gdzie obwieszczenie o upadłości

Jerzy Sławek

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

upadłości czekać nie mogą. Warto było od razu dogadywać się z wierzycielami, niż czekać w kolejce w sądzie. Restrukturyzacja uproszczona - jak to działa? Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna dłużnik pod okiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego wtedy, gdy jest zagrożony

Sąd w Opolu ogłosił upadłość Twojej SKOK

; - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele Twojej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano także

Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Qumaka

wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano również. Postanowienie Sądu Upadłościowego nie jest prawomocne. "Od momentu ogłoszenia upadłości zarząd nad majątkiem

Sąd ogłosił upadłość SKOK Polska

ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

) "Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. KNF

Vistal Gdynia: Sąd ogłosił upadłość Vistal Construction

prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, podano w komunikacie. "

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

konsumenci. Dotychczas sąd oddał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli to dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek własnego niedbalstwa. Teraz przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli w momencie ustalania planu spłaty. Co ważne, osoba zadłużona

Sąd ogłosił upadłość SK Banku z Wołomina

" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SBRzR będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano również

Sąd w Gliwicach ogłosił upadłość SKOK Skarbiec

upadłości, podano w komunikacie. "Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK "Skarbiec" będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy

Sąd ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike

oddalenia wniosku o głoszenie upadłości, podano także. Komisja podała, że zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Nike będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego ? komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną PCZ

zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Emitenta oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do emitenta, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

wierzycieli Arrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł s.k.a. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości" ? czytamy w komunikacie. Postanowienie o

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

) za cenę 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu. Sąd wezwał również wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

szacowania nieruchomości wybrany przez syndyka. Może się jednak zdarzyć, że prowadzone jest postępowanie jeszcze na starszych przepisach i biegłego będzie powoływał sędzia- komisarz. Po sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości, jest on składany do akt postępowania, a sąd zarządza obwieszczenie o jego

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

;Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Arka będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2016 r

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

- Zgodnie z postanowieniem sądu wierzyciele SKOK Arka będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - czytamy w komunikacie. Na

Euler Hermes: W styczniu upadło 61 firm zatrudniających 1,5 tys. osób

Sądowego i Gospodarczego. "Firmy, o których upadłości opublikowano w styczniu 2015 roku oficjalne obwieszczenia miały ostatnie znane obroty łącznie na poziomie ok. 310 mln zł. Nie były to więc firmy największe, ale wiele z nich przynajmniej w skali swojego regionu było

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

, którzy liczą na uniknięcie odpowiedzialności dzięki upadłości. Kiedy oddłużenie będzie niemożliwe? Sąd będzie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym" - czytamy w komunikacie. Sąd postanowił także, że do głównych

Alma: Postanowienie sądu o umorzeniu sanacji nie uprawomocniło się

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Wydane postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, nie uzyskało przymiotu

Upadłość SKOK Skarbiec ogłoszona przez sąd

wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. PKO BP wypłacił pieniądze Wypłata wierzytelności zakończy się w piątek 30 września. Depozytariusze po odbiór gotówki mogli się

Konsekwencje upadłości wykonawcy

zawsze tak się stanie. Stosownie do treści art. 52 ustawy PUiN do ogłoszenia takiego dochodzi w dniu, w którym sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie takie podaje się następnie niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja przewiduje m.in. ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

słuszności lub względami humanitarnymi. Procedura upadłościowa Postanowienie o ogłoszeniu upadłości będzie ogłaszane w budynku sądowym oraz w drodze bezpłatnych obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylił się właśnie do wniosku złożonego w marcu przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polbudu. Dyrekcja placówki, która miała być

Upadł Henpol, 350 osób bez pracy. Starczyło na pałacyk

wyznaczony przez sąd. Teraz wierzyciele mają trzy miesiące (od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości), aby zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Henpol zatrudniał w sumie 350 osób. Jeśli doliczymy do tego

OBWIESZCZENIE

;Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa MTE-DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 29/15 " oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia o godzinie 10:00. § 6

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

spółek handlowych i ustawy – Ordynacja podatkowa z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pod warunkiem otwarcia postępowania i zawarcia układu. Jeśli będzie to niemożliwe, w ciągu siedmiu dni dłużnik będzie musiał złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo o otwarcie

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Techmeksu

firmy przekraczało 167 mln zł z czego znaczna część była przeterminowana. Kto chce upadłości Techmeksu? Z tego powodu, jeden z wierzycieli - bank DnB Nord Polska - złożył 25 września wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Razem z nim takie wnioski

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

upadłościowego Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, to bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna

Wykonawca dworca na sprzedaż. Co z budową Fabrycznego?

pozwolenie na budowę. - Bez tego nie możemy rozpocząć robót - tłumaczy Katarzyna Rumowska, rzeczniczka projektu Łódź Fabryczna. - Niestety, takie są procedury. Zanim zostanie wydana zgoda na rozpoczęcie prac, trzeba zamieścić odpowiednie obwieszczenie o inwestycji. Następnie trzeba

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.6)). 2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1

Za cyfrowym wielkim murem. Chiny rządzą w nowych technologiach

Chiny mają dziś twarz Jacka Ma, szefa jednej z największych firm świata. Trudno o lepszy symbol otwarcia się Chińskiej Republiki Ludowej na świat kapitalistyczny i biznes nowych technologii. Anglista, który angielskiego nauczył się jako dziecko, oprowadzając turystów. Trzy razy oblewał egzaminy na

Po potyczce o przejezdną A2 rząd czeka wojna o drogi

, bajerów, ale będzie do dyspozycji kierowców i samochodów na czas. To jest dla nas główny cel i on jest osiągalny. Podczas tego autostradowego zrywu w drogowcach obudziła się dusza wojownika. - Broni nie składamy. Walka o tę przejezdność trwa - mówił w połowie maja Nowak. A