głębokie wiercenia

"The New York Times": Do stawki dołącza nowy naftowy gracz. "Ratowanie planety nie jest naszym priorytetem"

Kongo chce rozpocząć eksploatację złóż ropy naftowej i ogłasza przetarg na działki zlokalizowane w środku lasu deszczowego.

PKN Orlen miał 4,5 mld zł zysku netto, 9,4 mld zł zysku EBITDA LIFO w 2019

wyniku PKN Orlen miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie. Rok 2020 będzie dla nas niezwykle ważnym okresem, pełnym wyzwań, ale też szans rozwojowych, które chcemy w pełni wykorzystać, budując wartość koncernu z

KE pozwała Polskę do Trybunału ws.oceny skutków wierceń dla środowiska

sprawie oceny oddziaływania na środowisko(dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny. "Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku

PGNiG chce utrzymać poziom wydobycia gazu i zwiększyć ropy w całym 2015 r.

przyszłości spółka nie wyklucza uczestnictwa, jako partner, w wierceniach prowadzonych na tzw. głębokim morzu (poniżej 1 000 m) oraz w strefie arktycznej. Wynika to między innymi z faktu posiadania udziałów w dwóch koncesjach w tzw. Basenie V?ring na szelfie Morza Norweskiego (PL702 i PL703), gdzie głębokość

PGNiG zakończy ruch próbny w EC Zofiówka 15 września

będzie sprawa arbitrażu z firmą Abener. Nowy harmonogram jest w całości realizowany i w grudniu 2019 roku elektrociepłownia ma stanąć do ruchu" - powiedział prezes. Dodał, że kolejną istotną realizowaną przez spółkę inwestycją jest nowa maszyna do wierceń głębokich

Manny z łupków nie będzie

Manny z łupków nie będzie

naukowych. Po raporcie z 2012 r. oskarżano nas, że zaniżamy wielkość zasobów. Były nawet sugestie, abyśmy podkręcili dokument. Natomiast konsekwentnie twierdzimy, że poszukiwania trzeba kontynuować. Dzięki ostatnim wierceniom dość dobrze wiemy gdzie. Chętnie przyspieszylibyśmy

Wojna na sankcje za agresję na Ukrainę. Rosja odpowiada Unii embargiem na żywność

Wojna na sankcje za agresję na Ukrainę. Rosja odpowiada Unii embargiem na żywność

ton zakazanej żywności, którą przejęto od przemytników. Natomiast unijne przepisy o sankcjach na Rosję są dziurawe. Włoski koncern Eni planuje wznowić wraz z koncernem Rosnieft wiercenia na głębokich wodach Morza Czarnego, a włoski bank Intesa zapewnił kredyty na sprzedaż przez Rosję akcji objętego

USA wyprzedzą Rosję w eksporcie ropy naftowej. Co stoi za tym sukcesem?

USA wyprzedzą Rosję w eksporcie ropy naftowej. Co stoi za tym sukcesem?

proc. wzrostu wydobycia ropy naftowej na świecie i ok. 75 proc. rozwoju handlu gazem skroplonym LNG przez najbliższe pięć lat” – zapowiedział dyr. Fatih Birol. Jak dodał: – To wstrząśnie strumieniami ropy naftowej i gazu w międzynarodowym handlu i będzie miało głębokie implikacje dla

PGNiG powierci w węglu jak w łupkach

PGNiG powierci w węglu jak w łupkach

. jej cena w Europie przekroczy 50 dol. za baryłkę. Będziemy natomiast kontynuować program głębokich wierceń karpackich. Niebawem zaktualizujemy naszą strategię i plany na ten rok - także w części wydobywczej. Podkreślam, że rozwój segmentu wydobywczego w Polsce jest jednym z

FX Energy zakończy prace na odwiercie Angowice-1 przez niezadowalające wyniki

podkreśla jednak w komunikacie, że w odwiercie tym natrafiono na "pewne" pokłady węglowodorów. Ponadto, odwiert ten jest dla niej źródłem danych z obszaru, na którym dotychczas nie prowadzono głębokich wierceń. FX Energy zadeklarowało jednocześnie, że będzie kontynuować

Z wizytą na wiertni, czyli jak się w Lubuskiem szuka miedzi

je badaniami geologicznymi. Analizowała też próbki z wykonanych przed laty archiwalnych otworów. Teraz czas zajrzeć, co rzeczywiście kryje się pod ziemią. Wiercenie zaczyna się od świdra. Waży kilkaset kilogramów, choć jest niewielki. Na wiertni MCC był już głęboko pod ziemią. Na zdjęciu widać

Rosja i Norwegia szykują się do energetycznych interesów w Arktyce

wypowiedziach nowy minister nie wykluczył, że zgodzi się na wiercenia w pobliżu Lofotów, gdy w 2013 r. zakończy się moratorium na taką działalność. Właśnie w 2013 r. do Norwegii dopłyną dwa pierwsze statki do głębokich podmorskich wierceń, które w ostatni piątek norweska firma Aker

Przykład płynie z Ameryki, czyli łupki zamiast rakiet

Przykład płynie z Ameryki, czyli łupki zamiast rakiet

, czyli za 10, 15 czy 20 lat, zostanie opustoszałe miasto widmo - mówi prof. Jackson. Zatem co robić? - Budować przyzwoite domy, ale jednocześnie starać się, żeby po zakończeniu wierceń ludzie nie uciekli, tylko zostali na miejscu. Dbać o to, żeby

Przełom w KGHM: kombajn zastąpi w pracy ludzi

To wszystko pod warunkiem, że do 2013 roku amerykańsko-niemiecka firma Bucyrus dostarczy spółce prototyp nowego kombajnu. Jeśli do lutego 2013 roku maszyna przejdzie pomyślnie wszystkie testy, to kilka miesięcy później zacznie się eksploatacja złoża Głogów Głęboki, którego

Przegląd informacji ze spółek

. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupiło od Bentec urządzenie Bentec 2000 HP do głębokich wierceń, podała spółka. Po zarejestrowaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zamet Industry prowadzi działalność pod nazwą Zamet jako spółka holdingowa grupy

Sojusz naftowy USA z Rosją zostawia w tyle Europę

której przystąpi w tym roku. Akcesja do WTO zapewni Rosji napływ zagranicznych inwestycji i wpływ na światowy handel. Podpisanie umowy Exxon - Rosnieft następuje w czasie, gdy w Unii Europejskiej plany poszukiwania i eksploatacji wciąż budzą głębokie spory (Rosjanie zniechęcali

Przegląd prasy

urządzenie Bentec 2000 HP do głębokich wierceń, podała spółka. --Po zarejestrowaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zamet Industry prowadzi działalność pod nazwą Zamet jako spółka holdingowa grupy kapitałowej, podała spółka. --mBank ocenia

USA dzięki łupkom zostaną największym producentem ropy na świecie

wierceń na polach takich jak Bakken. "Eksploatacja złóż w łupkach daje wielkie korzyści USA. Wzrost wydobycia gazu i ropy w USA, który jest napędzany przez technologie wydobywcze otwierające zasoby gazu i lekkiej ropy naftowej z łupków, pobudza aktywność gospodarczą, a za

Przełomowa inwestycja: stolica przestaje zatruwać Wisłę

Przełomowa inwestycja: stolica przestaje zatruwać Wisłę

dna rzeki, więc parcie wód gruntowych jest tutaj potężne. Trzeba się było z tym zmagać, wpuszczając w ziemię głębokie ścianki szczelinowe. Samą komorę odlano z betonu tzw. metodą ślizgową przy użyciu formy, która powoli przesuwała się w górę. To pozwoliło na oszczędność czasu: konstrukcja wielkości 12

Czy taniejąca ropa to tajemniczy spisek?

Czy taniejąca ropa to tajemniczy spisek?

. za baryłkę, by odbiło się to na wierceniach w łupkach. Część analityków podkreśla zaś, że w głównych naftowych polach łupkowych Bakken w USA wydobycie kosztuje dziś ok. 50 dol. za baryłkę, a tak głębokiego spadku cen nikt nie przewiduje. Inni eksperci podkreślają zaś, że eksploatacja łupków to

Polska gazowym Eldorado

;bąbel". Jednak tylko jedna dziesiąta gazu na świecie tkwi w takich złożach. Kilkanaście razy więcej jest go w skałach zwanych łupkami. Amerykanie od lat się głowili, jak dobrać się do tego bogactwa. Przełom nastąpił trzy, cztery lata temu, gdy wprowadzili nową metodę wierceń

USA. Czystsze powietrze dzięki łupkom

.). Na tym klimatycznym tle wyróżniały się też Niemcy, które nie przeżywają tak głębokich problemów gospodarczych jak większość pozostałych rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Na Niemcy przypada około jednej piątej całości unijnych emisji CO2. I w zeszłym roku Niemcy

Pracowniczki platformy wiertniczej: Dziwne jest nie to, że tu jesteśmy, tylko to, że nas tu wcześniej nie było

to zły pomysł. Dookoła łatwopalna ropa. Dużo ropy. A picie? Platforma jest śliska, a schody i korytarze wąskie. Dokoła zaś głęboki i zimny Bałtyk. Życie na platformie podzielone jest na pół. Pół doby pracy, pół odpoczynku. Pół miesiąca na lądzie, pół na morzu

Naftowa potęga rodzi się w łupkach

produkcji na eksport. Ale statystyki zza Atlantyku pokazują, że takiej eksportowej reorientacji towarzyszy głęboka transformacja w handlu ropą naftową przez USA. Bo od trzech lat zaczęło rosnąć wydobycie surowca z amerykańskich złóż. Innymi słowy - amerykańskim nafciarzom coraz bardziej opłaca się

Chiny kontra Japonia - starcie kolosów na glinianych nogach

wysepki, lecz o prawo do eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej kryjących się na tych akwenach. Ale te złoża to tylko hipoteza, która pojawiła się w ogólnikowym raporcie ONZ z 1969 r. Nie wykonano żadnych wierceń, by sprawdzić, czy naprawę jest tam ropa. Spór tlił się przez