gpw cena rynkowa akcji

GPW i OFE docisnęły spółkę. Global City Holdings ogłasza rekordowe wezwanie

Były właściciel kin Cinema City chciał opuścić parkiet bez pytania o zgodę polskich akcjonariuszy, ale GPW powiedziała takim działaniom stop. Spółka błyskawicznie podporządkowała się wyrokowi giełdy i żeby spełnić polskie warunki, ogłosiła rekordowe wezwanie na swoje akcje, bo daje 20 proc. więcej, niż wynosi cena rynkowa akcji.

Play: Kenbourne oraz Tollerton rozpoczynają sprzedaż do 18 mln akcji spółki

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kenbourne Invest II S.? r.l. oraz Tollerton Investments Limited rozpoczęły proces przyspieszonej budowy księgi popytu dotyczącej sprzedaży nie więcej niż 18 000 000 akcji Play Communications, podał Play, powołując się na komunikat rynkowy

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

. Bank ustalił, że cena nabycia każdej z akcji nie może być niższa niż 90% średniej ceny rynkowej akcji banku oraz nie może być wyższa niż 16 zł, oraz wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu. "

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał. "GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP

THC SICAV-RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Radpolem

. 14 maja br. THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie do sprzedaży 100% akcji Radpolu (38 260 605 szt.) po cenie 1,32 zł za 1 akcję. 26 czerwca wzywający podwyższył cenę do 2 zł za akcję. "Zaproponowana cena oznacza premię w stosunku do ceny rynkowej przed wezwaniem w wysokości

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

: 1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki (skup akcji) po cenie 1,6 zł za jedną akcję spółki, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

po cenie rynkowej, lecz nie niższej niż 17,9 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 26,8 zł" - czytamy w uchwale. Spółka będzie nabywać akcje własne do 30 września 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub do chwili

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji nie może być wyższa

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

. Udzielenie zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej" - czytamy dalej. Vivid Games S.A

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

zagranicznych, był mniejszy od oczekiwań, księga popytu nie została pokryta nawet przy cenie 43 zł za walor – poinformował „Puls Biznesu”, powołując się na źródła rynkowe. Co dalej z zapisanymi na akcje Wczoraj zakończyły się zapisy na akcje Canal+ Polska przez inwestorów indywidualnych. Do

Bank Millennium nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem

akcji banku, stanowiących 0,00216302% jego kapitału zakładowego. Środki przeznaczone na realizację nabycia tych akcji będą pochodzić ze środków własnych banku. Cena, za którą bank będzie nabywać akcje własne, będzie ceną rynkową" - czytamy w komunikacie. 10 września

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Spółki z grupy AR Packaging podwyższyły cenę w wezwaniu na akcje BSC Drukarnia Opakowań do 40,5 zł za akcję z 40,38 zł, podało AR Packaging. Inwestorzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w wezwaniu do 26 marca br

Prezes Mercator Medical kupił akcje spółki za ok. 300 tys. zł w maju i kwietniu

. "Podjęte działania dostosowawcze wobec zmian rynkowych przynoszą efekty, a naszym celem jest widoczna poprawa rezultatów już od drugiego kwartału. Spadek kursu akcji od marca o około 60% odczytuję jako pogłębienie niedowartościowania spółki na GPW. Wykorzystuję tę sytuację" - skomentował

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

) akcjom spółki oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. W ocenie zarządu spółki wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy dalej. Jak zwraca uwagę Capital Park, cena zaoferowana przez Townsend w wezwaniu na poziomie 5,84 zł za akcję, zawiera

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym

O. Kazanelson proponuje, aby cena akcji serii H Robyga wynosiła min. 2,9 zł

, wynika z projektu uchwały. "Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez zarząd, przy czym cena emisyjna jednej akcji serii H będzie nie mniejsza od wyższej z następujących kwot 2,90 zł za jedną akcję serii H albo (ii) średniej ceny rynkowej akcji spółki z okresu 3

Bowim miał wstępnie 3,2 mln zł zysku netto w 2019 r.

. "Spadek przychodów netto ze sprzedaży jest wynikiem niekorzystnej sytuacji rynkowej, w tym utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 roku niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych. Z uwagi na trudną sytuację rynkową, w tym spadek rentowności w 2019 roku, zarząd pozytywnie ocenia osiągnięte

Kurs akcji Ten Square Games wzrósł o 13,5% na debiucie

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Akcje Ten Square Games zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z oferty. O godzinie 9:21 kurs wzrósł o 16,3% do 53,5 zł. Ten

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

oraz uprawniających do 64.042.109 głosów, tj. ok. 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy także. Cena akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z

Obroty na rynku głównym GPW wyniosły rekordowe 131 mld zł w I poł. 2020 r.

cen akcji I półrocza są spółki z branży technologii i gamingu. Wartość indeksu WIG.GAMES, w którego skład wchodzą najwięksi producenci gier notowani na głównym rynku GPW, od początku roku wzrosła o niemal dwie trzecie. "W obszarze technologii drożały akcje spółek

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

nabycie tych akcji, podał bank. Cena nabycia każdej z akcji własnych nie może być niższa niż 5 zł oraz wyższa niż 16 zł. "Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy tworząca możliwość oferowania w ramach wynagrodzenia zmiennego pracowników podejmujących kluczowe decyzje w

Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Serinus zamierza wyemitować 66,67 mln akcji w celu dopuszczenia do obrotu na AIM

mln GBP wpływów brutto - Cena w ofercie w kwocie 15 pensa za akcję w ofercie, co oznacza około 32,6 mln GBP kapitalizacji rynkowej spółki w momencie dopuszczenia - Spółka wyemituje 66 666 667 akcji w ofercie, stanowiących 44,3% jej łącznego

Apator chce przeznaczyć 20 mln zł na skup akcji własnych

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Apatora zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. "Zdaniem zarządu obecna

Energa: Cena w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Cena akcji proponowana w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej akcji, ocenił zarząd Energi. Na początku grudnia PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu wzywających po cenie 4,2 zł za każdą akcję, podała spółka. "Przedmiotem wezwania są 7 028 494 akcje zwykłe na okaziciela spółki Master Pharm [...] o wartości nominalnej 0,01 zł każda [...], z których każda uprawnia do

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

. "Miejsce trzecie klasyfikacji GIP60 w lipcu dla spółki Primetech S.A., za wzrost ceny akcji z 0,83 zł do 1,44 zł, co dało miesięczny wzrost wartości rynkowej o 73,49%. Kurs akcji katowickiego producenta sprzętu górniczego niemal podwoił swoją wartość po wezwaniu spółki Famur (właściciel

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

2017 r. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, podano także. "Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu z zastrzeżeniem, iż nie będzie niższa niż 85% średniej ceny rynkowej z okresu

DataWalk pozyskał z emisji ponad 10 mln zł, chce przejść na GPW w połowie lutego

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - DataWalk zakończył ofertę publiczną akcji serii M, z której pozyskał ponad 10 mln zł, podała spółka. Przeniesienie notowań na GPW jest planowane w połowie lutego. "Pomimo ekstremalnie trudnych warunków rynkowych

PCM uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej

. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki po cenie wyższej niż ogłoszona w wezwaniu" - czytamy w stanowisku zarządu. Na początku listopada PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez PCM

Bowim miał wstępnie 2,27 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w pierwszym kwartale 2020 roku, podano również

Bowim miał wstępnie 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r.

wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

; c) ustalenie ceny emisyjnej jako wartości wyższej ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami przed dniem ogłoszenia walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o emisji nowych akcji" - wymieniono w komunikacie

Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Zarząd rekomenduje cenę emisyjną akcji serii E z co najmniej 20% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podano także

Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej

. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 3,56%. Zapisy złożyło blisko 800 inwestorów indywidualnych oraz podmioty instytucjonalne. Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 22 zł. Udział nowych

Awbud ustalił cenę emisyjną akcji serii B1 na 1,08 zł na akcję

ceny jednej akcji serii B1" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza, mając na uwadze, że: (i) średnia cena rynkowa akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia Uchwały WZ

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 8,29% r/r w 2019 r.

roku do ceny zamknięcia ostatniej. Największy roczny wzrost wartości rynkowej w 2019 roku zanotowała spółka ZPUE, dla której cena akcji wzrosła z 58,5 zł do 147 zł (+151,28%). Na drugim miejscu wrocławska Selena FM za wzrost wartości akcji o 83,43%, a na trzecim miejscu spółka Es-System, której wartość

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

" - czytamy dalej. Jak podaje GPW, dzięki zmianie kroków notowania giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. "To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i

Herkules skupił w kolejnej transzy 1 mln walorów, ma 10,69% akcji własnych

skupu cieszyła się dużym zainteresowaniem - Akcjonariusze złożyli zapisy na 31,5 mln akcji po 4,2 zł, tj. ok. 40% powyżej kursów rynkowych z ogłoszenia trwania skupu. Prowadzącym program jest Dom Maklerski Noble Securities" - czytamy w komunikacie. Spółka prowadzi już

Orlen wycofa Energę z giełdy i zarobi 925 mln zł. "Akcjonariat Obywatelski" mógł stracić ok. 35 proc. kapitału

zyska 925 mln zł  Na pozostałe akcje Orlen właśnie ogłosił drugie wezwanie. Cena wynosi 8,35 zł - czyli tyle, ile poprzednio. PKN Orlen wezwał do sprzedaży akcji Energi, by mieć 100 proc. akcji tej spółki i wycofać ją z obrotu na rynku regulowanym GPW - poinformowało pośredniczące w wezwaniu

Stalprodukt miał wstępnie 22,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

), - zawiązanie rezerw na zapasy w Segmencie Cynku w wysokości 23 197 tys. zł, wynikające z ich wyceny do cen rynkowych" - czytamy w komunikacie. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie

Bowim miał 1,56 mln zł straty netto, 10,19 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019 r.

. Wynik EBITDA wyniósł 14,02 mln zł w I-III kw. wobec 31,42 mln zł rok wcześniej. "Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęły przede wszystkim wysokie ceny surowców, spadki cen stali, ogólny spadek popytu, a także globalna niepewność rynkowa

Cena akcji w ofercie publicznej Silvair została ustalona na 17 zł

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Silvair Inc. ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 17 zł za jedną akcję. Spółka zdecydowała się zaoferować inwestorom 1 184 910 nowych akcji, co oznacza, że łączna wartość oferty wyniesie ponad 20 mln zł, podała spółka

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o emisji do 5 mln nowych akcji 6 XI

na jej dostosowanie do sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem zarządu będzie uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji akcji" , podano także w uzasadnieniu do uchwały

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

;Nowa cena w wezwaniu ma charakter ostateczny, zawiera premię w wysokości 33% względem średniej ceny rynkowej akcji spółki na przestrzeni ostatniego półrocza oraz nie będzie już podlegała żadnym modyfikacjom" - czytamy w komunikacie. 6 września podano, że przyjmowanie

W wezwaniu SIG na 0,1% akcji Everest Investments nie złożono żadnych zapisów

0,10% głosów i 0,10% w kapitale zakładowym spółki. Wezwaniem objętych było 13 000 akcji. Nabywający zaoferował cenę 6,32 zł za jedną akcję. "W opinii zarządu spółki, brak odpowiedzi na sprzedaż akcji objętych wezwaniem po cenie przekraczającej cenę rynkową świadczy o

Na GPW flauta, wybory nie zajmują inwestorów

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Ani nadchodzące wybory, ani zeszłotygodniowe orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych nie budzą emocji inwestorów aktywnych na GPW, co znajduje odzwierciedlenie w niskich obrotach i niskiej zmienności cen akcji. Rynek czeka na

Polscy inwestorzy złożą pozwy przeciwko zarządowi CD Projektu. Utopili 56 mln zł

należy przy tym zapominać, że na cenę akcji na giełdzie wpływają również czynniki, na które spółki nie mają bezpośredniego wpływu, takie jak trendy rynkowe, wydarzenia makroekonomiczne, polityczne, pandemia czy klęski żywiołowe. Wahania kursów akcji, w tym spadki, są zjawiskiem nierozerwalnie związanym z

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu

Bowim miał wstępnie 0,4 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

następstwem właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu oferowanych wyrobów hutniczych, natomiast zmiany wyników finansowych wynikają z utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 r. niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych, podano również

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

swoje zakłady produkcyjne najczęściej w Azji. Średni miesięczny spadek cen akcji w tej grupie wyniósł 41,93%. Inną branżą, która szczególnie mocno ucierpiała na skutek ucieczki kapitału inwestorów była motoryzacja (-29,54%). Jest to zbieżne z sytuacją całej GPW w minionym miesiącu, gdzie na wartości

Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki

wyceny przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw z branży logistycznej, prowadzi do wniosku, że zaproponowana w wezwaniu cena za akcje odpowiada wartościom, które przy zastosowaniu wycen spotykanych przy podobnych transakcjach rynkowych uznaje się w obrocie gospodarczym za odzwierciedlające

Bowim miał wstępnie 33 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw.

. "Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu oferowanych wyrobów hutniczych, natomiast zmiana wyniku finansowego netto wynika z utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 r. niekorzystnych zmian cen

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (trzecia pula) uzależnione będzie od średniej ceny rynkowej akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem

Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki. "Fundamentem rozwoju i globalnego sukcesu XTPL są ludzie. Przemyślany, skutecznie wdrożony program motywacyjny pozwoli nam

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru

rozwój spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w opinii zarządu do uchwały. Zarząd zaproponował też, by cena emisyjna akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowiła średnią arytmetyczną

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

produkcyjne notowane na GPW wykorzystały wzrost cen akcji małych i średnich spółek. Giełdowy Indeks Produkcji od początku roku zyskał na wartości już ponad 7,7%, a w samym lutym wzrósł o 4,31% do poziomu 930,63 punktów" - czytamy w komunikacie. W lutym aż 21 spółkom udało się

Bowim miał 3,14 mln zł zysku netto, 15,53 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

pełnym wyzwań stawianych przez szeroko pojęte otoczenie rynkowe. Regularny spadek cen wyrobów stalowych, który miał miejsce przez praktycznie cały zeszły rok bardzo utrudniał nam pracę. Aby uzyskać satysfakcjonujący poziom przychodów, musieliśmy wykazać się dużą elastycznością wobec naszych odbiorców

Cedrob ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Gobarto, chce wycofać firmę z GPW

% udziałów w Gobarto. Warunki wezwania przewidują dwa okresy składania zleceń. W pierwszym okresie (od 30 listopada do 16 grudnia) cena będzie wynosić 6,7 zł za akcję, co daje 11,7% premię w porównaniu z ceną zamknięcia z 8 listopada 2016 r., 9,7-proc. premię w porównaniu z 3-miesięczną średnią ceną rynkową

Stalprodukt uważa, że cena zaoferowana w wezwaniu jest 'adekwatna'

. "Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest adekwatna do aktualnej wyceny rynkowej spółki oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa w tym szczególności, zaproponowana cena

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia niniejszej uchwały i wyrażą takie zainteresowanie" - czytamy również w uchwale. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o cenę rynkową z uwzględnieniem wyników procesu

Bowim miał wstępnie 1,96 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2019 r

wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów

Bowim miał wstępnie 2,96 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r.

właściwego wykorzystania sytuacji rynkowej w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu oferowanych wyrobów hutniczych, natomiast zmiana wyniku finansowego netto wynika z utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 r. niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych, podano również. Ze

Przegląd informacji ze spółek

kapitał zapasowy w celu pokrycia wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack i udzielili zarządowi upoważnienia do nabycia nie więcej niż 5 700 (tj. do10%) akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę 9,50 zł za jedną akcję, podał Quercus TFI

Spółka Marvipolu podniosła cenę w wezwaniu na Torpol do 11,8 zł za akcję

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - zmieniła cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł na akcję z 11,79 zł wcześniej, podał Marvipol. Wcześniej spółka Marvipolu ogłosiła wezwanie na 7 580 100 akcji (stanowiących

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

emisji 15 mln akcji po cenie emisyjnej 1 zł w trybie emisji prywatnej, podano również. "Taka forma dokapitalizowania zapewnia szybkość i efektywność ekonomiczną. Co ważne, zaproponowana cena emisyjna jest wyższa niż średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co sprawia, że

Poprawa atmosfery na zagranicznych parkietach daje nadzieję na wzrosty na GPW

dokładniej tamtejszych obligacji, jest obecnie największym zagrożeniem dla rynków akcji. Podczas wczorajszej sesji polskiemu rynkowi udało się podbić ceny, co przynajmniej chwilowo oddaliło widmo złamania wsparcia, jakim jest strefa 58000-58500 pkt. dla WIG i jednocześnie 2190-2210

DM mBanku podniósł wycenę Robyga do 4,35 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli cenę docelową akcji Robyga o 10% do 4,35 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 12 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 3,21

Haitong Bank podniósł wycenę Budimeksu do 181,5 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

oznacza 8,9 zł na akcję i stopę dywidendy 4,9%. "Pomimo wszystkich tych pozytywów Haitong uważa, że obecna cena rynkowa jest godziwa, a konsensus rynkowy jest zbyt optymistyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o marże" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 3 235 050 własnych akcji po cenie 37,5 zł zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę. Planowany harmonogram podany przez

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji która została zatrzymana przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru

Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,10 zł za akcję

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,10 zł za akcję wobec 11,8 zł wcześniej, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku. Wcześniej Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - ogłosiła wezwanie na 7

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

poboru akcji serii P oraz ustalenie przez zarząd emitenta ich ceny na kwotę 1 zł za jedną akcję - uchwała rady nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu" - wskazano także. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w

Dziś na GPW oczekiwana większa zmienność, sesja w Azji może ciążyć rynkowi

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Prognozy ekonomiczne MFW mogą paradoksalnie zwiastować szansę dla gospodarek rozwijających się, sprzyjając wycenom akcji z rynków wchodzących. Dziś notowaniom na GPW może jednak ciążyć negatywny wydźwięk sesji w Azji, który

Bowim miał wstępnie 7,5 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

wielu spółek. Z promocyjnych cen korzystają inwestorzy strategiczni. Przykładem może być niedawne ogłoszenie wezwania na akcje spółki Orbis przez jej głównego akcjonariusza - Accor. Jeśli rynkowe ceny będą na obecnych, niskich poziomach, można spodziewać się kolejnych wezwań. Szczególnie atrakcyjne dla

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

satysfakcjonującej dla spółki ceny emisyjnej oraz mając na uwadze obserwowany w ostatnich dniach dalszy dynamiczny wzrost kursu akcji spółki w notowaniach na GPW, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii R oraz o uchyleniu uchwały nr 16 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 28 grudnia o emisji do 150 mln akcji bez pp

akcji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru, podkreślono. "Z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za zgodą rady

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

długu, na podstawie której kupujący przejmie całe zadłużenie Ursusa wobec banku (czym zostanie rozliczona cena akcji); - złożenie oświadczenia woli przez bank o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku; - pozyskanie przez

PCM: Cena w wezwaniu Hitachi Capital nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu Hitachi Capital Polska za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podał PCM. "W ocenie zarządu spółki, zaproponowana w wezwaniu cena akcji nie

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,4% m/m do 874,84 pkt w czerwcu

optymizmu. Wówczas można oczekiwać, że wysoka dynamika wzrostu polskiego eksportu powróci, zwiększając przychody największych polskich firm produkcyjnych. Na ceny akcji spółek produkcyjnych większe znaczenie będzie miała jednak sytuacja na GPW, a wygląda na to, że szanse na powrót kapitału na polski rynek

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, po cenie rynkowej ustalonej w ramach procesu book builiding oraz na warunkach rynkowych" - czytamy w komunikacie. Ponadto Abris w oświadczeniu poinformował, że zamierza utrzymać dotychczasowym poziom zaangażowania w GetBack

DM BDM podniósł wycenę GPW do 56,8 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

. Zwracamy też uwagę na godziwy strumień dywidend jaki spółka zadeklarowała na lata 2015-2016 (ma to być odpowiednio 2,4 i 2,6 zł/akcję). Zgodnie z naszą zaktualizowaną projekcją finansową dla GPW podwyższamy cenę docelową dla spółki do 56,8 zł/akcję (54,4 zł/akcję po odcięciu dywidendy) i tym samym

Czarnecki: 'Jest szansa', że moje banki będą zyskowne na koniec roku

ramach moich zobowiązań po cenie 2,5 razy większej niż rynkowa. To są publiczne informacje" - wskazał Czarnecki. Pod koniec kwietnia wiceprezes Jerzy Pruski poinformował, że plan ochrony kapitału Getin Noble Banku (GNB), zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF

Bowim miał wstępnie 11,43 mln zł zysku netto w 2018 r.

. Skonsolidowany wynik finansowy netto [...] wyniósł 11 427 tys. zł, co stanowi spadek o 7 347 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz

Spółka Marvipolu nie nabyła akcji Torpolu w wezwaniu

. Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,1 zł za akcję wobec 11,8 zł pierwotnie. W październiku Projekt 03 ogłosił wezwanie na 7 580 100 akcji (stanowiących 33% kapitału). Marvipol podał, że zamiarem spółki Projekt 03 jest wspieranie Torpolu

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Dino od 'sprzedaj' i wyceny 70 zł

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Dino od zalecenia "sprzedaj" z ceną docelową akcji 70 zł, wynika z raportu datowanego na 31 stycznia. W środę akcje spółki zamknęły notowania na

Bowim miał wstępnie 10,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r.

działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. (ISBnews)

PKN Orlen: Po wykupie 5,97% akcji Unipetrolu dług netto pozostanie bezpieczny

. Wczoraj Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych, czyli 10 827 673 akcji. PKN Orlen zaoferuje w wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję "Zgoda Czeskiego

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

PKN Orlen i obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego okresu. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która

Herkules skupił 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł/szt.

przypadającej na jedną akcję, co będzie korzystne dla wszystkich naszych akcjonariuszy. Jednocześnie umożliwiamy wyjście z inwestycji inwestorom, których nie satysfakcjonuje obecna cena rynkowa będąca pochodną niełatwej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce" - powiedział prezes Grzegorz Żółcik, cytowany w

Akcjonariusze Emperii upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docel.

każdej akcji to 1 zł. "Cena emisyjna emitowanych akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji spółki w transakcjach na rynku regulowanym GPW ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy" - czytamy w uchwale. Zarząd

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 6,04% m/m do 690,75 pkt w maju

akcje producentów z branży motoryzacyjnej (22,75% m/m). W cenie były również spółki farmaceutyczne (11,93% m/m) oraz producenci z branży elektromaszynowej (11,81% m/m). Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast producenci odzieży (-4,73%) oraz producenci z przemysłu lekkiego (-2,11% m/m

Unified Factory ustalił cenę emisyjną w ofercie akcji serii E na 7,8 zł/szt.

akcję, co przyniosło inwestorom zwrot z inwestycji na poziomie blisko 83%. Cena akcji serii E, jaką zaproponowaliśmy daje 15% dyskonto w stosunku do średniej ceny rynkowej akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy notowań. Mamy nadzieję, że zachęci to dotychczasowych akcjonariuszy do zwiększenia poziomu

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

oparciu o indeks GPW CEEplus" - czytamy w komunikacie. Od 22 stycznia na platformie inPZU będą dostępne trzy nowe subfundusze pasywne: - inPZU Goldman Sachs ActiveBeta? Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, - inPZU Goldman

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Huckleberry Games na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz