etapy procedury przetargowej

Budżet na 2021 r. a koronakryzys. Z których inwestycji na drogach w Łodzi miasto nie rezygnuje?

Budżet na 2021 r. a koronakryzys. Z których inwestycji na drogach w Łodzi miasto nie rezygnuje?

. Zakończyć do 2023 r. Wielka odbudowa wiaduktów Zostańmy między Widzewem a Dąbrową. Jak pisaliśmy wcześniej, trwa już procedura przetargowa dotycząca zburzenia i odbudowy wiaduktów na ul. Przybyszewskiego. Oferty urzędnicy otworzą pod koniec stycznia. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy miasto będzie

PKP PLK mają umowę o 211 mln zł dofinansowania zakupów pojazdów technicznych

inżynieryjnych. Pojazd będzie jeździł po torach i drogach, co umożliwi sprawny dojazd do wszystkich miejsc. Obecnie trwa procedura przetargowa na zakup pojazdu. Na etapie procedury przetargowej jest także zakup 2 podbijarek torów i podbijarki rozjazdów. Nowoczesne urządzenia zapewnią

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie robót budowlanych, bez podania informacji nt. daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi, bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej będzie

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

Aukcja elektroniczna nie jest odrębnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , lecz swoistą „dogrywką elektroniczną", która następuje po dokonaniu oceny ofert złożonych uprzednio w procedurze przetargowej. Instytucja aukcji elektronicznej w dyrektywie 2014/24/UE

Gaz-System: Gazociąg Polska-Litwa ma komplet pozwoleń na budowę

158 km, poinformowano. "Uzyskanie ostatniego pozwolenia na budowę oznacza, że ważny etap projektu budowy polsko-litewskiego interkonektora został zakończony. Obecnie w spółce trwa procedura przetargowa, która pozwoli wybrać wykonawców robót budowlanych dla tej

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

powyższego jest przede wszystkim wystąpienie niezależnych od spółki przeszkód kontraktowych, uniemożliwiających realizację tychże kontraktów zgodnie z pierwotnymi założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie ofertowania na podstawie udostępnionej wykonawcom dokumentacji przetargowej. W oparciu o powyższe

Polimex chce przystąpić do przetargu na blok na Żeraniu razem z MHPSE

treścią uzgodnień dokonanych między stronami. Na dalszym etapie zostaną również doprecyzowane zapisy dotyczące podziału prac pomiędzy stronami" - czytamy w komunikacie. Każda strona jest zobowiązana ponieść własne koszty związane ze sfinalizowaniem oferty przetargowej na

Gaz-System ma decyzje lokalizacyjne na płd. odcinku gazociągu Polska-Litwa

inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie w drugiej połowie 2019 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlano-montażowych. Podpisanie umowy powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2020 r." - powiedział wiceprezes Artur Zawartko, cytowany w materiale

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

. W tym roku, równolegle do procesu przetargowego na wybór wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, przeprowadzona została procedura Open Season, która umożliwiła uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe. Spółki Polskie LNG i PGNiG podpisały

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych

Budimex wybrany przez Polnord do III etapu Stacji Kazimierz za 57,5 mln zł netto

lata 2016-2019. Zamierzamy w pełni skorzystać z aktualnej hossy i budować jak najwięcej. W praktyce oznacza to uruchamianie nowego projektu średnio raz na miesiąc. W przypadku Stacji Kazimierz wprowadzenie procedury przetargowej przy wyborze generalnego wykonawcy pozwoliło nam na zaoferowanie bardzo

ZUE miało 62,79 mln zł straty netto, 77,89 mln zł straty EBIT w 2018 r.

kosztów prac podwykonawczych, rosnące koszty usług logistycznych, a także utrudnienia w dostawach towarów i przedłużające się procedury przetargowe. Na początku 2017 roku częściowo zabezpieczyliśmy się przed radykalnym wzrostem cen materiałów budowlanych poprzez zawarcie szeregu umów ramowych na dostawy

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Pytanie: Nasze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp tj. w procedurze odwróconej. Jestem na etapie po otwarciu ofert (wpłynęły dwie oferty). Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany był przedłożyć formularz cenowy, w którym miał we własnym zakresie, w formie

PKP PLK: 90% inwestycji w ramach KPK będzie ukończona lub w realizacji w 2020 r.

programu kolejowego zakończona i rozliczona. W realizacji mamy prace za ponad 40 mld zł, w końcowych procedurach przetargowych następne 6-7 mld zł, w dokumentacji projektowej ok. 7-8 mld zł. Czyli już mamy 90% albo zakończone, albo w realizacji, albo będziemy rozpoczynać w tym roku lub I półroczu

Gaz-System ma umowę z Saipem na gazociąg podmorski Baltic Pipe za 280 mln euro

obejmującej m.in. etap negocjacji z oferentami. Proces przetargowy trwał kilkanaście miesięcy i był poprzedzony procedurą zapytania o informację, która umożliwiła wstępne zbadanie możliwości poszczególnych firm operujących w różnych rejonach świata, zapewnił Gaz-System. W ramach

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót w systemie „projektuj i buduj” - otwarcie ofert było 2 marca br. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest na III kwartał

GDDKiA planuje przetargi na ok. 435 km dróg o wartości ok. 20 mld zł w 2019 r.

standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców. Są to m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z procedury odwróconej w postępowaniach przetargowych w sposób dużo bardziej efektywny niż dotychczas. Procedura

ZUE jest zdeterminowane negocjować wynagrodzenia w 'starych' kontraktach

podwykonawczych, rosnące koszty usług logistycznych, a także utrudnienia w dostawach towarów i przedłużające się procedury przetargowe. Spółka podała wcześniej, że pomimo trudnego roku 2018, sytuacja grupy jest stabilna. W minionym roku nie korzystała z dostępnych linii kredytowych

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

może zaoferować wykonawca w postępowaniu przetargowym wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zaznaczono. Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze

Polnord przejął wykonawstwo swoich inwestycji od KB DOM

2016, w ramach strategii spółki, rynkowych zasad wyboru dostawców usług i wykonawców opartych na procedurach przetargowych, umowy na generalne wykonawstwo są realizowane przez różne podmioty. Jest to istotna zmiana w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to prawie wszystkie budowy Polnordu

PERN: Obrót paliwami wzrośnie do rekordowych ok. 14 mln m3 w 2018 r.

magazynowych. Dzieje się tak, bo polskie rafinerie sprowadzają coraz więcej ropy drogą morską za pośrednictwem tankowców. Chodzi o to, by jeszcze sprawniej obsługiwać statki z surowcem zawijające do naszego kraju" - czytamy dalej. Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca tej

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii w kogeneracji

kogeneracyjna"). Poziom premii kogeneracyjnej zostanie ustalony w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji lub, w wyjątkowych i bardzo wyraźnie określonych przypadkach, zostanie określony administracyjnie na poziomie pokrywającym różnicę między kosztami wytworzenia energii a ceną

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

planowania procedur przetargowych zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

Impresa Pizzarotti złożyła najniższe oferty na dwa kolejne odcinki S5

. Podpisanie umowy z wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku" ? wskazano również. Po zakończeniu procedur przetargowych, wykonawcy danego odcinka, (z którym zostanie podpisana umowa), opracują projekt budowlany, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania

UKE: Aukcja częstotliwości LTE zakończona, wartość ofert sięgnęła 9,23 mld zł

procedurze przetargowej, co może stanowić zagrożenie dla prawnej stabilności decyzji rezerwacyjnych. Dlatego apelujemy o współpracę pomiędzy rządem a uczestnikami aukcji w celu zapewnienia stabilnych i przyjaznych inwestycjom rozwiązań" - czytamy w oświadczeniu. W połowie

MON wybrało do testów śmigłowiec oferowany przez konsorcjum Airbusa

Zbrojnych RP MON dokonało oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dostawy, natomiast Ministerstwo Gospodarki dokonało oceny ofert offsetowych złożonych w tym postępowaniu. Kolejnym etapem procedury będzie przeprowadzenie sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowców, których celem

Sąd zajmie się ponownie pozwem PZL-Świdnik ws. przetargu na śmigłowce

klauzulą "zastrzeżone" należy m.in. wprowadzanie zmian zasad, czy zakresu postępowania przetargowego na jego bardzo późnym etapie, jak również naruszanie przepisów prawa odnoszących się do offsetu. Po zakończeniu procesu reorganizacji spółek Grupy Finmeccanica, czyli od

Budowlańcy biją się o drogę S5. Zgłosiło się 22 wykonawców

podpisanie umów z wykonawcami poszczególnych odcinków nastąpi w połowie przyszłego roku. Zapewniają, że wyznaczając tę datę, biorą pod uwagę ewentualne wydłużanie procedury przetargowej związane np. z odwołaniami. W pierwszym etapie zwycięzcy będą musieli przygotować projekt S5 i

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, zwłaszcza dla małych i średnich firm, oraz elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych - przewiduje nowelizacja Prawa

Energa i Enea ogłosiły przetarg na generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

, będą miały trzy miesiące na złożenie wstępnych ofert, które następnie będą podlegały ewaluacji w wyniku dialogu konkurencyjnego. Jego procedura została przyjęta do przedmiotowego postępowania przetargowego, podano dalej. "Kilka miesięcy temu przyjęliśmy kierunek, aby

Oddala się budowa mostu w Kwidzynie

Teraz obaj konkurenci austriackiego przedsiębiorstwa, konsorcja Budimex i Ferrovial Agromany oraz Mostostalu Warszawy i Acciony Intraestructuras, mają kilka dni na poprawienie swoich ofert - pisze Polska Dziennik Bałtycki. Praktycznie - cała procedura przetargowa zostanie

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek w pierwszej fazie procedury rezerwacji mocy przesyłowych w gazociągach, które połączą złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez Danię z Polską, podała spółka. Echo Investment rozpoczęło realizację I etapu Nowej

Przegląd informacji ze spółek

Europejskiej Agencji Leków (EMA) pytania w ramach etapu Dnia 180 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Udzielenie na nie odpowiedzi będzie jednym z ostatnich etapów na drodze do uzyskania finalnej decyzji europejskiego regulatora, podała spółka. JHM

Przegląd prasy

--GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18 --Deloitte: 63% polskich CFO uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,18 pkt do 98,22 pkt w maju

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

16.11.2015 r., przeprowadzenie procedury przetargowej zajęło trzy tygodnie i o ten czas chciałem wydłużyć termin realizacji. Zatem czas na wykonanie zamówienia pozostanie bez zmian zmienią się jedynie daty. Niestety przedmiotem jest robota budowlana na zewnątrz i tu pojawia się moja wątpliwość, bo daty

Ogłoszono nowe przetargi drogowe. Cena budowy Via Baltica nie przesądzi już o zwycięstwie

rezygnacji z terminu gwarancji jako jednego z kryteriów przetargowych – wskazała prezes Dzieciuchowicz. Drogowa Dyrekcja zrezygnowała też z prowadzenia przetargu w dwóch etapach, kiedy w pierwszym etapie sprawdzano wnioski pod względem formalnym, a wiążące oferty oferenci składali dopiero w drugim

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, podało

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku

Konsorcjum z MCSI zbuduje nowy system informatyczny dla NSA za ponad 12 mln zł

Rekord SI okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród kilku złożonych w procedurze przetargowej przez m.in.: Sygnity, Maxto, Ericpol czy R-Data. MCSI świadczy usługi na każdym etapie realizacji projektu informatycznego, począwszy od doradztwa, aż po jego realizację. Działa na

Steinhoff i Pracodawcy RP krytyczni wobec decyzji MON ws. wyboru helikopterów

potrzebna jest koordynacja oczekiwań ze strony MON, a polskim przemysłem obronnym. W tym samym tonie wypowiadają się Pracodawcy RP. "Uderzające jest to, że procedury przetargowe w żaden sposób nie uwzględniają potencjału działających już w Polsce

PKP PLK ogłosiły przetarg na prace w Krakowie warty ok. 1,5 mld zł

członek zarządu PLK ds. realizacji inwestycji Marcin Mochocki, cytowany w komunikacie. Procedura przetargowa ma charakter ograniczony. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena (waga 90) i okres gwarancji (waga 10). PLK zmodernizuje ok

Czy trzeba podpisać sporządzony przez wykonawcę kosztorys inwestorski?

Pytanie Zleciliśmy wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane, na które będzie ogłaszane postępowanie przetargowe. Czy pracownik naszej jednostki musi złożyć podpis pod kosztorysem, że go zatwierdza? Na etapie oceny ofert wykonawcy

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

konieczności przeprowadzania nowej procedury przetargowej, jeśli nie będzie on sobie radził z realizacją umowy (musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu; ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

złotych równowartość kwoty 80.000 dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 dla robót budowlanych , pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

konieczności przeprowadzania nowej procedury przetargowej, jeśli nie będzie on sobie radził z realizacją umowy (musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu; ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przegląd informacji ze spółek

Marek Kasicki. W przypadku dwóch postępowań spółka planuje kasacje od wyroków sądowych, siedem spraw jest na etapie II instancji, a w trzech sprawach Energa stara się o uchylenie wyroków arbitrażowych. Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce

Stalprofil przyjął plan dla restrukturyzacji w zakresie usług budowy rurociągów

przebudowy instalacji i sieci medialnych wzdłuż dróg ekspresowych, - budowy sieci ciepłowniczych. Etap 2 to inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofiul. Dla zastosowania procedury uproszczonej połączenia, w trybie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, warunkiem

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

organu będzie zadbanie o standaryzację wzorów umów i procedur przetargowych. Wypracowane wspólne standardy powinny zadbać o właściwy i sprawiedliwy podział ryzyk, oraz określić realne i sprawiedliwe warunki gwarancji na kontraktach wykonawczych. Naszym zdaniem, najkorzystniejsze byłoby zastosowanie

CBA w szpitalu. Przetarg był ustawiony

. Na obecnym etapie nie mogę jednak powiedzieć, o jaki rodzaj zależności chodziło - potwierdziła nam prokurator Słuszniak. Według naszych informacji szef komisji przetargowej był dobrym znajomym Ryszarda Z., współwłaściciela firmy, która wygrała przetarg na termomodernizację

CBA w Nadleśnictwie Ostrowiec. Agenci sprawdzają przetargi

otrzymało ocenę bardzo dobrą, uzyskując 98,5 na 100 możliwych punktów. Mamy nadzieję, że obecne procedury kontrolne wskażą kontynuację wysokiej staranności w realizacji procedur przetargowych w tej jednostce - podkreśla Turczyk.

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

Jest przetarg na obwodnice Gorzowa i Międzyrzecza!

tzw. zapewnienie finansowania i czekała tylko na zielone światło z ministerstwa. - Dokumenty przetargowe mamy gotowe. W przypadku obwodnicy Gorzowa czekamy na formalne Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, ale to nie zatrzyma całej procedury. W środę po południu ogłosimy przetargi i

Przegląd prasy

mln zł zysku operacyjnego przy 125,24 mln zł przychodów w I półroczu 2017 r., podała spółka. --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek w pierwszej fazie procedury rezerwacji mocy przesyłowych w gazociągach, które połączą złoża na Norweskim Szelfie

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

być jednak następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile szacunkowa wartość tego zadania przekracza równowartość kwoty 14.000 euro. Czy osoba fizyczna może przeprowadzić całą procedurę przetargową? Natomiast w

Portfel zamówień ZUE na lata 2016-2019 wynosi 597 mln zł

posiadanych przez branżowe spółki budowlane. Jednocześnie zarząd ZUE, wobec rozpoczętych procedur przetargowych, ocenia pozytywnie perspektywy wzrostu dla Grupy w roku 2016. Spółki Grupy aktywnie biorą udział w przetargach w kraju i za granicą. Grupa zainteresowana jest pozyskaniem kontraktów na rynkach

Przetarg na budowę trybuny ogłoszony

konkretne już propozycje przetargowe, które będą oceniane. Wybrana zostanie najlepsza i najkorzystniejsza finansowo - tłumaczy zawiłości przetargowej procedury rzecznik Chłodnicki. Budowa nowej trybuny stadionu może pochłonąć ponad 35 mln zł.

Ruszył przetarg na budowę Centrum Nanotechnologii

Politechnika Gdańska rozpoczęła procedurę przetargową na budowę nowego obiektu dydaktycznego ? Centrum Nanotechnologii. Przetarg na budowę czterokondygnacyjnego budynku oraz podziemnego parkingu będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje

Nowy okres ważności pozwolenia na budowę.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wnoszenia środków odwoławczych na każdym etapie przetargu, co w konsekwencji prowadzi do znacznego przedłużenia czasu potrzebnego na zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Długotrwałe procedury przetargowe niejednokrotnie

Totalizator pod specnadzorem resortu skarbu

Totalizatora), mowa jednak o dziesiątkach milionów złotych. I dlatego resort skarbu zdecydował się na ręczne sterowanie procedurą przetargową. 28 stycznia walne zgromadzenie wspólników Totalizatora Sportowego (tę funkcję jednoosobowo pełni minister skarbu Aleksander Grad

Lubelszczyzna może stracić 4 tys. miejsc pracy. Winne MON?

wielokrotnością - mówi Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Świdnika, który w kampanii wyborczej obiecywał interwencję w sprawie śmigłowców. Poseł zapowiada, że jego partia przyjrzy się całej procedurze przetargowej. - Na razie nie mamy dostępu do dokumentów i nie możemy

Przegląd prasy

przetargowego na "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.", prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podał Nextbike. Cena zaoferowana przez NB Poznań to 19,05 mln zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała Kazimierza Łabno do zarządu na stanowisko wiceprezesa zarządu, podał bank. Oferta NB Poznań - spółki zależnej Nextbike Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w II części postępowania przetargowego na "Uruchomienie

Walka o Narodowe Forum Muzyki wciąż trwa

nie czekać na rozstrzygnięcie i jeszcze raz wybrało do finałowego etapu pięć konsorcjów. Tym razem zamiast koncernu Bilfinger znalazł się w nim Karmar. Znów najmniej punktów otrzymał Warbud. Cała piątka otrzymała też dokumentację przetargową i 40 dni na przygotowanie oferty

Przegląd informacji ze spółek

zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji kontraktów w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Arctic Paper przymierza się do instalacji fotowoltaicznych źródeł wytwarzania energii na terenie swoich fabryk. W pierwszym etapie miałaby powstać instalacja o mocy 5-6 MW w

Przetarg na stadion podwójnie oprotestowany

ma dziesięć dni na odpowiedź. Jeśli uwzględni protesty, to kolejne konsorcja przejdą do następnego etapu przetargu. Jeśli je odrzuci, firmy będą mogły odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej, co jeszcze bardziej opóźni procedurę. W następnym etapie przetargu pod uwagę będzie

Strefa ekonomiczna się oddala. Inwestorzy muszą czekać

kontrahentów, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w porozumieniu z władzami Białegostoku zdecydował o zakończeniu postępowania przetargowego wynikiem negatywnym oraz o kontynuacji procedur mających na celu wyłonienie nabywców tych nieruchomości. Oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie

Przesyłki sądowe będą sortować więźniowie? Nowy przetarg na listy z sądów i prokuratur

. Możemy się zatem spodziewać, że w kolejnych latach również nastąpi wzrost kosztów świadczenia usług. Do momentu ostatecznego zakończenia procedury przetargowej, z oczywistych względów, nie możemy podać finalnej wartości kontraktu – ucina biuro prasowe.

W Porcie Gdynia popłyną miliony na inwestycje

do rozbudowy obrotnicy nr 2. Wykupiliśmy pirs, który blokował wejście do kanału - mówi Dyrmo. Koszt przebudowy obrotnicy szacowany jest na ok. 110 mln zł netto, co zweryfikuje prowadzona obecnie procedura przetargowa. Koszt kolejnych etapów realizowanych przez Port Gdynia

Rosja liderem świata w korupcji. Raport PwC

świata, w którym z korupcją można się spotkać na wszystkich etapach procedur zakupów i dostaw towarów oraz usług. Najbardziej narażony na korupcję jest wybór dostawcy. Zdaniem aż 71 proc. respondentów PwC wtedy firmy w Rosji mogą się spotkać z żądaniem łapówki (na świecie ten wskaźnik wynosi 61 proc

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

zamówieniach publicznych trafił bowiem do Sejmu. Resort rozwoju deklaruje, że stara się przeprowadzić procedurę jak najszybciej. Uchwalenie przez Sejm nowelizacji powinno więc mieć miejsce najdalej za dwa miesiące. Prostsze procedury przetargowe Sprawą

KIG: Polska może wykorzystać swoje nowe technologie m.in. w wojskowości

kontrolował i finansował wszystkie etapy postępowania. "Oczywiście produkcja pojazdu musiała odbywać się na terenie USA. Okazuje się, że można rozsądnie wydawać rządowe pieniądze" - podkreślił. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Siwz musi być jawna dla wykonawców

. Procedura przetargowa musi być jawna dla wszystkich wykonawców Zwracam uwagę, że co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, w tym również dokumenty przetargowe (ogłoszenie o zamówieniu, siwz itd.). Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z

Remont torowiska licytowany on-line

przetargowa; drugi etap konkursu będzie odbywał się w sieci. Do tej pory tylko mniejsze zamówienia realizowano w ten sposób. Magistrat zapewnia, że dzięki aukcji elektronicznej zyska ona na transparentności. - Przetarg będzie odbywał się jak klasyczna licytacja. Potencjalni wykonawcy zobaczą na bieżąco

W końcu rusza jedna z najważniejszych inwestycji na gdańskim lotnisku

. Obecnie trwa procedura przetargowa, oczekujemy na złożenie ofert przez wykonawców. Termin otwarcia ofert to 6 listopada - informuje Paweł Paluch, rzecznik prasowy PAŻP. ILS kat. II będzie działał tylko na kierunku podejścia od strony Gdańska (tak jak dzisiaj ILS kat. I). Jednak

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

. zawarcie umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (model ofertowy ), 2. zawarcie umowy w drodze negocjacji (model negocjacyjny ), 3. zawarcie umowy w drodze przetargu (model przetargowy ). Model ofertowy

Wymienią tory i wybudują tunel pod al. Mickiewicza

Modernizacja trasy W-Z (wschód-zachód) to remont torowiska od Retkini do Widzewa oraz budowa nowych torów na czterokilometrowym odcinku na Olechów. Zarząd Dróg i Transportu wysłał właśnie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o rozpoczęciu procedury

Cegielski odpada, Solaris przechodzi dalej

nie sprzedała w ciągu trzech ostatnich lat 10 nowych niskopodłogowych tramwajów. Zdaniem komisji przetargowej, informacje bankowe przedstawione przez producenta nie są podstawą do udzielenia mu kredytu na budowę tramwajów. Zarząd FPS liczył się z taką decyzją. W ostatnich dniach promuje swój tramwaj

Tetra: przetarg od nowa. Ale system ma być gotowy na Euro 2012

Informację o tym, że po dziesięciu latach procedur wart 500 mln zł przetarg na Tetrę ma być unieważniony, przekazał wiceminister MSWiA Piotr Kołodziejczyk podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez branżowy miesięcznik "Computerworld" i Instytut Mikromakro

Kolejowy przetarg rozstrzygnięty. Ruszy remont stacji Radom

procedury przetargowej. Warto dodać, że oferta wykonawcy jest punktowana wyżej, jeśli zostanie zaproponowany krótszy czas na przeprowadzenie robót - mówi Dutkiewicz. Opóźnia się za to remont kolejowej "ósemki" i budowa drugiego toru między Radomiem a Warką. Ten odcinek

Wolą budować drogi, niż protestować

zleceń stale rośnie. Jak tu się nie uda wygrać, to uda się gdzie indziej. Na pewno ryzyko protestów zmniejsza też to, że polepszyła się jakość naszych dokumentacji oraz stosowanie dwuetapowej procedury przetargowej - twierdzi Maciejewski. Na czym to polega? Przy dużych

Most tańszy, bo nie cyframi napisany

oraz Walenty Kuśnierz, przedsiębiorca z Nowego Sącza, który był wykonawcą wcześniejszego etapu budowy tego mostu. Podczas odczytywania ofert ogłoszono, że wygrała firma z okolic Krakowa, ponieważ zaoferowała niższą cenę. Jednak dwa dni później zwycięzca Marek Drygała otrzymał

HCP wciąż walczy o kontrakt na tramwaje

Odwoławczej, która nadzoruje przetargi. A jeśli trzeba, pójdziemy do sądu. To może oznaczać spore kłopoty dla MPK. - Jeśli FPS odwoła się do sądu, cała procedura przetargowa może zostać zawieszona. Wtedy możemy nie zrealizować zamówienia na tramwaje do końca marca 2012 r. To oznacza

Uniwersytet jednak bez basenu

inwestycji. - Ogłaszając przetarg, uczelnia dysponowała zagwarantowanymi przez ministerstwo pieniędzmi. Jednak ze względu na przeciągającą się procedurę przetargową musieliśmy je zwrócić - mówi Wojciech Cymerman, kanclerz UWM. Józef Górniewicz dodaje, że do podjęcia takiej decyzji

Przetarg na służbowe ubrania. CBA donosi na Pocztę

Infrastruktury Poczty dopuściły, a może nawet wymusiły, odbiory kurtek z materiałów konkurencji, innych niż zatwierdzone w procedurze przetargowej. Nakłaniano nas do podpisania aneksu sankcjonującego użycie niezatwierdzonych tkanin, w sprzeczności z prawem zamówień publicznych

Jest wykonawca Centrum Przetwarzania Danych

Zanim rozstrzygnięto procedurę przetargową, komisja musiała się zająć protestami firm budowlanych. Według nich niektóre zapisy w ogłoszeniu o przetargu naruszały zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający protesty uznał, co oznaczało

Przebudowa stadionu żużlowego. Problem już na starcie

trwało aż osiem miesięcy. Pieniądze na rozbudowę są w budżecie od grudnia. Być może takie przeciąganie było zrobione na złość, a może zajmował się tym ktoś, kto się na procedurach przetargowych nie zna. Przecież to nie ja będę później pokrzywdzony, a kibice, którzy czekają na porządny obiekt - dodaje

Siódemka na południe i obwodnica zachodnia z poślizgiem

zakończeniu będzie można wystąpić z wnioskiem na wydanie decyzji lokalizacyjnej. - Z naszych sygnałów wynika, że wszystko jest na dobrej drodze i wniosek o uda nam się złożyć w połowie lipca - twierdzi Tarnowska. Przypomnijmy, procedury przetargowe na budowę obu odcinków "

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

przetargowych uzależnione są od wartości i przedmiotu udzielanego zamówienia. Dialog konkurencyjny w trudnych przetargach Tryb dialogu konkurencyjnego ze swej istoty nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego przewidzianą do częstego stosowania

Bliżej budowy obwodnicy autostradowej

Hermann Kichner przedłużył rozpoczęcie inwestycji o blisko cztery miesiące, a to dopiero początek procedury przetargowej. Hermann Kichner nie może już odwołać się od wczorajszego orzeczenia sądu. Wyrok uprawomocni się po dwóch tygodniach. Gdy to nastąpi, GDDKiA wyśle zaproszenia

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Pytanie We wrześniu 2009 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarliśmy z wykonawcą umowę na przebudowę drogi powiatowej. Wartość zamówienia brutto wynosi 4 759 026,41 zł. Zamówienie realizowane jest w trzech etapach (2009 r., 2010 r. i 2011

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

powyższym za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie zamówienia, bez podania informacji na temat daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej będzie dysponował wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa

Wadium od konsorcjum

znacznie szybciej otrzymają wadium, które wnieśli na okoliczność udziału w procedurze przetargowej. Wyjątkiem do tej zasady jest oferta najkorzystniejsza. Ona musi być zabezpieczona wadium, aż do momentu zawarcia umowy. Nadal obowiązuje przepis w myśl którego zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

Południe Polski stanie w megakorku? Wakacyjny remont na A4 [MAPY]

, Witosa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu odcinka w Rudzie Śląskiej oraz procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu na wykonawcę remontu na węzłach. Podpisanie umów z wykonawcami planuje się do końca czerwca. 21 maja 2015 r. podpisano

Przegląd informacji ze spółek

Colas Rail złożyło najtańszą ofertę, wartą 20,75 mln zł brutto, w przetargu na prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec, na odcinku Wrocław Grabiszyn - Smolec - etap I, podały PKP Polskie Linie Kolejowe. T-Mobile Polska osiągnął przychody całkowite na poziomie 1,648