frontex warszawa przetarg

Formula Systems oraz IAI przejmują po 50% akcji TSG za 50 mln USD (aktual.)

, NATO oraz agencji Frontex" - czytamy dalej. Doświadczenia z projektów realizowanych na rzecz instytucji międzynarodowych wykorzystuje w przetargach, wynikających z programu modernizacji Sił Zbrojnych RP, takich jak: system dowodzenia "Wierzba", system analizy

Przegląd prasy

najbliższych kwartałach --ZUE na 41,5 mln zł netto najniższa w przetargu PKP PLK na przejście graniczne --Spółka zależna K2 Internet ma umowę ramową z Frontex na świadczenie usług --GDDKiA wznowi przetargi o wartości ok. 4,1 mld