generuje nadwyżkę

Sama fotowoltaika to może być za mało

Zmniejszanie wysokości comiesięcznych rachunków to cel niemal każdego gospodarstwa domowego. To powoduje, że coraz więcej osób patrzy w stronę paneli fotowoltaicznych. Aby jednak czerpać z nich największe korzyści, warto traktować je jako element większego systemu.

Kto dziś decyduje się na fotowoltaikę? Poznaj profil prosumenta instalacji PV

Kto dziś decyduje się na fotowoltaikę? Poznaj profil prosumenta instalacji PV

lub zdecyduje się na jej montaż do 31 marca 2022 roku rozlicza się w systemie upustów i nie płaci nic za wytworzoną przez siebie energię, a ponadto może magazynować nadwyżki w zakładzie energetycznym. 70-80% nadwyżki energii może później odebrać w ciągu roku całkowicie bezpłatnie. System opustów

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

zdywersyfikowana, a pozostałe dochody bieżące to głównie transfery z budżetu państwa (A- / Perspektywa Stabilna)" - czytamy w komunikacie. Fitch ocenił stabilność dochodów Torunia na poziomie średnim. "Oceniamy zdolność Torunia do generowania

Żywność zdrożeje nawet o 70 proc.? Eksperci nie dają szans na szybkie zbicie inflacji

Żywność zdrożeje nawet o 70 proc.? Eksperci nie dają szans na szybkie zbicie inflacji

stałej inwestycji, bo rolnik nigdy nie ma pewności, jakie zbierze plony. - Nowoczesny handel nie generuje marż na produktach świeżych. Zapewniam państwa, że te marże nie pozwalają pokryć nawet kosztów funkcjonowania spółki - powiedział Łukowski. Pozostałych panelistów także pytano o to, jak będzie

Dudek z IRG SGH: Liczba gosp. domowych zdolnych do oszczędzania będzie rosnąć

pracy, przyczyni się do lepszej zdolności oszczędzania. Mamy duży procent gospodarstw osiągających dochody z różnych źródeł, generowanenadwyżki. Natomiast nadwyżki te kwotowo są niewielkie, ale chodzi tez o to by zwiększała się powszechność oszczędzania" - powiedział również Dudek

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

gospodarki unijnej" - dodała. Przemysł samochodowy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki: przynosi 7% PKB Unii Europejskiej; zatrudnia 6% europejskich pracowników; generuje 12% wartości eksportu, dając nadwyżkę ponad 84,4 mld euro; corocznie inwestuje środki prywatne w

Czy polską gospodarkę uratują magazyny energii?

Czy polską gospodarkę uratują magazyny energii?

, jak i konsumentami energii elektrycznej wytwarzanej w należących do nich panelach fotowoltaicznych) magazynowanie nadwyżek energii nie oddawanej do sieci. Zachęca do tego obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku system ich rozliczania, mający na celu maksymalizację zużycia na własne potrzeby energii

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

przeciwieństwie do większości polskich miast z oceną słabą, zdolność Poznania do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniamy jako 'średnią' biorąc pod uwagę fakt, że Miasto posiada elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z tytułu opłat za usługi komunalne

Talanx podniósł cel ROE do co najmniej 800 pb powyżej stopy wolnej od ryzyka

. "W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa Talanx odnotowała znacznie silniejszy wzrost niż jej konkurenci i prawie zawsze generowała atrakcyjne zyski przy stosunkowo niskiej zmienności. Na tym sukcesie bazujemy. W dalszym ciągu zwiększamy rentowność dywizji i rozpoczynamy inicjatywy rozwojowe w sektorze

"The New York Times": Jak uciec przed gazową kosą? Niemiecki przemysł przestał zaklinać rzeczywistość

"The New York Times": Jak uciec przed gazową kosą? Niemiecki przemysł przestał zaklinać rzeczywistość

generować wystarczającą ilość energii pozwalającą na utrzymanie działalności firmy. Nie każda niemiecka firma może sięgnąć po takie rozwiązania. Dla tych, którzy nie mają bezpośredniego połączenia ze źródłem energii, wyjściem jest ograniczenie produkcji i znalezienie sposobów dzielenia się zasobami. Zimą

Brand24 chce złożyć prospekt wz. z przejściem na GPW z NC w I kwartale 2019

będzie generować wystarczające nadwyżki" - dodał Kozłowski. Środki z IPO Brand24 wykorzystuje na rozwój sprzedaży i produktu monitoringu treści w internecie. Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie

Unibep wyemitował obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł

generowane nadwyżki w kolejne projekty deweloperskie w Warszawie i Poznaniu" - powiedział wiceprezes Unibep Sławomir Kiszycki, cytowany w komunikacie. Celem emisji jest zwiększenie zdolności finansowych spółki oraz grupy w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych

A gdyby w Polsce rząd zamroził ceny żywności? "Szara strefa, bankructwa, braki towarów"

A gdyby w Polsce rząd zamroził ceny żywności? "Szara strefa, bankructwa, braki towarów"

koszty zakupu, bo nie tylko generowaliby straty, ale też naruszali obowiązujące przepisy, które zabraniają takich praktyk.  Na dłuższą metę regulacja cen spowoduje brak żywności na rynku, reglamentację i rozwój szarej strefy. - Niezależnie od ustroju ceny wyznacza rynek. Jeśli nie da się legalnie

Artifex Mundi chce realizować 3-4 premiery gier premium rocznie

- wydawniczy gier premium, przekładający się na 3-4 premiery nowych gier rocznie, który najpóźniej już w 2019 r. może nie tylko samofinansować rozwój segmentu, ale również generować atrakcyjne nadwyżki finansowe" ? dodał prezes. Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier

JSW ma umowę ws. utworzenia funduszu stabilizacyjnego z PGE TFI i Altus TFI

ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej JSW" - czytamy w komunikacie. W okresach koniunktury na rynkach węgla, JSW zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być

Fitch podniósł rating województwa mazowieckiego do A-, perspektywa stabilna

postępowania ostrożnościowego dotyczących ograniczeń w zadłużaniu się, uzasadniono. "W latach 2017-2020 oczekujemy, że województwo będzie generować nadwyżki budżetowe, które pozwolą mu na dalszą redukcję długu. Zgodnie z naszą prognozą zadłużenie bezpośrednie Mazowieckiego

Glapiński: NBP przedstawi RPP propozycję zmiany zasad tworzenia rezerwy

wyniku finansowego najbardziej zmiennego elementu, jakim są różnice kursowe. O ile do tej pory rezerwa była tworzona z całej nadwyżki przychodów nad kosztami, o tyle propozycja zarządu NBP zakłada, że do tworzenia rezerwy wykorzystywane byłyby tylko dodatnie różnice kursowe netto ujęte w wyniku

Gorenje pozyskało 27 mln euro z emisji 10-miesięcznych papierów dłużnych

finansowanie działalności. Na początku roku firma ma wysokie potrzeby finansowe. W ciągu roku ta tendencja ulega osłabieniu, aż do IV kw. roku kiedy generuje nadwyżki" ? czytamy w komunikacie. Wraz z ubiegłoroczną emisją 5-letnich papierów, Gorenje pozyskało w ostatnich

Inflacja nam niestraszna, koronawirus też. PKO BP publikuje optymistyczne prognozy

Inflacja nam niestraszna, koronawirus też. PKO BP publikuje optymistyczne prognozy

poziomie taktycznym, między Pekinem a Waszyngtonem w sprawie wojny handlowej. Przede wszystkim zagrożenie, jakie generuje wirus, dotyczy zaburzenia globalnych łańcuchów produkcyjnych. Rola Chin, jako centrum produkcyjnego światowej gospodarki, wyraźnie zmalała. W zasadzie chiński przemysł staje w miejscu

PIE: Polska awansowała na 6. największego partnera handlowego Niemiec

konferencji prasowej. Przedstawiciel PIE przypomniał, że według danych GUS eksport do Niemiec stanowił w 2018 r. 29,2% polskiego eksportu towarów, import - 22,4%. Nadwyżka w obrotach z Niemcami sięgnęła w 2018 r. 13,7 mld euro. W 2018 r. Polska pod

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

mazowieckiego spada od 2014 r., co jest spowodowane nadwyżkami budżetu oraz wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego dotyczących ograniczeń w zadłużaniu się. W latach 2018-2021 oczekujemy, że Województwo będzie generować nadwyżki budżetowe, które pozwolą mu na dalszą redukcję długu. Zgodnie z

Play miał 253,8 mln zł zysku netto, 644,3 mln zł skor. EBITDA w II kw. 2019 r.

poziomie 170 mln zł (-44,4% r/r), zgodne z oczekiwaniami odzwierciedlając przede wszystkim wyższe gotówkowe nakłady inwestycyjne, ujemną zmianę w kapitale obrotowym oraz znacznie wyższe zapłacone podatki w tym okresie, z nadwyżką kompensując poprawę skorygowanej EBITDA. W pierwszym półroczu wartość FCFE

Eksport i import Chin wzrosły w listopadzie silniej od prognoz

Kowalczyk, starszy ekonomista i strateg Credit Agricole w Hongkongu. - Nadwyżka handlowa z USA wyniosła 16,76 mld dol., co pokazuje, że większa część całej nadwyżki handlowej Chin jest generowana przez USA. Zwiększy się więc presja USA na Chiny w kierunku umocnienia juana

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

. przychody operacyjne osiągnęły 1 755 mln zł (-0,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 11,9%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 14,4%. W rezultacie w pierwszych sześciu miesiącach roku przychody wyniosły 3 499

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

politykę pieniężną. Teraz niemieckie towary eksportowe wygrywają z greckimi czy włoskimi pod względem konkurencyjności. W latach poprzedzających pandemię Niemcy wyhodowały gigantyczną nadwyżkę w handlu, która w porywach osiągała 8 proc. PKB. Obecnie spadła do 2 proc. PKB (ok. 84,4 mld euro), co kwotowo i

Best objął większościowy udział w spółce Best Capital Italy

wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami, na zasadach ściśle określonych w prawie włoskim, podano również. ?Struktura ta zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez Best Capital Italy będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącymi do grupy

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

niezbędna Dla zapewnienia obsługi tego bezprecedensowego długu UE musi znaleźć sposób, aby generować nadwyżkę ok. 15 miliardów euro rocznie do końca okresu pożyczkowego (kwota ta w kolejnych latach będzie oczywiście indeksowana). Unijny budżet w 99 proc. tworzą tzw. zasoby własne, do których zaliczają się

Bunt księgowych. Jest instrukcja, co mają robić, krok po kroku. Rząd będzie niezadowolony

związku z tym sugerujemy wstrzymanie się z wypłacaniem wynagrodzeń za styczeń aż do ukazania się nowej wersji programu. Możliwość dokonywania zwrotu nadwyżki zaliczki pobranej w dniach 1-7 stycznia pojawi się na przełomie stycznia i lutego" - pisze do swoich klientów InsERT.  Branża jest

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

perspektywa odzwierciedla solidne wyniki gospodarcze i fiskalne Polski oraz wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo, ze podwyższymy ratingi Polski w ciągu następnych 24 miesięcy. Podnieślibyśmy ratingi, jeśli gospodarka nadal rozwijała się w szybkim tempie, bez generowania dużych potrzeb co do finansowania

Droga żywność to problem nie tylko klientów. Sklepikarze też mają duży problem

. Jesteśmy szóstym największym producentem żywności w Europie i samowystarczalnym we wszystkich podstawowych dla bezpieczeństwa żywnościowego kategoriach. Wiceprezes PFPŻ przypomina, że mamy wysoką nadwyżkę w eksporcie pszenicy, wynoszącą 3,8 mln ton rocznie. Mimo to kupno chleba za 10 zł jest realną wizją

W Niemczech płacą konsumentom za zużycie prądu

, zachmurzenia, siły wiatru. Dlatego sceptycy podnosili, że OZE zawsze będą mieć znikomy wpływ na dostarczanie energii w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Okazuje się jednak, że nie mieli racji. Do 2050 roku Niemcy planują czerpać 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych. W Danii już teraz prąd generowany

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank: a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1

Toksyczne opcje wróciły

. W Grecji trwają dyskusje na temat pierwszego pakietu reform i ich oceny. Problemem tego kraju jest obecnie konieczność generowania nadwyżki budżetowej. Nadwyżka ta generowana jest kosztem kolejnych obciążeń podatków. W rezultacie spada konsumpcja a wzrost gospodarczy jest mizerny. Ograniczenia w

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 799,9 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 1 807,2 mln zł rok wcześniej, dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%. W całym 2019 r. spółka miała 866,9 mln zł skonsolidowanego

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła politykę dywidendową

w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany, - możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej

Apator podtrzymuje prognozę, wciąż widoczny wpływ Apator Rector na wynik

. "Daliśmy sygnał, że prognoza może nie być wykonana, że względu na to, że wpływ Rectora na wyniki nadal jest bardzo widoczny. Mamy pewne nadwyżki, które jesteśmy w stanie do końca roku utrzymać bądź powiększyć. Od gry tych dwóch sił zależy, czy prognoza zostanie wykonana czy nie" ? powiedział

Mediacap celuje w pozycję największego niezależnego podmiotu na rynku marketingu

przeznaczenie zysku w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy, podano również. ?Skierowanie przez zarząd do WZ wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych, w tym

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

), ale plus po stronie inwestycji (czyli jako napływ, czego autorzy nie uwzględnili, bo zapewne nie znają szczegółów bilansu płatniczego). Te zyski zostają u nas, a nie odpływają". Morawski dodaje w swojej analizie, że podejrzewa, że do salda zysków spółek nie zaliczyli zysków generowanych przez

Capital Park: Ponad 80% portfela nieruchomości generuje przepływy

rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,72 mln zł w porównaniu z 51,66 mln zł rok wcześniej. Spółka zrefinansowała na początku IV kw. kredyt na projekt Eurocentrum, w konsekwencji w kolejnych okresach spodziewamy się nadwyżek finansowych generowanych

PKN Orlen wybierze dostawcę siłowni wiatrowych dla swoich stacji paliw

koncernu, podano także. "Wytworzona energia w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana na potrzeby własne stacji paliw. Ewentualne nadwyżki mogą zostać wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej. Instalacja pilotażowych siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu i mocy do 40kW

FAM GK zwiększyła zysk netto o 626% r/r w I kw. 2016 r.

jego usługowy charakter działalności pozwala na generowanie istotnych nadwyżek finansowych, którymi możemy dzielić się z akcjonariuszami. Udało nam się obniżyć koszty stałe, podnieść efektywność i zwiększyć wolumen cynkowanej stali. Wyniki I kwartału potwierdzają skuteczność naszych działań"

IKEA wprowadza do swojego asortymentu instalacje fotowoltaiczne

w bardziej zrównoważony sposób w ich własnych domach. Panele fotowoltaiczne to inwestycja, która nie tylko pozwala generować energię, ale również przynosi oszczędności" - powiedziała prezes IKEA Retail w Polsce Anna Pawlak-Kuliga, cytowana w komunikacie. Korzystając

Nie ufajcie wielkim koncernom. Nie wierzcie w listy firm wycofujących się z Rosji

spółka generuje i generować będzie na rosyjskim rynku.  Rosja będzie nacjonalizować majątek zagranicznych firm? W 2013 roku raper Łona wypuścił piosenkę "Nie ufajcie Jarząbkowi". Aż chciałoby się sparafrazować tę piosenkę do haseł: "nie ufajcie Coca-Coli", nie ufajcie McDonald's

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

, dodatkowo przez aprecjację złotego wartość zadłużenia walutowego wyrażonego w złotych zmniejszyła się w porównaniu z 2017 r. o 2,4%, tj. o 3,1 mld zł do 127,9 mld zł. "Szybki rozwój budownictwa generuje cykl - dynamika kredytów idzie do góry, ale nie szybuje, mimo niskich

Zysk netto JW Construction wzrósł r/r do 24,98 mln zł w 2016 r.

- dzięki spłacie obligacji z generowanych nadwyżek gotówkowych dług netto zmalał o ponad 100 mln zł" - podano również. J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich

Morawiecki: Domknięcie luk w VAT i CIT może wygenerować nadwyżkę budżetową

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Domknięcie luki podatkowej związanej z podatkiem VAT i podatkiem CIT może wpłynąć na zmniejszenie deficytu budżetowego, a nawet wygenerować nadwyżkę w ciągu kilku lat, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Według niego

Będzie boom na fotowoltaikę. Powód? Ceny energii wzrosną nawet dwukrotnie

automatyczne rozwiązania do dzwonienia przy użyciu botów głosowych, to była innowacja. Polskie prawo nie reguluje tej kwestii. Bot nie musi się przedstawiać i mówić, że jest botem. Rzeczywiście, ta technologia jest obecnie mocno nadużywana. Bot nie generuje dużych kosztów, w przeciwieństwie do człowieka

Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną

realizowanych inwestycji, oraz prognozowany wzrost zadłużenia spółek miejskich. Ratingi uwzględniają także utrzymującą się presję na wydatki operacyjne" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch nadwyżka operacyjna Torunia w latach 2014-2016 będzie wynosiła średnio 14% podobnie do

MR: Najszybciej w I-XI wzrósł eksport produktów metalurgicznych i chemicznych

na drugi i trzeci najważniejszy nasz rynek eksportowy, tj. czeski (7,7%) oraz brytyjski (5,4%). W obrotach z UE generujemy pokaźną nadwyżkę, która po 11 miesiącach ub.r. wyraźnie się zwiększyła (o 4,4 mld euro) do 38,2 mld euro" - czytamy dalej. Tendencja do

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br.

. Największe wydatki na import w okresie czterech miesięcy 2020 r. generowały: żywiec, mięso i przetwory (1 mld euro), owoce i przetwory (0,8 mld euro), ryby i przetwory (0,7 mld euro), warzywa i przetwory oraz ziarno zbóż i przetwory (po 0,6 mld euro), kawa, herbata i kakao, a także nasiona roślin oleistych i

Sąd jak fabryka śrubek. A protokolant na płacy minimalnej nie budzi współczucia [PROTEST PRACOWNIKÓW SĄDÓW]

miesięcznie. Wszechobecne statystyki, które generują ogromne liczby godzin pracy tysięcy pracowników w całym kraju. Co miesiąc wyznaczony pracownik wydziału musi zebrać informacje dotyczące działania sądu i przekazać je do sądu wyższego szczebla. Ten zbiera swoje, wysyła to razem do apelacyjnego

Ekoenergia opłaca się samorządom. Nie tylko dlatego, że żyjemy zdrowiej

przekazują również do sieci). Po co? Kumięga wylicza, że ściślejsza współpraca niezależnych podmiotów wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne regionu, a przede wszystkim – dzięki efektywniejszemu zagospodarowaniu nadwyżek – zapewni oszczędności firmom i mieszkańcom. – W skład

Niechciany węgiel Polskiej Grupy Górniczej. Będą likwidacje kopalń?

ona do Polski szerokim strumieniem, bo był tańszy niż ten produkowany w naszych elektrowniach. Na rynkach ościennych, w tym w Niemczech, jest więcej energii produkowanej z tańszych odnawialnych źródeł, więc przy nadwyżkach energii z OZE jej ceny spadają. - Jesteśmy tak naprawdę beneficjentem

Kondycja dolara, interesy w Europie. Na czym zależy Amerykanom, kiedy mówią o roli Chin w wojnie w Ukrainie?

zagranicznych operacji tej firmy. Dla Apple rynek Państwa Środka generuje 19 proc. przychodów koncernu, ale przede wszystkim jest niemożliwą do zastąpienia bazą produkcji w zasadzie wszystkich produktów sygnowanych logo z jabłuszkiem. Są takie firmy jak CATL, który dostarcza baterie wszystkim producentom

Przegląd informacji ze spółek

14 gier z planu wydawniczego głównie w I kw. 2020 na łącznie 2,28 mln zł netto, wynika z komunikatu spółki. W roku 2020 firma ma być w stanie generować istotne nadwyżki finansowe. AWT Rekultivace z Grupy PKP Cargo International podpisała umowę na wykonanie systemu

AmRest zwiększył liczbę restauracji o 35 w I półr. nie wyklucza akwizycji

nadwyżek środków finansowych generowanych na tym rynku. "Drugim filarem budowania skali i wartości firmy pozostaje rozwój nowych rynków i marek. Nie wyklucza się zatem, że akwizycje atrakcyjnych podmiotów spełniających strategiczne kryteria Grupy mogą stanowić dodatkowe

O czym powinien wiedzieć wynajmujący mieszkania. Obsługa, fiskus i procedury

zmaksymalizowane i uda nam się uniknąć wielu zagrożeń. - Wyspecjalizowana firma przejmuje na siebie znakomitą część obowiązków związanych z obsługą wynajmowanej nieruchomości i generowaniem z niej systematycznego przychodu. Zajmie się m.in. znalezieniem najemców, przygotowaniem i zawarciem umowy z najemcą

Legimi prognozuje 10,95 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto w 2018 r.

ramach publicznej emisji akcji serii B i C, zarząd Legimi zdecydował o zawieszeniu rozmów z partnerami niemieckimi i chińskimi i, tym samym, odroczeniu realizacji planów ekspansji zagranicznej do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania lub do momentu generowania przez spółkę stabilnych i

Podatek majątkowy uderzy w emerytów. Trzeba zacząć od opodatkowania spadków

dwa. Pierwszy to dodatkowe wpływy fiskalne, drugi to zmniejszenie nierówności majątkowych. Oszacowałem, na ile udałoby się je spełnić w Polsce. Założyłem dwa warianty. W pierwszym opodatkowany zostałby majątek powyżej 1 mln zł. Podkreślmy: podatek w wysokości 0,5 proc. dotknąłby tylko nadwyżki, tego

Marki własne sieci znikną? Premier Morawiecki chce pod flagą biało-czerwoną wywołać wojnę handlową z UE

ponad 70 proc. obrotu generuje na produktach pochodzących od polskich dostawców. Pomijam również, że wspomniani polscy dostawcy eksportują towar do zagranicznych sklepów. W portugalskich sklepach Pingo Doce (należących do właściciela Biedronki) można dajmy na to kupić polskie jabłka. Kilogram kosztuje

NBP: Rynek mieszkaniowy był nadal w fazie ekspansji i wzrostu cen w II kw. br.

generuje nadwyżki finansowej dla właściciela. Roczna sprzedaż mieszkań i kontraktów na ich budowę na 6 największych rynkach pierwotnych w Polsce pozostała na poziomie poprzedniego kwartału i wyniosła ok. 62,4 tys. Zapas niesprzedanych mieszkań (oraz kontraktów na ich budowę) na

Co zostanie z obietnic Dudy? Rachunek za poparcie wystawia PiS

prezydent pamięta o krucjacie, którą zapowiedział przeciw sklepom. - Duże sieci handlowe w Polsce zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował

Soho Development zainteresowane fuzją z większym podmiotem, może samo przejmować

. Na razie jednak jest bliższe podjęcia decyzji o przeznaczeniu nadwyżek finansowych na skup akcji własnych, jeśli znajdzie to akceptację akcjonariuszy. "W bieżącym roku notujemy bardzo dobrą sprzedaż mieszkań, więc koncentrujemy się na przyspieszeniu terminów budowy

Grecja sobie sama nie poradzi

poradzą i przy tak dużym tempie kurczenia się gospodarki za 2 lata mogą się obudzić z długiem na poziomie 200 proc. PKB. Grecy mają nadwyżkę pierwotną - wyłączając bardzo duże koszty obsługi długu generują obecnie małą nadwyżkę budżetową. To kolejny argument, by dać im szansę na świeży start poprzez

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

wysoką inflacją, sprawiać będzie, że nieruchomości nadal będą postrzegane przez Polaków jako atrakcyjny sposób lokowania nadwyżek finansowych, a jednocześnie bardzo dobra - wypracowana w poprzednich latach - sytuacja finansowa deweloperów i niewielka nadpodaż nie skłania do obniżek cen na rynku

mBank: 1 mld zł zysku netto w 2016 r. staje się coraz pewniejszy

wciąż przynoszą do nas swoje nadwyżki finansowe" ? dodał. Stypułkowski uważa, że Program 500+ wpłynął na większą zdolność kredytową i mozliwość spłacania zobowiązań przez wielu klientów. "Szybciej nam rosną nam środki na rachunkach bieżących niż na depozytach

InviPay przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, planuje ekspansję zagraniczną

średnich przedsiębiorstw, które generują już ponad 50% PKB. Mało kto jednak wie, że aż 81% z nich nie otrzymuje na czas płatności z tytułu faktur sprzedaży. Szacuje się, że roczny koszt niedotrzymywania terminów płatności w skali gospodarki przekracza 100 mld zł. InviPay wychodzi naprzeciw tej blokadzie

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

Firmy są zamykane na skutek różnych okoliczności. Zwykle jednak kończą działalność, gdy nie radzą sobie na rynku i zamiast zysków generują długi. Ostatnie miesiące niestety sprzyjają takim zdarzeniom. Co nas czeka po tym, jak będziemy musieli zlikwidować własną firmę? Likwidacja firmy Jak wyjaśnia

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

straty operacyjnej i 2,1 mln zł straty netto w 2018 r. W tym wariancie w 2022 r. spółka będzie miała 37,04 mln zł przychodów, 0,45 mln zł zysku operacyjnego i 0,37 mln zł zysku netto. "Wobec wynikającej z powyższych prognoz zdolności spółki do generowania nadwyżki środków

"Oszczędzanie pieniędzy jest dla bogatych. Biedny kupuje na zapas, póki go jeszcze stać". Jak się żyje za pensję minimalną?

początku tego roku straciłam pracę i przez trzy miesiące nie mogłam znaleźć nowej. W końcu wzięłam to, co było, żeby nie generować kolejnych długów, a zacząć spłacać obecne zadłużenie u własnej matki, która zresztą wytyka mi je przy każdej okazji. Jestem jej winna jeszcze 7000 zł i szczerze mówiąc

KPMG: 18% firm rolno-spożywczych planuje przejęcia, by zwiększyć eksport

, wynika z najnowszego badania firmy KPMG KPMG. "Eksport jest ważnym elementem stabilizującym rynek krajowy - produkcja żywności rośnie szybciej niż popyt na nią, w związku z czym nadwyżki lokowane są na rynkach zagranicznych. Na eksport kierowane jest już ponad 40

Prezes R22: Naszym celem jest awans do mWIG40 w ciągu 2 lat

należą do managerów zarządzających tym obszarem, dzięki czemu są bezpośrednio umotywowani do pracy nad dalszym wzrostem przychodów i rentowności. "Specyfika naszego biznesu, w szczególności usług hostingowych sprawia, że mamy wysoką zdolność generowania gotówki. W samym II

NBP: Rynek mieszkaniowy bez nadmiernych napięć w II kw. 2017 r.

. przekroczono poziom sprzedaży mieszkań ze szczytu poprzedniego cyklu. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości, jednak pojawiły się sygnały, które mogą świadczyć o narastaniu nadwyżki popytu nad podażą. [...] Finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem

Witaj w kapitalizmie nadzoru. Jak Facebook i Google stworzyły gospodarkę pasożytniczą

dane o użytkownikach wpisujących słowa kluczowe, z których część wykorzystywała do poprawiania swojej wyszukiwarki (a później np. do usprawnienia Tłumacza Google’a), ale nie wiedziała, co zrobić z resztą. Ten nadmiar danych, pierwotnie niepotrzebnych, Zuboff nazywa nadwyżką behawioralną. Później

Projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu skierowany do konsultacji

Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport" ? czytamy w komunikacie. W opinii ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zainicjowany przez ME Projekt rozwoju

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

wartości eksportu (2,23 mld euro, o 3% więcej). Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld euro, o 2% więcej), ryb i ich przetworów (2,1 mld euro, o 12% więcej) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld euro, o 8% więcej) i owoców

MFW: Grecja jest dopiero w połowie drogi do wyjścia z kryzysu

greckich reform o dwa lata, do 2016 roku. Celem jest osiągnięcie w 2016 roku nadwyżki pierwotnej na poziomie 4,5 proc. PKB. To oznacza, że bez uwzględnienia kosztów obsługi zadłużenia greckie finanse publiczne będą generowały nadwyżkę w wysokości 4,5 proc. PKB. Tak duża nadwyżka ma umożliwić obniżenie

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

przychodów budżetu. Z racji wcześniejszych wydatków. Natomiast muszą one być generowane w innych miejscach niż opodatkowanie pracy. I wiem, że wiele teraz się mówi o uszczelnianiu wpływów z podatku od firm, czyli CIT. Ale te dwa ostatnie tytuły dochodów państwa, czyli PIT i CIT to są konstrukcje nie do

PBA zaskarży KNF o przewlekłość ws. udzielenia zgody na rozpoczęcie działalności

przystąpią do IPS. "Dlatego banki, które nie miały wpływu na jakiekolwiek zmiany w BPS postanowiły utworzyć nowy bank zrzeszający, który będzie wypełniał funkcję zrzeszeniową i nie będzie generował ryzyka, a także nie będzie konkurował na rynku z bankami spółdzielczymi, a w

Jankowiak z PRB: PKB przyspieszy do 3,8% w 2017 r., spowolni do 2,9% w 2018 r.

z sięgającej około 5 mld zł ponad plan nadwyżki z wpłaty z zysku NBP za ubiegły rok, która nie była ujęta w budżecie. To jest taki bufor wynoszący około 5 mld zł i w tych granicach możemy się poruszać jeśli chodzi o ubytek w dochodach" - powiedział w rozmowie z ISBnews Janusz Jankowiak

Koronawirus. Tarcza czy zasłona dymna? Pytamy ekspertów

dochody nie podlegają wahaniom koniunktury. Najbardziej zagrożeni są pracownicy nieetatowi, oni muszą dostać wsparcie. Nie wygospodarowaliśmy żadnych nadwyżek w czasie koniunktury. Gorzej, wszystkie fundusze, które mogłyby służyć na czarną godzinę, zostały wydrenowane. Rząd jest więc skazany na

Europa przechodzi zieloną rewolucję, a Polska walczy o elektrownie węglowe. Ile tracimy, hamując rozwój OZE?

źródła wytwórcze należy rozwijać. Analitycy przewidują, że do 2040 roku w wytwarzanie energii z OZE inwestowanych będzie 72 proc. wszystkich środków w tym sektorze: na paliwa kopalne i atom będzie szło 2,8 mld dol., tyle samo na fotowoltaikę, a 3,3 mld dol. na energię wiatrową. Spowolnienie? OZE generują

Asseco Poland: Firmy oczekują od banków głównie bezpieczeństwa, cenią innowacje

jeśli chodzi o ludzi. Doradca musi mieć zagregowane narzędzia, które w zagregowany sposób pokażą działania klienta w różnych kanałach oraz ogólną sytuację firmy, np. dzięki generowanym raportom na temat firmy. Szczebel zarządzający wymaga od doradcy tego, aby potrafił zasugerować, jakie produkty będa

Budżet w Sejmie. "Racjonalny, z wrażliwością społeczną" czy "PiS bierze miliony, a wszystko drożeje"?

pompowanie pieniędzy tam, gdzie to politycznie się opłaca. Posłów opozycji uderzyło przede wszystkim to, że w czasach gospodarczej prosperity Polska nie stara się budować poduszek zabezpieczających na gorsze czasy.  - Czesi, Niemcy mają nadwyżkę budżetową. My też moglibyśmy ja mieć, ale pieniądze

Dlaczego PiS tak się boi wygranej Trzaskowskiego i rozrzuca pieniądze wywrotkami?

zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy - mówił w maju w Polskim Radiu Duda. Ten protekcjonizm dla polskiej gospodarki, która żyje z eksportu żywności

NBP: Względnie wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego może się utrzymywać

wpłynął wzrost dochodów z pracy oraz utrzymujące się względnie wysokie dynamiki nadwyżki operacyjnej brutto i świadczeń na ubezpieczenia społeczne, podano także w raporcie. "Stopa oszczędzania w III kw. 2014 r. po korekcie sezonowej wyniosła 1,3% wobec 1,8% w poprzednim

Sztuka łapania spadających noży

private equity z naszego regionu znajdują się obecnie spore nadwyżki środków gotowych do zainwestowania w ciekawe projekty. Z punktu widzenia Polski wiele wskazuje na to, że w 2016 roku nie trzeba będzie takich okazji szukać daleko, ponieważ sporo szans pojawi się właśnie nad Wisłą

Aplikacje, dzięki którym sam możesz walczyć ze zmianami klimatu

można by lepiej wykorzystać, jeśli nasza dieta zawierałaby mniej mięsa. GreenLove dostępne jest na Androida i na iOS . 3. Foodsi Foodsi to aplikacja, której ideą jest sprzedaż jedzenia o krótkiej przydatności do spożycia. Zasada jest prosta - restauracje, które mają nadwyżki dań z krótkim terminem

ISW: Marynarka Wojenna powinna być kluczowym klientem przemysłu stoczniowego

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - W przypadku prawdopodobnej zapaści części podmiotów sektora stoczniowego w Polsce trwałe straty dla gospodarki sięgną średniorocznie kwoty ok. 4,7 mld zł ? pomniejszonych przychodów branży oraz wpływów podatkowych generowanych dotychczas do

Sielewicz, Coface: Wojna celna Chiny-USA może pośrednio uderzyć w polski eksport

miesięcy cła zostały przede wszystkim wymierzone w Chiny, z którymi Stany Zjednoczone mają ujemne saldo wymiany handlowej. W przypadku surowców oraz produktów ze stali i aluminium nadwyżki produkcyjne pozwalały Chińczykom oferować atrakcyjne ceny, z którymi trudno było konkurować producentom z USA

Polskie lotniska regionalne boją się utraty przewoźników

będą między nie dzielone bez możliwości korzystania z nadwyżki z Okęcia, czyli pójdą w górę. PAŻP ani Urząd Lotnictwa Cywilnego, który stawki zatwierdza, nie podają o ile, ale według naszych ustaleń podwyżka ma wynieść ok. 200 zł. A stawki na Okęciu spadną. Porty protestują

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, które wpływają na funkcjonowanie rynku wewnętrznego), mającą na celu przeciwdziałanie przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania, czyli dążenie do respektowania zasady: podatki płacimy w miejscu gdzie są generowane zyski. Cel ten ma

Marek Belka: Protesty kobiet rozpoczęły proces, którego zatrzymać się nie da. Ludzie zaczynają się już dusić

nawet zwiększyć swoją produkcję. I dotyczy to branż, które nastawione są głównie na eksport. Z Unią Europejską mamy ogromną nadwyżkę w handlu. To potężny koń pociągowy dla gospodarki.   Czyli mimo braku zaufania społecznego sobie radzimy?  - Chyba jesteśmy po prostu dobrzy w improwizacji

NBP: Rynek mieszkaniowy był bardzo aktywny, lecz stabilny w IV kw. 2016 r.

odpowiadającą mu wysoką podażą na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności" - czytamy

UOKiK: Z powodu podatku dla sklepów grozi nam ostry spór z Unią

. Zarzut pomocy publicznej? Resort finansów chce, aby danina miała progi. Ministerstwo zaproponowało dość płaską skalę: 0,7 proc. dla przychodów poniżej 300 mln zł miesięcznie i 1,3 proc. od nadwyżki ponad 300 mln zł w danym miesiącu. Tak miałoby być od poniedziałku do piątku. W

NBP: Popyt konsumpcyjny pozostanie na stabilnym poziomie w następnych kwartałach

których najszybciej wzrastała nadwyżka operacyjna brutto. Jednocześnie doszło do obniżenia tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej, jednak wobec pozytywnych danych cząstkowych z rynku pracy w II poł. 2015 r. należy oczekiwać, że ma ono charakter przejściowy" - czytamy w raporcie "Sytuacja

EIM: Przez elektromobilność globalny popyt na miedź wzrośnie o 1,7 mln t do 2027

elektrycznej dedykowanych taryf, preferujących użytkowników ładujących pojazdy EV poza godzinami największego obciążenia sieci, np. w nocy. Takie rozwiązania są już z powiedzeniem stosowane na rynku konsumenckim i pozwalają na generowanie znacznych oszczędności finansowych. W Stanach Zjednoczonych oraz Europie

W kryzysie liczymy każdą złotówkę. Ta spółdzielnia obniżyła mieszkańcom rachunki za energię o cztery piąte. Jak?

części wspólnych budynku, ale z uzyskanej nadwyżki - właśnie wynikającej ze zmniejszenia zużycia - spłacamy roczną ratę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Za cztery lata pierwszy budynek będzie miał już obniżenie opłat. Szacujemy o 75 proc. albo nawet o 85 proc. Kiedy mówi pan :"