gmina żąda

sprawdź też:

gmina

Anna Tarnowska, Bydgoszcz

Sprzedałem działkę budowlaną. Gmina żąda ode mnie pieniędzy

Sprzedałem działkę budowlaną. Gmina żąda ode mnie pieniędzy

Zarabianie na ziemi. - Sprzedałem działkę budowlaną. Gmina żąda ode mnie części zarobionych pieniędzy. Czy to zgodne z prawem? - takimi pytaniami zasypywani są prawnicy

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji niepieniężnych?

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej po śmierci najemcy. 2. Brak innych mieszkań Na żądanie gminy osoby starające się o mieszkanie komunalne muszą też złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

informacji publicznej 1) zobowiązuje Burmistrza N. do załatwienia wniosku M. B. z dnia 19 października 2021 r. oprócz punktu 11 wniosku dotyczącego wysokości nagrody dla osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego

To już wojna. "Solidarność" pisze do Morawieckiego i żąda dymisji prezes ZUS. Strajk coraz bliżej

To już wojna. "Solidarność" pisze do Morawieckiego i żąda dymisji prezes ZUS. Strajk coraz bliżej

sytuacji płacowej i kadrowej kategorycznie żądamy odwołania z funkcji prezesa ZUS Pani Gertrudy Uścińskiej, i zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł od stycznia 2021 roku, oraz 500 zł od lipca 2021 roku na etat za przyjęte do realizacji kolejne zadanie 300+ Dobry Start

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Spółdzielczego w Zawadzkiem (Gwaranta), niniejszym oświadczamy, że na zlecenie MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą: 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcy) Bank udziela Gminie Rudniki z siedzibą w Rudnikach ( 46–325), ul. Wojska Polskiego 12A wypłaty kwoty 40.000 zł

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

umowy. Ustawodawca wprowadził również pewne ograniczenia w częstotliwości podwyższania stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego, jak też przewidział potrzebę wyjaśnienia przyczyn podwyżki na żądanie lokatora. Przy najmie na cele mieszkaniowe wynajmujący powinien liczyć się z możliwością wstąpienia w

Masowe rezygnacje z instalacji paneli słonecznych. "Mieszkańcy przychodzą do gmin z pretensjami". W kogo jeszcze uderzy zmiana przepisów o fotowoltaice?

Masowe rezygnacje z instalacji paneli słonecznych. "Mieszkańcy przychodzą do gmin z pretensjami". W kogo jeszcze uderzy zmiana przepisów o fotowoltaice?

, niekorzystne zasady - mówił Marcin Kolasa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, 15 października na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak dodawał, jego gmina realizuje tzw. projekty parasolowe po kolei, więc nie ma wpływu na to, kto

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Pytanie: Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu. Dokument ten wskazuje m.in.: „ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

jesteśmy stroną postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie – przysługują nam określone uprawnienia, z których warto skorzystać – podkreśla mec. Paulina Kozioł. Wyjaśnia, że do najważniejszych uprawnień pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego należą: możliwość żądania odpisu

Boom turystyczny ratunkiem dla zadłużonej gminy Rewal?

Boom turystyczny ratunkiem dla zadłużonej gminy Rewal?

Wójt Rewala Robert Skraburski, piastujący stanowisko od 2006 r., miał wielkie plany rozwoju gminy. Jego inwestycje są widoczne nie tylko dla turystów, ale także mieszkańców: na rynku pojawiła się efektowna fontanna i rzeźby wielorybów, powstały tarasy widokowe, wybudowano

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 19,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn" zorganizowanym przez przez Centrum

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

postępowań. "Wyniki kontroli wykazały również, że organy podatkowe skontrolowanych gmin umarzały kwoty niestanowiące zaległości na dzień złożenia wniosku, jak i zaległości w kwotach wyższych od żądanych przez podatników. Ujawniono to w 7 gminach i dotyczyło 47 postępowań o

Rewolucyjny pomysł śląskiego start-upu. Autonomiczne minibusy na ulicach już za rok

Rewolucyjny pomysł śląskiego start-upu. Autonomiczne minibusy na ulicach już za rok

. Projektanci z Blees zakładają, że minibusy w dużej mierze będą funkcjonowały jako transport na żądanie. - Zapotrzebowanie na konkretne kursy pasażerowie zgłaszaliby w specjalnej aplikacji, która łączy pasażerów w większe grupy i pozwalała na tworzenie jak najbardziej efektywnych przejazdów - wyjaśnia Martyna

Absurdy polskich urzędów. Ojciec dzieci mieszka za granicą, więc matka musi oddać 500 plus

Absurdy polskich urzędów. Ojciec dzieci mieszka za granicą, więc matka musi oddać 500 plus

zaskarżoną decyzję, ale też umorzył postępowanie. Urząd nie tylko nie powinien zaprzestać żądania zwrotu wypłacanych świadczeń, ale też powinien na bieżąco wypłacać 500 plus dla dzieci pani Magdaleny zamiast wypłacanego obecnego dodatku dyferencyjnego w kwocie 71,47 zł - wyjaśnia adwokat Andrzej Bieńkowski

Czy każde mieszkanie można wynająć?

Czy każde mieszkanie można wynająć?

. Dziewczyna niedawno skończyła 18 lat, uczy się i pracuje dorywczo. Gmina zwróciła się do niej z żądaniem uregulowania zaległości w czynszu najmu, choć to matka podpisała umowę najmu. Czy Julia odpowiada za długi matki? Art. 688 (1) par.1 k.c. mówi, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

dochodów Najważniejsza zmiana dotyczyła prawa samorządów do weryfikacji dochodów najemców mieszkań. Lokatorzy na wezwanie gminy muszą wykazać dochody w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego. Takie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Weryfikacja dochodów dotyczy wyłącznie

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

spłacenia ponad 62 tys. zł. Mało nie umarłam z wrażenia. Okazuje się, że tych dwoje alkoholików nie płaciło czynszu za mieszkanie komunalne i narósł aż taki dług wraz z odsetkami. Gmina postanowiła odzyskać te pieniądze. Ale to ja mam je spłacić. Nawet nie wiedziałam, że było jakieś postępowanie sądowe. W

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

S.A. w upadłości z siedzibą w B kwotę 207 (dwieście siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Burmistrz Gminy decyzją z dnia [...] 2021 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nadpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego naliczonej na Firmę A S.A. z siedzibą w B za zajęcie pasa

Ministerstwo Sprawiedliwości rządzi rynkiem finansowym. Mniejsze firmy pożyczkowe i windykacyjne do odstrzału

Ministerstwo Sprawiedliwości rządzi rynkiem finansowym. Mniejsze firmy pożyczkowe i windykacyjne do odstrzału

windykowanych: dłużnik będzie mógł sprzeciwić się windykacji; na oficjalnym druku złoży oświadczenie: "żądam natychmiastowego zaprzestania prowadzenia wobec mnie jakichkolwiek czynności windykacyjnych przez firmę windykacyjną (precyzyjne dane firmy windykacyjnej) i dopuszczam wyłącznie prowadzenie wobec

Premier zabrał, teraz rozdaje. Drogi będą nawet tam, gdzie... nikt nie myślał, że będą

Premier zabrał, teraz rozdaje. Drogi będą nawet tam, gdzie... nikt nie myślał, że będą

ładu" rząd przeznaczy ponad 23 mld zł na projekty władz lokalnych. Środki mają zostać przeznaczone na drogi, kolej, obiekty edukacyjne i sportowe. Trafią do 2,7 tys. gmin i powiatów, a rząd pokryje do 95 proc. kosztów inwestycji. Premier mówił, że to największy tego typu program w "wolnej

Gminy chcą po 7 mln zł. Bo czekają na decyzję o lokalizacji elektrowni

prezydenta Polski. Bez radykalnych kroków We wrześniu gminy zapowiedziały, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione do 13 października, zrezygnują ze współpracy. Jak sprawa wygląda dziś? - Nie chcemy podejmować radykalnych

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy. Tylko jedno mieszkanie komunalne To nie koniec zmian. Na żądanie gminy osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne będą musiały złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w

Koronawirus pomaga rodzicom okradać własne dzieci

dni przed końcem czerwca gminy dopisały do rejestru dłużników ponad 2,2 tys. nowych alimenciarzy. Więcej niż na początku zeszłego roku. I tak mamy już na czarnej liście dłużników alimentacyjnych ponad 286 tys. osób. Głównie ojców. Według InfoMonitora jest ich wśród alimenciarzy prawie 95 proc.  

Jak wynająć nieruchomość uchodźcom z Ukrainy? Poradnik

, jest całkowicie nieodpłatna. Gospodarze nie żądali dokładania się do rachunków za media od osób, które wojna wypędziła z własnych domów i pozbawiła dorobku życia.Udzielenie gościny (komukolwiek, nie tylko uchodźcom) nie wymaga podpisywania żadnych oświadczeń. Gdyby jednak Annie i Adamowi zależało na

Koronawirus psuje plany urlopowe, a o zwrot pieniędzy za odwołany wyjazd niełatwo

Tajwanu. W związku z ogniskami COVID-19 w północnych Włoszech rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) oraz

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. poprzez złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym oraz – na żądanie gminy – oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Takie oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Mówiąc

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

nagle stracił całą życzliwość i miesiąc w miesiąc żądał 2 tys. zł za najem - opowiada pani Mariola. - A do tego trzeba było płacić za gaz, prąd, ZUS i inne zobowiązania. Wtedy wzięłam pierwszą pożyczkę pozabankową. Liczyłam, że potem jakoś odbijemy od dna. A obiecywanej znaczącej pomocy od państwa jakoś

Opozycja chce równych płac dla kobiet. PiS storpedował własny projekt

trzeciej rynku - muszą na żądanie pracownika lub pracownicy podać wysokość wynagrodzeń osób na równorzędnych stanowiskach i, jeśli są między nimi różnice, uzasadnić je. Nad dyrektywą w sprawie równych płac pracuje już także Komisja Europejska. W ubiegłym tygodniu zaproponowała, aby w każdym unijnym

Radomscy przedsiębiorcy kontra koronawirus. Jak sobie radzą, napisali w ankiecie

kwietnia br. 50 firm skorzystało z mikropożyczki, w 22 ograniczono czas pracy. - Lokalne firmy nie są natomiast zadowolone z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny. Prawie 90 proc. nie skorzystało z żadnych ulg proponowanych przez gminę miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego

Deweloperzy żądają zniesienia kolejnych barier w "lex deweloper". Urbanista: To zdemoluje przestrzeń

inwestycja może być niezgodna ze studium gminy, które jest czymś na wzór planistycznej biblii. Od półtora roku inwestor może więc wybrać, czy do realizacji swojej inwestycji zastosuje przepisy specustawy mieszkaniowej, czy też będzie podążał „normalnym” trybem przewidzianym w ustawie o planowaniu

Budżet z "nadwyżką", czyli jak PiS maluje trawę na zielono

rosnącą spiralę cenowo-płacową. - Płace rosną w tempie ok. 10 proc. Już teraz pracownicy z najbardziej poszukiwanych profesji żądają wpisania do umowy klauzul waloryzacyjnych. To sygnał do powrotu do początków transformacji w Polsce, gdzie takie praktyki były regulowane prawnie – komentuje. To o

Spis powszechny - z czego musimy się wyspowiadać i jakie grożą kary za odmowę informacji?

. Aby dokonać samospisu, trzeba wejść na stronę https://spis.gov.pl/ lub na stronę GUS i stamtąd przejść do formularza. Jeśli nie mamy odpowiedniego sprzętu lub dostępu do internetu, będziemy mogli dokonać spisu w najbliższym urzędzie gminy. Gminne Biura Spisowe bezpłatnie będą udostępniać minimum

Agencja towarzyska i zbieracz śmieci za ścianą. Co wolno sąsiadowi? Jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

Genowefa zajmowała mieszkanie komunalne. Przez lata znosiła do niego różne śmieci, aż sięgnęły sufitu. Sąsiedzi skarżyli się, że z lokalu wydobywa się fetor. Gmina wielokrotnie wzywała kobietę, by uprzątnęła mieszkanie, aż w końcu wypowiedziała jej umowę najmu bez prawa do lokalu socjalnego. Pani Genowefa

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

Pytanie: Czy gmina przeprowadzając przetarg na dostawę energii elektrycznej, zamieszcza informacje o możliwości zatrudnienia podwykonawców? Czy wykonawca może podać informację, że zawrze umowę podwykonawczą na dostawę

Domowy internet według T- Mobile: "aktorów z produkcji Netflixa poznajemy głównie po głosie"

Pani Magda mieszka ze swoim partnerem w jednej z satelit Bydgoszczy, czyli gminie Osielsko. To drugi najpopularniejszy cel migracji mieszkańców miasta, którzy budują tu sobie domy. Średnio w Osielsku przybywa 366 osadników rocznie, głównie młodych osób, które właśnie zakładają rodziny

Protest pracowników socjalnych w Warszawie. Zarabiają tyle, że większości nie stać, żeby przyjechać

skwer Wolnego Słowa, tuż przy siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wezmą w tym dniu wolne na żądanie lub przyjdą do pracy ubrani na czarno. Postulaty? Są dwa podstawowe: godne wynagrodzenia i dialog z rządem Średnie wynagrodzenie pracownika socjalnego to obecnie - jak wynika z

Jaki podatek od nieruchomości

planistycznej, pobieranej od właścicieli gruntów, jeśli po uchwaleniu przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła ich wartość. Obowiązek zapłaty renty można obejść. Gmina może jej żądać tylko w przypadku sprzedaży działki w okresie pięciu lat od uchwalenia planu zagospodarowania

Elektrownia Bełchatów zamknięta już w 2028 roku? Eksperci: To bardzo możliwe

Earth wciąż trwają, o tyle Greenpeace mediacje zakończył. PGE jest tym zdziwione, a jednocześnie przekonuje, że oczekiwanie zamknięcia wszystkich elektrowni konwencjonalnych do 2030 r. (elektrownia Bełchatów nie jest jedyną) jest żądaniem "nierealnym".  "Greenpeace dotychczas nie

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

w księdze wieczystej. Uwaga! Tytuł wniosku jest mylący (sugeruje jedynie wpisy, a nie wykreślenia hipotek), ale w jego treści należy zawrzeć żądanie wykreślenia hipoteki oraz dołączyć oświadczenie banku, który zezwala na tę czynność. Mieszkanie obciążone hipoteką bankową Trzeba wiedzieć, że wpisy w

"DGP": Pomoc dla powodzian - fundusze unijne

przeznaczyłby na pomoc. PiS żąda jak najszybszej nowelizacji budżetu, premier zapowiada specjalne programy dla gmin, które najbardziej ucierpiały. Gazeta zauważa, że sfinansować większą pomc można tylko poprzez większe zadłużenie państwa, albo dalsze cięcie unijnych dotacji.

Jak nie utrzymywać na starość złego rodzica

usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewnia normalne warunki bytowania, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku konkretnego człowieka. Niedostatek musi być stanem niezawinionym. Rodzic, który własnym postępowaniem (alkoholizm, unikanie podjęcia pracy) doprowadził się do niedostatku, a teraz żąda

Pamiętaj o podatku od nieruchomości

przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych przez ministra finansów. Informacje o obowiązujących na danym terenie stawkach można otrzymać w gminie, ale za 2012 r. nie może ona żądać za metr mieszkania więcej niż 0,70 zł. W przypadku sklepu może to być maksymalnie 21,94 zł rocznie, a garażu 7,36 zł za metr

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

rodzicowi brakuje na zakup jedzenia, leków, odzieży, opału czy opłacenie czynszu, wtedy sądy mogą zasądzić dla niego alimenty od dzieci. Prawo (art. 1441 kro) przewiduje, że dorosłe dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, jeśli żądanie świadczenia jest sprzeczne z zasadami

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

), m.in. złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Bogate samorządy nie będą musiały

Masz mieszkanie? Użytkowanie wieczyste gruntu zmieni się we własność. Ale nie za darmo

dojazdowa, parking, skwer, boisko sportowe czy plac zabaw. Dodajmy jednak, że najubożsi płacą połowę stawki. Do tego podatek od nieruchomości: w tym roku gminy mogą żądać maksymalnie 75 gr za m kw. mieszkania lub domu, a za metr działki - 47 gr. Dlatego stowarzyszenie "

Wypowiedział wojnę właścicielowi mieszkania. "Na gangsterskie metody odpowiadam w sposób adekwatny"

umownych, narusza umowę, co może ze strony najemcy pociągnąć za sobą sankcje, takie jak żądanie obniżenia czynszu na czas trwania wad lokalu lub nawet natychmiastowe zerwanie umowy - w sytuacji, kiedy wady lokalu zagrażają życiu lub zdrowiu lokatorów. – Należy jednak zauważyć, że obniżenie czynszu do

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł

Milionowe odszkodowanie za wypadek podczas szkolnej wycieczki. Płaci gmina

Wycieczka odbyła się w czerwcu 2003 r. Trzech nauczycieli i 31 uczniów ze szkoły w Sokolnikach w gminie Niegowa pojechało w Pieniny. Jedną z atrakcji miała być przeprawa łodzią przez Dunajec. Wywróciła się łódź i wszyscy wpadli do wody

MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r.

, obowiązującej 1 stycznia 2018 r. W projekcie założono umożliwienie samorządom waloryzowanie opłat rocznych przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez prezesa GUS. Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych

To będzie tunel gigant. Coraz bliżej budowy 5-kilometrowego podkopu pod Odrą

drugiego fragmentu powstać ma najdłuższy tunel w kraju. Nic więc dziwnego, że za samą dokumentację tego odcinka firmy żądają od GDDKiA od 18 do blisko 39 mln zł. Dodajmy, że tunel został wydłużony z pierwotnych 3,5 km do aż 5 km, bo drodze przeszkadzały zakłady chemiczne w Policach. Patrząc na cenę w

Spadł na niego znak. Czekał osiem lat na odszkodowanie

mało się starał Wrocławianin stwierdził, że skoro do wypadku doszło na terenie miasta, to ono jest odpowiedzialne za nieprawidłowe zabezpieczenie znaku. Pozwał gminę Wrocław. Gmina jednak nie chciała zapłacić. Prawnik miasta przekonywał, że za znak odpowiedzialne jest

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

alimenty. Należy w nim wpisać żądaną kwotę wraz z terminem płatności oraz uzasadnienie. Trzeba też dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie o wysokości zarobków wnioskodawcy oraz dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki za

Poczta Polska dostanie z budżetu 3,75 plus VAT za dostarczenie jednego e-maila. 0,5 mld rocznie

też opcja hybrydowa dla tych, którzy nie mają komputerów. Urząd wyśle wtedy Poczcie wiadomość elektronicznie, a ta ją wydrukuje i doręczy.  - W momencie, kiedy złożymy wniosek o adres do doręczeń elektronicznych, będzie to równoznaczne z żądaniem otrzymywania korespondencji na adres

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia. Obligatariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania żądają zwołania zgromadzenia obligatariuszy, podała spółka. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Pytanie Gmina ma wymienić lampy oświetlenia ulicznego w jednej miejscowości. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40-50 tys. zł. Nie posiadamy projektu budowlanego. Jakich warunków i dokumentów należy żądać od wykonawcy w zapytaniu ofertowym, aby

Ograbiając samorządy PiS ograbi i upokorzy rzeszę ludzi. "Wzmacniamy niewolnictwo matek i córek"

świadczenie ma rekompensować rezygnację z pracy. Nie bez problemów swoje wywalczyli. Ale problem poziomu życia rodzin osób z niepełnosprawnościami pozostał. Chodziło tym razem o dorosłych. W 2018 roku ich opiekunowie i oni sami również zaprotestowali. Żądali między innymi podwyższenia renty socjalnej, z

Ustawa śmieciowa: wielkie ryzyko chaosu

.) postanowiła odpady zielone jednak odbierać w ramach jednej opłaty. Powód? Żądania mieszkańców. *** Kłopotliwe - choć to także nie jest winą ustawy - może się też okazać kontrolowanie jakości zagospodarowania odpadów. Przejęcie władzy nad nimi przez gminy

Dębniki, Prądnik Biały - inwestorzy chcą tu budować bloki na podstawie "lex deweloper"

deweloper próbuje upchnąć jak największą powierzchnię mieszkaniową, ograniczając przy tym do minimum zieleń na swojej działce. A potem, kiedy wprowadzą się tam mieszkańcy, to będą żądać od władz miasta, by wykupiły zieleń pod tereny rekreacyjne dookoła. A to właśnie inwestor, projektując potężne osiedle

Narodowe skrzynki e-mail już od 1 lipca. Kto i kiedy będzie musiał mieć taką skrzynkę? I dlaczego listonosze rozniosą drukowane maile?

= jeden adres). Trafiać ma tam wszystko to, co teraz przychodzi w listach papierowych. Korespondencja ze skarbówki, listy ze szkoły dzieci, informacje z urzędu gminy o przyjęciu dziecka do przedszkola, wezwania na rozprawy etc. Skrzynka działać ma oczywiście w dwie strony, czyli obywatel ma mieć możliwość

Rachunek za użytkowanie wieczyste poszedł w górę? Odwołaj się

Za możliwość użytkowania państwowego lub gminnego gruntu urzędnicy wystawiają coraz wyższy rachunek. Trzeba się mieć na baczności, bo może być mocno zawyżony. Jak się bronić? Zacznijmy od tego, że gminy i starostwa (jeśli grunt jest państwowy) mają wręcz obowiązek co jakiś czas zaktualizować tę

Bułgaria rusza z tranzytową rurą Gazpromu. Ułożą ją Saudyjczycy

netto w ciągu 615 dni, a za skrócenie inwestycji do 250 dni żądało 1,3 mld euro. Konkurencyjne konsorcjum GDEB z udziałem spółki rosyjskiej firmy metalurgicznej TMK za ułożenie gazociągu w 615 dni chciało 1,7 mld euro netto, a w razie skrócenia inwestycji do 250 dni - 2,4 mld euro. Bulgartransgaz wybrał

Sopot przegrał z Cocomo. "Hulaj dusza, piekła nie ma?"

. pobicia. Jeśli ktoś mnie napadnie, mogę nie tylko złożyć zawiadomienie do prokuratury w trybie prawa karnego, ale mogę również na drodze cywilnej żądać odszkodowania i zadośćuczynienia. A wizerunek miasta według mecenasa podlega znacznie szerszej ochronie. - Gmina działa

Jak wykupić mieszkanie komunalne? [PORADNIK]

Pamiętajmy jednak, że to gmina decyduje o sprzedaży konkretnego mieszkania komunalnego. Najpierw więc sprawdźmy, czy możemy wykupić swoje mieszkanie. Każdy samorząd prowadzi własną politykę mieszkaniową - część mieszkań jest przeznaczona na sprzedaż

430 tys. zł kary dla gminy za naprawę rury na prywatnym gruncie

usunięciem awarii zgodnie z przepisami należało też wystąpić o zgodę na tymczasowe zajęcie działki. "Gmina Kunów tego nie uczyniła w ustawowym terminie, tj. w terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości" - czytamy. W takiej sytuacji starostwo naliczyło gminie karę: to 5

Nowe "500+" dla emeryta. Rząd chce przed wyborami przyznać dodatki emerytom i rencistom. Wypłata przed świętami

, liczba ta wzrasta do ponad 8 mln osób. I z każdym rokiem będzie ich przebywać. W 2016 r. tylko w 107 polskich gminach osób w wieku 65+ było więcej niż 20 proc. Według prognoz GUS w 2030 r. takich gmin będzie aż 1664 – 15 razy więcej. W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły 31,5 proc

Wynajem mieszkania. Poradnik dla wynajmującego

; zastosowania różnych stawek podatku od nieruchomości – mówi mec. Marta Skręta-Aniołek. Dokładna stawka podatku ustalana jest corocznie przez radę gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość, a obowiązek zapłaty podatku każdorazowo spoczywa na wynajmującym. Czym jest najem okazjonalny? 

Wojna o dane. Poczta dostała PESEL-e. To jednak za mało do wyborów

Podlaskiej, Płocka, Malborka, Bytomia, Opola, Ciechanowa... Podobne stanowisko zajmuje Związek Miast Polskich, który zrzesza ponad 300 gmin, oraz siostrzana Unia Miast Polskich. Rządzący grożą samorządom konsekwencjami. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada usuwanie ich ze stanowisk i powoływanie

Mówią o nim nowy Lepper albo "Bieber polskiego rolnictwa". Kim jest Michał Kołodziejczak?

rodziną ma ok. 100 hektarów we wsi Orzeżyn w Łódzkiem.  Niewątpliwie ma wielkie ambicje. W tym roku kończy 30 lat, ale już cztery lata temu wszedł do polityki, zdobywając z listy PiS mandat radnego w gminie Błaszki. Kiedy PiS wygrał w kraju wybory, a na czele rządu stanęła Beata Szydło, mówił o pani

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

wyceny nieruchomości do jej sprzedania minęło 2,5 roku, a w tym czasie ceny nieruchomości wzrosły. Ale sąd uznaje, że przybicie licytacji było legalne. Małżeństwo musi opuścić mieszkanie, gdy tylko gmina przyzna im lokal socjalny. Andrzej dostaje wrzodów na żołądku, które perforują, trafia do szpitala. W

Co zrobić, jeśli są roszczenia do domu, w którym mieszkamy

zł za m kw., należy wysłać do niego pismo z żądaniem wyjaśnienia dlaczego. Brak odpowiedzi oznacza, że podwyżka jest nieważna. Ale gdy już mamy zawyżony czynsz, pozostaje zwrócić się do sądu o ustalenie, czy podwyżka jest zasadna. Podczas reprywatyzacji budynków komunalnych

Program "Rodzina 500+". Policja zatrzymała podejrzewanych o oszustwo

; Wnioski do programu "Rodzina 500+" można składać od dzisiaj. Można to zrobić za pośrednictwem urzędów gmin, placówek Poczty Polskiej albo przez internet, np. poprzez platformę ePUAP albo w internetowych serwisach większości polskich banków. Przed oszustami, którzy mogą

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

otrzymać pomoc szczególnie w zawiłych sprawach" - dodała Czerwińska. Według projektu na żądanie gminy specjaliści z KIS pomogą np. w skomplikowanym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości. Zdaniem wiceministra finansów i szefa Krajowej

Posłowie do premiera Camerona: Mniej pieniędzy na budżet UE

partnerom: Zobaczcie, nie mogę się ugiąć, bo cała Izba Gmin żąda ode mnie cięć. Ekspert zastrzega, że nie tylko Brytyjczycy mają zastrzeżenia do ostatniej propozycji budżetu, zaproponowanej przez prezydencję cypryjską - obcięcia propozycji Komisji o 50 mld euro. Polska liczy, że w

Strajk nauczycieli. Dzieci poszły z mamą do pracy. Bawią się w sali konferencyjnej

potem na spacerek Zamiast martwić się o falę urlopów na żądanie, burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz już w piątek poinformował pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych oraz jednostek podległych, że w przypadku strajku będą mogli przyjść do pracy razem ze swoimi dziećmi. Burmistrz

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Postanowienia zawarte w § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817

Uważaj na trudnego sąsiada. Jak sobie z nim poradzić? [SPOSOBY]

przypominają, że trudnego sąsiada można pozwać także za naruszenie naszych dóbr osobistych. – Sąsiad, który jest pokrzywdzony może złożyć do sądu powództwo o ochronę dóbr osobistych. Jest to proces cywilny. W razie dokonanego przez sąsiada naruszenia, sąsiad pokrzywdzony może żądać, żeby osoba, która

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

posiadania np. w kilku lub więcej gminach nieruchomości? Odpowiedź Wykaz dokumentów, jakich możesz żądać, znajdziesz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

"dożywotnie" umowy najmu. Po trzech latach od wejścia w życie nowelizacji gmina będzie mogła zażądać od lokatora (i osób z nim zamieszkujących) złożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej. To żądanie mogłoby być później ponawiane, ale nie częściej niż raz na trzy lata. Po co? Chodzi o to, że

Koszty gruntów zabójcze dla budżetów gmin

planistycznej pobieranej od tych samych właścicieli gruntów z tytułu wzrostu ich wartości. Problem w tym, że obowiązek zapłaty renty jest masowo obchodzony. Gmina może jej bowiem żądać tylko przez pięć lat od uchwalenia planu w momencie sprzedaży objętej nim działki. Łukasz Madej dotarł do danych GUS, z których

W poniedziałek w całej Polsce protest taksówkarzy, m.in. przeciw Uberowi. Ostatni na spokojnie, potem sparaliżują Warszawę

Żądamy, żeby polskie państwo zaczęło egzekwować przepisy, które samo stworzyło – mówi Jarosław Iglikowski, szef związku zawodowego Warszawski Taksówkarz. – Uber przyszedł do Polski z aplikacją i żąda, żeby zmienić prawo tak, jak mu się podoba. To nie powinno tak wyglądać. Chcemy

Przetarg na Rwańską 13 unieważniony

przekazania budynku gminie (miasto zostało właścicielem kamienicy dzięki decyzji sądu z 2005 r.). Pod koniec sierpnia zapadł niekorzystny dla miasta wyrok. Sąd uchylił poprzednią decyzję, tłumacząc, że podjął ją, bo nie znał wszystkich okoliczności. Teraz miasto unieważniło przetarg

Partie zabiegają o głosy użytkowników wieczystych

proc., wówczas gmina mogłaby podnosić opłatę przez pięć lat, co rok o 20 proc. PO proponuje jednak inne rozwiązanie - gdyby zaktualizowana opłata roczna przewyższała dwukrotność dotychczasowej, wówczas nadwyżka zostałaby rozłożona na dwie równe części. Użytkownik wieczysty

Nowe nie zawsze dobre. 10 sposobów na bezstresowe kupienie mieszkania od dewelopera

informacji o planowanych w promieniu 1 km inwestycjach, takich jak budowa dróg, torów kolejowych, oczyszczalni ścieków i innych obiektów obniżających komfort życia, ale warto poświęcić czas i samodzielnie także przeprowadzić małe dochodzenie, sprawdzając plan zagospodarowania przestrzennego i zamiary gminy

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

. Ustawa zawiera ponadto zmiany mające wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

- W grudniu dostałem od gminy pismo, w którym wypowiedziała mi dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste w wysokości 1,4 tys. zł. Nogi się jednak pode mną ugięły, gdy przeczytałem, że nowa ma wynosić 3,9 tys. zł - opowiada nam mieszkaniec warszawskiej Saskiej Kępy

Niemiecki samorząd buntuje się przeciwko drogowym winietom

również drogi należące do landów i gmin. Dziury w niemieckich jezdniach to norma, a 15 proc. mostów nadaje się do wyburzenia. Wiadomo jednak, że dzięki pieniądzom z winiet wszystkich problemów nie uda się rozwiązać. Eksperci szacują, że na doprowadzenie niemieckiej infrastruktury do porządku potrzeba

Przegląd prasy

Ośrodek Informacji Gospodarczej --Bancovo pracuje nad nową strategią. Do końca tego roku liczy na współpracę z 20 partnerami --Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w sporze dotyczącym podatku od wiatraków po raz kolejny orzekł na korzyść gmin

Niemcy mają nową ustawę o żłobkach. Może wywołać falę pozwów

milionowej Kolonii albo w dzielnicach o złej reputacji. Rodzice, którzy będą musieli dowozić dzieci z daleka, mogą teraz żądać odszkodowania. O pierwszym sierpnia 2013 r. niemieccy samorządowcy od miesięcy mówili, że będzie to "sądny dzień". To właśnie dziś wchodzi w

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

lokatorów zajmujących mieszkanie w gminnej czynszówce, to nie mamy dla ciebie dobrych wiadomości. Ministerstwo chce, by czynsze pokrywały przynajmniej koszty eksploatacji i remontów. A to oznacza podwyżki. W każdym mieście mogą być inne. Tym bardziej że gmina mogłaby ustalić jednolitą stawkę bazową dla

Przegląd prasy

ustalenia z urzędnikami KE ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,19% na zamknięciu we wtorek --ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia --Tomasz Kowalski ma zgodę KNF na objęcie

Wielka weryfikacja 500 plus, czyli rząd zagląda samotnym rodzicom do łóżka

wynagrodzeniem uprawniającym do pobierania świadczenia. – Jeśli chodzi o „dopasowywanie dochodu”, przeprowadziliśmy ankiety w wybranych gminach i nasi urzędnicy potwierdzili, że zdarzały się takie przypadki. Jednak znacznie częściej matki deklarowały niezgodnie ze stanem faktycznym samotne

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

Warunek udziału w przetargu dotyczący doświadczenia wykonawcy nie może odnosić się do rodzaju zamawiającego (szpital, szkoła, urząd gminy itp.) lecz musi być związany z przedmiotem zamówienia. Powyższe wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia

Alimenty dla MOPS, czyli płać, bo jesteś dzieckiem

Często bywa tak: rodzic, który zniknął dawno temu z życia dziecka, po latach „pojawia” się, choć nie osobiście. Z ośrodka pomocy społecznej przychodzi pismo z decyzją, że pełnoletnie dziecko ma płacić za jego pobyt w domu opieki, bo właśnie tam został umieszczony przez gminę. W takiej

Decyzja zapadła: spór zbiorowy w ZUS. Strajk urzędników sparaliżuje wypłaty emerytur?

strajk jest już niemal pewien. ZZP ZUS przesłał pracodawcy listę dwunastu żądań: m.in. podwyższenia wynagrodzeń o 1 tys. zł netto, zwiększenia zatrudnienia tak, by dostosować je do potrzeb instytucji, zaniechania zlecania pracownikom godzin nadliczbowych w celu realizacji dodatkowych zadań

Wymuszenia fotoradarem zgodne z konstytucją

wezwanie, w którym jest napisane, gdzie i kiedy zarejestrowany przez niego pojazd przekroczył dozwolona prędkość. I żądanie, żeby podał, "komu powierzył pojazd" w danym czasie. Odmowa karana jest mandatem, o którego wysokości zawiadamia się w tym samym wezwaniu. Jeśli ktoś nie chce ani wskazać

Uwaga, wirusy szantażyści atakują. Ransomware coraz większym problemem

). Sama opłata jest na tyle niska, by użytkownikowi bardziej opłacało się spełnić żądania przestępców, niż płacić firmie profesjonalnie odzyskującej dane. Jednocześnie jest na tyle wysoka, by wysyłka przynosiła oszustom zyski przy dość niskich kosztach własnych. Zależnie od tego, kto pada ofiarą, okup