głosowanie akcjonariuszy

Zirytowani Węgrzy zablokowali Rosjanom możliwość przejęcia MOL-a

akcjonariusza z Rosji do głosowania nad zmianami w statucie MOL chroniącymi firmę przed wrogim przejęciem. Surgut kupił akcje MOL już dwa tygodnie temu, ale nie został wpisany jeszcze do rejestru akcjonariuszy. Węgierska firma jest bowiem właścicielem krajowej sieci gazociągów i na zakup ponad 5 proc. udziałów

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

blisko 25 mln zł. Wszystko za sprawą sobotniego komunikatu spółki, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Na walnym 29 czerwca odbędzie się głosowanie nad emisją prawie 8,3 mln akcji po cenie emisyjnej aż 4,85 zł, czyli blisko dwukrotnie wyższej niż kurs z ostatniego piątku

Czy prezesa KGHM Herberta Wirtha czeka dymisja?

. Liczę na to, że projekty, które są realizowane przez Polską Miedź, spotkają się z dobrym przyjęciem przez akcjonariuszy, którzy chętnie będą nabywać udziały spółki - powiedział Wyborski. Zaraz po tym niekorzystnym dla zarządu głosowaniu nieoczekiwanie przedstawiciel skarbu

Gra o władzę nad Sfinksem toczy się dalej

przeciwieństwie do funduszy emerytalnych - zagłosował też sam Morawski. Dlaczego i jemu zależy na dodatkowym czasie? - Przyszedłem gotowy na głosowania zmian w radzie. Ale kolejne dni to okazja do dalszych negocjacji - mówi Morawski. Wcześniej złożył bowiem

Już po PGNiG. Fuzja z Orlenem przegłosowana

W poniedziałek wieczorem NWZA PGNiG przyjęło uchwałę o połączeniu z Orlenem. W walnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 85,83 proc. wszystkich akcji i głosów. Za zgodą na fuzję z Orlenem opowiedziało się 99,99 proc. głosujących.  Wynik głosowania był praktycznie z góry przesądzony. Bo

Egzekucja PGNiG przesądzona. Akcjonariusze Orlenu zatwierdzili fuzję

Egzekucja PGNiG przesądzona. Akcjonariusze Orlenu zatwierdzili fuzję

uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG przyjęło nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu.  Na NWZA zjawiło się 68,35 proc. akcjonariuszy Orlenu, a spośród nich za fuzją głosowało prawie 82 proc.  Decydujące znaczenie miał skarb państwa, reprezentowany przez wicepremiera Jacka Sasina

Akcjonariusze Brastera nie podjęli uchwały ws. warunkowej emisji akcji serii N

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera - z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - odstąpili od głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w

Internauci odrzucili plan Elona Muska dla Ukrainy. A on poinformował, że jednak kupi Twitter

Internauci odrzucili plan Elona Muska dla Ukrainy. A on poinformował, że jednak kupi Twitter

Twittera Swoją propozycję Musk poddał pod głosowanie użytkowników sieci Twitter. A ci odrzucili plan szefa Tesli.  Spośród 2,75 mln użytkowników Twittera biorących udział w sondażu przeciw planowi pokoju dla Ukrainy Muska wypowiedziało się 59,1 proc. Propozycje szefa Tesli poparło 40,9 proc

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przerwie w NWZ do 18 X

zrozumiała. Akcjonariusze mają do podjęcia decyzję trudną, a zarazem bardzo ważną z perspektywy dalszej realizacji procesu restrukturyzacji spółki oraz rozwoju jej działalności operacyjnej. Rozumiemy, że aby podjąć najlepszą decyzję potrzeba czasu, dlatego popieramy przesunięcie głosowania na 18 października

NWZ Brastera nie podjęło decyzji dot. emisji akcji serii K z powodu braku kworum

. "Emitent informuje, iż z uwagi na brak kworum na dzisiejszym NWZ nie poddano pod głosowanie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru, a w związku z powyższym bezprzedmiotowe było

Akcjonariusz OT Logistics chce emisji do 2,3 mln akcji serii E

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - I Fundusz Mistral, czołowy akcjonariusz OT Logistics, zażądał zwołania walnego zgromadzenia i głosowania nad emisją do 2,3 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. Akcjonariusz wskazał w informacji

Musk zapowiada kolejne zmiany. Będzie nowy plan finansowania zakupu Twittera, a może miliarder zrezygnuje z transakcji?

Musk zapowiada kolejne zmiany. Będzie nowy plan finansowania zakupu Twittera, a może miliarder zrezygnuje z transakcji?

wyniosłaby 33,5 mld dol. Trzy tygodnie temu kwota ta była niższa i wynosiła 27,25 mld dol. Akcjonariusze nie odnieśli się na walnym zebraniu bezpośrednio do transakcji Muska. Głosowanie odbędzie się w innym terminie, jeśli transakcja będzie kontynuowana. Na zapowiedź Muska błyskawicznie zareagował rynek

Większościowi akcjonariusze Komputronika nie poprą uchwał o emisji

poddanie pod głosowanie uchwały o charakterze porządkowym w sprawie usunięcia punktów 16 i 17 z planowanego porządku obrad ZWZ; (2) w konsekwencji bezprzedmiotowe stanie się głosowanie nad projektami uchwał odnośnie ww. punktów porządku obrad; (3) jednocześnie w razie nieprzyjęcia zmiany do planowanego

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 31 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

prowadzoną polityką inwestycyjną, dlatego zarząd spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały" - czytamy dalej. Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019

walne zgromadziło postanowiło przeznaczyć zysk z lat ubiegłych 2012 i 2014 w kwocie łącznej 40,85 tys. zł przypadający na akcje własne na kapitał rezerwowy i zdecydowało pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 526,09 tys. zł z kapitału zapasowego. W głosowaniach brali udział

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

pozostałych akcjonariuszy spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Rolmex i spółka; 2. Zgodnego głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji akcji bez prawa poboru

prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. "Zarząd GetBack S.A. jest przekonany, że przyjęta 28 marca 2018 r. uchwała dotycząca

Glapiński 2.0 czy wymiana konia przed metą? Rozgrywka o reelekcję z Bizancjum w tle

Glapiński 2.0 czy wymiana konia przed metą? Rozgrywka o reelekcję z Bizancjum w tle

w czasie posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych posłowie głosowali nad kandydaturą Glapińskiego i przeszła ona zaledwie jednym głosem . Od głosu wstrzymał się przedstawiciel koła Pawła Kukiza Jarosław Sachajko, choć Kukiz deklarował, że jego ludzie będą wspierać PiS w głosowaniach

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem zarządu. W związku z podjęciem tej uchwały, walne zgromadzenie nie głosowało nad zgłoszonym

Asseco Poland ma porozumienie w celu odzyskania kontroli nad Formula Systems

executive officer (akcjonariusz 1) Formula Systems (1985) Ltd. oraz podmiotem kontrolowanym przez chief executive officer (akcjonariusz 2) regulujące wzajemne stosunki stron jako akcjonariuszy Formula w zakresie dotyczącym głosowania na walnym zgromadzeniu spółki Formula" - czytamy w komunikacie

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

część. Nie ma prawa decydować bez wiedzy innych akcjonariuszy, nawet jak ma większość. Do tego potrzeba projektów uchwał, NWZA oraz głosowania, które każdy akcjonariusz ma prawo zaskarżyć."  Marie Zélie: „niestety poziom bieżącej komunikacji z inwestorami był za niski

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

najlepszą ofertę oraz uzgodnioną z wybranym inwestorem szczegóły transakcji. Wypracowana propozycja zostanie następnie przedstawiona walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia" - czytamy w komentarzu zarządu Work Service dotyczącym wyników głosowania nad uchwałami. Work Service

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 20 VIII o 294,84 mln zł dywidendy

w projekcie uchwały. Akcjonariusze będą też głosować wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w spółce w latach 2020 - 2028, emisję obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału

VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawarciu ustnego porozumienia co do: (i) złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. oraz (ii) zamiaru zgodnego głosowania co do punktów

Nowe prawo weszło w życie. "Firmy będą podporządkowane władzy". Co to oznacza?

się strachem. A konkretnie - artykułem 296 kodeksu karnego, który mówi, że ścigane z urzędu jest przestępstwo na szkodę spółki. Od kilkunastu lat mamy rozwinięte orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego i licznych sądów powszechnych, że interes spółki jest interesem jej właścicieli, jej akcjonariuszy

Czterech akcjonariuszy Stalproduktu ma porozumienie ws. wezwania na akcje

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu: STP Investment, Stalprodukt - Profil, Stalnet i Piotr Janeczek zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji Stalproduktu, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec

LW Bogdanka chce, by nowi akcjonariusze mogli wykonywać do 10% głosów na WZA

10%, wynika z projektów uchwał na walne. "Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z

Akcjonariusze Wawelu zdecydują 27 VI o 25 zł dywidendy na akcję

głosowaniu korespondencyjnym, zakończonym w dniu 28 maja 2019 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25 zł. Zarząd złożył radzie nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25 zł. Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy w

Ronson planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych po 2,1 zł za szt.

, jaki zamierza nabyć spółka), podano dalej. "Zgodę na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych muszą jeszcze wydać akcjonariusze Ronson Development. Stosowna uchwała zostanie poddane pod głosowanie podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 24 stycznia

Akcjonariusze Work Service zdecydują 8 X o sposobie finansowania rozwoju

zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższego walnego zgromadzenia, podano. "W trakcie przeglądu opcji strategicznych prowadziliśmy rozmowy zarówno z głównymi akcjonariuszami, jak i z wieloma instytucjami finansowymi. Pozyskane środki zdecydowanie przyspieszą proces

Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins

, zarząd Grupy Lotos informuje, że rada nadzorcza spółki w głosowaniach zakończonych w dniu 3 czerwca 2020 roku: 1) wyraziła zgodę na realizację inwestycji w ramach projektu Polimery Police, w tym na zawarcie umów wchodzących w skład dokumentacji transakcyjnej opisanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 (tj

Sojusz ropy z polisą. Rząd podzielił się Orlenem z PZU

Sasin.  A do podpisania umowy z PZU doszło nazajutrz po nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Orlenu, które zatwierdziło połączenie tej firmy z gazowym koncernem PGNiG. W tym głosowaniu decydujące znaczenie miał skarb państwa, reprezentowany przez Sasina. W jego rękach było 52,17

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

głosowania m.in. uchwały dotyczącej emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W marcu br

Nowy szef RN Work Service stawia na szybkie kroki na korzyść spółki, wierzycieli

się 8 października br. Dodatkowo akcjonariusze obradujący w ramach NWZ, które odbyło się 18 października br. zadecydowali o tym, że uchwały dotyczące podniesienia kapitału zakładowego spółki nie zostaną poddane głosowaniu w ramach obrad. Wspomniane uchwały będą głosowane w

Rafako nie spodziewa się dalszych odpisów i korekt na kontraktach

. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Zarząd nie obawia się również głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, które ma decydować w sprawie dalszego istnienia spółki. "Trzeba powiedzieć jasno, że musimy precyzyjnie zdiagnozować przyczyny strat w

Qumak zwołał NWZ ws. połączenia z Euvic na 4 września

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Qumak ogłosił zwołanie na 4 września 2018 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane mają być uchwały w sprawie połączenia z Euvic, podała spółka. Porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie

Akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 730 tys. akcji serii E

wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym

Action miał 4,43 mln zł straty netto, 4,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

wakacje porozumieliśmy się z wierzycielami, co do ostatecznego kształtu propozycji układowych. W związku z tym w sądzie jest wynegocjowana z częścią wierzycieli jedna wersja propozycji, która będzie przedmiotem głosowania. Liczymy, że odbędzie się ono jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy na dopełnienie

Akcjonariusze CD Projekt rozwiązali porozumienie dot. nabywania akcji

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projektu: Piotr Nielubowicz, Marcin Iwiński, Michał Kiciński oraz Adam Kiciński rozwiązali porozumienie w przedmiocie nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, podała spółka

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 50 mln akcji

emisję do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

będzie głosowanie przez wierzycieli nad układem" - podano również. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

podmiotu, podano także. "Według ogłoszonych przez spółkę projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie, pod głosowanie akcjonariuszy zostanie poddany program motywacyjny zakładający pulę 1,12 mln jednostek RSU, stanowiących około 25% aktualnej liczby akcji DataWalk

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

zgodnego głosowania przez Max Welt, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa na walnych zgromadzeniach spółki. "W przypadku osiągnięcia w ramach wezwania łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz mniej niż 95% ogólnej liczby głosów na walnym

Cacek rezygnuje z funkcji prezesa Sfinks Polska, chce przejść do rady nadzorczej

. Jako osoba od lat związana ze spółką, i kapitałowo i poprzez funkcje we władzach, chcę być cały czas blisko spółki, natomiast uważam, że będę lepiej mógł wspierać realizację strategii i rozwój Sfinksa z poziomu rady nadzorczej, czyli organu kontrolnego i nadrzędnego wobec zarządu. Do czasu głosowania

Astronomiczna płaca dla szefa Tesli. Elon Musk może zarobić ponad 50 mld dol.

Akcjonariusze firmy Tesla Motor zatwierdzili plan wynagrodzenia Elona Muska, założyciela i dyrektora generalnego tej firmy, producenta kultowych aut na prąd. Musk jest także największym akcjonariuszem firmy Tesla, ale nie brał udziału w głosowaniu nad projektem swojego wynagrodzenia, które może go

11bit studios: Miechowski przeciw ewent. dywidendzie, za finansowaniem rozwoju

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski zapowiedział, że - jako akcjonariusz spółki - będzie głosował przeciw ewentualnym planom wypłaty dywidendy. Uważa, że spółka nadal potrzebuje środków na zwiększenie skali działalności i kolejne projekty

TXM zamknie łącznie ponad 120 nierentownych sklepów w Polsce i za granicą

. "Jestem optymistą i myślę, że w połowie lipca będziemy chcieli już mieć tą układankę poukładaną i przedstawić wszystko w szczegółach. Sąd po otrzymaniu listy wierzycieli rozpocznie wysyłkę kart do głosowania, a jest ich około 960. Sądzimy, że ten proces głosowania może potrwać około 2 miesięcy"

Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

sukcesie finansowym, jest paliwem i jednocześnie warunkiem koniecznym do jeszcze szybszego wzrostu. I to bez zwiększania bieżących wydatków" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie. Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu pod głosowanie

Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują 26 III o przejściu na GPW z NewConnect

uchwał. Akcjonariusze będą głosować także za nabyciem do 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł. "Walne zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z

Marvipol opublikuje politykę dywidendową przed podziałem, w II połowie roku

, nie wziął udziału w głosowaniu, oddając decyzję w tej sprawie giełdowym inwestorom, podano również. Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała

NWZ Bogdanki odrzuciło ograniczenie głosów nowych akcjonariuszy do 10% na walnym

;Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów

Tylko garstka banków szykuje się na ugody z frankowiczami. Klienci pozostałych pójdą do sądu

- Zdecydowaliśmy, że warto przedstawić projekt uchwały o przystąpieniu do programu ugód, i poddamy go pod głosowanie na walnym zgromadzeniu. O jego losach zdecydują akcjonariusze banku. Będziemy postępować zgodnie z ich wolą - powiedział „Rzeczpospolitej” Rafał Kozłowski, wiceprezes

Akcjonariusze GetBack zdecydują 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki

. Ponadto akcjonariusze będą głosować m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017, sposób pokrycia straty za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w

Euvic wnioskuje o przesunięcie głosowania połączenia z Qumakiem na 4 września

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Euvic złożył do Qumaka wniosek, w którym proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie połączenia spółek na najbliższym walnym zgromadzeniu i zwołanie nowego walnego zgromadzenia na 4 września z porządkiem obrad obejmującym

Przegląd informacji ze spółek

zastąpił Mateusza Wcześniaka na stanowisku prezesa RTLY Investments, podała spółka. Wcześniak chce się skupić na rozwoju Movie Games. Akcjonariusze Brastera - z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - odstąpili od głosowania m.in

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28 czerwca 2019 r., podczas ZWZ, żaden akcjonariusz nie głosował przeciwko uchwałom dotyczącym udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zgodnie z wiedzą banku, żaden akcjonariusz nie

PZU i PFR mają porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

. "W szczególności strony zobowiązały się wobec siebie do głosowania 'za' podejmowaniem uchwał o podziale zysku i wypłacie dywidendy, na zasadach i w granicach określonych mającymi zastosowanie przepisami prawa i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z dotychczasową praktyką banku

Sasin zatwierdził rozbiory Lotosu. W aurze skandalu po oskarżeniu wiceszefa Lotosu przez PGNiG

W czwartek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos przyjęło uchwały o sprzedaży kluczowego majątku spółki. Takich rozbiorów Lotosu zażądała Komisja Europejska w zamian za zgodę na przejęcie przez Orlen od państwa kontrolnego pakietu akcji gdańskiego konkurenta.  Najpierw

Draw Distance liczy na zwiększenie skali projektów dzięki nowej emisji akcji

. "Czekamy na walne 27 lutego, która ma głosować nad emisją akcji bez prawa poboru. Bez akceptacji głównego akcjonariusza nie byłoby tematu, ale widzi on sens w zasileniu naszych planów. Środki z emisji wsparłyby finansowanie z GameINN, które wykorzystujemy na rozwój własnych technologii do użytku w

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

uchwały. Nie uwzględniono między innymi proponowanych zmian w statucie Kredyt Inkaso, które wzmocniłyby nadzór korporacyjny i kontrolę nad spółkami zależnymi grupy" - czytamy w komunikacie. W efekcie pod głosowanie NWZ poddano i przyjęto uchwałę, która w opinii Best naraża

GetBack: Cena emisyjna akcji serii F nie będzie niższa niż 10 zł

subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r. Spółka w raportach bieżących informowała już o wstępnym

Przegląd prasy

sprzedania amerykańskiej wersji aplikacji TikTok Microsoftowi -- Zdaniem Sądu Najwyższego choć 93 protesty z ponad 5,8 tys., jakie wpłynęły do sądu, zostały uznane za uzasadnione, nieprawidłowości w czasie kampanii i głosowania nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich

Przegląd prasy

--Kościński: Rząd nie planuje czasowej obniżki stawek VAT w celu rozruszania gospodarki po kryzysie -- Zainteresowanie w kraju głosowaniem korespondencyjnym jest bardzo małe, ale za granicą złożono ponad 300 tys. wniosków o głosowanie tą metodą Parkiet

Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata

euforia po zwycięstwie w wyborach w stanie Georgia kandydatów Demokratów do Senatu USA. W efekcie w wyższej izbie Kongresu Demokraci i Republikanie dostaną równą liczbę miejsc. A to znaczy, że w razie spornych głosowań rozsądzać będzie głos przyszłej wiceprezydent USA Kamali Harris w partii Demokratów. W

ZWZ Ipopema Securities ogłosiło przerwę do 14 VII przed decyzją o dywidendzie

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ipopema Securities przyjęli uchwałę, przewidującą przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 14 lipca, podano w uchwałach ZWZ. Akcjonariusze nie głosowali jeszcze m.in. nad propozycją dotyczącą wypłaty dywidendy

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

zmierzających do głosowania propozycji układowych" - podsumowano. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od

Ułatwienia w prawie spółek. Co się zmienia na czas pandemii?

, w których konieczne jest głosowanie tajne – w tym celu spółki będą musiały zapewnić dostęp do odpowiednich narzędzi IT, które zabezpieczą tajność także przy głosowaniu zdalnym. Takie narzędzia są już dostępne na rynku. Szczegóły dotyczące udziału w zdalnych zgromadzeniach powinny zostać

Akcjonariusze JSW zdecydowali o przekazaniu KWK Krupiński do SRK

oddano 71 642 867 głosów, przy czym było 570 głosów wstrzymujących się, żaden z akcjonariuszy nie zagłosował przeciw uchwale. Przed głosowaniem w sprawie uchwały prezes JSW Tomasz Gawlik podkreślił, że kwestia przeniesienia KWK Krupiński do SRK jest jednym z najistotniejszych

NWZ Redanu usunęło z porządku głosowanie nad zniesieniem dematerializacji akcji

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Redanu usunęli z porządku obrad głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Redan mieli decydować w sprawie zniesienia dematerializacji

Walne PZU: Stary zarząd bez absolutorium, pracownicy bez dodatkowych nagród

na to, że wraz ze zmianą władz nastąpiła zmiana zwyczajów przed głosowaniem nad absolutorium: - Przez ostatnie 15 lat zawsze była taka praktyka, że rada nadzorcza opiniowała uchwały o udzieleniu absolutorium, i te materiały były zawsze przed walnym przedstawiane akcjonariuszom. Dziś czegoś takiego

Akcjonariusze PKO BP powołali 7 nowych osób w skład rady nadzorczej

członków RN. Pełnomocnik SP po głosowaniu wyznaczyła dziś na przewodniczącego rady nadzorczej banku Piotra Sadownika, a na zastępcę przewodniczącego - Agnieszkę Winnik-Kalembę. PKO BP podał w uchwałach, że uzasadnieniem zmian w radzie nadzorczej jest

Nie wypaliła fuzja Fiata Chryslera z Renault

rada dyrektorów Renault ogłosiła, że nie była w stanie odnieść się do propozycji FCA, gdyż przedstawiciel rządu Francji zażądał przeniesienia głosowania w tej sprawie na kolejne posiedzenie. Początkowo oczekiwano, że rada dyrektorów Renault odniesie się oficjalnie do oferty Fiata Chryslera już we

Przegląd informacji ze spółek

Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal. Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

uprawnionego akcjonariusza tj. Allianz FIO dotycząca wypłaty przez spółkę dywidendy w 2015 roku (...). Za przyjęciem uchwały głosowały 289 453 głosy, przeciw 1 674 065 głosów przy 420 000 głosach wstrzymujących się. Tym samym, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło

WZ Cormay nie zdecydowało o emisji do 21,47 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

. "Uchwała ta w głosowaniu nie uzyskała wymaganej większości głosów" - czytamy w komunikacie. Z projektów uchwał na walne wynikało, że akcjonariusze PZ Cormay mieli decydować o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée. Jedna akcja Orphee

Fundacja B. Millennium wsparła polskie testy na koronawirusa kwotą 500 tys. zł

Bank Millennium. Testy wchodzą niebawem do masowej produkcji, a Instytut prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji. Decyzja o przekazaniu funduszy właśnie Instytutowi została podjęta przez pracowników banku w wewnętrznym głosowaniu i jest reakcją na

Akcjonariusz Synthosa zmienił wniosek na NWZ ws. dywidendy

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Akcjonariusz Synthosa, FTF Galleon, złożył wniosek zmieniający wcześniejszy wniosek w zakresie proponowanego porządku obrad NWZ Synthosa. Obecnie Galleon chce, by głosowaniu poddać zmianę przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych i

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

kapitale zakładowym TXM spadnie poniżej 15%; 7) Umowa nie stanowi porozumienia dotyczącego nabywania przez jej strony akcji TXM SA, ani zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, ani prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, podano także. W dniu

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję akcji z prawem poboru

. Podwyższenie kapitału zakładowego wiązało się ze zmianą statutu Alior Banku, co wymagało poparcia 3/4 głosów obecnych na NWZ. Podczas dzisiejszego głosowania emisję nowych akcji poparli akcjonariusze reprezentujący 99,4% głosów. Dzień prawa poboru został ustalono na 23 maja 2016 r

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

do pozostałych po konwersji obligacji; 3) opinię nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu; 4) wniosek o przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

ma umowę na zespół budynków handlowych w Ełku za 30,6 mln zł netto --PKW: Głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja 2020 jest niemożliwe --Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r.

wierzytelności banków to 18-19 mln zł" - dodał Łużniak. Jak wyjaśnili przedstawiciele TXM, liczą oni na zarządzenie przez sąd głosowania nad układem w pierwszej połowie października. Z kolei do 31 października ma nastąpić zawarcie właściwej umowy restrukturyzacji regulujące

Właściciel Lubelskiej Cytrynówki w sporze z Luisem Amaralem

. - Rada jest przekonana, że powiązanie pana Amarala z firmą Eurocash oznacza, że nie dąży on do zmian, które byłyby w najlepszym interesie wszystkich akcjonariuszy - głosi oświadczenie Davida Maloneya cytowane przez portalspozywczy.pl . - Rekomendujemy głosowanie

Akcjonariusze Synthosa wydzielili kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy

zmieniający wcześniejszy wniosek w zakresie proponowanego porządku obrad NWZ Synthosa. Galleon wnioskował, by głosowaniu poddać zmianę przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy i/lub zaliczki na poczet dywidendy

Atak hakerów na pocztę Outlook. Do skrzynek mieli dostęp przez trzy miesiące [CZYTNIK]

m.in. z powodu niewłaściwej struktury firmy. Jak wyjaśnia portal, akcje Facebooka dzielą się na dwie klasy: A i B. Wszystkie dają takie same udziały w akcjonariacie, ale akcje klasy B mają dziesięć razy większą siłę podczas głosowań akcjonariuszy. Zuckerberg ma ok. 75 proc. akcji klasy B, co daje mu

Akcjonariusze PEManagers nie powołali C. Smorszczewskiego do rady nadzorczej

, - w głosowaniu tajnym oddano 544 005 głosów 'za', 1 637 916 głosów 'przeciw' i 0 głosów 'wstrzymujących się', wobec czego uchwała nie została powzięta" - czytamy w uchwale. Na początku grudnia ub.r. rada nadzorcza PEManagers powierzyła funkcję prezesa Tomaszowi

CRON chce zwołania walnego Sygnity ws. zmian w radzie nadzorczej

. 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka rady nadzorczej w głosowaniu grupami" ? czytamy w komunikacie. "Zarząd informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych CRON sp. z o.o. wskazanych w przedmiotowym żądaniu

Przegląd informacji ze spółek

, że w ramach uzdrowienia sytuacji w spółce dokonał wszystkich korekt i odpisów mogących obciążać wyniki spółki oraz że wprowadził szereg działań optymalizacyjnych, które przynoszą pierwsze efekty, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Zarząd nie obawia się również głosowania

Kuzyn Putina może zasiąść w zarządzie Gazpromu

O planie głosowania nad kandydaturą Michaiła Putina poinformował w środę Gazprom w lakonicznym komunikacie. Sformułowano go jednak w sposób stosowany przy rozpatrywaniu nominacji do zarządu koncernu, jak wskazała agencja Interfax. Przypomniała, że od końca zeszłego roku jest wakat w zarządzie

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję

walnym zgromadzeniu, przeciw 13 125 555, wstrzymało się 41 895 809 Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca, a termin wypłaty dywidendy - na 5 sierpnia 2016 r. W związku z tym akcjonariusze nie głosowali nad projektem uchwały zgłoszonym przez Nationale

Akcjonariusze 11 bit studios zawarli porozumienie do końca roku

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze, w tym członkowie zarządu, 11 bit studios zawarli porozumienie w kwestii wspólnego nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach, podało 11 bit studios. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia

Petru: Prywatyzacja jedynym rozwiązaniem dla nierentownego górnictwa

Wybory odbędą się w niedzielę, 25 października. Kampania wyborcza zakończy się o północy 23 października. Wyborcy wybiorą w niedzielę 25 października na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 24

Akcjonariusze OEX zdecydowali o emisji do 1,1 mln akcji na szacunkowo 20 mln zł

się w dniu 14 maja 2018 roku, wszyscy zarejestrowani akcjonariusze, reprezentujący 90,2% kapitału spółki głosowali za przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej obejmującej nie więcej niż 1 101 445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zarząd OEX oczekuje, że środki pozyskane z emisji wyniosą ok. 20 mln

Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku

składu zarządu), podano również. Powyższe zmiany zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki, zastrzeżono. Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2018 był członkiem

Przegląd prasy

odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego (ISBnews)

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

działalności spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Ferrum. "Zarząd spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww. propozycje układowe wierzycielom, przy założeniu, że planowany dzień