gino rossi

CCC zakłada 'wysoką jednocyfrową' EBITDA Gino Rossi w 2020 roku

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - CCC przewiduje, że Gino Rossi stanie się "zdrową spółką" do końca roku i w 2020 r. odnotuje "wysoką pozytywną EBITDA, poinformował wiceprezes Karol Półtorak. "Zakładamy, że do końca roku Gino Rossi

Paweł Urbaniak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Gino Rossi

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Paweł Urbaniak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji wiceprezesa Gino Rossi ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 r., podała spółka. "Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia" - czytamy w

IMS wdrożył usługę aromamarketingu w 62 salonach obuwniczych Gino Rossi

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Grupa IMS wdrożyła w 62 salonach obuwniczych Gino Rossi usługę aromamarketingu, podało IMS. "Kompozycja zapachowa zaproponowana dla marki Gino Rossi została przygotowana z wyjątkowych drzewno-korzennych nut

CCC wezwało Gino Rossi do zapłaty wierzytelności regresowych

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało od CCC wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł i 543 069,73 euro w terminie do 31 grudnia br., podała spółka. W grudniu 2018 r. PKO Bank Polski zbył na rzecz

Tomasz Kuźniarski został powołany na stanowisko prezesa Gino Rossi

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gino Rossi powołała Tomasza Kuźniarskiego na stanowisko prezesa z dniem 25 czerwca 2019 r., podała spółka. "Tomasz Kuźniarski od 2015 roku jest związany z Gino Rossi, gdzie pełnił obowiązki

Forum 82 FIZ kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi będzie mógł sprzedać Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100% akcji Simple Creative Products, podała spółka. "Uzyskano pisemną zgodę zastawnika, tj. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), podała spółka. "Przedmiotowy wniosek dotyczy łącznie 50

Gino Rossi rozpoczęło przegląd opcji strategicznych 

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi - mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju spółki - podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. "Przegląd ten

Gino Rossi otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności, podała spółka. "Umowa pożyczki została zawarta w celu uregulowania zaległych

CCC ma zgodę UOKiK na przejęcie Gino Rossi

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - CCC otrzymało bezwarunkową decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli nad spółką Gino Rossi w drodze nabycia przez wzywającego

CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego włącznie, ponieważ do 31 stycznia 2019 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści wezwania, tj. wzywający nie uzyskał bezwarunkowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony

Gino Rossi: Umorzono postępowanie egzekucyjne dot. Simple Creative Products

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł, zostało umorzone, podało Gino Rossi. "Umorzenie postępowania

Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CP

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 36,6% r/r do 13 mln zł w czerwcu

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 36,6% w skali roku do 13 mln zł w czerwcu br., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w czerwcu 25,8% i spadł o 20,4 pkt proc. r/r. W przypadku

RN Gino Rossi powołała zarząd z Tomaszem Malickim na czele

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gino Rossi powołała w skład zarządu spółki na okres kolejnej kadencji: Tomasza Malickiego na stanowisko prezesa zarządu, Pawła Urbaniaka na stanowisko wiceprezesa zarządu i Mariusza Drużyńskiego na stanowisko członka zarządu

CCC złożyło wniosek do UOKiK ws. planowanego przejęcia Gino Rossi

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CCC złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zamiaru przejęcia spółki Gino Rossi, podał Urząd. "Planowana koncentracja polega na przejęciu kontroli przez CCC S.A. (CCC) nad

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 47,1% r/r do 9,2 mln zł w maju

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 47,1% r/r do 9,2 mln zł w maju br., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w maju 15,9% i spadł o 23,1 pkt proc. r/r. W przypadku sprzedaży e

Gino Rossi i CCC mają umowę organizacyjną dot. współpracy strategicznej

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi, CCC, CCC.EU oraz GR Trade Mark podpisały umowę organizacyjną dotyczącą współpracy strategicznej, podało Gino Rossi. Zawarcie umowy jest jednym z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gino Rossi ogłoszonego przez CCC

Gino Rossi podwyższyło kwotę pożyczki od CCC do 39,1 mln zł

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarł aneks nr 4 do umowy pożyczki z CCC podwyższający kwotę główną pożyczki do 39 mln 100 tys. zł, podała spółka. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie, podano. Gino Rossi

KNF zgodziła się na wycofanie z giełdy akcji Globalworth i Gino Rossi

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) akcjom spółek Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz Gino Rossi z dniem 29 września 2019 r., podała Komisja

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

W depeszy z 12 lipca br. w przedostatnim akapicie podaliśmy nieaktualne dane dot. zarządzania przez Gino Rossi siecią Simple Creative Products - poniżej treść sprostowania nadesłanego przez CCC oraz poprawiona wersja depeszy "Gino Rossi S.A. nie

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 czerwca br.

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarł aneks nr 3 do umowy pożyczki z CCC, podwyższający kwotę pożyczki do 30 mln 100 tys. zł oraz zmieniający datę spłaty pożyczki na 15 czerwca 2019 r., podała spółka. Pozostałe warunki umowy nie uległy

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 29% r/r do 10,2 mln zł w kwietniu

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 29% r/r do 10,2 mln zł w kwietniu br., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w kwietniu 20,6% i spadł o 1,7 pkt proc. r/r. W przypadku sprzedaży

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Gino Rossi udzieliło CCC licencji na swoje znaki towarowe

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi i CCC zawarły umowę o strategicznej współpracy w obszarze produkcji i przygotowania kolekcji oraz udzielenia przez Gino Rossi licencji dla CCC na korzystanie ze znaku towarowego "Gino Rossi" w wybranych krajach. Strony

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 15,6% r/r do 8,7 mln zł w lutym

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 15,6% r/r i wyniosła 8,7 mln zł w lutymbr., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w lutym 11,1% i spadł o 10,2 pkt proc. r/r, podano także. W

Marcin Szyguła z RN Gino Rossi powołany czasowo na członka zarządu

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gino Rossi podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka RN Marcina Szyguły do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres od 24 czerwca 2019 roku do 24 września 2019 roku, podała spółka

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br.

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty swoich zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł, podała spółka. "Zarząd Gino Rossi otrzymał zgodę CCC S.A. na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 31,5% r/r do 8,3 mln zł w styczniu

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 31,5% r/r i wyniosła 8,3 mln zł w styczniu br., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w styczniu 19,7% i spadł o 8,8 pkt proc. r/r, podano także

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

Polski, podało Gino Rossi. "W nawiązaniu do raportu z dnia 5.09.2018 r., zarząd Gino Rossi S.A. informuje, że nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego przez Miss Class sp. z o.o., ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade S.A. wymaganych przez Bank PKO

Gino Rossi: Negocjacje z Monnari ws. sprzedaży Smple są kontynuowane

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Proces negocjacji nabycia przez Monnari akcji Simple Creative Products jest kontynuowany, poinformowało Gino Rossi. "Jednocześnie zarząd informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 przesłał do Monnari odpowiedź na pismo

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,9% r/r do 9,2 mln zł w marcu

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,9% r/r do 9,2 mln zł w marcu br., podała spółka. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w marcu 13,7% i spadł o 18,8 pkt proc. r/r. W przypadku sprzedaży e

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 VI

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty swoich zobowiązań w łącznej kwocie około 49 mln zł, podała spółka. "Zarząd Gino Rossi otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach na przesunięcie terminu

Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 34,9% r/r do 12,1 mln zł w grudniu

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w grudniu ub.r. o 34,9% r/r i wyniosła 121 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-grudzień ub.r. sprzedaż spadła o 17,4% r/r do 159,9 mln zł. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w

CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł/szt.

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - CCC ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący. "

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. W lutym Gino Rossi informowało, że otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania

Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi uznaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple Creative Products wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, za "bezprawną próbę" wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji

Skyline Insolvency Solutions nie kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Skyline Insolvency Solutions odstąpiło od transakcji zakupu akcji Simple Creative Products od Gino Rossi z powodu niezwolnienia przez bank PKO BP zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple, podało Gino Rossi

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 26,1% r/r do 12,6 mln zł w listopadzie

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w listopadzie br. o 26,1% r/r i wyniosła 12,6 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż spadła o 15,5% r/r do 147,8 mln zł. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł w

Gino Rossi odwołało NWZ zwołane na 24 kwietnia br.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenia zwołane na 24 kwietnia 2018 r., poinformowała spółka. "Odwołanie NWZ spowodowane jest wadami prawnymi w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, które skutkują ryzykiem

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 lutego 2019 roku, podała spółka. "Ponadto

Gino Rossi nie uregulował części zobowiązań w wys. 45,9 mln zł wobec CCC

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Termin na uregulowanie części zobowiązań Gino Rossi w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC upłynął z dniem 15 stycznia 2019 r., podała spółka. "W związku z brakiem

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 32% r/r do 12,5 mln zł w październiku

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w październiku br. o 32% r/r i wyniosła 12,5 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-październik br. sprzedaż spadła o 14,4% r/r do 135,2 mln zł. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł 9,5

Forum TFI zmniejszyło udział w Gino Rossi do poniżej 5% głosów na WZ

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzane i reprezentowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gino Rossi do

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 34% r/r do 10,9 mln zł we wrześniu

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła we wrześniu br. o 34% r/r i wyniosła 10,9 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień br. sprzedaż spadła o 12% r/r do 122,7 mln zł. Udział sprzedaży B2B Gino Rossi wyniósł 25,4% i

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia

Gino Rossi miało 11,65 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi odnotował 11,65 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 4,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,79 mln zł wobec

Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi zawarł z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 21 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2016 w kwocie 10,71 mln zł na pokrycie strat lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca

W wezwaniu CCC na Gino Rossi zawarto transakcje na 33,28 mln akcji

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania ogłoszonego przez CCC, których przedmiotem było 50 333 095 akcji spółki Gino Rossi zawarto transakcje na 33 283 510 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący w wezwaniu

Gino Rossi: OTCF odstąpił od negocjacji ws. zakupu Simple Creative Products

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - OTCF - właściciel marki 4F - odstąpiło od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products, podało Gino Rossi. "Zarząd Gino Rossi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o odstąpieniu

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60

Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple od Gino Rossi

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari Trade S.A. [...] podjął decyzje o zakończeniu negocjacji w sprawie nabycia 100% akcji

Gino Rossi ocenia wezwanie CCC za zgodne z interesem spółki, cenę jako godziwą

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi ocenia, że wezwanie CCC do sprzedaży 50,33 mln akcji będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki, a cena zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej, podało Gino Rossi. "Zarząd spółki

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 10% r/r do 20,5 mln zł w czerwcu

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w czerwcu br. o 10% r/r i wyniosła 20,5 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec br. sprzedaż spadła o 8,4% r/r do 87,9 mln zł. "W związku z zaliczeniem działalności Simple CP

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 14,9% r/r do 11,8 mln zł w sierpniu 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w sierpniu br. o 14,9% r/r i wyniosła 11,8 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-sierpień br. sprzedaż spadła o 9,1% r/r do 111,8 mln zł. "Spadek przychodów ze sprzedaży w miesiącu

Gino Rossi: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto za 2018 r. o ok. 24 mln zł

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawiązało rezerwy oraz dokonało odpisów, które obniżą wynik finansowy netto spółki i grupy o kwotę ok. 24 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. "Zarząd Gino Rossi w związku z procesem

Gino Rossi miało 62,49 mln zł straty netto z dz. kont. w 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 62,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 4,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Z uwzględnieniem działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) wynik

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi ma zgodę PKO Banku Polskiego na sprzedaż 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products, podała spółka. Kupującym będzie Skyline Insolvency Solutions z grupy kapitałowej Skyline Investment

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 3,4% r/r do 17,3 mln zł w maju

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w maju br. o 3,4% r/r i wyniosła 17,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. sprzedaż spadła o 12,8% r/r do 67,5 mln zł. ?W związku z zaliczeniem działalności Simple CP S.A. do

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 7,1% r/r do 12,2 mln zł w styczniu

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w styczniu br. o 7,1% r/r i wyniosła 12,2 mln zł, podała spółka. Sprzedaż Simple w styczniu wyniosła 5,7 mln zł, tj. mniej o 16,6% niż w styczniu ubiegłego roku

Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - W uzgodnieniu ze stronami negocjacji zdecydowano o przedłużeniu terminu uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia br., podało Gino Rossi. "W ocenie zarządu emitenta

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 21,4% r/r do 14,4 mln zł w kwietniu

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w kwietniu br. o 21,4% r/r i wyniosła 14,4 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż spadła o 17,3% r/r do 50,2 mln zł. Sprzedaż Simple w kwietniu wyniosła 6,2 mln zł, tj

Gino Rossi akceptuje cenę 12 mln zł za 100% Simple, chce transakcji do 10 VIII

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. "Emitent w swojej

Gino Rossi podpisał list intencyjny z OTCF ws. sprzedaży 100% akcji Simple CP

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi podpisał list intencyjny ze spółką OTCF - właścicielem marki 4F - dotyczący sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, podała spółka. Ponadto OTCF wpłaci zaliczkę na poczet ceny nabycia akcji w wysokości 1 mln zł

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Gino Rossi wydłużył Monnari prawo pierwokupu Simple Creative Products do 31 V

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi wydłużył okres obowiązywania prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products przyznanego Miss Class z grupy Monnari Trade do 31 maja br., podano w komunikacie. W połowie marca Gino Rossi przyznało Miss Class

Gino Rossi zamierza zwiększyć udział e-commerce do 25% w Simple i 15% w Gino

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Gino Rossi rozszerza działalność własnych e-sklepów na Czechy i Słowację oraz kraje bałtyckie, szacuje udział e-commerce na poziomie 25% w Simple i powyżej 15% w Gino, poinformowała spółka. "Oceniamy, że docelowo

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez

Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy na przełomie I/II półrocza br.

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy kapitałowej na przełomie I i II półrocza 2018 r., po oczekiwanym zamknięciu transakcji sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, poinformował ISBnews prezes Tomasz Malicki

Gino Rossi miało 18,89 mln zł straty netto w 2017 r., 6,06 mln zł EBITDA

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 18,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Gino Rossi chce mieć 100 sklepów Gino Rossi i 66 salonów Simple CP w tym roku

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Gino Rossi chce zwiększyć swoją sieć do 100 sklepów Gino Rossi oraz do 66 salonów sprzedaży Simple CP w Polsce i za granicą w tym roku, poinformowała spółka. "Planujemy, że detaliczna sieć sprzedaży Grupy Gino

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 15 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Monnari ma zgodę UOKiK na przejęcie Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Monnari Trade spółki Simple CP i S Trade Mark od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 24,6% r/r do 12 mln zł w marcu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w marcu br. o 24,6% r/r i wyniosła 12 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż spadła o 18,6% r/r do 34,5 mln zł. Sprzedaż Simple w marcu wyniosła 5,8 mln zł, tj. mniej o

Gino Rossi miało 11,42 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2018r.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto z

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi postanowili przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 708 559,67 na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. W ub.r. akcjonariusze Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,6% r/r do 10,3 mln zł w lutym

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi spadła w lutym br. o 22,6% r/r i wyniosła 10,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż spadła o 14,9% r/r do 22,5 mln zł. Sprzedaż Simple w lutym wyniosła 4,4 mln zł, tj. mniej o

Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu

Gino Rossi ponownie zwołało NWZ w sprawie emisji do 20 mln akcji na 10 maja br.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 15% r/r do 17 mln zł w listopadzie 

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 15% r/r i wyniosła 17 mln zł, podała spółka. Sprzedaż spółki w okresie styczeń-listopad 2017 r. wzrosła o 16,5% r/r i wyniosła 175 mln zł

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 21% r/r do 96 mln zł po II kw.

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w o 21% r/r i wyniosła 96 mln zł okresie styczeń-czerwiec br., podała spółka. W tym samym czasie sprzedaż Simple spadła o 6,7% do 45 mln zł, podano także. W okresie styczeń-czerwiec w Gino

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 3,6% r/r do 18,4 mln zł w październiku

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w październiku br. o 3,6% r/r i wyniosła 18,4 mln zł, podała spółka. Sprzedaż spółki w okresie styczeń-październik 2017 r. wzrosła o 16,7% r/r i wyniosła 157,9 mln zł

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 24 IV o emisji do 20 mln akcji

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 24 kwietnia o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 0,3% r/r do 18,6 mln zł w grudniu 

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w grudniu ub. r. o 0,3% r/r i wyniosła 18,6 mln zł, podała spółka. Sprzedaż spółki w okresie styczeń-grudzień 2017 r. wzrosła o 14,7% r/r i wyniosła 193,5 mln zł

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 20,1% r/r do 16,5 mln zł we wrześniu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Sprzedaż Gino Rossi wzrosła we wrześniu br. o 20,1% r/r i wyniosła 16,5 mln zł, podała spółka. Sprzedaż spółki w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wzrosła o 18,6% r/r i wyniosła 139,5 mln zł

Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi, podała spółka. Proponowana cena 100% akcji Simple

Gino Rossi ma umowę dystrybucyjną z siecią domów towarowych John Lewis

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Gino Rossi rozpoczęło współpracę z brytyjską siecią domów towarowych John Lewis PLC w zakresie dystrybucji produktów, podała spółka. Wartość współpracy spółka szacuje na 3 mln zł rocznie. "Dystrybucja produktów

NWZ Gino Rossi upoważniło zarząd do emisji do 20 mln akcji

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych

Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła o 2,3% r/r do 19,9 mln zł w styczniu

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła w styczniu br. o 2,3% r/r i wyniosła 19,9 mln zł, podała spółka. Sprzedaż Simple w styczniu spadła o 11,9% r/r do 6,8 mln zł, a Gino Rossi - wzrosła o 3,6% r/r do 13,1 mln zł, podano w

Gino Rossi ma umowę dystrybucyjną na rynki rosyjski, kazachski i białoruski

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Gino Rossi podpisał z Presto Limited Liability Company z siedzibą w Rosji, umowę o współpracę w zakresie dystrybucji produktów spółki na rynki rosyjski, kazachski, białoruski, poinformowała spółka. Wartość umowy spółka szacuje na ok. 3 mln zł

Gino Rossi otworzy 20 nowych salonów Simple CP

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Gino Rossi planuje rozwój detalicznej sieci sprzedaży dla obu swoich marek: Gino Rossi i Simple CP, podała spółka w komunikacie. Docelowo sieć Simple CP w Polsce powiększy się o około 20 salonów, a do końca 2015 roku w sklepach obu marek

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews ) - Akcjonariusze Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., podała spółka. "Postanawia się przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 5 821 738,10 zł na

gino rossi

Gino Rossi (ur. 29 maja 1908, zm. ?) - włoski bokser, srebrny medalista letnich igrzysk olimpijskich w 1932 w Los Angeles w kategorii półciężkiej.Próbował swoich sił w boksie zawodowym, jednak nie odniósł żadnych sukcesów - stoczył zaledwie jedną, przegraną przez nokaut walkę w 1933

więcej o gino rossi na pl.wikipedia.org