fiz 2 bph notowania gpw

Przegląd informacji ze spółek

Polska. W efekcie SeaMaster Aircraft, LLC pod nazwą SeaMaster Aircraft S.A. będzie notowane na rynku NewConnect, podała spółka. GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj

Przegląd informacji ze spółek

2014 r. wobec 102,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zarząd GPW wyznaczył poniedziałek, 9 marca 2015 r., na dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2000 obligacji na okaziciela serii L1 spółki Mikrokasa, o wartości nominalnej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews Bloober Team : Chce mieć 2-3 duże brandy w segmencie gier horror psychologiczny, które obok gier będą generować przychody również z innych kanałów medialnych jak np. film, serial, czy komiks, poinformował ISBnews prezes Piotr