generalnego wykonawstwa

Spółka celowa Ronsona zawarła umowę na generalne wykonawstwo za 37 mln zł netto

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Coralchief - Projekt 1 - spółka celowa joint venture, w której Ronson Development posiada 50% udziałów - zawarła z Danya Cebus Poland (wykonawca) umowę o generalne wykonawstwo, dotyczącą budowy i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie

Dekpol ma umowę na generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec

trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Spółka Marvipolu ma umowę na generalne wykonawstwo za 26 mln zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Marvipol Dom Przy Okrzei, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z Totalbudem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Dom Przy Okrzei, podał Marvipol. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ma charakter

Dekpol ma umowę na generalne wykonawstwo zespołu budynków w Gdańsku

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Dekpol zawarł umowę o generalne wykonawstwo zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gdańsku dla spółki Słoneczne Wzgórza, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 7% skonsolidowanych przychodów spółki za 2015 r

Marvipol ma umowę z Karmarem na generalne wykonawstwo III etapu Riviera Park

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa

Vistal przenosi Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej

Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) ? Vistal Gdynia przeniesie z dniem 1 lutego br. Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej Vistal Wind Power, podała firma. Zmiana dokonywana jest "w celu skuteczniejszego pozyskiwania oraz zarządzania nowymi

P.A. Nova ma ok. 186 mln zł backlogu w generalnym wykonawstwie na l. 2017-2018

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - P.A. Nova spodziewa się utrzymania lub wzrostu przychodów z najmu nieruchomości w tym roku, wobec 71 mln zł w 2016 r., poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Natomiast portfel zamówień spółki w generalnym wykonawstwie wynosi ok. 186 mln zł na lata

Spółka Pekabeksu ma umowę na generalne wykonawstwo za 17,2 mln zł netto

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarła z Marathon International umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie hali przeładunkowej, części biurowo

Dom Development powołał spółkę, która zajmie się generalnym wykonawstwem

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Dom Development będzie stopniowo wprowadzał do budowy inwestycje realizowane własnymi siłami, które docelowo będą uzupełniać dotychczasowy model współpracy z zewnętrznymi generalnymi wykonawcami, podała spółka. W tym celu zarejestrowano spółkę

Unibep ma w portfelu 900 mln zł w krajowym generalnym wykonawstwie na 2016-2017

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Unibep ma w segmencie generalnego wykonawstwa na rynku krajowym ok. 900 mln zł w portfelu zleceń na lata 2016-2017, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki. Portfel w segmencie budownictwa modułowego na 2016 r. jest "niemalże zamknięty

Mirbud ma list intencyjny dot. generalnego wykonawstwa projektu za 5,17 mln euro

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Mirbud otrzymał list intencyjny od MLP Czeladź i został poinformowany o wyborze na generalnego wykonawcę obiektu o powierzchni ok. 7,7 tys. m2 wraz z infrastrukturą zewnętrzną za wynagrodzeniem 5,16 mln euro, poinformowała spółka

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylił się właśnie do wniosku złożonego w marcu przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polbudu. Dyrekcja placówki, która miała być rozbu

Mirbud ma umowę na wykonanie hali dla Zotefoams za 49,3 mln zł netto

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Mirbud podpisał z Zotefoams umowę na generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą za 49,3 mln zł netto, podała spółka. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny

Pozbud T&R ma list intencyjny z EC Berdyczów dot. elektrociepłowni na biomasę

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Pozbud T&R ma list intencyjny jako generalny wykonawca z elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę, podała spółka. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzają zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo

Dekpol: Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację centrum handlowego

; - czytamy w komunikacie. 21 stycznia br. Dekpol zawarł z Karuzela Kołobrzeg umowę oraz aneks do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i

Dekpol ma list intencyjny ze spółką Karuzela Kołobrzeg ws. budowy centrum handl.

. "Umowa o generalne wykonawstwo zostanie zawarta w grudniu 2019 r. Zakończenie przez spółkę realizacji inwestycji ma nastąpić w maju 2021 r. pod warunkiem zawarcia umowy i przekazania placu budowy w określonym terminie" - czytamy w komunikacie. Całkowite ryczałtowe

Dekpol ma list intencyjny z firmą Iglotex ws. budowy zakładu w Skórczu

. "Umowa o generalne wykonawstwo ma zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2020 r. Z uwagi na rozpoczęcie prac po zawarciu listu intencyjnego, w przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie, prace zostaną wstrzymane, a zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za wykonane prace i poniesione koszty"

Spółka zal. GK Immobile ma umowę na prace w Poznaniu za 74,8 mln zł netto

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Projprzem Budownictwo, spółka zależna GK Immobile, zawarł ze spółką Plek 1 umowę o generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego Perfumiarnia w Poznaniu, podała GK Immobile. Wartość wynagrodzenia umownego generalnego wykonawcy wynosi 74 799

Mirbud ma umowę na obiekt handlowo-usługowy we Włocławku za 47,6 mln zł netto

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Mirbud podpisał umowę z Omega Investments na generalne wykonawstwo parku handlowego oraz Castoramy we Włocławku za 47,6 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie robót w generalnym

Katarzyna Szymczak-Dampc powołana do zarządu Dekpolu

. strategii finansowej Dekpol. Wcześniej pracowała w NDI S.A. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW

Wygasł list intencyjny PHN ws. nabycia 100% udziałów spółki budowlanej

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN

Dekpol zbuduje magazyn wraz z infrastrukturą w Rumii dla Tricity North

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Dekpol zawarł z inwestorem - Tricity North Sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót konstrukcyjnych dotyczących budowy magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą w Rumii przy ulicy Działkowców, podała spółka. "

Oferta ZUE za 310,8 mln zł wybrana na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

. "Termin realizacji zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii

Dekpol ma list intencyjny ws. budowy obiektu biurowo-magazynowego w Kokotowie

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Dekpol podpisał list intencyjny z 7R, w którym strony uzgodniły warunki umowy o generalne wykonawstwo obiektu biurowo-magazynowego w miejscowości Kokotów, podała spółka. "Umowa o generalne wykonawstwo zostanie

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Polimex-Mostostal złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia EPB

. Polimex-Mostostal jest już udziałowcem EPB i planuje zwiększyć swój pakiet udziałów do 55%, podano. Podstawowym przedmiotem działalności grupy wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie budownictwa - na zasadach generalnego wykonawstwa - dla wielu branż przemysłu, w tym

Mostostal Warszawa ma umowę na obiekty klastra w Krakowie za 39,25 mln zł

-22", za 39,25 mln zł brutto, podała spółka. "Termin realizacji: 30.07.2021" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne

Oferta Polimeksu za 99,8 mln zł netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku

Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Dekpol ma umowę na budowę zakładu dla Igloteksu w Skórczu

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Dekpol zawarł z Iglotex umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z którą Dekpol przyjął do wykonania prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji obejmującej wybudowanie budynku

Dekpol wybudował obiekt w Gdyni dla Trefla na B+R i biura

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Dekpol zakończył budowę trzykondygnacyjnego budynku w Gdyni o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2. Inwestycja została zrealizowana w ramach usługi generalnego wykonawstwa na zlecenie firmy Trefl, podała spółka. Czas budowy wyniósł zgodnie z

PBG: Zawieszono postępowanie egzekucyjne na należących do PBG akcjach Rafako

naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

do 15 marca)" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i

Grupa Marvipolu ma list intencyjny z Karmar ws. inwestycji za 114 mln zł netto

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Joki - jednostka zależna Marvipol Development (jako zamawiający) - zawarła list intencyjny z Karmar (jako wykonawcą), w którym zamieszczona jest deklaracja współpracy, w tym zawarcia w terminie do 31 marca 2020 r. umowy o generalne wykonawstwo

Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Dekpol, w ramach umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Inter Metal, rozpoczął prace budowlane hali produkcyjno-magazynowej o całkowitej powierzchni ponad 6 000 m2, podała spółka. Dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom będzie to najbardziej

Mirbud ma umowę na halę produk.-magazynową w Skarbimierzu za 11,7 mln euro netto

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Mirbud otrzymał podpisany list intencyjny od Zotefoams plc. na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Skarbimierzu, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 737 321 euro netto

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

wyodrębnienia i wzmocnienia biznesów spoza obszaru generalnego wykonawstwa i kontynuowanie programu skupu akcji własnych, podała spółka. "Poniżej emitent zamieszcza podsumowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów działalności grupy kapitałowej Unibep

Dekpol ma umowę sprzedaży nieruchomości w Swarożynie

sprzedaży zostanie wydany kupującemu w dniu 31 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka przypomina, iż nabycie nieruchomości przez kupującego stanowiło warunek zawieszający umowy o generalne wykonawstwo dodatkowego obiektu magazynowo-biurowego na

Mostostal Warszawa zrealizuje dodatkowy etap osiedla Panoramika za 16,7 mln zł

. Termin realizacji aneksu: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł

. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze

Dekpol zbuduje salon samochodowy z infrastrukturą w Gdańsku dla Delta Invest 

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Dekpol zawarł z inwestorem - Delta Invest sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych obejmującą wykonanie salonu samochodowego z serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym, myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą w

Konsorcjum Mostostalu Warszawa rozbuduje zbiornik dla PERN-u za 142,9 mln zł

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Oferty Mostostalu Warszawa, jako partner konsorcjum (wraz z Mostostal Płock jako lider) została wybrana przez PERN jako najkorzystniejsza przy realizacji inwestycji pn. "Generalne wykonawstwo - rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk

Dekpol dostarczy dzięki obecnym kontraktom ok. 230 tys. m2 pow. magazynowej

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Dekpol w ramach obecnie realizowanych kontraktów na budowę obiektów magazynowych dostarczy łącznie około 230 tys. m2 powierzchni użytkowej, podała spółka. Zgodnie z prognozą, cały segment generalnego wykonawstwa w 2018 r. zapewni grupie

Oferta Mostostalu Warszawa za 635,06 zł wybrana na odcinek S7 k/Warszawy

we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w

PHN ma list intencyjny ws. zakupu 100% spółki budowlanej

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny z osobą prawną dotyczący zamiaru nabycia 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, podał PHN. "Podstawowym warunkiem realizacji

Spółka Abadonu będzie wykonawcą inwestycji Nowa Toskania Murapolu za 29,6 mln zł

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abadonu, Partner ma umowę na generalne wykonawstwo trzech budynków w ramach inwestycji deweloperskiej "Nowa Toskania" realizowanej przez Murapol Projekt 3 we Wrocławiu przy ul. Buforowej, podała spółka. Wynagrodzenie

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Ronson Development spółka z o.o. - Ursus Centralny spółka komandytowa, spółka zależna Ronson Development SE, zawarł ze spółką Karmar umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa etapu IIA

Oferta Polimeksu za 91,6 mln zł netto wybrana na budowę kotłowni gazowej

jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane

ZUE ma umowę na dodatkowe prace w SRK na linii do Zakopanego za 14,8 mln zł

, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996,2 mln zł w 2019 r. (wg wstępnych danych

Dekpol planuje wyodrębnienie kolejnych segmentów do spółek zależnych

działalności spółki i jej poszczególnych segmentów, podał Dekpol. "Obecnie planowane zmiany będą polegały na przeniesieniu ze spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących działalność departamentu generalnego wykonawstwa (ZCP1) oraz departamentu produkcji osprzętu

Dekpol podtrzymuje prognozę 710 mln zł przychodów w 2018 r.

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Dekpol podtrzymuje prognozę zakładającą 710 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r., w tym 450 mln zł w generalnym wykonawstwie, 190 mln zł w segmencie deweloperskim i 70 mln zł w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, podała spółka

Oferta ZUE za 58,6 mln zł najtańsza na prace torowe i drogowe w Grudziądzu

zadania: do 31 października 2021 r., podano także w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z

ZUE ma umowę na prace na stacjach Munina i Żurawica za 28,8 mln zł

, że w związku z zawarciem umowy spółki z jego grupy kapitałowej posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 826 mln zł. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług

Radosław Gronet zrezygnował z funkcji członka zarządu Mostostalu W-wa

generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

PKN Orlen uruchomił postępowanie w celu wyboru wykonawców stacji paliw

spółka. Generalne wykonawstwo w zakresie budowy nowych i odbudowy istniejących stacji paliw ma obejmować zarówno prace ziemne związane z instalacją infrastruktury podziemnej, jak i roboty wykończeniowe stacji. Zakłada również roboty drogowe związane z układami komunikacyjnymi

Polnord może zlecić więcej budów własnej spółce wykonawczej

projektów. W związku z tym, spółki zależne Polnordu zawarły z inną spółką z grupy - Polnord Construction - umowy na generalne wykonawstwo inwestycji za łącznie ok. 146,84 mln zł netto. Pierwotnie Polnord zakładał, że Polnord Construction zakończy działalność po finalizacji tych

Mostostal Warszawa i Acciona mają umowę na odc. S19 k/Rzeszowa za 2,23 mld zł

(tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako cztery miesiące" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod

Spółka Pekabeksu ma list intencyjny z Panattoni ws. inwestycji w Bielsku-Białej

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała ze spółką Panattoni Development Europe list intencyjny, dotyczący generalnego wykonawstwa centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowego w Bielsku-Białej, podała

Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

działalność analogiczną do prowadzonej w 2019 roku, tj. zajmowała się generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych. "W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec pierwszego kwartału 2020 roku realizowała

Dekpol ma list intencyjny z Panattoni ws. realizacji magazynu w gminie Ożarów

kapitałowej emitenta za 2018r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 3 grudnia 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł

sposób wybierając projekty oraz zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i

PBG miało 4275 mln zł straty netto, 4273,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wobec 70,38 mln zł straty rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa PBG świadczyła usługi generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w segmentach: gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz energetycznym. Obecnie jednostka dominująca znajduje się w

Erbud wybuduje budynek pensjonatu w Warszawie za 33,35 mln zł netto

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Erbud zawarł ze spółką Park Rozwoju III - Projekt Echo - 112 Sp. o.o. Sp. Komandytowa umowę w ramach generalnego wykonawstwa obiektu "Budynek Pensjonatu" Warszawa ul. Suwak 13 o wartości 33,35 mln zł netto, podał Erbud

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Dekpol wybuduje halę produkcyjno-magazynową dla firmy Meblik

;Nowe zlecenia są potwierdzeniem silnej oraz rosnącej pozycji firmy Dekpol w branży generalnego wykonawstwa. Pozyskiwanie nowych zleceń potwierdza również doskonałą jakość oferowanych przez nas usług" - powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie. Obiekt

Oferta Polimeksu za 72,4 mln zł wybrana do prac drogowych w Koninie

. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20", podała spółka. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu

Mirbud ma list int. z Panattoni na budowę hali pod Łodzią za 48,23 mln zł netto

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Mirbud otrzymał podpisany list intencyjny od Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo hali magazynowo-logistycznej wraz z infrastrukturą techniczną w Natolinie, gm. Nowosolna (łódzkie), za 48,23 mln zł netto, podała spółka

Mostostal Warszawa nabył wytwórnię asfaltów za 8,9 mln zł netto

generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Grupa Polimeksu ma umowę z Veolia Energia Poznań na kwotę ok. 36 mln zł netto

. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego

Unibep ma umowę na budowę siedziby sądu w Grajewie za 21,63 mln zł netto

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 21,63 mln zł netto

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Miast. Śląskim za 24,95 mln zł netto

aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53

Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość ok. 3,72 mld zł

kwartalnym. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego

Oferta Mostostalu Warszawa, Acciona z najkorzystniejszą ofertą na odc. S19

10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, zastrzegła spółka. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest

Dekpol prognozuje 710 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 710 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży w segmencie generalne wykonawstwo 450 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie działalność deweloperska 190 mln zł oraz przychody ze sprzedaży w segmencie produkcja osprzętu

Ariusz Bober powołany na prezesa zarządu Elektrotimu od 1 sierpnia

zarządu Elektrotim S.A. pan Andrzej Diakun będzie pełnić funkcję do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019" - czytamy w komunikacie. Bober był m.in. dyrektorem generalnym i prezesem Eltar Energy w latach 2016

ZUE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

podejmie zwyczajne walne zgromadzenie ZUE, zastrzeżono. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r

Portfel zamówień Grupy Polimex - Mostostal wynosi ok. 4 mld zł

. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego

Erbud ma nakaz rozpoczęcia robót za 48 mln zł netto dla Vantage Development

warunek rozwiązujący przewidziany w umowie o roboty budowlane i generalne wykonawstwo, o której to umowie emitent informował w raporcie bieżącym [...] z dnia 25 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie. W maju br. Erbud zawarł umowę na roboty budowlane i generalne

Mostostal Warszawa ma umowę na dom studencki w Łodzi za 110 mln zł

realizacji wynosi 17 miesięcy i 23 dni, podano także w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów

Unibep ma umowę na rozbudowę zakładu Mlekovita w Wysokiem Maz. za 26,35 mln zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem o wartości 26 350 000 mln zł netto, podała spółka. "Zamawiającym jest

PHN ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki - generalnego wykonawcy projektów

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęcie przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) kontroli nad spółką świadczącą usługi generalnego wykonawstwa, poinformowała spółka

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 14,7 mln zł

roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo

Dekpol wybuduje halę o powierzchni około 7 200 m2 dla Gametu

obejmujących usługi generalnego wykonawstwa. Jesteśmy jednocześnie bardzo zadowoleni, że wybierają nas największe podmioty działające w różnych branżach" - powiedział wiceprezes Dekpolu Michał Skowron, cytowany w komunikacie. Gamet jest liderem na rynku krajowym w segmencie

Oferta Mostostalu Warszawa najkorzystniejsza na prace w EC Stalowa Wola

: 55 mln zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz

Erbud wykona dla Silesia Outlet Centrum Handlowo-Usługowe w Gliwicach

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Spółka Silesia Outlet Sp. z o.o. podpisała z Erbudem umowę na generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą w Gliwicach, podał Erbud. Wartość kontraktu to 57,56 mln zł

Dekpol wybudował na Litwie fabrykę produkcyjną w ramach usług gen. wykonawstwa

wykonawstwa. Wartość kontraktu wyniosła około 12% łącznych przychodów grupy w 2017 roku, czyli ok. 70 mln zł. Zarząd liczy na kolejne zlecenia w tym kraju. "Grupa Dekpol zakończyła realizację zagranicznego kontraktu realizowanego w ramach usług generalnego wykonawstwa. Na

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę z Ciech Soda Polska na 15,89 mln zł netto

. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Dekpol ma umowę na prace w zakładzie AGRII Polska w Aleksandrowie Kujawskim

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Dekpol zawarł z AGRII Polska umowę na generalne wykonawstwo, dotyczące budowy hal produkcyjno-magazynowych wraz z budynkiem socjalno-biurowym na terenie zakładu zamawiającego w Aleksandrowie Kujawskim, podał Dekpol. Za wykonanie umowy otrzyma

Mostostal Warszawa ma umowę na dom studencki w Katowicach za 110,9 mln zł

podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r

Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty kar 229,5 mln zł za Stadion Narodowy

paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza. "Na podstawie umowy

Erbud ma umowę na realizację hotelu we Wrocławiu za 69,9 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 69,92 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest BC Wrocław Sienkiewicza Hotel. "Na podstawie umowy emitent został

Sebastian Barandziak zrezygnował z funkcji członka zarządu Dekpolu

zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki, obejmującą działalność deweloperską, na rzecz Dekpol Deweloper Sp. z o.o., w której to spółce Barandziak pełni funkcję członka zarządu. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa

Oferta konsorcjum ZUE warta 69 mln zł wybrana na prace w Gorzowie Wlkp.

oferty: 69 mln zł. Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG

br. Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji