gdzie ogłasza komornik przetarg

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Kuszące komornicze infozlecenia na e-licytacje i e-zajęcia. Kto zarobi na zmianie prawa

Kuszące komornicze infozlecenia na e-licytacje i e-zajęcia. Kto zarobi na zmianie prawa

Znowelizowane przepisy egzekucyjne pozwolą zarobić na informatyzacji licytacji zajętych ruchomości i zajęć rachunków bankowych dwóm prywatnym firmom: Krajowej Izbie Rozliczeniowej, spółce powołanej przez banki, i Currendzie, której właścicielem jest Krajowa Rada Komornicza.

S5. Szybciej do Wrocławia za trzy lata

20 firm zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu na wykonawcę nowego odcinka drogi S5. Chodzi ok. 16 km drogi ekspresowej biegnącej od autostrady w kierunku Wrocławia.

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

Poważne kłopoty kieleckiej firmy Dorbud SA. Do sądu rejonowego trafił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. To element ratowania przed upadłością. - Takich sytuacji w branży budowlanej będzie więcej - zapowiadają analitycy.

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia

CBA donosi na Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nie oparł się komorniczej Currendzie

CBA donosi na Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nie oparł się komorniczej Currendzie

śledztwa. Dopiero w jego trakcie takie wątki mogą być badane - odpowiada Wojtunik. W tym samym czasie co CBA szukałam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ministerstwo nie ogłaszało przetargów na informatyzację sądów, tylko podpisało z wolnej ręki trzy umowy z Currendą: w listopadzie

Komornik zabierze wóz strażacki, bo urzędnicy nie zapłacili?

Komornik zabierze wóz strażacki, bo urzędnicy nie zapłacili?

przetargu, więc to strażacy są winni, że nie dostali pieniędzy. Nie zadbali o podpisanie szczegółowej umowy między miastem a OSP (jest w Czeladzi stowarzyszeniem). W ogóle nie zależało im, by dopełnić formalności, a teraz jest już za późno. Strażacy są zszokowani. - Nigdy w życiu

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

zawiadomią spółdzielni w terminie jednego roku, któremu z nich przypadło prawo do lokalu - spółdzielnia może wówczas podjąć uchwałę o wygaśnięciu tego prawa. Podobnie w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia ogłasza przetarg - w tym wypadku jednak pierwszeństwo w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa

Spirala szpitalnych długów nieustannie się nakręca

szpitale, które ogłaszają przetargi na dostawy leków albo sprzętu i chociaż chodzi o zamówienia na grube miliony, to żadna firma się nie zgłasza, bo wszyscy się boją, że nie dostaną za to pieniędzy - mówi jeden z dyrektorów, ale o jakie konkretnie szpitale chodzi, zdradzić nie chce

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 4. Zgromadzenie ogólne Izby: 1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. 2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie z udziału w kontroli. 3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się

Samorząd ogłasza: Tanio sprzedamy zyskowny szpital

Samorząd ogłasza: Tanio sprzedamy zyskowny szpital

Dwa lata temu szpital w Tychach miał kolosalny dług i konta zajęte przez komorników. Ówczesny marszałek Adam Matusiewicz z PO postanowił go ratować. Powierzył zarządzanie placówką spółce Megrez należącej do województwa. Szpital spółka wystartował z