eurocash zawarła

E-płatności kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash za 110 mln zł

zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. "Zarząd spółki Eurocash [?] w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarł z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności "Nabywca"umowę przyrzeczoną dotyczącą nabycia przez nabywcę od emitenta

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

. "MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (MCI Tech) zawarł z Eurocash S.A., umowę sprzedaży 15 719 608 akcji Frisco S.A., stanowiących 50,75% akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A. za kwotę 117 426 644 zł, Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

, przypomniano. Środki te, poza nabyciem Frisco, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej grupy. "Ponadto, w ramach zmian w strukturze finansowania grupy, w dniu 19 czerwca b.r. Eurocash zawarł

Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne 3 lata

. "Zarząd spółki Sfinks Polska z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego zawarcia z Eurocash z siedzibą w Komornikach umowy o współpracy w zakresie dystrybucji, informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. podjął decyzję o skorzystaniu z przysługującego Sfinks na

Eurocash wydłużył okres wyłączności dla transakcji przejęcia sieci Mila do 15 IX

Mila oraz Koja-Mila do 15 września z ustalonego wcześniej terminu 8 września, podała spółka. 21 sierpnia Eurocash zawarł w tej sprawie list intencyjny z Argus Retail Holding Limited, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, Robertem Kasnerem, Robertem

Grupa Eurocash sprzeda PayUp Polska na rzecz PeP za ok. 110 mln zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń

Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie EKO Holding

warunki zawieszające dokonanie transakcji, podano także. W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki

Eurocash ma list intencyjny ws. przejęcia sieci Mila

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Eurocash zawarł list intencyjny z Argus Retail Holding Limited, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, Robertem Kasnerem, Robertem Załęskim oraz Stanisławem Sosnowskim (sprzedający) w związku potencjalnym zawarciem

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia właściciela sieci Mila za 350 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Eurocash zawarł przedwstępną umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w spółkach kontrolujących Mila S.A. ? właściciela sieci 188 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce. Wartość transakcji, która musi uzyskać zgodę Urzędu

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia spółki Polska Dystrybucja Alkoholi

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi z siedzibą w Pabianicach, podał Eurocash. Umowa została zawarta z Jackiem Jantoń, Jarosławem Jantoń, Adamem Jantoń, Andrzejem Tyrka, Zbigniewem Makaruk

Eurocash zwiększył wielkość dystrybucji alkoholi Marie Brizard Wine & Spirits

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Eurocash zawarł z Marie Brizard Wine & Spirits Polska (MBWS) jako dostawcą oraz Eurocash Serwis jako dystrybutorem umowę zwiększającą wielkość dystrybucji napojów alkoholowych, podała spółka. "Umowa stanowi

Eurocash złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Eko Holding

Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej

Eurocash złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Polskiej Dystrybucji Alkoholi

. Udziałowcami PDA są obecnie osoby fizyczne. Działalność PDA koncentruje się na hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych poprzez sieć wyspecjalizowanych hurtowni. W drugiej połowie grudnia Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w PDA. Umowa została zawarta z Jackiem

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia 100% akcji EKO Holding

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać

Eurocash zadowolony z decyzji UOKiK, liczy na szybkie przejęcie Eko Holding

. opolskie), Gniewczynie Łańcuckiej (woj. podkarpackie) i Zarzeczu (woj. podkarpackie), podał UOKiK. Eurocash złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Eko Holding 31 marca br. W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Eko Holding przez Eurocash

, podano także w materiale. Eurocash złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Eko Holding 31 marca br. W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych

Spółdzielnie Społem staną się akcjonariuszem spółki PSD wraz z grupą Eurocash

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią w ramach sieci partnerskiej 80 spółdzielni Społem zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie obejmą 50% akcji spółki Partnerski Serwis Detaliczny (PSD), która jest organizatorem tej sieci

PeP złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia PayUp Polska

Polsce)" - czytamy w komunikacie. Pod koniec września Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska na rzecz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

Owczarek. W grudniu ub.r. Eurocash, KDWT i Kolporter zawarły umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Kolporter obejmie 25% + 1 udział w KDWT. Pakiet udziałów w KDWT zostanie objęty przez Kolportera w zamian za 100% udziałów w nowo utworzonej spółce, do której Kolporter wniesie

Sfinks Polska ma umowę dystrybucyjną z Eurocash na 5 lat

czerwca 2015 r. przez okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na wniosek Sfinks na kolejne 3 lata. Wraz z zawarciem w/w umowy rozwiązaniu uległa dotychczasowa umowa dystrybucji zawarta z Eurocash (...). Umowa nie przyznaje dystrybutorowi wyłączności w zakresie realizacji dostaw czy też świadczenia

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki PayUp

września Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska na rzecz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od

Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla wywiązywania się z zobowiązań. AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin

Przegląd informacji ze spółek

rozpoznawalnych sieci stacji paliw zajęły Lotos (70%), BP (67%), Shell (66%) i Circle K (51%). 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na

Przegląd informacji ze spółek

maksymalnej kwoty 80 mln zł, podała spółka. Wasko podpisało umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Wasko jako lider, Voltar System a Astaldi o wartości 25 585 500 zł netto, podała spółka. Arcus zawarł z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną

Eurocash przejmuje Grupę Tradis. Fuzja gigant z przychodami rzędu 14 mld zł

o fuzji pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku. Miało to być wrogie przejęcie na giełdzie Emperii przez Eurocash. W styczniu firmy zawarły kompromis. Za blisko miliard złotych w gotówce i akcjach "najeźdźca" miał przejąć jedynie część hurtową Emperi, czyli Grupę Dystrybucyjną "Tradis

Sfinks rozpoczął negocjacje ws. dostaw do swoich restauracji z m.in. Eurocash

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) ? Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie umowy na dostawy produktów do zarządzanych przez siebie restauracji z Eurocash, Makro Cash&Carry Polska i Farutex, podała spółka. Sfinks przewiduje, że szczegółowe negocjacje zostaną zakończone w

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto

Przegląd informacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych

Przeglad informacji ze spółek

Murapol Projekt 12, spółka zależna Murapolu, zawarła z osobą fizyczną przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Łodzi przy ul. Wróblewskiego o powierzchni ok. 0,3 ha za kwotę 1,4 mln zł netto, podała spółka. Murapol zamierza kontynuować na nieruchomości kolejny etap inwestycji

Przegląd prasy

-marketingowe w Costa Coffee --Eurocash liczy na kilkuprocent. wzrosty r/r w hurcie, stabilną sprzedaż w detalu --ASI Gaming Investment Group zainwestuje po 2,55 mln zł w 2 spółki SimFabric --Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020

Przegląd informacji ze spółek

aktywów państwowych Jacek Sasin. Kwestią do uzgodnienia jest jedynie rodzaj paliwa. Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza

Sfinks negocjuje z Havi Logistics umowy świadczenia usług dystrybucyjnych

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska przystąpił do negocjacji z Havi Logistics, zmierzających do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych, podała spółka. W połowie lutego Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie umowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wideo lub istotne, nowe projekty". Źródło: ISBnews Eurocash, PeP : Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał

JLL: Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach sięgnęły 7,4 mld euro w 2019 r.

przez JV HB Reavis & PKP do singapurskiego inwestora Mapletree za ok. 190 mln euro. W tych (jak również 20 innych) transakcjach doradzali eksperci z firmy JLL, przypomniano. W sektorze nieruchomości handlowych zawarto umowy kupna/sprzedaży o wartości ponad 2 mld euro. Rynek

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarły aneks do umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do grupy kapitałowej PKN Orlen, w wyniku którego dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i spółka Cube (nabywca) zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w Toruniu, zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym za cenę 4,55 mln zł netto. W związku z tym, uzyskana przez Orbis cena sprzedaży nieruchomości oraz cena sprzedanej 28 lutego 2019 r

Przegląd infromacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w

Przegląd informacji ze spółek

Miraculum odwołuje prognozę wyników za rok 2016, podała spółka. Orange Polska uzgodnił warunki umowy ze spółką Inea na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej posiadanej przez Inea, podał operator. Dekpol zawarł z

Przegląd informacje ze spółek

MW w Jaworznie, oraz opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł, podał Tauron Polska Energia. CDRL zawarł umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. 'Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union' z siedzibą na Białorusi, posiadającej sieć sklepów

Przegląd informacji ze spółek

Braster zakupił za 5,3 mln zł działkę w podwarszawskich Szeligach, na której umiejscowiony jest jego zakład produkcyjny matryc ciekłokrystalicznych, podała spółka. Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. warunkową umowę nabycia

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Millennium wprowadził możliwość zdalnego otwarcia konta osobistego z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości klienta na podstawie zdjęć dowodu osobistego i twarzy, podał bank. Grupa Eurocash chce zatrudnić do pracy w sklepach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych w

Zrobili transakcję roku i nie zapłacili podatku. Potentat z Lublina ma poważny problem z fiskusem

wysokości 182 268 537 zł wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 1 kwietnia 2012 roku - czytamy w komunikacie Emperii. Gigantyczna transakcja Dokładnie chodzi o transakcję którą w 2011 r. z Emperią zawarł Eurocash. Eurocash przejął wówczas od holdingu Grupę

Przegląd informacji ze spółek

. PlayWay zawarł z akcjonariuszami ? Bartoszem Plutą, Arturem Salwarowskim i Jerzym Klimowiczem ? umowę w sprawie zawiązania spółki akcyjnej Iron Wolf Studio, podała spółka. Eurocash odnotował 66,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów

Przegląd prasy

. --MGMŻŚ: Wartość inwestycji wodnych przeciw m.in. suszy to 1,68 mld zł w 2020 r. --ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich --Sąd zatwierdził układ TXM przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowego

Przegląd informacji ze spółek

) oraz kwotę 29 834 837,19 zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. LSREF III GTC Investments B.V. zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów GTC Dutch Holdings B.V. - który posiada 61,49% akcji Globe Trade Centre (GTC) - na rzecz węgierskiej spółki Optimum

Przegląd informacji ze spółek

ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym, poinformowała spółka. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusze Eurocash zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 sierpnia

Przegląd prasy

raporcie. --Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa APS Energia miała wstępnie 46,5 mln zł przychodów i 3,1 mln zł straty netto w I półroczu, podała spółka. Eurocash zawarł list intencyjny z Argus Retail Holding Limited, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

Przegląd informacji ze spółek

wyłącznej sprzedaży antyzbrylaczy oraz antypylaczy do nawozów sztucznych firmy Polwax. Wyłączność nie dotyczy klientów, do których do dnia zawarcia umowy prowadził sprzedaż Polwax, podał Prymus. Szacunkowa wartość umowy to 25 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Eurocash zawarł z Marie Brizard Wine & Spirits Polska (MBWS) jako dostawcą oraz Eurocash Serwis jako dystrybutorem umowę zwiększającą wielkość dystrybucji napojów alkoholowych, podała spółka. Zakontraktowany portfel

Przegląd informacji ze spółek

zysku za 2018 r., podała spółka. Mostostal Warszawa zawarł z Cross Point C umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł brutto, podała spółka. Alumetal spodziewa się utrzymania wolumenu sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy na poziomie powyżej

Przegląd informacji ze spółek

właśnie zmiany w zarządzie spółki. W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2017/2018 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Selvita zawarła umowę ze spółką Mota Engil Central Europe na generalne wykonawstwo inwestycji "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita

Przegląd informacji ze spółek

zawarło z Frozen District umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry "House Flipper" na Nintendo Switch, podała spółka. CDRL zanotowało 11,9 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej (spadek o 4% r/r) i 2,3 mln zł przychodów w kanale e-commerce

Przegląd informacji ze spółek

, której celem jest jest wzmocnienie grupy poprzez koncentrację podmiotów działających w jej obrębie wokół spółki dominującej. W ramach II etapu planowane jest rozwiązanie Expo Mazury i przeniesienie jej majątku do spółki Marywilska 44, podał Mirbud. Grupa Eurocash i Europejski

Przegląd prasy

Owczarek. --PlayWay zawarł z akcjonariuszami ? Bartoszem Plutą, Arturem Salwarowskim i Jerzym Klimowiczem ? umowę w sprawie zawiązania spółki akcyjnej Iron Wolf Studio, podała spółka. --Eurocash odnotował 66,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

przemysłu USA wzrósł do 51,1 pkt w IX wg fin. danych --Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco --InventionMed ma umowę z MIR na dofinansowanie projektu w kwocie 16 mln zł --Rząd przyjął projekt

Przegląd prasy

' stacji ładowania e-aut do 36 na koniec III --Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli --Eurocash: Wartość średniego koszyka zakupowego w mniejszych sklepach wzrosła --KE wprowadziła regulacje

Przegląd prasy

--BM Reflex: Jest szansa na dalsze obniżki cen na stacjach, ale głównie benzyny --Hochland Polska wspiera Fundację Siepomaga i dostawców mleka --Grupa Eurocash chce zatrudnić ponad 2 tys. pracowników w całej Polsce

Przegląd informacji ze spółek

- są już obecne w 500 lokalizacjach, poinformował Eurocash. Do końca roku ich liczba wzrośnie o około 200 placówek. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z 10 podmiotami na różnych rynkach i chce do końca I półrocza 2018 zawrzeć

Przegląd prasy

28,86 mln zł zysku netto, 37,55 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --Eurocash miał 47,39 mln zł zysku netto, 81,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --Archicom zawarł umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A we Wrocławiu

Przegląd informacji ze spółek

%, udziałów, a Juroszek Investments 51% udziałów - zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna, podała spółka. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln euro będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji

Przegląd informacji ze spółek

wartość aktywów wynosiła 15 795,1 mln zł. J.W. Construction Holding zawarł z firmą Hochtief Polska dwie umowy, którymi zlecił generalne wykonawstwo etapów EM i EK inwestycji Bliska Wola w Warszawie pzy ul. Kasprzaka za odpowiednio ryczałtowo 110,21 mln zł netto i 67,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

ubezpieczeniowych, o łącznej wartości nominalnej 340,4 mln zł, podała spółka. Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym nabyciem udziałów w spółce Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Spółka prowadzi 26

Przegląd prasy

. --KIR i Polska Bezgotówkowa upowszechniają płatności bezgotówkowe w administracji --Pharmena miała 0,5 mln zł zysku netto i 0,8 mln zł EBIT w I półroczu 2018 r. --UOKiK rozpoczął II etap postępowania ws. przejęcia przez Eurocash spółki Partner

Przegląd prasy

wartości 3,75 mld zł --DM BOŚ obniżył wycenę Unimotu do 35 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --DM BOŚ podniósł wycenę Eurocash do 34,2 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Fed nadaje ton walutom: posiedzenie mniej ważne niż przyszły

Przegląd informacji ze spółek

zawarły ostateczną umowę sprzedaży II etapu kompleksu biurowego Symetris Business Park w Łodzi. Wartość transakcji to 19 mln euro, podało Echo. PKN Orlen prowadzi wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu, podała

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 41,28 mln zł w kwietniu 2019 r. i były wyższe o 9% w skali roku, podała spółka. Zarząd Gino Rossi zawarł z Forum 82 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie reprezentowanym przez Forum Towarzystwo

Przegląd prasy

. --Grupa Eurocash sfinalizowała zakup spółki Partner --LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 165 firm do 26,38 tys. na koniec II --Soho Development miało 4,35 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2018/2019 --BAH ma term

Przegląd prasy

: Eksport sektora motoryz. spadł o 2,85% r/r w I kw. br. --GNB ma umowę z EBI dot. finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych --Wskaźnik Ifo dla Niemiec spadł do 101,8 pkt w maju --Carrefour Polska i 4Mobility zawarły

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z

Przegląd prasy

. --Komisarz ds. rolnictwa: Polska odegra ważną rolę w negocjacjach ws. przyszłości polityki rolnej UE --Prezes P4: Postanowiliśmy otworzyć pierwsze lokalizacje 5G w Polsce w tym roku Parkiet --Owczarek z Eurocash: Liczymy, że

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacyjnego, wynika z osobnego raportu. Promenady VII VD , spółka zależna Vantage Development, zawarła ze spółką FSMnW Wrocław umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. 4 810 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy

Przegląd informacji ze spółek

zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie aneks do umowy kredytowej z 2005 roku, na podstawie którego kwota kredytu została zwiększona z 50 mln zł do 80 mln zł, podała spółka. Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem

Przegląd informacji ze spółek

maksymalizację wartości projektów. Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do prowadzenia działań

Przegląd informacji ze spółek

. Torpol zawarł z PKP Telkol umowy podwykonawcze na wykonanie części prac budowlanych w zakresie teletechniki i telekomunikacji, składających się na realizowane przez Torpol modernizacje na odcinkach linii kolejowych Trzebinia ? Krzeszowice i Szczytno ? Ełk. Łączna wartość umów podwykonawczych wyniosła ok

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd zawarły porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu LNG z czerwca 2009 r. Porozumienie to przewiduje, że Qatargas ulokuje gaz LNG przewidziany do dostarczenia PGNiG w 2015 r. (ok. 1,5 mld

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka podtrzymuje plany debiutu na GPW do końca 2015 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen oraz włoska firma Technip zawarły umowę w sprawie budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litv

Przegląd informacji ze spółek

ATM Grupa odnotowała 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. OT Logistics zawarł z chorwackimi funduszami emerytalnymi

Przegląd informacji ze spółek

. Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawarła z Oxbow Energy Solutions dziesięcioletnią umowę sprzedaży całości koksu, jaki będzie produkowany przez instalację opóźnionego koksowania (Delayed Coking Unit - DCU), która powstaje w ramach realizacji programu EFRA, podała Grupa Lotos

Przegląd prasy

--Vistal Gdynia zawarł porozumienia o współpracy ze Stocznią Gdańsk i GSG Towers --ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 16,79 mln po II kw. --GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia we wrześniu

Emperia nie zgadza się z decyzją UKS i nie utworzy rezerwy finansowej

Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł. Ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł. Według spółki, w wyniku zawarcia ugody z dnia 21 grudnia 2011 r

Przegląd prasy

--Samar: Sprzedaż nowych aut osobowych przekroczy 535 tys. w całym 2018 r. wobec 486,5 tys. w ub.r. Parkiet --Eurocash: Czas przebudowy biznesu oraz inwestycji przyniesie efekty w dłuższym terminie --Tobiszowski oraz

Przegląd prasy

spokój na rynku walutowym, kurs PLN zależny od nastrojów za granicą --Eurocash przedłużył czas na zawarcie umowy przyrzeczonej ws. EKO Holding do 13 I --Spółki zależne Murapolu wyemitowały obligacje o łącznej wartości 205,45 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi z siedzibą w Pabianicach, podał Eurocash. Umowa została zawarta z Jackiem Jantoń, Jarosławem Jantoń, Adamem Jantoń, Andrzejem Tyrka, Zbigniewem Makaruk oraz Jakubem Nowakiem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

GIEŁDA, EMISJE, M&A Eurocash : Jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej spółki od funduszy MCI, ale na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podał Eurocash, odnosząc

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami Inventum TFI od środy, 19 listopada, podała giełda. Action zawarł z Samsung Electronics Polska umowę partnerstwa strategicznego w projekcie digitalizacji rynku, podała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI CD Projekt : Zawarł porozumienie "wzmacniające i pieczętujące" relacje z Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej, podała spółka. Przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy

Przegląd informacji ze spółek

"staje się całkiem prawdopodobny" i jednocześnie liczy, że II półrocze będzie lepsze od pierwszych sześciu miesięcy r. fin., poinformował dyrektor finansowy spółki Krzysztof Nowak. Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki

Przegląd informacji ze spółek

Lecha Przemienieckiego. Zakłada, że całkowita powierzchnia sieci będzie rosła o ok. 20 tys. m2 r/r w najbliższych latach. Ponadto podtrzymuje tegoroczne prognozy. Eurocash zawarł aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z 23 lutego br. dotyczącej zakupu 100% akcji w spółce

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited kontrolującej Mila S.A. ? właściciela sieci 187 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce, poinformował Eurocash. Dekpol zawarł z Panattoni Development Europe umowę na realizację dwóch budynków magazynowych w Gdańsku

Przegląd prasy

do sprzedaży 162 mieszkania na 2 osiedlach w Warszawie --PGE podpisała porozumienia o współpracy ze szkołami w Bełchatowie i Kleszczowie --Budimex zawarł aneks z Dom Dev. na I etap i umowę na II etap Mariny Mokotów II

Przegląd prasy

rekomendację dla Eurocash do 'sprzedaj', wycenę do 42,7 zł --mDM prognozuje wzrost sprzedaży/m2 Biedronki w złotych o 4,6% w 2016 r. --GUS: Najlepsza koniunktura w usługach w sekcji finanse i ubezpieczenia w IV --Spółka zal. TDJ

Przegląd informacji ze spółek

. Western Gate Private Investments Limited, kontrolowany przez prezesa i głównego udziałowca Eurocash - Luisa Amarala, nabył ponad 8% akcji Stock Spirits Group (SSG), podał Eurocash, jednocześnie zastrzegając, że to prywatna inwestycja Amarala, niezwiązana ze spółką. Po

Przegląd informacji ze spółek

oraz utworzeniu drugiego odpisu, co łącznie będzie miało ujemny wpływ na wynik brutto okresu, zmniejszając go 0,96 mln zł, poinformowała spółka. Unibep zawarł umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Aamodthellinga" w Relingen w Norwegii za ok