getin bank opinie

Anna Popiołek

20 mln zł kary dla Leszka Czarneckiego. To podkładka pod przejęcie Getin Banku?

20 mln zł kary dla Leszka Czarneckiego. To podkładka pod przejęcie Getin Banku?

Kiedy zadecydowano o przymusowym przejęciu Idea Banku, pojawiało się wiele wątpliwości, czy to rzeczywiście było potrzebne. Od dawna w kiepskiej sytuacji finansowej jest też Getin Noble Bank. W czwartek nadzór finansowy nałożył za to na Leszka Czarneckiego gigantyczną karę finansową.

Leszek Czarnecki o przymusowym przejęciu Getin Noble Bank: "Plan Zdzisława" został zrealizowany

"W dzisiejszej Polsce brak jest miejsca na duży biznes, który nie jest powiązany z partią rządzącą lub nie posiada wsparcia silnego kraju. [...] Dzisiaj 'plan Zdzisława' został zrealizowany i bank przejęto" - pisze w oświadczeniu biznesmen Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Bank.

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

Czarne chmury zbierają się już od dłuższego czasu nad Getin Noble Bank, który poinformował o wystąpieniu "przesłanki zagrożenia upadłością". Giełda zareagowała natychmiast, ceny akcji pikują.

Getin Noble Bank, w ramach procesu cyfryzacji, nawiązał współpracę z Polcom

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji, podał Polcom. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz

KSF pozytywnie zaopiniował wniosek KNF dot. zniesienia bufora dla GNB

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego zniesienia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Getin Noble Bank (GNB), podał bank

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

połączenia konieczne będzie podjęcie przez walne zgromadzenia Getin Noble Banku oraz Idea Banku uchwał o wyrażeniu zgody na plan połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku przewidziane w Planie połączenia. "W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie

KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,25% łącznej ekspozycji na ryzyko dla GNB

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Getin Noble Bank (GNB) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty

Fitch utrzymał ratingi Getin Noble Banku, usunął bank z listy obserwacyjnej 

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings usunął rating Getin Noble Banku (GNB) z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) i utrzymał ratingi banku na niezmienionym poziomie, podał bank. "Usunięcie banku z

KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla GNB

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank

KNF chce zniesienia dla GNB bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Getin Noble Banku (GNB) jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank

30 tys. zł "kary" dla klienta za pozwanie banku. KNF daje zielone światło

30 tys. zł "kary" dla klienta za pozwanie banku. KNF daje zielone światło

. Millennium czy Getin Bank. Dopiero gdy banki miały nóż na gardle, pod egidą KNF ruszyły program ugód, czyli rezygnacja z procesu sądowego na rzecz podpisania z bankiem porozumienia. Jest mieszkanie, nie ma kredytu. Czy to sprawiedliwe? Ale frankowicze w sądzie mogą walczyć o wyższą stawkę - przede wszystkim

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

zamknął Getin Noble Bank z 300 wyrokami w sprawach frankowych. Komu sędziowie przyznawali rację? W ubiegłym roku spośród 2780 wyroków w aż 2465 przypadkach uznano unieważnienie umowy kredytowej. I tu, w przypadku uznania nieważności, w większości, bo w aż 2113 sprawach klient z bankiem rozliczał się na

Fitch potwierdził ratingi IDR mBanku, GNB i Banku Millennium

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating podmiotu (IDR) mBanku na poziomie A, Banku Millennium na poziomie BBB-, a Getin Noble Bank na poziomie BB. Agencja potwierdziła również długoterminowe ratingi IDRs dwóch spółek zależnych mBanku

Wzlot i upadek polskiego Warrena Buffeta. Dlaczego zacięła się maszynka Leszka Czarneckiego do robienia pieniędzy?

Wzlot i upadek polskiego Warrena Buffeta. Dlaczego zacięła się maszynka Leszka Czarneckiego do robienia pieniędzy?

ekspansji była ryzykowna i Czarnecki szybko się o tym przekonał. Od kilku lat nad jego imperium zbierały się chmury, a opinia o jego firmach stawała się coraz gorsza. Czytaj też: Słaby nadzór nad funduszami inwestycyjnymi może Polaków dużo kosztować Same kłopoty Leszka Czarneckiego Getin Bank tylko

KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu syst.

zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, KNF jednogłośnie uchyliła decyzje z 4 października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank oraz Bank Millennium jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na Getin Noble

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię

To nieprawda, że Czarnecki dokapitalizował Idea Bank kwotą 156 mln zł? KNF odpowiada na zarzuty

To nieprawda, że Czarnecki dokapitalizował Idea Bank kwotą 156 mln zł? KNF odpowiada na zarzuty

W sylwestra Bankowy Fundusz Gwarancyjny za wiedzą nadzoru finansowego poinformował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Choć o kłopotach banku mówiło się od dawna, to wiadomość jak petarda wstrząsnęła opinią publiczną. Okazało się, że

Strata netto Getin Noble Banku wyniosła 18,27 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 128,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "W pierwszym

KNF chce nałożyć na GNB dodatkowy bufor kapitałowy, czeka na stanowisko KSF

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania Getin Noble Banku (GNB) jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" i nałożenia na bank bufora w

KNF chce nałożyć na GNB bufor wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Getin Noble Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia przez KNF na bank (na zasadzie

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które

Bankowcy grają na czas. Cztery ugody frankowe na krzyż

zaoferowania klientom ugód. W tej chwili bank przeprowadza analizy. Getin? – Bank nie komentuje propozycji przewodniczącego KNF dotyczącej kredytów walutowych. Bank zawierał indywidualne porozumienia z klientami dotyczące spłaty takich kredytów, działania te nie miały jednak charakteru systemowego i nie

GNB umieścił połączenie Noble Funds TFI z Open Finance TFI w planie naprawczym

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) zatwierdziły zaktualizowany "Plan trwałej poprawy rentowności", uzupełniony o zamiar rozpoczęcia prac nad projektem połączenia spółki zależnej, tj. Noble Funds Towarzystwo Funduszy

Leszek Czarnecki na cenzurowanym. Na rynku finansowym ruszyły spekulacje, dlaczego akurat teraz

Pekao SA, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone inwestorom prokuratura próbuje przerzucić tylko na jego klienta. Leszek Czarnecki. Nie do końca bez skazy Rzecz w tym, że Idea Bank/Lions Bank sprzedały ponad 68 procent obligacji windykatora. A drugi z banków Czarneckiego - Getin Noble - 6,3 proc.  

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

dotychczasowe działania restrukturyzacyjne szły właśnie w tę stronę. "Będziemy poszukiwali inwestora dla Idea Banku lub połączonych banków [z Getin Noble Bank], a jeżeli nie uda się tego szybko dokonać, to wdrożymy alternatywny scenariusz. Na dziś jednak nie chcemy podawać

KNF nałożyła bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym na 12 banków 

równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, - Getin Noble Bank SA ? bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, - Bank Polskiej Spółdzielczości SA ? bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Nowy podatek straszy banki

, która z nazw bankowych najbardziej się klientom podoba i wywołuje najlepsze skojarzenia. Wśród proponowanych nazw pojawiły się m.in... Idea Noble Bank oraz Idea Getin Noble Bank. Przypadek? - Pod koniec listopada przeprowadzaliśmy internetowe badanie opinii klientów dotyczące

Getin Noble miał 116,05 mln zł straty netto w II kw.; bez one-off: -7,7 mln zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze

KNF chce wzmocnić banki. Nowe oczekiwana polskiego nadzorcy

bufor o 0,75 proc., a Getin i BGŻ BNP Paribas - o 0,25 proc. - W przypadku pozostałych banków giełdowych można oczekiwać podobnych wniosków o wyrażenie opinii o nałożenie bufora w skali do 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko [ryzykowne aktywa - red.] - komentuje " Sobiesław Kozłowski z

Ważne słowo "resolution", czyli co groziło bankom Czarneckiego

zagrażać klientom i gospodarce. Czytaj też: Ogromne spadki spółek Leszka Czarneckiego na giełdzie. Najbardziej traci Getin Noble Bank Idea Bank i Getin Noble w tarapatach Idea Bank i Getin Noble Bank od 2016 r. przeżywają kryzys związany m.in. z obciążeniami nałożonymi przez rząd, a ostatnio Idea Bank

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

mają problemy finansowe, gdyż klient może obawiać się, że gdy wygra sprawę, to wykonanie wyroku będzie utrudnione. Ten argument można podnosić np. w razie procesu z Getin Noble Bank, który jest w trakcie realizacji planu naprawczego. Można też przekonywać sąd, że przeciwko danemu bankowi toczy się

Deweloperzy ocenili banki. Jest poprawa

finansowania dla swoich inwestycji. Przysłane przez tych deweloperów opinie dotyczyły 14 banków, czyli o jeden więcej niż przed rokiem. Dodajmy, że wówczas do sięgania po kredyt przyznało się ok. 90 proc. firm zrzeszonych w związku, a w tym roku - 98 proc. Getin Noble Bank na czele

Warto przekazać spór z bankiem o franki kancelarii odszkodowawczej? Sprawdzamy za i przeciw

Kolejne wyroki sądów i nagłówki gazet dają nadzieję: frankowicze wygrywają większość spraw sądowych. Sędziowie unieważniają im umowy kredytowe i każą oddawać bankom wpłacane przez lata raty. Jednocześnie klient ma mieszkanie na własność, a po zwrot wypłaconego kredytu bank musi się upomnieć w

Kiedy dom powstał, był wart 3,6 mln. Bank go przejął za 1,7 mln zł. Kto winien?

– udziela mu Getin Bank SA. Dom oddział w Łodzi. Te 861 tys. zł to niemal 431 tys. franków. Czytaj też: Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie Dlaczego we frankach? Pan Marek jest jednym z wielu w owym czasie. Większość banków w kraju właśnie agresywnie sprzedaje klientom

Układ Chrzanowskiego, czyli afera w KNF. Nie chce się wierzyć, że szef KNF działał bez politycznego parasola

Z rozmowy nagranej przez Leszka Czarneckiego, głównego właściciela Getin Noble Banku, jednoznacznie wynika, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski złożył mu korupcyjną propozycję. Jak napisaliśmy w "Wyborczej", Chrzanowski chciał, by Czarnecki zatrudnił w swym

Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł do 107,63 pkt w listopadzie

oczekiwań (o ponad 2 pkt.) może świadczyć o niedostrzeganiu przez Polaków jakichś wyraźnych zagrożeń w najbliższej przyszłości" - czytamy w komunikacie. Ciekawym jest, że tzw. afera z prezesem KNF i szefem Getin Banku nie znalazła w opinii społecznej wyrazistego odbicia

Komisja Nadzoru Finansowego chce wzmocnienia banków

" dotyczył PKO BP. Jednak już po weekendzie nadzór wystosował podobny do Getin Banku (który realizuje obecnie program naprawczy) i BGŻ BNP Paribas. Kolejny dotyczył ING. Nadzór chce, aby dla PKO BP dodatkowy bufor wyniósł 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, czyli m.in. wartości

3 mln zł kary dla Getin Banku . Formularz informacyjny ważny był zbyt krótko

. Kilka miesięcy temu kontrolerzy Urzędu wzięli pod lupę praktyki stosowane przez Getin Noble Bank przy udzielaniu kredytów konsumenckich. Czym podpadł Getin Bank? Urzędnikom nie spodobały się zapisy zawarte we wspomnianym formularzu informacyjnym. Z

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Posiadacze kredytów walutowych świętują

; - czytamy w komunikacie. Huśtawka na giełdzie Przed ogłoszeniem wyroku akcje banków na warszawskim parkiecie wystrzeliły w górę. Najwięcej, bo aż 9,72 proc., zyskały notowania Idea Banku. Mocno w górę poszły także akcje Getin Banku, które poszły w górę o ponad 8,5 proc. mBank zyskał niemal 8 proc., a

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

Paribas Bank Polski (-7,4%), Santander Bank Polska (-1,28%), ING Bank Śląski (-1,93%), PKO Bank Polski (-0,48%), BOŚ Bank (-0,6%). Z kolei część akcji banków zwyżkowała - np. Idea Bank (+20,83%), Getin Noble Bank (+3,07%), Bank Millennium (+2,61%), mBank (+2,11%), Pekao (+0,67%), Alior (+0,66

Przegląd prasy

--NBP skupił obligacje za 5,14 mld zł mld zł, popyt: 5,84 mld zł --Rząd chce, by prezes URE corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych --Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś

Będzie trudniej dostać kredyt. Wkład własny już rośnie

najmniej 15-proc. wkładem własnym. Pozostałe siedem banków jeszcze nie podjęło decyzji. Jarosław Sadowski zwraca uwagę, że w grupie niezdecydowanych są najwięksi gracze na rynku kredytów mieszkaniowych, czyli PKO BP i Bank Pekao. Ponadto są w niej: Deutsche Bank, BOŚ, BZ WBK, Getin Noble Bank i Bank

Przegląd informacji ze spółek

czerwca 2019 r., podała spółka. Getin Noble Bank (GNB) udostępnił wpłaty BLIK-iem we wpłatomatach Planet Cash i Euronet. Dzięki temu aplikacja Getin Mobile zyskuje nową funkcjonalność, podał bank. Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

Ile można zarobić na... nicnierobieniu?

zapłacił bankowi. Czytaj też: Getin Bank nałożył na nią karę za nie używane konto. Zawzięła się, znalazła kruczek i... pokonała bank jego własną bronią! Zapłać, zanim powiedzą ci, ile ich spłaciłeś W XXI wieku dane takie jak historia rachunku – oraz kopie wszystkich transakcji – powinny być

Wpłatomaty dla wybranych. Dlaczego w urządzeniu banku A nie zawsze można wpłacić gotówkę kartą banku B

korzystać? W najlepszej sytuacji są posiadacze kart wydanych przez Alior Bank, Bank Pocztowy, Citi Handlowy, Getin Bank, mBank, Plus Bank, Idea Bank, Nest Bank, Raiffeisen Polbank (w tym ostatnim – tylko posiadacze kart debetowych) oraz firmowi klienci Deutsche Banku korzystający z kart debetowych

Resolution to nie "bank za złotówkę". Na świecie istnieje od dawna. W Polsce to "pomylono". PiS brnie w kolejną awanturę, tym razem z TSUE

zawiadomienia z KNF nie mogło wszcząć procedury resolution, a z nagranej rozmowy wynikało, że Chrzanowski był raczej zadowolony z programu naprawczego banków Czarneckiego. Gdyby doszło do rozpoczęcia procedury uporządkowanej likwidacji, banki przedstawiłyby w sądzie opinie audytorów, z której wynikałoby, że są

Wpłacanie monet w banku. Sprawdź, czy zapłacisz prowizję?

wakacje - opowiada. Po dwóch latach w skarbonce czytelnika znalazło się tysiąc pięciozłotowych monet, czyli kwota 5 tys. zł wystarczająca na wakacje marzeń. - Uzbierane pieniądze postanowiłem wpłacić na swoje konto Getin Up w Getin Banku - relacjonuje pan Łukasz. - Sprawdziłem

Fitch przyjrzy się ratingom polskich banków. Możliwe cięcia

wsparcia udzielonego albo od właściciela, albo od skarbu państwa. Zapowiedź dotyczy przede wszystkim tych banków, które mają w portfelach dużo kredytów we frankach. Najbardziej zagrożone zdaniem Fitcha są zatem Getin Noble Bank i Bank Ochrony Środowiska. W ich przypadku podatek

Przegląd informacji ze spółek

Rawlplug. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Getin Noble Banku (GNB) jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o

Przegląd prasy

Ślepowrońska została powołana na stanowisko prezesa UFG --ARC Rynek i Opinia/FOB: 38% Polaków kupuje więcej, niż potrzebuje --CUPT przekaże 1,88 mld zł z UE na budowę dróg w Lubelskim, Podkarpackim, Śląskim --Getin Noble Bank

Przegląd informacji ze spółek

zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 32 mln zł w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 50% r/r, podała spółka. Fitch Ratings obniżył rating długookresowy IDR Getin Noble Banku do CCC+ z B-, a krótkookresowy IDR do C z B, podał bank

Ograniczona wyprzedaż w USA w reakcji na nowe cła może pomóc GPW

Alior Banku (wczoraj -5,2 %), ING BSK (wczoraj -1,9%), Getin Noble Bank (wczoraj -12,5 %) i Santander (wczoraj -2,5%). Niestety, na WIG20 cały sierpniowy wzrost został już zanegowany. Co gorsze, imponujące przełamanie oporów z marca i kwietnia okazało się tylko pułapką. Aby

Kolejny bank z niższymi zyskami. W 2016 może być dużo gorzej

. Według prognoz agencji ratingowej Fitch po wprowadzeniu nowego podatku bankowego i zapowiadanej ustawy frankowej w najgorszej sytuacji znajdą się Getin Noble Bank i Bank Ochrony Środowiska. W ich przypadku podatek może postawić pod znakiem zapytania przyszłe zyski - prognozuje Fitch

Senat nie zdecydował o poprawce o przejmowaniu banków "za złotówkę". A może PiS chce się z niej wycofać?

; opublikowała nagranie rozmowy między Markiem Chrzanowskim, wówczas szefem Komisji Nadzoru Finansowego, i bankowcem Leszkiem Czarneckim. Chrzanowski straszył Czarneckiego wizją przejęcia jego Getin Noble Banku (jest w nie najlepszej sytuacji finansowej) przez inny bank i proponował, że jeżeli zatrudni

Pozwy grupowe: jest światełko w tunelu dla frankowiczów?

Ci z frankowiczów, którzy liczą na zmianę warunków spłaty swoich kredytów (np. na ich "odwalutowanie"), nie mieli ostatnio dobrych humorów. Sądy różnych instancji w aż trzech przypadkach (mBank, Getin Bank, Bank Millennium) podjęły niekorzystne dla pozywających

Google uruchamia Android Pay - nowy sposób płacenia w Polsce

, naszą rolą jest zapewnić mu wybór - mówi dyrektor Motyl. W jego opinii jest duża szansa na to, że Android Pay się upowszechni, bo ma dostęp do ogromnej liczby konsumentów i będzie mu łatwiej, niż każdemu z banków z osobna, wzbogacać usługę o kolejne komponenty. - A im będzie ona bogatsza, tym częściej

Przegląd informacji ze spółek

Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Getin Noble Bank (GNB) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. PKO Bank Polski ocenia, że po uwzględnieniu korekt stopy

Raport: Których banków najbardziej nie lubią internauci?

dziesiąta dotyczyła BZ WBK, a kolejne miejsca wśród najczęściej ocenianych banków zajęły Getin, ING oraz Alior. Najniżej ocenianym przez internautów we wrześniu bankiem był Raiffeisen, w przypadku którego ponad połowa wzmianek miała charakter krytyczny (inna sprawa, że mógł to być

Agencja S&P negatywnie o polskim sektorze bankowym

Getin Noble Bank i Bank Ochrony Środowiska. W ich przypadku podatek bankowy może postawić pod znakiem zapytania przyszłe zyski. Fitch przyjrzy się adekwatności obecnego ratingu samodzielności finansowej tych banków. Niepewny pozostaje w tym przypadku również ich główny rating

Tanieją banki na giełdzie. Przez wyborcze obietnice

Kto kupił akcje banku PKO BP 18 maja, tydzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich, ten do dzisiaj na tej inwestycji stracił ponad 12 proc. Jeszcze gorszym pomysłem było zainwestowanie w tym samym czasie w akcje Banku Zachodniego WBK - 15 proc. w plecy - lub Getin Noble

Przegląd prasy

28,7% r/r do 505 mln euro w III kw. br. --PKP Cargo zakupi 220 nowych wagonów o wartości do 126,1 mln zł brutto --Moody's podtrzymał ratingi Getin Noble Banku --Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych

Ustawa frankowa z powrotem w Sejmie. ZBP ostrzega: Za pomoc frankowiczom zapłacą wszyscy klienci banków

, Raiffeisen Polbank, Bank BPH oraz Getin Noble Bank. W górę poszły też koszty kredytów gotówkowych. Bankowcy podnieśli prowizje za udzielenie pożyczki, ale też częściej wciskali klientom niepotrzebne ubezpieczenia kredytu. Jednocześnie bankowcy obniżali oprocentowanie depozytów. Manewrowali liczbami, aby nie

Komornik zabrał emerytce oszczędności, choć nie miała żadnego długu

przy ul. Budrysów 12/7 w Warszawie. Wierzyciel to Getin Noble Bank. Dowiedziałam się wtedy, że w ogóle jakiś Getin istnieje, bo pojęcia nie miałam. Nogi się pode mną ugięły. Pani Irena, energiczna 63-latka, urodziła się w Cedrach Wielkich, od 40 lat mieszka w oddalonym o 39

Przegląd informacji ze spółek

negocjacje z T-Mobile Polska w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska po 30 czerwca, podał operator. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie podwyższenie PKO Bankowi Polskiemu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do wysokości

Przegląd informacji ze spółek

Weiss. Alumetal planuje na przyszły rok nakłady inwestycyjne w wysokości porównywalnej do tegorocznych, które wyniosą niecałe 40 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Grzybek. W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie

Ukradli dane i wzięli kredyt. Bank niewzruszony

go Getin Bank po tym, gdy w 2012 roku pan Artur kupił na kredyt aparat fotograficzny za niemal 5 tys. zł i nie spłacał rat. - To wynikało z dokumentów. Tyle że ja żadnego aparatu nie kupowałem. Ktoś posłużył się moim imieniem i nazwiskiem, ale już chociażby adres i dalsze

Przegląd prasy

Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Getin Noble Banku (GNB) jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, podał bank

Szef EBC ostrzega: Banki obejdą podatek

wyborczej programy socjalne, m.in. "500 zł na dziecko". We wtorek opinię na temat podatku wydał Europejski Bank Centralny. EBC pisze, że podatek jest wprowadzany bez szczegółowej analizy jego wpływu na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę

Getin zaskoczył, naliczając opłaty za cały rok hurtem. Klienci wściekli

". Wtedy robi się przegląd wszystkich pomysłów na wyciskanie klientów. Ze szczególnym uwzględnieniem tych pomysłów, które nie zostały jeszcze wykorzystane w poprzednich miesiącach . Na początku grudnia burzę mózgów zrobili menedżerowie Getin Banku. Wpadli na pomysł w

Ranking kredytów hipotecznych czerwiec 2015

najtańszych, pamiętając jednak, że koszt to nie wszystko. Ważny jest także poziom obsługi w banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt. Zanim zdecydujemy się na kredyt mieszkaniowy, warto więc zapytać znajomych lub poszukać w internecie opinii na temat obsługi w wybranej instytucji

Erste: Bank Handlowy i Pekao mogą wypłacić do 100% dywidendy za 2015 r.

; dywidendę, tj. z zysku za 2015 i 2014 rok, uważają analitycy Erste Group. "Potwierdzamy naszą wcześniejszą opinię, że Bank Handlowy i Bank Pekao znajdą się powyżej wymogów kapitałowych i będą mogły wypłacić wysoką dywidendę (do 100% zysku) "- czytamy w raporcie

S&P ostrzega przed ryzykiem w branży ubezpieczeniowej w Polsce

zdaniem Fitcha są Getin Noble Bank i Bank Ochrony Środowiska. W ich przypadku podatek bankowy może postawić pod znakiem zapytania przyszłe zyski. W nieco lepszej sytuacji - wedle opinii Fitcha - są Eurobank, Alior i Bank Millennium. Główne ratingi banków nadawanych przez Fitcha

Przelew bankowy przez Facebooka? Na razie dziękuję

proc. deklaruje, że chciałoby móc robić przelew za pośrednictwem takich mediów. Dzisiaj na Facebooku swoje strony ma większość banków, ale na razie tylko trzy - Alior Sync, Getin Bank (konto Getin Up) oraz mBank - pozwalają przesłać pieniądze za jego pośrednictwem.

Przegląd informacji ze spółek

. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał

Polisa widmo, czyli na co poszło 200 tys. zł? Samcik na tropie

. Jeśli są kłopoty z aktem własności, to zagrożony jest też prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku. A ta z kolei – obok dochodów kredytobiorcy – jest docelowym zabezpieczeniem kredytu. W ramach ochrony ubezpieczyciel zobowiązuje się ponieść koszty prawników, koszty sądowe, koszty opinii

Sąd zawstydził prezydenta. I... zgodził się na przewalutowanie kredytu frankowego

nieprecyzyjna. To ta sama klauzula, która w przypadku np. mBanku, Banku Millennium, Getin Banku, Raiffeisena została już zakwestionowana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Na podstawie tych klauzul banki dowolnie ustalały sobie spread walutowy

Przegląd prasy

. --Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, nałożonego na PKO Bank Polski, do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce

Bankowcy apelują o rozwagę. Nowy podatek może nam bardzo zaszkodzić

KNF, ani prezes Pietraszkiewicz nie chcą podawać żadnych nazw, ale wiadomo, że już samo zapłacenie swojej części pieniędzy na gwarancje depozytów dla klientów SK Banku spowoduje, że Getin Bank odda prawie cały swój roczny zysk. A przecież te rachunki nie uwzględniają podatku bankowego

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała zalecenia Bankowi BGŻ BNP Paribas dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej banku

Kalendarium ISBnews

kwartale 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --10:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników

Kalendarium ISBnews

krajowego brutto w I kwartale 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników

Przegląd informacji ze spółek

. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating podmiotu (IDR) mBanku na poziomie A, Banku Millennium na poziomie BBB-, a Getin Noble Bank na poziomie BB. Agencja potwierdziła również długoterminowe ratingi IDRs dwóch spółek zależnych mBanku - mBanku Hipotecznego i mLeasing na poziomie A, podał Fitch

Internauci wylewają wiadro pomyj na ING, Multibank i BZ WBK

banków (jedna trzecia wszystkich analizowanych) ma mniej pozytywnych opinii niż negatywnych - komentuje Jakub Sadowski z Brand24. Wiele wpisów o mBanku, Aliorze i ING dotyczyło różnych awarii w ich systemach. Dodatkowo rozszalały się dyskusje na temat nie do końca jasnych

Nowy bat na banki. 30 dni na odpowiedź, albo reklamacja uznana

bankiem, sprawdź, czy zatrudnia rzecznika klienta. Pracują oni m.in. w Banku Zachodnim WBK, PKO BP, Getin Noble Banku, Idea Banku, Banku BPH czy banku Citi Handlowy. Ich zadaniem jest m.in. rozpatrywanie odwołań od odrzuconych reklamacji. - Szukam porozumienia z klientem na

PiS uderzy podatkiem bankowym w PZU i klientów

proc. wprowadził Deutsche Bank, kilka dni później, o 0,4 pkt proc., mBank, Eurobank i Raiffeisen Polbank. Z kolei w Banku BPH i Getin Noble Banku marże wzrosną od przyszłego roku. Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej twierdzą, że po wprowadzaniu podatku na początku mogą

Przegląd informacji ze spółek

. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez KNF mBanku jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank - na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5

Przegląd prasy

wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, nałożonego na PKO Bank Polski, do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce dotychczasowego 0,75%, podał bank. --Strony zakładowego układu zbiorowego pracy w PKP Cargo osiągnęły

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Pozew zbiorowy frankowiczów

zaskarżenia, przy czym nie może to być kwota większa niż 100 tys. zł. Przy procesach frankowiczów ta suma to w zasadzie pewnik, bo wartość sporu jest ogromna. Np. w procesie przeciw Getin Noble Bank wartość oszacowana jest dziś na 147 mln zł, a Millennium Bank - 600 mln zł. Na tę kwotę (do 100 tys. zł

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 14,2% r/r do 481,5 mln zł w lipcu 2016 r., podała spółka. Zarząd i rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) zatwierdziły zaktualizowany "Plan trwałej

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 0,99% na zamknięciu w piątek --KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,25% ekspozycji na ryzyko dla Banku Handlowego --KNF zatwierdziła prospekt Kredyt Inkaso w zw. z ofertą obligacji do 300 mln zł --Feerum ma

Przegląd prasy

Cashless.pl --Grupa banków oferujących zbliżeniowe transakcje mobilne wykorzystujące chmurę obliczeniową (HCE) to: Euro Bank, Pekao, Getin, BZ WBK i PKO BP ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu w czwartek

Alertfinansowy.pl działa. Sprawdził już 16 banków

i bank nie posiada oddzielnego programu, który mógłby przedstawić symulacje pożyczki - mówi Filip Ciaś, redaktor naczelny portalu Alertfinansowy.pl. Kolejne trzy banki, które nie zaskarbiły sobie dobrej opinii wśród ekspertów, to Deutsche Bank, Getin i Kredyt Bank. - W

Moody's oszalał? Rekordowe zyski banków i... negatywna perspektywa

są podatne na kłopoty, bo są zależne od krótkoterminowych depozytów. Polacy nie chcą lokować oszczędności na długo, a kredyty zaciągają na 30 lat i więcej. Taka cenzurka wywołała nerwową reakcję inwestorów. Akcje Getin Banku spadły o 4,7 proc., papiery Banku Pekao i PKO BP

Aby rozdać szybką kasę, czyli banki w szukają chętnych na kredyty

możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 21 dni bez żadnych konsekwencji. Z kolei Getin Bank obiecuje, że aby wyjść z jego oddziału z pieniędzmi, wystarczy przyjść z PIT-em i dowodem osobistym. Według badań ARC Rynek i Opinia dla klientów banków to właśnie szybkość uzyskania pieniędzy jest najważniejszym