global ogłoszenie upadłości

Przegląd prasy

ogłoszenie upadłości spółki (ISBnews)

Apartament w ciepłym kraju i nawet 10 proc. zysku. Inwestycyjna alternatywa czy kolejna piramida?

Apartament w ciepłym kraju i nawet 10 proc. zysku. Inwestycyjna alternatywa czy kolejna piramida?

. Condohotel Plaza w Ostródzie – realizowana przez firmę OPB Development Ireneusz Słowik. Firma ogłosiła upadłość, hotel sprzedał syndyk. Hotel będzie funkcjonował jako Radisson Ostróda. Pokoje sprzedawane są w formule condohotelu. Hotel ma ruszyć w tym roku. Problemy mieli także inwestorzy Best

Przegląd informacji ze spółek

przedłuża okres powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań do 15 grudnia br. PKO Bank Polski złożył w ostatnich dniach września 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa, podała spółka. Ursus otrzymał tę informację od nadzorcy sądowego Dariusza Wardy

Przegląd informacji ze spółek

Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Nextbike Polska. Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 2 783 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała

Przegląd informacji ze spółek

wniosek do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu-Mostostal, poinformował Polimex. CPD wyemitowało 30.000 czteroletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości 30 mln zł, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, podał Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Marvipol rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji na Służewcu - Lake Park Apartments

Przegląd prasy

podmiotami łączną cenę sprzedaży czterech nieruchomości biurowych - w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach - na 275 mln euro i kontynuuje negocjacje w sprawie ewentualnej transakcji, podała spółka. --Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Przegląd informacji ze spółek

mln euro i kontynuuje negocjacje w sprawie ewentualnej transakcji, podała spółka. Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydziału X Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Jednocześnie Qumak

Przegląd informacji ze spółek

Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Geomar, podało Sygnity. Koelner Rawlplug IP - spółka zależna Rawlplug - wstrzymał produkcję w zakładzie w Łańcucie na okres 10-26 IV w wyniku pandemii COVID-19

Przegląd informacji ze spółek

istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy

Przegląd informacji ze spółek

. obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł do 31 października, w ramach programu oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. Wierzyciele Vistal Eko i Vistal Offshore, spółek zależnych Vistal Gdynia, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości, podał

Przegląd informacji ze spółek

. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS) o ogłoszenie upadłości Petrolinvestu, uzasadniając, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego, podała

Przegląd informacji ze spółek

zamknięcie części jej kopalń. Hawe rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej

Przegląd informacji ze spółek

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podała Kerdos. Nowo powołany zarząd uważa, że mógł on "zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki". Topmall podpisał z Merlin.pl umowę handlową

Przegląd prasy

nowych aut osobowych wzrosła o 17,8% r/r w sierpniu --Gaz-System bada zapotrzebowanie na przepustowość na granicy polsko-niemieckiej --Global City ogłosiło skup akcji własnych, chce wycofać walory z obrotu 28 IX --BIEC: WPI

Przegląd informacji ze spółek

. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars spadła o 12,7% r/r do 645,1 mln zł w marcu 2020 r., podała spółka. W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o

Przegląd prasy

kw. --PGZ: ZM Tarnów mogą zapewnić uzbrojenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej --GDDKiA ogłosi przetarg na obwodnicę Łańcuta w I kw. 2017 r. --PKO BP planuje kolejne akwizycje na polskim rynku

Przegląd prasy

łączny wzrost przychodów spółki o 200 mln zł do 2021 r. --Grupa inwestorów złożyła w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Polomarketu --Asseco złożyło w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Unizeto --Sąd ogłosił upadłość

Przegląd informacji ze spółek

osiągniętego w 2014 r. Kolejne lata powinny być bardzo dobre, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Pietyszuk. Postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy o oddaleniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Fabimex o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress

Przegląd informacji ze spółek

52,2 mln zł, podała spółka. Comarch wdroży rozwiązanie Comarch Customer Loyalty Management (CLM) w BP, aby wzbogacić program lojalnościowy koncernu w Hiszpanii, podała spółka. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły warty ponad 1,5 mld zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

r. w związku z epidemią i wprowadzeniem dalszych obostrzeń przez władze w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, podała spółka. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Geomar, podało Sygnity. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 69,11 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego. Forte Mobila - rumuńska spółka zależna Fabryk Mebli Forte - złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie

Przegląd informacji ze spółek

zamierza poszerzać ofertę produktowo-usługową i dywersyfikować rynki w ramach programu "Go Global", poinformował prezes Mirosław Bendzera. Okres spowolnienia rynkowego spółka chce wykorzystać też na poszukiwania celów akwizycyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

/baryłkę rok w maju 2014 r., podała spółka. Globe Trade Center (GTC) liczy, że udostępni Galerię Północną na warszawskiej Białołęce w I połowie 2017 roku, poinformował dyrektor generalny GTC Piotr Kroenke. Global City Holdings (GCH) ogłosiła ofertę

Przegląd prasy

uzgodnienie term sheet z obligatariuszami do 30 listopada --Nowy zarząd Kerdos Group wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości spółki --Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 0,4 m/m w październiku --Topmall zajmie się odbudową

Przegląd prasy

--MF: "Trzynastki" pracowników samorządów wyniosły 3,9 mld zł, pozostałych instytucji publicznych - 1,2 mld zł --Do 29 grudnia sądy ogłosiły upadłość 823 podmiotów ? wynika z danych Coface opracowanych dla "DGP" Puls Biznesu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w ciągu najbliższych 5-10 lat. Źródło: spółka Sztuczna inteligencja : AI jest dziś wykorzystywana niemal w każdej branży, w tym w finansowej. 81% respondentów badania przeprowadzonego przez SAS oraz stowarzyszenie GARP (Global Association of Risk Professionals) dostrzega

Przegląd informacji ze spółek

upadłości likwidacyjnej (PNOS) za 13,52 mln, podała firma. Spółka zakłada wzrost przychodów grupy kapitałowej o blisko 19% w 2015 r. Akcjonariusze W.Kruk - spółki należącej do Vistula Group - uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 100 tys. zł do kwoty 200 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

naprawczych ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki zależnej MIT Mobile Internet Technology - MNI Premium, podało MIT Mobile Internet Technology, właściciel 100% akcji MNI Premium.

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie odzyskanie utraconego majątku, a nie sprzedaż infrastruktury, napisali w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Hawe. Zarząd Hawe popiera decyzję jednego z wierzycieli, który złożył do Sądu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Qumak : Złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydziału X Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Jednocześnie Qumak podkreśla, że kontynuuje przegląd opcji strategicznych, widząc możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Źródło: ISBnews Hawe : Odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 20 października, w obliczu zwołania walnego na 12 października, podała

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej spółką zależną od Hawe, podało Hawe. Źródło: ISBnews Carrefour: Jako pierwsza sieć handlowa w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, ostrzegają eksperci z Bitdefender. Źródło: ISBnews Oprogramowanie : Skala korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania spadła w Polsce o 2 pkt do poziomu 46%, a związane z nim ryzyko kradzieży danych jest główną obawą dyrektorów IT w organizacjach, wynika z badania Global

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

komunikacie. Źródło: ISBnews Qumak : Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Qumaka, podała spółka. Źródło: ISBnews Huawei : Polski oddział Huawei

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wersji gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" w tym roku, podała spółka. CD Projekt Red, studio należące do CD Projekt, ogłosiło start publicznej bety gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" na PC, Xbox One i PlayStation 4, podała spółka. Źródło: ISBnews

Nowe inwestycje w starych murach

się 173 mieszkania. Projekt miał zrealizować deweloper Green Development, który jednak w październiku 2012 r. ogłosił upadłość. Nieruchomość została wydzielona z majątku spółki, klienci upadłego dewelopera stali się współwłaścicielami i sami dokończyli inwestycję

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki po 6,01 zł za sztukę, podały firmy. Źródło: ISBnews Global City Holdings : Rozliczył transakcje nabycia 35 281

Przegląd informacji ze spółek

. Cisco ogłosiło otwarcie nowego Security Operations Center (SOC), wchodzącego w skład Cisco Global Services Center w Krakowie, poinformował dyrektor Cisco Security Operations Center w Krakowie Gaweł Mikołajczyk. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał memorandum o współpracy

Za cyfrowym wielkim murem. Chiny rządzą w nowych technologiach

Global 500 o największych spółkach świata chińskie firmy zajęły aż 115 pozycji. Ich sukces dowodzi sprytu, z jakim Chiny wykorzystały swoje zapóźnienie. Wiele usług cyfrowych, które dla Zachodu są oczywistością, ich rynku nie mogło podbić. Dlatego firmy poszły własną ścieżką. Ponieważ nie rozwinął się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Hawe Telekom : Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) z zaskoczeniem przyjęła decyzję sądu o wszczęciu postępowania sanacyjnego spółki. Analiza prawna potwierdza, że w pierwszej kolejności powinien być rozpatrzony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Hawe Telekom złożony przez ARP w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

otwiera drogę do upadłości spółki, uważa zarząd spółki. Prezes Paweł Paluchowski ocenia, że potencjalna likwidacja Hawe potrwa przynajmniej kilka lat. Tymczasem zarząd Hawe chce skupić się na restrukturyzacji Hawe Telekom. Źródło: ISBnews Orange Polska : Podtrzymuje prognozę na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

TMobile Polska : Od 15 stycznia 2018 roku do zespołu dołączy Magdalena Opara, która obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży Pośredniej. Źródło: spółka XSystem : Zarząd notowanej na NewConnect spółki złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Źródło: spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w raporcie. Źródło: ISBnews Indata : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości, podała spółka. Źródło: ISBnews Elzab : Odnotował 4,75

Przegląd informacji ze spółek

"wyraźnie przekroczy" plany sprzedażowe na br., wynoszące 800 mieszkań. Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza złożyła do warszawskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości MSX Resources, podała spółka. To kolejny wniosek o upadłość jaki został złożony w tym roku

Kulisy fiaska galerii Solaris Center za 300 mln zł

. Nie udało się także postawić 200-metrowych wieżowców na stadionie warszawskiej Skry. Inna spółka reprezentowana przez Colla - Global Partners Investment Fund - miała je budować wspólnie z klubem sportowym. Kilka miesięcy temu sąd orzekł, że wspólnicy zaniedbali stadion i muszą oddać go miastu

Dlaczego Dubaj przyciąga biednych i bogatych?

(355 m). A kilka tygodni temu firma Link Global Ltd. ogłosiła, że w Dubaju powstanie za miliard dolarów replika świątyni Tadż Mahal o nazwie Taj Arabia. Różnica będzie taka, że dubajska będzie cztery razy większa i pomieści centrum handlowe oraz hotel na 300 pokoi. Będzie to część większego projektu o

Kolastyna złożyła wniosek o upadłość

Kolastyna od dobrych kilkunastu miesięcy pogrążona jest w kłopotach finansowych. Banki wypowiedziały jej umowy kredytowe, firma Malwa produkująca kosmetyki dla Kolastyny również wypowiedziała umowę, Kolastyna zalega z płatnościami. W końcu w sądzie złożono wniosek o upadłość z

USA: Lista 20 największych bankructw ostatnich lat

, General Motors, Colonial Bank i koncern chemiczny Lyondell). Lista 20 największych bankructw od 1980 r. (w nawiasie rok upadłości): 1. Lehman Brothers (2008) - aktywa 691 mld dol. 2. Washington Mutual (2008) - aktywa 327,9