giełdy usług fracht

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. AWT, spółka zależna PKP Cargo, nadal świadczy usługi dla niewypłacalnej OKD, jednakże w celu wykluczenia ryzyka nieterminowego regulowania frachtów, wprowadziła zasadę regulowania należności w formie przedpłat, podało PKP Cargo