giełda wartość udziałów pkp sa

Edyta Bryła

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

DB Cargo potrzebuje 70 ludzi, żeby przywieźć 1 mln ton węgla. PKP Cargo - 234. Efekt? Krajowy czempion, który miał rozwozić towary od Bałtyku po Adriatyk, dziś jedzie tylko na węglowych oparach uwikłany w związkowo-polityczne układy.

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba

6 lutego 2019 roku prokurator Bartosz Wójcik z Prokuratury Regionalnej w Lublinie postawił zarzuty pięciu byłym członkom zarządu PKP Cargo, a także ośmiu byłym członkom rady nadzorczej tej spółki.

Były prezes PKP z zarzutami o niegospodarność. Chodzi o transakcję PKP Cargo

Były prezes PKP SA Jakub Karnowski usłyszał zarzuty w związku z przejęciem czeskiego AWT przez PKP Cargo.

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

koncesjonowanej działalności przez okres nie dłuższy niż dwa lata. "Zarząd PKP SA zapewnił rzetelną wycenę wartości spółki. Wynegocjowana cena sprzedaży - 1 410 mln zł - jest w świetle tych wycen ceną akceptowalną. Wpływy z prywatyzacji przeznaczone zostały głównie na

Przegląd informacji ze spółek

Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 17 sierpnia 2020 r. Krzysztofa Zgorzelskiego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. PKP Cargo odebrało w ostatnim czasie 21 wagonów do przewozu kontenerów, podała spółka.To kolejne platformy pozyskane w ramach

Przegląd informacji ze spółek

przez spółkę zwiększy się o 100 mln m3 rocznie. AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. Wartość aktywów netto pod

Budimex zrealizował cel budowy portfela zamówień kolejowych na 1 mld zł

elektrociepłowni w Wilnie, gdzie zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac. Na rynku przesyłu gazu konsorcjum z udziałem Budimex SA złożyło najniższą ofertę na budowę gazociągu na odcinku Brzeg-Kiełczów o wartości 188 mln zł i drugą co do wartości na budowę gazociągu na odcinku Strachocina-Pogórska Wola o

Przegląd informacji ze spółek

Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja

Przegląd informacji ze spółek

Famur zawarł umowę na dostawę 137 sztuk fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych z dodatkowym wyposażeniem dla JSW SA KWK "Knurów Szczygłowice", podała spółka. Wartość netto zawartej umowy wyniosła 45,089 mln zł. Altus TFI

Przegląd informacji ze spółek

ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum Giełdowe (CG), czy udziałów GPW w prawie własności do CG, podała giełda. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uzależnia

Przegląd informacji ze spółek

wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. PKP Cargo spodziewa się, że kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadną według masy w ujęciu

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł oraz nabyciu i umorzeniu istniejących obligacji, podała spółka. Neuca Med, jednostka zależna od Neuki, nabyła łącznie

Przeglad informacji ze spółek

Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach, podał LC Corp. Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro. Wojas ujawnił, że podjął czynności prawne zmierzające do unieważnienia umowy zbycia udziałów w spółce Chochołowskie Termy, o wartości 25 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto. Maxcom zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka. Energa powołała Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) i

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5 261 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa kapitałowa Wirtualna Polska Holding nabyła kolejne 35% udziałów w spółce Domodi, podała grupa. Wartość transakcji przekroczyła 85 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zarządu PKP SA Piotr Ciżkowicz. PKP Intercity spodziewa się, że w całym 2015 r. wynik EBITDA będzie dużo lepszy w ujęciu rok do roku. Po I półroczu przewoźnik miał 160 mln zł EBITDA, poinformował prezes Jacek Leonkiewicz. PKP Intercity (PKP IC) celuje

Przegląd informacji ze spółek

alternatywnych i związanego z nią budynku administracji z infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na

Przegląd informacji ze spółek

przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość ? Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 15,9 mln zł brutto, podano także. Gorenje otrzymało trzy wiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z siedzibami w

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto, podał Newag. Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 14 grudnia, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda. Neuca Med - spółka

Przegląd informacji ze spółek

rynku NewConnect w piątek, 15 czerwca, podała giełda. Alior Bank, Raisin, solarisBank i Mastercard stworzą opartą na modelu Open API paneuropejską platformę, dzięki której klienci będą mogli w pełni korzystać z zalet nowych przepisów dotyczących otwartej bankowości

Przegląd informacji ze spółek

AC SA odnotowało 7,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do

Przegląd informacji ze spółek

. EC2 zadebiutuje we wtorek, 7 lipca, na rynku NewConnect, podała giełda. PKP SA udzieliło wyłączności do dalszego prowadzenia negocjacji w procesie prywatyzacji PKP Energetyka Funduszowi CVC, poinformował członek zarządu Piotr Ciżkowicz. Przychody

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie), podała spółka. Oferta złożona przez ZUE, warta 40,2 mln zł netto (49,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 33,11 mln zł zadebiutują 14 sierpnia br. na Catalyst, podała giełda. PKP SA szacuje tegoroczne wydatki na modernizacje dworców w Polsce na 337 mln zł netto wobec 207 mln zł rok wcześniej, poinformowali członkowie zarządu. W 2015 r. zmodernizowanych zostanie 25

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna -- Powołanie holdingu PKP jest już przesądzone, a rząd wydał zgodę. Według zapowiedzi prezesa PKP SA Krzysztofa Mamińskiego zmiany wejdą w życie w styczniu 2019 r. Wkrótce odbędą się decydujące rozmowy między spółkami --W 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Kontrakt o łącznej wartości 62,56 mln zł brutto będzie obowiązywać od lipca 2015 roku przez 12 miesięcy. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton, podało PKP Cargo. Zniesienie procedury

Przegląd informacji ze spółek

oferowanych 2,3 mln papierów. Akcje sprzedawane były po 15 zł. Tym samym łączna wartość oferty publicznej wyniosła blisko 30 mln zł brutto, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Debiut praw do akcji (PDA) spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na 8 stycznia 2015 r

Przegląd prasy

. --Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł. Wpływ rozpoznanego odpisu na skonsolidowany zysk netto z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego wynosi 14,6 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale spółki Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) o łącznej wartości nominalnej nie

Przegląd informacji ze spółek

; dla spółki z sektora turystycznego - Natura Tour, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Jarosław Bator. Według niego, pierwszą transakcją będzie TK Telekom, a w II półroczu zamknięta zostanie sprzedaż Energetyki. PKP SA sprzedadzą w tym roku nieruchomości o wartości

Przegląd informacji ze spółek

? Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus w upadłości układowej umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem transakcji jest przejęcie przez grup Merlin

Przegląd prasy

prace na odcinku linii kolejowej Kutno-Toruń za 90,2 mln zł --PKP Cargo chce rozliczyć opcję sprzedaży 20% udziałów AWT realizując projekt JV --KNF nie zgodziła się na zmianę planów RBI dot. IPO Raiffeisen Bank Polska

Przegląd prasy

mnie --Globalna niepewność ekonomiczna, przyrost regulacji i zmienność kursów walut to najczęściej spędza przedsiębiorcom sen z powiek --W tym roku wartość Nagrody Nobla wzrośnie o 1 mln SEK (104 tys. EUR) --Największy

Przegląd informacji ze spółek

całość otrzymanej ceny (ok. 12,5 mln zł) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące

Przegląd prasy

Polska, poinformował członek zarządu OEX Rafał Stempniewicz. -Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia, spółkę zależną Mirbudu, na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość ? Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi

Przegląd informacji ze spółek

niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020, podała spółka. PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółek. Opcja obejmuje 10 dodatkowych pojazdów i zwiększa wartość zamówienia do

Przegląd informacji ze spółek

. Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) otrzymały oferty wstępne potencjalnych inwestorów dotyczące nabycia udziałów w TK Telekom i planują jeszcze w tym roku rozpocząć proces due dilligence spółki przez inwestorów dopuszczonych do dalszego postępowania na podstawie oceny tych ofert, podała spółka

Przegląd prasy

umowę z Lidlem na dostawę konserw o wartości ok. 5,5 mln zł --PKP Cargo złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia przewoźników kolejowych Orlenu --Indeks zaufania niemieckich konsumentów Gfk na styczeń wyniósł 9,4 pkt --ME

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Elbit Plaza India Real Estate Holdings Limited - spółka JV w 50% zależna od Plaza Centers - zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% swoich udziałów w SPV posiadającej projekt w Bangalore (Indie) lokalnemu inwestorowi. Całkowita wartość transakcji to ok. 45,4 mln euro

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 28 ? 31 października br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Inwestycje : Wartość

Przegląd prasy

--Hawe sprzedało łącznie 30% akcji Mediatela na rzecz dwóch podmiotów --PKP SA i TriGranit Holding złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia spółki --Spółka zależna Wieltonu ma ofertę wiążącą na zakup włoskiego producenta naczep

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

powtarzalnych przychodów r/r (MRR* - Monthly Recurring Revenue, czyli przychody z abonamentów opłacanych cyklicznie) do 946 tys. zł na koniec II kw. 2018; wzrost udziału klientów zagranicznych do 47% i dalsza ekspansja zagraniczna. Źródło: spółka Cloud Technologies : Miał w II

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca. Adiuvo Investment zadebiutuje w środę, 27 maja 2015 r., na rynku NewConnect, podała giełda. Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o

Przegląd prasy

półr. 2015 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,29% na zamknięciu w piątek --Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 134,7 mln zł netto --KUKE: Eksport wzrósł o 6,3% r/r w lipcu, zwiększy się o 10,8% w całym roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), podała Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. Źródło: ISBnews Tate

Przegląd informacji ze spółek

5 zł. PKP SA ogłosiły ponowny przetarg na rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki, wartą szacunkowo 28,45 mln zł netto. W nieczynnym obecnie budynku ma powstać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Wikana rozpocznie budowę ok. 15 000 m2 PUM w II półroczu br. Spółka bazuje na istniejącym banku ziemi i nie planuje obecnie sprzedaży ani zakupu nowych gruntów, poinformował prezes Robert Pydzik. Grupa zakupowa PKP SA skonsoliduje w tym roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nabór do EXPO LIVE - konkursu wspierającego innowacyjne rozwiązania z całego świata. Grant o wartości do 100 tys. dolarów mogą otrzymać zarówno startupy, jak i osoby fizyczne i małe organizacje. Światowa Wystawa EXPO to najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalno-gospodarcze w skali globu. Udział w nim

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sprzedaży. Źródło: ISBnews TK Telekom : Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) otrzymały oferty wstępne potencjalnych inwestorów dotyczące nabycia udziałów w TK Telekom i planują jeszcze w tym roku rozpocząć proces due dilligence spółki przez inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

, przypadająca na udział spółki w prawie użytkowania górniczego, wyniosła ok. 4 403 boe/d w I kw.br., co oznacza spadek o 19% w porównaniu do 5.413 boe/d z IV kwartału ub.r., podał Serinus. Hetan Technologies zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 15 kwietnia, poinformowała giełda

Przegląd informacji ze spółek

budownictwie farm wiatrowych w przyszłym roku. Kruk podpisał dziś umowy spółki Kruk Espana S.L. z siedzibą w Madrycie, w której posiada 100% udziałów, podała spółka. Kruk szacuje, że pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności rynek hiszpański

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrobudowa osiągnęła 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu, przy przychodach wysokości 528,2 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Portfel zamówień Elektrobudowy SA miał wartość 343,6 mln zł na koniec czerwca

Przegląd informacji ze spółek

Global City Holdings - operator sieci kin Cinema City - złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, podała spółka. PKP ustaliły krótką listę inwestorów dopuszczonych do dalszego etapu - tj. due diligence - prywatyzacji PKP Energetyka

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. GWI GmbH - spółka zależna Erbudu - zawarła umowę na budowę kompleksu biurowego w Niemczech, na podstawie której wykonane prace o wartości 8,9 mln euro (ok. 37,72 mln zł), podał Erbud. PKP S.A. oddały do użytku pierwszy tzw. Innowacyjny Dworzec

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Pekao SA. we współpracy z Mastercardem. Źródło: spółka SAP : Nagrodził swoich klientów z Europy Środkowo - Wschodniej w prestiżowym konkursie SAP Quality Awards 2016 CEE. Wśród laureatów znalazły się projekty realizowane w Polsce dla PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Sądu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wykorzystanie pozycji w regionie, aby umocnić status partnera pierwszego wyboru, pozyskiwanie nowych kontraktow dystrybucyjnych, rozwój nowych segmentów (obok IT), budowanie wartości dodanej modelu biznesowego i wykorzystanie wzrostu e-commerce. Prezes AB SA podsumował, że realizacja strategii ma przełożyć się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Wiedźmin 3: Dziki Gon trafił już w tłoczni. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 13 - 17 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Wirtualna Polska Holding : Spodziewana wartość

Kelner, gracz i podsłuchy

Marek Falenta potrzebował poufnych informacji, by spekulować na giełdzie? Najłatwiej o nie w restauracji, przy dobrym jedzeniu i wyśmienitym winie. Banalne rozwiązanie afery, która zatrzęsła rządem? Nie dziwi, jeśli superpodsłuch to dyktafon w zwykłym

Fundusz z Luksemburga przejmuje PKP Energetyka za 1,9 mld zł

ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój - mówi Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP SA. - To kolejny duży sukces w realizowanym przez nas procesie prywatyzacyjnym - dodaje. Jednocześnie oznacza ona, że PKP SA spłaci

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

też przeprowadzenie restrukturyzacji i poprawienie rentowności spółek zależnych, np. Centralwings. Andrzej Wach, prezes PKP SA Zatrudnienie - 109 tys. osób Przychody w 2007 r. - 9,473 mld zł