europejski system walutowy.

Witold Gadomski

Kancelarie wmawiają frankowiczom, że ich sprawy są bardzo proste. A konsekwencje będą dramatyczne - zapowiada prezes mBanku

Kancelarie wmawiają frankowiczom, że ich sprawy są bardzo proste. A konsekwencje będą dramatyczne - zapowiada prezes mBanku

- Unieważnić kredyty frankowe? To jak pójść do restauracji, jeść dobry obiad i odmówić zapłaty, bo cena szatni nie była dość precyzyjnie opisana - odpiera zarzuty frankowiczów Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Na kredytach we frankach skorzystali wszyscy - i banki, i klienci, i państwo [Rozmowa z prezesem ZBP]

- Sądy są niezależne. Mam nadzieję jednak, że będą brały pod uwagę to, że kredyt trzeba spłacać i że jest jakiś koszt tego kredytu - mówi "Wyborczej" Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Przekonuje też, że za kryzys frankowy odpowiadają nie tylko banki, ale również władze naszego kraju.

KE: Ramy budżetowe w Polsce są silne, ale ostatnio wykazują słabości

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska pozytywnie ocenia ramy budżetowe Polski, jednak zwraca uwagę, że zakotwiczone w konstytucji pułapy zadłużenia dotyczą jedynie sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale nie samorządów. Wskazuje też na brak rady

TSUE: Prawo UE nie blokuje unieważnienia spornej umowy przez polski sąd

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd, podał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). "Na podstawie przepisów dyrektywy umowa pozbawiona

Cicha rewolucja w polityce pieniężnej rynków wschodzących. Czy to bezpieczne?

Cicha rewolucja w polityce pieniężnej rynków wschodzących. Czy to bezpieczne?

presję na spadek kursów walutowych. Nie tym razem. Z wyjątkiem kilku banków centralnych, które już przed pandemią miały kłopoty, banki centralne rynków wschodzących mogły wykorzystać QE do stworzenia większego pola manewru w reakcji na kryzys. Polityka pieniężna w gospodarkach rozwiniętych umożliwiła tę

ZBP: Banki będą indywidualnie dokonywać oceny sytuacji po wyroku TSUE

pomocowy dla kredytobiorców walutowych) średnio kosztuje banki ok. 1 mld zł rocznie. ZBP liczy, iż polskie sądy sądy będą postępowały tak, by znaleźć mądre, racjonalne rozwiązanie, ale jednocześnie dla dobra publicznego utrzymujące stabilność polskiej gospodarki i systemu

Na rynku walutowym panuje zwiększona zmienność, która ciąży złotemu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabszy sentyment na rynkach powodowany obawami o eskalację konfliktu handlowego USA już nie tylko z Chinami, ale również z Unią Europejską, powoduje zwiększoną zmienność na rynku walutowym i ciąży walutom rynków wschodzących, w tym

KNF pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o pomocy kredytobiorcom

przewalutowania. Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron" - czytamy dalej

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

pozostałych uczestników systemu. Ważnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, głównie z uwagi na ryzyko prawne związane z niektórymi umowami o te kredyty. W ocenie Komitetu, ewentualny wpływ tego ryzyka może być rozłożony w czasie. Komitet będzie monitorował

KSF: Polski system finansowy jest stabilny, może zaabsorbować skutki ew. szoków

restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych według projektu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. W trakcie obrad omówiono także możliwy wpływ ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na krajowy system finansowy" - napisano

Z kredytami we frankach będzie jak z OFE? Komitet Stabilności Finansowej ostrzega sędziów Sądu Najwyższego

Z kredytami we frankach będzie jak z OFE? Komitet Stabilności Finansowej ostrzega sędziów Sądu Najwyższego

ponownie uznał obniżającą się rentowność banków jako kolejne, istotne źródło ryzyka w polskim systemie finansowym. Zwiększyło się bowiem ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a istotny wpływ na dalsze kształtowanie się tych kosztów może mieć rozstrzygnięcie całego składu

KSF przyjął uchwałę ws.rekomendacji dot.kredytów hipotecznych w walutach obcych

, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie po piątkowym posiedzeniu Komitetu. "W opinii Komitetu w ujęciu ekonomicznym portfele walutowych kredytów mieszkaniowych nie generują istotnego ryzyka systemowego dla stabilności systemu finansowego. Niemniej jednak nie można

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

podkreśliła jednocześnie, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego. "NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z

Frankowicze do sądów. Ukraina odżywa

główne wyzwanie wskazywana jest korupcja oraz zreformowanie systemu podatkowego. Ukraina wciąż bazuje na kredytach z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dobre dane z USA Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych znów spadła

Ustawa rozwiązująca problem kredytów frankowych ma być gotowa do wakacji

Ustawa rozwiązująca problem kredytów frankowych ma być gotowa do wakacji

rozwiązanie problemu kredytów walutowych jest największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Frankowicze lepiej spłacają kredyty niż zadłużenie w złotych Dlatego specjalna grupa robocza ds. kredytów walutowych, powołana przez Komitet Stabilności Finansowej, przygotowała rekomendacje

KSF przyjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

sektora SKOK i niektórych banków spółdzielczych" - czytamy także. Nadal, jako najbardziej istotne ryzyko dla stabilności systemu finansowego, uznano portfel kredytów walutowych. "W ocenie Komitetu portfel ten, mimo że z punktu widzenia

Raiffeisen Bank nie ustępuje w sprawie frankowiczów

Raiffeisen Bank nie ustępuje w sprawie frankowiczów

Pełnomocnik Raiffeisen Banku Ireneusz Stolarski stwierdził na początku spotkania, że według banku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wcale nie otworzył drzwi do unieważniania umów o kredyty walutowe. – Wyraźnie wypowiedział się, że to sfera prawa krajowego i

KSF: Portfel kredytów walutowych to ryzyko o charakterze systemowym

Warszawa, 06.12.2012 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) uznał portfel kredytów walutowych, w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych, za ryzyko o charakterze systemowym, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w

Zagraniczni eksperci bezlitośnie oceniają politykę gospodarczą PiS

Zagraniczni eksperci bezlitośnie oceniają politykę gospodarczą PiS

wiarygodność instytucji w Polsce. Agencja przypomina, że z tego powodu PiS już jest w konflikcie z Komisją Europejską niepokojącą się o niezależność systemu sprawiedliwości w Polsce, który po zmianach jest narażony na mieszanie w nim przez polityków. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed inflacją

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych, podkreślono. Z gwarancji najchętniej korzystają firmy produkcyjne, handlowe i z sektora budowlanego. Dotychczas najwięcej gwarancji otrzymały przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (66) śląskiego

Reformy w Atenach. Strach na rynkach

Ciąg dalszy reform w Grecji Wczoraj minister finansów ostatecznie wyraził zgodę na pakiet reform. Mają się one rozpocząć po 2018 roku. Dotyczą one cięć w systemie emerytalnym co jest szczególnie dotkliwe politycznie gdyż dotyczy relatywnie dużej grupy

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

się wybrana grupa robocza, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF. "Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu

PiS bierze się do budżetowej reguły wydatkowej. Ma ją zacieśnić, ale najpierw wybory

przygotowanym przez PiS.  Co w związku z tym planuje rząd? Pierwsze akapity nie przynoszą zaskoczenia – PiS cały czas ma nadzieję na uszczelnianie systemu podatkowego. Wymienia w tym kontekście to, co już w tej kwestii zostało zrobione, m.in. mechanizm podzielonej płatności VAT, znany bardziej jak

Kościński: Ten rok może okazać się lepszy od obecnych prognoz gospodarczych

. "Jestem optymistą jeśli chodzi o ten rok. Z licznych spotkań i rozmów ze światowymi decydentami wyłania się obraz, że wbrew nieco pesymistycznym prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, ten rok może być lepszy. Przede wszystkim wiele ryzyk z którymi wcześniej mogliśmy

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

Europejskiej uznaje utrzymanie stabilności cen za podstawowy cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych, stanowi on również, że "bez uszczerbku dla [tego] celu, (...) ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii ustanowionych w artykule

KSF: Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami, podał także NBP. Prezes NBP

NBP: Można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019". "W nadchodzących

Klasyka bankowego skubania: płacenie za granicą. Jak ominąć złodziejski spread i podwójne przewalutowanie

się od siebie znacznie różnić. Jedne z najgorszych kursów na rynku dla transakcji bezgotówkowych dla klientów indywidualnych oferuje Alior Bank (nie mylić z Kantorem Alior, o czym później), w którym spread walutowy wynosi aż 15 proc. – to nawet 2-3-krotnie więcej niż w innych bankach. Słabo

KNF dopuszcza warunkowo przeznaczenie do 100% zysku banków za 2015 na dywidendę

ryzyko kredytów walutowych indywidualnie nałożonego na bank przez KNF 23 października 2015 r., podała Komisja. "Rekomenduje się, by do 100% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze w stosunku do poziomu łącznego współczynnika

Komunikacyjny sojusz UE z Japonią. Przeciwwaga dla Chin

W piątek w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Japonii Shinzo Abe podpisali porozumienie partnerstwa w sprawie zrównoważonej komunikacji i wysokiej jakości infrastruktury między UE i Azją. Zgodnie z tym porozumieniem Japonia zaangażuje się w rozwój promowanej

Komisja Europejska przypomina państwom Unii o zobowiązaniu przyjęcia euro i zapowiada wzmocnienie eurolandu

W środę Komisja Europejska przedstawiała dokument przedstawiający koncepcje pogłębienia w ciągu najbliższej dekady integracji gospodarczej i walutowej państw UE, które rozliczają się we wspólnej europejskiej walucie - euro. „Euro jest jednym z najbardziej istotnych osiągnięć Europy. To coś

KSF: Ryzyka dla stabilności finans. bez zmian, wśród nich - portfel kredytów FX

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) uznał, że obecnie zidentyfikowane obszary ryzyka dla stabilności systemu finansowego nie zmieniły się w stosunku do grudnia 2016 r., zaś do głównych ryzyk należy portfel kredytów walutowych w kontekście

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) czy Europejski Bank Centralny uznają za jeden z podstawowych sposobów na przywrócenie właściwej pozycji kapitałowej banków, uważa p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski. W ub. tygodniu BFG - jako kurator Idea

Prezes NBP do frankowiczów i bankowców: Dogadajcie się poza sądem

Frankowicze kolejni raz zostali pozostawieni sami sobie. Jedynym rozwiązaniem ich problemu jest teraz samodzielne złożenie pozwu przeciwko bankowi. Nie mogą też liczyć na wsparcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy naszego polskiego Sądu Najwyższego. Mimo bowiem wielkich nadziei

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

Według cyklicznego „Raportu o stabilności systemu finansowego” publikowanego przez NBP, szok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone. NBP spodziewa się dalszego obniżenia rentowności sektora bankowego i

427 (a już nie 500) plus. Rosnące ceny zjadają nasze dochody i świadczenia

śmieciowej, która dostosowywała Polskę do standardów unijnych i wprowadzała obowiązek selektywnej segregacji odpadów. Efekt? W niektórych gminach stawki poszybowały w górę aż o 300 proc. Śmieciarze i bankowcy Rząd wykorzystał to do ataków na Unię Europejską oraz samorządy. Ale sam zanotował w tej

Bankowcy o ustawie frankowej: Nie potrzeba rozwiązań systemowych

system finansowy i doprowadzić do bankructwa kilka banków. Ostatni projekt to propozycja poprzedniego rządu przewalutowania kredytów walutowych na złote. Zakłada ona równy podział kosztów pomiędzy kredytobiorcami a bankami. - Będziemy prezentować

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

europejskiego szacuje się na prawie 2% w pierwszym kwartale roku, a producenci zakładają stabilny poziom zamówień w przyszłych okresach. Analogicznie sytuacja przedstawia się w Segmencie Systemów Aluminiowych. Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, co przełożyło się na osiągniętą przez Segment dynamikę

Draghi przypomina o sobie rynkom walutowym.Komentarz walutowy z dnia 28.06.2017

Draghi znów rządzi rynkiem Prezes Europejskiego Banku Centralnego nieprzypadkowo jest uważany za jedną z najważniejszych postaci na rynkach walutowych. Jego wczorajsze wystąpienie jest tego doskonałym dowodem. Na konferencji prasowej opowiadał o

ZBP: Problem kredytów walutowych nie wymaga rozwiązań systemowych

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Skala problemu walutowych kredytów hipotecznych nie jest na tyle duża, by trzeba było podejmować działania w kierunku rozwiązania systemowego. Żadne przedstawione dotychczas propozycje legislacyjne nie są optymalne, ocenił prezes Związku Banków

Jeszcze wyższa cena uprawnień do emisji CO2 - tego potrzebujemy

Fabio Panetta jest członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Prawa Autorskie: Project Syndicate, 2021 .  Chociaż globalne emisje CO2 spadły ogółem o 6,4% w 2020 r., to zaczęły rosnąć już w drugiej połowie roku, a teraz powróciły do poziomów sprzed kryzysu. Fakt, że nadzwyczajne

Balcerowicz o kredytach frankowych: Skąd opinia, że konsument jest słabszą stroną? [WYWIAD]

od władzy reżim PiS. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe istotne też dla Polski, to najważniejsze jest oczywiście to, co się dzieje w Unii Europejskiej, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Kluczowe jest to, czy demokratyczny świat będzie wspólnie występować przeciwko dyktaturom. Dlaczego zakłada pan

PayPal: Polak pożycza znajomym i rodzinie średnio 250-450 zł rocznie

występuje konwersja walutowa), podkreślono w materiale. W 2018 roku wartość płatności P2P w ramach PayPal wzrosła o 49% do ok. 139 mld USD, podano także. PayPal to globalny system usług finansowych i operator otwartej platformy płatności cyfrowych z 267

Estoński sposób na zmuszenie Polaków do inwestycji [WYWIAD]

na umowę o pracę – to będzie duży test. Jeśli uda się osiągnąć wyższe stopy inwestycji niż zakładane, wtedy można wyobrazić sobie rozszerzenie działania estońskiego CIT-u. Docelowo mógłby on funkcjonować nie obok, a zamiast normalnego systemu podatkowego, dlatego trzeba też objąć wszystkie

Nie będzie ustawowego przewalutowania kredytów we frankach. Przeciw rząd, NBP i nadzór finansowy

Kolejne rządy zapowiadały różne formy przewalutowania walutowych długów Polaków na złote, ale do tej pory żaden z tych pomysłów nie wszedł w życie. I wszystko wskazuje na to, że rząd PiS chce poprzestać na ustawowym zwrocie frankowiczom pobranych przez banki spreadów (różnicy między kursem waluty

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, przede wszystkim z uwagi na ryzyko prawne dotyczące rozstrzygnięć krajowych sądów w sprawach związanych z umowami kredytowymi, również w

Gazowy stan nadzwyczajny w Mołdawii. Putin chce rzucić na kolana najbiedniejsze państwo Europy

Podczas gdy Unia Europejska zachęca rządy swoich państw członkowskich o pilne wsparcie obywateli z powodu galopujących cen energii, stowarzyszona z UE Mołdawia już pogrążą się w kryzysie gazowym, wywołanym przez Gazprom.  Do 20 listopada w Mołdawii będzie obowiązywać stan nadzwyczajny w

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

. "Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz

Najbardziej znany polski "frankowicz" chce zaskarżyć Polskę do Trybunału w Strasburgu

Sadlik nazywany jest przez media najbardziej znanym polskim frankowiczem. Napisał m.in. książkę o swoich zmaganiach z bankiem Raiffeisen w sprawie kredytu walutowego. Teraz zamierza skierować sprawę swojego kredytu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z Strasburgu

MF przygotowało projekt rozporządzenia, uchylającego obowiązek buforu ryzyka

systemowego na niezmienionym poziomie tj. 3%. Komitet, wydając uchwałę, kierował się ryzykiem w otoczeniu zewnętrznym, ryzykiem związanym ze słabością niektórych banków i możliwymi efektami zarażania, oraz ryzykiem prawnym związanym z kredytami walutowymi. "Niemniej jednak

Paradoks bogatego dłużnika, czyli dlaczego "dollar is king" i głosowałby na Joe Bidena?

, a zwykli Amerykanie – setki tysięcy miejsc pracy. Wszyscy wrogowie dolara Światowy kryzys finansowy z lat 2008-2009 zrodził wątpliwości co do amerykańskiego przywództwa walutowego, po tym, jak lekkomyślna inżynieria finansowa rodem z Wall Street zachwiała światowym systemem finansowym. Zarówno

Przegląd prasy

środków walutowych na koniec lipca --KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 63 pkt - najwyżej od 2007 --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej nie spowodowało dramatycznych reakcji inwestorów, ani euforii zainteresowanych nim klientów banków. Wbrew części oczekiwań

KSF podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds

Projekt o kredytach frankowych w Sejmie

kredytach walutowych w Sejmie Prezydencki projekt zakłada zwrot frankowiczom części spreadów, czyli różnic pomiędzy kursem waluty w banku a kursem Narodowego Banku Polskiego. W dodatku pod pewnymi warunkami. Zwrot należałby się tylko do kredytu do 350 tys. zł na osobę, a banki

Rekordowo niskie bezrobocie (znowu). Komentarz walutowy z dnia 26.06.2017

, że europejski system bankowy cały czas nie stanął na nogi. Odcięcie go od szerokiego strumienia euro z banku centralnego, może wywołać kolejne wstrząsy. W tym tygodniu swoje wystąpienia będą mieli także Janet Yellen, Mark Carney oraz Haruhiko Kuroda. Źródło

Przegląd prasy

światowych i europejskich firm zdaje sobie sprawę z konsekwencji nałożenia restrykcji na firmę, która 15% swoich przychodów (18 mld USD w ub.r ) przeznacza na badania i rozwój Parkiet --Europejski Banki Rozwoju w odpowiedzi na kryzys wprowadza nowatorskie

Prezydent Finlandii chce zarabiać mniej. Prosi premiera o obniżkę pensji

zadłużenia, które osiągnęło alarmujący poziom. Komisarz Komisji Europejskiej do spraw gospodarczych i walutowych, Fin Olli Rehn powiedział, że Helsinki muszą zrobić wszystko, by zmniejszyć zadłużenie. Według niego władze Finlandii powinny rozpocząć przegląd systemu wynagrodzeń oraz przeprowadzić reformę

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

wzrost produktu krajowego brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Analizy Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) wskazują, iż w ciągu najbliższych 5 lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1% po średnim rocznym tempie wzrostu z ostatnich 5 lat na poziomie 2,9

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w czwartym kwartale 2017 roku saldo wyniosło -1,2 mln zł). Zgodnie z założeniami w IV kwartale utworzono aktywo na podatek dochodowy z tytułu działalności w strefie ekonomicznej (głównie z tytułu projektu rozbudowy spółki

Jak Morawiecki bronił Tuska. O tych słowach premier chciałby dziś zapomnieć

”. Tak, chodzi o to same OFE, które Morawiecki chce do reszty obecnie zlikwidować. Morawiecki nawoływał też do europejskiej solidarności Pogląd ten zaznaczał bardzo mocno, przy okazji komentowania kryzysu greckiego. "Mamy okazję uczyć się na cudzych błędach, nie na własnych.(...) Podobała mi

Banki centralne eksperymentują. Ale to zagraża ich wiarygodności, pogłębia nierówności i jest ryzykowne

nadzieję, że dzisiejsza hojność banków centralnych wspierająca płynność w systemie finansowym będzie nadal stanowić pomost do lepszego roku 2021, nie tylko odwracając szkody gospodarcze i społeczne, ale także przynosząc dalsze korzyści inwestorom. Ale czy ta operacja pomostowa, stosowana już od kilku lat w

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

wydatkowej każdego budżetu" ? powiedział. Dodał, że w sytuacji związanej z epidemią koronawirusa i jego skutków dla budżetu nie można było przewidzieć. Janusz Cichoń (KO) przypomniał, że stabilizująca reguła wydatkowa jest istotnym elementem systemu finansowego od 2013 roku

Włoska bomba tyka

referendum nie będzie skuteczne. Zmiana władzy we Włoszech byłaby dużym ciosem dla europejskiej gospodarki i samego euro. Wedle sondaży władzę przejęłaby formacja, której głównym pomysłem na uzdrowienie Włoch jest opuszczenie Unii Europejskiej. Jak rynki walutowe reagowały na funta było widać około miesiąca

Grupa Kęty szacuje zysk netto na 46 mln zł w IV kwartale 2017 r.

amortyzacji) wzrośnie z 83,8 w zeszłym roku do 92,0 mln zł (+10%)" - czytamy w komunikacie. Saldo działalności finansowej w IV kw (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w IV

Przegląd prasy

wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji --Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB --URE: Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji --Poczta Polska obsłużyła 5 mln paczek w II połowie listopada

Stanieją przelewy, płatności i wypłaty z bankomatów w euro. KE wzięła się za "naciągaczy". Co i kiedy się zmieni?

niekorzystnych kursów walutowych i prowizji „dynamiczna zamiana” czasem zawyża ostateczną cenę zakupów lub wakacyjnego obiadu w restauracji nawet do 10 proc. – Nie daj się nabrać! Za granicą płać kartą tylko w lokalnej walucie! – apelowała od dawna europejska organizacja konsumencka BEUC

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

uzgodnieniach dotyczących budżetu, rząd jednak nie zgadza się na podniesienia podatku VAT na elektryczność, czego domaga się UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Greckie źródła rządowe zaprzeczyły też w piątek wieczorem doniesieniom o tym, że Atenom nakazano przedłożyć zmodyfikowane

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

jednocześnie, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego. "W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2018 Rada utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej NBP

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

braku ryzyka kursowego dla naszych firm? Czy chcemy dużo niższej inflacji? Czy chcemy uwolnienia 300 czy 400 mld zł, które teraz są trzymane jako zabezpieczenie systemu walutowego państwa polskiego, przed wahaniem kursów? Czy chcemy wreszcie zwiększenia bezpieczeństwa kraju? Przekaz polityków na razie

Brexit. Wielka Brytania poza Unią. Wyniki referendum: w Anglii za, Szkocja przeciwna. Funt w dół

;. Godzinę po tym, jak brytyjska komisja wyborcza opublikowała oficjalne wyniki referendum, w którym 51,9 proc. Brytyjczyków opowiedziało się w referendum za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do dymisji podał się premier tego kraju, David Cameron. Zwolennik pozostania w Unii. To niejedyna

Zmiany w RPP. Zmiany w nadzorze finansowym

podziać w tej instytucji ważne zmiany. Jak wpływa to na notowania złotego? To zależy jak będzie działał nadzór w nowej postaci. Jak wielokrotnie widzieliśmy zaufanie do krajowego systemu walutowego jest ważnym elementem kształtującym siłę waluty. Dzisiaj w kalendarzu danych

Deutsche Bank znów straszy

. Nie zmienia to faktu, że pomimo tego kwoty odszkodowań były gigantyczne. Najwięcej zapłacił Bank of America - 16 mld USD. Jaki wpływ ma ta sytuacja na rynki walutowe? Gwałtownie tracą na wartości akcje DB. Wiemy jak na waluty wpływały problemy systemów bankowych krajów południa. Gdyby problem dotyczył

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 pkt proc. dla łącznego

Obawy przed Brexitem szkodzą złotemu

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews/ KantorOnline.pl) - Wzmagający się niepokój na rynkach finansowych, związany z wynikiem przyszłotygodniowego referendum na Wyspach Brytyjskich w sprawie pozostania bądź wyjścia tego kraju ze struktur Unii Europejskiej, uderza w naszą walutę

Przegląd prasy

. --Eurostat: Tylko 3,9% klientów spróbowało podłączyć do internetu domowy sprzęt AGD, termostat czy system bezpieczeństwa --Spółki z WIG20 wypłaciły ponad 12 mld zł dywidendy w ub.r., w tym roku może to być 14 mld zł --Prezes VRG: Zakładamy wzrost

Joe Biden chce końca 40 lat hegemonii neoliberalizmu. Plan na 5 bln dol. to ratunek czy bilet w przepaść? [EL PAIS]

podatkowej od osób prawnych, nietypowa dla Ameryki Północnej. Łącznie z tym, co było już na stole, mówimy o kwocie w wysokości ok. 5 bilionów dolarów, jednej czwartej amerykańskiego PKB. - To brutalny wstrząs dla systemu, który ma na celu wywrzeć natychmiastowy wpływ na życie Amerykanów - mówi profesor Peter

Komentarz walutowy z dnia 07.09.2015

polityków do poparcia idei wystąpienia przez ten kraj z Unii Europejskiej. Brytyjczycy mocno boją się kolejnej fali emigrantów, która dodatkowo obciąży ich system socjalny. Argument ten jest już zresztą podnoszony w przypadku naszych rodaków. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii będzie z pewnością sporym

Firmy na rządowych kroplówkach. Ile za "tarcze antykryzysowe" zapłacą podatnicy i konsumenci?

kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2 była "tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju". Kosztowała 100 mld zł, a jej bezzwrotna część opiewała na 50 mld. Ten koszt się jednak zwiększy, bo Komisja Europejska zaakceptowała propozycję PFR-u, by firmom dotkniętym jesiennymi obostrzeniami umorzyć

Frankowa debata w Sejmie: PiS chce pracować nad wszystkimi projektami ustawy

- Wszystkie trzy projekty zmierzają w kierunku rozwiązania problemu frankowiczów, ale przedstawiają zupełnie inna filozofię. Projekt prezydencki mówi o złagodzeniu negatywnych skutków w postaci zwrotu spreadów walutowych, dwa pozostałe projekty zmierzają do przewalutowania

Standard & Poor's podwyższa rating Estonii

oraz rynku pracy, by poradzić sobie z ograniczeniami, jakie przynosi sztywny kurs walutowy - dodał. Od 1992 r. Estonia ma system izby walutowej (currency board), w którym estońska korona jest sztywno powiązana obecnie z euro. Sztywny kurs walutowy był jedną z przyczyn

Walcząca z nierównościami feministka na czele najważniejszego europejskiego banku. Entuzjazm na rynku

Na giełdzie nazwisk następców Maria Draghiego jej nazwisko padało, ale większość komentatorów nie traktowała jej poważnie. Mówiło się, że szefem EBC zostanie niemiecki kandydat. Najważniejszy kraj strefy euro miał w końcu zyskać kontrolę nad najważniejszym europejskim bankiem. Wśród kandydatów

Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 28,3% r/r do 47,1 mln euro w 2017 r.

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 28,3% r/r do 47,1 mln euro w 2017 r. W samym IV kw. ub.r. sprzedaż w Polsce spadła do 6,1 mln euro, czyli o 74,4% r/r, podała spółka

W środę posłowie zajmą się pomocą frankowiczom. Podstawą będą propozycje prezydenta

rekomendacje, które mają je do tego zachęcić. Przewidują one m.in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych w bankach stosujących standardowe metody szacowania wymogu kapitałowego do 150 proc., czyli maksymalnego poziomu dopuszczanego przez rozporządzenie Unii Europejskiej. Trzymanie

Przegląd informacji ze spółek

. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych, podała spółka. W ramach tego działania spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics

Lira uderza w złotego. Kto zyska, a kto straci na słabnącej tureckiej walucie?

efekcie deficyt Turcji na rachunku bieżącym mocno wzrósł, tworząc strukturalne podwaliny kryzysu - uważa John J. Hardy, dyrektor ds. strategii rynków walutowych w Saxo Banku. Jak pisaliśmy już w piątek w "Wyborczej", lirze nie pomaga polityka prowadzona przez Recepa Erdogana oraz

Czeka nas bańka Revoluta? Gwarancje depozytów daje Wilno, to może być cienki lód

. Dwa tygodnie temu Revolut otrzymał europejską licencję bankową od Banku Litwy. To duża sprawa. Litwa nie tylko jest w Unii Europejskiej, ale jest także częścią strefy euro. W praktyce oznacza to, że na terenie wspólnoty Revolut może oferować usługi bankowe. I taki krok firma już zapowiedziała. Teraz

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

wydatków budżetu państwa, które wynikają ze stabilizującej reguły wydatkowej, podczas gdy niewykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017 średnio 0,6% PKB. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy. Po trzecie, dla potrzeb przedstawionej w

Szeroko otwarte wrota do krainy cudów. Czyli co ekonomiści wiedzą o zadłużaniu, a czego się domyślają

Kristalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Georgiewa uważa, że Stany Zjednoczone mają przestrzeń fiskalną, aby w większym niż dotychczas wymiarze stymulować gospodarkę wydatkami rządu. Według szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde prognozy wzrostu

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta Ferrum warta ok. 21,3 mln euro brutto (równowartość ok. 90,8 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na dostawy rur dla gazociągu Polska-Słowacja, podała spółka. Silvair, Inc. wyemitował nowe papiery dłużne zamienne na akcje o łącznej

Dymisja wiceministra finansów

sformułowoniu o upadku kilku małych banków w Polsce w 2016 roku, przestał być wiceministrem finansów. Został odwołany przez premier Beatę Szydło na wniosek ministra Pawła Szłamachy. Nawet jeżeli się mylił, co wcale nie jest takie pewne, to dla stabilności systemu bankowego nie powinno się prowokować takimi

Prezent z Mińska dla Putina

europejska ropa Brent pierwszy raz w tym roku kosztowała ponad 60 dol. za baryłkę, a jeszcze w zeszłym miesiącu - tylko 46 dol. To dodatkowo nakręcało koniunkturę w Rosji, bo eksport ropy to jej główne źródło twardej waluty i dochodów budżetu. "Handel [na giełdzie] w Rosji

Nowe sankcje USA wobec Rosji osłabiły rubla

na świecie. Maas stwierdził, że UE pracuje nad powołaniem niezależnych od USA instytucji finansowych, np. Europejskiego Funduszu Walutowego, a także stworzeniem specjalnych systemów rozliczeń transakcji handlowych, które pozwoliłyby utrzymać współpracę gospodarczą z Iranem po przywróceniu sankcji USA

Intelektualiści piszą list do "Guardiana". "Unijne ultimatum powinno spotkać się z odmową"

"W ciągu ostatnich pięciu lat Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy traktowały Grecję z bezprecedensową surowością. Ta metoda zawiodła. Grecka gospodarka skurczyła się o 26 proc., bezrobocie wzrosło do 27 proc., a bezrobocie wśród młodych ludzi - do 60 proc

Gospodarka Białorusi - między Putinem a Doliną Krzemową

Restrukturyzacja przez Rosję zadłużenia Białorusi będzie z pewnością jednym z tematów szykowanego w Moskwie spotkania Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem.   Nic dziwnego, skoro w sierpniu rezerwy walutowe Białorusi skurczyły się o rekordową kwotę 1,4 mld dol., czyli aż o 16 proc

Budżet strefy euro, czyli Europa Federalna. Europa dwóch prędkości stanie się faktem

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy UE reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców stwierdził 10 marca: „Konieczne jest poczynienie postępów na drodze do odpowiedniego własnego budżetu strefy euro, któremu towarzyszyłyby wspólne przepisy. Jest to

Bezrobocie w Polsce. Co z Brexitem?

na najniższych poziomach od czasu opuszczania fikcji pełnego zatrudnienia minionego systemu. Rynki przyjęły ten odczyt neutralnie spodziewając się takiego wyniku. W długim okresie jednak spadające bezrobocie działa wyraźnie na korzyść złotego. Fitch na temat Polski

Unia wyłoży 7 mld euro dla Grecji. My nie wydamy na nią ani grosza. Dlaczego?

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w najbliższy poniedziałek - 3,5 mld euro do Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Bez tej pomocy grecki system bankowy załamałby się w kilka chwil. Na EFSM zrzucają się wszystkie kraje UE. 7 mld euro pożyczki oznacza więc, że poręczyć muszą

Amerykańska broń bankowa przeciw Rosji

moskiewskiego przedstawicielstwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod koniec kwietnia ocenił, że recesja w Rosji już się zaczęła. Państwa Zachodu wprowadzają też sankcje, by powstrzymać Rosję przed podsycaniem konfliktu z Ukrainą. Unia Europejska nakłada symboliczne sankcje na