fundraising

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Nikt nie odmówi po 16 prośbach, czyli jak profesjonalne zdobywać pieniądze na fundacje

Nikt nie odmówi po 16 prośbach, czyli jak profesjonalne zdobywać pieniądze na fundacje

Skończyły się już czasy, gdy do pozyskiwania funduszy dla wszelkiego rodzaju NGO-sów potrzebne były jedynie zapał i otwarte serce. Dziś niezbędna jest wiedza i doświadczenie. To profesjonalna robota, a właściwie zawód.

Tomasz Czechowicz zastąpi Cezarego Smorszczewskiego na stanowisku prezesa MCI

digital na różnych etapach rozwoju, który będzie też odpowiedzialny za zapewnianie finansowania dla funduszy (fundraising). PEManagers natomiast, poprzez MCI TFI, będzie zarządzał aktywami funduszy inwestycyjnych" - powiedział nowy prezes MCI Management Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Smorszczewski. Fundraising może istotnie przekroczyć wcześniej zapowiadane wcześniej 300 mln zł. Przyszły rok będzie dla LW Bogdanki szczególnie trudny, choć spółka chciałaby zwiększyć sprzedaż w stosunku do zakładanej w tym roku. Decyzje co do dalszego rozwoju mogą zapaść dopiero w

fundraising

Fundraising - proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością charytatywną. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje religijne, naukowe, sportowe, młodzieżowe, domy dziecka, szpitale, hospicja,

więcej o fundraising na pl.wikipedia.org