gdzie są publikowane wyniki przetargów

Marek Okniński

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie.

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Czy w razie zmiany siwz zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę ogłoszenia do Dz.Urz. UE czy też robi to w odwrotnej kolejności?

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

"Masz COVID? Lepiej siedzieć cicho". Cena polskiego sukcesu w pandemii

"Masz COVID? Lepiej siedzieć cicho". Cena polskiego sukcesu w pandemii

Koniec marca 2021. Koronawirus znów zbiera w Polsce żniwo. Liczba zakażeń osiąga już kilkanaście tysięcy osób na dobę. Za chwilę będzie to przeszłość, bo w szczytowym momencie oficjalne dane będą mówić aż o ponad 30 tys. nowych przypadków w ciągu dnia. Lekarze publikują wstrząsające relacje w

ZUE jest optymistyczne co do wyników w całym 2020 r.

wykonawczy, Nowak na perspektywy wyników finansowych w 2020 r. patrzy z optymizmem. "Nie publikujemy prognoz. Ale to, co mogę powiedzieć, to na ten rok - pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z epidemią - patrzymy z optymizmem i wierzymy, że ograniczenia w gospodarce na nas

Manpower:Prognoza netto zatrudnienia w sekt. budowlanym wzrosła do +21% w IV kw.

Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. (ISBnews)

Pracodawcy płacą miliardy pod stołem. Pracownicy się na to godzą - bo muszą

Pracodawcy płacą miliardy pod stołem. Pracownicy się na to godzą - bo muszą

Ekonomiczny (PIE). To jedno z niewielu opracowań dotyczących trudnej do przeniknięcia szarej strefy, a „Wyborcza” publikuje wyniki badania jako pierwsza. Pieniądze do ręki otrzymuje aż 1,4 mln pracowników i pracownic – to 12 proc. wszystkich pracujących na etacie i mniej więcej co ósmy

Płacę minimalną w małych firmach należy znieść - uważa część pracodawców

Płacę minimalną w małych firmach należy znieść - uważa część pracodawców

najmniej wydajne, podczas gdy produktywność gospodarki do przodu popychają te największe - których niestety mamy mało. Dyskryminowanie dużych firm doprowadzi do sytuacji jak we Włoszech, gdzie po przekroczeniu progu 250 pracowników pojawiają się nieprzyjemne regulacje. Dlatego firmy niechętnie

Przegląd informacji ze spółek

Bloober Team chce skoncentrować się na wydawaniu gier z kategorii AAA i chce publikować jeden duży tytuł co 1,5-2 lata, licząc na sprzedaż w milionach sztuk, podała spółka w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Mniejsze produkcje mają być realizowane

MSP zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń w prasie

jednostki budżetowe, zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

pieniędzy Unii Europejskiej muszą być publikowane także w biuletynach unijnych. I ten warunek spełniliśmy. Natomiast kiedy w wyniku protestów uczestników przetargu o 11 dni przesunął się termin przyjmowania ofert, informacji o tym już nie wysłano do biuletynu UE. Na tym polegało nasze uchybienie - mówi prof

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

SA/Ol 2/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-21Skarżony organ: Zarząd WojewództwaTreść wyniku: Oddalono skargę kasacyjnąPowołane przepisy: Dz.U. 2021 poz 305 art. 207 ust. 1 pkt 2, art. 184Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j.Dz.U. 2020 poz 818 art9 ust. 1

Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

polskimi trudne do osiągnięcia. Polska jest dziś liderem wzrostu PKB w całej Unii (do porównania stosuje się wyniki wyrównane sezonowo, według których tempo wzrostu PKB wyniosło 5 proc.). Za nami zostały Węgry (4,4 proc.), Rumunia (4,2 proc.), Słowacja czy Cypr (3,9 proc.). Druga dobra wiadomość

Rynek nie ceni pracy kobiet, choć w kryzysie to one ratują gospodarkę

Rynek nie ceni pracy kobiet, choć w kryzysie to one ratują gospodarkę

zarobków. Tę zależność widać także w ambitnych profesjach. Jak wynika z analizy przeprowadzonej w maju ub.r. przez Megan Frederickson z Uniwersytetu w Toronto, zaledwie kilka pierwszych tygodni pandemii spowodowało, że badaczki zajmujące się zawodowo COVID-19 zaczęły rzadziej publikować wyniki swojej

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Twórcy nowych badań chcą wstrząsnąć rynkiem. Problem:  wysokie koszty

Twórcy nowych badań chcą wstrząsnąć rynkiem. Problem: wysokie koszty

ze znanych mi rynków taki projekt w pełnym wymiarze jeszcze nie istnieje - zaznacza Nowakowska. Warto przypomnieć historię sprzed ponad dwóch lat, kiedy GfK wygrała przetarg na obsługę badań internetowych w Polsce. Pół roku później straciła kontrakt, ponieważ nie była w stanie dostarczyć wyników

Nie tylko dane makro będą kształtować nastroje na rynkach finansowych

We wtorek, obok publikowanych danych makroekonomicznych ( http://www.xtb.pl/strefa-analityczna/puls-rynku/273860 ), uwaga rynków finansowych będzie także koncentrowała się na wynikach spółek z Wall Street oraz aukcji hiszpańskich bonów

Zrealizowali zamówienie, którego jeszcze... nie dostali. I co teraz?

rynku, jak i bezpośrednio z pisma, jakie otrzymaliśmy z PKP Intercity - tłumaczy Roma Sarzyńska-Przeciechowska z Agencji Rozwoju Przemysłu. I dodaje: - Podejmowanie na tej podstawie decyzji o uruchomieniu produkcji wagonów byłoby rzecz jasna ryzykowne. Bo wynik przetargu jest nieznany. Dlatego FPW

Przegląd prasy

obiecujący --CBRE: Miejsce na kolejne galerie handlowe jest jeszcze w Częstochowie i Toruniu, najbardziej nasycone Poznań i Gdańsk Dziennik Gazeta Prawna --Dostawy nowych myśliwców nie ma co się spodziewać wcześniej niż w

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

jednak głównie o wskaźniki statystyczne publikowane przez GUS. Klauzule te jednak powszechnie krytykowane przez wykonawców. Już teraz widać, że wskaźniki statystyczne GUS nie oddają w sposób właściwy ruchu cen na rynku usług budowlanych i nie nadążają za dynamiką zmian. SIDiR oczywiście promuje tu

Miliardy czekają. Jak się robi biznes z instytucjami Big Science

Miliardy czekają. Jak się robi biznes z instytucjami Big Science

tematykę tzw. Wielkiej Nauki, WPT prowadzi wspomniany projekt Big Science Hub, którego centrum jest portal www.big-science.pl, integrujący biznes i naukę. Publikowane tam m.in. informacje o przetargach z największych ośrodków naukowych oraz przykłady firm, które osiągnęły sukces na tym niełatwym rynku

Przegląd prasy

chociażby ciężki olej opałowy Parkiet --Większość spółek, które publikują prognozy podczas IPO, realizują je --Prezes Grupy Lotos: Dzisiaj 75% ropy to jest ropa rosyjska - to jest stanowczo za dużo

Przegląd informacji ze spółek

2017, która została obniżona w ub. miesiącu do 100 mln zł jest bardzo ambitna. Spółka nadal będzie publikować prognozy rocznych wyników, poinformował prezes Piotr Sucharski. Grupa WP chce utrzymać dynamikę wzrostu w drugim półroczu 2017 r., dzięki nowym produktom dla klientów

Stawiają za dużo pytań o remont Strzegomskiej

Wrocławskim Inwestycjom wiele takich błędów. Spółka musiała na nowo publikować przedmiary robót, a kolejne pytania opóźniają rozstrzygnięcie przetargu. Dokumentacja odnośnie przebudowy ul. Strzegomskiej powstała jeszcze w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (kiedyś ZDiK). Pytajcie, a

Pieniądze z nowej opłaty od paliw wyda jeden ze speców od nieudanej modernizacji CEPiK?

. przyszły premier Kazimierz Marcinkiewicz. Piotr Woźny miał 29 lat, gdy został wiceministrem łączności. Plotkowano, że w karierze w rządzie AWS pomogła mu znajomość z przedsiębiorcą Janem Łuczakiem, w tych czasach interesującym się koncesjami na sieć telefonii komórkowej trzeciej generacji UMTS. Przetarg na

Wymiećmy spod kołdry brudy informatyzacji

wytykania palcami, nie czuję się ani prokuratorem, ani sędzią. Problem tkwi gdzie indziej. Gdzie? - Jeśli mamy przetargi na systemy informatyczne i cały ten bałagan funkcjonuje zgodnie z prawem, a w większości przypadków tak jest, to tu jest potrzeba

Streżyńska skarży się na media

listopadzie przetargu na częstotliwości 900 MHz. Wątpliwości autorów tekstów budzi to, że dwie rezerwacje wygrał w nim najpierw Play, a po jego rezygnacji z jednego pasma otrzymała je spółka Aero 2. Tymczasem Aero 2 to firma, która powstała zaledwie kilka miesięcy przed przetargiem, z kapitałem zakładowym 50

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

zmiany treści ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązany jesteś zamieścić w Biuletynie ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W celu dokonania zmiany powstałej w wyniku pominięcia warunku posiadania certyfikatu ISO powinieneś zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W jego treści

Znęcanie się nad kodem programu PKW. Czy można niezauważenie dokonać zmian w protokołach Komisji?

Fragmenty kodu źródłowego Kalkulatora PKW publikuje od soboty użytkownik Wybory 2014 w Git-Hub, popularnym serwisie dla programistów z całego świata. Kalkulator to aplikacja przygotowana przez firmę Nabino (jedyną, która stanęła do przetargu PKW i go

Rekordowe opóźnienia przy wydawaniu unijnych pieniędzy

ruszyła. - Chcieliśmy przystąpić do budowy już w maju, ale nie pozwala nam na to przeciągający się przetarg - mówi Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. - Jedna z firm odwołała się od wyniku przetargu najpierw do Krajowej Izby Odwoławczej, a

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

utrzymać uwagę widza. Materiały takie muszą być zaskakujące i przemyślane, aby nie zanudzić odbiorców. Wyniki naszych badań potwierdzają, że użytkownicy TikToka w dalszym ciągu doceniają krótkie i wartościowe treści publikowane przez twórców - mówi Magdalena Wysocka, project manager w agencji GetHero

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

internetowego na którym wykonawcy mieli możliwość znalezienia ogłoszenia o prowadzonych w kraju przetargach spowodowały, że nowelizacja utrzymała zasadę publikowania ogłoszeń na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Zmianie ulega jednak miejsce publikacji. Dotychczas ogłoszenia o zamówieniach, których wartość

Przegląd informacji ze spółek

kosztem ok. 270,8 mln zł, podała GDDKiA. Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 153,22 mln zł netto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi

TTIP Leaks: "Komisja Europejska nas oszukiwała"

Adriana Rozwadowska: W maju ubiegłego roku - w wyniku masowych protestów przeciwników podpisania TTIP - opublikowano treść tego wcześniej tajnego dokumentu. Co publikuje więc dziś Greenpeace - skoro zapisy były już jawne

Nie tylko dla arystokracji. Pałace, dwory na sprzedaż [FOTO]

kolejnych przetargach na zabytki. Wszystko to sprawia, że o dolnośląskich pałacach i dworach szukających inwestorów zrobiło się głośno, a to zwróciło na nie uwagę biznesmenów i przedsiębiorczych pasjonatów, a co najważniejsze ? przełożyło się na wyniki sprzedaży. W ubiegłym roku ANR sprzedała prawie 20

Przegląd informacji ze spółek

usprawiedliwienie się przed akcjonariuszami i kontrahentami", wynika z oświadczenia przesłanego ISBnews przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji spółka giełdowa ma prawny obowiązek publikować rzetelne sprawozdania finansowe i inne istotne informacje, żeby inwestorzy i analitycy mogli prawidłowo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, polskiego, rumuńskiego oraz węgierskiego. W porównaniu do 2018 r. wyniki wzrosły o 35% i z tą dynamiką Bonami planuje rozwijać się dalej. Jednym z ważniejszych rynków dla spółki będzie Polska, gdzie przychody rok do roku wzrosły aż o 40%. Źródło: spółka Fritz : Najnowszy zestaw

Najlepsi przedsiębiorcy ułatwiają życie, jak Edison

badawczy, gdzie tworzyła własne produkty i innowacje, którymi potem, zamiast ceną, Kross mógł konkurować także na zagranicznych rynkach. Sosnowski przyznaje, że polska gospodarka nadal jest mało innowacyjna, bo wielu przedsiębiorców inwestuje tylko krótkoterminowo, by szybko zarobić. – Bariery przed

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

(ze względu na wyższą inflację). Dane sugerują solidne wyniki w IV kw., prawdopodobnie powyżej 2,5% r/r wzrostu obserwowanego w III kw. Jednakże struktura pozostaje wątpliwa - niespodzianki związane z wyższym wkładem zapasów. Jednocześnie dane roczne wskazują na ograniczone odbicie inwestycji

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

kalkulatory. Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

przemysłowe, gdzie dynamika wyniosła 9,3 proc. Wysoki wzrost sprzedaży utrzymały w sierpniu przedsiębiorstwa budowlane. Była ona wyższa o 10,8 proc. niż przed rokiem i o 1,5 proc. większa niż w lipcu 2011 r. Dobry wynik odnotowały wszystkie działy budownictwa. Pomimo dobrych wyników

Aaa... pilnie pożyczę kilkaset miliardów

, spokojnie i bez pośpiechu. Wszystko było dobrze poukładane i przewidywalne. Kryzys zmącił ten spokój. Obecnie rynek obligacji rządowych bardziej przypomina ruchliwy supermarket, gdzie towar krąży pomiędzy lepszymi i gorszymi półkami, często stosowane promocje i przeceny, a

Biznes coraz bardziej społecznie odpowiedzialny

nieunikniony. Coraz częściej zresztą od jakości zarządzania i wypełniania określonych standardów w tych obszarach zależą decyzje inwestorów czy powodzenie w przetargach. Kolejną bolączką polskich firm jest brak osób odpowiedzialnych za działania CSR-owe. Temat jest na tyle ważny, że Forum Odpowiedzialnego

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o przestępstwo przeciwko środowisku (art. 181-188 Kodeksu karnego). Poszerzenie (ust. 2 pkt. 3) obowiązku wykluczenia wykonawców o przesłankę złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik

Prezydent Warszawy o reprywatyzacji: Nie ma dla Warszawy ważniejszej kwestii niż ostateczne pochowanie Bieruta

pierwszym artykule w "Gazecie Stołecznej" o nieuprawnionym zwrocie działki przy Pałacu Kultury, który ukazał się w kwietniu. I tydzień po publikacji w "Wyborczej" wyników dziennikarskiego śledztwa na temat dzikiej reprywatyzacji w stolicy. HANNA GRONKIEWICZ

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

kalkulatory. Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

powrót botnetu Necurs, który dystrybuuje nowy rodzaj ransomware. Źródło: spółka Media społecznościowe : postrzegane przez 58% polskich użytkowników Internetu jako jedno z głównych źródeł informacji. Dzisiaj każdy może kreować rzeczywistość udostępniając w swoich kanałach

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

szansa, że osiągnie ona taki poziom w drugim kwartale, choć niestety zagrożeniem coraz częściej pojawiające się informacje o odwoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego bądź firmy przetargach na wykonanie różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych, ze względu na brak złożonych ofert

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

wzrosła tylko o 2 proc. W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku produkcja wzrosła o 7,4 proc., w ubiegłym roku w porównywalnym okresie ten wzrost był wyższy i wyniósł 10,6 proc. W tym roku gospodarkę napędza jeszcze budownictwo, gdzie trafiają środki unijne i realizowane

Euro wciąż szuka dna. Ogromne spadki na giełdach

, która sprowadziła indeksy w Europie i USA do najniższego poziomu od początku roku. Nie zważano na publikowane wyniki amerykańskich firm, trwała szeroka wyprzedaż. Giełda paryska straciła 3,7 proc., a frankfurcka i londyńska po 3,5 proc. Inwestorzy

Jak wynalazłem niebieską diodę i zmieniłem świat

jedzie do Polski. Po co? – Bo macie najlepsze na świecie monokryształy azotku galu, a one najlepszym podłożem, na jakim można osadzać atomowe warstwy, z których powstają niebieskie LED-y i lasery. W drugiej połowie lat 90. odwiedziłem Instytut Wysokich Ciśnień Unipress PAN, gdzie zespół prof

Superprezydent Dutkiewicz traci siły. Co dalej z Wrocławiem?

piłkarskiego Śląska - znowu nie chce dać pieniędzy na klub. A gdzie ten podziwiany przez cały kraj Wrocław, miasto superprezydenta? Popularny i mocny Dutkiewicz od dekady rządzi Wrocławiem. Przejął władzę po ekipie, która w latach

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

nowych przepisów zostanie zobowiązany do prowadzenia centralnej listy wykonawców nierzetelnie realizujących zamówienia publiczne. Lista nierzetelnych wykonawców będzie publikowana na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych, a wykonawcy umieszczeni na liście przez okres 3 lat od wydania

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Najbardziej doniosłe zmiany dotyczą zagadnień, które od dawna przedmiotem dyskusji na rynku - w szczególności kierowania się ceną przy wyborze najkorzystniejszej oferty (wprowadzenie obowiązku stosowania innych kryteriów) oraz sposobu kalkulacji tych cen (zmiany przepisów w

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu - w ogłoszeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3. Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym

Wyraźne zwyżki po obu stronach Atlantyku

Indeks S&P 500 wzrósł o 1,35 proc., do poziomu 1189 punktów. Średnia Dowa po 1,3 - proc. zwyżce finiszowała na poziomie 11246 punktów. Technologiczny Nasdaq zwyżkował z kolei o 1,6 proc., w okolice 2570 punktów. Jak co czwartek, poznamy publikowaną

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

; - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; - terminie, po którego upływie umowa w