gospodarowanie majątkiem

Leszek Baj

NIK krytykuje PKP za złe gospodarowanie majątkiem

NIK krytykuje PKP za złe gospodarowanie majątkiem

- Złe gospodarowanie majątkiem, oporna prywatyzacja, niesatysfakcjonujące wyniki finansowe - to tylko niektóre zarzuty Najwyższej Izby Kontroli względem Grupy PKP. W sumie błędy mogły kosztować państwowe koleje około 1,1 mld zł

NIK: niegospodarność w spółkach hodowli koni. Bez wprowadzenia zmian niektórym grozi upadłość

Hodowle koni w Polsce przynoszą straty, a widmo upadłości jest coraz bliżej - alarmuje NIK. Zdaniem kontrolerów stoją za tym złe gospodarowanie majątkiem spółek, susze i częsta zmiana zarządców.

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

swobodnie gospodarować takim majątkiem. Jeśli przedsiębiorca poprzez raty leasingowe ujął w kosztach prawie całą cenę samochodu, nie straci nic, jeśli chwilę po wykupie w formie darowizny przekaże auto członkowi najbliższej rodziny. Ten zaś z kolei może sprzedać je bez podatku po pół roku, tak jak to było

Art. 301 KK

niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 301. § 1. Kto będąc

GetBack zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki

niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętym na siebie zobowiązaniom, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem spółki, poprzez zawarcie umowy ramowej z podmiotem regulowanym i dokonanie na jej podstawie płatności w kwocie 49,2 mln zł

PKP S.A.: Zysk za 2019 r. będziemy mogli przeznaczyć w całości na rozwój

odzwierciedlają naszą filozofię zarządzania majątkiem. Zrezygnowaliśmy z wyprzedawania spółek i posiadanych zasobów, co miało miejsce kilka lat temu. Zależy nam na tym, aby mądrze gospodarować mieniem i czerpać długotrwałe zyski. Zeszłoroczne wyniki potwierdzają, że realizacja takiej strategii jest możliwa"

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

oczywiście powoduje ograniczenie korzyści umowy leasingu, ale prywatny wykup – po pierwsze – nadal daje znaczne korzyści w VAT, a po drugie nadal można swobodnie gospodarować takim majątkiem. Jeśli przedsiębiorca poprzez raty leasingowe ujął w kosztach prawie całą cenę samochodu, nie straci nic

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Na podstawie wskazanych wyżej przepisów przyjąć trzeba, że informacją publiczną jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

funkcje publiczne. Powyższe uprawnienie obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego a także jego jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Informacją

Działki pod Mieszkanie Plus. Spółki oddają grunty, a bank ziemi może je sprzedawać i zgarniać prowizję

Działki pod Mieszkanie Plus. Spółki oddają grunty, a bank ziemi może je sprzedawać i zgarniać prowizję

przychodów nie ma ani procentu dla tego, kto działkę przekazał. A przecież, gdyby nie nieformalna "rezerwacja", mógłby ją samodzielnie sprzedać. To tylko zarządca - Chodzi o ogromne pieniądze wynikające z gospodarowania majątkiem publicznym i szczerze mówiąc, nie wiem, jakie jest ratio legis

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie możliwe całkowite umorzenie długu. Ale  w sytuacji, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy uzna, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”, np. bankrut jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym zakłada nowelizacja ustawy o działach administracji, którą podpisał prezydent

Założenie fundacji - jakie niesie za sobą korzyści?

W pewnych okolicznościach fundacja - zarówno ta założona w Polsce, jak i w dowolnym niemal raju podatkowym - może stanowić bardzo korzystną podatkowo formułę prowadzenia działalności. Może być też tarczą chroniącą majątek przed wierzycielami oraz narzędziem planowania sukcesji

ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

; - wskazał prezes. Spółka chce osiągnąć wysoką dynamikę w zakresie wzrostu przychodów, aby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania i podnieść wartość firmy. Temu m.in. ma służyć program motywacyjny, nakierowany zarówno na generowanie przychodów, jak i na lepsze gospodarowanie

Przetargi w Łodzi

Przetargi w Łodzi

Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81. Przetarg Nieruchomości w Łodzi

ME przedstawi szczegóły połączenia KHW i PGG do końca stycznia

pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych. Zdecydowanie poprawi możliwości inwestycyjne, zwiększy efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym (maszyny, urządzenia). Obie spółki produkują przede wszystkim węgiel energetyczny. Połączenie

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

). Kontrolerzy NIK zbadają, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane. Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. W planie rocznym znalazła się także kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

rodzicielską. Ma dbać, by ubezwłasnowolniony miał zapewnione środki do życia, co nie znaczy, że ma łożyć na jego utrzymanie. Chodzi o rozsądne gospodarowanie pieniędzmi podopiecznego, np. rentą czy emeryturą, by wystarczała na wszystkie życiowe potrzeby, a w razie gdy dochody ubezwłasnowolnionego są

Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. System magazynowania zostanie oddany do użytku w IV kw. 2019 r. Magazynowanie energii, ze względu na potencjał stabilizujący funkcjonowanie energetyki rozproszonej

Santander BP: Branża opakowań będzie musiała zainwestować 20-25 mld zł do 2025

największe nakłady pochłoną inwestycje odtworzeniowe oraz inwestycje w powiększanie majątku produkcyjnego, czyli m.in. budynki czy maszyny. Wiążą się one z naturalnym rozwojem sektora opakowań. Polska stała się w ostatnich latach jednym z liderów ich produkcji. W przywoływanym raporcie prognozowany wzrost

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

klientów w miarę postępu robót. Jeśli będą opóźnienia, deweloper nie dostanie przelewu. Bank będzie też kontrolował, w jaki sposób przedsiębiorca gospodaruje pieniędzmi, np. czy uregulował wszystkie zobowiązania względem wykonawcy i jego podwykonawców. Ustawa deweloperska wymaga, by umowa klienta z firmą

Majątek państwa w ręce premiera. Wielkie zmiany od nowego roku

Majątek państwa w ręce premiera. Wielkie zmiany od nowego roku

W środę rząd miał przyjąć projekty ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy, która wprowadza przepisy pierwszej z tych ustaw. Posiedzenie przełożono w ostatniej chwili na czwartek. Te nowe regulacje wywrócą do góry nogami zasady zarządzania majątkiem państwa

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020

ubezpieczeniowej miasta Łodzi oraz jego mieszkańców. W szczególności dotyczy to likwidacji i pokrycia szkód OC o charakterze frekwencyjnym. Umowa nie wprowadza franszyz oraz gwarantuje przeprowadzenie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela" - powiedział dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu

Dziury w budżetach miast załatają mieszkańcy. Fala podwyżek za bilety, parkowanie i śmieci

komunalnych, a ponad 12 proc. wynosi spadek w dochodach z najmu i dzierżawy majątku komunalnego. Miasta turystyczne straciły też na mniejszym zużyciu wody, od którego zależy opłata za ścieki. - Dramatyczna sytuacja jest w Kołobrzegu, gdzie wpływy za zużycie wody były dwukrotnie mniejsze niż w pierwszym

Tauron złożył do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie KWK Brzeszcze

przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, wydobycie węgla kamiennego, gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. W połowie

Miasto chce kupić dom Gesslera. Korzyść nieduża, ale...

przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Śródmieściu firma detektywistyczna nie znalazła majątku. Pozostają dwa mieszkania na Żoliborzu, wyceniane przed rokiem na blisko 4,3 mln zł. Będą licytowane za dwie trzecie ceny. W ZGN wymyślili, żeby miasto przystąpiło do

PKP chce być najważniejszym integratorem usług logistycznych w Polsce

;. "Wizje rozwoju PKP w zakresie logistyki są dwie, a podstawową jest strategia do 2023 r., w której zapisano zmianę sposobu gospodarowania ogromnym zasobem nieruchomości. PKP SA odchodzi od czystej sprzedaży majątku na rzecz zagospodarowania i czerpania korzyści w długim okresie" - powiedział

Rząd przyjął projekty umożliwiające likwidację MSP 1 stycznia 2017 r.

. Wprowadzono także korektę mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: "Projekt zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra

Razem mają ponad 16 mld zł. Lista multimilionerów z Wielkopolski

Jego zakłady mięsne zaopatrują duże sieci handlowe. Dziennie jego firmę opuszcza 80 ton przetworzonego mięsa. Zaczynał w 1980 roku od 5-hektarowego gospodarstwa w Borku Wielkopolskim. Dzisiaj gospodaruje na ponad 10 tys. ha i zatrudnia ponad 1500 osób. Wielbiciel i sponsor kolarstwa. Ma też

Rank Progress liczy na projekty z PKP przy dworcach w mniejszych miastach

. "Rank Progress byłby zainteresowany współpracą z PKP przy wybranych projektach w ramach tzw. dworców systemowych, a więc projektach w mniejszych miastach, w czym się specjalizujemy i co skutecznie realizujemy" - powiedziała Górczyńska podczas konferencji ISBnews pt. "Majątek byłych i

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

do realizacji celów, na które miała być ukierunkowana pomoc publiczna związana z działalnością w SSE - jedynie ok. 30% inwestycji objętych zezwoleniami udzielonymi w latach 2015-2017 spełniało kryterium sektorów priorytetowych. Zarządzający gospodarowali mieniem SSE poprawnie, ale niedostatecznie

NFI i czebole przestrogą dla Polskich Inwestycji

Pamiętacie program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z lat 90.? Majątek 512 przedsiębiorstw wniesiono do specjalnie w tym celu utworzonych piętnastu NFI, które miały tak nimi gospodarować, aby zwiększać wartość spółek, mnożyć krajowy kapitał służący inwestycjom i pobudzać

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, czyli dyskretny urok PRL-u

terenami gospodarowano w sposób skandalicznie marnotrawny. Np. w Konstancinie-Jeziornie na atrakcyjnych działkach stała fabryka produkująca kiepskiej jakości papier toaletowy. Zakłady Ciągników w Ursusie, zajmowały teren wielokrotnie większy, niż wynikało z potrzeb produkcyjnych

Projekt ustawy ws. likwidacji MSP skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji

wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów

Stocznia Gdynia na aukcji internetowej

. - Niewykluczone, że nieruchomości Stoczni Gdynia zostaną kupione przez... Port Gdynia. Takie rozwiązanie, jeśli z powodu kryzysu nie uda się znaleźć innych branżowych inwestorów, powstało w Warszawie. Port mógłby gospodarować majątkiem stoczni, np. wynajmując suchy dok chętnym inwestorom - powiedział nam jeden z

MSP zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń w prasie

kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa, a także analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone

Tauron ma zgody UOKiK i korporacyjne na nabycie KWK Brzeszcze

Restrukturyzacji Kopalń jest prowadzenie likwidacji kopalń, w tym m.in. zabezpieczanie sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, wydobycie węgla kamiennego, gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w

"DGP": W funduszu nieruchomości Bumaru znajdują się perełki

wykupując jednostki i certyfikaty inwestycyjne lub wnosząc aportem nieruchomości w zamian za taki certyfikat. W trakcie działalności towarzystwo funduszy inwestycyjnych. które zarządza funduszem, gospodaruje majątkiem, a zysk dzieli między właścicieli jednostek lub certyfikatów- wyjaśnia

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. włączenia KHW do PGG

. "Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma zatrudniająca ok. 43 tysięcy pracowników. Połączenie pozwoli na lepsze gospodarowanie złożami, bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, zmniejszenie

Mąż, gdy tylko dostawał wypłatę, pił i znikał, a gdy się w końcu zjawiał, dawał na dom i dzieci 400 zł. Z pomocą przyszedł kodeks

mieć dobry wpływ na życie rodzinne i relacje pomiędzy małżonkami. Może poniekąd spełniać funkcję terapeutyczną w przypadku osoby uzależnionej, chociaż może też stać się przyczynkiem do zaciągania przez nią pożyczek na lichwiarski procent i wyprzedaży majątku lub też gróźb i prób zastraszania

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

;publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 28-29). Wobec tego, że obie przesłanki udostępnienia informacji publicznej zostały w sprawie spełnione, a organ

"S" zanurzona w Bałtyku czyli jak związkowcy zarabiają w spółkach

przykładem chaosu organizacyjnego, złamania wszelkich możliwych aktów prawnych i naruszenia zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi" - ocenili biegli. Przed wyborami w 2001 r. Dekom był na skraju bankructwa i gorączkowo poszukiwał pieniędzy. Chciał m.in

NIK: Wartość wolnych środków 16 WFOŚ przekroczyła 661 mln zł w grudniu ub.r.

39,9 mln zł, co powodowało konieczność dokonywania odpisów aktualizujących lub spisanie z ewidencji księgowej tych wartości. NIK negatywnie oceniła wieloletnią bierność w gospodarowaniu tymi zamrożonymi aktywami oraz fakt, że na przestrzeni wielu lat organy funduszy wojewódzkich nie wypracowały sposobu

Reprywatyzacyjny alarm dla stolicy!

Jak to się dzieje w świetle prawa, opowiedział nam Marcin Bajko, szef miejskiego biura gospodarowania nieruchomościami ). Np. kamienice są przejmowane "na kuratora", tzn. w imię dbania o majątek dawnego właściciela, który już dawno

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

jest jednak skromna mniejszość. - Tylko 100 tys. z 1,4 mln gospodarstw rolnych pobierających dopłaty notuje przyrost majątku. A rynkowych [sprzedających cokolwiek] jest 80 tys. - mówi Walenty Poczta, profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współautor raportu

Powstał miejski moloch. "Stracimy nad nim kontrolę"

O powołaniu holdingu zdecydowała dziś Rada Warszawy. Najwięcej pretensji było o formę przedstawienia projektu. Ratusz twierdzi, że pracował nad nim od miesięcy. Ale radni, którzy decydują o miejskim majątku, dowiedzieli się o nim chwilę przed sesją

Reprywatyzacja w Warszawie. Te domy idą w prywatne ręce [MAPA]

listą, którą opublikowaliśmy jesienią, przybyło blisko 40 domów, które mogą trafić w prywatne ręce, z kolei ponad 70 adresów skreślono - budynki już zostały zreprywatyzowane. Rocznie Warszawa reprywatyzuje ok. 300 nieruchomości. Ale urzędnicy z Biura Gospodarowania

Holandia nie daje Moskwie pieniędzy Orlenu

Główne aktywa zarejestrowanej w Holandii spółki Yukos Finance, która gospodarowała zagranicznym majątkiem Jukosu, to pieniądze od Orlenu za Możejki oraz 49 proc. akcji firmy Transpetrol, która zarządza ropociągiem Przyjaźń na Słowacji. Rosyjski syndyk

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

zlecenie gmin rzeczoznawcy majątkowi wrzucają do jednego worka zarówno te kupione przez deweloperów pod inwestycje komercyjne, jak i działki z już istniejącymi budynkami mieszkalnymi. W efekcie wartość tych drugich działek bywa zawyżana. Według Rodaka warto udać się do organu, który dokonał wypowiedzenia w

Soki z Tłoczni Dziadka Franka, czyli wszystko zostaje w rodzinie

zarządzał majątkami na Ziemiach Odzyskanych. Mieszkając w Kębłowie koło Miłosławia w Wielkopolsce, uczył synów swojego fachu. Podpowiadał im, jak uprawiać konkretne zboża, co robić, by ziemia przynosiła wysokie plony i jak racjonalnie gospodarować majątkiem. Podobno bardzo lubił także gotować i robić

"Grecja" w portfelu? Oto pięć rad, by tego uniknąć

telewizor do lombardu w zamian za kilka groszy na przeżycie? Taki właśnie warunek postawili Grekom europejscy wierzyciele - zgodzili się udzielić zadłużonemu na 330 mld euro krajowi kolejnych 50 mld euro pożyczek, ale pod warunkiem, że przekażą majątek państwowy o podobnej wartości do specjalnego funduszu

Stocznia znowu ożyje? Okaże się w lipcu

- W najbliższym czasie w prasie ukażą się ogłoszenia dotyczące przetargów na sprzedaż tych części Stoczni Szczecińskiej Nowa, które do tej pory nie znalazły nabywców - mówi Roman Nojszewski, zarządca kompensacji, który gospodaruje stoczniowym majątkiem

Ceny ziemi ostro w górę. Rolnicy się wzbogacili

Jednym z postulatów protestujących rolników, kierowanych pod adresem rządu, jest zmiana przepisów regulujących obrót ziemią rolną. Chodzi o to, by mogli ją kupować wyłącznie rolnicy. Powiększając swoje gospodarstwa, równocześnie powiększaliby swój majątek, bo nie ma lepszej

Jak ze szkolnym ciągnikiem było

najmniejszego wpływu na przebieg przetargu i jego efekty - uważa Andrzej Rolla. Na przełomie maja i czerwca starostwo powiatowe w Kraśniku przeprowadziło w szkole kontrolę. Wynikało z niej, że "gospodarowanie ciągnikami jako składnikami majątku ruchomego było prowadzone w sposób

Mętne finanse Rosji. Tajna część budżetu rośnie

wzrokiem obserwatora coraz większe połacie. Gdzie jest majątek i długi? Trudności w rzetelnej ocenie stanu finansów Rosji najlepiej ilustrują problemy z państwowymi przedsiębiorstwami, na które przypada aż 70 proc. rosyjskiej gospodarki. Pod koniec

Nowe wiadomości o stadionie Widzewa. Kiedy klub rozwiąże umowę dzierżawy? Kiedy miasto ogłosi przetarg?

jednak należeć do miasta. Na razie dzierżawi je Widzew, ale od kilku miesięcy trwają negocjacje w sprawie rozwiązania umowy. Początkowo miało do niego dojść 1 marca. - Do takiej daty się przymierzaliśmy - przyznaje Agnieszka Graszka, dyrektorka wydziału gospodarowania majątkiem. - W trakcie rozmów z

Łódzkie fabryki nadal w modzie

wydziału gospodarowania majątkiem w magistracie:. - Niezmienione powinny zostać wielkość i kształt okien, drewniana stolarka, nieotynkowane elewacje i ceglane detale. Licytacja fabryki była ostatnią na wczorajszym przetargu. Wcześniej gmina sprzedała nieruchomości przy ul

Wicepremier Mateusz Morawiecki o polskich stoczniach. Sprawdzamy, czy mówi prawdę

stoczniowców: „Ci, którzy do tego doprowadzili, muszą być rozliczeni za niegospodarność”, a szef MSWiA Krzysztof Janik zapowiedział ich „rychłe aresztowanie”. I tak się stało. Potem doszło do przymusowej nacjonalizacji stoczni i wyprzedania jej pozastoczniowego majątku (np. bazy paliw w

Polskie inwestycje, czyli Platforma uwierzyła w państwo

państwo traciło kontrolę nad tymi nielicznymi firmami, które pozostają w jego gestii. - Nie ma dzisiaj politycznego przyzwolenia na pełną prywatyzację, dlatego trzeba gospodarować tym majątkiem najlepiej jak się da. Niektórzy eksperci uważają, że państwo polskie jest złe i nie nadaje się do zarządzania

Czesi są oburzeni na korupcję

. Po upadku komunizmu dostał 4 mln dolarów kredytu w amerykańskim Citibanku i rozkręcił produkcję nawozów sztucznych oraz produktów spożywczych. Dziś jego holding Agrofert, który gospodaruje na 86 tys. ha i kieruje 230 spółkami, jest wart 86 mld koron (3,3 mld euro). A majątek Babisza szacuje się na

Brzeszcze trafią pod skrzydła spółki Tauron. UOKiK wydał zgodę na koncentrację

i po zakończeniu likwidacji kopalń, wydobycie węgla kamiennego, gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Historia sprzedaży Brzeszcz Na początku maja

Panowie na PGR-ach

odkupić majątek, który znał jak własną kieszeń. Gdy Agencja odrzuciła jego ofertę, kupił w banku PBK długi Agencji, płacąc 33 grosze za złotówkę długu. Zażądał natychmiastowej spłaty i zabezpieczenia swych roszczeń na majątku Myślęta. W lutym 1995 roku Agencja podpisała z nim umowę. Dziś gospodaruje na

Hura, emeryci kupili kopalnię

przecież OFE gospodarują naszymi pieniędzmi. Prywatyzacja z dużym zaangażowaniem funduszy ma jednak słabości. Po pierwsze, nie są one w stanie zaoferować prywatyzowanym firmom korzyści, które wnosi inwestor strategiczny - know-how i kontaktów na światowych rynkach. Lakshmi Mittal

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

Od 2000 roku spółdzielnie mieszkaniowe przeszły metamorfozę, ale to, co proponują teraz posłowie Platformy Obywatelskiej, to rewolucja. Twierdzą, że w wielu spółdzielniach ich członkowie nie mają niemal żadnego wpływu na to, kto i jak rządzi ich majątkiem, nie mają też dostępu

Pośrednicy i zarządcy nieruchomości bronią licencji na ulicach Warszawy

nieruchomościami to zarządzanie wielkim majątkiem. Brak kompetencji może się tu bardzo źle skończyć - uważa prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Krzysztof Urbańczyk. Protestujący zwracają uwagę, że licencje są wydawane automatycznie po udokumentowaniu

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

wodociągowych, a więc i ceny wody. Przedsiębiorstwa corocznie dokonywały bilansów gospodarowania wodą. Wynika z nich, że straty wody (różnica między wodą pobraną z ujęć a dostarczoną do odbiorców, pomniejszona o wodę zużytą przez same wodociągi i przez odbiorców) to ponad 10 mln m3. W

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

członkowie wspólnot uzyskaliby udział w majątku spółdzielni, np. w działce, na której jest parking, w wewnętrznych drogach czy osiedlowym domu kultury. Projektodawcy nazywają to "pełnym upodmiotowieniem właścicieli mieszkań". Zresztą, reformatorzy spod znaku PO na każdym kroku podkreślają, że

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Nie jest łatwo rozeznać się w nowej rządowej propozycji, bo zmiany dotyczą aż pięciu ustaw: kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych i hipotekach, prawa geodezyjnego i kartograficznego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz o kształtowaniu ustroju

Jak wykupić mieszkanie komunalne? [PORADNIK]

tego nie dojdzie. Prawo pierwszeństwa wykupu należy do najemców. Jeżeli gmina zaproponuje sprzedaż, a lokator nie skorzysta, samorząd ma prawo rozwiązać umowę najmu (o ile podstawą do tego są ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Właściciel sieci InPost: Dorobiono mi gębę wrednego kapitalisty

przedsiębiorca uważany jest za wyłączną przyczynę jej kłopotów. To jest nie fair. Przedsiębiorcy to ludzie, którzy w większości przypadków zastawiają swój prywatny majątek, aby rozwijać firmy i żeby dać ludziom pracę. Sam jestem tego przykładem. Powiedzcie tym 5 tys. rodzin, które utrzymuję, żeby Brzoska

Zrobię ten czołg - prezes Asseco o problemach z prowadzeniem firmy w Polsce

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Dzisiaj na godz. 10.30 pana majątek w samych akcjach to 371 mln 171 tys. 360 złotych. Co pan jeszcze tutaj robi, w biurze? Adam Góral, prezes Asseco: Nie myślę o pieniądzach. Wiem, że większość Polaków wzięłaby te

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

się przychodów. Muszą ograniczać liczbę zapleczy technicznych, sprzedawać niepotrzebny majątek czy racjonalizować zatrudnienie. Nie mamy czasu na to, by załamywać ręce. Staramy się mądrze konstruować nasze budżety, oszczędnie gospodarować pieniędzmi. Pamiętajmy, że to