głębokość recesji

rozmawiał Witold Gadomski

Kiedy słychać dzwonek alarmowy

Kiedy słychać dzwonek alarmowy

W perspektywie długofalowej nikt, nawet EBC, nie może zagwarantować wypłacalności rządu włoskiego. EBC może jedynie złagodzić głębokość recesji w Europie. A Włochy muszą same przeprowadzić reformy, które będą stymulowały wzrost ich gospodarki - mówi Eric Chaney, szef ekonomistów grupy AXA

PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o ok. 15% r/r w 2020 r. przy lekkiej recesji

przy mniejszej produkcji. "W kolejnych kwartałach najprawdopodobniej zacznie się jednak spadek cen (prawdopodobieństwo ok. 60%), a jego skala będzie zależała od głębokości recesji w gospodarce oraz rzeczywistej sytuacji firm deweloperskich, zwłaszcza pod względem

mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

. Oczekujemy recesji o średniorocznej głębokości 4,2% i znaczącego obniżenia inflacji (zwłaszcza w przyszłym roku)" - czytamy na profilu mBanku na Twitterze. Według nich, PKB wzrosło o 1,5% r/r w I kwartale br., a od II kwartału będzie spadać - o 8,4% r/r w II kwartale, o 5,7% w

Złoty mocniejszy, inwestorzy czekają na dane z Polski

sprzedaży detalicznej, ale będą ważną wskazówką co do głębokości spodziewanej recesji w Polsce w II kwartale br. Stąd też z punktu widzenia złotego, mogą one wpisać się w optymistyczną wymowę piątkowych danych o PKB, co dodatkowo by go wzmocniło. Ale też mogą one wystraszyć inwestorów, co zwiększyłoby ich

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

gwarancją Skarbu Państwa, wyemitowane przez PFR i BGK. Co oczywiste jednak, NBP ?łowi" na rynkach o zupełnie innej głębokości i płynności, co oznacza, że wpływ jednego miliarda zakupionych obligacji może być zupełnie inny. Wg naszych szacunków, udział NBP jest największy dla papierów wartościowych

Nowe perspektywy dla programistów? Nadchodzi zawód przyszłości - 20 tys. zł na start

Nowe perspektywy dla programistów? Nadchodzi zawód przyszłości - 20 tys. zł na start

20-procentowe bezrobocie i kolejki do pośredniaków w Polsce nie wrócą. Ale na rynek pracy docierają sygnały recesji w gospodarce.  Przeciętne wynagrodzenie według GUS wyniosło w sierpniu prawie 7,4 tys. zł brutto - niby dużo, ale od kilku miesięcy już nie rośnie. A jeśli rośnie, to głównie

Wyścig pesymistów trwa. Banki na gwałt obniżają prognozy wzrostu PKB

Wyścig pesymistów trwa. Banki na gwałt obniżają prognozy wzrostu PKB

głębokim minusie przy podsumowaniu całorocznym. ING Bank Śląski – minus 4,5 proc. Pekao SA – minus 4,4 proc. mBank – minus 4,2 proc. CitiHandlowy – minus 3,2 proc. Bank Millennium – minus 3 proc. – Głębokość recesji, w którą wpadnie gospodarka, najlepiej uświadomić sobie

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

głębokości recesji w roku 2020 i tempa odbicia w 2021. "W naszych punktowych prognozach zakładamy spadek PKB w tym roku o 4,2% i wzrost o 4,5% w roku przyszłym. Uważamy, że czynniki, które niekorzystnie wpłynęły na PKB w tym roku i będą ważyć na stanie koniunktury w

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

roku do poniżej 1% r/r. Ekonomiści oczekują, że stopy procentowe pozostaną w najbliższym czasie na obecnym poziomie, ale pojawiają się również opinie, iż jeśli recesja pogłębi się wobec bieżących prognoz może nastąpić kolejne cięcie stóp w tym roku

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

małych banków. Główne czynniki ryzyka dla prognozy stóp procentowych to: głębokość recesji; kształtowanie się kursu walutowego, w szczególności w kontekście QE; ewentualne skutki uboczne polityki NBP (m.in. stabilność systemu finansowego). Analiza

W tym kryzysie czułbym się bardziej bezpieczny w strefie euro

W tym kryzysie czułbym się bardziej bezpieczny w strefie euro

strefą wspólnej waluty. Polska przeszła łagodnie przez recesję, w jaką pogrążyła się cała Europa w 2009 roku między innymi dlatego, że osłabienie złotego wobec euro i dolara, a także franka szwajcarskiego pozwoliło eksporterom utrzymać dotychczasowe dochody liczone w polskiej walucie, mimo załamania się

Produkcja w Polsce ma się lepiej niż w UE

swoich krajach ma 4 na 10 badanych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy we Francji. Najbardziej realistycznie na głębokość recesji w swoim kraju patrzą firmy japońskie. - Tu działa efekt psychologiczny. Te firmy, które na samym początku odczuły kryzys w swoich

Eurostat sprawdzi jakość statystyk krajowych, by zapobiec fałszerstwom

poprzedni grecki rząd oszukiwał w statystykach, zaniżając skalę recesji i głębokość kryzysu finansów publicznych. Było mu o tyle łatwo, że greckie biuro statystyczne było zależne od resortu finansów. W styczniu specjalny raport na temat oszustw wydał Eurostat. Teraz unijne biuro

Centralny Port Komunikacyjny. Nie tędy droga

Centralny Port Komunikacyjny. Nie tędy droga

kryzysu w gospodarce światowej, długości jej trwania oraz głębokości oddziaływania. Ale już sam fakt jej nadejścia pozostaje poza dyskusją. Dlatego błędem jest opieranie prognoz przewozowych na scenariuszu, w którym liczba klientów PLL LOT będzie wyłącznie rosła. W przypadku gwałtownej recesji linie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Lepsze perspektywy dla światowej gospodarki

"Ożywienie gospodarcze na świecie jest lepsze od oczekiwań, ale w wielu gospodarkach siła odbicia jest umiarkowana ze względu na głębokość wcześniejszej recesji" - napisali ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego w najnowszym raporcie World Economic Outlook

Chińscy ciułacze wpadli w panikę

. Niektórzy ekonomiści chińscy i zachodni nie wykluczają jednak, że i światowa recesja nie zmoże chińskiej Fabryki Świata. Bogaci Chińczycy, których jest coraz więcej, chcą inwestować. Pieniądze płyną do Hongkongu, tam zakładane spółki wracają do Chin jako kapitał zagraniczny objęty ulgami

Zugzwang Putina - każdy ruch pogarsza sytuację. A gospodarka Rosji w tarapatach

Zugzwang Putina - każdy ruch pogarsza sytuację. A gospodarka Rosji w tarapatach

recesja: PKB spadnie o 0,2 proc. Wyrzuceni z raju Grozę na świecie wywołała aneksja Krymu przez Rosję. Ale znaczące sankcje gospodarcze państwa Zachodu wprowadziły pod koniec lipca, kiedy wspierani przez Moskwę separatyści zestrzelili nad Ukrainą

Amerykanie oszczędzają, więc to rząd musi wydawać więcej

nieefektywna. Kryzysy finansowe będą więc zawsze nam towarzyszyły, ale poprzez lepiej zaprojektowany system można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich występowania i głębokość. Gdyby istniały odpowiednie regulacje zakazujące bankom udzielania kredytów hipotecznych osobom bez wiarygodności kredytowej, obecny

Jeśli euro przetrwa...

nie wpada w recesję i że pojawiają się przebłyski ożywienia gospodarczego; drugi, że rządy nadmiernie zadłużonych państw są w stanie redukować deficyty i długi tak, by nie wpłynąć negatywnie na tempo wzrostu. Potrzebne są więc reformy strukturalne (takie jak np. podwyżka wieku emerytalnego), a nie