gazomierz

Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki Apator Metrix z grupy kapitałowej Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa (PSG), podał

Spółka Apatora dostarczy gazomierze do Belgii za 55,4-89,5 mln zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę na dostawy gazomierzy na rynek belgijski. Łączna wartość umowy to 13 mln - 21 mln euro (w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu), tj. 55,4 - 89,5 mln zł, podał Apator

Apator Metrix chce mieć 1/3 przychodów z własnych gazomierzy do 2021-2022 r.

. "W tym roku najprawdopodobniej pojawią się nasz pierwsze przychody z własnych gazomierzy inteligentnych. Dla nas pożądana struktura to 33% z liczników tradycyjnych, 33% z funkcjonowania jako OEM - czyli pod czyjąś marką - i 33% z własnych gazomierzy. Ten cel chcielibyśmy zrealizować do 2021-2022 r

Grupa Apatora dostarczy gazomierze miechowe do PSG za 26,8 mln zł

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł, podał Apator. ?Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości

Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Oferta Apator Metrix - spółki zależnej Apatora, warta 26,8 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej

Spółka z grupy Apatora dostarczy gazomierze do Holandii za szac. 8 mln euro

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Spółka pośrednio zależna od Apatora - Geroge Wilson Industries Ltd. (GWi) - zawarła z Landis+Gyr AG umowę dostawy przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski w latach 2016-2020 o szacowanej łącznej wartości 8 mln euro (33,8 mln

Zmiany w odczytach gazomierzy. To listonosze spiszą liczniki. I nie są zadowoleni

Zmiany w odczytach gazomierzy. To listonosze spiszą liczniki. I nie są zadowoleni

Taką nowość Poczta Polska przedstawiła firmom jeszcze w grudniu. W swojej ofercie zaproponowała, że jej pracownicy mogą zastąpić inkasentów i spisywać np. gazomierze, liczniki wody czy prądu. Gazomierze listonosze sprawdzają już m.in. w Kaliszu, Łodzi, Białymstoku, Mińsku

Apator widzi potencjał w teleinformatyce, eksporcie gazomierzy i akwizycjach

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Apator dostrzega potencjał do rozwoju organicznego m.in. w teleinformatyce (ICT), inteligentnych systemach elektroenergetycznych (smart grid) oraz w eksporcie w linii opomiarowania gazu, wynika z prezentacji wynikowej spółki. Apator jest także ot

Apator miał 16,89 mln zł zysku netto, 33,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wyniki grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w szczególności: - zdecydowanie wyższego poziomu eksportu (wzrost o 42% r/r), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Apatora - Apator Metrix została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) podała spółka. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł, a realizacja

Apator miał 14,36 mln zł zysku netto, 19,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych, - segment Gaz ? zdecydowany wzrost (o 29% r/r), wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 26% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z

Toruński Apator znów inwestuje w Anglii

Toruński Apator znów inwestuje w Anglii

Apator - przez swoją spółkę Apator Metrix z Tczewa - już w 2012 r. stał się właścicielem połowy udziałów w GWi, brytyjskiej firmie produkującej gazomierze mieszkaniowe i przemysłowe. W umowie inwestycyjnej z National Industry Group zawarł wówczas klauzulę, która upoważniała go

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Apatora do 'kupuj', wycenę do 36 zł

, wróci do wysokiego tempa wzrostu. Znaczącej poprawy spodziewamy się również w linii gazomierzy. To powinno spowodować znaczącą poprawę zysku netto i wzrost potencjału dywidendowego. Podnosimy naszą rekomendację do kupuj z ceną docelową 36 zł" - czytamy w raporcie

Apator miał 53,41 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł EBITDA w 2019 r.

Polską (głównie w krajach Unii Europejskiej, z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego, ale także na rynki wschodnie takie, jak Rosja czy Ukraina). Mimo wyższych poziomów sprzedaży, zwłaszcza gazomierzy czy liczników energii elektrycznej, wyniki

Apator może zawrzeć umowę o wartości 28 mln euro na rynku holenderskim

od czerwca br. "W wyniku powyższych negocjacji strony postanowiły zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie dostawa w/w liczników. Jeśli umowa z Flonidan A/S zostanie podpisana, na jej podstawie Apator Metrix ma dostarczać gazomierze w okresie 5 lat o łącznej szacowanej

Apator zaprojektuje elementy inteligentnego licznika energii z Phoenix Systems

. System Phoenix-RTOS wykorzystywany jest już w inteligentnych gazomierzach iSmart spółki Apator Metrix. "Apator stawia na innowacyjność. Nasi klienci oczekują nowych generacji liczników z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które - wraz z zaawansowanym

Przejęcie George Wilson pozwoli Apatorowi na rozwój w Wielkiej Brytanii

opomiarowania w Wielkiej Brytanii, co potwierdza udział Apator Metrix i GWi w kilku przetargach na systemy pilotażowe, podkreślono. "Rynek brytyjski to ważny kierunek rozwoju dla Apator Metrix. Apator Metrix i GWI praktycznie zakończyły prace nad inteligentnym gazomierzem

Apator wdraża system z licznikami energii oparty o technologię LTE

implementację systemu do zarządzania danymi pomiarowymi 4Grid, który służy do odczytu liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy. W ramach tego projektu Apator dostarczył i przetestował liczniki wyposażone w moduł NB-IoT" - czytamy dalej. Kolejnym przełomowym wdrożeniem jest

Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 16,55 mln zł w I kw. 2017 r.

;Przychody ze sprzedaży osiągnęły wysoki poziom głównie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie pomiarowym (wzrost o 15% 1q/1q) uzyskanym we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze). Równocześnie, dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej linii łączeniowej

Zysk netto Apatora spadł r/r do 59,32 mln zł w 2016 r.

zawodowej, które nie sprzyjały realizacji planu w 2016 roku. W 2017 rok grupa Apator weszła z gotowym portfelem zamówień na dostawy gazomierzy do Holandii oraz Anglii, liczników ee dla Tauron Dystrybucja, Energa, PGE w kraju oraz kontraktami na dostawy liczników do Maroko i Belgii" - napisał prezes

Gorączka wokół abonamentu RTV. Listonosz odczyta gaz, a przy okazji sprawdzi, czy mamy telewizor?

Warszawa, środa, blok na Ursynowie. Poczta Polska rozwiesiła tu na klatkach schodowych, podobnie jak w innych blokach w Warszawie, ogłoszenia, że lada dzień jej listonosze będą robić w mieszkaniach… odczyty gazomierzy.  A jak ktoś ich nie wpuści, to, jak straszną pracownicy poczty na

Kalendarium ISBnews

Energetyczny, dzień I --VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień II --11:30: Otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy Gaz-Systemu w Hołowczycach --14:00: GUS opublikuje dane dot. wskaźników cen produkcji sprzedanej

Zysk netto Apatora spadł r/r do 11,84 mln zł w II kw. 2017 r.

wodomierzy (Etiopia) i gazomierzy (Holandia i Wielka Brytania). W konsekwencji udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach grupy osiągnął poziom 58%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. Zarząd spółki podkreślił, że raportowane zyski EBITDA i netto wzrosły rok

Apator Metrix nabyła pozostałe 50% udziałów w George Wilson za 30,6 mln zł

oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

niemieckim. Ponadto dostarczymy gazomierze miechowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz gazomierze na rynek holenderski. Mamy także kontrakty na dostawy wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów. Widzimy, że tych kontraktów jest wyraźnie więcej niż w zeszłym roku" - powiedział prezes Mirosław

Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 27,6 mln zł w IV kw. 2016 r.

rynkach zagranicznych wpływ miały następujące czynniki: dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie pomiarowym, w tym: sprzedaż zagraniczna linii opomiarowania gazu na poziomie 188 mln zł, stanowiąca 43% eksportu całej grupy, w tym szczególnie na rynek brytyjski - sprzedaż gazomierzy z liczydłem Secure oraz

Apator miał 14,69 mln zł zysku netto, 19,94 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

realizacją dostaw gazomierzy do Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz na Litwę), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 39% r/r). Wyższy poziom EBITDA r/r o 2,6 mln zł wynikający głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży, przy porównywalnej rentowności segmentu r/r (-0,2 pkt proc

Apator spodziewa się wzrostu sprzedaży m.in. w opomiarowaniu wody, ciepła w 2018

podobny poziom. Opomiarowanie gazu - wolumeny gazomierzy powinny rosnąć, ale wprowadzimy zmianę w rozliczaniu z kluczowym partnerem, w związku z czym marża się nie zmieni, ale na poziomie przychodów może być spadek. Woda i ciepło - planujemy wzrosty wolumenów i zysku" - powiedział Nowak podczas

Kalendrarium ISBnews

--III Kongres Energetyczny, dzień I --VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień II --11:30: Otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy Gaz-Systemu w Hołowczycach --14:00: GUS opublikuje dane dot. wskaźników cen

Kalendarium ISBnews

wrześniu 2017 r. ŚRODA, 18 października --III Kongres Energetyczny, dzień I --VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień II --11:30: Otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy Gaz-Systemu

Kalendarium ISBnews

Congress, dzień II --11:30: Otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy Gaz-Systemu w Hołowczycach --14:00: GUS opublikuje dane dot. wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (PPI) we wrześniu 2017 r.; dynamiki

Apator oczekuje wzrostu udziału eksportu w sprzedaży, wśród priorytetów Niemcy

- się powtarza. Dziś słyszymy o kolejnych przetargach tam ogłaszanych i jest szansa, że w przyszłym roku uda nam się potwierdzić pozycję na rynku etiopskim. No i oczywiście gazomierze, nasz biznes opomiarowania gazu to jest w kraju tylko 10%, a 90% naszej działalności to jest zagranica, głównie kraje

Apator miał 9,82 mln zł zysku netto, 16,87 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

wzrostem sprzedaży w segmencie Gaz (+33% r/r), a kluczowy dla tego segmentu eksport rozwijał się w samym IV kwartale w tempie 34% r/r (głównie sprzedaż gazomierzy inteligentnych). Obroty segmentów Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna utrzymały się na porównywalnym poziomie roku poprzedniego. W związku z

PGNiG uruchomiło mobilne stanowisko legalizacji liczników na cysternach z LNG

PGNiG, które zajmuje się legalizacją gazomierzy. Eksperci PGNiG chcą budować podobne, ale stacjonarne układy pomiarowe bezpośrednio przy stacjach regazyfikacyjnych i przy stacjach tankowania statków gazem LNG, czyli przy tzw. stacjach bunkrowania, podano także

Apator miał 20,24 mln zł zysku netto, 25,21 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

czerwca 2019 r.) oraz dla innogy Stoen Operator ? kontrakt o wartości 20,9 mln zł z realizacją dostaw do marca 2020 roku. Ponadto spółka Apator Metrix 16 lipca 2018 r. zawarła umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł (potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł

Przegląd prasy

--CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy --Altus TFI kwestionuje zasadność kar nałożonych przez KNF, zapowiada odwołanie --Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej przetargu, podał Apator. Wartość zawartych umów to 75,2 mln zł netto. Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w styczniu

Przegląd prasy

0,27% na zamknięciu w piątek --Barbara Lehnert-Bauckhage zrezygnowała z funkcji członka zarządu Protektora --Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł --ECC Games ma umowę z BMW na

Przegląd informacji ze spółek

przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa (PSG), podał Apator. Wartość oferty dla trzech zadań wynosi 49 mln zł. ECC Games podpisał umowę z Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) dotyczącą udzielenia płatnej niewyłącznej

Przegląd informacji ze spółek

ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji (UDD), podał Bioton. Oferta spółki zależnej Apatora - Apator Metrix została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki

Przegląd prasy

dostawę gazomierzy miechowych --Ustawa ws. wyborów prezydenckich w systemie hybrydowym weszła w życie --UOKiK wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi; grozi mu do 50 mln euro kary --ZPF: Pośrednicy kredytowi chcą umorzenia

Przegląd prasy

zbliżona do 5% r/r wg analityków --Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję --PKP PLK ma umowy na ponad 2,6 mld zł na poprawę dostępu do portów Trójmiasta --Spółka Apatora dostarczy gazomierze do

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z podjętych uchwał. Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę na dostawy gazomierzy na rynek belgijski. Łączna wartość umowy to 13 mln - 21 mln euro (w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu), tj. 55,4 - 89,5 mln zł, podał Apator

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Apator Metrix podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę inteligentnych gazomierzy miechowych iSMART. W urządzeniach wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, podał Phoenix Systems z Grupy Atende. Mo-Bruk analizuje

Przegląd prasy

z dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto. --Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł, podał Apator. --UAB

Przegląd informacji ze spółek

dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto. Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł, podał Apator. UAB Hekon, spółka zależna

Przegląd prasy

--Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG --Kopyrski z Pekao: Chcemy iść w ślad za polskimi inwestorami m.in. do Ameryki --MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r

Przegląd prasy

laboratorium wzorcowania gazomierzy --Sprzedaż Gino Rossi wzrosła o 3,6% r/r do 18,4 mln zł w październiku --MCI Capital ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 150 mln zł --PARP uruchomi granty, które pomogą polskim

Listonosze spisują liczniki gazowe. Spytają też o wodę i prąd?

jaśniej, wobec większej konkurencji i malejącego rynku poczta szuka możliwości zarobku. Właśnie dlatego już w grudniu ubiegłego roku zaproponowała swą usługę odczytów wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności. Jednymi z pierwszych miast, które skorzystały z tej oferty, były m.in. Łódź, Białystok

Przegląd informacji ze spółek

przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Apator. Poziom inwestycji polskich firm jest obecnie średni, ale kolejne kwartały dają nadzieję na poprawę tych statystyk

Przegląd prasy

Pocztowego --PAIiIZ ma 172 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3,98 mld euro --Apator widzi potencjał w teleinformatyce, eksporcie gazomierzy i akwizycjach --GPW: Decyzja ws. ewentualnego rolowania obligacji najwcześniej w

Przegląd prasy

wywóz wszystkie są negatywne --Resort finansów wstępnie zaplanował, że deficyt w kasie państwa w przyszłym roku wyniesie aż 57 mld zł wg gazety ISBnews --Spółka z grupy Apatora dostarczy gazomierze do Holandii za szac. 8

Jak płacić mniej za gaz? Można zarobić prawie 350 zł rocznie

tzw. progów zużycia. Każdy odbiorca gazu przypisany jest do tzw. grupy taryfowej. Dla konsumentów właściwa jest taryfa W, w ramach której mamy dalszy podział na: W–1.1, W–1.2, W–2.1, W–2.2, W–3.6. Cyfra po kropce oznacza liczbę odczytów gazomierza w ciągu roku

Jakim paliwem ogrzewać

szczelności) i odebrane (do tego konieczny jest odbiór kominiarski), inwestor podpisuje z dostawcą umowę sprzedaży gazu. Wówczas montowany jest gazomierz i następuje dostawa paliwa. Przejście na gaz ziemny z płynnego może być stosunkowo proste i niedrogie. Wewnętrzna instalacja

UOKiK alarmuje o nieprawidłowościach w gazowych umowach

bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska albo że doszło do nielegalnego poboru gazu. Zdaniem UOKiK firmy gazowe nie mogą gwarantować sobie prawa do wstrzymania dostaw w innych sytuacjach, np. zmian lub uszkodzeń w gazomierzu albo plombach na tym urządzeniu bądź też w sytuacji stwierdzenia, że

Przegląd informacji ze spółek

Spółka pośrednio zależna od Apatora - Geroge Wilson Industries Ltd. (GWi) - zawarła z Landis+Gyr AG umowę dostawy przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski w latach 2016-2020 o szacowanej łącznej wartości 8 mln euro (33,8 mln zł), podał Apator

gazomierz

Gazomierz - przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającego gazu (całkujący albo sumujący objętość gazu przepływającego przez gazomierz w danym czasie); rodzaj przepływomierza wywzorcowanego przeważnie w metrach sześciennych.Stosuje się gazomierze silnikowe, w których ruchomy element (wiatraczek, tłok lub bęben) napędzany jest przez różnicę ciśnień gazu po obu jego stronach oraz gazomierze

więcej o gazomierz na pl.wikipedia.org