euco wzrosły

Przegląd prasy

łącznej wartości 20 mln zł --T-Mobile ma łącznie ponad 9750 stacji bazowych i 99,7% populacji zasięgu LTE --Rada Giełdy wybrała Wojciecha Nagela na swojego prezesa --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd prasy

w ramach procedury ABB --Indeks WIG20 wzrósł o 1,15% na zamknięciu w poniedziałek --Sąd umorzył sanację Almy, która sporządzi wniosek o upadłość likwidacyjną --Rosnąca inflacja na początku roku nie oznacza trwałego

Przegląd prasy

--KE: Liczba śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros

Przegląd prasy

--KE: Liczba śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros

Przegląd prasy

--Ministerstwo Energii przejmuje nadzór nad spółkami energetycznymi --Fitch potwierdził rating Banku Pekao na poziomie 'A-' z perspektywą stabilną --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiego Banku Komórek Macierzystych --EuCO

Przegląd prasy

samochodowym ISBnews --Spółka zależna CAM Media uruchomi wypożyczalnię Wrocławski Rower Miejski --Altus TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie TFI SKOK --EuCO proponuje wypłatę dywidendy wysokości 2,68 zł na

Przegląd prasy

zaprezentuje dziś ostateczną wersję projektu Unii Energetycznej Puls Biznesu --Mimo zablokowania rynku naszego wschodniego sąsiada eksport owoców i warzyw wzrósł, przynajmniej wolumenowo --TMR: W 2-3 lata od rozpoczęcia budowy

Przegląd prasy

obrotach do 150 tys. zł rocznie --Zysk netto Torpolu wzrósł r/r do 31,95 mln zł w 2015 r. --Zysk netto EuCO wzrósł r/r do 22,52 mln zł w 2015 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,48% na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd informacji ze spółek

sporządzeniu wniosku o upadłość obejmującej likwidację majątku, podano w odrębnym komunikacie. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) przyjęło program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. Agencja Rozwoju Miasta (spółka gminy

Przegląd prasy

--Zysk netto EuCO wzrósł r/r do 6,05 mln zł w I kw. 2016 r. --Tacit wprowadza Apartamenty Park Lane, planuje hotel we Wrocławiu --Akcjonariusze Impela zdecydują 13 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --MF: Sprzedaż obligacji

Przegląd informacji ze spółek

udziałowiec Dariusz Miłek. Dodał, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi dużymi sponsorami, a celem jest znalezienie się drużyny za 2-3 lata w gronie największych zespołów świata. EuCO, obok spraw z tytułu szkód osobowych, chce także rozwijać działalność w obszarze szkód

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) odnotowało 6,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie