gpw akcje jsw

JSW rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

. akcjonariusze JSW zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co dało wypłatę 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 162 936 856,05 zł na kapitał zapasowy, wobec propozycji zarządu

Walne zgromadzenie JSW zostało przerwane do 3 lipca

Państwa, który posiada 55,17% akcji. W porządku obrad walnego zgromadzenia jest m.in. uchwała w sprawie przeznaczenia 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. wypłaty 1,71 zł za akcję. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości

JSW ma umowę z konsorcjum instytucji finansowych na 760 mln zł finansowania

jest spółka zależna JSW Koks. "Beneficjent udzielonego kredytu planuje przeznaczyć pozyskane środki m.in. na: finansowanie inwestycji grupy kapitałowej JSW, finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz sfinansowanie nabycia przez spółkę 95,01% akcji spółki

Akcjonariusze JSW zdecydowali o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co oznacza 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o

Akcjonariusze JSW zdecydowali o przerwie w NWZ i wznowieniu obrad 3 kwietnia 

95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) za kwotę 204 mln zł oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń w związku z toczącym się procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej JSW, które ma zostać udzielone przez klub instytucji finansowych składający się z Agencji Rozwoju

Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji PBSz za kwotę 204 mln zł. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r

JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania

GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A." - wskazano w komunikacie. Finansowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

JSW i Primetech wydłużyły czas uzgodnienia nabycia PBSz do 4 grudnia

. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r

JSW i Primetech wydłużyły czas uzgodnienia nabycia PBSz do 21 grudnia

skomplikowania i złożoności całej transakcji, wyjaśniono. W połowie lipca r. JSW podpisała z Kopeksem oraz PBSz dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz. Grupa JSW to największy producent

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204

JSW zawarła z ARP i TF Silesia umowę zbycia akcji WZK Victoria za 350 mln zł

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) umowę rozporządzającą dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PBSz

Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204 mln zł. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący

JSW wykupiła obligacje o łącznej wartości 26,66 mln USD i 150,39 mln zł

niektórych warunków dokumentacji programu emisji, w tym między innymi na rezygnację ze zobowiązania JSW do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez przeprowadzenie wtórnej emisji akcji, zaznaczono również. Wykupione obligacje zostały wyemitowane na podstawie programu emisji

JSW: Utrata wartości aktywów to ok. 2,7 mld zł, odpis na SEJ to 0,1 mld zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) ? Testy na utratę wartości aktywów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) prowadzi rozmowy z reprezentującą Skarb Państwa Prokuratorią Generalną na temat potencjalnej nowej emisji akcji o wartości 500 mln zł - 1 mld zł , poinformował prezes Daniel Ozon. "

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Kopeksem oraz Przedsiębiorstwem Budowy Szybów (PBSz) dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz, podały spółki w komunikatach

JSW ma przedwstępną umowę sprzedaży WZK Victoria na rzecz ARP i TF Silesia

Warszawa, 08.07.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych

JSW liczy na uzgodnienie ceny przejęcia PBSz w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na uzgodnienie ceny przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Daniel Ozon. "Myślę, że zbliżamy się do porozumienia ze

JSW liczy na sfinalizowanie przejęcia PBSz w I kw. 2019 r.

transakcji, wyjaśniono. W połowie lipca r. JSW podpisała z Kopeksem oraz PBSz dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Planowana na przyszły rok emisja akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ma przynieść ok. 300-500 mln zł środków, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

JSW ma term sheet dot. sprzedaży WZK Victoria na rzecz ARP i TFS za 350 mln zł

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich

JSW osiągnęła porozumienie z obligatariuszami ws. spłaty papierów na 1,3 mld zł

Restrukturyzacji Kopalń wraz z częścią załogi odpowiednio w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017. Zarząd JSW podjął także decyzję w zakresie dezinwestycji aktywów o charakterze niestrategicznym. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria. Ponadto

DM BOŚ podniósł rekomendację JSW do 'kupuj', a wycenę do 25 zł

dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 16,92 zł. Wczoraj na zamknięciu kurs wynosił 18,65 zł. "Akcje JSW stanowią prawdopodobnie najlepszą okazję inwestycyjną na GPW w przypadku poprawy globalnej sytuacji branży węglowej. [?] Pomimo ekspozycji na sektor obarczony dużym

JSW: Do emisji akcji raczej nie dojdze w I połowie br.

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Do wtórnej emisji akcji (SPO) Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) raczej nie dojdzie w I poł. br., poinformował p.o. prezesa JSW Daniel Ozon. "Wymóg SPO został ustalony w planie restrukturyzacyjnym z

Rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-25

. "Wśród kluczowych działań optymalizacyjnych, Plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK JSW (sprzedaż akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria S.A.), przekazanie aktywów wydobywczych Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (odpowiednio w drugim półroczu 2016 roku oraz

Akcjonariusze JSW zgodzili się na sprzedaż SEJ i WZK Victoria

Gazownictwa (PGNiG) - przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za 371,82 mln zł. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r

JSW ma przedwstępną umowę sprzedaży SEJ na rzecz PGNiG Termika za 371,82 mln zł

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika ? spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za 371,82 mln zł, podała JSW

Energa dementuje, że jest zainteresowana aktywami lub akcjami JSW

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Grupa Energa dementuje, jakoby była zaangażowana lub planowała zaangażowanie w zakup aktywów lub akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała grupa. "W nawiązaniu do doniesień medialnych w sprawie

Sasinowa bessa na GPW po zapowiedzi nowego podatku

.  WIG20 stracił 1,69  proc., WIG-Banki 1,61 proc., a indeksy średnich spółek mWIG40 i sWIG80 spadły o 2,38 proc. WIG20, nie licząc pandemicznego dołka z marca 2020 r., jest najniżej od kryzysu finansowego i recesji gospodarki z początku 2009 r. Jeszcze na początku tego roku wartość akcji

Akcjonariusze JSW zgodzili się na przekazanie Ruchu 'Jas-Mos' do SRK

przetargu i zbycie przez JSW bezprzetargowo 399 638 akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" (WZK Victoria) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarzystwa Finansowego "Silesia" za cenę nie niższą niż 350 mln zł, z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny

Indeks WIG20 wzrósł o 1,36% na zamknięciu w piątek

kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 1,2% i osiągnął 63 047,02 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 383,88 mln zł, a największe zanotował JSW - 88,48 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 182 spółek, 143 spadły, a 153 nie

JSW ma umowę sprzedaży SEJ na rzecz PGNiG Termika za 371,82 mln zł

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" za kwotę 371,82 mln zł, podała JSW. "Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży 100% akcji SEJ

JSW liczy na sprzedaż aktywów, udział MSP w inwestycjach, zmniejszy zatrudnienie

. "W dniu 20 kwietnia 2016 roku zarząd JSW podjął uchwałę przyjmującą założenia do programu restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW na lata 2016-2025, w której określono przedsięwzięcia do wdrożenia w grupie, a mianowicie: 1. Sprzedaż akcji spółek PEC i SEJ

JSW chce uzgodnić sprzedaż aktywów do końca czerwca

poziomach będziemy mogli mówić, gdy druga strona przedstawi wyceny. Dzisiaj mówienie o kwotach szacunkowych jest przedwczesne" - powiedział Gawlik. W sprawie sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji koksowni JSW rozmawia z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Funduszem

Akcjonariusze JSW zdecydują 4 VIII o zgodzie na zbycie SEJ i WZK Victoria

. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG Termika S.A. w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie 278 878 263,00 zł, która została wypłacona JSW S.A. przez PGNiG Termika S.A. na poczet ceny nabycia akcji SEJ S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w

JSW i PGNiG Termika mają list intencyjny ws. zbycia SEJ

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika ? spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - list intencyjny w sprawie zbycia 100% akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ), podało JSW

Trigon DM oczekuje, że JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG20

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powinny zastąpić akcje Enei w składzie indeksu największych spółek WIG20 podczas najbliższej rewizji indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), oceniają analitycy Trigon Domu Maklerskiego

Haitong Bank podniósł wycenę JSW do 12,98 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

na zamknięciu notowań za akcję HJW na GPW płacono 12,25 zł po spadku o 0,97% od poprzedniego zamknięcia. "Cenę docelową podniesiono ze względu na zmianę długoterminowych założeń analityków co do kursów walutowych, z powodu osłabienia PLN do USD. Wczoraj JSW otrzymała

GPW: JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG20 po sesji 17 marca br.

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - W wyniku rewizji rocznej, która zostanie przeprowadzona po sesji 17 marca br., akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zastąpią akcje Enei w indeksie WIG20, a akcje Kruka zastąpią akcje LW Bogdanka w indeksie WIG30, podała Giełda Papierów

Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln zł

. "Spełnienie wszystkich warunków zawieszających transakcji pozwoliło zakończyć ponad roczny proces sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Na podstawie umowy JSW nabyła łącznie 4 430 476 akcji PBSz o łącznej wartości nominalnej 13 025 599,44 zł, stanowiący 95,01% kapitału

Indeks WIG20 spadł o 0,25% na zamknięciu w piątek

kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,14% i osiągnął 61 644,56 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 125 mln zł, a największe zanotowało JSW - 123,3 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 192 spółek, 183 spadły, a 112 nie

Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu

podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury

JSW w pierwszej kolejności poszuka finansowania na polskim rynku

, tenor obligacji to minimum 7 lat, a optymalnie 12 lat. W końcu stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). PBSz jest częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Grupa JSW to

JSW: Rok 2017 będzie czasem rozwoju po okresie skupienia na restrukturyzacji

kolei do emisji akcji, z której środki mają posłużyć na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, nie dojdzie raczej - według niego - w I poł. br. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii

BOŚ Bank współfinansuje modernizację baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

Indeks WIG20 spadł o 0,79% na zamknięciu w czwartek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,44% i osiągnął 48 404,21 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 851,9 mln zł, a największe zanotowało JSW ? 114,37 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 131 spółek, 208 spadły, a 150

Indeks WIG20 wzrósł o 1,02% na zamknięciu w środę

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,87% i osiągnął 48 618,64 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1,95 mld zł, a największe zanotowała JSW- 480,4 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 188 spółek, 170 spadły, a 132 nie

Indeks WIG20 wzrósł o 0,21% na zamknięciu we wtorek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,07% i osiągnął 48 199,38 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 873,7 mln zł, a największe zanotował JSW ? 145 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 175 spółek, 172 spadły, a 134 nie

Indeks WIG20 spadł o 1,11% na zamknięciu w poniedziałek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,72% i osiągnął 48 231,47 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 664,8 mln zł, a największe zanotował JSW ? 75,97 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 139 spółek, 208 spadły, a

Koronawirus cofnął giełdę w Warszawie do marca 2009 r.

okres światowego kryzysu gospodarczego.  Środę na minusie zakończyły wszystkie spółki tworzące indeks WIG 20. Akcje producenta obuwia CCC straciły aż 14,2 proc., o ponad 10 proc. spadł też kurs górniczej firmy JSW.  Prawie 10 proc. wartości straciły akcje koncernów paliwowych Orlen i Lotos, a

Indeks WIG20 wzrósł o 0,26% na zamknięciu w środę

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,12% i osiągnął 47 634,64 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 850,6 mln zł, a największe zanotowała JSW- 84,8 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 147 spółek, 208 spadło, a 133 nie

Trigon DM ocenia na 20% szansę, że JSW zastąpi Eneę w składzie WIG20

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Prawdopodobieństwo, że akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zastąpią Eneę w składzie indeksu największych spółek WIG20 szacowane jest na 20%, oceniają analitycy Trigon Domu Maklerskiego. "Oczekujemy z 20

Indeks WIG20 wzrósł o 0,26% na zamknięciu w czwartek

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,04% i osiągnął 47 894,17 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 721,5 mln zł, a największe zanotowało JSW - 99,3 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 157 spółek, 191 spadły, a 140

Indeks WIG20 spadł o 0,5% na zamknięciu we wtorek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,24% i osiągnął 47 912,93 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 739,38 mln zł, a największe zanotowała JSW? 139,38 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 125 spółek, 208 spadły, a 153

Indeks WIG20 spadł o 1,27% na zamknięciu w poniedziałek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,87% i osiągnął 47 448,10 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 618,3 mln zł, a największe zanotował JSW ? 79,93 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 141 spółek, 209 spadły, a

JSW ustanowiła dodatkowe zabezpieczenia programu emisji obligacji

zastawów rejestrowych na akcjach posiadanych przez JSW w Spółce Energetycznej "Jastrzębie", Polskim Koksie, JSW Koks, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" oraz na zbiorze aktywów ruchomych Ruchu "Zofiówka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Indeks WIG20 wzrósł o 0,53% na zamknięciu w czwartek

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,45% i osiągnął 47 198,39 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 524,6 mln zł, a największe zanotowało JSW - 97,4 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 176 spółek, 176 spadły, a 131

Indeks WIG20 wzrósł o 0,52% na zamknięciu w środę

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,41% i osiągnął 46 988,55 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 503,92 mln zł, a największe zanotowała JSW ? 69,78 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 182 spółek, 178 spadły, a 123

Bogdanka, JSW i KGHM mają list intencyjny ws. współpracy technicznej

sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest

Indeks WIG20 wzrósł o 1,16% na zamknięciu w poniedziałek

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 1,22% i osiągnął 47 984,67 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 647,6 mln zł, a największe zanotowała JSW ? 96,8 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 205 spółek, 164 spadły, a

Indeks WIG20 wzrósł o 1,17% na zamknięciu we wtorek

. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 1,18% i osiągnął 47 989,59 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 827,9 mln zł, a największe zanotował JSW ? 149,8 mln zł. Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 198 spółek, 169 spadły, a 115

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Poland, Kruk, Alior Bank, Amrest, Play, Kęty, Bank Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew

JSW analizuje różne opcje związane z restrukturyzacją

zakładają możliwość późniejszego odkupu tych udziałów przez JSW. Wcześniej podczas EKG minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że JSW może potrzebować emisji akcji na dalszy rozwój. Do emisji mogłoby dojść na przełomie roku. Nie wykluczył zejścia przez Skarb Państwa

Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu w piątek

. Z kolei indeks WIG zwyżkował wobec poprzedniego zamknięcia o 0,14% i osiągnął 48 474,03 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 817,1 mln zł, a największe zanotował JSW ? 128,5 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 179 spółek, 177 spadły, a 133

Tchórzewski: Emisja akcji JSW niewykluczona na przełomie roku

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może potrzebować emisji akcji na dalszy rozwój. Do emisji mogłoby dojść na przełomie roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie wykluczył zejścia przez Skarb Państwa poniżej 50% w spółce

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

. Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie

JSW zdecyduje o emisji wartej 500-800 mln zł na początku 2017 r.

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważy na początku 2017 r. przeprowadzenie wtórnej emisji akcji, a kluczowym czynnikiem będą ceny węgla i koksu, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski. Spółka może potrzebować od 500 mln do

Przegląd informacji ze spółek

Bogdanka miał 849,01 mln zł przychodów, 221,108 mln zł EBITDA i 36,67 mln zł zysku netto w I półroczu, według wstępnych danych, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Ergisu z obrotu na rynku głównym GPW będzie 21 lipca

Blady debiut JSW w indeksie WIG20

, który dał ledwie 3 proc. zysku, był przedsmakiem problemów, jakie prześladują nabywców akcji. Maksymalnie akcje JSW kosztowały na GPW 142,70 zł, a w dołku wyceniano je na zaledwie 85,50 zł. Od miesiąca kurs JSW oscyluje wokół poziomu 100 zł. Tuż przed wejściem JSW do WIG20 akcje wyceniono tylko na 104

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez

Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca

neutralny. Pozytywna strona to zmniejszenie długu. Od strony cash flow - środki z transakcji będą automatycznie relokowane do sygnatariuszy umowy restrukturyzacyjnej" - dodał prezes. 21 grudnia 2018 r. JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała JSW. Wartość transakcji wynosi 190,4 mln zł, podano także

Przegląd prasy

--KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali --Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI --KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia --Gaz-System

Przegląd informacji ze spółek

Węglowej (JSW) wyrażają gotowość do mediacji z trwającym strajkiem, jednak bez udziału w rozmowach prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, podała Informacyjna Agencja Radiowa (IAR). Akcje spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. w wysokości 9 250 198,11 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chciałaby otrzymać środki, o które wnioskowała do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na jesieni tego roku, poinformował wiceprezes Radosław Załoziński

Spółka zależna Wasko ma umowę na serwis oprogramowania JSW za 27,2 mln zł

serwisowe. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,52 mln zł w 2014 r. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

węgla kamiennego spadła r/r do 4 mln ton w kwietniu --MZ: 107 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 24 271 --Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów --PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu

Przegląd prasy

dywidendy za 2019 r. --BM Reflex: Na stacjach paliw ceny powinny się stabilizować --JSW liczy, że jesienią otrzyma środki od PFR --JSW chce nadrobić zmniejszoną produkcję węgla z II kw. br

Dzisiaj na GPW kontynuacja wahań, korekta może jeszcze potrwać

trendzie horyzontalnym zarabianie jest trudniejsze i wymaga umiejętności wyszukiwania krótkoterminowych ruchów cen na poszczególnych spółkach. Wczoraj dobrym przykładem takich możliwości rynku były akcje JSW. Wśród najskuteczniejszych klientów CMC Markets z ekspozycją na polski

GPW czeka na powrót popytu z zagranicy

JSW. Popyt na światowy węgiel koksujący jest stabilny, a ceny utrzymują się na wysokich poziomach. Akcje JSW odbiły się od szczytu z ubiegłego roku, który okazał się ważnym wsparciem. Tymczasem w USA inwestorzy zaczynają krótkoterminową grę pod wyniki kwartalne spółek. To

RN JSW zgodziła się na dodatkowe zabezpieczenia programu obligacji

spółkę w Spółce Energetycznej Jastrzębie, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria", Polski Koks oraz JSW Koks, przewidujących najwyższe sumy zabezpieczenia w wysokości 1 050 000 000 zł oraz 245 625 000 USD, przejęcie zastawionych akcji na własność jako sposób zaspokojenia zastawnika

Przegląd prasy

ISBnews --Indykpol: Piotr Kulikowski ponownie powołany na prezesa zarządu --JSW dostało koncesję na wydobycie ze złoża 'Bzie Dębina 1-Zachód' --Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

JSW uratowane. Umowa z wierzycielami podpisana

Śląski, PKO BP oraz PZU FIZAN BIS 1. Dalsza współpraca Dzięki ugodzie z bankami akcje JSW na warszawskim parkiecie podskoczyły o niemal 3 proc. Na otwarciu GPW jedna akcja kosztowała 14,4 zł. W podpisanym z JSW porozumieniu

Przegląd prasy

kursie akcji Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie planuje emisji nowych akcji, poinformował prezes spółki Daniel Ozon. --Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje wzrost wolumenu produkcji węgla w 2019 roku o kilka procent, zgodnie ze strategią spółki, podał prezes JSW Daniel

Akcje JSW: Analitycy wieszczą udany debiut na giełdzie

Mimo ogromnej nerwowości na światowych giełdach resort skarbu sprzedał wszystkie oferowane akcje największego w Europie producenta węgla koksującego. Cenę sprzedaży akcji JSW ustalono na 136 zł, czyli o 7 proc. poniżej ceny maksymalnej (146 zł). Do kasy resortu skarbu wpłynie

Przegląd prasy

polskiego producenta węgla koksowego JSW idzie tak wolno, że pomoże tylko kupno PBSz --Notowania operatora supermarketów Dino, który przez pierwszy rok na giełdzie przyniósł inwestorom krociowe zyski, pogłębiają korektę. Analitycy są jednak spokojni

Przegląd informacji ze spółek

(EBOR) zainwestował 25 mln euro (106 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze

Przegląd prasy

euro --GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji --GPW zawiesiła notowania Ergisu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji --Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu, zwołanym na 9 maja br. o wypłacie dywidendy wysokości 30 009 658,72 zł tj. 5,71 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. Jastrzębska Spółka Weglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Koks podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku

Zawirowania we Włoszech ciążą giełdom, GPW nadal wśród najsłabszych parkietów

szczęście wyjątkowo niska. Lepiej wygląda PKN, który skutecznie broni dna z maja. Ewentualne przebicie pułapu 87,5 może być uznane za rynek za pozytywny sygnał. Natomiast kurs JSW nadal walczy z poziomem 90. Ogólnie polskie akcje blue chips są postrzegane przez najskuteczniejszych inwestorów w CMC Markets

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Indykpolu z obrotu na rynku głównym GPW będzie

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

balansującej obecnie na skraju finansowej katastrofy JSW - 5,4 mld zł. Gdy państwo sprywatyzowało większość wielkich firm, rząd PO-PSL przeprowadził brzemienny w skutki dla giełdy projekt okrojenia otwartych funduszy emerytalnych. W efekcie, choć OFE zostały w posiadaniu wcześniej kupionych akcji, to ich