gaz ziemny notowania

Ferrum podpisało umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 17,8 mln euro netto

polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln zł netto

. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i

Ferrum dostarczy Gaz-Systemowi rury stalowe za ok. 73,9 mln zł netto

wcześniej, że jego oferta warta ok. 90,9 mln zł brutto (tj. ok. 73,9 mln zł netto) została wybrana w przetargu Gaz-Systemu. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi łuki do budowy gazociągów w ramach Baltic Pipe

istniejącym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągów: Niechorze - Płoty - Goleniów i Goleniów-Lwówek, tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego

Oferta Ferrum na ok. 90,8 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce

Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do Baltic Pipe za 97,1 mln zł netto

strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

notowana na GPW od 2000 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

793,16 mln zł. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki

Gaz-System ma porozumienie z Eneą ws. przyłączenia Kozienic do sieci gazowej

jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w

Oferta Izostalu na 97,1 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

PGNiG przedłużyło umowę na dostawy gazu dla grupy PKN Orlen 

. "Cieszę się, że PKN Orlen - jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz nasz wieloletni strategiczny klient - postanowił powierzyć PGNiG dostawy gazu ziemnego na kolejne lata. Przedłużenie współpracy między naszymi firmami potwierdza, że PGNiG oferuje

Izostal ma umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 35,5 mln zł netto

skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Cenowe tornado w nawozach. Przez drogi gaz zdrożeje żywność

Cenowe tornado w nawozach. Przez drogi gaz zdrożeje żywność

kilkukrotnie. Od stycznia do połowy września 2021 roku notowania surowca wzrosły dla nas o ponad 200 proc. Z kolei porównując ceny z września tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz podrożał aż sześciokrotnie. Bezpośrednio przełożyło się to na wzrost kosztów produkcji i notowań m.in. amoniaku oraz

Galopada cen. Prąd, gaz, energia na coraz większym dopingu

Galopada cen. Prąd, gaz, energia na coraz większym dopingu

Galopada cen przyspiesza. Inflację 20-lecia widać nie tylko w codziennych wydatkach, ale i po płaconych co miesiąc rachunkach. Taryfy za gaz zmieniły się w tym roku już trzy razy. Pierwszą podwyżkę prezes URE zatwierdził w kwietniu, kolejną w lipcu, a trzecią we wrześniu. Zliczając

PGNIG szacuje zwrot od Gazpromu na ok. 1,5 mld USD na mocy wyroku Trybunału

USD. "Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym

Oferta Izostalu i Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Oferta Izostalu i Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla

Oferty Ferrum wybrane do zawarcia umów ramowych z Gaz-Systemem

notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

mocy ok. 1400 MW, zasilanych gazem, planowany jest na IV kwartał 2023 r. Gazociąg połączy Elektrownię Dolna Odra z istniejącą infrastrukturą gazową Gaz-System. Gaz ziemny będzie dostarczany z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez istniejący gazociąg Szczecin - Lwówek oraz

Towarowa Giełda Energii rozszerzyła ofertę o gaz zaazotowany

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego Lw na rynkach dnia następnego i bieżącego gazu, podała spółka. Projekt powstał we współpracy z operatorem systemu przesyłowego Gaz-System

PGNiG OD dostarczy do zakładów Synthosu prawie 8 200 ton LNG do końca 2021 r.

oznacza, że dwie cysterny dziennie w trakcie trwania kontraktu będą docierały do Oświęcimia. Jest to gaz bardzo dobrej jakości. To gaz ziemny, który jest przerabiany na formę skroploną, więc nawet jeżeli będzie już w Oświęcimiu rura przesyłowa, to i tak pewnie część tego gazu, który dotrze będzie to

PGNiG: Jesteśmy przygotowani na wzrost zapotrzebowania na gaz zw. z mrozami

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ma wystarczający poziom zapełnienia magazynów i zarezerwowania mocy w gazociągach, by odpowiedzieć na notowane w ostatnich dniach wysokie zapotrzebowanie na gaz związane z niskimi temperaturami

Oferta Izostalu i Stalprofilu wybrana w przetargu Gaz-Systemu

GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 33 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Prezes PKN Orlen: Liczę, że nasz udział w PGG przejdzie do wydzielonego podmiotu

Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu

Notowania akcji PGNiG osiągnęły rekordowy poziom 7,26 zł w poniedziałek

obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 33 mln zł netto

największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz

Unimot spodziewa się 'niezłych wolumenów' sprzedaży w II kwartale 2020 r.

) zwiększył się o 41,5% r/r, w przypadku biopaliw wzrost wyniósł 50,8% r/r, w LPG - 32,6% r/r, w energii elektrycznej 35,2% r/r, a w gazie ziemnym 183,9% r/r. "Praktycznie we wszystkie dni maja po długim weekendzie notowaliśmy już sprzedaż paliw wyższą od okresu referencyjnego

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

: niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 20% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) o 40% w porównaniu do I kwartału 2019 r.; dokonanie odpisów aktualizujących powstałych w wyniku

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia

Serinus: Zakład w Moftinu w Rumunii wznowił produkcję

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Należący do firmy Serinus zakład przetwarzania gazu ziemnego Moftinu w Rumunii wznowił produkcję, podała spółka. "Planowy przegląd zakładu przetwarzania gazu Moftinu został przeprowadzony w czasie krótszym niż

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1%. PGNiG Oddział w Odolanowie dysponuje instalacją, dzięki której możliwe jest nie tylko odazotowanie gazu, ale i odzyskanie helu. W 2017 r. oddział sprzedał 3,17 mln m3 helu. "Notujemy

TGE wprowadziła obrót gazem w SGT na Rynku Dnia Bieżącego

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na Rynku Dnia Bieżącego gazu RDBg, podała giełda. Dotychczas obrót giełdowy gazem

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę z Gaz-Systemem na 116 mln zł netto

dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie

Oferta Izostalu i Stalprofilu warta 116 mln zł netto wybrana przez Gaz-System

dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

: - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 49% w porównaniu do II kwartału 2019 r.; - dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

wejściu w życie nowej taryfy, rachunki za gaz dla gospodarstw domowych - na które oprócz cen paliwa składają się opłaty dystrybucyjne i abonamentowe - będą miesięcznie wyższe średnio o 3,6%. Spółka podkreśliła jednak, że średnie rachunki za gaz dla gospodarstw domowych pozostają o 8% niższe niż na koniec

Serinus miał 1,94 mln USD straty netto, 4,52 mln USD zysku EBIT w 2019 r.

COVID-19 wywiera znaczny wpływ na globalny popyt na ropę naftową i gaz ziemny, co w połączeniu ze zwiększeniem wydobycia przez kraje zrzeszone w OPEC, jak i te nienależące do organizacji przełożyło się na nietypowe odchylenia notowań tych surowców na światowych rynkach. "

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,2 USD/b w lipcu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Cena gazu ziemnego w USA odbiła od 17-letniego minimum

. Mieszane nastroje panowały na rynkach surowców energetycznych, jednak na szczególną uwagę zasługiwały wyraźnie rosnące notowania gazu ziemnego. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych podskoczyła o wyraźnie ponad 2%, tym samym odbijając się od poziomu 17-letniego dołka cenowego

Portfel Grupy PBG wynosił 3,35 mld zł wg stanu na 1 lipca

energetycznego (82%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowią 18% wartości portfela, co oznacza istotny wzrost tego segmentu działalności w porównaniu do danych prezentowanych na dzień 1 stycznia 2018 roku, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie

MOL Norge odkrył ropę i gaz na koncesji 820S na Morzu Norweskim

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - MOL Norge - spółka z Grupy MOL - odkrył ropę naftową i gaz ziemny na koncesji 820S na Morzu Norweskim, której jest operatorem, podała grupa. "Wstępna ocena głównego odkrycia wskazuje na zasoby wydobywalne pomiędzy

PKN Orlen ma list intencyjny ws. przejęcia PGNiG

w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do

Gazprom obniżył Bułgarii ceny gazu o 40 proc. Co z Polską?

Środkowej. Ale też decyzja KE otwierała tym państwom drogę do żądania od Gazpromu obniżki cen gazu.  Giełdowa cena i kaspijska konkurencja Rosyjski dziennik "Kommiersant" pisał, że Gazprom postanowił dostarczać Bułgarii gaz w cenach zależnych od notowań z holenderskiej giełdy energii TTF

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 3,1 USD/b w czerwcu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Oferta konsorcjum Stalprofilu najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (ISBnews)

PGNiG dostarczy gaz do Commercial Metals Company Poland

dostawy gazu dla CMC Poland od 1 października 2019 roku do końca września 2022 roku. Zakontraktowany wolumen błękitnego paliwa może wynieść łącznie 160 mln m3, podano również. Commercial Metals Company to międzynarodowa firma z branży hutniczej notowana na amerykańskiej giełdzie

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 93,78 mln zł wybrana przez Gaz-System

. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w maju

(90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty ok. 2,8 mld zł netto" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r

PGNiG ma 20-letnią umowę z Port Arthur LNG na dostawy ok. 2 mln ton LNG rocznie

. "Umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

PKN Orlen i PGNiG ruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E, poinformował PKN Orlen. Jest to kolejne złoże w Wielkopolsce wspólnie zagospodarowane przez obie firmy, podano także

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 15 USD/b w marcu

(90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca

roku przypada około 1,87 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 1,29 mld zł na lata kolejne" - czytamy w raporcie. Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego i ochrony środowiska (75%) oraz gazu ziemnego i ropy

Oferta Stalprofilu na 187 mln zł netto została wybrana w przetargu Gaz-Systemu

wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 75 mln zł wybrana przez Gaz-System

hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz

Ręczne zbijanie inflacji. Rząd obniża ceny i rozdaje pieniądze

chodzi o ceny energii, rząd zdecydował się na obniżkę VAT-u na gaz ziemny z 23 do 8 proc., zniesienie akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych i obniżenie VAT-u na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. na okres od stycznia do marca 2022. – Obniżka akcyzy z pięciu do zero zł to

PBG zakończyło budowę kopalni ropy dla PGNiG w Radoszynie przed terminem

elektroenergetycznego oraz część administracyjno-socjalna - 3 budynki, podano także. Płyn złożowy wydobywany jest ze złoża poprzez odwierty i dalej przesyłany rurociągami przesyłowymi do Ośrodka Centralnego. Tam poddany zostaje separacji na ropę naftową i zasiarczony gaz ziemny. Ropa naftowa

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

PGNiG rozpoczęło produkcję z norweskiego złoża AErfugl

złoża przypadające na PGNiG wyniesie około 0,5 mld m3 gazu ziemnego, który trafiać będzie do gazociągu Baltic Pipe. PGNiG Upstream Norway posiada 11,92% udziałów w koncesji. Operatorem jest Aker BP, a pozostałymi partnerami Equinor Energy i Wintershall DEA

PBG: Zawieszono postępowanie egzekucyjne na należących do PBG akcjach Rafako

wniosek Banku Polska Kasa Opieki S.A działającego w charakterze agenta zabezpieczeń, zgodnie z wspólnym stanowiskiem obligatariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Prezes PKN Orlen spodziewa się decyzji inwest. ws. Ostrołęki C w 1-1,5 miesiąca

Ostrołęka w ciągu miesiąca, półtora" - powiedział Obajtek dziennikarzom. Zwrócił uwagę, że decyzja o zmianie paliwa dla tej elektrowni w węgla na gaz ziemny poprawiła nastroje na giełdzie nie tylko dla samego Orlenu, ale i dla całej branży energetycznej

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 7,5 USD/b w grudniu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Na rynkach surowców największą zwyżkę w 2019 roku osiągnęły ceny rudy żelaza

nieznacznie spadła. Największym przegranym minionego roku był gaz ziemny, którego notowania spadły o niemal jedną piątą za sprawą dużej podaży surowca i obaw o spowolnienie gospodarcze. Słabo miniony rok zakończyły także ceny kukurydzy w USA. Paweł Grubiak

PGNiG i JSW mają umowę na realizację programu Geo-Metan w kopalni Budryk

emisję metanu do atmosfery i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz do celów gospodarczych" - dodał prezes JSW Włodzimierz Hereźniak. Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Synthos wyda 2 mld zł na inwestycje w 3 lata, wybuduje instalację CCNG w Polsce

produkować w oparciu o gaz. W efekcie podpisał dziś umowę z PGNiG Obrót Detaliczny umowy na dostawę blisko 8 200 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zakładów chemicznych Synthosu w Oświęcimiu do końca 2021 roku. "Nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy szukali partnera na

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie

następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy

PGNiG OD wprowadził do oferty 'Pakiet Na Zdrowie' we współpracy z Grupą PZU

zł do 80,98 zł, podano także. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także

Nowa epoka w gazie. Koniec urzędowych cenników dla przedsiębiorstw

„Rzeczpospolita Polska pozostaje ostatnim państwem członkowskim UE, w którym taryfy na obrót gazem ziemnym podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacji” – stwierdziło wiosną zeszłego roku Ministerstwo Energii, proponując przepisy o liberalizacji rynku gazu w Polsce. Wejdą one w

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku

następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) ? koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy

PGNiG i PKN Orlen zawarły umowę o współpracy ws. planowanej koncentracji

wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i

PGNiG wygrało z Gazpromem! Rosyjski koncern ma obniżyć ceny i zwrócić 1,5 mld dol.

podczas widekonferencji prasowej prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.  Według komunikatu PGNiG "na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami

Izostal i Stalprofil dostarczą rury dla Gaz-Systemu za 97,14 mln zł netto

Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

ważną rolę, jako paliwo przejściowe w okresie transformacji polskiego sektora energetycznego, będzie pełnił gaz ziemny. Inwestycja w źródła gazowe w Elblągu to tylko jedna z kilku tego typu inwestycji realizowanych przez Energę, która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada trzy inne projekty gazowe

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

geograficznych. "Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) ? koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

PGNiG miało 779 mln zł zysku netto, 2 078 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

nad aktualizacją strategii grupy kapitałowej PGNiG - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Segment Poszukiwanie i Wydobycie znalazł się pod presją spadających notowań węglowodorów. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło odpowiednio 1,16 mld

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 803 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

. "W III kwartale czynnikiem, który zaważył na wynikach grupy, były niskie ceny gazu ziemnego i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii średnia arytmetyczna cena gazu ziemnego w III kwartale 2018 roku wyniosła 112,21 zł/MWh, natomiast w III kwartale bieżącego roku

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) ? koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

Na rynku gazu ziemnego duża zmienność, duża podaż ciąży

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Inwestorzy na rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie mogą narzekać na nudę. Notowania tego surowca cechują się bardzo dużą zmiennością - po dużych spadkach pod koniec ubiegłego tygodnia, wczoraj cena

PKN Orlen ma zabezpieczony wolumen gazu dla bloku Ostrołęka C

Płock, 06.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ma zabezpieczony z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) pełen wolumen gazu ziemnego na potrzeby bloku Ostrołęka C, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Mamy zabezpieczenie ze strony PGNiG

PKN Orlen i PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce

do jednych z najbardziej perspektywicznych regionów Polski pod kątem poszukiwań złóż gazu ziemnego. Pozytywny wynik uzyskany w trakcie testu potwierdza, że założona przez nas strategia w obszarze wydobycia sprawdza się. Sukcesywnie zwiększamy bazę zasobów w kraju, co korzystnie wpływa na

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,8 USD/b w lipcu

: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) ? koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen

PGNiG ma dwie umowy na dostawy po ok. 1 mln ton LNG rocznie od spółek z USA

Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC, podało PGNiG. "Każda z umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na

Polenergia: URE ustalił ok. 47,6 mln zł rekompensaty KDT dla EC Nowa Sarzyna

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) określił wysokość korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego (rekompensat KDT) za 2017 r. dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Oferta Izostalu i Stalprofilu na 71,97 mln zł netto wybrana przez Gaz-System

. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką

PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

mld zł, co oznacza spadek o 29% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34% niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7% wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była o 43

Unimot chce osiągnąć 'znaczącą' pozycję na rynkach paliw i energii w 2016-2017

Grupy Unimot chcemy zwiększać sprzedaż energii eklektycznej do klienta indywidualnego i biznesowego w połączeniu z ofertą na gaz ziemny. Widzimy tu pole do wykorzystania synergii sprzedaży mediów energetycznych. Na rynku gazu i energii elektrycznej chcemy osiągnąć znaczącą pozycję" - dodał

PKN Orlen i PGNiG odkryły nowe złoże gazu na koncesji Kórnik - Środa Wlkp.

, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy