getin bank kurs walut

Anna Popiołek

UOKiK gani banki za niewłaściwy sposób ustalania kursów walut. Raiffeisen, Deutsche Bank i Getin mogą dostać kary

UOKiK gani banki za niewłaściwy sposób ustalania kursów walut. Raiffeisen, Deutsche Bank i Getin mogą dostać kary

W Raiffeisenie kursy walut są wyznaczane na podstawie średnich kursów międzybankowych. Deutsche Bank ustala je na podstawie średniego kursu z rynku forex, a Getin Noble Bank - serwisu Reuters. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął przeciwko nim postępowanie.

UOKiK nałożył 13,4 mln zł kary na Getin Noble Bank. Chodzi o kredyty we frankach

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Getin Noble Bank stosował i stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych - tak zwanych frankowych, indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego.i

UOKiK ukarał banki za spready. Manipulowanie kursami walut

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył wysokie kary za niejasne zasady naliczania tak zwanych spreadów. Trzy banki i łączna kara 60 mln zł. To kolejne ukarane banki.

Banki jednostronnie zmieniały umowy kredytowe. UOKiK stawia zarzuty

Banki jednostronnie zmieniały umowy kredytowe. UOKiK stawia zarzuty

nie mógł tego zrobić, gdyż nie było w umowach podstawy prawnej. A ta, na którą powoływał się bank, miała być dopiero wprowadzona. Nie tylko Getin Noble i Raiffeisen Urząd prowadzi także postępowania o uznanie za niedozwolone niejasnych zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut. Dotyczą one ośmiu

UOKiK nałożył na GNB 13,5 mln zł kary w zw. z użyciem niedozwolonych klauzul

możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie. Ponadto istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne, czyli gdy kurs waluty gwałtownie wzrośnie. "Oprócz kary UOKiK nałożył na Getin Noble

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

postanowień umów o kredyt hipoteczny, w tym indeksowanych do franka szwajcarskiego. O co chodzi? Jak tłumaczy Urząd, w komunikacie, w 2016 r. klienci tego banku otrzymali listy, z których mogli się dowiedzieć, że bank zamierza doprecyzować - od nowego roku - sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut

Skąd 62 mln zł kar dla PKO BP i Pekao? "Dowolnie ustalały kursy walut"

Skąd 62 mln zł kar dla PKO BP i Pekao? "Dowolnie ustalały kursy walut"

Chodzi konkretnie o postanowienia zawarte w aneksach do umów hipotecznych kredytów walutowych. Określają one zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. – Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie. Przykładowo PKO BP zastrzega, że kurs oblicza w

UOKiK wszczął postępowania przeciwko Getin Noble Bankowi i Raiffeisen BI

- miała bowiem dopiero być wprowadzona. Ponadto urząd prowadzi postępowania o uznanie za niedozwolone niejasnych zasad ustalania kursów kupna i sprzedaży walut. Dotyczą one ośmiu banków, w tym Getin Noble Banku i Raiffeisen Bank International, przypomniano

Prezes UOKiK nałożył na Deutsche Bank Polska prawie 7 mln zł kary

. Prezes UOKiK sprawdza sposób ustalania kursów walut jeszcze w 8 bankach. Postępowania zostały wszczęte po skargach konsumentów. Działania UOKiK dotyczą jeszcze: Getin Noble Bank, Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska), BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska (wcześniej: BZ

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

Franki topią banki. Najwięcej spraw sądowych przeciwko mBankowi [MAMY STATYSTYKI]

oprocentowania frankowego, korzystniejszego niż w przypadku kredytów w złotych. Problem frankowych kredytobiorców nabrzmiewał od stycznia 2015 roku, kiedy Bank Szwajcarii przestał bronić swojej waluty, a kurs franka szwajcarskiego wystrzelił do ponad 5 zł, podczas gdy większość kredytów była zaciągana po mniej

Fitch obniżył ratingi IDR Getin Noble Banku do CCC+ i C

rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych. Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego banku" - wskazano także. Getin Noble Bank

EuroRating potwierdził rating B- Getin Noble Banku, perspektywa negatywna

pomiędzy kredytobiorcami a bankami skutkować będą dla kredytodawcy potencjalnie bardzo wysokimi kosztami, z uwagi na dużą obecnie niekorzystną różnicę kursu franka szwajcarskiego w stosunku do jego kształtowania się w okresie, kiedy zostało udzielonych najwięcej kredytów denominowanych w tej walucie (tj. w

30 tys. zł "kary" dla klienta za pozwanie banku. KNF daje zielone światło

30 tys. zł "kary" dla klienta za pozwanie banku. KNF daje zielone światło

złotówkowicze. Ale gdy kurs szwajcarskiej waluty się umocnił, sytuacja uległa zmianie - choć raty relatywnie ciągle nie były tak wysokie, to pozostały do spłaty kapitał czasami dwukrotnie przekraczał wartość nieruchomości czy wyjściową kwotę kredytu. Umowny Jan Frankowski pożyczył 300 tys. zł, a miał do

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

łącznym portfelu kredytów, a także nadal wysoka wartość kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim. Oznacza to, że na kondycję finansową banku (oraz zdolność do utrzymywania współczynników kapitałowych na wymaganych poziomach) istotny wpływ mogą mieć również wahania kursów walut

Kursy banków wracają do normy po wyroku TSUE. Banki muszą się jednak przygotować na wydatki

Kursy banków wracają do normy po wyroku TSUE. Banki muszą się jednak przygotować na wydatki

frankowiczów. Ogłoszenie wyroku się opóźniało i inwestorzy nie mogli powstrzymać nerwowych reakcji. Akcje banków drożały. Najwięcej było to w przypadku Idea Banku - 9,72 proc. Akcje Getin Banku poszły w górę o ponad 8,5 proc., mBanku o niemal 8 proc., a Millennium Banku niecałe 5,5 proc. Po

Wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE przekazuje pałeczkę sądom krajowym

Wyrok ws. kredytów frankowych. TSUE przekazuje pałeczkę sądom krajowym

SN ma zostać opublikowane 11 maja. SN ma rozwiać wątpliwości, czy umowa może wiązać strony, jeżeli nie jest możliwe ustalenie kursu waluty obcej? I to najważniejsze: czy bank ma prawo do żądania wynagrodzenia od konsumenta za korzystanie z kapitału? Nieścisłości w orzeczeniach sądów w sprawach

Bankowcy grają na czas. Cztery ugody frankowe na krzyż

Bankowcy grają na czas. Cztery ugody frankowe na krzyż

przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. I wyszedł z propozycją, aby to banki zaproponowały klientom ugody, namawiając ich do zamiany franków na złote po kursie z dnia zaciągnięcia kredytów w zamian za niepozywanie ich do sądów. Racjonalne? Z jednej strony tak: ugody są dla bankowców korzystniejsze niż koszty

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

Frankowicze wygrywają z bankami. Ile oszczędzą?

- dodaje mec. Sawicki. Zwróciliśmy się do Związku Banków Polskich o komentarz dotyczący rozwiązywania problemu kredytów bankowych. Odpowiedz do dziś nie przyszła. Odpowiedział za to Getin Bank. „Od 2015 roku nasz Bank umożliwia Klientom bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie

UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. kursów walut

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu określania wysokości kursów walut, poinformował Urząd. To kolejne postępowania dotyczące

Idea Bank uruchamia internetowy kantor walutowy

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - System bankowy Idea Cloud wzbogacił się o nową funkcję - internetowy kantor walutowy, podał Idea Bank. Z elektronicznej wymiany walut po bardzo korzystnym kursie mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak też klienci detaliczni

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do BB-

hipotecznych we frankach szwajcarskich w portfelu kredytowym Getin Noble Banku sprawia, iż bank ten jest nadal podatny na wahania kursów walutowych. "Ewentualne dalsze osłabienie złotego do szwajcarskiej waluty zwiększałoby ryzyko tej części portfela kredytowego (m.in. poprzez

Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -948,3 mln zł. Głównym determinantem wyniku były jednorazowe odpisy dokonanie przez Idea Bank Polska, których źródła związane są z przeszłością. Wpływ Idea Banku na wynik Holdingu

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Posiadacze kredytów walutowych świętują

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Posiadacze kredytów walutowych świętują

ogłoszeniu wyroku sytuacja uległa zmianie. Akcje Getin Noble i Millennium Banku spadły o niemal 10 proc. Spadki odnotowały także mBank i ING. Złotówka stabilnie Wyrok TSUE nie wpłynął za to zbytnio na kurs złotego. Po ogłoszeniu wyroku nawet lekko się umocnił - kurs franka szwajcarskiego spadł o jeden grosz

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

wartość transakcji będzie wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł). Wartość transakcji "obejmuje płatność w gotówce kwoty 2 438 589 000 rubli (z uwzględnieniem zadatku w wysokości 135 600 000 rubli) płatnej w USD według kursu walut Centralnego Banku Rosji z dnia zlecenia przelewu

Getin Bank wpadł w poważne tarapaty, straty banku lawinowo rosną. Czy bankowe tuzy pomogą postawić go na nogi?

. Wygląda na to, że Getin Bank obudził się z ręką w nocniku w czasach, gdy nie można już klienta kroić nieetycznymi produktami finansowymi. Czy bank zdoła przyzwyczaić się do czasów (względnie) uczciwej bankowości? Czytaj też: UOKiK gani banki za niewłaściwy sposób ustalania kursów walut. Raiffeisen

Kredyty wciąż z niższym spreadem

). Getin Noble Bank zaszył w swoim kursie franka szwajcarskiego spread na poziomie 3,5 proc. W efekcie we wtorek przyjmował raty kredytów walutowych, stosując kurs 3,9772 za franka (czyli około 2,1 proc. wyższy od średniego kursu NBP). Pamiętajmy też, że waluty potrzebnej do

Odpisy GNB spadły r/r o 18% w I kw. głównie dzięki sprzedaży portfela NPL

indeksowanych w walutach obcych w przeliczeniu na PLN o ok. 1,3 mld zł" - podał bank. Getin Noble Bank odnotował 128,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 130,05 mln zł zysku rok wcześniej

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

eksplozji kursu franka? W połowie stycznia prezes szwajcarskiego banku centralnego ogłosił, że nie będzie bronić rodzimej waluty przed umocnieniem. Tzw. sufit walutowy utworzony 6 września 2011 r. sztywno wiązał kurs franka do euro na poziomie 1,2 franka za 1 euro. Uwolnienie kursu spowodowało olbrzymie

Odpisy GNB spadły o 39% r/r, bank ograniczył sprzedaż hipotek o 90% w I półr.

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Wartość odpisów z tytułu utraty wartości Getin Noble Banku spadła o 39% r/r do 196,3 mln zł w I półroczu, głównie dzięki sprzedaży portfela kredytów nieregularnych o wartości nominalnej 1 mld zł. Bank ograniczył w I połowie roku sprzedaż

Warto przekazać spór z bankiem o franki kancelarii odszkodowawczej? Sprawdzamy za i przeciw

być dla nich dużo prostsza i szybsza, to jednak gdyby wszyscy czekali, to problem kredytów we frankach zapewne byłby na tym samym etapie co w 2015 roku, kiedy kurs waluty poszedł w górę, a frankowicze zaczęli się upominać o sprawiedliwość. Ile kosztuje taki pozew? I czy warto bić się z bankiem w

EuroRating obniżył do negatywnej perspektywę ratingów kredytowych 8 banków

ponad 40%). Silny wzrost kursu CHF/PLN wiąże się dla tych banków z ryzykiem pogorszenia jakości kredytów udzielonych w szwajcarskiej walucie. ? czytamy w komunikacie. Według agencji w perspektywie średnioterminowej negatywny wpływ decyzji szwajcarskiego banku centralnego na

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

będzie powiązany z aktualnym kursem sprzedaży waluty CHF ustalanym jednostronnie przez bank. Jak zauważa Paweł Wójcik, członek zarządu Votum Robin Lawyers, w pojedynczych przypadkach widać, że banki dobrowolnie same z siebie nie chcą wydawać nowych harmonogramów dostosowujących umowę do treści wyroku

EuroRating obniżył ratingi 10 polskich banków

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) ? EuroRating obniżył oceny ratingowe Banku BPH, Banku Millennium, BOŚ, Banku Zachodniego WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Banku, mBanku, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Banku, podała agencja. We wszystkich 10 przypadkach

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

mniej korzystne niż ceny walut dostępnych w innych miejscach. I tak 5 stycznia 2015 r. (tuż przed gwałtownym wzrostem kursu franka) Getin Noble Bank przeliczał raty we frankach na złotowe po kursie 4,0774 zł. W oddziałach tego samego banku franki w gotówce sprzedawano po

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

nieruchomościach. Niemal połowę umów o kredytach hipotecznych zawierano wówczas w tej walucie. Małżeństwo, choć przekraczało wtedy już sześćdziesiątkę, dostało w Getin Noble Banku prawie 488 tys. zł kredytu indeksowanego kursem CHF. Wzięli go pod hipotekę mieszkania przy ul. Skarżyńskiego, gdzie przysługiwało im

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej nie spowodowało dramatycznych reakcji inwestorów, ani euforii zainteresowanych nim klientów banków. Wbrew części oczekiwań

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

rat. Przykładowo w Pekao zaledwie kilka procent wniosków o zawieszenie spłat rat kredytu dotyczy kredytów we franku szwajcarskim. W Getin Noble Banku z propozycji ułatwień w spłacie walutowych kredytów hipotecznych skorzystało blisko dwa tysiące klientów. „Wakacje” nie uniemożliwiają

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

kursem w banku a kursem NBP. Kancelaria Prezydenta liczy na to, że banki dobrowolnie przewalutują kredyty walutowe. Przekonać ma je do tego zaostrzenie wymogów kapitałowych. Szczegółami tego rozwiązania - które znajdą się w rekomendacji skierowanej do banków - będzie zajmować

Spread spreadowi nierówny

Deutsche Banku frankowicze zapłacą za walutę o 1,25 proc. drożej, niż wynosi kurs międzybankowy. BZ WBK zawęził spread do 1 proc. Podobnie zrobił Getin Noble Bank, który poinformował frankowiczów o zawężeniu spreadu do 2,5 proc. To wciąż sporo w porównaniu z konkurencją. W

UOKiK: Banki zwrócą frankowiczom niesłusznie pobrane odsetki

. Bank ma obowiązek dopłacać do rat Problem dotyczy wielu banków, które udzielały kredytów we frankach . W styczniu 2014 roku, kiedy Bank Szwajcarii przestał bronić swojej waluty, a kurs franka wzrósł, większość banków nie chciała bowiem uwzględniać ujemnej

Nowa ustawa frankowa łagodniejsza. Akcje banków ostro w górę, kurs franka poniżej 4 zł

Noble Bank i Getin Holding drożały o odpowiednio 20 proc. i 13 proc. 13 proc. zyskiwał też Bank Millennium, a ok. 10-11 proc. PKO BP i mBank. Na drugim biegunie znalazły się za to włoski UniCredit i hiszpański Santander, których akcje taniały o odpowiednio 9 i 6 proc. w

Klasyka bankowego skubania: płacenie za granicą. Jak ominąć złodziejski spread i podwójne przewalutowanie

wypada również Getin Bank z 10-proc. spreadem czy Idea Bank, gdzie spread sięga 9 proc. Średni spread w bankach to 5-6 proc. Lekcja nr 1: sprawdź, jakie kursy wymiany walut oferuje twój bank Ale to dopiero początek. Załóżmy, że kupujesz coś w Chinach albo jakimkolwiek innym kraju, gdzie walutą nie jest

Kiedy dom powstał, był wart 3,6 mln. Bank go przejął za 1,7 mln zł. Kto winien?

, ale kwotę tę przeliczano jednocześnie na franki. Efekt? Saldo zadłużenia jest w walucie obcej. Raty są również wyrażone we franku, ale były pobierane w złotówkach według kursu sprzedaży banku. To zdaniem powodów nieuczciwe warunki umowne. Chcą więc, aby wykreślić takie zapisy, a kredyt wyrażony był w

Nowość w Pekao SA. Bank wzorem PKO BP wprowadza nową kartę debetową

bankowym okienku. Równie kiepskim pomysłem jest przelanie złotych na konto walutowe i pozwolenie bankowi, by dokonał transakcji wymiany walut po swoim kursie. Przeliczniki wciąż są mało atrakcyjne. Kilka miesięcy temu banki masowo obniżały spready dla CHF, głośno się tym chwaląc

Rzecznik Finansowy: Waloryzowanie kredytu kursem walut niezgodne z prawem

przez banki kursów walut oraz oprocentowania kredytów naruszają interesy konsumentów, ocenia Rzecznik Finansowy. Ponadto banki powinny stosować ujemny LIBOR/EURIBOR w określaniu oprocentowania kredytu. W raporcie "Klauzule niedozwolone w umowach kredytów "walutowych

Tania waluta na wakacje

mieli takich dylematów. Euro czy dolary kupowało się w kantorach albo kasach banków. Dzisiaj źródeł obcej waluty jest co najmniej kilka, ale też rozrzut oferowanych kursów jest bardzo szeroki. 1 | Karta walutowa To po prostu karta płatnicza podpięta

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) ? Aprecjacja franka wobec walut krajów z Europy Środkowej i Wschodniej będzie w krótkim czasie odczuwalna dla banków z Polski ze względu na wzrost aktywów ważonych ryzykiem oraz wezwania banków do uzupełnienia depozytów. Jednak silna pozycja

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Spread walutowy to nieodłączny atrybut każdego kredytu w obcej walucie - a spłaca je 700 tys. polskich rodzin. Banki, udzielając kredytów, wypłacały klientom pieniądze, przeliczając walutę obcą na złote po innym kursie, a raty przyjmują, przeliczając waluty po innym

Banki zapłacą za spready? UOKiK przygląda się podejrzanym umowom

weryfikacji przez klienta kryteriów. A PKO BP w dodatku przyznaje sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości spreadu. Bank Pekao z kolei jest pod lupą z powodu zapisu we wzorcu umów, iż określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, nie precyzując, gdzie konsument może

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

prostu pozbyć się kłopotu, który same stworzyły  kilkanaście lat temu, wciskając klientom frankowe pożyczki na zakup mieszkania. Może uwolnić to od złych kredytów PKO BP, Bank Millennium, mBank i Getin Noble Bank. Kto jest autorem zmiany? Nie wiadomo. Szukali go dziennikarze "Newsweeka" i

Frankowe banki nie wypłacą dywidend za 2014 rok

. Już miesiąc temu "Wyborcza" pisała , że takie wytyczne KNF mogą się wkrótce pojawić. Powód? Banki mają w bilansach 37 mld euro kredytów walutowych, które po skoku kursu franka "spuchły" w naszej walucie o 30 mld zł. Szef nadzoru Andrzej Jakubiak

DI Investors: Propozycje ws. CHF to ulga dla banków, ale ryzyko wciąż istnieje

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Analitycy DI Investors, uwzględniając "scenariusze frankowe" podtrzymali zalecenie "kupuj" dla PKO BP oraz ING BSK, obniżyli rekomendację dla Getin Noble Banku do "neutralnie" z "kupuj" oraz podwyższyli

Mała ustawa frankowa

walutowych. W rezultacie kredytobiorcom zwrócone zostaną niesłusznie powiększone marże między kursem rynkowym a kursem po którym bank sprzedawał franki na ratę kredytu. Operacja ta będzie kosztować banki bardzo nieprecyzyjną kwotę ?kilku miliardów? złotych. Jest to znacząca różnica względem 70 miliardów do

Nie wszyscy frankowicze zapłacą niższe raty?

tyle samo, co kredytobiorca płacił w grudniu. Banki niechętne Nie wszystkie banki zadeklarowały, że rzeczywiście zawężą spread. Jak na razie na taki krok zdecydowały się ING (po kursie NBP), PKO BP (spread ma wynosić 1 proc.), Getin Bank (2,5 proc

Kredyty hipoteczne w euro jeszcze są, ale tylko dla zamożnych

kredytobiorca uzyskujący dochody w złotych może -udać do jednego z pozostałych banków z listy, która obejmuje: Bank Zachodni WBK i należący do niego Kredyt Bank, Deutsche Bank, Getin Bank, mBank, MultiBank i Raiffeisen Polbank. Najbardziej dostępną walutą jest euro. W kilku instytucjach można zaciągnąć kredyt w

Przegląd informacji ze spółek

dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka. PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wskazany przez klienta poziom oraz opcja ustawienia stałego

Pozwy grupowe: jest światełko w tunelu dla frankowiczów?

Ci z frankowiczów, którzy liczą na zmianę warunków spłaty swoich kredytów (np. na ich "odwalutowanie"), nie mieli ostatnio dobrych humorów. Sądy różnych instancji w aż trzech przypadkach (mBank, Getin Bank, Bank Millennium) podjęły niekorzystne dla pozywających

Uwolnić frankowe hipoteki. Jak zamienić mieszkanie na większe, gdy masz kredyt?

swoich kredytowanych mieszkaniach. Mimo upływu lat nie mogą sprzedać nieruchomości, bo to oznaczałoby, że muszą spłacić cały kredyt, automatycznie ponosząc stratę wynikającą ze wzrostu kursu franka. Dlatego z myślą o takich klientach niektóre banki dają już możliwość zamiany

6 banków na celowniku UOKiK. Za podwyższanie oprocentowania kredytów

Kilka dni temu UOKiK wziął pod lupę Getin Noble Bank i Bank Pekao. Wcześniej - na początku maja - wszczął postępowanie przeciwko bankom BPH i BNP Paribas, a miesiąc później - mBankowi i bankowi ING. - Niedotrzymanie przez banki umów kredytu CHF

Dopasuj konto do siebie. Które dla podróżnika, zakupowicza, a które dla emeryta? [RANKING KONT]

Mimo stale zmniejszającej się konkurencji na polskim rynku bankowym, wciąż do wyboru mamy mnóstwo przeróżnych kont bankowych. Jednak nawet znając swoje preferencje – zniżki z sklepach, tanie waluty czy bank w telefonie – trudno się połapać i dopasować najlepsze dla siebie. &bdquo

Ustawa antyspreadowa, dzień pierwszy. Będzie szturm klientów?

przyjmowania rat zarówno w złotych, jak i w walutach, w których wyrażone są kredyty. Klient może więc przynieść do banku franki kupione w kantorze i wpłacić je na rachunek kredytu gotówką. Może też zlecić przelew walutowy z innego banku, w którym kurs jest atrakcyjniejszy niż w banku, który udzielił mu kredytu

Złe wieści dla frankowiczów, dobre dla mBanku. Sąd zakwestionował pierwsze "odfrankowanie" kredytu w Polsce

złotowy i nakazał rozliczyć się stronom tak, jakby raty w ogóle nie zależały od zmiany kursu waluty obcej. Po tym wyroku zapadło jeszcze przynajmniej kilkanaście orzeczeń korzystnych dla klientów banków, ale zdecydowana większość to wyroki nieprawomocne (kilka się uprawomocniło, bo bank nie złożył

Nowa działalność banków: Kantory, opłacanie rachunków, nieruchomości

. Najnowszy przykład: kantory wymiany walut. Czytaj też: Banki niechętnie udzielają kredytów hipotecznych. Na jak długo starczy nam zapału do kupowania mieszkań? - pyta Marek Wielgo Czytaj też: W oddziale banku kursy walut korzystniejsze niż w kantorze

Ustawa frankowa z powrotem w Sejmie. ZBP ostrzega: Za pomoc frankowiczom zapłacą wszyscy klienci banków

zrzucałyby się banki udzielające kredytów we frankach szwajcarskich. Z pieniędzy funduszu finansowano by pomoc dla frankowiczów - przewalutowanie frankowych długów . To banki proponowałyby kredytobiorcom warunki zamiany franków na złote (kurs przewalutowania). Fundusz pokrywałby z kolei bankom koszty

Banki wiedzą, że zarobią dużo mniej. Więc tną etaty i likwidują placówki

innych zadłużonych w walucie obcej obejmuje wyłącznie zwrot części nadpłaconych spreadów, czyli różnicy między kursem w banku a kursem NBP, wraz z odsetkami, to koszty i tak będą dla banków dosyć wysokie. Jak liczy nadzór finansowy, taki zabieg kosztowałby banki 9 mld zł

To epidemia: banki naliczają spread od wszystkiego, nawet od... ubezpieczenia!

. 50 zł prowizji za jeden przelew! Czy bank może określić sposób wyliczania salda (a potem i składki ubezpieczenia), opierając się na swoim kursie waluty? O ile w przypadku spłaty kredytu mamy do czynienia z transakcją, w tle której może występować zakup waluty od banku (więc

Frankowicze znów wygrali w sądzie. Tym razem z Bankiem Millennium

kurs spłaty i się ją wyrzuci, to skąd klient ma wiedzieć, ile ma spłacać? Są jeszcze co najmniej dwa podobne wyroki (np. przeciwko Getin Bankowi). Ale są to orzeczenia nieprawomocne, które nie muszą wcale obronić się w sądzie apelacyjnym i Najwyższym. Bank Millennium, w swoim komentarzu do wyroku

Droga ustawa antyfrankowa

kursu Getin Noble Banku o 25 proc. spowodowany spekulacjami, że bank będzie musiał poszukać na rynku więcej kapitału, żeby był w stanie dalej działać - a kto dzisiaj pożyczy Getinowi?). Po drugie ubytek 20 mld zł na ratowanie frankowiczów, kolejnych 3-5 mld (co prawdopodobne

Frankowy problem uderzy w dywidendy banków

banków znów musieli się obejść smakiem, byłaby to dla nich dodatkowa "kara", obok spadków kursów akcji na giełdzie. Po półtora miesiąca od uwolnienia kursu franka w połowie stycznia akcje Getin Banku są o ponad 18 proc. mniej warte niż przed czarnym czwartkiem, Banku Millennium i mBanku - o

Banki pomogą tylko najbiedniejszym frankowiczom

, które dadzą bezpieczeństwo depozytów i nie zagrożą finansowaniu gospodarki. Zyski banków w zeszłym roku wyniosły 16,2 mld zł. Po ogłoszeniu przez Narodowy Bank Szwajcarii, że przestaje bronić kursu franka przed nadmiernym umocnieniem, osobom, które

Mieli najwyższy spread. Od poniedziałku obniżają!

portfelu kredytów walutowych Z kolei Getin Bank obniżył spread we frankach o połowę, ale... tylko z jednej strony. Znacznie podwyższył kurs kupna franków, pozostawiając na rekordowo wysokim poziomie dużo ważniejszy dla kredytobiorców kurs sprzedaży. Niby więc widełki są dużo węższe, ale klienci cierpią jak

Frankowe banki na celowniku UOKiK - zawyżają oprocentowanie

, a w maju wobec BPH i BNP Paribas. W sierpniu pod lupę urzędników trafiły Getin Noble Bank i bank Pekao. Dwa tygodnie temu Raiffeisen Polbank. Temu ostatniemu bankowi UOKiK zarzucił dwojakie podejście do stawki LIBOR przy kredytach - gdy była wysoka, bank go uwzględniał, a

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów Rosji: Idea Bank Rosja i spółki leasingowej Carcade, choć na razie nie ma takich planów, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. "My jesteśmy zwierzęciem

Sąd zawstydził prezydenta. I... zgodził się na przewalutowanie kredytu frankowego

oraz Narodowy Bank Polski wersji opartej na "kursie sprawiedliwym" - będzie szła w kierunku możliwości oddania przez frankowicza praw do mieszkania w zamian za umorzenie części długu. Frankowicz mógłby jednocześnie nadal mieszkać w swoim dawnym mieszkaniu, ale już tylko jako najemca

Fitch obniża rating banków

obniżyła ratingi dla dwóch polskich banków: Getin i BOŚ. Dla reszty utrzymała dotychczasowe nastawienie. Powodem obniżki było pogorszenie się sytuacji w wyniku nałożenia podatku oraz słabej jakości aktywów. Od rana poznaliśmy dobre dane z Polski. PMI dla przemysłu nieoczekiwanie

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Bankowi. Problem z kredytami walutowymi?

zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wartość ekspozycji kredytowej oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, e) warunków i konsekwencji zmiany waluty ekspozycji kredytowej?". Według sądu "treść tego dokumentu wyznacza granice minimalnych wymagań wobec banków

Bez większych zmian na złotym. Tracą banki, które udzielały kredytów frankowych

Po wygranych wyborach PiS frankowicze czekają na ustawę, która pozwoli im bezkosztowo przewalutować kredyty. Perspektywa przerzucenia na banki kosztów tego zabiegu topi banki na giełdzie. Głównie te, które udzielały lekką ręką kredytów frankowych. Kurs mBanku spadł na koniec sesji giełdowej o 3,88

W co inwestować w czasach rosnącej inflacji? Przeciętny Kowalski traci na swoich oszczędnościach

roku. Lokata jest na 3 miesiące, a kwota może wynieść od 500 zł do 20 000 zł. Getin Noble Bank oferuje Lokatę Mobilną, na 3 miesiące, z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku, na kwotę od 500 do 10 000 zł. Bank Millennium oferuje konto oszczędnościowe z promocją na nowe środki, w ramach której można

Zabierz telefon na zakupy. Coraz łatwiej płacić bez użycia portfela, karty i banku w internecie

Bank Polska. Z BLIK-a mogą korzystać również klienci Getin Banku, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbanku, Credit Agricole, Pekao SA, Inteligo, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Finansowe. Revolut, czyli rewolucja w płaceniu wieloma walutami Revolut to brytyjski start-up, który oferuje narzędzie do

Klienci hipoteczni w szoku. Bank podwyższa prowizję z 200 zł do kilku tys.

klientom banków wspólne zakupy szwajcarskiej waluty po jak najniższych cenach. Zdaniem przedstawicieli Kupfranki.pl postępowanie DomBanku oznacza wprowadzenie czegoś na kształt "niewolnictwa spreadowego". Artur Wiza, członek zarządu Getin Holding (grupy finansowej, do

Jak radzić sobie z drogim kredytem walutowym

od klientów raty bezpośrednio w walucie kredytu. Wcześniej było tak, że klient musiał zapewnić środki na rachunku w złotych, a bank na poczet raty przeliczał je na euro czy franki po swoim wewnętrznym, często horrendalnie wysokim kursie. Oczywiście klient na wysokość tego kursu nie miał żadnego

Spreadowy front banków się łamie? Niektóre promują... tanie franki!

przelicza raty na nasz kredyt. Jeszcze w styczniu średni spread walutowy stosowany wobec szwajcarskiej waluty wynosił 20 groszy, obecnie waha się w przedziale 23-24 grosze - wynika z wyliczeń porównywarki finansowej Comperia.pl. Efekt jest taki, że w Getin Banku ratę we wtorek spłaca się po kursie ponad

Polska giełda znowu mocno w dół. Uspokojenie na złotym

było paniki, ale WIG20 stracił na koniec dnia 3,2 proc., spadając do 1679 punktów. To najmniej od maja 2009 r. Mocno na wartości straciły banki. Największy - PKO BP - 5,5 proc., jego główny rywal Bank Pekao - 3,2 proc. Wycena BZ WBK spadła o 6,7 proc., a mniejszego Getin Noble Banku - o 8,5 proc

Przegląd prasy

--KPMG, ZBP: Firmy technologiczne największą konkurencją banków w ciągu 3 lat --Unibep zbuduje 92 domki w ramach parku wodnego za 14,6 mln zł netto --Getin Holding dokona odpisu wys. 19,77 mln zł w jedn. sprawozdaniu za 2018 r

Bankowcy o pomyśle szefa PKO BP ws. kredytów mieszkaniowych: To rewolucja

, patrząc historycznie. Dobrze, by tak poważne zmiany wprowadzać w sytuacji, gdy gospodarka wróci do równowagi, a nie teraz - konkluduje jeden z prezesów. Bank Szwajcarii obniżył stopy procentowe do - 0,75 proc. i przestał bronić kursu waluty. Od tej decyzji kurs franka utrzymuje

Automatyczne superplacówki bankowe już u nas. Widzieliśmy jedną z nich!

Azji, ale nawet tam będące jeszcze nowinką) to koncept testowany raptem od kilkunastu miesięcy, wygląda na to, że szybko trafią nad Wisłę. Pierwsza taka maszyna już stoi gotowa do uruchomienia w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy. Postawił ją tam Getin Bank. Ale Getin Point (bo tak nazwano

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Pozew zbiorowy frankowiczów

, u frankowiczów - bank. Żądana suma nie może przekroczyć 20 proc. wartości sporu. Bank Szwajcarii obniżył stopy procentowe do - 0,75 proc. i przestał bronić kursu waluty. Od tej decyzji kurs franka utrzymuje się powyżej 4 zł. To oznacza wzrost raty kredytu hipotecznego dla

Brexit. Czy przyspieszy repolonizację banków?

spadły "tylko" o 13 proc. We Włoszech tamtejszy potentat UniCredit (właściciel naszego Banku Pekao) stracił na wartości aż o prawie 24 proc. (do 13 mld euro), zaś w Niemczech Deutsche Bank zanotował zjazd o 17 proc. Kurs największego banku w Hiszpanii, Santandera, w ciągu kilku godzin spadł aż

Przegląd prasy

. --Prezes KGHM: Patrzymy spokojnie na obecne wahania kursów walut --OT Logistics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --Naimski: Naszym celem jest zastąpienie dostaw gazu z Rosji importem z Północy --Amerykańsko

Przegląd informacji ze spółek

euro z ubiegłorocznego zysku na dywidendę podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Wypłata wyniesie 0,47 euro na akcję i zostanie dokonana w dwóch ratach. Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów Rosji: Idea Bank

Duet NBP i BGK na rynku. Ale złoty w dół

Interwencja NBP na rynku walutowym - podaje TVN CNBC. NBP sprzedaje zagraniczne waluty na rynku. W ciągu kilku chwil kurs euro spadł z 4,46 zł do 4,42 zł. To piąta interwencja NBP w ostatnich miesiącach. Bank centralny jeszcze nigdy nie był tak aktywny

Czarne chmury nad pozwami zbiorowymi

klauzule. Chodziło w tym wypadku o klauzule dotyczące tego, po jakim kursie bank ma prawo przeliczać klientom franki na złote, ustalając wysokość comiesięcznych rat. Klienci twierdzą, że ten zapis był nieprecyzyjny (bank napisał, że będzie przeliczał waluty po kursie z bieżącej

Europejskie banki toną. Czy odchorują to ich polscy klienci?

niemiecki Commerzbank. Aż o ponad 5 proc. tąpnęły akcje PKO BP, a o 9 proc. - Getin Banku - nieposiadających zagranicznych udziałowców strategicznych. Żaden polski bank - co oficjalnie potwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego - nie ma też ani grosza ulokowanego w greckich obligacjach

Przegląd prasy

chętnych na blok w EC Żerań, m.in. Budimex i spółka Polimeksu --Zatrudnienie wzrosło o ok. 1,6% r/r w styczniu, płace o 3,3% wg analityków --Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut --Zysk netto Mercora z

Przegląd prasy

' --Getin Holding liczy na sfinalizowanie sprzedaży Carcade na początku I kw. 2016r. --Produkcja przemysłowa w listopadzie: +6,4% r/r, PPI: -1,89% r/r wg analityków --Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy do 159,3zł, nadal rekomenduje 'kupuj

Przegląd informacji ze spółek

funkcje przez minione 9 lat, podała spółka. Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Note - EMTN) o wartości 3 mld euro lub równowartości w innych walutach (USD, CHF lub PLN), podał bank

Co z tą Grecją? Notowania miedzi zdołowały KGHM

. Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji Getin Holdingu SA do "neutralnie" z "kupuj" i ściął ich cenę docelową do 3,5 złotego z 10,36 złotego. Zobacz wykres kursu akcji Getinu . UBS podwyższył cenę docelową dla Banku

Przegląd prasy

--KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc. --PRCH i EY: W Polsce było 11,9 mln m2 pow. handlowej na koniec I poł. 2018 r. --KNF obniżyła dodatkowy bufor na ryzyko kredytów walut. BOŚ do 0,5 pkt proc

Każdy chce przebić Pawlaka, czyli spreadowa burza pomysłów

(spread wynosił więc 11 gr), w Getin Banku kredytobiorcy byli zmuszeni wymieniać franka po... 3,44 zł. A spread - czyli wynagrodzenie banku za wymianę waluty - wynosił w tym banku aż 42 gr.! Jeden z czytelników "Gazety" przypomniał mi w piątek, że przed kryzysem średni spread wynosił w bakach 3

mBank obniża marże i prowizje kredytu samochodowego

rynku międzybankowym). Ale nie tylko od wysokości oprocentowania zależeć będzie miesięczna rata. Duży wpływ na ratę ma aktualny kurs euro. Rata kredytu wyrażona jest bowiem w europejskiej walucie. Jeśli euro będzie droższe, będzie trzeba przeznaczyć więcej złotych na ich zakup. Ponosimy więc ryzyko