gaz koksowniczy

JSW ma umowę kredytu terminowego z EBI w wysokości 58,5 mln euro

. Spółki planują wykorzystać pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację koksowni i inwestycje w produkcję energii z gazu koksowniczego i metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego. "Instalacje te przyczynią się do: ograniczenia emisji, w

JSW: Rafako rozpoczęło kolejny etap budowy EC Radlin dla JSW Koks

pomocnicze. Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln m3 rocznie, wskazano także. Budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego w Radlinie ujęta została w Programie dla Śląska i jest najważniejszą częścią planu modernizacji koksowni

Rafako ma umowę z JSW Koks na budowę bloku w Radlinie za 355,5 mln zł brutto

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Rafako zawarło z JSW Koks umowę na "Budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w Oddziale KKZ - Koksowni Radlin za 289 mln zł netto (tj. około 355,5 mln zł brutto), podało Rafako. "Termin

Oferta Rafako najkorzytsniejsza w przetargu JSW Koks

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - JSW Koks wybrał ofertę Rafako jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks - "Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW Koks Oddział KKZ - Koksownia Radlin

URE: Planowane nakłady na nowe moce w energetyce to 62,16 mld zł w l. 2018-2032

kamiennym, a w 28,93% na węglu brunatnym. Pozostałe technologie wycofanych mocy to gaz ziemny (3,51%), gaz koksowniczy (1,33%), biomasa (1,15%), olej opałowy (0,3) i woda (0,01%). "Planowane łączne nakłady inwestycyjne w latach 2018-2032 w nowe moce wytwórcze w cenach

Petralana zwiększyła moce produkcyjne do 44 tys. ton w 2018 r., powyżej planu

koksowniczy z Carbo-Koksu i to jedyne tego typu rozwiązanie na kontynencie europejskim, jedno z nielicznych na świecie" - podkreślił prezes. Standardowo w fabrykach mineralnej wełny skalnej stosuje się gaz ziemny. "Wykorzystanie gazu koksowniczego - tak naprawdę odpadu

Petralana osiągnęła 44 tys. ton wydajności linii produkcyjnej 

. "Petralanę zasila m.in. gaz koksowniczy z Carbo-Koksu i to jedyne tego typu rozwiązanie na kontynencie europejskim, jedno z nielicznych na świecie. Standardowo w fabrykach mineralnej wełny skalnej stosuje się gaz ziemny. Wykorzystanie gazu koksowniczego ? tak naprawdę odpadu produkcji koksu, to

Backlog Rafako wynosił 2,56 mld zł na koniec 2019 roku

: - kontrakt na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks Oddział KKZ - Koksownia Radlin o wartości 289 mln zł - kontrakt na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów o

JSW planuje kooperację z międzynarodowym koncernem Sasol

z gazów koksowniczych oraz plany produkcji włókien węglowych ze smoły koksowniczej. Sasol zadeklarował chęć głębszej analizy możliwości zastosowania rozwiązań wdrażanych na tym polu przez JSW w swoich zakładach, jak również współpracy w zakresie rozwiązań, które mogą pozwolić na wdrożenie produkcji

Strategia JSW do 2030r. zakłada średnio 30% marży EBITDA; 18,9 mld zł inwestycji

koksowniczego, - zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową ? metan i gaz koksowniczy, - poprawy rentowności grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności

PGNiG i JSW podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne. W sferze naszych zainteresowań pozostaje również gaz koksowniczy" ? powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, także cytowany w komunikacie. Spółki zadeklarowały wypracowanie jasnych i przejrzystych zasad współpracy w

JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. wykorzystania paliwa wodorowego

wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekty e-mobility. Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również

Rafako ma porozumie z JSW Koks ws. umowy o wartości 289 mln zł netto

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Rafako zawarło z JSW Koks porozumienie w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin, podało Rafako. Wynagrodzenie spółki z tytułu

Koszt dostosowania instalacji JSW Koks do konkluzji BAT wyniesie 65 mln zł

wymagania emisyjne, jednakże w przypadku zmiany rodzaju produkowanego koksu, wymagana będzie budowa odsiarczalni gazu koksowniczego, dodał. BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE

JSW planuje przyjąć strategię na lata 2017-2030 w III kw. i wdrażać ją od IV kw.

JSW na lata 2017-2030 (III kwartał). Rozpoczęcie procesu wdrażania Strategii (IV kwartał). Integracja głównych obszarów działalności. Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu (metan, gaz koksowniczy)" - czytamy w prezentacji spółki w części dotyczącej strategii grupy

JSW ma list intencyjny z Solarisem i Aurora Tech dot. wykorzystania wodoru

polegać będzie na zbadaniu możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, do rozwoju czystych technologii wodorowych. Rola JSW Innowacje będzie polegała na uzyskaniu licencji oraz wdrożeniu technologii separacji wodoru z gazu

JSW: Prezentacja strategii na lata 2017-2030 może przesunąć się na październik

. Wśród priorytetów na 2017 r. JSW wymieniła w prezentacji integrację głównych obszarów działalności, zwiększenie efektywności wykorzystania gazu (metan, gaz koksowniczy), zapewnienie stabilnej struktury finansowania oraz "utworzenie funduszu stabilizacyjnego we współpracy z wybranym TFI w celu

ARP i JSW Koks planują budowę elektrociepłowni w Radlinie za 185 mln zł

tej pory niezagospodarowanego gazu koksowniczego, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne" - powiedziała Magaczewska, cytowana w komunikacie. "Planowane przedsięwzięcie - budowa elektrociepłowni w Radlinie - to nie pierwsza aktywność ARP na Śląsku. Jest ona

JSW osiągnie samowystarczalność energetyczną po zbudowaniu dwóch nowych bloków

oparte na gazie koksowniczym i metanie, w tym 115 MW dostarczają bloki energetyczne, a 45 MW silniki gazowe wykorzystujące gaz pochodzący z odmetanowania kopalni. Umożliwiają one wyprodukowanie ponad 1 TWh energii elektrycznej w roku. Podmioty wchodzące w składy grupy

FPS dołączyła do JSW i PKP Cargo w projekcie wykorzystania wodoru w kolejnictwie

bardzo konkurencyjnej cenie. Zamierzamy go pozyskiwać z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym w procesie koksowania węgla w naszych koksowniach. W jednoznaczny sposób pokazujemy, że myślimy w nowoczesny sposób. JSW, poza produkcją niezbędnego surowca do produkcji stali, ma szansę stać się

PBS Group dostarczy 2 kotły do Koksowni Częstochowa Nowa za ponad 125 mln CZK

wytwarzających 66 ton pary na godzinę oraz opcję dostarczenia systemu SNCR w celu redukcji emisji tlenków azotu w produktach spalania. Technologia umożliwiająca wykorzystanie gazu koksowniczego jako źródła energii ma zostać dostarczona w lipcu 2019 roku. "Dynamicznie się rozwijamy

Wzrasta zanieczyszczenie rakotwórczymi substancjami w Nowej Hucie

ilości znajdują się choćby w gazie koksowniczym, który jest uzyskiwany (w wyniku suchej destylacji węgla kamiennego) w piecu koksowniczym. - Awarie takiego pieca i jego nieszczelność mogą powodować, że do atmosfery przedostaną się szkodliwe substancje - wyjaśnia Listwan. W

Grupa Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 r., o 0,8% mniej r/r

oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. [...] Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz

Pięciu chętnych do budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń

wykonawców. Z wcześniejszych informacji, które uzyskaliśmy od wiarygodnej osoby z branży energetycznej, wynikało, że koksownia przymierza się do budowy bloku opalanego oczyszczonym gazem koksowniczym o mocy 60 MWe. Szacunkowy koszt takiej inwestycji wyniósłby ok. 240 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko Gazpromowi, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego koszt

Przegląd prasy

Puls Biznesu --JSW chce robić wodór z gazu koksowniczego, Gaz-System prześle go swoimi rurami, a Lotos sprzeda kierowcom --Bowim planuje akwizycje, wynajem lub budowę magazynów, by poszerzyć zakres sprzedaży wyrobów stalowych dla klientów

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System wybrał oferty złożone przez Stalprofil na łącznie 413 mln zł netto jako najkorzystniejsze w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń, podał Stalprofil

Przegląd prasy

, podała spółka. --Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego

Marnujemy polski węgiel na potęgę. A on jest jak złoto

. Bytnar : Niestety, koks - w porównaniu z surowym węglem - jest dość drogi. Otrzymuje się go w wyniku odgazowania węgla bez dostępu tlenu w temperaturze blisko 1 tys. st. C, a w Polsce wykorzystuje się go głównie w wielkich piecach hutniczych. Natomiast gaz, który powstaje przy

Przegląd informacji ze spółek

bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w Oddziale KKZ - Koksowni Radlin za 289 mln zł netto (tj. około 355,5 mln zł brutto), podało Rafako. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych zainicjował proces wznowienia rozmów z Esperite N.V. Intencją spółki jest

Przegląd informacji ze spółek

Vivid Games Remigiusz Kościelny. Rafako zawarło z JSW Koks porozumienie w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin, podało Rafako. Wynagrodzenie spółki z tytułu

Koksownia Częstochowa wychodzi na prostą, inwestuje i zatrudnia

metody, która zmniejszyłaby ilość gazu wykorzystywanego do produkcji koksu. To zmniejszyłoby koszty i pozwoliłoby sprzedać większą ilość produkowanego gazu koksowniczego. Odbiorcą gazu koksowniczego z naszych baterii będzie ISD Huta Częstochowa. Spółka aplikowała już o środki unijne w ramach programu

Przegląd prasy

ISBnews --Akcjonariusze GPW zdecydują 22 VI o 2,36 zł dywidendy na akcję --Erbud ma warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł --JSW Koks sprzeda gaz koksowniczy do ArcelorMittal za ok.200 mln zł w

Przegląd informacji ze spółek

, którego stroną była Selena FM SA oraz Selena CA LLP, podała Selena FM. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych, podał Gaz-System

Przegląd informacji ze spółek

. Jastrzębska Społka Węglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Innowacje podpisały z Solaris Bus & Coach i Aurora Tech list intencyjny w sprawie opracowania, wdrożenia i rozwoju projektu wodorowego w celu wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego i wykorzystania go do ogniw dla transportu

Przegląd prasy

--Rafał Wiatr został nowym prezesem Domu Maklerskiego Citi Handlowy --JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł --JSW rozmawia z EBI ws. finansowania inwestycji w segmencie koksowniczym --Enea

Przegląd informacji ze spółek

Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1-1,1 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie pozyskania finansowania na inwestycje w segmencie koksowniczym, poinformował p.o. prezesa JSW Daniel

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ) na rzecz PGNiG Termika oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Towarzystwa Finansowego "Silesia"(TFS), wynika z uchwał

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał na walne. Erbud podpisał warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł, podała spółka. JSW Koks ? spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ? ma umowę na dostawę gazu koksowniczego do ArcelorMittal

Przegląd prasy

; dla Dom Development, podal Erbud. Wartość kontraktu to 32,18 mln zł. Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ) na rzecz PGNiG Termika oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK

Dla kogo wcześniejsze emerytury, dla kogo pomostówki

górnictwie). 2. Prace udostępniające i eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych (bez prac wykonywanych w górnictwie). 3. Bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych i sortowanie koksu. 4. Przy

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

koksowniczych i sortowanie koksu. 4. Przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych. 5. Bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich i izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie. 6. Przy ręcznym

gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy - paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze ponad 1000 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu.

więcej o gaz koksowniczy na pl.wikipedia.org