gospodarstw rolne udział

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Prezydent podpisał nowelę zakładającą 1,23 mld zł wsparcia dla produc. rolnych

. Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych. Celem nowelizacji o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

objęte np. akcje i udziały spółek posiadających ziemię rolną. KOWR może odkupić nieruchomość rolną od spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych), gdyby zmieniał się wspólnik lub doszedł nowy.  Co się zmieni w obrocie ziemią? Nowa ustawa skraca z dziesięciu do

Rolnicy żyją z dotacji unijnych. 75 proc. gospodarstw nie przetrwałoby samodzielnie

Rolnicy żyją z dotacji unijnych. 75 proc. gospodarstw nie przetrwałoby samodzielnie

rolnej - mówi Jakub Olipra z Credit Agricole. Dotacje dla rolników spełniają funkcję socjalną na większą skalę, niż można było przewidzieć: wielu właścicieli małych gospodarstw rolnych utrzymuje się po prostu z tych pieniędzy, często zastępują one szybki kredyt obrotowy, a nade wszystko stabilizują

Raport o stanie wsi. Papierowy rolnik bierze kasę z UE, ale pracuje w mieście

Raport o stanie wsi. Papierowy rolnik bierze kasę z UE, ale pracuje w mieście

polska wieś i komfort życia jej mieszkańców. Ale ostatnie dwa raporty z 2018 i 2020 r. sygnalizują, że w samym rolnictwie nie dzieje się dobrze. Za dużo małych, nieprodukcyjnych Największą bolączką naszego rolnictwa jest jego struktura agrarna, czyli ogromny udział gospodarstw małych, praktycznie

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

Polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, aby móc konkurować z resztą UE. Tylko 2 proc. gospodarstw jest wystarczająco dużych

- Gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych stanowią ponad 50 proc. wszystkich gospodarstw rolnych. W ostatnich latach ten udział się jeszcze zwiększył. To upoważnia do tego, żeby tą grupą gospodarstw się w sposób szczególny zająć - mówi agencji Newseria prof. Wojciech

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 6,3% r/r do 1598 zł/mies. w 2017 r.

wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników miał wpływ przede wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego - o 47,1% oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych - o 17,4%. Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowały

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

półrocze 2019 roku). Na tle całej gospodarki nie jest to zły wynik. Średni udział firm z zaległościami na koniec czerwca wynosił bowiem 6,2%, podano. "Oznacza to, że liczba nierzetelnych firm z sektora rolnego jest poniżej średniej, co jest dobrą wiadomością dla tej branży i

BGŻ BNP Paribas: Wzrośnie udział kredytów w finansowaniu zakupów ziemi rolnej

Aneta Uss-Lik, cytowana w komunikacie. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14 listopada - 9 grudnia 2015 r. Wzięło w nim udział 1019 gospodarstw rolnych o areale powyżej 15 hektarów. Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

państwa jest gospodarstwo rodzinne" - czytamy w komunikacie. Ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, zarówno państwowymi (z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), jak i będącymi w prywatnym obrocie. W stosunku do tych

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

. Przyjęte zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. "Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i

Premier Szydło: będziemy chronić polską ziemię [PO EXPOSÉ]

rolnych. Żeby zapobiec ich wykupowi, w poprzednim Sejmie PSL przeforsował nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która zacznie obowiązywać od stycznia. Znaleźć w niej można np. obostrzenie, zgodnie z którym nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik, który od pięciu lat prowadzi gospodarstwo rolne

Pandemia pandemią, ale zaplanowany na ten rok spis powszechny się odbędzie. Już za moment

Pandemia pandemią, ale zaplanowany na ten rok spis powszechny się odbędzie. Już za moment

Polsce w kwietniu ubiegłego roku. To ważna informacja, bo jeśli zapuka do nas ktoś podający się za rachmistrza, całkiem prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z oszustem.  Preludium do spisu powszechnego był spis rolny. Ostatecznie GUS ocenia, że wzięło w nim udział 98 proc. gospodarstw

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

znajduje się na obszarach z deficytem wody. Tylko w 2018 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło pomocy finansowej producentom rolnym w wysokości ponad 3,3 mld zł. Jak podkreślono w uzasadnieniu, "dalsze zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska hydrologiczne - susze i powodzie

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

gospodarstwie rolnym), wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a w przypadku kształcenia się w szkole – 18. roku życia, a także wtedy, gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

porównania: sama ANR sprzedała ich w tym czasie ok. 121 tys. ha. Z rejestrów MSWiA wynika również, że firmy (głównie unijne) nabyły lub objęły akcje i udziały w polskich spółkach mających łącznie ponad 2,9 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Łączna powierzchnia gruntów (nie tylko rolnych i leśnych), które

Państwo finansuje odstrzał dzików, a oszczędza na zabezpieczeniu gospodarstw

Państwo finansuje odstrzał dzików, a oszczędza na zabezpieczeniu gospodarstw

zwalczania choroby zakup środków obrotowych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed ASF rząd wydał zaledwie 56 mln zł. Tymczasem największym problemem są zaniedbania właśnie w tym obszarze. W 2019 r. inspekcja weterynaryjna skontrolowała ponad 105 tys. gospodarstw. W przypadku ponad 2100

GUS: Dochody gospodarstw domowych wzrosły o 7%, wydatki o 4,3% r/r w 2016 r.

rolnym ? wynosiły one odpowiednio: 1 792 zł i 1 315 zł. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 21,6% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,2% wyższe od średnich wydatków ogółem (w 2015 r. odpowiednio 25,5% i 20,1%). Podobnie jak w roku poprzednim, najniższym

GUS: Produkcja żywca wzrosła o 3,7% r/r, mleka o 3,5% r/r w 2018 r.

indywidualnych wyprodukowano w 2018 r. 5 970,1 tys. ton żywca, tj. o 77,2 tys. ton (o 1,3% mniej) niż w 2017 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 84% produkcji krajowej" - czytamy w komunikacie. Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych

"PiS nas udusi", czyli "Wojna o wieś" Agrounii. O co walczą?

"PiS nas udusi", czyli "Wojna o wieś" Agrounii. O co walczą?

schabowych na polskich stołach i w polskich sklepach pochodzą właśnie z Hiszpanii, Danii, Niemiec i Litwy. O tym chcemy rozmawiać, nie może tak dalej być. Wskazał również na drastycznie malejącą liczbę gospodarstw rolnych w Polsce oraz coraz wyższe koszty produkcji wywoływane przez panującą w Polsce inflację

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych, czyli maszyn i sprzętów. Uprawy ubezpiecza zaledwie co dziesiąty rolnik. Co dwudziesty kupuje polisę chroniącą zwierzęta w gospodarstwie rolnym. Teraz rząd wraz z Pocztą Polską będzie

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 10,9% r/r w I kw.

zwiększyła się o 21,1%, podał również GUS. "Największy udział powierzchni dotyczył budynków przemysłowych i magazynowych - 43,5% (przy wzroście powierzchni o 45,2%). Powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (m.in. budynków gospodarstw rolnych i budynków magazynowych

Chłopcy do finansowego bicia. Firmy rażone ceną prądu. Koniec taniej pizzy

czasem inflacja producencka przenosi się na konsumencką. Ale jak wysokie ceny energii wpłyną na kondycję finansową firm i gospodarstw rolnych (które często też korzystają z taryfy C11)? Czy firmy będą zamykać działalność, czy podnosić ceny? Ekonomiści nie są co do tego zgodni - to zależy od branży

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

spółki i spółdzielnie rolne. Poseł zastrzegł, że nic nie stałoby na przeszkodzie, by rolnicy je tworzyli, wnosząc do nich swoje udziały w postaci ziemi. 300 i ani hektara więcej Projekt ustawy, który można znaleźć w dokumentach

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

współwłaścicielem niektórych z nich stanie się... Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Ustawa ma przyznać jej prawo pierwokupu akcji i udziałów spółek posiadających grunty rolne (wyjątkiem będą akcje spółek giełdowych). Ponadto ANR uzyska wgląd do ich ksiąg i dokumentów! Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka wyjaśnia, że

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,6% r/r w 2017 r.

użytkowa zmniejszyła się o 6,2%. Największy udział powierzchni dotyczył budynków przemysłowych i magazynowych (42,8%), chociaż w porównaniu z 2016 r. odnotowano jej spadek o 3%. Powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (m.in. budynków gospodarstw rolnych i budynków magazynowych dla działalności

Nie będzie ograniczeń w sprzedaży domów na wsi!

mają wykształcenia rolniczego. Jan Krzysztof Ardanowski z PiS przekonywał, że osoba chcąca prowadzić gospodarstwo rolne musi mieć odpowiednią wiedzę. Może ją zaś zdobyć np. na kursach rolniczych. - Firmy będą robiły świetny interes na organizowaniu takich kursów - skwitowała posłanka PO

Kolejka po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej. A ustawa do Trybunału

tej sytuacji mogą znaleźć kontrahenta, który nie jest rolnikiem. A dodajmy, że w rozumieniu ustawy jest nim ten, kto osobiście prowadzi gospodarstwo rolne oraz zamieszkuje na miejscu od co najmniej pięciu lat. Jednak do zawarcia transakcji z nierolnikiem potrzebna jest zgoda

PiS złagodził ustawę o handlu ziemią. I tak trafi do Trybunału

. dziedziczenia gospodarstwa przez dziecko, które nie pracuje na roli, Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) mogła skorzystać z prawa odkupu. Ostatecznie ojcowizna nie jest w żaden sposób zagrożona. Kościół wyjątkiem od zasady Nie zmienia to tego, że głównym

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

grunty rolne, bez względu na ich powierzchnię i klasę, mogli kupować zasadniczo wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy gospodarstwo rolne prowadzą osobiście i mieszkają na miejscu od co najmniej pięciu lat. Ponadto kupionych gruntów bez zgody sądu nie będzie wolno takiemu rolnikowi sprzedać lub

Ziemia w polskich rękach? Koalicja ma pomysł, jak chronić grunty rolne

na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejm przyjmie ustawę, która ma m.in. przeciwdziałać powstawaniu olbrzymich posiadłości ziemskich oraz zapobiegać spekulacji gruntami rolnymi. Ludowcy przekonują, że zależy im na tym, żeby ziemia rolna trafiała do gospodarstw rodzinnych. Dlatego sięgnęli po

PTUW i Poczta Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatami

terenowych KRUS oraz poprzez sieć 500 agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych. "Naszym podstawowym celem jest ubezpieczenie upraw rolnych, zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw, a także bezpieczeństwo polskich rolników. Współpraca z Pocztowym

"Dobre zmiany" w obrocie gruntami rolnymi. Dla dobra polskich rolników

"W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewniania właściwego zagospodarowania ziemi rolnej Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

wieloletnie oraz gospodarstwa mieszane ? uprawa i hodowla). Spory udział w zadłużeniu wobec rolnictwa (ponad 19 mln zł) mają też hurtownie spożywcze oraz firmy handlujące płodami rolnymi i żywymi zwierzętami. 13% zadłużenia powoduje przemysł ? połowa tej kwoty przypada na produkcję artykułów spożywczych, ale

Ziemia tylko dla rolników. PSL nie chce spekulacji

Projekt nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest już w Sejmie. Ludowcy tłumaczą, że ma ona przeciwdziałać zarówno powstawaniu olbrzymich posiadłości ziemskich, jak i rozdrabnianiu gospodarstw. Nowe przepisy mają zapobiec spekulacji gruntami rolnymi, kiedy w maju 2016 r

Inflacja spadła. Tylko że nie ma się z czego cieszyć - to dane jeszcze sprzed wojny

obliczany na podstawie nowego koszyka wydatków gospodarstw domowych. Zmniejszony został w nim udział wydatków na żywność i napoje. Nadal jest to najbardziej istotna część domowych budżetów, ale udział tej kategorii w koszyku zmniejszył się z 27,77 do 26,69 pkt. Wzrosła za to rola przede wszystkim transportu

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

udziału własności prywatnej w polskim rolnictwie". Gospodarstwo dość łatwo mogło trafić w ręce skarbu państwa i po prostu wchodziło w skład PGR-u (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Dziedziczenie gospodarstw rolnych było oparte na selekcji spadkobierców powoływanych do

Rząd chce pomóc rolnikom, narzucając ceny owoców. "Skorzystają tylko niemieckie i holenderskie giełdy"

spółdzielczość była farsą i sposobem na odbieranie rolnikom niezależności. Jednak prawdziwa prywatna, a nie państwowa spółdzielczość może być receptą zarówno na problemy producentów rolnych, jak i mikro- i małych firm przetwórczych. Obecnie około 75 proc. gospodarstw ma problemy z

Cudzoziemcy nie palą się do kupowania gruntów rolnych w Polsce

Jednak dodajmy, że obywatele i firmy unijne mogą bez ograniczeń kupować udziały lub akcje w polskich spółkach posiadających nieruchomości rolne i leśne. Z rejestru MSWiA wynika, że w ten sposób cudzoziemcy objęli w ubiegłym roku kontrolę nad przeszło 9,7 tys. ha. Prym wiedli obywatele Niemiec i Wielkiej

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 września --Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, dzień II --10:00: Briefing PERN z udziałem Piotra Naimskiego i prezesa Igora Wasilewskiego --10:00: Główny Urząd Statystyczny

Prezydent podpisał ustawę. Koniec spekulacyjnych zakupów ziemi?

w Unii, średnia cena gruntów wzrosła o ponad 500 proc.! Koniec z kupowaniem na słupa Spekulacji ziemią ma przeciwdziałać m.in. przepis, który zobowiązuje nabywających ją od Agencji Nieruchomości Rolnych do osobistego prowadzenia gospodarstwa

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

Gospodarstwa Krajowego. O co chodzi? Firmy, które mają w związku z pandemią problemy ze spłatą w terminie kredytów, albo firmy, które w wyniku kryzysu muszą wziąć kredyt na utrzymanie płynności, będą miały pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego odsetki. - Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

liczy się opłatę za utratę naturalnej retencji terenowej, jak również zwiększenia udziału tej opłaty w przychodach gmin z warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji. Planowane jest także zwolnienie właścicieli gruntów rolnych z ponoszenia opłaty za

Rolniczy protest w Warszawie "w obronie polskiej ziemi"

. Trzecim zastrzeżeniem jest ogólnie sformułowane przez rolników "wchodzenie w prawo własności". Otóż PiS chce, aby grunty rolne, bez względu na ich powierzchnię, czyli także małe działki na wsi, mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy gospodarstwo rolne prowadzą osobiście i mieszkają

Ceny skupu żywności rosną dwucyfrowo. Mamy wyjaśnienie, dlaczego coraz częściej słychać o drożyźnie

GUS podał dziś wiele danych o sytuacji w przemyśle, budowlance i rolnictwie. Uwagę zwracają szczególnie dane o dynamice cen podstawowych produktów rolnych, czyli pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego. W skali roku nie podrożała tylko wołowina. 

Koniec spekulacyjnych zakupów polskiej ziemi rolnej?

udziału osoby i firmy, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej powierzchni co najmniej 300 ha. Zaś ci, którzy kupiliby ziemię, musieliby osobiście prowadzić gospodarstwo. A gdyby ją sprzedali bez zgody agencji wcześniej niż po dziesięciu latach albo obciążyli grunt hipoteką, zapłaciliby

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE" - czytamy w komunikacie. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK

GUS: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 6,3% r/r w I kw. 2020 r.

kwartale 2020 roku wybudowano 1 746 nowych budynków gospodarstw rolnych - o 2,2% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 804,6 tys. m2 (wzrost o 14,6% w stosunku do I kwartału 2019 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości

NIK: Działania podejmowane na rzecz ekorolnictwa niespójne i nieskuteczne

gospodarstwa o powierzchni upraw od 5 ha do 10 ha. Na tle innych państw Unii Europejskiej wypadamy jednak bardzo słabo. W 2017 r. całkowita powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych w Unii Europejskiej wynosiła ponad 12,5 mln ha, co stanowiło 7% powierzchni użytków rolnych we wspólnocie, w Polsce to zaledwie

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

Powierzchnia gruntów rolnych w woj. opolskim wynosi obecnie 520,3 tys. ha, a liczba gospodarstw rolnych blisko 27 tys. Większość, bo ponad 26 tys., stanowią gospodarstwa indywidualne. To wyraźnie wskazuje, że rolnictwo jest niezwykle istotną częścią życia regionu. Jak na jego

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku 2001 r. uporządkowało zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce. Do 1982 r. - jak ocenił Trybunał - w zasadach tych "można było dostrzec (...) także zamysł polityczny ograniczania udziału własności prywatnej w

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

ziemi, a dodatkowo wprowadzona przez rząd PiS ustawa o ustroju rolnym. Mamy więc ciągle zbyt rozdrobnione gospodarstwa, a nasza struktura agrarna przypomina pod tym względem Francję z lat 60. Prawie połowa użytków rolnych znajduje się w gospodarstwach małych między 1 a 20 hektarów (ale aż 38 proc. jest

GUS: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 0,5% r/r w 2019 r.

%) i łódzkim (13,5%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: lubuskim (1,3%), lubelskim (1,6%) oraz podlaskim i opolskim (po 1,8%). Wreszcie, w 2019 roku wybudowano 6 792 nowe budynki gospodarstw rolnych - o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Łączna powierzchnia użytkowa tego

Minister rolnictwa o stanie polskiej wsi: "Rolnicy odzyskali zaufanie do władzy", "stadniny nie zostały rozwalone"

wykształcenie i osobiście prowadzić gospodarstwo. Ziemia rolna ma służyć rolnikom.   Teraz na pięć lat mamy zamrożoną sprzedaż ziemi z zasobów skarbu państwa. Tu się coś zmieni? – Nie. Nie widzę żadnego powodu, by państwo wyzbywało się swojej ziemi, można ją przecież wydzierżawiać. Zresztą cały czas

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

osób, dotkniętych spadkiem dochodów oraz kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dla przejęć spoza UE i OECD, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii

Polska wieś - bardziej prawicowa i autorytarna niż miasto. I niewierząca w przyszłość Unii Europejskiej

zniknęły cła na produkty rolne, pozwalając na swobodną sprzedaż na Zachód naszej żywności. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska w latach 2004-15 dostała 39 mld euro, głównie na dopłaty dla rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Większość z tych pieniędzy trafiła do największych gospodarstw, co

Mało który rolnik spisał się przez internet. Brak dostępu

Do 17 października, żeby wziąć udział w spisie rolnym, właściciel gospodarstwa musiał tylko wypełnić formularz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Aplikacje, które pozwalają na samodzielne wypełnienie kwestionariusza spisowego, uruchomiło 48,5 tys. rolników. Od momentu

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

: wszystkich uczestników postępowania, po kim jest spadek, kiedy zmarł spadkodawca, podać ostatnie miejsce pobytu oraz czy spadek ma być nabyty na podstawie ustawy, czy testamentu. Trzeba też zaznaczyć, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wniosek taki dostępny jest w sądzie w biurze obsługi

Koalicja broni polskiej ziemi

odgrywać Agencja Nieruchomości Rolnych. Ponadto PSL nie chce dopuścić do udziału w przetargach organizowanych przez Agencję na sprzedaż państwowej ziemi osób i firm, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej powierzchni co najmniej 300 hektarów. Ci, którzy kupiliby

Czy krowy mnie słyszą? Obietnice Kaczyńskiego dla rolników to na razie ofiarowywanie Niderlandów

na lata 2021-27 udział Polski w puli pieniędzy przeznaczonych na rolnictwo się zwiększy; Polska otrzyma najwięcej unijnych pieniędzy przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich; mniej środków będzie przeznaczane na gospodarstwa duże i nowoczesne, a więcej na małe i średnie; jeżeli będą produkowały

Nie zauważyłeś, że masło staniało? Winni właściciele sklepów, którzy pompują zyski

dostarczony surowiec. Nasze mleczarnie to w 85 proc. spółdzielnie, w których rolnicy dostarczający mleko mają swoje udziały. Żadna inna branża rolna nie jest tak uformowana. To daje rolnikom poczucie bezpieczeństwa - mleczarnie mają obowiązek skupować od nich mleko niezależnie od panującej na rynku

Zapłacimy za złe wydawanie pieniędzy z Brukseli

audytu stwierdziliśmy, że polskie władze nie sprawdziły otrzymanych od niskotowarowych rolników informacji takich jak rozmiar gospodarstwa rolnego czy pogłowie żywca, a czasem nawet o to w ogóle nie pytały - tłumaczył rzecznik Komisji Europejskiej Roger Waite. W 10 proc. badanych przypadków gospodarstwa

PiS ustąpił? Sprzedaż domów na wsi bez ograniczeń

posiadaczy domów na wsi. Groziło im, że nie będą mieli ich komu sprzedać, ponieważ zgodnie z projektem nabywcą nieruchomości rolnej może być zasadniczo wyłącznie rolnik indywidualny, który gospodarstwo rolne prowadzi osobiście i mieszka na miejscu od co najmniej pięciu lat. Dzięki poprawce w ustawie nie będą

Polska borówka, nie amerykańska. "Kiedyś amerykańskość dodawała prestiżu"

Piskórce pod Warszawą jedną z pierwszych towarowych plantacji borówek w Polsce. Przez całe lata 80. produkowali też sadzonki. Przez pierwszych kilka lat istnienia gospodarstwa wciąż pracowali na swoich etatach. Na poważnie rozpoczęli działalność w stanie wojennym - na 8 hektarach pod Warszawą. Od

Pełniejsza kiesa Polaków, zwłaszcza beneficjentów 500 plus. Duża poprawa na wsi i w dużych rodzinach

wzrósł o 9,8 proc., a w mieście - o 4,9 proc. Zmniejsza się też rozpiętość w dochodach w grupach, gdzie są one najwyższe (w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym) i najniższe (w gospodarstwach domowych rolników).  To dlatego, że poprawia się sytuacja na rynku

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

przyrodnie rodzeństwo dziedziczą w częściach po 1/3. Siostra ojca nie ma żadnych praw do spadku. Inaczej mogłaby wyglądać sytuacja, gdyby ojciec pani Lucyny zmarł przed 14 lutego 2001 r., a pozostawiona nieruchomość miałaby status gospodarstwa rolnego. Wtedy o dziedziczeniu decydowałoby spełnienie

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 5) usypianie ślepych miotów; 6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

BGŻ BNP Paribas: Ceny mieszkań wzrosną o kilka procent w 2018 r.

tego z 2017 r. "W strukturze nabywców istotny (55-60%) pozostanie udział nabywców gotówkowych i zakupów inwestycyjnych. Rosnąć powinna liczba kredytobiorców spłacających w całości kredyt z dofinansowaniem z programu RnS. Część z tych gospodarstw domowych może być

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 5) usypianie ślepych miotów; 6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Ziemia dla rolników

państwowej ziemi osób i firm, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej powierzchni co najmniej 300 hektarów. Ci, którzy kupiliby ziemię, musieliby osobiście prowadzić gospodarstwo. A gdyby gospodarstwo sprzedali bez zgody agencji wcześniej niż po 10 latach albo obciążyli grunt hipoteką

Polska ziemia dla Polaków. Jak chronić pola przed obcokrajowcami?

(ANR) sprzedała ich w tym czasie ok. 121 tys. ha. Z rejestrów MSW wynika również, że głównie firmy unijne nabyły lub objęły akcje i udziały w polskich spółkach mających łącznie ponad 2,9 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Według MSW nie ma powodu do niepokoju, bo łączna

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

do pracy w gospodarstwie rolnym), wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a w przypadku nauki w szkole – 18 lat; a także wtedy, gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku 2001 roku uporządkowało zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce. Do 1982 r. - jak ocenił Trybunał - w zasadach tych "można było dostrzec (...) także zamysł polityczny ograniczania udziału własności prywatnej

W Kooperatywie świetnie mają się rolnik i środowisko. Ale dlaczego dobra żywność musi być taka droga?

żywności chcemy wspierać. Chcemy płacić rolnikom sprawiedliwe ceny, żeby produkowali z dbałością o środowisko i nie kusiło ich, żeby produkcję potaniać. Żeby im się chciało kultywować zrównoważone uprawy, które chronią bioróżnorodność, nie zanieczyszczają gleby i wody, tak jak robią to gospodarstwa

Rolników ustawa dopiero wbije w ziemię

gospodarstwa, nie mieliby od 1 maja szans w starciu z taką spekulacyjną konkurencją. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Niestety, ustawa, którą przeforsował PiS, nie ma nic wspólnego z mądrą polityką rolną polegającą na przyciąganiu na wieś inwestorów, także zagranicznych, dzięki

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym. Wówczas zarządca na podstawie postanowienia Sądu Cywilnego jest osoba zarządzającą tymi aktywami. Analogiczne rozwiązanie jest możliwe w postępowaniu zabezpieczającym z KPC i także w tym postępowaniu doradca restrukturyzacyjny może sprawować funkcję zarządcy. Od niedawna

NBP: Banki oczekują zaostrzenia polityki dla kredytów hipotecznych w III kw.

konsumpcyjnych, wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - czytamy także. Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2016 r. wśród 25 banków, których łączny udział należności od

Ceny ziemi ostro w górę. Rolnicy się wzbogacili

Jednym z postulatów protestujących rolników, kierowanych pod adresem rządu, jest zmiana przepisów regulujących obrót ziemią rolną. Chodzi o to, by mogli ją kupować wyłącznie rolnicy. Powiększając swoje gospodarstwa, równocześnie powiększaliby swój majątek, bo nie ma lepszej

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 73 w listopadzie

. "W skali poprzedniego miesiąca ogłoszono niewypłacalność aż 5 producentów rolnych. To dużo, zważywszy na horyzont czasowy (tylko miesiąc) i strukturę polskiego rolnictwa - nie ma w nim aż tak wielu gospodarstw wielkotowarowych (o obrotach nawet ok. 50 mln zł), które miałyby odpowiednią skalę do

Greenpeace ma raport dla Jurgiela: Bez pszczół wartość produkcji rolnej w dół o 4 mld zł

producentem jabłek. Z naszego kraju pochodzi aż co czwarte jabłko sprzedawane w 28 państwach UE. W przypadku malin jesteśmy drugim producentem tych owoców na świecie - po Rosji - a udział polskich wiśni na europejskim rynku owoców sięga aż 64 proc. Truskawki w Polsce uprawia 57 tys. gospodarstw rolnych. Gdyby

Nie chronimy się przed suszą, więc żywność drożeje. Więcej zapłacimy też za prąd i wywóz śmieci

Razem z bogaceniem się - a nasze dochody przecież rosły - udział żywności w wydatkach powinien maleć. Na pierwszy rzut oka takie zjawisko może nie najlepiej świadczyć o naszej sytuacji finansowej. Dlaczego więc nie wydajemy na żywność proporcjonalnie mniej niż kiedyś? Jakub Olipra, 

Ile mamy majątku? W ciągu najbliższych 25 lat Polacy odziedziczą 2,7 bln zł

przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne i aktywa finansowe. Większość tego majątku zgromadziliśmy po 1989 r. Nie można jednak zapomnieć o okresie PRL-u. Majątek odziedziczony po tej epoce to głównie mieszkania, które w wolnej Polsce mogliśmy wykupić na własność za symboliczną opłatą

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

). Wprowadzono też poprawki, zapewniające odliczenia podatkowe dla wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale

Panika w biznesie po ogłoszeniu narodowej kwarantanny. Gowin uspokaja: Wsparcie popłynie do firm jeszcze w grudniu

pracowników gospodarstw rolnych, znajdujących się po obu stronach granicy Polski. * Zamknięte są dyskoteki, kluby nocne, wesołe miasteczka i parki rozrywki, baseny, aquaparki, siłownie, kluby fitness (mogą z nich korzystać sportowcy przygotowujący się do zawodów), kina. Zakazane są targi, wystawy, kongresy i

GUS: Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 3,7% r/r w I-III kw. br.

. Wśród oddanych do użytkowania nowych budynków niemieszkalnych największy udział stanowiły budynki: gospodarstw rolnych (28%), budynki garaży (26,6%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,6%). Natomiast największy przyrost, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, odnotowano w zakresie

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Ministrów, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Zakładem Ubezpieczeń

"Potraktowano mnie gorzej niż zabójców księdza Popiełuszki". Funkcjonariusze wygrywają z dezubekizacją

zmniejszył funkcjonariuszom świadczenie, bo po "co ktoś ma mieć duże emerytury". No tak tu myślą. Wychowałem się na wsi, tu skończyłem podstawówkę. Ciężko było, bo ojciec był inwalidą, a do tego miałem dwójkę młodszego rodzeństwa. Utrzymywaliśmy się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Trzeba było

MPiT: Blisko 4/5 ankietowanych chce likwidacji zmiany czasu

wcześniejszego rozpoczęcia pracy w porze dziennej (branża budowlana, gospodarstwa rolne). Dodatkowo, ma to wpływ na podniesienie bezpieczeństwa poprzez statystyczne zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w okresie zmierzchu, czy mniejszą liczbę włamań, dokonywanych zwykle po zmierzchu w

Przegląd prasy

: Rozmawiamy z operatorami, jak zachęcić ich do inwestowania i do tego, by nie ograniczać planowanych wydatków na rozwój --Prezes URE: Dziś nie ma podstaw do zmian cen prądu dla gospodarstw domowych -- Liczba jednośladów w miejskich systemach najmu spadła

Nespresso: za dwa lata osiągniemy neutralność klimatyczną

;Rainforest Alliance (dosł. tłum. Sojusz na rzecz Lasów Tropikalnych) wspiera zrównoważony rozwój tych terenów. Działamy wspólnie z 110 tys. rolników w 14 krajach. Zastanawiamy się również, jak można efektywniej zarządzać energią w gospodarstwach rolnych.   Po drugie &ndash

BNP Paribas Bank Polska chce mieć 30 tys. nowych klientów miesięcznie

Paribas Food& Agro. Odpaliliśmy bardzo unikatowy portal dla klientów z tego sektora - Agronomist, który jest narzędziem ułatwiającym zarządzanie gospodarstwem rolnym, czy firmą z tej branży. Zmiana nazwy banku nie powoduje, że będziemy mniej zajmować się tym sektorem. Mamy w nim ponad 30% udziału w rynku

BZ WBK: Całkowity majątek Polaków wzrośnie do 18 bln zł w 2040 r. 

89% gospodarstw domowych, z czego największą część stanowią depozyty o przeciętnej wartości 16,2 tys. zł. "Gros majątku jest ulokowane w nieruchomości, zwłaszcza mieszkaniowe - inne to grunty rolne i działki. Stosunkowo niewiele - 14% udziału - miały aktywa finansowe

Wielka Brytania epoki elżbietańskiej. Tak zmieniało się imperium

wprowadzeniu włókien syntetycznych, takich jak nylon. Rolnictwo pozostawało w dużej mierze mieszane – uprawne i pasterskie. Dochody rolników zwiększyła ustawa rolna z 1947 roku, która przewidywała dopłaty do produkcji zbóż i hodowli zwierząt. Wojenne rozwody Utworzenie w 1946 roku bezpłatnej państwowej

Jęczą sklepy i dostawcy. PiS tak reguluje rynek spożywczy, że uderza też w producentów żywności

sztandary, bo sieci handlowe na naszym rynku są w przeważającej części powiązane z kapitałem zagranicznym, a dostawcy to przeważnie polskie firmy. Ustawa dotyczy 100 tys. sklepów, 850 tys. gospodarstw rolnych produkujących na nasz rynek oraz 14,6 tys. przetwórców w Polsce. Rynek spożywczy w Polsce jest wart

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

jest jednak skromna mniejszość. - Tylko 100 tys. z 1,4 mln gospodarstw rolnych pobierających dopłaty notuje przyrost majątku. A rynkowych [sprzedających cokolwiek] jest 80 tys. - mówi Walenty Poczta, profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współautor raportu

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

mieszkaniowych. Popyt na kredyt powinien być warunkowany rosnącymi dochodami gospodarstw domowych wpływającymi korzystnie na zdolność kredytową oraz może być dodatkowo wzmacniany przez popyt inwestycyjny - szczególnie w kontekście utrzymujących się niskich stóp procentowych" - czytamy w raporcie

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

numerze rejestracyjnym, obraz olejny Wojciecha Kossaka, nieruchomość, ale już nie gotówka); zbywalne prawo majątkowe (np. własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność, prawa autorskie, udziały w spółce z o.o., akcje); przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne