europejski obszar gospodarczy porozumienia

Senat przyjął nowelę o polityce rozwoju, wzmacniając rolę zarządu województwa

zwłaszcza na obszarach, gdzie kumulacja zjawisk negatywnych uniemożliwia rozwój. Wprowadzono także mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych z samorządami terytorialnymi oraz kontrakt programowy, sektorowy oraz porozumienie terytorialne. Kontrakt programowy ma regulować kwestie

Rząd w ostatniej chwili zakazuje lotów do Wielkiej Brytanii i Szwecji

Rząd w ostatniej chwili zakazuje lotów do Wielkiej Brytanii i Szwecji

wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa

Rząd przyjął nowelę dot. stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju

rozwoju ponadlokalnego - jako dokumenty nieobowiązkowe (dokumenty te połączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną). - Dokumenty strategiczne oraz realizujące je instrumenty sektorowe zostaną ukierunkowane na obszary wymagające wsparcia - obszary strategicznej

KE poparła wnioski państw, które pomogą przygotować plan 'zielonej transformacji

dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i je złagodzić. Aby uzyskać dostęp do finansowania, państwa członkowskie muszą opracować, w porozumieniu z Komisją, terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. W planach tych państwa członkowskie powinny

Sejm przyjął nowelizację, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju

korzystaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Program sektorowy to mechanizm, za pomocą którego uzgadniane będą przez ministrów właściwych i samorządy województw działania terytorialne wskazane w sektorowych programach rozwoju. Porozumienie

Gowin punktuje Kaczyńskiego. "Mafiosi z Kolumbii mieli 30 lat"

Gowin punktuje Kaczyńskiego. "Mafiosi z Kolumbii mieli 30 lat"

mogły mieć koncesje na nadawanie pod warunkiem , że nie kontroluje ich podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie Unii oraz Liechtenstein, Norwegia i Islandia). Oznacza to, że TVN straciłby licencję, jeśli amerykańskie Discovery nie sprzedałoby większości jego udziałów

Bilion euro od EBI na finansowanie "zielonej transformacji"

Bilion euro od EBI na finansowanie "zielonej transformacji"

wspieraniu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) na całym świecie. Mapa kierunkowa skupia się na czterech obszarach. Po pierwsze, do końca obecnego dziesięciolecia Grupa EBI zamierza wesprzeć co najmniej 1 bln euro (1,2 bln dol.) na inwestycje w działania na rzecz

ARP: Stocznie w Gdańsku i Szczecinie rozpoczęły projekt 'Polskie Stocznie'

). Porozumienie przewiduje wykorzystanie potencjału Stoczni Gdańsk i Stoczni Szczecińskiej w celu zbudowania silnej pozycji na europejskim i globalnym rynku stoczniowym. Spółki wykorzystają doświadczenia w zakresie infrastruktury, portfela zamówień i kwalifikacji załóg, by między innymi wspólnie zabiegać o

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z ustawą, instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe

Polska ogłosiła deklarację partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności

obszarach zurbanizowanych. Sygnatariusze porozumienia "Driving Change Together ? Katowice Partnership for Electromobility" deklarują chęć wspomagania rozwoju sektora e-mobilnego, wymiany doświadczeń i współpracy naukowej w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

wie o istnieniu takiego państwa, które jest mniejsze niż obszar chińskich prowincji), ale też europejskich potęg gospodarczych, z rozwiniętym przemysłem, na miarę Niemiec. Udało się to dopiero Unii jako całemu, zrzeszonemu podmiotowi. Tekst porozumienia nie jest jeszcze oficjalnie znany. Zostanie

MF: 1 lutego rozpoczyna się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE

warunki handlu UE z Wielką Brytanią nie zmienią się. W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia UE. Podstawą tzw. brexitu jest umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

kolei we Francji obowiązuje „zasada wzajemności", ale w zasadzie, nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie przekroczenie progu 25 proc. praw głosu w podmiocie francuskim przez inwestora nieeuropejskiego. – W nawiązaniu do odrzuconej propozycji Porozumienia zastąpienia Europejskiego

USA proponują 21 proc. minimalnego CIT dla całego świata. Pomysł na wsparcie planów Bidena

USA proponują 21 proc. minimalnego CIT dla całego świata. Pomysł na wsparcie planów Bidena

We wtorek podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Chicago Council on Foreign Affairs nowa sekretarz skarbu USA Janet Yellen ogłosiła, że pracuje z państwami z grupy G20 – najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata – nad wprowadzeniem globalnej minimalnej stawki podatku

Rząd przyjął nowelizację polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

i spójne. Ich wzajemna integracja odnosić się będzie zarówno do treści, celów, jak i obszarów strategicznej interwencji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zaproponowane zmiany ujednolicą i uporządkują dokumenty programowe, czyli umowę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej, - zwiększenie maksymalnej mocy

MFiPR: Komisje sejmowe rozpatrzą nowelę dot. prowadzenia polityki rozwoju

podstawą przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). "Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe

MR: Rozpoczęto budowę centrum XEOS w Środzie Ślaskiej

dobrze przygotowana infrastruktura, ale przede wszystkim wykwalifikowani pracownicy oraz stabilna sytuacja gospodarcza. Stajemy się powoli europejskim liderem w pozyskiwaniu inwestycji typu 'greenfield' w obszarze najnowszych, wysoko zaawansowanych technologi"- powiedział wiceminister rozwoju

Grupa PKP: Polska nie może być tylko krajem tranzytowym

strategicznego i udziału państwa, ocenili przedstawiciele zarządów spółek z Grupy PKP podczas panelu dyskusyjnego na X Europejskim Kongresie Gospodarczym. "Powinniśmy myśleć o tym, by nie być krajem tranzytowym, lecz krajem pierwszego wyboru logistycznego na drodze z Europy do

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej, - przyjęcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw pochodzenia na poziomie

5 bezpieczników dla KPO. Co zrobić, żeby pieniądze nie trafiły do "swoich"?

proces maksymalnie transparentny, z zagwarantowanym dostępem publicznym, najlepiej online i ograniczaniem różnego rodzaju „tajemnic" - mówi Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów . Przypomnijmy, że w puli całego europejskiego Funduszu Odbudowy jest 750 mld euro, w tym

Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

pakt opierał się na porozumieniu między trzema dawnymi województwami: bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Na dodatek zdecydowano się na dwustołeczność: z dwiema stolicami, w Bydgoszczy i Toruniu. Nakłoniliśmy, zwaśnionych niekiedy, partnerów do współpracy. Dziś jesteśmy w innym miejscu, dzięki idei

UE, Japonia mają porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu większości ceł

rozwój obszarów wiejskich, zaznaczył z kolei, że dzisiejsze porozumienie jest korzystne dla obu stron, ale szczególnie korzystne dla europejskiej wsi. "Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest jak dotąd najbardziej znaczącą i dalekosiężną umową w

Lewiatan: Brexit niekorzystny dla polskiej gospodarki, ale jeszcze nie w 2020 r.

. "Ostateczny kształt porozumień między UE a Wielką Brytanią będzie miał fundamentalny wpływ na praktykę obrotu gospodarczego. Można wyobrazić sobie sytuację, w której przestaje opłacać się utrzymywać kontakty z partnerami brytyjskimi, co niechybnie dotyka poddostawców i pracowników. Znalezienie

Rząd znowu to zrobił. W ostatniej chwili zakazuje lotów. Ale też sporo otwiera

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej, b) Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy; 2) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3

TVN 24 ma już koncesję holenderską. Co będzie dalej?

radiofonii i telewizji zakłada, że zagraniczne firmy będą mogły mieć koncesje na nadawanie pod warunkiem, że nie kontroluje ich podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa członkowskie Unii oraz Liechtenstein, Norwegia i Islandia). Oznacza to, że TVN straciłby licencję, jeśli amerykańskie

Inwestycje za norweską kasę

Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W naszym kraju realizowane są 1242 projekty konkursowe - mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. W ciągu ostatnich 10 lat Norwegowie przeznaczyli ponad 1,1 mld euro na setki

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

Studios. "Finansowanie rozwoju z wykorzystaniem gwarancji 'Kreatywna Europa', oferowanej przez Alior Bank w porozumieniu z BGK, jest szczególnie przydatnym mechanizmem, zwłaszcza dla firm takich jak Anshar Studios, działających w obszarze szeroko rozumianych technologii

PKP Cargo podpisze z włoską Mercitalia Rail list ws. współpracy w intermodalu

. "Porozumienie będzie zakładało, po pierwsze, poprawę jakości funkcjonowania kolejowego korytarza transportowego Tarvisio-Wrocław. Po drugie - spowoduje powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli obu spółek, której celem będzie opracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie nowej

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

Patrycja Maciejewicz: Unia Europejska nam się bardzo opłaciła. Członkostwo aprobuje prawie 90 procent Polek i Polaków, jest także mnóstwo dowodów w postaci liczb. Dlaczego mamy po raz kolejny wojenkę z Unią? prof. Grzegorz Gorzelak*: Spokojnie o tym wszystkim myśleć nie mogę. Nich rządzący się z

Co Polska zrobi z miliardami euro z Krajowego Planu Odbudowy? Relacja z wysłuchań publicznych

gospodarczy i społeczni Sonia Buchholtz, Konfederacja Lewiatan: - Próżno szukać kierunków reform, mamy tylko niewiele wnoszące nagłówki. Na przykład w sekcji o rozwoju sektora leków nie ma informacji o wyrobach. Wsparcie postcovidowe? To nic innego niż rady typu “zmień pracę i weź kredyt”. Norbert

Rząd przyjął nowelę ustawy dot. odnawialnych źródeł energii

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej; zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach FIP (system wsparcia dla biogazowni) w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł

Jak epidemia zmieniła sytuację Ukraińców we Wrocławiu [RAPORT]

. Koordynatorem projektu była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i realizowano go w partnerstwie z innymi wrocławskimi i lwowskimi podmiotami – organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami. 29 maja 2002 r. we wrocławskim Ratuszu sporządzono "Deklarację współpracy Wrocław &ndash

Australia do gigantów cyfrowych: dość! Świat dojrzewa do rozprawy z Big Techem

: NYSE i Nasdaq. Zarówno dominacja sektora technologicznego nad innymi branżami, jak i oligopol w łonie samego Big Techu stwarzają zagrożenie dla równowagi gospodarczej. Kup i zabij Wielkie firmy technologiczne, z których każda na początku skupiała się na określonym segmencie IT, stopniowo

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

gospodarcze. Negocjacje powinny więc być najważniejszym priorytetem, a porozumienie powinno zostać osiągnięte przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i szczytem w Sibiu w dniu 9 maja 2019 r. Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, w celu umożliwienia szybkiego wypracowania porozumienia" - podsumowano

Szef KE Jean-Claude Juncker chce odnowienia relacji z Rosją. "Bo jest 12 razy większa od Unii"

wtedy szef Komisji Europejskiej. Miesiąc później Jean-Claude Juncker wysłał list do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym proponował mu zacieśnienie współpracy gospodarczej między UE a Eurazjatycką Unią Gospodarczą tworzoną pod egidą Rosji na obszarze byłego Związku Sowieckiego. „Mogę Pana

Porozumienie z Grecją przybliża Polskę do euro

dostrzegła możliwe skutki wyjścia ze strefy euro, będzie miał dyscyplinujący wpływ na finanse publiczne krajów z wysokim zadłużeniem. Jeśli tak się stanie, to w dłuższej perspektywie porozumienie z Grecją może być czynnikiem sprzyjającym redukcji zadłużenia i przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w obszarze

Lotnisko w Modlinie planuje transport towarów i centra logistyczne. Rząd nie pomaga

międzynarodowych izb gospodarczych. Wróciła idea, by oprócz ruchu pasażerskiego urządzić tu port cargo - do przeładunku towarów. Wokół czekają tysiące hektarów pod inwestycje magazynowe i centra logistyczne. Część powierzchni należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ulgami dla

Nowym premierem Armenii będzie menedżer Gazpromu?

Euroazjatyckiej, tworzonej pod egidą Rosji na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Już wtedy Armenia była mocno uzależniona gospodarczo od Rosji.

PIE: Po 'twardym Brexicie' średnia ważona stawka celna w eksporcie do UK to 8,5%

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Brak porozumienia dotyczący zasad opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej do 29 marca i wynikający z tego "twardy Brexit" przełożą się na wzrost stawek celnych, utrudnienia dla firm transportowych, a także

Orban przegrał potyczkę z Norwegią o organizacje pozarządowe

Rząd Węgier zgodził się zakończyć wszystkie śledztwa prowadzone wobec organizacji pozarządowych wspieranych finansowo przez Norwegię - państwo będące największym darczyńcą w ramach tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) i Norweskiego Mechanizmu

EBI i BGK powołały platformę wsparcia społczenego budownictwa czynszowego

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną, mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w polskich gminach, podały

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą" - powiedział komisarz odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie Günther H. Oettinger, cytowany w komunikacie. Środki przeznaczone

EBI i BGK mają umowę na 125 mln euro na inwestycje infrastrukturalne i MSP

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Banki zawarły też umowę

Brexit. Trzeba na nowo przemyśleć Unię

wynegocjować porozumienie, które pozostawi Brytyjczyków w Europejskim Obszarze Gospodarczym i zapewni Londynowi utrzymanie dotychczasowej pozycji jako centrum finansowego. Z drugiej strony da gwarancje emigrantom w Wielkiej Brytanii z krajów unijnych, że ich status pozostanie bez zmian, choć zapewne przywileje

Jakie zniżki przysługują niepełnosprawnym? Do wielkich muzeów w Europie nawet bezpłatny wstęp, także dla opiekuna

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. Po co taki szczegółowy zapis? W prawie Unii Europejskiej brakuje regulacji umożliwiających wzajemne uznawanie

Rząd dopłaci do elektrociepłowni na węgiel, jeśli nie będzie możliwości użycia innego paliwa

mechanizm wsparcia skojarzonej produkcji prądu i ciepła użytkowego jest w trakcie prenotyfikacji w Komisji Europejskiej, ale „dyrekcja wykonawcza ds. gospodarczych i finansowych nie jest tak nacechowana niechęcią do węgla jak dyrekcja środowiskowa”. Resort spodziewa się, że przed 1 stycznia 2019

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo cudzoziemcami, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" - czytamy także. W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na

Trudne partnerstwo nad Atlantykiem. Kiedy zostanie podpisana ważna umowa?

transatlantyckim są relatywnie niskie. Towary z Unii Europejskiej są obciążane na amerykańskiej granicy cłem średnio 2,1 proc., a towary amerykańskie eksportowane do Europy - 2,8 proc. Ale oba obszary gospodarcze utrzymują znacznie wyższe cła w chronionych sektorach. Na przykład żywność przetworzona wwożona do

Ekspert w Davos: Eskalacja napięć handlowych między USA a Chinami może mieć groźne skutki gospodarcze dla świata

kryzysem gospodarczym, przed którym nie będziemy potrafili się obronić. Po której stronie pan stoi? Nariman Behravesh: Trudno nie być optymistą, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Jest on najsilniejszy od początku dekady, a na dodatek nie jest ograniczony tylko do jakiegoś obszaru czy kilku krajów. Bo

Grecja zagra Rosją o unijne pieniądze

Od dwóch miesięcy rząd grecki prowadzi z Unią Europejską i międzynarodowymi instytucjami finansowymi dziwaczną grę. Negocjuje porozumienie, które pozwoli uruchomić kolejną transzę pożyczki, bez której Grecji zabraknie pieniędzy na funkcjonowanie państwa. Unia chce, by rząd

Świat między Scyllą nadpłynności a Charybdą zadłużenia. Trzy zmory zaczynają szczerzyć zęby

Po chwilowej poprawie sytuacji epidemiologicznej musimy szykować się na drugie uderzenie jesienią i zimą. Nie ma jednak mowy o wznowieniu lockdownu na taką skalę jak wiosną. Gospodarka by tego nie wytrzymała. Nowa strategia walki z pandemią polega na nakładaniu lokalnych obostrzeń na obszary, w

TTIP Leaks. Greenpeace ujawnia część treści TTIP. Mocne ograniczenia praw konsumenta?

środowisko, bo umowa wymusza na Europie zaniżone standardy ekologiczne i mniejszą ochronę konsumenta. TTIP to negocjowane od 2013 roku porozumienie handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. W jego wyniku pomiędzy UE a USA ma powstać strefa wolnego handlu. Umowa

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

relatywnie niskie. Światowa Organizacja Handlu szacuje, że przeciętne cła wwozowe do USA wynoszą 3,5 proc., zaś do Unii Europejskiej - 5,2 proc. Towary z Unii Europejskiej obciążane są na amerykańskiej granicy cłem średnio 2,1 proc., zaś towary amerykańskie eksportowane do Europy 2,8 proc. Ale oba obszary

Nie wpadnijmy drugi raz w pułapkę ACTA. Pytania o negocjacje Unia - USA

Od listopada ubiegłego roku trwają rozmowy 120 delegatów z krajów Unii Europejskiej i USA podzielonych na dziesięć grup tematycznych. Ich celem ma być Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP), przełomowe porozumienie USA i UE, które umożliwi zniesienie

ARP i Pomorska SSE rozpoczynają kolejny etap aktywizacji terenów Stoczni Gdańsk

Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys, cytowany w komunikacie. Pomorska SSE w porozumieniu z ARP i stroną społeczną realizuje projekt aktywizacji terenów postoczniowych oraz znajdującej się na nich infrastruktury. Wspólny projekt ma na celu przystosowanie tych obszarów do

Masa mitów o TTIP i ważny głos liberałów

Foundation for Development Research . Według raportu zyski z porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską będą znikome. Wzrost PKB oraz płac ma się wahać między 0,3 a 1,3 proc., nie powstaną nowe miejsca pracy, eksport z UE wzrośnie o 5 do 10 proc., ale nastąpi to dopiero w

Lotnictwo truje coraz bardziej. Milionowe opłaty za emisje CO2 nie rozwiążą problemu

lotnictwa – nie kryje Andrew Murphy, dyrektor ds. lotnictwa w T&E. Od 2012 r. emisje z lotnictwa powstające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego objęte są systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). To ekonomiczne narzędzie do walki z globalnym ociepleniem. Linie lotnicze &ndash

Ratujmy UE. Mapa Drogowa Nowego Renesansu Europejskiego

. Musimy zwiększyć jej potencjał wzrostowy, jej zdolność radzenia sobie z asymetrycznymi wstrząsami, a także promować jej gospodarczą i społeczną spójność. Europejski Mechanizm Stabilności powinien być dostosowany do tych celów. Musimy zastanowić się także nad zdolnościami fiskalnymi w strefie euro oraz

Rosja zapowiada embargo na żywność z Ukrainy

będzie musiała także jednostronnie chronić swój rynek przed niekontrolowanym napływem towarów prze obszar celny Ukrainy, także towarów z Unii Europejskiej. W połowie września prezydent Petro Poroszenko podpisał dekret wprowadzający sankcje wobec 388 osób i 105 podmiotów rosyjskich, m.in. 29 banków, ponad

MR i BGK przeznaczą 200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka", poinformowały ministerstwo i BGK. Dzięki porozumieniu kwota 200 mln zł ma trafić do

Brexit straszy. Funt jest najtańszy od 9 miesięcy

poziom od 2009 roku (w 2007 r. było to nawet 2 dolary). Inwestorzy walutowi obawiają się, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest bardziej realne. Mer Londynu za Brexitem, Moody's ostrzega - Pomimo że na

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

Po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co zapewne nastąpi w roku 2018, władze Unii będą negocjowały nowe porozumienia w imieniu 27 krajów członkowskich, które ostatecznie muszą porozumienie zaakceptować. Konieczne będzie wynegocjowanie ok. 40 różnych umów

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja prasowa Work Service nt. raportu "Migracje zarobkowe Polaków" --14:00: Podpisanie porozumienia pomiędzy NCBR a Województwem Lubelskim - w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

rozporządzeniu tym rozszerzono m.in. krąg osób, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny także o te osoby, które przyjeżdżają do Polski z terytorium innych państw członkowskich UE oraz obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi wykonywanymi w

PISM: Brexit to niepewność dla 850 tys. Polaków mieszkających na Wyspach

. Borońska-Hryniewiecka wymienia też bardziej optymistyczne warianty, choć - jej zdaniem - mało prawdopodobne. Z perspektywy samych imigrantów najbardziej optymistyczny scenariusz przewiduje, że pomimo Brexitu Wielka Brytania pozostanie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i utrzyma otwarty rynek

CETA o krok od ratyfikacji. Rozwiązanie Malmström

- Porozumienie z Kanadą jest kamieniem milowym w europejskiej polityce handlowej. Przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, utrzymując jednocześnie wysokie europejskie standardy w obszarze bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska czy prawa pracy

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

osoba prowadzi własną działalność gospodarczą, z czego połowa wykonuje pracę związaną z rolnictwem. Najpopularniejszym obszarem biznesowym pozarolniczych działań są handel, zakwaterowanie i gastronomia – działa w nim niemal jedna trzecia firm należących do osób 50+. Zatrudnienie na podstawie umowy

Klimat i oszczędności, czyli konkurencyjność firm

. PKPP Lewiatan uważa, że jeżeli do końca 2012 roku nie będzie szans na zawarcie globalnego porozumienia klimatycznego, to Unia Europejska powinna zrewidować własną politykę klimatyczną w celu zapewnienia stabilności gospodarczej. Unia Europejska ustanowiła bowiem bardzo restrykcyjną politykę klimatyczną

Koronawirus. Tarcza czy zasłona dymna? Pytamy ekspertów

tworzenie wizerunku wielkiego sukcesu? Ja bym bardzo chciał, by w walce z koronawirusem taki sukces był, ale przy takim przekazie po prostu trudno w to uwierzyć. Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ): W porównaniu do rozwiązań innych krajów europejskich

W mieście jest bardzo zła sytuacja. "PGR-y były lepiej zarządzane w czasach PRL-u"

Przemysław Jedlecki: Od grudnia rządzi pan Mysłowicami. Przed laty głośno było o problemach finansowych miasta. Jak jest dziś? Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic: Sytuacja gospodarcza miasta wygląda źle. PGR-y były lepiej zarządzane w czasach PRL-u. Nie mamy pieniędzy na inwestycje, wszystko

Projekt ustawy dot. 'Przemysłu 4.0' został przesłany do konsultacji publicznych

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 9) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 7 i 8" - czytamy także. Według projektu środki na sfinansowanie działalności FPPP zostaną zapewnione na etapie planowania budżetu na

Merkel sonduje Europę po Brexicie

, których mają przyjąć kraje UE. - Rzeczywiście, na razie więcej wspólnego widać w innych obszarach: polityki gospodarczej, sąsiedztwa i partnerstwa wschodniego, a nawet energetyki. W sprawie uchodźców bardzo trudno będzie o zbliżenie, zwłaszcza z powodu zaplanowanego na początek

Szef KE zaproponował Putinowi zacieśnienie współpracy. W Wilnie zdumienie

tworzonej przez Putina na obszarach postsowieckich. Juncker wskazał przy tym, że decyzja o zacieśnieniu relacji UE z Unią Eurazjatycką powinna być "zsynchronizowana z wdrożeniem porozumień z Mińska" o zaniechaniu walk w Donbasie. Juncker

Pegasus, Cellebrite i CBA. Izrael sprzedaje "nowe uzi" Putinowi, Łukaszence, krajom muzułmańskim

niedemokratyczne reżimy nie muszą już masakrować demonstrantów na ulicach czy mniejszości etnicznych i religijnych. Wiedzą, że muszą się wtedy liczyć z reakcją społeczności międzynarodowej, sankcjami gospodarczymi i postępowaniami przed międzynarodowymi trybunałami. Systemy do inwigilacji pozwalają im

Kijów tonie, a Unia Europejska gada o reformach gospodarczych

Ukrainie grozi upadek gospodarczy z powodu kosztów trwających walk i zniszczeń wojennych na wschodzie kraju. Rosja, co potwierdził we wtorek szef NATO Jens Stoltenberg, znów wzmacnia obecność militarną przy granicy z Ukrainą oraz na obszarach zajmowanych przez rebeliantów

Przewozy Regionalne mają list intencyjny z 7 PKS-ami ws. zintegrowanego biletu

przewoźników, Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. "Przewozy Regionalne popierają ideę zintegrowanego transportu, dlatego podpisujemy list z PKS-ami podległymi Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. W wyniku porozumienia rozkłady jazdy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Cyfryzacja : Trwający proces cyfryzacji i robotyzacji nie powinien spowodować rewolucji na rynku pracy, choć część zawodów może zniknąć, ocenili panelu pt. "Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo" podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

którą pracuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Źródło: ISBnews 5G : Aż 71,5% przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów Unii Europejskiej, a tylko 3% zdecydowanie wyklucza taką możliwość

Prezydent Bydgoszczy skarży się rządowi na Toruń

Elżbiecie Bieńkowskiej, jakie są powody braku kompromisu. "Propozycja Bydgoszczy uwzględnia potencjał miasta jako niekwestionowanego lidera regionu we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego" - w ten sposób prezydent przekonuje panią wicepremier, dlaczego Bydgoszcz powinna być liderem

Ile firmy wydają na reklamę w Polsce? Rynek rośnie

gospodarce, jak i wśród konsumentów w całej Europie, podnosząc ryzyko spadków w całym regionie - uważają analitycy. - Ewentualne wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej będzie wymagało zawarcia nowych porozumień w zakresie handlu i rozliczeń, co będzie w równym stopniu dotkliwe

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Rząd będzie się starał utrzymać jak najniższy deficyt, a być może nawet osiągnąć nadwyżkę w całmym sektorze finansów publicznych już w tym roku, żeby uniknąć w roku wyborczym kolejnego frontu zmagać z Komisją Europejską --Proces

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wynalazku, eliminację niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. Źródło: ISBnews Finansowanie : Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

przedsiębiorców, że należy wynegocjować nowe porozumienie o wolnym handlu pomiędzy tymi dwoma wielkimi obszarami gospodarczymi? Co dzięki TTIP europejskie firmy i konsumenci mogą zyskać? Paul Griffiths, zastępca szefa wydziału ds. transatlantyckich i międzynarodowych brytyjskiego

Ocieplenie nastrojów na GPW, ale na jak długo?

skrajnym wyprzedaniem na GPW okolice 1650 punktów na WIG20 mają szansę okazać się twardym dnem, a zarazem zakończeniem trendu spadkowego. Brexit, czyli potencjalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dołączył do bieżących problemów decydentów z Europy. Trwają

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Skanska w Polsce w wyniku podpisanego w lutym 2019 porozumienia o strategicznej współpracy w obszarze PropTech (Property + Technology: zaawansowane technologie teleinformatyczne mające wpływ na branżę Real Estate) zaprezentowały pionierski projekt mieszanej rzeczywistości w inwestycji ? biurowcu Wave przy

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej niż pod koniec 2018 r. KGHM Polska Miedź podpisał porozumienie o współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE), podała spółka. P.A. Nova zawarła z Praha West Investment umowę na generalne

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzenia stanu wojennego na obszarze działalności spółki i na zdolność kontynuowania działalności handlowej na pozostałym obszarze Ukrainy, podała Ulma. Enea Ciepło połączyła się z należącą do Enei Wytwarzanie Elektrociepłownią Białystok, zgodnie z zapowiadanymi wcześniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inwestycji w mniejszych ośrodkach interesuje się coraz większe grono inwestorów zagranicznych, przy czym najbardziej skłonne do tego rodzaju inwestycji są podmioty z branży IT, poinformował dyrektor Obszaru Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Jan Kamoji-Czapiński. Źródło: ISBnews

Dwie metropolie, jedno województwo. Na co swoje miliony wyda Zielona Góra?

Gorzów jeszcze przed świętami spisał porozumienie o utworzeniu Miejskiego Obszaru Funkcyjnego, który liczy 156 tys. mieszkańców i obejmuje gminy Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec. Dzięki temu Gorzów zyskuje więcej unijnych pieniędzy i dokładnie wie, co z nimi zrobić. - Pod

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

championów, będących klientami największego gracza polskiego rynku ERP. Źródło: spółka EIT Health : W Gdańsku ruszyła pierwsza edycja międzynarodowego projektu szkoleniowego LS Hard Skills, realizowanego przez europejską organizację zajmującą się rozwojem innowacji w obszarze

Putin do premiera Włoch o sankcjach: Po co wam cierpieć?

Jednym z głównych gości tegorocznego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu był premier Włoch Matteo Renzi. W drugim dniu Forum Putin i Renzi mieli wspólną konferencję prasową, w dużej mierze poświęconą sankcjom gospodarczym nałożonym przez Zachód po agresji Rosji na Ukrainę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

edukacyjne i mentorskie. iMasons oraz Schneider Electric chcą wzmacniać kompetencje przyszłych pokoleń, organizując dedykowane programy edukacyjne, warsztaty, staże i stypendia. Źródło: spółka Microsoft : Cyfrowe kompetencje zwłaszcza te w obszarze najnowszych technologii ? to

Są zarzuty KE wobec Gazpromu. Nieuczciwe praktyki cenowe m.in. w Polsce

-Wschodniej i łamanie europejskich przepisów antymonopolowych. Formalne śledztwo w sprawie monopolistycznych praktyk Gazpromu i zawyżania cen gazu dla ośmiu państw Unii - Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji i Węgier - ciągnęło się od września 2012 r. Rok

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Największe zmiany w tym obszarze na niekorzyść danej kategorii możemy zauważyć w przypadku samochodów osobowych - połowa planujących przed pandemią zakup nowego lub używanego samochodu zrezygnowała z takich planów, z czego 45% z powodu pogorszenia sytuacji finansowej, a 49% ze względu na niepewną przyszłość

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

: W Polsce sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. Komputronik : Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił radę wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego w składzie 5 członków i 2