gospodarki ściekowej

Idą podwyżki cen wody i ścieków. Zapłacimy średnio o 7 proc. więcej

Urzędnicy odrzucili prawie połowę wniosków przedsiębiorstw wodnych o podwyżki cen wody. Mimo to wyniosą średnio 7 proc. - dowiedział się "Puls Biznesu".

Szambiarki na osiedlach i w firmach. Śmierdzący problem w dużych miastach

Szambiarki na osiedlach i w firmach. Śmierdzący problem w dużych miastach

koniecznością budowy lub rozbudowy kolektorów głównych, a w dalszej kolejności budowy rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, co jest procesem długotrwałym – mówi Łukasz Musieliński, zastępca dyrektora ds. infrastruktury technicznej Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

NFOŚiGW chce wydać 40 mld zł na projekty proekologiczne do 2020 r.

. Według niego, w I osi priorytetowej, obejmującej kwestie związane z oszczędnością energii oraz ograniczenia emisyjności wydane zostanie ponad 5,6 mld zł. Natomiast w w II osi, obejmującej m. in. gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami do dyspozycji będzie ponad 15 mld zł

Geotrans: Negocjacje z partnerem branżowym powinny zakończyć się do 31 III

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Eco Ventures ? podmiot dominujący Geotransu - nie ustalił dotąd warunków ewentualnej współpracy z partnerem będącym jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie. Negocjacje powinny zakończyć się do 31 marca br., podał Geotrans

GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2017 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 39,8% i 33,9%. Pozostałe 26,3% nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (12,7%), na

Enea: Dostosowanie całej grupy do BAT to koszt rzędu 500 mln zł

przeanalizować gospodarkę ściekową. Jesteśmy przygotowani, że dostosujemy te bloki w wymaganym terminie. Zakładamy - ale to są jedynie szacunki - że dostosowanie będzie wymagało inwestycji w wysokości nie więcej niż 150 mln zł" - powiedział prezes. "Nowy blok będzie wypełniał

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji K - dorzecze R" obejmujące budowę kanalizacji na terenie Gminy K. W dwóch przypadkach za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez firmę A S.A., ul. B, B, z którą Inwestor zawarł dwie umowy o roboty budowlane w tym umowę nr [...] z dnia

Mostostal Warszawa wybuduje Tyski Park Wodny za 114,6 mln zł brutto

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą w Tychach umowę na zbudowanie Parku Wodnego w Tychach", podała spółka. Wartość kontraktu wynosi: 114,61 mln zł brutto. "

Pekabex: Umowa na prefabrykaty do łódzkiego tunelu wypełni moce w Mszczonowie

obłożenia prac w zakładzie w Mszczonowie na rok. Wierzymy, że mimo trwających trudności w gospodarce - jeszcze będzie dobrze" - powiedział Borek w rozmowie z ISBnews. Prezes wyjaśnił, że produkcja elementów pod ten kontrakt będzie się odbywać w zakładzie w Mszczonowie, w nowo

JSW zainwestuje ok. 60 mln zł w centrum produkcyjno-remontowe w Suszcu

opracowywania przez JSW Innowacje oraz GIG" - powiedział prezes JSW Daniel Ozon JSW podpisała także list intencyjny z władzami gminy Suszec, w którym strony zobowiązały się do współpracy w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Geotrans analizuje budowę zakładu regranulacji tworzyw sztucznych

podjął decyzję o uruchomieniu nowego działu w spółce gospodarki odpadami i surowcami przemysłowymi. Celem nowego działu ma być kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadowej m.in.: fabryk, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych, podała wtedy spółka. Geotrans

Dekarbonizacja przemysłu. Trzeba inwestować w czyste technologie

Dekarbonizacja przemysłu. Trzeba inwestować w czyste technologie

uciążliwe, wypuściły do atmosfery o 13 proc. więcej zanieczyszczeń niż w 2020. W sumie to 210 milionów ton gazów, z których 99 proc. stanowi dwutlenek węgla. Dekarbonizacja a ekologiczna przezorność Polska gospodarka ma istotny problem z punktu widzenia celów klimatycznych: ok. 70 proc. energii elektrycznej

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

. "W roku 2015 spodziewane są rekordowe wyniki. Wskazują na to wyniki za I kwartał" - ocenił prezes Geotrans. Geotrans działa na rynku gospodarki odpadami, specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych odpadów ściekowych, rekultywacji

Nadchodząca dekada będzie triumfem ekorozwiązań, zdrowej produkcji ciepła i prądu, uczeniem się od natury

Nadchodząca dekada będzie triumfem ekorozwiązań, zdrowej produkcji ciepła i prądu, uczeniem się od natury

, dzięki ich zastosowaniu wielkość produkcji energii elektrycznej i ciepła można dostosować do wielkości zapotrzebowania. To skomplikowany system naczyń połączonych. Innowacje, jakie stopniowo się tu wprowadza, to m.in. projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w obiegu zamkniętym elektrociepłowni

Łódź dostała od rządu PiS 93,5 mln zł na inwestycje. I chce kolejnych 431 mln

Łódź dostała od rządu PiS 93,5 mln zł na inwestycje. I chce kolejnych 431 mln

projektów - 37,424 mln, wnioskowana kwota - 18,673 mln.  GOSPODARKA KOMUNALNA 22. Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (158,219 mln - 7 mln). 23. Odwodnienie Miasta Łodzi (43,758 mln - 3,433 mln). SUMA: Wartość projektów - 201,977 mln, wnioskowana kwota - 10,434 mln. EDUKACJA I ZDROWIE 24

MIR: Rząd może przyjąć jutro Krajową Politykę Miejską do 2023 r. w wersji smart

ramach łącznej puli 80 mld euro wskazał m.in.: transport (w tym chociażby rozwój zintegrowanego transportu, szybka kolej miejska, eko-autobusy); energetyka (w tym szczególnie rozwój inteligentnych sieci energetycznych i sieci dystrybucyjnych); ochrona środowiska (szczególnie gospodarka wodno-ściekowa

Rusza Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Polska wśród założycieli

Rusza Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Polska wśród założycieli

odpadami, gospodarka ściekowa i projekty związane z ochroną środowiska. Obszar działalności będzie szeroki - wyliczał Jin Liqun. Konkurencja dla MFW Na razie jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretnych projektach. W czerwcu odbędzie się pierwsze

PKP Cargo przewiezie dla Veolii 4,25 mln ton węgla w 3 lata

zawarła umowy na transport tego paliwa m.in. dla spółek z Grupy Azoty. PKP Cargo zdobyło również zlecenie na samodzielne przewozy węgla z Polski do Niemiec, przypomina spółka. Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki

Popiół z węgla i bakterie. Czy elektrownie zdołają wykorzystać kłopotliwe odpady?

Popiół z węgla i bakterie. Czy elektrownie zdołają wykorzystać kłopotliwe odpady?

użytkowe. Większość z nich jest zbliżona do właściwości standardowych mieszanek, a część nawet lepsza, jak. np. mrozoodporność – zdradza prof. Franus. Technologią interesuje się już kilkunastu producentów materiałów do budowy dróg. To dla nich gratka, bo unijne wymogi gospodarki obiegu zamkniętego

Przegląd prasy

dotyczące wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy ściekowej --Wewiórski z DM BOŚ przewiduje dwucyfrowy wzrost cen mieszkań w 2018 r. Gazeta Wyborcza --Polska jest jednym z czterech krajów Europy, które zamknęły zeszły rok w

Wrocław i Słupsk to najbardziej ekologiczne miasta w Polsce

Wrocław i Słupsk to najbardziej ekologiczne miasta w Polsce

Projekt Eco-Miasto ma promować zrównoważony rozwój miast. Od lipca do 20 października samorządy mogły zgłaszać projekty i pochwalić się ekologicznymi działaniami w kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka wodna oraz zarządzanie

Pieniądze na auta poszły w ścieki

Od trzech lat kierowcy, którzy po raz pierwszy rejestrują używane auto sprowadzone z zagranicy, mają obowiązek wpłacić 500 zł tzw. opłaty recyklingowej na specjalne konto w rządowym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzbierało się już ok. 1,5 mld zł. Co

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W ramach projektu wykonana została przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie, stacji uzdatniania wody w Lubaszowej, oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz stacji uzdatniania wody w

Eco-Miasto daje szansę na lepsze życie

będą mogły do 20 października zgłaszać swoje projekty (przez formularz na stronie Eco-miasto.pl) w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka wodna oraz zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi. Samorządy, które zdecydują się na udział, zostaną

Przegląd informacji ze spółek

). Geotrans podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) na zagospodarowywanie osadów ściekowych, podała spółka. Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 500 tys. obligacji serii PPI, w ramach

Przegląd informacji ze spółek

jest przez sprzedaż za granicą pod marką Zoofast. Uruchomił działalność w Hiszpanii oraz we Włoszech, a w najbliższym roku chce rozpocząć działalność w Danii, Szwecji i Grecji, poinformował prezes spółki Marek Batko. Mostostal Warszawa zawarł z Regionalnym Centrum Gospodarki

Olsztyn zyskuje miliony na recesji na świecie

wyliczeń olsztyńskiego ratusza nawet do 30 proc. zakładanych pierwotnie wydatków. - Najdroższym przykładem inwestycji, którą trzeba było przeszacować, jest gospodarka wodno-ściekowa, czyli modernizacja i budowa nowych odcinków sieci kanalizacji - mówi Tomasz Szczyglewski, pełnomocnik p.o. prezydenta miasta

Letnie europrzyspieszenie

gospodarki wodno-ściekowej w Sopocie oraz budowa miejskiego wysypiska śmieci w Łomży - oba warte dziesiątki milionów złotych. W czwartek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma podać szczegółowe dane dotyczące wykorzystania unijnych pieniędzy (z budżetu 2007-13) za pierwsze półrocze

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

oraz z nadwyżki wypracowanej z działalności bieżącej. Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na 2022 r., przy czym umowa kredytowa dopuszcza także możliwość wydłużenia okresu kredytowania - wyjaśnia Kolicki. - Zadłużenie wynika z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Komentarz do wyroku KIO z dnia 16 kwietnia 2013 r. (Sygn. akt. 762/13) Opis sprawy Ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1 marca 2013 r. zostało wszczęte przez zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

wzrosła tylko o 2 proc. W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku produkcja wzrosła o 7,4 proc., w ubiegłym roku w porównywalnym okresie ten wzrost był wyższy i wyniósł 10,6 proc. W tym roku gospodarkę napędza jeszcze budownictwo, gdzie trafiają środki unijne i realizowane są

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

- prace przygotowawcze", podał CUPT. Mostostal Warszawa wybuduje Tyski Park Wodny za 114,6 mln zł brutto Mostostal Warszawa zawarł z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą w Tychach umowę na zbudowanie Parku Wodnego w Tychach

Fundusze strukturalne dla firm, czyli PHARE do potęgi

dostosowanie się do wymogów ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami stałymi). Co ważne, dotacje będą udzielane na inwestycje służące uzyskaniu przez dany zakład tzw. Zintegrowanego Pozwolenia. U Doradztwo w zakresie projektowania

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

Ministrowie finansów na całym świecie powinni błogosławić wynalazców, którzy pod koniec XIX w. skonstruowali pierwsze samochody. Bo dziś auto to cudowna maszynka do napełniania budżetu i nakręcania koniunktury w gospodarce. Kierowcy płacą podatki na każdym kroku - kupując auto

Polska pojedzie na euro

-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Najważniejsze jednak

Odszkodowania: ulewy i burze

płytka przepływająca przez osiedle rzeczka może być groźna? Wydaje się, że nie. Podobnie jak niewielkie rowy melioracyjne, studzienki ściekowe itp. Pani Krystyna na własnej skórze doświadczyła, jak szybko i gwałtownie może się zmienić ich charakter. Po niezwykle intensywnym deszczu przypływający obok

Putina na dyrektora AwtoWAZ-u? Fabryka produkuje, bo musi

ściekowego. Ładowali ukradzione dobra na pontony i pchali je, przebrawszy się w gumowe kombinezony wędkarskie, pod ziemią około kilometra za płot fabryki. Podziemni flisacy wpadli, kiedy spławiali z AwtoWAZ-u części warte, jak ocenia milicja, 1,2 mln rubli (ok. 110 tys. zł