gazu strachocina

Gaz-System: Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola wchodzi w etap realizacji

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Strachocina-Pogórska Wola i rozpoczął jego realizację, podała spółka. Zakończenie wartej ok. 600 mln zł inwestycji jest planowane w 2020 roku. "Gazociąg Strachocina

Gaz-System: PGNiG Technologie wykonawcą gazociągu Hermanowice-Strachocina

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Gaz-System wybrał PGNiG Technologie ? spółkę z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ? na wykonawcę gazociągu Hermanowice-Strachocina, podała spółka. Wykonawca został wybrany w wyniku publicznego

Gaz-System ma 237 mln zł dofinansowania na gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Gaz-System zawarł z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowę dofinansowania budowy gazociągu Strachocina-Pogórska Wola z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), podała spółka. Kwota

Gaz-System zaczął przewiert pod Sanem w ramach gazociągu Hermanowice-Strachocina

Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Gaz-System rozpoczął przewiert pod Sanem w ramach realizacji gazociągu Hermanowice-Strachocina, podała spółka. "Wiercenie otworu, w którym ma zostać położony gazociąg, rozpoczęło się w miejscowości Mrzygłód (gmina

Gaz-System ma 110 mln zł dofinansowania na gazociąg Hermanowice-Strachocina

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Gaz-System otrzymał ponad 110 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina, podała spółka. Całkowity koszt budowy gazociągu ma wynieść około 288

Gaz-System zlecił budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego za ponad 131 mln zł

rozdzielczo-pomiarowego Strachocina i gazociągu o średnicy DN 700, łączącego projektowany węzeł z istniejącym już węzłem Strachocina. Budowany węzeł oraz układ gazociągów ma być przystosowany do dwukierunkowego (rewersyjnego) przesyłu gazu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw" - czytamy w

Polska może się obyć bez Gazpromu. Są szlaki dostaw gazu spoza Rosji

Polska może się obyć bez Gazpromu. Są szlaki dostaw gazu spoza Rosji

Strachocina na Podkarpaciu do granicy ze Słowacją została ukończona już pod koniec 2021 r.  Wkrótce Baltic Pipe Kluczowym nowym szlakiem dostaw do Polski gazu spoza Rosji będzie system gazociągów Baltic Pipe. Za pośrednictwem Danii będzie on transportować do Polski gaz ze złóż w Norwegii - do 10 mld m

Konsorcjum Budimeksu wybrane w przetargu na gazociąg za 521,48 mln zł netto

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Budimeksu (94,46% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Kraków, warta 521,48 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Budowę gazociągu stanowiącego

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla gazociągu Polska-Słowacja

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Strachocina - granica Polski, podał Gaz-System. "Uzyskanie decyzji środowiskowej dla gazociągu

Gaz-System: Umowa z wykonawcą polskiego odc. gazociągu Polska-Słowacja w VI/VII

Pogórska Wola, 24.05.2019 (ISBnews) - Gaz-System chce podpisać umowę z wykonawcą polskiego odcinka gazociągu łączącego Polskę i Słowację na przełomie czerwca i lipca, poinformował wiceprezes Artur Zawartko. "Projekt niebawem wejdzie w fazę

Oferta konsorcjum z Torpolem na 389,5 mln zł najniższa w przetargu Gaz-Systemu

określony dla etapu I tj. budowy węzła rozdzielczo-pomiarowego Strachocina wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a dla II etapu Inwestycji tj. budowy tłoczni gazu Strachocina wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Konsorcjum Budimeksu ma umowę na gazociąg na Słowację za 521,5 mln zł netto

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Budimeksu (lider, 94,46% udziału) oraz Mostostalu Kraków podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na realizację "Budowy gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i

Bliżej integracji gazociągów Polski i Ukrainy

Bliżej integracji gazociągów Polski i Ukrainy

terenie Ukrainy trzeba ułożyć 110 km gazociągu, a w Polsce ok. 1,5 km. Jednak w Polsce prawidłowe funkcjonowanie połączenia wymagać będzie także budowy tłoczni gazu w miejscowości Strachocina, stacji pomiarowej oraz gazociągów Hermanowice - Strachocina, Strachocina - Podgórska Wola, Podgórska Wola

Izostal i Stalprofil dostarczą rury dla Gaz-Systemu za 97,14 mln zł netto

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla Gazociągu DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o

Łączymy się gazociągiem ze Słowacją. Ruszyła strategiczna inwestycja

Łączymy się gazociągiem ze Słowacją. Ruszyła strategiczna inwestycja

zapotrzebowanie naszego południowego sąsiada. Gazociąg zostanie ułożony na przecinającej Bieszczady trasie od polskiej miejscowości Strachocina, gdzie znajdują się m.in. tłocznie i magazyn gazu, do słowackiej miejscowości Velké Kapušany. Tam znajdują się jedne z największych w Europie tłoczni gazu

URE: Koncesja magazynu gazu Kosakowo rozszerzona do pojemności 239 mln m3

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozszerzył koncesję Gas Storage Poland - spółki celowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - zwiększając pojemność magazynową czynną Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do 239,4 mln m3

PGNiG uzyskało łącznie 711 mln zł dofinansowania na projekty PMG

. "Uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej w podziemnych magazynach gazu dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju to kluczowy cel projektów PGNiG pn. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo, Rozbudowa PMG Husów, PMG Strachocina i PMG Wierzchowice" - czytamy w komunikacie

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła nową gazownię w Lubaczowie

. "Gazownia obejmie swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas

PIG: Wydobywalne zasoby gazu ziem. spadły r/r do 119,19 mld m3 na koniec 2017 r.

), Daszewo (27,72 mln m3), Husów (372,88 mln m3), Strachocina (121,50 mln m3), Swarzów (28,80 mln m3) i Wierzchowice (5 728,12 mln m3). Łączne zasoby gazu w poduszkach buforowych wynoszą 6.65 mld m3" - czytamy dalej. Od 2012 r. koncesją ministra środowiska na bezzbiornikowe

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 75 mln zł wybrana przez Gaz-System

najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System - Gazociąg DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o długości około 40 km" - czytamy w komunikacie. Wartość złożonej

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 97,14 mln zł netto wybrana przez Gaz-System

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil o wartości 97,14 mln zł netto została wybrana przez Gaz-System w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o długości 55 km, podał

Gaz-System ma pozwolenie na budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Gaz-System otrzymał wydane przez wojewodę śląskiego pozwolenie na budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń, podała spółka. "Gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 55 km i średnicy 1000 mm zostanie wybudowany wzdłuż

Gaz-System unieważnił przetarg, w którym udział wzięła spółka zależna Torpolu

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Przetarg Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", w

Oferta konsorcjum spółek Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) o wartości 154 mln zł netto została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jako najkorzystniejsza w

PGNiG zapełnił magazyny gazu w 98% pojemności

dysponuje pojemnościami w siedmiu magazynach gazu wysokometanowego: Wierzchowice, Kosakowo, Mogilno, Strachocina, Brzeźnica, Husów i Swarzów. Ich łączna pojemność wynosi ok. 2,9 mld m3. Spółka nie dysponuje pełną pojemnością magazynową, której operatorem jest OSM Sp. z.o.o. Część

Gaz-System i Eustream otrzymały 108 mln euro z UE na gazociąg Polska-Słowacja

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Spółki Gaz-System i Eustream - polski i słowacki operator systemu przesyłowego - otrzymały dofinansowanie Unii Europejskiej na budowę połączenia gazowego Polska - Słowacja w maksymalnej kwocie ok. 108 mln euro, w

PGNiG zapełnił magazyny gazu w 87% pojemności

pojemnościami w siedmiu magazynach gazu wysokometanowego: Wierzchowice, Kosakowo, Mogilno, Strachocina, Brzeźnica, Husów i Swarzów. Spółka nie dysponuje pełną pojemnością magazynową, której operatorem jest OSM Sp. z.o.o. Część tej pojemności jest w dyspozycji podmiotów trzecich

Gaz-System i Ukrtransgaz mają studium wykonalności dla połączenia Polska-Ukraina

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Gaz-System i ukraiński operator systemu przesyłowego PJSC Ukrtransgaz zakończyli prace nad studium wykonalności dla połączenia integrującego systemy przesyłowe Polski i Ukrainy, podał Gaz-System. "Przeprowadzone

Wkrótce wybór trasy gazociągu Baltic Pipe. Przetnie wody Niemiec lub Szwecji

zlecenie Gaz-Systemu rozpoczęto już także budowę nowych magistrali gazowych od Lwówka w Wielkopolsce do największego polskiego podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, a stamtąd na południe do Kędzierzyna-Koźla i stąd na wschód do podziemnego magazynu gazu Strachocina na Podkarpaciu. W ten sposób

Gaz-System: Zakończono najtrudniejszy przewiert pod gazociąg Lwówek-Odolanów

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. We wrześniu br. Gaz-System rozpoczął również realizację przewiertu pod instalację rury na gazociągu DN700 pod rzeką San na trasie gazociągu Hermanowice-Strachocina. Obecnie trwa rozwiercanie otworu do średnicy 1066 mm ? wykonano już

Stalprofil: Portfel zamówień Izostalu ma obecnie wartość ok. 450 mln zł

wynikała z realizowanego portfela zamówień, w którym dominowały kontrakty zawarte z PGNiG Technologie S.A. i OGP Gaz-System S.A. odpowiednio: na budowę 19,8 km gazociągu DN700 Hermanowice-Strachocina o łącznej wartości 28,9 mln zł netto (który Stalprofil S.A. realizuje jako podwykonawca) oraz na budowę

PGNiG zakończyło rozbudowę podziemnego magazynu gazu Brzeźnica

czynnej 500 mln m3 oraz PMG Strachocina (powiat sanocki) o pojemności 360 mln m3, dla którego spółka wykonała już koncepcję wstępną rozbudowy opartą o pozytywne wyniki analiz złożowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje w sumie 7 podziemnych magazynów gazu połączonych systemem

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podał Tesgas. "Powodem nieprzedłożenia gwarancji wadialnej na zabezpieczenie ważności oferty jest brak porozumienia członków konsorcjum w sprawie istotnych elementów umowy

Coraz bliżej gazowego połączenia Polski i Słowacji

roku. Na tej podstawie Gaz-System i Eustream dostały 210 tys. euro wsparcia od KE na prace studyjne nad budową gazociągu, a następnie 4,6 mln euro na prace projektowe. Planowany gazociąg będzie poprowadzony od miejscowości Strachocina na Podkarpaciu, gdzie jest jeden z

Stalprofil miał 8,48 mln zł zysku netto, 12,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

rentowna" - czytamy w raporcie. W I kw. 2018 r. segmentem, który wygenerował większą część przychodów grupy, a także miał największy udział w wyniku brutto ze sprzedaży grupy, był segment infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów, podano także. "Przy łącznym wzroście przychodów grupy

Przegląd prasy

--Art Games chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych w 2020 r. --Gaz-System: Prace nad węzłem gazowym Strachocina rozpoczną się we wrześniu br. --MPiT liczy, że kolejne zmiany dot. sukcesji wejdą w życie od 2020 r

Grupa PGNiG sprzedała 248 tys. ton ropy i 6,82 mld m3 gazu w IV kw.

(obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministerstwa Gospodarki) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego (tj. PMG Brzeźnica, PMG Husów, KPMG Mogilno, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Wierzchowice, KPMG Kosakowo) wynosił ok. 2,06 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu

Przegląd prasy

własnych akcji --Open Finance kupuje ok. 2,78% Noble Funds TFI od LC Corp B.V. za 8,5 mln zł --Gaz-System zaczął przewiert pod Sanem w ramach gazociągu Hermanowice-Strachocina --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła

Rozkręcają się inwestycje w branży paliwowej. M.in. wielki remont Lotosu, który wymusi wstrzymanie produkcji

państwowa firma gazociągowa Gaz-System ogłosiła, że podpisał kontrakt ze spółką PGNiG Technologie na budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina na terenie województwa podkarpackiego. Inwestycja będzie kosztować 288 mln zł, z czego 110 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Ten nowy gazociąg ma być ukończona w

Budimex zrealizował cel budowy portfela zamówień kolejowych na 1 mld zł

elektrociepłowni w Wilnie, gdzie zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac. Na rynku przesyłu gazu konsorcjum z udziałem Budimex SA złożyło najniższą ofertę na budowę gazociągu na odcinku Brzeg-Kiełczów o wartości 188 mln zł i drugą co do wartości na budowę gazociągu na odcinku Strachocina-Pogórska Wola o

Przegląd prasy

wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu --Gaz-System: Gazociąg Hermanowice-Strachocina ma pozwolenie na użytkowanie --J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii --Bowim

Przeglad informacji ze spółek

Gaz-System wybrał oferty Ferrum jako jedne z najkorzystniejszych w czterech częściach postępowania w celu zawarcia umów ramowych na dostawę rur dla realizowanych przez Gaz-System zadań inwestycyjnych, podało Ferrum. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

oprogramowania na Filipinach, podała spółka. Sprzedaż będzie zrealizowana na terenie czterech krajów: Filipin, Singapuru, Tajlandii i Malezji. Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych

Przegląd prasy

: Wzrost PKB bliski 4,9% r/r w IV kw., inwestycji - ok. 5-6% --Gaz-System zakończył przewiert pod rzeką San gazociągu Hermanowice-Strachocina --Unimot uruchomił planowaną 15. w br. stację paliw pod marką AVIA --Ministerstwo

Przegląd prasy

. --Kruk przyjął program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 500 mln zł --Oczekiwania dot. wyższych stóp sprzyjają dolarowi, złoty w dół --Gaz-System ma 237 mln zł dofinansowania na gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

Przegląd informacji ze spółek

, warta 521,48 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 6,75 mln zł. Oferta konsorcjum Torpol Oil&Gas (TOG) ? spółki zależnej Torpolu ? PSJ Hydrotranzit oraz IDS Bud, warta 389,5 mln zł netto, została uznana za najniższą cenowo w przetargu Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa międzysystemowego gazociągu

Przegląd informacji ze spółek

uderzeniową" uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Oferta konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil o wartości 97,14 mln zł netto została wybrana przez Gaz-System w przetargu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000

Przegląd informacji ze spółek

uznanym kardiologiem. Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do 22 marca. Przetarg Gaz-Systemu na inwestycję pod nazwą "Budowa

Przegląd informacji ze spółek

), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Przegląd prasy

4,3% r/r w XI, płace o 6,9% wg analityków --Comarch planuje zwiększyć przychody systemów ERP do 500 mln zł w 7 lat --Gaz-System: Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola wchodzi w etap realizacji --Redukcja w zapisach na akcje

Przegląd informacji ze spółek

Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) o wartości 154 mln zł netto została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina, podał Stalprofil. Tauron Polska Energia wypracował ok. 271 mln

Przegląd prasy

Domagalskiego-Łabędzkiego - jego kadencja upływała w tym roku, z dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia (nie zostało jeszcze zwołane). Kim będzie następca, jeszcze nie wiadomo Parkiet -- W tym roku PGNiG chce po raz kolejny zmniejszyć import gazu z Rosji. O