosiła 427 962 tys. zł, z czego 244 309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji, których częściowy wykup, zgodnie z zapowiedzią emitenta, ma być

Akcjonariusze Sare zdecydowali o emisji akcji i przejściu na GPW z NC

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Sare zdecydowali o emisji do 543,48 tys. akcji serii C i ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na GPW, wynika z uchwał walnego gromadzenia. W marcu

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 17 IX o emisji akcji i przejściu na GPW z NC

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 17 września o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji do 1,3 mln akcji, podała spółka. Debiut na GPW może odbyć się w I połowie przyszłego roku. "Inno-Gene

Midven rozważa akwizycje, połączone z emisją akcji i przejściem na GPW z NC

Warszawa, 28.07.2015 (ISBnews) ? Midven analizuje trzy spółki z Polski, Litwy i Białorusi pod kątem akwizycji. Jeśli zdecyduje się na przejęcie, przeprowadzi wówczas szybszą emisję akcji i przejście na GPW z NewConnect, poinformował ISBnews prezes Andrzej Zając

NWZ Wind Mobile zdecydowało o emisji do 750 tys. akcji i przejściu na GPW

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Wind Mobile zdecydowali o emisji do 750 tys. akcji serii K bez prawa poboru i podjęciu działań związanych z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z uchwał walnego

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Mediacap złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją do 1,6 mln akcji zwykłych serii E, która poprzedzi przeniesienie na rynek główny GPW, podała spółka. Oferta publiczna i przeniesienie notowań planowane są

Akcjonariusze Esotiq zdecydują 7 IV o emisji akcji przed przejściem na GPW

główny parkiet GPW. "Środki z emisji, zgodnie z opublikowanym uzasadnieniem zarządu do projektów uchwał NWZ, miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój sieci salonów Esotiq w Polsce i za granicą, zwiększenie oferty kosmetyków, wprowadzenie nowych linii bielizny

PCZ zamierza pozyskać do 100 mln zł z emisji akcji i przejść na GPW

zaawansowane negocjacje w zakresie emisji akcji serii K do 10 mln sztuk w ramach kapitału docelowego. Emitent oczekuje, że w wyniku tej emisji może pozyskać do 100 mln zł najpóźniej do końca tego roku. Przedmiotowe negocjacje mają ścisły związek z planem przejścia emitenta na rynek regulowany GPW do końca

DataWalk pozyskał z emisji ponad 10 mln zł, chce przejść na GPW w połowie lutego

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - DataWalk zakończył ofertę publiczną akcji serii M, z której pozyskał ponad 10 mln zł, podała spółka. Przeniesienie notowań na GPW jest planowane w połowie lutego. "Pomimo ekstremalnie trudnych warunków rynkowych

Wawel Service pozyskał 11 mln zł z emisji obligacji, planuje debiut na GPW

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Grupa Wawel Service sfinalizowała emisję obligacji, w ramach której spółka pozyskała 11 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane głównie w Warszawie i Krakowie. W niedalekiej

Vivid Games planuje emisję akcji do 10 mln zł i przejście na GPW z NC

emisja zostanie zaoferowana wybranym inwestorom instytucjonalnym. Za cały proces, którego zakończenie planowane jest w I półroczu bieżącego roku, odpowiedzialna będzie Ipopema Securities. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie notowań na GPW do końca 2015 roku. Jednym z głównym

Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW

; - powiedział Czarnecki po uroczystości debiutu obligacji na kwotę 500 mln zł na Catalyst. Prezes podkreślił, że wejście na GPW jest dużym wyzwaniem, dlatego druga transza emisji obligacji z programu o w maksymalnej wartości 2 mld zł pojawi się już po uplasowaniu akcji banku w trakcie

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i

Bloober Team planuje nową emisję akcji i przeniesienie notowań na GPW z NC

planowanej emisji akcji dla inwestorów finansowych. Do końca 2015 roku spółka zamierza ponadto przenieść się na główny parkiet GPW z NewConnect, poinformował prezes Piotr Babieno. "Skokowo rosnący chiński rynek gier otwiera szereg nowych możliwości, zwłaszcza, że jesteśmy

Hortico rozważa emisję akcji w I kw. na przejęcie PNOS, potem przejście na GPW

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Hortico chce sfinalizować przejęcie spółki Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim (PNOS) do początku kwietnia. Ma finansowanie bankowe, ale rozważa również przeprowadzenie emisji akcji w I kwartale, co

Silvair Inc. planuje emisję nowych akcji w ramach IPO na GPW

(GPW), podała spółka. Pozyskane środki posłużą m.in. na budowie kanałów dystrybucji produktów o globalnym potencjale rynkowym. "Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru

Bio Planet może przejść na GPW z NC w ciągu 2-3 lat z emisją na nowe inwestycje

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Bio Planet, które zadebiutowało dziś na NewConnect, ocenia, że w ciągu 2 do 3 lat może przejść na rynek główny GPW, co mogłoby wiązać się z emisją akcji pod nowy program inwestycyjny, poinformował agencję ISBnews prezes Sylwester Strużyna

GPW bryluje w Europie w nowych emisjach akcji

Europie przebiła tylko spółka Max Property Group z londyńskiego rynku AIM, która pozyskała 226 mln euro. Pod względem wartości emisji (126 mln euro) warszawska giełda ustąpiła w II kw. jedynie giełdzie londyńskiej (258 mln euro). Jednak pod względem liczby nowych emitentów GPW była pierwsza: miała siedmiu

Tower Investments złoży prospekt wz. z przejściem na GPW i emisją do końca II kw

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Tower Investments chce do końca II kwartału złożyć prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym do końca roku przejściem na rynek główny z NewConnect i planem nowej emisji o wartości min. 30 mln zł, poinformował ISBnews

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sare wz. z emisją i przejściem na GPW z NC

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sare sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C, a także praw do akcji serii C,

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Orion Investment został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Na jego podstawie którego spółka zamierza oferować w ramach oferty publicznej akcje serii

Prospekt Sare, wz. z emisją i przejściem na GPW z NC, został złożony do KNF

emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji serii A, akcji serii B, oraz akcji serii C i praw do akcji serii C. Na podstawie prospektu ofertą objętych będzie nie więcej niż 543.478 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Złożenie wniosku jest kolejnym etapem realizacji

Giełda dla Aliora może być najlepsza

Plany wejścia Alior Banku na GPW nie są zaskoczeniem. Spekulacje prasowe o tym, że bank zdecydował się na debiut giełdowy, a nie szukanie inwestora branżowego czy finansowego, bo nie zgodziła się na to Komisja Nadzoru Finansowego, nie muszą być prawdziwe. Pozyskanie kapitału z

Akcje PGE po 23 zł, redukcja 96,5 proc.

Tego jeszcze na GPW nie było. Inwestorzy zamówili akcje PGE warte 45 mld zł! Indywidualni dostaną aż 15 proc. emisji, ale i tak ich zlecenia zostaną zredukowane o ok. 96,5 proc. Polska Grupa Energetyczna sprzeda na pniu wszystkie oferowane akcje nowej emisji

Sukces oferty PGE: akcje po 23 zł, redukcja 96,5 proc.

Polska Grupa Energetyczna sprzeda na pniu wszystkie oferowane akcje nowej emisji, łącznie 259,5 miliona sztuk. Popyt drobnych inwestorów, wsparty kilkunastomiliardowymi kredytami, był tak ogromny, że zarząd PGE postanowił sprzedać im nie 10 proc. emisji jak początkowo planował

Ukraińska spółka idzie po 150 mln zł. Ruch na rynku IPO

Jeśli dojdzie do debiutu, będzie to 11. ukraińska spółka notowana na GPW. KMS Shipping chce sprzedać do 3,5 mln akcji za łączną sumę 36 mln dol., co przy obecnym kursie daje ok. 150 mln zł. Ukraińcy specjalizują się w transporcie suchych towarów masowych na morzach Czarnym

Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW

Kancelaria odszkodowawcza Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW w połowie 2009 roku, pozyskując z nowej emisji akcji 40-70 mln zł. Spółka chce rozwijać sieć klinik rehabilitacyjnych - poinformował wiceprezes Votum Adam Gilowski. Votum prowadzi na razie działalność jako kancelaria

JSW nie rozważa emisji akcji

emisję akcji. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

Atal rozważa emisję obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Atal rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy, podała spółka. "Ostateczna decyzja w sprawie emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunków

GPW: Na NewConnect chce wejść 28 spółek gamingowych, kilka - na rynek główny

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) notuje obecnie 28 polskich spółek gamingowych, które chcą w tym roku zadebiutować na NewConnect oraz kilka wybierających się na rynek główny GPW, poinformował dyrektor działu rynku pierwotnego GPW

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Decyzja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), według której nie jest obecnie możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku OT Logistics o wprowadzenie obligacji serii H spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2

ML System bierze pod uwagę kolejną emisję akcji

uzależniamy od zapotrzebowania na kropki kwantowe, ewentualnie na kolejne produkty związane z warstwami kwantowymi. Jeśli zapotrzebowanie rynkowej będzie tego wymagało, to bierzemy pod uwagę również kolejną emisję akcji" - powiedział Cycoń podczas GPW Innovation Day. ML System

Play wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750

LPP nie planuje kolejnych emisji obligacji w najbliższym czasie

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia kolejnej emisji obligacji, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. "W przypadku obligacji, nie przewidujemy kolejnych emisji, ale chcemy sobie zachować

Akcjonariusze Brastera odstapili od głosowania ws. emisji akcji serii O

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera odstąpili od głosowania nad uchwałą dotycząca emisji akcji serii O bez prawa poboru, z powodu braku kworum, podała spółka. Podczas dzisiejszego NWZ akcjonariusze mieli zdecydować o podwyższeniu

Sfinks Polska: Emisja akcji serii P nie doszła do skutku

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - W ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P nie została zawarta żadna umowa objęcia akcji, wobec czego powyższa emisja nie doszła do skutku, poinformował Sfinks Polska. "

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł oraz zawarł umowę agencyjną dotyczącą programu z Haitong Bank Oddział w Polsce, podała spółka. Na mocy umowy

Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł, podała spółka. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje

Play ma umowę dot. ustanowienia programu emisji obligacji do 2 mld zł

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - P4, spółka zależna Play Communications, zawarła z Santander Bank Polska oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski umowę dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego P4 będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji

GPW liczy na znaczące ożywienie na rynku IPO w najbliższych kwartałach

NewConnect" - dodała Olszewska. GPW liczy również na wtórne publiczne emisje akcji (SPO). "Spółki będą potrzebowały środków na przeciwdziałanie związane z pandemią, czy też na dalszy rozwój. Liczymy, że ten rynek będzie również aktywny" - zaznaczyła

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. "Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, emitent planuje

Tauron ma umowy z EBI ws. kolejnej emisji obligacji hybrydowych na 350 mln zł

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy zwiększające wartość emisji obligacji hybrydowych o 350 mln zł do 750 mln zł, podała spółka. "13 grudnia 2018 r. pomiędzy spółką a EBI

Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała spółka. "Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 000

Enea chce wyemitować obligacje do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019 r.

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Enea planuje przeprowadzić emisję obligacji do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019 r., podała spółka. Emisja będzie częścią programu emisji obligacji o łącznej wartości do 5 mld zł. "Zarząd spółki informuje, że w dniu 31

MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MLP Group uchwaliło emisję do 30 tys. obligacji serii o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln euro w ramach oferty publicznej, podała spółka. "Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku. Obligacje

GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji w Rumunii

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji na rynku rumuńskim, denominowanych w lejach, podała spółka. "Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z 18.01.2018 roku

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "W tej chwili nie mamy planów, żeby emitować jakiekolwiek istotne części tego programu" - powiedział Bicho

Akcjonariusze Elemental Holding nie uchwalili emisji do 34,09 mln akcji serii R

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding nie przyjęli na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 34,09 mln akcji serii R, z prawem poboru nowych walorów, wynika z uchwał walnego

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna

CI Games rozmawia z bankiem o finansowaniu, znacznie zmniejszyło potrzeby finan.

biorąc pod uwagę kluczowe wskaźniki finansowe. Jednocześnie nie prowadzimy żadnych prac związanych z emisją akcji" - dodał prezes. CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 24 lutego jako dzień pierwszego notowania obligacji serii C Cyfrowego Polsatu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka. "

IMS: Wojciech Grendziński zrezygnował z funkcji wiceprezesa

. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i

Akcjonariusze Brastera nie podjęli uchwały ws. warunkowej emisji akcji serii N

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera - z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - odstąpili od głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w

Grupa IMS zanotowała rekordowy przyrost lokalizacji abonamentowych w 2019 r.

marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services). (ISBnews)

Getin Holding pozyskał środki na działalność z innych źródeł zamiast z obligacji

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Getin Holding pozyskał środki na finansowanie bieżącej działalności z innych źródeł zamiast z planowanej wcześniej emisji obligacji skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. "Getin

ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka. "Środki pozyskane z emisji nowych akcji spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

zaoferowaniu wybranym inwestorom do 60 824 232 akcji nowej emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, podała spółka. "Zarząd spółki postanowił, że: zaoferuje wybranym inwestorom do 60 824 232 [...] akcji nowej emisji nieobjętych

MLP Group utworzył program obligacji do 60 mln euro

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - MLP Group utworzył program emisji obligacji niezabezpieczonych w wielu seriach do kwoty 60 mln euro, podała spółka. "Zarząd MLP Group informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie

Vivid Games wyemituje obligacje o wartości nominalnej min. 5 mln zł

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020, podała spółka

LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji, obsługuje zadłużenie na bieżąco

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje emisji akcji, ani obligacji i przewiduje, że w przypadku obligacji wyemitowanych w ub.r. odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. LPP podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje

GPW mogłaby odegrać rolę w finansowaniu programu modernizacji sił zbrojnych

przez GPW, mógłby pomóc w finansowaniu modernizacji sił zbrojnych, np. poprzez emisje obligacji firmy leasingowej, która finansowałaby zakup sprzętu. To mogłaby być obligacja z wysokim ratingiem. Obecnie nie ma decyzji w tym zakresie" - powiedział ISBnews Dietl. GPW

Silvair planuje emisję 1,07 mln akcji zwykłych do końca 2020 r.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Rada dyrektorów Silvair przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe, podała spółka. Silvair wyemituje: 1 073 757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; 1 168 928 akcji zwykłych do końca 2021

PHN: Kolejne emisje obligacji nie wcześniej niż w przyszłym roku

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje emisję kolejnej transzy obligacji w ramach 7-letniego programu o wartości nominalnej do 1 mld zł nie wcześniej niż w przyszłym roku, poinformował prezes Marcin Mazurek. "

Archicom wyemitował 3 serie obligacji na łączną kwotę 26,55 mln zł

emisji obligacji jest umowa o organizację emisji obligacji zawarta z SGB-Bankiem. Celem emisji obligacji jest udzielenie pożyczek o łącznej wartości do 26 552 000 zł spółkom zależnym Archicomu pod uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych przez nie inwestycjach, podano

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat utworzył nowy nieodnawialny program emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. "Zarząd spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka. "Podstawowe założenia Programu emisji przewidują m.in.: - emisję

Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji, podała

Millennium Bank Hipoteczny zakłada 1. emisję listów zastawnych w PLN w 2021 r.

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Millennium Bank Hipoteczny (MBH) zamierza w III kwartale br. złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Bank zakłada, że pierwsza emisja listów zastawnych zostanie przeprowadzona w 2021

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP

ZCh Police przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C

. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z emisji na realizację projektu Polimery Police. Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Famur zawarł z Santander Bank Polska oraz PKO Bankiem Polskim umowę programową, na podstawie której może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 500 mln zł, podała spółka. Spółka

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

akcji własnych do 2021 r. Proponowany zakres ceny jednej akcji wynosi od 0,5 zł do 2,5 zł. Prezes PL Group zapowiedział, że przejściu na GPW towarzyszyć będzie emisja nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał

Akcjonariusze MedApp zdecydują o emisji akcji 8 czerwca

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - MedApp planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji, a środki pozyskane z emisji pozwolą spółce na dalszą komercjalizację i rozwój CarnaLife System oraz CarnaLife Holo, a także rozwój nowych projektów, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o maksymalnej wartości nominalnej równej 90 mln zł, podała spółka

Echo rozważa publiczną emisję obligacji na 50 mln zł jeszcze w IV kw.

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że może wyjść na rynek z publiczną emisją obligacji o wartości ok. 50 mln zł w IV kw. br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Resztę publicznego programu emisji obligacji spółka będzie starała się wykorzystać w I kw

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 30 września 2021 roku. "Emisja dewelopera spotkała się z bardzo

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate N.V. podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro, podała spółka. Zapłata

GPW chce być dostawcą infrastruktury dla crowdfundingu

Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) chce dostarczać chętnym infrastrukturę do emisji crowdfundingowych, poinformował prezes Marek Dietl. "Chcemy być dostawcą infrastruktury dla crowdfunding, aby to było bardziej

Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy, podała Elektrobudowa. "Zgodnie z treścią otrzymanego pisma oznacza to, że

Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych i w związku z tym dokona analizy popytu na rynku na tego rodzaju instrumenty dłużne, podała instytucja. "Bank Millennium rozważa emisję obligacji