geologiczne poszukiwania

Państwowy Instytut Geologiczny: wiercenie w łupkach bez szkód dla środowiska

Gleba, powietrze i woda są bezpieczne przy zgodnym z procedurami poszukiwaniu gazu łupkowego - wynika z badań Państwowego Instytutu Geologicznego.

Senat przeciw nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację prawa geologicznego i górniczego, zakładającą że postępowania w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, zakładającej że postępowania w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

; - rozpoznawanie, analizowanie i przewidywanie geozagrożeń oraz innych procesów geologicznych; - monitorowanie oraz wspieranie rozwoju nowych metod i technologii dotyczących: poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, pozyskiwania i przeróbki surowców

Popłynie gaz z angielskich łupków? Londyn zmienia zdanie po agresji Rosji na Ukrainę

Popłynie gaz z angielskich łupków? Londyn zmienia zdanie po agresji Rosji na Ukrainę

-Mogg, sekretarz biznesu i energii w rządzie Liz Truss, nowej premier Wielkiej Brytanii.  Już na początku września w swoim exposé premier Truss zapowiedziała, że jej priorytetem będzie bezpieczeństwo energetyczne. I z tego powodu zamierza zwiększyć poszukiwania nowych złóż gazu i ropy

PGNiG może rozpocząć poszukiwania węglodorów na Ukrainie na jesieni

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) utworzyło przedstawicielstwo na Ukrainie, a na jesieni może rozpocząć poszukiwania węglowodorów w tym kraju wspólnie z Energy Resources of Ukraine (ERU), poinformował prezes Jerzy Kwieciński

PGNiG szacuje zasoby złoża Mirocin na ok. 1 mld m3

energetycznego Polski i rozwoju lokalnych społeczności. Złoże Mirocin to kolejny dowód wyjątkowych kompetencji PGNiG w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Odkrycie dodatkowych zasobów gazu przedłuży eksploatację złoża o kolejne dekady" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie

PGNiG chce umożliwiać wykorzystanie gazu w przejmowanych ciepłowniach

. "Już teraz - poprzez PGNiG Termika - jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy

MŚ: Polska ma kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych na Atlantyku

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polska podpisała z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego 15-letni kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych na Oceanie Atlantyckim, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska skierowało do uzgodnień projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (PGG) oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. uproszczenie postępowań w związku z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i

PGNiG: Odpisy w upstream zmniejszą EBIT o ok. 0,77 mld zł w I kw.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, co pomniejszy skonsolidowany wynik operacyjny za I kw

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Prace prowadzone są w ramach koncesji "Międzyrzecze" na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie metanu z pokładów węgla. W ramach realizacji

PGNiG zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H

. "W segmencie poszukiwania i wydobycia przykładamy szczególną wagę do efektywności poszukiwań i zagospodarowania złóż. Efekt prac na złożu Paproć po raz kolejny pokazuje, jak pomocne przy tym jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych typu digital oilfield. Pozwalają nam dokładniej

NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

wnioski od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. "Program 'Udostępnianie wód termalnych w Polsce' będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych i kontynuować prace na rzecz budowy i modernizacji aktywów, podała grupa. "

PGNiG tworzy pełnowymiarowe przedstawicielstwo na Ukrainie

Resourcses of Ukraine (ERU) - porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne poszukiwanie węglowodorów na Ukrainie. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski

PGNiG: System 'Cyfrowego złoża' zwiększy efektywność obszaru wydobycia

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) opracowało Zintegrowany System Zarządzania Złożem (tzw. "Cyfrowe złoże"), którego celem jest optymalizacja działalności wydobywczej na wszystkich etapach - poszukiwania, rozpoznania oraz

PGNiG ma umowę z ERU ws. wspólnego poszukiwania węglowodorów na Ukrainie

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z ERU Management Services - spółką zależną Energy Resourcses of Ukraine (ERU) - porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne poszukiwanie węglowodorów na Ukrainie

NIK wnioskuje o poprawę nadzoru nad administrowaniem złożami surowców

. Konsultacje tego dokumentu mają się zakończyć w II połowie 2018 r. Dodatkowo Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy pracuje nad tworzeniem systemu informacyjnego Geoinfonet, który miałby być kompendium aktualnej wiedzy m.in. na temat złóż i koncesji na

Kosmiczne włamania. Czy z satelity można zrobić zakładnika?

Kosmiczne włamania. Czy z satelity można zrobić zakładnika?

W grudniu odbędzie się finał drugiej imprezy Hack-a-Sat (HAS2) organizowanej wspólnie przez Siły Kosmiczne oraz Siły Powietrzne USA. Armia chce zaangażować w ten sposób hakerów w białych kapeluszach w poszukiwanie luk w zabezpieczeniach satelitów. Białe kapelusze w odróżnieniu od czarnych poszukują

Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zakładający ułatwienia i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów. Za przyjęciem projektu

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na Podkarpaciu, z produkcją ok. 5 mln m3 rocznie

koncesji łącznej nr 21/97/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Lubaczów-Zapałów. Koncesja, która przyznaje PGNiG wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczych i eksploatację złóż węglowodorów na tym obszarze

PGNiG planuje 6 626 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.

poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - czytamy w raporcie

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

okresie zmieniały się kilkakrotnie (m.in. prawo geologiczne i górnicze) Według Izby, resort nie zabezpieczył w wystarczający sposób cywilnoprawnych interesów Skarbu Państwa w umowach o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i

PGNiG przedstawi model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku

wykorzystania biometanu na polskim rynku, - opracowanie modelu pozyskiwania biometanu, - obrót i dystrybucja biometanu (wybór modelu), - poszukiwanie alternatywnych sposobów wykorzystania biometanu (bio LNG, bio CNG, bio wodór

PGNiG uzyskał przemysłowy przypływ gazu na odwiercie Przemyśl-290

horyzontu gazowego VIII w eksploatowanym od kilkudziesięciu lat złożu Przemyśl. "Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację złoża przez

PGNiG i PAN inicjują współpracę przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk (PAN) przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych, szczególnie płynnych i gazowych węglowodorów kopalnych, podała spółka. PGNiG

Zimbabwe wyrzuca chińskie firmy wydobywcze z rezerwatów przyrody. Pomogła presja aktywistów

i badania geologiczne" - ostrzegała ZELA. Użytkownicy Twittera z Zimbabwe szybko rozpowszechnili hashtag #SaveHwangenationalpark. Co ważne, koncesja obejmowała tereny ze zbiornikami wody, z których korzystają dzikie zwierzęta. Aktywiści przekonywali, że wprowadzenie tam ciężkiego sprzętu

Spółka zależna EFE pozyskała teren pod drugą kopalnię bursztynu

. Discovery wydzierżawi 2,6 ha w gminie Krokowa obrębie Wierzchucino oraz obrębie Karwieńskie Błota w województwie pomorskim. Działki mają zatwierdzony projekt robót geologicznych poszukiwawczo-rozpoznawczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Spółka finalizuje

PGNiG chce rozpocząć prace 'w terenie' w ZEA we wrześniu

podpisali umowę, która umożliwia polskiej spółce poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w emiracie Ras al-Chajma. Zgodnie ze statystykami OPEC, cytowanymi wówczas przez PGNiG, udokumentowane zasoby węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynoszą prawie 98 mld baryłek ropy

PGNiG planuje pierwszy odwiert jako operator na Morzu Norweskim w II poł. 2019

pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na prospekcie poszukiwawczym Shrek na koncesji PL838. "PGNiG wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na prospekcie Shrek w nowej roli jako operator koncesji na Morzu Norweskim. Jest to

Spółka PGNiG będzie pomagać w eksploatacji złóż na Ukrainie

Według komunikatu Nadra Ukrainy memorandum podpisane ze spółką PGNiG przewiduje współpracę przy poszukiwaniach, ocenie i ewentualnej eksploatacji złóż gazu i ropy naftowej na Ukrainie. Polska i ukraińska firma będą mogły również wymieniać się informacjami geologicznymi

PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu

. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowoczesnych metod sejsmiki trójwymiarowej pozwoli odkryć obiecujące struktury geologiczne, w których w przyszłości zostaną wykonane odwierty poszukiwawcze za ropą i gazem" - skomentował Nishant Dighe, dyrektor generalny RAK Gas LLC i dyrektor generalny Urzędu ds

PGNiG: Geofizyka Toruń 1. w Europie wykorzystuje nodalny system akwizycji danych

realizację akwizycji danych sejsmicznych w technologii nodalnej w Niemczech. Będzie to największe badanie sejsmiczne w Europie pod względem liczby użytych nodów i wolumenu rejestrowanych danych sejsmicznych, podano. "Badania sejsmiczne są ważnym etapem poszukiwania

PGNiG: Trudno będzie w 2019 r. pobić wynik z ub.r., zwłaszcza w zakresie EBITDA

. "Kiedy jest wysoka cena ropy, jesteśmy zadowoleni z wyników segmentu poszukiwania i wydobycia, z kolei martwimy się wynikami obrotu i magazynowania" - zaznaczył prezes. W 2018 r. PGNiG odnotowało 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

PGNiG: Podwyżka taryfy powinna poprawić wynik segmentu obrotu i magazynowania

dystrybucyjnych, bo to w efekcie hamuje rozwój sieci" - dodał prezes. Według szacunkowych, danych w IV kw. 2018 r. na 1,35 mld zł EBITDA grupy złożyło się 1,06 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,33 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,42 mld zł w

PGNiG chce obniżyć jednostkowe koszty poszukiwań złóż o ponad połowę

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza obniżyć koszty jednostkowe poszukiwań i rozpoznania złóż węglowodorów "o więcej niż połowę", poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że udzielenie w 2014 r. KGHM Polska Miedź koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka nie stanowi pomocy państwa, podała spółka. "Decyzja

PGNiG przystąpiło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości dot. metanu z kopalń

wydarzenie. Dochodzimy do tej inicjatywy z dobrym rekordem i w dobrym towarzystwie Polskiego Instytutu Geologicznego, ale również z celem - po to, by zrealizować konkretny projekt: testowanie nowatorskiej metody wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM) w Gilowicach" - powiedział prezes PGNiG

Oferta PGNiG na udziały w bloku w ZEA uznana za najkorzystniejszą

poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, organizowanej przez Ras Al Khaimah Petroleum Authority, podało PGNiG. "Dotychczasowe doświadczenia PGNiG w poszukiwaniach ropy i gazu za granicą są bardzo dobre i przynoszą Spółce konkretne korzyści. Zjednoczone Emiraty

PGNiG ma umowę ws. poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ZEA

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC podpisali umowę, która umożliwia polskiej spółce poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w emiracie Ras al-Chajma, poinformowała spółka

PGNiG uczestniczy w prowadzonym przez Equinor projekcie Power-from-Shore

Szelfu Kontynentalnego do osiągnięcia celu zerowej emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku. Realizujemy go z naszymi partnerami na koncesjach. To ważne przedsięwzięcie dla firm zaangażowanych w poszukiwanie i wydobycie na szelfie. Poza korzyściami środowiskowymi działania te przełożą się na

Fitch podtrzymał ratingi BBB- PGNiG z perspektywą stabilną

w komunikacie. Ograniczeniem może być duża ekspozycja na ryzyko cenowe oraz, w mniejszym stopniu, ryzyko ilościowe w segmencie dostaw gazu, a także zmienność przepływów pieniężnych oraz ryzyko biznesowe w segmencie poszukiwań i wydobycia (56% skorygowanej EBITDA w 2017 r

PGNiG: Wydobycie gazu w kraju wyniesie ok. 3,8 mld m3 w 2018, w 2019 r. wzrośnie

;W 2018 r. będzie to ok. 3,8 mld m3, a w 2019 r. - nieco więcej" - powiedział Woźniak dziennikarzom po konferencji "Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu". W okolicach Kramarzówki PGNiG odkryło złoże gazu o zasobach

NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy na realizację projektów geotermalnych

. "W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 'Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych' do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 uzyskało pozytywną ocenę NFOŚiGW. 5

PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE

. "Na program przeznaczymy nawet do 4 mld zł wykraczające poza perpektywę strategii" - wskazał także. PGNiG planuje poszukiwać do akwizycji gotowych projektów wiatrowych lub z pozwoleniem na budowę. Jest także zainteresowane projektami fotowoltaicznymi. Projekty będą

PGNiG: Jeden spośród 5 projektów akwizycyjnych jest 'bliżej niż pozostałe'

spółkę PGNiG Upstream Norway ASprowadzi poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Morza: Północne, Norweskie i Barentsa). PGNiG posiada w Norwegii udziały w 20 koncesjach. Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNiG wydobyło w Norwegii 2,14 mld m3 gazu i

PGNiG wydobyło 2,14 mld m3 gazu w Norwegii od początku produkcji w tym kraju

poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Morza: Północne, Norweskie i Barentsa) i udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog. PGNiG prowadzi również prace nad zagospodarowaniem

EFE pozyskała koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż bursztynu

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Europejski Fundusz Energii (EFE) pozyskała koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż bursztynu w Możdżanowie, podała spółka. "Spółka przeszła już dwustopniową procedurę w urzędzie marszałkowskim

PGNiG: Prawie 60-proc. udział upstreamu w EBITDA to 'właściwa proporcja'

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Osiągnięty w okresie I-III kw. prawie 60-proc. udział segmentu poszukiwań i wydobycia w wyniku EBITDA do dobra proporcja, uważa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak. "Prawie 60

PGNiG spodziewa się wydobyć ok. 115 tys. ton ropy ze złoża Skogul do końca roku

jeszcze w 2020 roku wydobędziemy ze złoża Skogul ok. 115 tys. ton ropy. Współpracujemy z uznanym partnerem, z którym łączy nas bogate doświadczenie w poszukiwaniach i eksploatacji węglowodorów także na innych koncesjach. Bliskość istniejącej już infrastruktury wydobywczej korzystnie wpłynie na koszty

PGNiG: Testy na utratę wartości obniżą wynik operacyjny w IV kw. o 776 mln zł

wyniki operacyjne w IV kw. 2017 roku o ok. 776 mln zł, poinformowała spółka. "Powyższa kwota obejmuje: - odpis wartości środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów w PGNiG - 87 mln zł (segment poszukiwanie i wydobycie

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów

tam nowe metody poszukiwań. Planujemy w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwawcze i dopiero wtedy będziemy mogli określić potencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak

Orlen Upstream i PGNiG wykonają kolejny odwiert na złożu Miłosław E

horyzontalnych przyniosło bardzo dobre efekty we wcześniej wykonywanych odwiertach na tym terenie. Dzięki wykonaniu odcinków poziomych w innych odwiertach udało nam się zwiększyć poziom wydobycia z utworów czerwonego spągowca, który jest dla nas celem geologicznym projektu Płotki" - powiedział prezes Orlen

PGNiG UN wykona odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora

paliwa do naszego kraju" - powiedział prezes PGNiG SA Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. "Na rynku norweskim zamierzamy aktywnie uczestniczyć w kolejnych rundach koncesyjnych. Prowadzimy również negocjacje handlowe, by pozyskać nowe obszary do poszukiwania i

PGNiG rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego

Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. "PGNiG SA rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego w Gilowicach (woj. śląskie). Przez najbliższe tygodnie spółka będzie prowadzić prace wiertnicze w otworach Gilowice-1 i Gilowice-2H. Następnie

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka, podał KGHM Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie

PGNiG chce pozyskiwać kolejnych klientów zagranicznych

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nadal poszukuje nowych klientów za granicą, w tym na Ukrainie, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. "Oczywiście, każdy klient odbierający gaz, w szczególności na

PGNiG miało wstępnie 1,57 mld zysku netto, 2,67 mld zł EBITDA w I kw. 2018 r.

przez segment Poszukiwania i Wydobycia, 179 mln zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 763 mln zł w Dystrybucji i 401 mln zł w Wytwarzaniu. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 r. nastąpi w 23 maja br., podano także. PGNiG jest obecne na

PGNiG: W złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu

komunikacie. "Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe

W Turkmenistanie chcą zamknąć gazową "bramę do piekła"

popularnej wersji krater powstał w 1971 r., kiedy sowieccy geolodzy poszukiwali złóż ropy naftowej i gazu na pustyni Karakum. Musieli popełnić błąd, gdyż dowiercili się do kawerny, czyli pustej przestrzeni w skałach. I zaraz potem miał się zapaść grunt nad kawerną, pochłaniając urządzenie wiertnicze. Ponoć

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

wyzwaniem. Dlatego musimy poszukiwać nowych rozwiązań i jednym z nich może być metan z kopalni. Wydaje się, że poziom 1-1,5 mld m3 rocznie jest realny do osiągnięcia" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas uroczystości podpisania umowy w Krakowie. Prezes zaznaczył

PGNiG zakończyło aktywność w Iranie w październiku 2018 roku

konsekwencją wygrania przez PGNiG przetargu na koncesję na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w emiracie Ras al-Chajma ogłoszonego jeszcze w kwietniu 2018 roku. PGNIG informowało o wygraniu przetargu już 6 grudnia 2018 roku" - czytamy dalej. Wczoraj PGNiG poinformowało o

Grupa Miedzi Copper Corp. rozpoczyna ostatni etap prac na złożu 'Nowa Sól'

, rozpoczęliśmy ostatnią fazę przygotowań dokumentacji geologicznej złoża Nowa Sól w kategorii C1. To kategoria poziomu rozpoznania złoża pozwalająca na ubieganie się o koncesję na wydobycie. To przybliża nas do osiągnięcia głównego celu programu, tj. budowy nowego, zaawansowanego technologicznie kompleksu

Moodys podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną

, PGNiG posiada bardzo wysoką elastyczność finansową, która wynika z niewielkiego poziomu zadłużenia w stosunku do generowanych przepływów pieniężnych. Pozwoli to spółce sfinansować inwestycje w segmencie Poszukiwania i Wydobycia oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucji gazu. Agencja przewiduje, że

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

wewnątrz spółki. PGNiG planuje kontynuację dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia się od gazu rosyjskiego, a także poszukiwania nowych złóż gazu. "Chcemy budować wartość firmy, zdajemy sobie sprawę, że to wymaga dywersyfikacji działalności. Chcemy silnie wzmocnić obszar

PGNiG: Nabór do konkursu INGA przedłużony do 9 X, budżet wynosi 311 mln zł

wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln zł. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), PGNiG oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje takie obszary jak poszukiwanie, wydobycie

Strata netto Prairie zwiększyła się r/r do 6,9 mln USD w II poł. 2015 r.

wskazała, że do zwiększenia się straty netto przyczyniły się m.in. wydatki na poszukiwanie i wycenę w wysokości 2,36 mln USD oraz na rozwój biznesu w wysokości 954,18 tys. USD. Strata przed opodatkowaniem wyniosła 6,92 mln USD wobec 3,34 mln USD zysku rok wcześniej

PGNiG: Produkcję gazu z odwiertu w Turkowie oszacowano na 20 mln m3 rocznie

. "Na terenie zachodniej Polski PGNiG posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji łącznych oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od kilku lat spółka realizuje w tym rejonie intensywny program poszukiwawczy, obejmujący m.in. utwory czerwonego spągowca

PGNiG planuje 5,14 mld zł nakładów inwestycyjnych na 2017 r.

działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - czytamy w raporcie rocznym

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

. Fitch podkreślił również korzyści, jakie PGNiG odnosi dzięki poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Zdaniem agencji, własne wydobycie pozwala spółce nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, ale także ograniczyć ogólne koszty pozyskania gazu spowodowane wysoką ceną importu paliwa. Ponadto, zmienność

PGNiG Ventures planuje ok. 100 mln zł inwestycji w startupy w ciągu 6 lat

finansowaniu startupów w ich bardzo wczesnej fazie rozwoju. Dlatego wehikuł PGNiG Ventures zakłada inwestowanie w rozwiązania technologiczne znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji, czyli takie, które mają już pierwszych klientów, osiągają przychody i poszukują dalszego finansowania, zaznaczono w informacji

Grzegorz Strzelczyk został powołany na p.o. prezesa Lotos Petrobaltic

" - czytamy w komunikacie. Dr Gavin Graham pochodzi z Edynburga. W branży naftowej pracuje od 35 lat. Specjalizuje się w poszukiwaniu zasobów i zagospodarowaniu złóż. W trakcie swojej kariery realizował projekty wydobywcze na wielu kontynentach: w Azji, Afryce, Ameryce

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" ? czytamy w raporcie za

PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenie na koncesji Kamień Pomorski

na północy Polski" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie. "Lotos rozszerza swoje kompetencje w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na lądzie. Będziemy chcieli wykorzystywać je w kolejnych projektach typu onshore . Mamy

Szwecja nie chce być zależna od innych, poszuka cennych minerałów u siebie

człowieka. Drugi gracz na rynku to Australia, która oferuje surowce po znacznie wyższych cenach, ale z gwarancją dostawy, i wydobycie z poszanowaniem prawa. Raport opublikowany przez Szwedzką Służbę Geologiczną stwierdza, że "istnieje ogromne prawdopodobieństwo występowania w Szwecji grafitu, litu

PKN Orlen: Złoże Bystrowice zapewni 2 mld m3 gazu, wydobycie możliwe za 1,5 roku

. Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. "Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako grupa konsekwentnie realizujemy

PGNiG kupiło urządzenie do głębokich wierceń Bentec 2000 HP

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupiło od Bentec urządzenie Bentec 2000 HP do głębokich wierceń, podała spółka. "Urządzenie pozwoli spółce zintensyfikować poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na

PGNiG zakłada wzrost wydobycia gazu na Podkarpaciu do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r.

. "Gaz krajowy zawsze ma tę przewagę nad importowanym, że proces wydobycia jest pod pełną kontrolą. Zawsze jest też tańszy niż gaz z importu, dlatego nie należy z tego potencjału rezygnować" - powiedział Woźniak podczas konferencji "Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego

PGNiG planuje kontynuację inwestycji w wydobycie i elektroenergetykę

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje kontynuować inwestycje w poszukiwanie i wydobycie oraz w elektroenergetykę, bierze pod uwagę także akwizycje aktywów wydobywczych, podała spółka. "W

Polska planuje ogromne wydatki na szukanie surowców na dnie Atlantyku. Naukowcy: "Nie ma potrzeby"

Polscy badacze mają na dnie oceanu szukać siarczkowych rud metali. Po przetworzeniu ich będziemy mogli uzyskać miedź, złoto, srebro, platynę oraz pierwiastki ziem rzadkich. Chodzi o zabezpieczenie dla Polski zasobów tych surowców. W tym celu w grudniu 2016 roku Państwowy Instytut Geologiczny (PIG

Projekt ws. wydobycia węglowodorów na obszarach morskich skierowany do Sejmu

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE oraz poprawy bezpieczeństwa wydobycia węglowodorów na obszarach morskich został skierowany

PGNiG będzie poszukiwać możliwości akwizycji złóż w Norwegii w II poł. 2017 r.

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie poprzez spółkę PGNiG Upstream Norway (PGNiG UN) aktywnie poszukiwać możliwości nabycia aktywów produkcyjnych i w fazie zagospodarowania w Norwegii w II poł. 2017 r., podała spółka

PGNiG UI objęła udziały w kolejnej koncesji poszukiwawczej w Norwegii

. "Przyznanie koncesji przez rząd norweski, biorąc pod uwagę dużą konkurencję 25 spółek naftowych, jest potwierdzeniem rosnącej pozycji PGNiG UI w poszukiwaniach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zwłaszcza, że wśród głównych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych były wykonane przez PGNiG badania

PGNiG uzyskało przemysłowe przepływy gazu z dwóch otworów w woj. podkarpackim

komunikacie. "PGNiG SA wydobywa gaz ziemny na Podkarpaciu od ponad 60 lat, ale wciąż odkrywamy tu nowe złoża surowca. To między innymi zasługa niedawno opracowanej metody poszukiwań, która pozwala z dużą trafnością wyznaczać miejsca wykonywania odwiertów. Liczymy, że nowe

PKN Orlen i PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce

do jednych z najbardziej perspektywicznych regionów Polski pod kątem poszukiwań złóż gazu ziemnego. Pozytywny wynik uzyskany w trakcie testu potwierdza, że założona przez nas strategia w obszarze wydobycia sprawdza się. Sukcesywnie zwiększamy bazę zasobów w kraju, co korzystnie wpływa na

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

. Zmiany danych za II kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

Trybunał UE zakwestionował prawo dotyczące koncesji na wydobycie łupków

niedozwolonego uprzywilejowania podmiotów, którym przyznaje się na mocy Prawa geologicznego i górniczego pierwszeństwo do uzyskania zezwolenia na produkcję węglowodorów w okresie pięcioletniej wyłączności do wyników "poszukiwania i badań" geologicznych wykonanych na obszarze koncesyjnym. Wyrok jest

PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża Przemyśl

ze złoża wydobyto ponad 64 mld Nm3 gazu, podano także. Obecnie PGNiG posiada w kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Zmiany danych za I kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

NWZ Exalo Drilling powołało do zarządu Longinę Ruszczyk-Czajor i Piotra Gliniaka

Środkowo-Wschodniej. Powstała jako spółka celowa pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A., która następnie połączyła się z pięcioma spółkami działającymi w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym w ramach Grupy PGNiG. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

. "Nie ustajemy w poszukiwaniu innowacji. Dywersyfikujemy źródła ich pozyskiwania. Działania InnVento pozwalają nam na przefiltrowanie krajowego ekosystemu startupowego pod kątem rozwiązań na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W tej chwili 'pod skrzydłami' InnVento mamy 9 startupów, których projekty są

PGNiG dostosowało swój system zatrudnienia do doktoratów wdrożeniowych

będą obszaru poszukiwań i eksploatacji gazu i ropy naftowej" - podsumował Kroplewski. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w

"PB": Poszukiwania gazu łupkowego niezgodne z unijną dyrektywą?

Obowiązujące od 1 stycznia prawo nie uwzględnia niektórych zasad unijnej dyrektywy węglowodorowej. Wymaga ona, by koncesje dotyczące poszukiwania i wydobycia węglowodorów, między innymi gazu łupkowego, udzielane były w ramach przetargów. Tymczasem polskie przepisy dają

Liczba odwiertów w poszukiwaniu ropy i gazu spadła do 2 w br.

" - czytamy w gazecie. Jak poinformowała "Rz", PGNiG, które wykonuje najwięcej łupkowych odwiertów w Polsce, twierdzi, że poszukiwania to wyzwanie geologiczne i techniczne większe, niż się spodziewano. Plan grupy na ten rok zakłada wykonanie trzech odwiertów

PGE chce zamknąć transakcję sprzedaży udziałów w 2 spółkach offshore w III kw.

grudniu 2018 r. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2 545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50% udziałów w dwóch spółkach celowych, w których

Akcjonariusze PGNiG zdecydują o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu

- wiceprezesa ds. finansowych i Zbigniewa Skrzypkiewicza - wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia ze składu zarządu oraz pełnionych przez nich funkcji. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą

Darley Energy Poland chce ponad 4 mld zł odszkodowania za nieprzyznanie koncesji

nieprzyznanie jej przez poprzedni rząd koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych. Sporną koncesję otrzymał KGHM - mimo, iż DEP wystąpił o nią wcześniej. "Ponieważ polskie władze stale odmawiają rozpoczęcia konstruktywnego dialogu z nami, nie