giełda wierzytelności

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 86,6 mln zł w II kw.

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kw.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kwartale (do 28 września 2018 r.), podała spółka. "W pierwszym półroczu 2018 r. spłaty z posiadanych

CCC wezwało Gino Rossi do zapłaty wierzytelności regresowych

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało od CCC wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł i 543 069,73 euro w terminie do 31 grudnia br., podała spółka. W grudniu 2018 r. PKO Bank Polski zbył na rzecz

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 28,05 mln zł w IV kw.

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 28 046 tys. zł w IV kw. 2019 r. wobec 26 364 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka. W całym roku 2019 r

Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

dywidendy został ustalony na 13 lipca 2020 roku, a dywidenda wypłacona zostanie 21 lipca 2020 roku, podano również. Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede

Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 70 320 tys. zł od stycznia do września 2019 r. wobec 63 487 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka

Akcjonariusze Best zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best zaktualizował wartość posiadanych portfeli na łączną kwotę 42 mln zł

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best. "W wyniku przedmiotowej aktualizacji łączna

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 111 mln zł za 12,2 mln zł w IV kw.

specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r (ISBnews)

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Kredyt Inkaso: Jarosław Orlikowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa

komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Kruk wybrany jako preferowany nabywca portfela wierzytelności na 230 mln euro

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 230 mln euro (1 mld

Zarząd Bestu powołany na 3-letnią kadencję z K. Borusowskim jako prezesem

, podał Best. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł). Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 37,16 mln zł w I-V br.

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 37 163 tys. zł od stycznia do maja 2019 roku, podała spółka. "Spłaty z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

. Układ zakłada podział wierzycieli na 7 grup: Grupa 1. Wierzytelności jednostek powiązanych kapitałowo, osobowo lub rodzinnie (przez co rozumie się powiązania pomiędzy spółką a wierzycielem lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządzające w tych podmiotach w szczególności w

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 8,4 mln zł w I kw. 2020 r.

za I kwartał 2020 roku, zaznaczono. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Kruk: Nie wystąpiły żadne zdarzenia, uzasadniające spadek kursu o 10,6% 

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Zarządca ZM Henryk Kania ma czas na złożenie planu restruktur. do 31 X

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy przedłużył zarządcy Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych do

Kruk ma wiążącą umowę na portfel wierzytelności w Hiszpanii na 248 mln euro

wartości nominalnej wynoszącej ok. 248 mln euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 31 lipca 2018 roku 1,06 mld zł). " - zaznaczono w informacji. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł

. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości 419,7 mln zł

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

GPM Vindexus nie notuje istotnego zmniejszenia spłat z portfeli w zw. z pandemią

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) nie obserwuje istotnego zmniejszenia spłat wierzytelności znajdujących się w portfelach grupy, poinformowała spółka. "Zarząd spółki wskazuje, iż na dzień

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 roku, podała spółka. "Wartość spłat z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta portfeli

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej

Spółka zależna Bestu kupi wierzytelności we Włoszech warte 146 mln euro

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 146 mln euro, podał Best

FTI Profit zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect

. FTI Profit będzie 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2018 roku, podała giełda. FTI Profit działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością spółki jest zakup wierzytelności i

Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł

wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 12,9 mln zł zysku netto, 20,11 mln zł EBITDA w 2019 r.

. Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na

GPM Vindexus miała 4,68 mln zł zysku netto, 6,22 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

-III kw. 2019 r. wyniósł 9,88 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej. Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli

Spłaty z portfeli grupy GPM Vindexus wyniosły 20,2 mln zł w II kw. 

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Wartość spłat z portfeli wierzytelności należących do grupy kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus wyniosły 20,2 mln zł w II kw. (do 25 czerwca) wobec 18,9 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka. "W

Kruk podpisał umowę nabycia portfeli w Polsce o łącznej wartości nom. 488 mln zł

zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości nominalnej ok. 214 mln zł od "jednego z największych banków w Polsce". Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Kruk wygrał przetarg na zakup wierzytelności we Włoszech wart. ok. 302 mln euro

. "Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Best zwiększył do 25 mln zł limit łącznej wartości transakcji skupu obligacji

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Spółka zależna Kruka kupi wierzytelności we Włoszech o warte 131,7 mln euro

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

1,16 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kw.

Borusowski. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności w Rumunii o wartości 230 mln zł

wierzytelności od banków i innych instytucji. Kruk posiada biura w Bukareszcie oraz Târgovite a liczba pracowników w Rumunii przekracza obecnie 650 osób. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? Konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy

Akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Spłaty z portfeli na rzecz GK Best spadły o 6% r/r do 58,4 mln zł w I kw.

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należne GK Best wyniosły 58,4 mln zł w I kw. 2019 r. i były niższe o 6% w skali roku. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych portfeli sięgnęła 1,03 mld zł na

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości nomin. ok. 394 mln zł

. "Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem" - czytamy w komunikacie. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Best miał 20,29 mln zł zysku netto, 222,9 mln zł EBITDA w 2019 r.

12,5 mln zł zysku rok wcześniej. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

sztukę, poinformowano. "Wierzytelności powstawały odrębnie dla osoby wykonującej prawa z warrantów serii G spółki poprzez objęcie akcji serii K oraz równoczesnego zawarcia umowy sprzedaży akcji JHM Development (spółka zależna). Spółka posiadała wierzytelności wobec

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte ok. 183 mln euro

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - InvestCapital Malta Ltd. - spółka zależna Kruka - wygrał przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności to ok. 183 mln euro

Kredyt Inkaso kupił w kwietniu wierzytelności o wartości 110 mln zł

, sprawdzonym i efektywnym modelem biznesowym oraz bezpieczną strukturą finansowania. Uważamy, że dysponujemy wszystkimi wymienionymi atrybutami" - dodał Ringhardt. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Fundusz Vindexusa kupuje od banku wierzytelności warte nominalnie ok. 277 mln zł

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ok. 277 mln zł, podał Vindexus. Cena zakupu to 43,75 mln zł. "Zarząd Giełdy Praw Majątkowych

Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Best miał 20,49 mln zł zysku netto, 26,08 mln zł zysku EBIT w I kw. (aktual.)

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

transakcji pakietowej na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach platformy Catalyst. 23 kwietnia br. Best informował, że planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość

Obligacje GetBack serii AK zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Zarząd giełdy postanowił określić piątek, 21 października, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 020 obligacji na okaziciela serii AK spółki GetBack o łącznej wartości nominalnej 3,02 mln zł, podała giełda

Piotr Kowalewski zastąpi Agnieszkę Kułton w zarządzie Kruka 

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Agnieszka Kułton - członek zarządu ds. zarządzania wierzytelnościami Kruka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 maja ze względów zdrowotnych, podał Kruk. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Piotra Kowalewskiego od 29

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wyniósł 34,94 mln zł wobec 55,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy Best. "Z uwagi na liczne zmiany przepisów

Best wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej 229 mln zł

wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.

wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Oferta włoskiej spółki Bestu wybrana w przetargu na zakup wierzytelności

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 230 mln euro na rynku włoskim, podał Best. "Zawarcie umowy dotyczącej zakupu

Sąd zgodził się na sporządzenie planu restrukturyz. ZM Henryk Kania do 30 VIII

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Kruk oraz jego spółka zależna - ItaCapital z siedzibą w Mediolanie zawarły wiążącą umowę z Findomestic Banca S.p.A., której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej

Nakłady grupy Kruk na zakup portfeli wzrosły r/r do 214 mln zł w I kw. br.

. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 45 894 780,54 zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 lutego 2019 roku, podała spółka. "Ponadto

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się, że w przyszłym roku na rynku będzie pojawiać się coraz więcej portfeli wierzytelności nieprzeterminowanych, a podaż tego typu wierzytelności może sięgnąć 5-10% całego rynku. Spółka chce rozwijać

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br.

emitenta w łącznej kwocie około 44 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Ponadto Gino Rossi poinformowało, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

częściowego, którym objęte są zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzytelnościami objętymi układem są wierzytelności, które przekraczają 600 000,00 zł i są to w głównej mierze wierzytelności powstałe wskutek stwierdzenia nieważności

Grupa Kruk wybrana na nabywcę wierzytelności w Rumunii o wart. 1,19 mld zł

zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 7,82 mln zł zysku netto, 10,56 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

wierzytelności realizowanych w latach 2007-2017 oraz polityki grupy w zakresie nabywanych wierzytelności" - podkreślono w raporcie. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 VI

spłaty zobowiązań emitenta w łącznej kwocie około 49 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Ponadto spółka informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 36,57 mln zł

tym dniu zapis złożył jeden Inwestor, w wyniku czego spółka przydzieliła 31 566 obligacji o łącznej wartości 31 566 000 zł" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro

zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Spółka Kruka wygrała przetarg we Włoszech na wierzytelności na ok. 750 mln euro

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - ItaCaptal S.r.l. - podmiot zależny Kruka - wygrał na rynku włoskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Banca IFIS z siedzibą w Wenecji, podał Kruk. Wartość nominalna zakupionych wierzytelności wynosi ok

Spółka Kruka kupiła portfel wierzytelności w Rumunii o wartości ok. 1,15 mld zł 

. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 4,36 mln zł zysku netto, 5,84 mln zł zysku EBIT w III kw.2018

. wyniósł 11,1 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej

Obligacje Kancelarii Medius na łącznie 15 mln zł debiutują dziś na Catalyst

giełda. Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności

Nakłady inwestycyjne Kruka wzrosły o 132% r/r do 1 390 mln zł w I kw. 2019

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 390 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 132% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 179 mln zł i były wyższe o 43% r/r, podał Kruk

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł netto

Orlikowski, cytowany w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r (ISBnews)

Spółka Bestu wynegocjowała warunki zakupu portfela we Włoszech wart.128 mln euro

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu wynegocjowała istotne warunki umowy nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 128 mln euro, podał Best. "Zawarcie umowy

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje do kwoty 40 mln zł

emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu. Odsetki będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Kredyt Inkaso planuje emisję obligacji serii G1 o wartości nom. do 40 mln zł

. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

roku obrotowym 2017 w wysokości 12 842 399,89 zł w taki sposób, że cały zysk netto przeznacza na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim

Obligacje Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują w czwartek na Catalyst

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Obligacje spółki Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują na Catalyst w czwartek, 15 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 54% r/r do 129 mln zł w II kw. br.

zł wobec 763 mln zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podano dalej. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r." Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku

Vindexus zdecyduje o dalszej współpracy z firmą SuperGrosz do końca czerwca

mln zł. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, spodziewamy się dokonać większych akwizycji w 2018 r." - dodał Piotr Kuchno. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki

Akcjonariusze Bestu zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Obligacje serii C spółki SAF zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 8 listopada br., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 11 200 obligacji serii C spółki SAF, podała giełda. Wartość nominalna obligacji

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM przedstawił propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, podała spółka. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. "Nabywany pakiet obejmuje około 3 100

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

250 000 zł, po cenie emisyjnej 0,5 zł za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60 250 000 zł. "Zgodnie z umową łączna cena emisyjna akcji została potrącona z wierzytelnościami przysługującymi CCC wobec spółki z tytułu: (i) umów kredytowych nabytych od Powszechna Kasa

Obligacje GetBack 3 serii warte 29,24 mln zł zadebiutują w piątek na Catalyst

GetBack, podała giełda. Wszystkie obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, ich łączna wartość nominalna wynosi 29 243 000 zł, podano również. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od

Kredyt Inkaso:Spłaty z wierzytelności wzrosły o 18% r/r do 173,5 mln w 2017 r.

. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim

. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się 20 grudnia 2023 roku, podano także. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)