gospodarki magazynowej

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 11,8% r/r, upadłości spadła o 8,4% w I kw.

gospodarka magazynowa o 19%, zakwaterowaniu i gastronomii o 17,9%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 15,3%, informacji i komunikacji o 10,7%, usługach o 10,6%, przemyśle o 10,6% oraz w budownictwie o 9,1%" - czytamy w komunikacie. Liczba rejestracji zmniejszyła się we

GUS: Liczba pracujących w gospodarce narod. wzrosła o 1% r/r do 16,1 mln w 2019

17,6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej. "W 2019 r. liczba pracujących wzrosła względem 2018 r. w większości sekcji. Do sekcji o największym wzroście liczby pracujących (po 3,7%) należały Transport i gospodarka magazynowa oraz Informacja i komunikacja. O ponad 3

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -1,1 w III

Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne. "Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do

GUS: Liczba rejestracji firm wzrosła o 4,3% r/r do 95,3 tys. w I kw. 2019 r.

. "Wzrost liczby rejestracji nastąpił m.in. w budownictwie (o 20,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,5%), informacji i komunikacji (o 3,4%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%). W I kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w handlu; naprawie

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 7,7% r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r.

gospodarka magazynowa o 16,6%, informacji i komunikacji o 13,9%, usługach o 8,9%, przemyśle o 8,1%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 7,8%, zakwaterowaniu i gastronomii o 6,6%, oraz w budownictwie o 2,8%. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 82,5% wszystkich rejestracji

Savills: Ok. 75% producentów autoczęści planuje inwestycje w nieruchomości

stanowił jeden z fundamentów polskiej gospodarki" ? powiedział dyrektor w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych Savills Michał Śniadała, cytowany w komunikacie. W branży motoryzacyjnej w Polsce wyraźną dominację zaczyna zdobywać segment części i akcesoriów, których

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 5,6% r/r do 94 385 w II kw. 2019 r.

. "W II kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1%), informacji i komunikacji (o 8,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,5%), usługach (o 7,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,8%), oraz przemyśle (o

JLL: Zasoby powierzchni magazynowej sięgnęły 13,76 mln m2 na koniec I kw.

krajowa gospodarka oraz rosnąca, mimo nowo wprowadzonego zakazu handlu w niedziele, sprzedaż detaliczna wpływają na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową ze strony logistyków i sieci handlowych. W I kw. łącznie wynajęli oni ponad 670 tys. m2" - dodał Olszewski

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

pracodawcy byli nawet w okresie pandemii, kiedy nadzieję na poprawę deklarowała co czwarta firma. Kryzysu spodziewają się przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w obszarach, które mocno dotknęły podwyżki paliw i energii. Chodzi o firmy z sektorów transportu, gospodarki magazynowej i łączności (56

Dotychczasowe sankcje niezbyt restrykcyjne. PIE: Należy uderzyć w eksport ropy i gazu

Dotychczasowe sankcje niezbyt restrykcyjne. PIE: Należy uderzyć w eksport ropy i gazu

gospodarkę tego kraju. Tymczasem to właśnie sankcje związane z eksportem ropy i gazu byłyby - zdaniem PIE - najbardziej dotkliwe. Mogłyby zmniejszyć wpływy do budżetu Rosji aż o 36 proc. Ograniczenia powinny dotyczyć także innych dochodowych towarów - metali szlachetnych i półszlachetnych, stali i żelaza czy

Marvipol miał 69,89 mln zł zysku netto, 90,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedane w 2019 r. mieszkania i lokale, to najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii rozwoju segmentu deweloperskiego naszej firmy" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy. Zamknięte w 2019 r. transakcje sprzedaży czterech projektów magazynowych oraz

GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r/r do 1,5 mln w 2018 r.

zatrudnionych - podobnie jak w latach wcześniejszych - w sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys" - czytamy w komunikacie

Savills: Rynek nieruchomości komercyjnych w 2020 będzie gorszy maks. o 20% r/r

% r/r). Na drugim miejscu znalazły się nieruchomości magazynowe i przemysłowe (1,15 mld euro, wzrost o blisko 155% r/r). Tak dobry wynik w sektorze nieruchomości logistycznych to według Savills symbol zmian w sentymencie inwestorów, który przekierowany został na tę klasę aktywów w kilku ostatnich

GUS: Liczba podmiotów wpisanych do REGON zwiększyła się o 2,6% r/r do 4,6 mln

również dla sekcji kultura, rozrywka i rekreacja (5,5%); transport i gospodarka magazynowa (3%). Pod względem terytorialnym największy spadek podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie zachodniopomorskim (9,7%), pomorskim

Obowiązkowe zapasy gazu w Niemczech. Obrona przed galopadą cen

Obowiązkowe zapasy gazu w Niemczech. Obrona przed galopadą cen

W ciągu dwóch tygodni obie izby niemieckiego parlamentu uchwaliły ustawę o obowiązkowych zapasach gazu, przygotowaną przez niemieckie ministerstwo gospodarki i ochrony klimatu. Wejdzie w życie 1 maja.   Zgodnie z tą ustawą podziemne magazyny gazu do początku października mają być

Gaz-System rozpoczął badanie zapotrzebowania na moc regazyfikacyjną FSRU

regazyfikacyjno-magazynowy LNG (FSRU) będzie umiejscowiony w rejonie Gdańska. Realizacja FSRU obejmuje także jego integrację z systemem przesyłowym, dzięki czemu powstanie nowy fizyczny punkt wejścia do krajowego systemu przesyłowego. "Zakłada się, że nowy Terminal LNG umożliwi

GUS: Liczba zatrudnionych w gosp. narod. wzrosła o 2% do 16 mln osób w 2018

., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach 'Transport i gospodarka magazynowa' (5,2%), 'Informacja i komunikacja' (4,8%) i 'Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna' (4,5%), natomiast spadek zaobserwowano

Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018

stabilizuje się i powraca do wartości sprzed rekordowych lat 2017-2018. "Jak wynika z raportu 'Market in Minutes - Rynek magazynowy w Polsce' opracowanego przez Savills, po pierwszych dziewięciu miesiącach roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej

Colliers: Większość inwestycji na rynku magazynowym powstaje planowo

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Ze wstępnych obserwacji poczynionych przez ekspertów Colliers International wynika, że odpornością na koronawirusa wykazuje się rynek magazynowy, głównie z uwagi na znaczne ożywienie handlu e-commerce, podała firma

Gaz-System i Ciech uzgodnią warunki budowy kopalni soli i magazynu gazu

przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, wyjaśniono. "Gaz-System pozyska w Damasławku nowe przestrzenie magazynowe dla gazu ziemnego. Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość jego dostaw na

JLL: Rynek magazynowy ma szansę na kolejny rekord w 2017 r.

przygotowane - z planem zagospodarowania i dojazdem" - wyjaśnił. Coraz większe znaczenie ma też dostępność siły roboczej. W dotychczasowych wiodących regionach dla gospodarki magazynowej (np. aglomeracje wrocławska, poznańska, warszawska) w opinii Olszewskiego brakuje ludzi do

Polskie firmy czekają na rosyjskie sankcje. Ale w fabrykach w Rosji i na Białorusi produkcja trwa

tranzytu przez ten kraj, do odwołania - pisze w stanowisku do Wyborcza.biz Grupa Raben. Raben na Ukrainie jest już blisko 20 lat. Ma sieć transportową w całym kraju, jest obecny w większości dużych ośrodków miejskich, ma tutaj ponad 100 tys. m kw. powierzchni magazynowej. Fabrykę na Ukrainie (tuż przy

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. spadły o 6,1% r/r w I półr.

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,4% wobec wzrostu o 30,1%), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3% wobec wzrostu o 20,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,1% wobec wzrostu o 33,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7% wobec wzrostu przed rokiem o 14,9%), wymienił Urząd

JLL: Podaż powierzchni magazynowej w 2016 co najmniej na ubiegłorocznym poziomie

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Tegoroczna nowa podaż na rynku powierzchni magazynowych w Polsce może - jeśli nie nastąpią istotne zmiany w światowej gospodarce - powtórzyć lub nawet przewyższyć wynik z 2015 r., kiedy do użytku oddano magazyny o łącznej powierzchni 0,99 mln m2

DNB, PwC: Ponad połowa firm jest przeciwna protekcjonizmowi gosp. państw

przemysł, zwłaszcza branża motoryzacyjna, maszynowa i meblarska, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, a także usługi i działalność biznesowa. Jednak egoizm gospodarczy i procesy dezintegracji w dłuższej perspektywie nie będą służyć nikomu. Mogą być szczególnie dotkliwe dla

Logistyka radzi sobie w sytuacjach kryzysowych - czy to pandemia, czy wojna przy naszej granicy

? Transport danych produktów samolotem ze względu na ogromne koszty dla wielu firm nie jest możliwy, a statkiem te komponenty płyną z Chin aż osiem tygodni. W tym czasie zapasy magazynowe się skończą i wiele fabryk po prostu stanie - argumentuje Samborski. Dlatego też branża logistyczna stoi przed ogromnym

Kwieciński: Rok 2018 przyniesie odbicie poziomu inwestycji w odniesieniu do 2017

sektora transportu i gospodarki magazynowej (wzrost o 40,7%, inwestycje w nowe powierzchnie magazynowe), górnictwa (wzrost o 32%, tutaj zadziałał efekt niskiej bazy w poprzednich okresach) czy wreszcie naprawie pojazdów samochodowych (wzrost o 21,3%). Również w przypadku pozostałych sektorów wzrosty

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,4%, zatrudnienie o 2,8% r/r w 2017 r.

ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r." - czytamy także. Najwyższy wzrost zanotowano w sekcjach "Administrowanie i działalność wspierająca" o 7,8% i "Transport i gospodarka magazynowa" o 6,2%. Od 2011 r

Colliers: 72% firm z rynku magazynowego ograniczyło działalność

sfery życia i gospodarki, także na funkcjonowanie rynku nieruchomości komercyjnych. Z naszych obserwacji wynika, że rynek powierzchni magazynowych, na tle pozostałych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych, wydaje się odczuwać najmniej negatywnych skutków tej trudnej sytuacji" - powiedziała

Frisco.pl: Produkty spożywcze Marks & Spencer będą dostępne od 17 VI 

najlepszym potwierdzeniem rozwoju współpracy między firmami z Polski i Wielkiej Brytanii i integrowaniu brytyjskich inwestorów na polskim rynku - co ma ogromne znaczenie dla obu gospodarek. W latach 1995-2018 wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wzrosła ponad pięciokrotnie. Import towarów z

Pierwszy kwartał 2019: 1:0 dla pracownika

6,5 proc.), budownictwie (o 5,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,2 proc.). W okresie styczeń-luty br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6373,1 tys. osób, tj. było o 3,0 proc. wyższe od notowanego przed rokiem. Dane te wskazują na bardzo mocną pozycję sektora

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 4,3% r/r w I kw. 2020

nakłady inwestycyjne w m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% wobec wzrostu przed rokiem o 45,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5% wobec wzrostu przed rokiem o 30%). Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -6,6 w VIII

prezentowanych obszarach gospodarki, ale tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. Obserwuje się poprawę ocen bieżących ('diagnoza'), natomiast negatywne oczekiwania ('prognozy') w większości przypadków się utrzymują lub pogłębiają" - czytamy dalej

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,4% r/r w 2019 r.

20,9% wobec wzrostu przed rokiem o 30%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,7% wobec spadku przed rokiem o 0,4%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,4% wobec wzrostu przed rokiem o 30,8%), podano także. W

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 21,7% r/r w I kw. 2019

wodę (o 45,8% wobec spadku przed rokiem o 28,3%), informacji i komunikacji (o 38,2% wobec wzrostu o 6,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,0% wobec wzrostu przed rokiem o 86,8%). Nakłady w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 17,9% wobec wzrostu o 1,3% przed rokiem, podał też Urząd

Grupa Selena utrzymała ok. 600 miejsc pracy w Polsce dzięki tarczy antykryzys.

. Na początku pandemii zakład Libra przestawił jeden z ciągów technologicznych i rozpoczął produkcję preparatu dezynfekcyjnego Tytan Health. Pierwsza partia produktu została przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali. "Okres pandemii spowodował, że gospodarka

Polskie LNG: Konsultacje regulaminu procedury udostępn. terminalu LNG do 6 III

. ? Trzeci zbiornik LNG - poprawiający elastyczność pracy instalacji Terminalu LNG, dzięki zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 180 tys. m3, co zapewni optymalną zdolność procesową składowania LNG. ? Instalacja przeładunkowa LNG na kolej - rozszerza zakres świadczonych

Miraculum miało 1,31 mln zł straty netto, 1,27 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. Należy zauważyć, że spółka kontynuuje strategię sukcesywnego obniżania kosztów obsługi

EBI udzielił SM Mlekpol 50 mln euro kredytu na rozbudowę zakładów w Grajewie

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol kredytu w wysokości 50 mln euro na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego i magazynowego w Grajewie, podał bank. Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego

MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

zakresie gospodarki magazynowej oraz logistyki w spółkach z branży e-commerce. W perspektywie kolejnych 3-6 kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce. Pandemia przyczynia się do zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO

Syndyk sprzedał lotnisko w Gdyni. Nabywcą jest firma z Białej Podlaskiej

zależna od firmy INBAP Group, która poza przedsięwzięciami przeładunkowo-magazynowymi zajmuje się także deweloperką - prowadzi inwestycje mieszkaniowe i handlowo-usługowe (wśród jej obiektów jest m.in. Galeria Kociewska w Tczewie). Prawo użytkowania na 20 lat Syndyk lotniska Gdynia Kosakowo cenę

Międzynarodowe targi Real Connect 2017 odbędą się 26-27 kwietnia w Warszawie

handlowych, biurowych, magazynowych, logistycznych, sportowych oraz apartamentowych. Uczestnicy wezmą udział w inspirujących panelach dyskusyjnych, prezentacjach ekspertów i praktyków rynku, którzy podzielą się wiedzą na temat strategii, trendów, a także wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości w

Targi Real Connect 2017 odbędą się 26-27 kwietnia w Warszawie

handlowych, biurowych, magazynowych, logistycznych, sportowych oraz apartamentowych. Podczas wydarzenia poruszone zostaną także takie zagadnienia, jak finansowanie, budowa i rozbudowa obiektów, zarządzanie, marketing, jak również transakcje na rynku nieruchomości" - czytamy w komunikacie

Biden znowu obronił Nord Stream 2 przed sankcjami. W imię ochrony Ukrainy

najważniejszych sojuszników. I dlatego uważam, że ta poprawka [projekt senatora Cruza] jest niewczesna" – powiedziała magazynowi "Politico" senator Jeanne Shaheen z partii Demokratów, która przygotowywała w Kongresie USA ustawy o sankcjach na Nord Stream 2 i w zeszłym roku krytykowała

Właściciele ponad 200 małych centrów handlowych negocjują z najemcami

sektorom gospodarki, jak sprawnie radzić sobie w dobie pandemii. Skoordynowane rozmowy z operatorami sklepów prowadzą do wypracowania metodologii działań zaradczych korzystnych zarówno dla najemcy, jak i właściciela nieruchomości" - czytamy także. "Najważniejsze jest

Erbud zbuduje kotłownię szczytową dla PGE Energia Ciepła za 80,53 mln zł netto

elektrycznego; - gospodarki olejem lekkim obejmującej budowę stanowiska rozładowczego, zbiornika magazynowego oleju lekkiego i pompownię oleju; - instalacji zasilania olejem lekkim obejmującej instalację rurociągów doprowadzających olej lekki od w/w pompowni

AXI IMMO: Rynek magazynowy w Polsce ma dobre perspektywy na 2019 r.

operatorach logistycznych, sieciach handlowych i dystrybutorach. Ponadto, pomimo nieco słabszych prognoz dla gospodarek Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej zainteresowanie inwestycjami w Polsce nie słabnie a oferta sektora magazynowego w Polsce jest nadal konkurencyjna względem Europy Zachodniej i

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 16% r/r w I-III kw.

energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 27,8% wobec spadku przed rokiem o 6,9%), obsłudze rynku nieruchomości (o 25,8% wobec wzrostu o 23,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 23,7% wobec spadku o 0,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 22,8% wobec wzrostu o 40,7%), w

UE bez embarga na ropę z Rosji. Orbán ocalił kasę Putina

odbędzie się na początku przyszłego tygodnia.  Te nadzieje rozwiała szefowa KE Ursula von der Leyen.  – Sądzę, że to nie jest temat właściwy do rozwiązania na Radzie Europejskiej, bo dyskutowane kwestie mają charakter bardzo techniczny – powiedziała von der Leyen magazynowi "

Jest nowa tarcza branżowa. Po pieniądze może sięgnąć więcej przedsiębiorców

detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach. Przedsiębiorcy uważają jednak, że nowa tarcza branżowa nie bierze pod uwagę wszystkich gałęzi gospodarki czy łańcuchów dostaw. Przykładem są nieuwzględnione kody PKD firm sprzedających i produkujących sprzęt narciarski oraz snowboardowy. – Mijający sezon

Świat patrzy na ukraińskie zboże. Pomoże Polska?

przez państwa UE przewozić jeszcze większe ilości ukraińskiego zboża. W maju unijna komisarz ds. transportu zapowiedziała, że ok. 20 mln ton zboża musi opuścić Ukrainę w trzy miesiące z wykorzystaniem infrastruktury UE - mówi Jan Strzelecki z zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kosztach I kw. 2019 znajdują się koszty jednorazowe związane z wyjazdami do Chin czy krajów arabskich w celu nawiązania kontaktów handlowych. Spółka prowadzi działania w kierunku optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 12,4% r/r w I-III kw.

nieznaczny spadek (o 0,1%) nakładów na środki transportu. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,4% z 65,9% przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 40,7% wobec wzrostu

Awbud ma list intenc. na II etap budowy zakładu produkcyjnego za ok. 29 mln zł

kontraktu spółka zbuduje m.in. nową halę produkcyjną i magazynową. Łączna wartość umowy ma wynieść 28,8 mln zł, podała spółka. "Będzie to kolejny duży kontrakt podpisany przez Awbud na wykonanie zakładu Eberspächer w Godzikowicach. Spółka jako generalny wykonawca

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 19% r/r w I półr.

cenach bieżących) odnotowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7% wobec wzrostu przed rokiem o 58,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1% wobec spadku przed rokiem o 12,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 28% wobec

GUS: Wartość nowych umów leasingu spadła do 61,5 mld zł w 2019 r.

sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz pozostała działalność usługowa. Wspomniane branże zawarły nowe umowy o wartości 39 863 mln zł, co stanowiło 64,8% wartości umów ogółem" - podał Urząd. W

Sescom chce wejść w sektor wózków widłowych i podnośników dzięki przejęciu

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Sescom planuje rozszerzyć profil działalności o serwis wózków widłowych i podnośników. W ten sposób chce uzupełnić ofertę dla dotychczasowych klientów, a także rozpocząć ekspansję w nowych branżach m.in. logistyce i gospodarce magazynowej

Ludzie i ich doświadczenia. Oto przepis Shopee na rozwój e-commerce w Polsce

rynkach na świecie.  Shopee dąży do tego, aby polscy pracownicy byli „na pierwszym froncie" zmian, które platforma wprowadza na lokalnym rynku. Każdy z nich może mieć swój udział w projektach, które kształtują przyszłość polskiej gospodarki cyfrowej i pomagają coraz większej liczbie osób

Kolejny kwartał pracownika

.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3 proc.), budownictwie (o 4,5 proc.) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,7 proc.). Wzrost zatrudnienia (w granicach 0,3-2,7 proc.) notowano również w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię

Zeus z grupy Elektrotimu podpisał umowy o wartości 12 mln zł z MON

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Zeus z grupy Elektrotimu zawarł dwie umowy o łącznej wartości 12,09 mln zł brutto ze Skarbem Państwa ? Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa dyrektor instytucji gospodarki budżetowej pod firmą: "Zakład Inwestycji

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

. "Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2

Projekt Accolade w Legnicy otrzymał 21 mln euro finansowania z Banku Pekao

z harmonogramem. "Infrastruktura magazynowo-przemysłowa w czasach epidemii nabrała jeszcze większego znaczenia. Mając świadomość roli, jaką odgrywają w funkcjonowaniu całej gospodarki nasze obiekty, szczególnie ważne było dla nas zachowanie ciągłości prac w ramach

Nie ma zgody na wykluczenie ze SWIFT, ale Rosja i tak odcinana jest od dolarów i elektroniki. Jak Biden ukarze banki?

surowców z korzyścią dla Putina" - tłumaczył magazynowi Politico wysokiej rangi przedstawiciel administracji Joego Bidena. Wyjątkiem jest gazociąg Nord Stream 2, ułożony przez Gazprom przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec. Kilka godzin przed rozpoczęciem rosyjskiej napaści na Ukrainę prezydent Joe

Ericsson: 71,5% firm uważa, że 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Aż 71,5% przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów Unii Europejskiej, a tylko 3% zdecydowanie wyklucza taką możliwość. Polskie firmy oczekują szybkiego wdrożenia technologii 5G i

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,8% r/r w 2018 r.

inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 27,2%, budownictwa - 8,2%, oraz transportu i gospodarki magazynowej - 5,4%. Łącznie podmioty te zainwestowały 127,2 mld zł - 83,1% ogółu nakładów badanych podmiotów" - czytamy dalej. Wśród jednostek przetwórstwa

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 3 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników po II kw. --10:00: Konferencja PKO BP nt. perspektyw gospodarki i prognoz wyników spółek --12:00: Konferencja prasowa ING

Kalendarium ISBnews

po II kw. --10:00: Konferencja PKO BP nt. perspektyw gospodarki i prognoz wyników spółek --12:00: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 6,6% r/r w I kw.

%) oraz na środki transportu (wzrost o 13,3%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 86,8% wobec spadku przed rokiem o 13,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 31,9

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (z 2,9% do 3,0%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,6% do 2,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w

GUS:Najlepsza koniunktura w usługach w IV w sekcji zakwaterowanie i gastronomia

gospodarka magazynowa trzeci miesiąc z rzędu oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 17% badanych firm, a jej pogorszenie

Z giełdowej wartości polskiego giganta odzieżowego LPP wyparowało prawie 7 mld zł

kraju". Zaledwie po kilku tygodniach od uruchomienia magazynu LPP podjęło decyzję o jego dalszej rozbudowie. W Rosji spółka ma obecnie ok. 270 tys. m kw. powierzchni magazynowej. Między Wschodem a resztą świata trwa ekonomiczna wojna Szef francuskiego Ministerstwa Finansów Bruno Le Maire we wtorek

Pandemia miażdży firmy. Minister finansów: wyciągajcie gotówkę z materacy

. Transport i gospodarka magazynowa? "Zagrażające stabilności firmy" - 14,4 proc. odpowiedzi. "Poważne" - 28,8 proc. Podobnie jest z handlem detalicznym. Pytanie GUS: "Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze państwowe w Polsce

BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach będą kontynuowane

wysokości 9,7 mln bbl/d wchodzą w życie wraz z początkiem maja, jednak bez postępującego odmrażania gospodarek i ożywienia popytu ich efektywność może okazać się znikoma. Obecnie w centrum zainteresowania rynku kończące się zdolności magazynowe na ropę naftową i dyskusja, kiedy

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

wzrósł w sytuacji, gdy w całej gospodarce spadł z 6,2% do 5,9%. Na koniec grudnia 2019 r. co jedenaste przedsiębiorstwo z sektora transport i gospodarka magazynowa miało na koncie zaległości wobec banków, innych instytucji finansowych i partnerów biznesowych (9%). Rok wcześniej taki problem dotyczył 8,5

Sescom zakończył 'satysfakcjonująco' due diligence spółki Dozór Techniczny

technicznego dla sieci. Dzięki przejęciu Sescom planuje rozszerzyć profil działalności o serwis wózków widłowych i podnośników. W ten sposób chce uzupełnić ofertę dla dotychczasowych klientów, a także rozpocząć ekspansję w nowych branżach m.in. logistyce i gospodarce magazynowej

Firmy w Wielkopolsce zawieszają działalność i mają mniejsze zyski. Jest źle, ale mogło być gorzej

netto. Najtrudniejsza sytuacja jest w takich branżach jak np. zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa czy nawet naprawa pojazdów samochodowych. Wielkopolskie firmy o ponad 12 proc. mniej pieniędzy przeznaczyły na inwestycje. I co najbardziej niepokojące, w lipca br. w rejestrze

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetw. przem. spadł do +1,6 w II

niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, gdy przyjmował wartości dodatnie. W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,1 - zbliżonym do notowanego w styczniu br. (minus

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -10,5 w VII

prezentowanych branżach koniunktura oceniana jest mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu

AXI IMMO: W Polsce może zostać oddanych ok. 1,72 mln m2 magazynów w 2017 r.

Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - W Polsce oddano do użytku 720 tys. m2 nowoczesnych powierzchni magazynowych w I półroczu 2017 r., czyli o 10% więcej r/r. Do końca br. na rynku może przybyć jeszcze ok. 1 mln m2 spośród obecnie budowanych 1,71 mln m2, wynika z analizy firmy

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 3,4% w 2017r.

2%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 1,6%) oraz na środki transportu (wzrost o 15,6%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,4% wobec

Insert oraz Wortmann AG podpisały umowę ws. strategicznego partnerstwa

rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu

GUS: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetw. przem. wzrósł do +3,2 w I

miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,3, czyli nieznacznie niższym niż przed miesiącem (plus 0,6) oraz niższym niż w styczniu ostatnich trzech lat. W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. wzrósł do -19,9 w VI

pesymistyczny niż w maju (minus 43,4) - również w podziale na klasy wielkości i prezentowane branże. Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież, obuwie. W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego

ARP oddała do użytku halę w Stalowej Woli, zbudowaną za 24 mln zł przez Mirbud

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oddała do użytku halę produkcyjno-magazynową w Stalowej Woli o powierzchni ok. 11,5 tys. m2, podała ARP. Wykonawcą inwestycji wartej ponad 24 mln zł była firma Mirbud. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy związane

x-kom otworzył siedzibę w SSE Euro-Park Mielec kosztem ok. 70 mln zł

gospodarką magazynową firmy i podniesie poziomu realizacji zamówień nawet do kilku tysięcy w ciągu godziny. x-kom to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w Polsce. Posiada 24 nowoczesne salony stacjonarne w całej Polsce

Lotnisko Gdynia-Kosakowo. Sprzedaż portu lotniczego pod znakiem zapytania

buduje "największy na polskiej ścianie wschodniej, nowoczesny, w pełni funkcjonalny terminal przeładunkowy" - jak czytamy na stronie firmy. INBAP Intermodal jest z kolei zależna od firmy INBAP Group, która poza przedsięwzięciami przeładunkowo-magazynowymi zajmuje się także deweloperką

Mocny jak przemysł. Popandemiczne odbicie i co z niego wynika

jeszcze wyższa. I choć płace rosną, bo nadrabiają ubiegły słaby rok, to otwieranie gospodarki przyczyni się do wzrostu popytu na pracowników i zapewne do dalszego wzrostu płac (wynikającego chociażby z inflacji). Zapotrzebowanie na pracowników w produkcji przemysłowej jest duże, najbardziej poszukiwani są

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -34,9 w V

. W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 39,4. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących). W branży "zakwaterowanie i

PGNiG zapełnił magazyny gazu w 87% pojemności

. "Łączny stan napełnienia instalacji magazynowych na dzień 25 sierpnia 2015 r. wyniósł 2,5 mld m3, z czego 836 mln m3 stanowi zapas obowiązkowy gazu ziemnego pozostający w dyspozycji właściwego ministra ds. gospodarki" - czytamy w komunikacie. PGNiG dysponuje

x-kom chce zwiększyć zatrudnienie o 10% w 2018 r.

powierzchni magazynowej. Centrum zostało wyposażone w jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów automatyki, który ma pomóc w zarządzaniu gospodarką magazynową i zwiększyć ilość realizowanych zamówień klientów nawet do kilku tysięcy na godzinę. Nowe procesy logistyczne i zmiany w systemie obsługi

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w grudniu

nie ulega zmianie. W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7,8 (przed miesiącem plus 8,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,4% badanych firm, a jej pogorszenie ? 8,7% (w listopadzie

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

, również cytowany w komunikacie. W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem projektu będą instalacje do produkcji propylenu

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

górnictwie i wydobywaniu (z 6,8% do 4,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,8% do 6,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 4,6% do 3,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 7,9% do 7,1%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 5% do 4,7%)" - czytamy

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w listopadzie

uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 8,8 (przed miesiącem plus 10,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,8% badanych firm, a jej pogorszenie ? 7,9

GUS: Inwestycje przedsiębiorstw niefinans. spadły o 1% r/r do 80,2 mld zł w I-IX

wodną i gorącą wodę (o 18,1% wobec spadku przed rokiem o 13,6%), czytamy dalej. "Nakłady inwestycyjne wzrosły m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 18,6% wobec spadku przed rokiem o 40,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 15,4% wobec wzrostu przed

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku

transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w październiku kształtuje się na poziomie minus 1,0 (plus 0,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,0% badanych firm, a jej pogorszenie - 14,0% (przed miesiącem odpowiednio 13,7% i 13,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają

GUS:Najlepsza koniunktura w usługach w marcu w sekcji finanse i ubezpieczenia

sekcji transport i gospodarka magazynowa drugi miesiąc z rzędu oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. Po raz pierwszy od września 2014 r. oceny formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są optymistyczne. W marcu wskaźnik ogólnego