g. e. banku

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w październiku głosował E. Łon

wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. E. Gatnar był nieobecny. Według publikowanych wcześniej "minutes", na październikowym posiedzeniu złożono

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb we wrześniu głosował E. Łon

wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Według publikowanych wcześniej "minutes" z posiedzeń RPP, wniosek o obniżkę stóp procentowych założono zarówno na

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosował E. Łon

opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, C. Kochalski, J. Kropiwnicki, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Nieobecny był R. Sura. Wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb składano na posiedzeniu w lutym, jak i 4 marca. W obu przypadkach nie zostały one przyjęte

MSiG: Przeciwko obniżce stóp w III głosowali Hardt, Kropiwnicki i Zubelewicz

). Za przyjęciem uchwały "w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim" głosowali: - A. Glapiński, - G

NBP: Za obniżką stóp o 25 pb w I - 1 członek RPP, za podwyżką o 15 pkb - 3 osoby

, Łukasz Hardt, Kamil Zubelewicz, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciwko wnioskowi o obniżkę stóp procentowych opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, C. Kochalski, J. Kropiwnicki, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński

Najpierw przeciwdziałanie zmianom klimatu, potem zyski. Milenialsi tną finansowanie brudnych inwestycji

Najpierw przeciwdziałanie zmianom klimatu, potem zyski. Milenialsi tną finansowanie brudnych inwestycji

ESG, czyli E (environment) jak środowisko, S (social) – społeczna odpowiedzialność i G (governance) – ład korporacyjny. Na podstawie kryteriów ESG tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Dziś niektóre firmy robią tylko tyle, ile muszą, jeśli chodzi o ekologię i

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 16 V o wypłacie dywidendy

., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2019 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o wypłacie dywidendy

netto za rok 2016, podał bank. "Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N wynosi 19,72 zł. Wartości dywidendy przypadającą na 1 akcję serii M wynosi 14,68 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień

Santander BP rekomenduje 19,72 zł dywidendy/ akcję serii A-L i N; 14,68 zł - M

dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. "Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru

NBP: Za podwyżką stóp proc. o 25 pb w VII głosowali Gatnar i Zubelewicz

). Przeciwko wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, E. Łon, J. Osiatyński, R. Sura i J. Żyżyński. Jerzy Kropiwnicki był nieobecny, podano w komunikacie. W opublikowanych dziś "minutes" z lipcowego posiedzenia RPP podano, że "na posiedzeniu

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. 

przeznacza się kwotę 307 627 055,40 z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. [...] Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

, - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 4 841 154,49 zł" - czytamy w projektach. W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. Dywidenda na 1 akcję wynosi 5,4 zł. Dniem ustalenia prawa do

Konserwy, ale z jedzeniem jak z dobrej restauracji. Oni chcą odczarować jedzenie w puszkach

Konserwy, ale z jedzeniem jak z dobrej restauracji. Oni chcą odczarować jedzenie w puszkach

Justyna Sobolak: W biznesie gastronomicznym działa pan już ponad 20 lat. Swoją pierwszą restaurację otworzył pan w wieku 26 lat. Dlaczego akurat ten sektor? Grzegorz Kłos, współwłaściciel Ed Red: Z wykształcenia jestem finansistą. Karierę rozpoczynałem w banku. Pracowałem w centrali biura

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

bankowi wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności banku). E. Bank Polska Kasa Opieki złożył spółce, Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu, Wiener, Generali oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie zmieniające oświadczenie z

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o

BZ WBK ma umowę ws. nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

je Deutsche Bank AG (podwyższenie kapitału zakładowego w związku z odziałem); data, w której właściwy sąd rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego w związku z podziałem będzie ?Dniem podziału". (e) w rezultacie obniżenia kapitału zakładowego w związku

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro – przypominają poszkodowani. Trzeba przy tym pamiętać, że Krajowa SKOK, której Bierecki szefował, do 2012 r. nadzorowała wszystkie Kasy. Teraz zajmuje się tym KNF, który jest w rękach PiS. Czytaj także: Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to

Przegląd prasy

o e-dowód można składać już od marca -- Należy stworzyć mechanizm wiążący pensje nauczycieli z sytuacją gospodarczą, uważa minister edukacji narodowej -- Państwowe fabryki broni słabną i nie dają sobie rady na rynku

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). "Globalnie, wartość aktywów pod zarządzaniem

Columbus Energy chce przenieść notowania na główny rynek GPW w kilka miesięcy

NewConnect, podała spółka. Firma liczy na przeniesienie notowań na główny rynek w ciągu kilku miesięcy. "Podpisana przez emitenta umowa dotyczy przygotowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. prospektu emisyjnego dla akcji serii A, B, C, D, E oraz F

Przegląd informacji ze spółek

prawa poboru, podał Infoscan. Rekomendowana przez zarząd cena emisyjna dla pierwszej transzy akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 6 zł za jedną akcję wobec 7,5 zł wcześniej. Zarząd Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Idea Banku powołała na stanowisko członka zarządu Jaromira Frankowicza, podała spółka. Rada nadzorcza Polnordu powołała na stanowisko prezesa Michała Melaniuka, podała spółka. Jednocześnie rada odwołała Marcina Gomołę z funkcji prezesa i powierzyła mu pełnienie

Przegląd prasy

jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w UE -- Nie ma szans, by nowe taryfy G za energię dla gospodarstw domowych weszły w życie 1 stycznia -- Dziś ostatnie posiedzenie KNF w tym roku i ostatnia szansa na zielone światło dla startu Polskiego Banku

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok częściowo na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 oraz na kapitał rezerwowy, wynika z podjętych uchwał. Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie

PSPA: Samochód elektryczny można już kupić za ok. 50 tys. zł

Volkswagenie e-up! (115 190 zł), plasują się liderzy rynku: Renault ZOE (od 121 900 do 134 900 zł) i Nissan LEAF (od 128 000 do 133 000 zł). Górny pułap to Hyundai IONIQ electric (149,900 zł), BMW i3 (162,100 zł) i najdroższy Volkswagen e-Golf (162,890 zł). podano także. "Ceny

Polska niekwestionowanym liderem europejskim. W zatruwaniu środowiska

dopuszczalny średniorocznego stężenia pyłu PM 2,5 wynosi 25 μg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny). Z Banku Danych Pomiarowych Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (2021) wynika, że średnioroczny poziom PM 2,5 wyniósł 39,5 μg/m3 (1,6 normy). Dogoniliśmy Kraków, Rybnik i Żywiec; a najwyższa w 2021 r

Przegląd informacji ze spółek

na dywidendę 541,07 mln zł z zysku za 2018 r. oraz odpowiednio 957,59 mln zł i 514,03 mln zł z niepodzielonych zysków za 2017 i 2016 r., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank

Przegląd informacji ze spółek

FGSZ - spółka zależna MOL - zawarła umowy nabycia Magyar Gáz Tranzit (MGT), tzn. interkonektora gazowego między Węgrami a Słowacją, za 38 mld HUF, podał MOL. Anwil - spółka w 100% zależna od PKN Orlen - podpisał z Tecnimont S.p.A. umowę na

Przegląd informacji ze spółek

+ z F1 i umieścił je na liście obserwacyjnej, podał Fitch. Plantwear uruchomił nową platformę e-commerce Giftbay.pl, za pośrednictwem której będzie oferować spersonalizowane prezenty oraz gadżety, podała spółka. Bank Pocztowy zwiększył do 100 zł

Przegląd informacji ze spółek

GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J, podał urząd. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) wnioskuje o

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce poprzez przeniesienie całego majątku HSBC Bank Polska na HSBC France, podała komisja. ?W związku z połączeniem działalność banku

Strategia Auchan Retail Polska: Pozostaniemy najtańsi, rozwiniemy e-commerce

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Strategia Auchan Retail Polska, przyjęta w ramach globalnego projektu pod nazwą Auchan 2022 ze stycznia br. i zmodyfikowana w związku z pandemią koronawirusa, zakłada m.in. utrzymanie pozycji najtańszej sieci i rozwój kolejnych usług e-commerce

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

, e) proces naprawy finansów publicznych w Europie (redukcja deficytów budżetowych, restrukturyzacja gospodarek - Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy), f) słaba złotówka zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki, g) posiadanie własnej waluty

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

warunki wspólne dla finansowań udzielonych spółce w celu refinansowania części zadłużenia z tytułu obligacji serii E, obligacji serii F oraz obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki. "W związku z zawarciem umowy

"The New York Times": Sprośny i dosadny. Czy Scott Galloway jest Howardem Sternem świata biznesu?

Scott Galloway siedzi w mieszkaniu w Delray Beach na Florydzie i patrzy w przestrzeń. Usiłuje wymyślić jakiś żart, którym mógłby rozpocząć 164 odcinek podcastu Prof. G Show. Cały zespół producentów czeka cierpliwie. Po minucie ciszy Galloway, profesor marketingu na Uniwersytecie Nowojorskim oraz

Przegląd prasy

: Współpraca administracji z sekt. bankowym korzystna dla gospodarki --Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków --W e-bankowości Banku Millennium udostępniono konta z różnych banków --URE prowadzi 10

Przegląd prasy

--PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 7,6% r/r do 3,37 mld zł w XII --T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp' --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu na budowę szybu Grzegorz, podał Kopex. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 10 marca na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki PBG serii B, C, D, E, F, G, H i I, podała spółka

Przegląd prasy

--Capex Boryszewa wyniesie 250-300 mln zł w 2017 r. --KNF: Banki oczekują stabilnej jakości portfela kredytowego w br. --KNF: Banki prognozują wzrost portfela kredytowego o 6,5%, depozytów o 5% w br. --PayPal: E-booki czyta

Przegląd prasy

miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r/r do 57,4 tys. ton we wrześniu --Grupa Generali przejmie 100% udziałów Union Investment TFI --KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc. --KNF obniżyła

Kryptowaluty są bardzo niepewne, ale cały świat dookoła stał się niestabilny

Świat kryptowalut – cyfrowych aktywów przesyłanych bez pośrednictwa banków i rządów – znowu wszedł w fazę manii. Cena jednego bitcoina w ciągu ostatniego roku wzrosła prawie dziewięciokrotnie (ogromnym zainteresowaniem cieszy się też kryptowaluta Dogecoin, której symbolem jest pies rasy

Przegląd prasy

% na zamknięciu w czwartek --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,68 USD/bbl w lutym --Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz --Obligacje PBG serii B, C, D, E, F, G, H, I

Przegląd prasy

--Przy trasach GDDKiA powstanie prawie 160 punktów ładowania e-aut --Podobnie jak kiedyś bankowość, dziś elektromobilność - korzystając z "renty niedorozwoju" - ma szansę na szybki technologiczny przeskok ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologicznych, banki powinny skupić się na poprawie jakości świadczonych usług i ich dostępności, twierdzą eksperci. Źródło: ISBnews E-bankowość : Ponad 99,9% terminali płatniczych używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe, wynika z danych Visa. Udział płatności zbliżeniowych

Przegląd informacji ze spółek

kolejne akwizycje, głównie w e-commerce. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Millennium bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

8-15 maja. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży

Przegląd informacji ze spółek

sporządzony przez Labo Print w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, podała KNF. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) po spotkaniu z protestującymi organizacjami związkowymi podtrzymał stanowisko

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews E-commerce : Udział tego kanału w handlu detalicznym może się ustabilizować na poziomie ok. 8% w przyszłym roku wobec 5,4% w 2019 roku, a trwałe przesunięcie części wydatków konsumenckich do Internetu znacząco przyspieszy rozwój

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przestawiają się na usługi online i same też szukają rozwiązań dostępnych przez internet. Dla 65% przedsiębiorców najważniejszą usługą wspierającą płynność finansową jest monitoring płatności. Źródło: ISBnews E-commerce : Sprzedaż w e-commerce wzrosła w ostatnich tygodniach między 23

Przegląd informacji ze spółek

, które zostały przekazane spółce przez firmę Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vist?l AB w Gö

KNF zatwierdziła prospekt Auto Partner, publikacja 5 maja

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F

Przegląd prasy

zamówienia publiczne --Import mięsa drobiowego z Ukrainy do Polski wzrósł do 22 tys. ton w ciągu 11 miesięcy 2018 r. 2 tys. ton rok wcześniej Parkiet --Po połączeniu Getin Noble i Idea Banku rozważana jest zmiana nazwy i marki

Przegląd informacji ze spółek

Polska (lider konsorcjum) i Atende (członek konsorcjum), o wartości 54,4 mln zł brutto, jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym pt. "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112"

Przegląd prasy

serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. --Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,59 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 10-14 czerwca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-podróże : Odsetek Polaków

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, zawarła z PKO Bankiem Polskim porozumienie związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. "Porozumienie przewiduje, co

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. tabletów. Źródło: ISBnews E-płatności : Według danych Visa uzyskanych od agentów rozliczeniowych, liczba terminali płatniczych w Polsce przekroczyła milion. Dynamicznie rosnąca liczba potwierdza, że urządzenia do akceptacji kart płatniczych stają się istotnym elementem

Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt.

akcji serii D, 73 005 akcji serii E, 809 466 akcji serii F, 54 389 akcji serii G, 6 980 akcji serii H oraz 53 089 akcji serii I, podano także. W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 1 060 000 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 140 000

Przegląd prasy

. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego --ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace --KE

Przegląd prasy

pojawiło się zaledwie dziewięć spółek, w tym cztery przeniosły się z NewConnect --KNF zdecyduje w najbliższych dniach, czy ograniczy możliwość emitowania obligacji podporządkowanych przez banki w ofertach do inwestorów indywidualnych wg gazety --Prezes

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PGS Software, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J, podała Komisja. Choć Mercator Medical w strategii na lata 2016-2018 nie zakłada

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dołączyła do 17 startupów i przedsiębiorstw w ramach 3-miesięcznego programu, który zakończy Summer Summit 2019.Źródło: ISBnews PKO Bank Polsk i: Wdrożył pilotażowo kolejne rozwiązanie dla małych i średnich firm e-Prawnik. Narzędzie opracowane przez startup TuPrawnik pozwala

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,66% na zamknięciu we wtorek --Elektrobudowa miała wstępnie 1,4 mln zł skons. straty netto w I kw. 2017 r. --NBP: Zysk netto banków spadł o 11,1% r/r do 2,84 mld zł w I-III 2017 --MR: Dzięki Brexitowi

Przegląd prasy

nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka. --PKO Bank Polski udostępnił klientom przelewy natychmiastowe Express Elixir, podała instytucja. --Libet ocenia, że

Przegląd informacji ze spółek

NWZ. Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka. PKO Bank Polski udostępnił

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

informacyjnymi, podał operator. Źródło: ISBnews Pekao : Jako pierwszy bank w Polsce umożliwił obsługę e-dowodu, czyli nowego dowodu osobistego zawierającego specjalną warstwę cyfrową (tzw. chip), który umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację, podał bank. Pierwsze placówki banku

Przegląd informacji ze spółek

; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Przegląd prasy

działek we Wrocławiu pod 144 mieszkania --BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Polski --Koleje Dolnośląskie i GDDKiA otrzymają 271 mln zł z POIiŚ na swoje projekty --Columbus Energy przekłada

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 12-16 sierpnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-bankowość : W ciągu pięciu

Przegląd prasy

poł. 2017 r. --Maxcom spodziewa się dobrych wyników w II poł. 2017 r., podtrzymuje prognozy --E. Krześniak zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku --Zysk netto Maxcom wyniósł 3,62 mln zł w I poł

Przegląd informacji ze spółek

zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO Bankiem Polskim, podała spółka. Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. LG Chem Energy

Przegląd informacji ze spółek

budowy zakładu produkcyjnego w Chełmie. Przeprowadzony został odbiór hali produkcyjnej oraz nabyta nieruchomość, na której powstaje nowy zakład, podała spółka. Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 541,09 mln

Przegląd informacji ze spółek

liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie 0,5 mln USD, wynika z projektów uchwał ZWZ. Obligacje serii G Alior Banku o łącznej wartości nominalnej 192,95 mln zł zadebiutują jutro na rynku Catalyst, podała giełda.

Przegląd prasy

rady nadzorczej spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obowiązki prezesa na razie będzie pełnił Jakub Skiba --Znany holenderski bank Rabobank zgodził się zapłacić USA prawie 369 mln dol. kary za wypranie setek milionów dolarów gangów narkotykowych z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w Polsce znacznie przełoży się na rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Systemy e-commerce natomiast z każdą chwilą ewoluują i stają się inteligentniejsze, co spowoduje, że postarają się nam jeszcze więcej sprzedać. Rok 2020 to kontynuacja rozpędzonego nurtu prekursorskich rozwiązań

Przegląd prasy

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Przegląd informacji ze spółek

wyniesie poniżej 25mln zł i wpływ tego na wynik banku będzie "nieznaczący", poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Oferty Gülermak oraz Astaldi zostały uznane za najkorzystniejsze w przetargu na budowę dwóch nowych odcinków II linii metra w Warszawie: zachodniego

Przegląd informacji ze spółek

Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podało LC Corp. CI Games zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej o 530 tys. do 1,1 mln , podała spółka. Termin zamknięcia subskrypcji nie ulega zmianie

Okradli tysiąc osób przez Allegro. Proces gigant na finiszu

44-letnia Joanna G. To siostra kobiety oskarżonej o udostępnienie oszustom swojego konta w banku, na które trafiały wyłudzane pieniądze. - Siostra nie była tego świadoma, bo w jednym z lokali skradziono jej kartę bankomatową. Złodziej poznał PIN, bo był on zapisany na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews E-bankowość : BLIK otrzymał zgodę prezesa Narodowego Banku Polskiego i stał się pierwszym niekartowym schematem płatniczym w Polsce, poinformował Polski Standard Płatności (PSP), operator BLIKa. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Jasiński z MF: Rozważamy opodatkowanie e-papierosów - prace trwają, bo rząd musi zadbać o budżetowe dochody

Przegląd prasy

. --Prezes Integera: Restrukturyzacja segmentu listów tradycyjnych została zakończona; naszym priorytetowym celem jest pozycja lidera wśród operatorów logistycznych dla e-commerce w Polsce Puls Biznesu --MF szacuje, że cały rok powinniśmy zamknąć

Przegląd informacji ze spółek

przedstawiciele obu podmiotów. Prairie Mining Limited prowadzi "zaawansowane rozmowy" na temat pozyskania dla budowanej w woj. lubelskim kopalni węgla kamiennego Jan Karski finansowania z chińskich banków, poinformował wiceprezes PD Co. (polskiej spółki Prairie) Artur Kluczny

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej od 3 mln zł do 6 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego br. m.in. o przyjęciu uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja. Przewozy PKP Cargo wzrosły w ujęciu masy o 3,2% r/r do niemal 111

Przegląd prasy

. -- Jeśli zainwestujemy w rodzący się rynek e-busów, możemy zostać liczącym się graczem na świecie. Rząd chce zaprząc wiele instytucji do wsparcia prac -- Trzy z siedmiu związków zawodowych Lotniska Chopina nie dogadały się z dyrekcją. Powołały komitety strajkowe. Będzie pierwszy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

milenialsów robi zakupy w internecie, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Wśród młodszego pokolenia, tzw. pokolenia Z, jest 67% klientów e-sklepów, z kolei wśród 40-latków (pokolenie X) w sieci kupuje co druga osoba

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w bankach. Źródło: spółka Cyberbezpieczeństwo : Niemal 60 proc. internautów, którzy padli ofiarą ataku hakerskiego w przeszłości, nie zgłosiło do tej pory sprawy na policję, wynika z badania przeprowadzonego na blisko 500 użytkownikach polsko-duńskiej aplikacji na

Przegląd prasy

przeładunkowych polskich portów na Bałtyku --W piątek w Siedlcach i Skierniewicach ruszył pilotaż e-recepty. W 2020 r. wszystkie mają już być elektroniczne --Morele.net prowadzi wiele rozmów w sprawie potencjalnych przejęć Parkiet

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do

Przegląd prasy

redukcji w ofercie akcji serii E wyniosła ok. 92% --Spółka Wikany zleciła budowę 4. etapu Sky House w Lublinie pod 70 lokali --PKP PLK ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Legnica - Rudna - Gwizdanów --ING Bank Śląski

OT Logistics miało 8,05 mln zł straty netto, 6,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

;- wskazał prezes. Grupa pracuje nad refinansowaniem swojego zadłużenia, terminowo obsługując dotychczasowe zobowiązania. W III kw. spółka dokonała w terminie wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł, a także przedterminowego wykupu części obligacji serii G o wartości 3,6 mln