fundusze strukturalne z zakresu rolnictwa

Hél?ne Rey

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

Europejski Bank Centralny będzie musiał zmienić sposób patrzenia na inflację. Cele klimatyczne wymuszą bowiem wzrost cen.

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

Raporty o polskiej wsi ukazują się co dwa lata, począwszy od 2000 r., a ich sponsorem i wydawcą jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Najnowszy, „Polska wieś 2018” pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej, jest już dziesiątym z kolei. I jak żaden

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Wskazuje on m.in. na wielowymiarowe korzyści termomodernizacji, która może wesprzeć także walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii. Według Instytutu Badań Strukturalnych, pozwoli ona stworzyć nawet 100 tys. nowych miejsc pracy i spowodować średni spadek stopy bezrobocia o około 4% rocznie. Źródło: spółka

Szczyt UE-Afryka: Bruksela chce wprowadzić wolny rynek w Afryce

dziesięciu państw tylko 22 dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa żywnościowego. Krytycy przypominają tzw. programy dostosowania strukturalnego wprowadzone w latach 80. Wymuszona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy liberalizacja gospodarek skończyła się fatalnie w

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

porozumienia z Dublina, nie byłoby szlaku bałkańskiego, którym uchodźcy dostają się aż do Niemiec. Ale Grecy dla własnej wygody przyjęli, że uchodźcy to nie ich problem, i przepuszczali ich dalej. Może niemoc strukturalna Unii jest tak głęboka, że nawet jeśli wprowadzimy nowe, lepsze

Program SAPARD: nowe, korzystniejsze zasady

do funduszy strukturalnych - Sektorowego Programu Operacyjnego "Rolnictwo".

Czekając na drugie exposé premiera

. Rząd czekają trudne decyzje. Gdzie szukać pieniędzy? Czy podniesie składkę rentową? Wprowadzi podatek katastralny od wartości nieruchomości? Zlikwiduje ulgi podatkowe - przede wszystkim rodzinną? Czy znów sięgnie po pieniądze z OFE i Funduszu Rezerwy Demograficznej? I

Bruksela akceptuje plany dla rolnictwa

pomagają sektorowi rolnictwa w dywersyfikacji, a także finansują kluczowe projekty z zakresu ochrony środowiska i pomagają w tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem - stwierdziła Mariann Fischer Boel, unijna komisarz ds. rolnictwa.