gdzie informacja o wyniku licytacji

Gabriela Łazarczyk

W Europie przybyło prawie 5 GW mocy wiatrowych. Polska na ostatnim miejscu

W Europie przybyło prawie 5 GW mocy wiatrowych. Polska na ostatnim miejscu

4,9 GW mocy zainstalowanej w wiatrakach przybyło w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. w Europie - podaje stowarzyszenie WindEurope. Polska dołożyła 5 MW - to moc jednej nowoczesnej turbiny. Relatywnie niski wynik osiągnęły Niemcy.

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie.

Dokumentacja w procedurze odwróconej

Jak uzupełnić dokumentację w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

Niekiedy na drzwiach klatek schodowych naszych bloków znajdujemy informacje o przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W ogłoszeniu znajdują się informacje podobne do tych, jakie znaleźć można w sądowych obwieszczeniach o licytacji

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 obowiązuje dochowanie zasady konkurencyjności , która wymusza na udzielającym zamówienia spełnienia obowiązków związanych np. z upublicznieniem informacji o prowadzonym postępowaniu. Znajdź

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Obowiązki wynikające z Pzp Uwzględniając

SWA: Import whisky do Polski maleje ilościowo i rośnie wartościowo

Association). "Największe spadki [ilościowo] - dokładnie o 6,04% - zaliczyła lepsza jakościowa kategoria whisky, tzw. single malt. Nieznacznie gorszy wynik w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowała tańsza blended whisky (tzw. whisky mieszana) - spadek o 0,72

Miasto pozbyło się byłego komisariatu przy ul. Strażackiej

Ustna licytacja nieruchomości odbyła się 12 kwietnia. Zgłosił się jeden oferent - małżeństwo z Częstochowy. Wystarczyło, by podbili cenę wywoławczą o 1 proc. i licytacja już była ważna. Pałacyk osiągnął cenę 922 tys. 130 zł. Ta kwota - zgodnie z ofertą przetargową - zostanie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty w tym

T-Mobile Polska jest gotowy zapłacić za dwa bloki z pasma 800 MHz dla LTE

licytacji" - czytamy w oświadczeniu operatora. "Właśnie dlatego złożyliśmy wniosek o rezerwację dwóch bloków częstotliwości 800 MHz: pasma, na którym oferta T-Mobile była najwyższą oraz drugiego, w którym zwycięską była oferta firmy NetNet. W przypadku, gdyby ta nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi

Stadniny były polską chlubą, teraz bankrutują. Porażki aukcji, puste loże, ciągłe wymiany prezesów

Stadniny były polską chlubą, teraz bankrutują. Porażki aukcji, puste loże, ciągłe wymiany prezesów

delegacji i marketingu przez zarząd stadniny w Michałowie w 2017 r. oraz ukrywanie informacji przez zarząd Michałowa. PO skierowała też wniosek do NIK o zbadanie sytuacji finansowej obu spółek i nadzoru nad nimi. 9 stycznia tego roku minister Ardanowski w liście skierowanym na ręce marszałka Kuchcińskiego

Czy można zniknąć z wyszukiwarki internetowej?

wyroku, jednak sąd w Hiszpanii uznał sprawę za skomplikowaną i w marcu zeszłego roku odesłał ją do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy mamy prawo żądać od Google'a, by z listy wyników wyszukiwania usuwał informacje o nas - np. o niewygodnej sprawie z przeszłości

Warren Buffet: Szukaj pracy, którą chciałbyś wykonywać, gdybyś nie potrzebował pracy

Warren Buffet: Szukaj pracy, którą chciałbyś wykonywać, gdybyś nie potrzebował pracy

. Mieszkałem tam przez sześć tygodni i stałem się bardzo nieszczęśliwy. Rozwinęła się we mnie ta dziwna choroba, mówiłem rodzicom: „Nie mogę w nocy oddychać, ale nie przejmujcie się tym. Po prostu będę stał przez całą noc. Wy się dobrze wyśpijcie i nie martwcie się o mnie”. Gdy ta informacja

Getback proponuje zwrot 31% środków obligatariuszy niezabezpieczonych

zawartych przez GetBack w ciągu ostatniego roku, w tym wielu "skażonych", które obecnie są przedmiotem badania prokuratury, podano także. "Prezentując wcześniejszą propozycję układową, zapowiadaliśmy, że przed 28 sierpnia postaramy się ja zaktualizować w oparciu o

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

; 2) informację o trybie udzielenia zamówienia; 3) informacje o wykonawcach; 4) cenę i inne istotne elementy ofert; 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert. 2. Oferty, opinie biegłych

Wielka aukcja patentów: Kodak pod młotkiem

O tym, że dwaj wielcy rywale staną do aukcji patentów Kodaka, napisał dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na nieoficjalne informacje. W środę, gdy licytacja zostanie otwarta, atmosfera może się zagęścić: w jednym obozie są bowiem Google i cały sztab

Biedronka zapłaciła rekordowy podatek dochodowy. Jak zarabia największa sieć handlowa w kraju?

Biedronka zapłaciła rekordowy podatek dochodowy. Jak zarabia największa sieć handlowa w kraju?

o CIT płacony w Polsce odsyła do biura prasowego we Francji. Wstrzemięźliwe w udzielaniu informacji na ten płaconych podatków są także sieci Lidl, Tesco oraz Auchan. Trzeba jednak zaznaczyć, że spora część sieci nie ma czym się chwalić. Bo i sytuacja na rynku od kilku lat jest trudna. Polskie sieci

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli

Przygotowania do nowego roku w Chinach

W Chinach trwają obecnie przygotowania do świętowania nowego roku. Giełda zamknęła się niewielką, jak na ten kraj i ostatnią sytuację na rynkach, stratą. Handel na tamtejszym parkiecie zostanie wznowiony dopiero 15 lutego. W obliczu informacji o tygodniowym zawieszeniu notowań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

: 1)*4) której wykonanie jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej albo jeżeli jej wykonaniu muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, albo jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa

Znany komornik z długami. W kasie brakuje 3,5 mln zł. Zbankrutował?

tylko, że stwierdzono "poważne uchybienia" i "nieprawidłowości". Jaka była ich skala, pokazują jednak podjęte kroki. O wynikach kontroli izba powiadomiła władze poznańskiego sądu, prokuraturę, krajową radę komorniczą i ministerstwo sprawiedliwości. A już po kilku dniach rzecznik

Przegląd prasy

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) znów będzie miał zyski w Europie, i to wcześniej, niż oczekiwano

Gdzie rozeszły się pieniądze komornika? Wypady na wyścigi Formuły 1, lexus...

. prowadził kancelarię komorniczą w Poznaniu od 1993 r. Jego kłopoty zaczęły się po kontroli wizytatorów z poznańskiej izby komorniczej. Izba nie chciała mówić nam o wynikach, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Ustaliliśmy jednak, że w kasie kancelarii brakuje 3,5 mln zł

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. 2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

odpowiednio do konkursów.   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku § 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego

Przegląd prasy

pierwszej transzy pomocy --W I kw. br. ubezpieczyciele sprzedali o 32% więcej ubezpieczeń zdrowotnych niż rok wcześniej Parkiet --Za kilka dni skończy się przerwa w licytacji częstotliwości LTE; lista grających się nie zmieni

Przegląd prasy

--Kowalczyk z PiS: Priorytet to zmiany w ustawie o VAT i akcyzie, które pozwolą na uszczelnienie systemu i zwiększenie dochodów budżetowych Cashless.pl --Pietraszkiewicz z ZBP: Wynik wyborów, ze względu na fakt, że zwycięskie ugrupowanie podkreśla chęć

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Art. 166. 1. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej w

Zamieniamy mieszkanie na mniejsze i tańsze

. Jednak w przypadku "sprzedaży wymuszonej", jaką jest licytacja komornicza, biegły zwykle wycenia mieszkanie o ok. 10-20 proc. poniżej ceny rynkowej. Czyli już na starcie M. tracą nawet 50 tys. zł. W dodatku cena wywoławcza będzie jeszcze niższa, bo wyniesie 225 tys. zł (75 proc. od 300 tys. zł

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

? Przepisy takiego wymogu nie stawiają, podpis elektroniczny na gruncie pzp jest wymagany tylko w przypadku aukcji bądź licytacji elektronicznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający publikuje wynik postępowania na stronie internetowej. Pojawia się, więc w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 4. Zgromadzenie ogólne Izby: 1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za

Bożena Batycka - ikona stylu i sukcesu. Teraz walczy, by jej firma nie poszła z torbami

zwrot należności napisałam mail z informacją, iż upłynął termin na jego dokonanie. W odpowiedzi otrzymałam wiadomość o treści: "Witam serdecznie Pani Karolino, bardzo przepraszamy za chwilowy brak kontaktu. Jesteśmy w trakcie zmian systemowych w firmie, stąd to zamieszanie. Polecenie zwrotu kosztów

Jak chronić dane? Kto oszczędza na poczcie? [LISTY CZYTELNIKÓW]

żadnego błędu czy nieostrożności w podawaniu danych, może paść ofiarą oszustwa w wyniku zwyczajnej kradzieży tożsamości. Konieczne jest zatem stworzenie prawnych narzędzi, które będą chronić niewinne osoby. I to, a nie niefrasobliwość czy wręcz głupota w ujawnianiu informacji osobowych, jest najbardziej

Kulczyk miał szczęście

listopada 2014 r. rating Ciechu podniosła agencja Standard & Poor's. Dwa tygodnie później to samo uczyniła agencja Moody's. Za każdym razem wywoływało to zwyżkę cen akcji. Kolejne zwyżki towarzyszyły informacjom o poprawie kwartalnych i rocznych wyników. Przyjrzyjmy się innej

Przegląd prasy

nominalnej 9,98 mln zł --Polkomtel nie będzie brał dalszego udziału licytacji bloków 800 MHz --Strata netto EMC wyniosła 5,45 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej --Indeks WIG20 spadł o 1,33% na zamknięciu we wtorek

Co robić, gdy sąsiad zatruwa nam życie [PORADNIK]

. Za niepłacenie rachunków straci co najwyżej dostęp do prądu lub gazu (to już kwestia umów z dostawcami mediów). Czy można wywrzeć jakąś presję na niesolidnych lokatorów? Spółdzielnie i wspólnoty wywieszają na klatkach schodowych informacje o zadłużeniu mieszkańców danego

Przegląd prasy

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skok kursu franka na razie ?nie wywołał licytacji pomysłów na poprawę sytuacji kredytobiorców

Przegląd prasy

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Produkcja okien i drzwi w Polsce wzrosła o 5,8% r/r do 19,95 mln sztuk w 2014 r

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

Grunt to pieniądze? Niekoniecznie! Nie będzie nowych hipermarketów

wysyłało do dużych sieci, np. Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, Aldi. Chodzi o ponad 20 ha, podzielonych na trzy duże działki. Dla porównania: Tesco, Obi, Media Markt zajmują "tylko" 4,5 ha. - Obawiałem się od początku takiego wyniku przetargu, gdyż Tadeusz Jędrzejczak

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

; Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 27. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

dane na swój temat (adres, telefon, e-mail) oraz informacje o towarze i jego cenie. Chodzi o to, żeby ułatwić ci kontakt np. w razie reklamacji lub jeśli będziesz chciał odstąpić od umowy. Kiedy dostaniesz pieniądze z powrotem? Sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy za

Przegląd informacji ze spółek

. Haas. Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o ok. 4% r/r i wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka. Rawlplug spodziewa się znacznej poprawy wyników w 2015 r., dzięki restrukturyzacji spółek

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na

Nie ma pracy, nie ma rat przez rok?

mieszkaniowe spłacamy bez zarzutu. Potwierdzają to dane Biura Informacji Kredytowej. Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK, szacuje, że w 2008 r. odsetek złych kredytów hipotecznych spadł do 0,28 proc. Dla porównania, w 2004 r. spóźnialiśmy się ze spłacaniem blisko 5 proc. takich pożyczek

Księga wieczysta bez tajemnic

współużytkowania wieczystego znajdziesz tu także informację o wielkość udziałów. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rokiem. W 2014 r. przybyło ok. 1 mln abonentów i użytkowników (wobec ponad 2 mln przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 r.". W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

) Zmiana zakresu informacji o wyniku przetargu Zasadą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych jest, iż wykonawcy którzy złożyli oferty w danym postępowaniu otrzymują od zamawiającego informację o jego rozstrzygnięciu, wykonawcach wykluczonych oraz o odrzuconych ofertach

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

, rzeczniczka ANR. "Informacje w piśmie prezesa ANR były zbyt ogólne. Ale ABW dostrzegła problem, sugerując ANR przeprowadzenie kontroli przez Zespół Kontroli Wewnętrznej agencji i resort rolnictwa. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji o wynikach kontroli" - odpowiedziała

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw SKOK-ów prokurator generalny Andrzej Seremet opowiadał o śledztwach dotyczących działalności władz spółdzielczych. W kraju toczy się 1250 postępowań. Najważniejsze prowadzi Prokuratora Okręgowa w Gdańsku, która od lutego 2014 r

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

usługach - należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5d) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

odpowiedniego zaproszenia. Zaproszenia do składania ofert lub tzw. zapytania ofertowego nie należy jednak traktować jako oferty zamawiającego. Zamawiający, który zwraca się do potencjalnych wykonawców z prośbą o udzielenie informacji o warunkach świadczonych przez nich usług czy o cenie lub rodzaju dostawy, sam

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Art. 140. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

Tajwańczycy biorą fabrykę od Della

Przyjście nowych szefów to główny temat rozmów w łódzkim zakładzie. Ale oficjalnych informacji niemal nie ma, większość "newsów" to plotki przekazywane sobie przez pracowników. Jak się pracuje dla Tajwańczyków

Finansowe relikty PRL. Ile dziś są warte?

, trzeba było najpierw wpłacić całość lub część wartości auta, a pojazd odbierało się po kilku latach. W rzeczywistości o możliwości kupienia samochodu decydowało publiczne losowanie przeprowadzane przez PKO. Przedpłaty, które nie zostały wylosowane do realizacji we wskazanym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 5) zamówień lub konkursów

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

mógł kierować się tylko ceną i znacznie wykracza poza postulaty zawarte w pierwotnych projektach zmian ustawy Pzp. Posłużono się tutaj pojęciami obecnymi już w ustawie Pzp - w art. 70, gdzie służą do opisania okoliczności zastosowania trybu zapytania o cenę (różnica sprowadza się w zasadzie do objęcia

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy

Orange: Mogliśmy licytować wyżej. Znamy kulisy licytacji na pasma LTE

skutek aukcji. Jak tłumaczył Maciej Nowohoński, wysokość dywidendy zależy m.in. od skali inwestycji w światłowody. Długą niepokojącą inwestorów informacją jest przekroczenie limitu zadłużenia spółki o jedną czwartą. Nowohoński stwierdził, że bilans może poprawić sprzedaż zbędnych dla niej nieruchomości

Alimenty na dzieci - jak się o nie starać

więcej niż 200 zł, a zaległość jest starsza niż 60 dni, możesz go wpisać na listę dłużników w Krajowym Rejestrze Długów. Pozwala na to ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Wpierw jednak musisz wysłać dłużnikowi pisemne wezwanie do zapłaty

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

wyciąganiu wniosków na przyszłość z porażek własnych, a jeszcze lepiej - cudzych. Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby w parze z solidnym zastrzykiem wiedzy o rynkach finansowych szły doskonałe wyniki, ale warunki w jakich wkraczamy w 2009 r. każą przytemperować nieco apetyt na zyski

Przegląd informacji ze spółek

Merlin.pl, wynika z komunikatu Czerwonej Torebki. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), spółka zależna Kredyt Inkaso, wygrała licytację na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej około 44 mln zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel, podało Kredyt Inkaso

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

eBay: W 2018 r. mija 10 lat od kiedy wprowadził na rynek swoją pierwszą aplikację na urządzenia mobilne. Ubiegły rok był przełomowy dla polskich użytkowników eBay korzystających z urządzeń mobilnych. Liczba licytacji wzrosła o ponad 100% i była 8 razy większa niż w 2012. Ponadto Polacy zrobili dwa razy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

planuje także wdrożenie Twój e-US, który ma pozwolić na kompleksową obsługę podatnika online, zapowiedzieli przedstawiciele resortu. Źródło: ISBnews Telekomunikacja : Telekomy postulują o obniżenie wyjściowej ceny w licytacji częstotliwości pod 5G do 248 mln zł ? Parkiet, RP