etapie negocjacji

aleksa

Szczurek: Wynik referendum w Grecji był do przewidzenia, ale nie zaszkodzi to Polsce

Szczurek: Wynik referendum w Grecji był do przewidzenia, ale nie zaszkodzi to Polsce

Minister finansów Mateusz Szczurek mówił na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że nie jest zaskoczony wynikiem greckiego referendum. Według niego jest to jeden z etapów negocjacji z wierzycielami. Polska gospodarka jest jednak bezpieczna

Polski Fundusz Rozwoju przejmie udziały w bydgoskiej Pesie. To początek konsolidacji producentów?

"Pesa zakończyła ważny etap procesu pozyskiwania inwestora. Po analizie przedstawionych ofert zdecydowano, że dalsze negocjacje, na zasadzie wyłączności, będą prowadzone z Polskim Funduszem Rozwoju" - powiadomiła bydgoska Pesa, lider w produkcji pojazdów szynowych w Polsce.

Fundusze strukturalne i spójnościowe

Wreszcie sukces: Polska jako pierwsze państwo wchodzące do Unii zakończyła pierwszy etap negocjacji z Komisją Europejską w sprawie Narodowego Planu Rozwoju - czyli sposobu wykorzystania unijnych środków

Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

Pytanie: Proszę o wskazanie w punktach, jak przeprowadzić tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Czy procedura składa się z dwóch czy trzech etapów? Wykonawcy składają oferty, oceniamy je, a następnie zapraszamy do negocjacji? Czy muszę zaprosić wszystkich wykonawców do negocjacji czy mogę np

"DGP": Łupki dzielą Unię. Co kraj, to inne zdanie

, zwłaszcza w zakresie tworzenia europejskich sieci gazowych i elektrycznych. W czasie negocjacji pojawiły się sugestie ze strony niektórych krajów członkowskich, by podjąć także temat eksploatacji gazu łupkowego i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Największymi orędownikami tych

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia

negocjacjach zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego. W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający ma uprawnienie do samodzielnego wyznaczania terminów związanych z poszczególnymi etapami prowadzonego postępowania.   Prawo zamówień publicznych w pigułce

Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

już nie? Czy wówczas należy żądać wyjaśnienia zaoferowanej ceny? Czy jeśli wykonawca przekaże takie wyjaśnienia, to później mimo wszystko w wyniku negocjacji może dalej obniżyć cenę? Czy jeśli po negocjacjach okaże się, że wykonawcy wpadli w drugim etapie w rażąco niską cenę, to wówczas też wdrażamy

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w Dz. Urz. UE? W tym ogłoszeniu jest miejsce na wpisanie, z kim zawarliśmy umowę i kiedy, a to przecież zupełnie nie ten etap procedury. Odpowiedź: Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji

Sześciu chętnych na prywatyzowane spółki chemiczne. Jeden z... Kataru

państwa odpowiedzialna za przeprowadzenie prywatyzacji firm wielkiej syntezy chemicznej. Na ogłoszonej krótkiej liście inwestorów dopuszczonych do dalszych negocjacji znajdują się: amerykański fundusz inwestycyjny Bain Capital Ltd. (istnieje od 1984 r

GreenLab finalizuje negocjacje w sprawie zakupów energii dla spółek KOWR

zostały dwie z czterech państwowych grup energetycznych. "Jesteśmy już na ostatnim etapie negocjacji, rozpatrujemy jeszcze oferty dwóch dużych, państwowych grup energetycznych. Mam nadzieję, że ostatecznego wyboru dostawcy energii dla spółek KOWR dokonamy w perspektywie

PZ Cormay: Orphee negocjuje ostateczne warunki sprzedaży udziałów Diesse

. Trwające obecnie negocjacjeetapem procesu, w wyniku którego, w przypadku pozytywnego jego zakończenia, może dojść do transakcji zbycia posiadanych przez Orphee udziałów w Diesse, jednakże kontynuowanie procesu przygotowania transakcji nie gwarantuje jej dojścia do skutku, podkreślono

PZ Cormay: Informacja o negocjacjach dot. zbycia Diesse przez Orphee do 30 IV

zainteresowany negocjują ostateczne warunki potencjalnej transakcji oraz treść dokumentów transakcyjnych" - czytamy w komunikacie. Trwające obecnie negocjacjeetapem procesu, w wyniku którego, w przypadku pozytywnego jego zakończenia, może dojść do transakcji zbycia posiadanych

Hoist Finance chce się porozumieć ws. nabycia aktywów GetBack do końca br.

. Kolejnym etapem miał być wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej. GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW

SimFabric rozpoczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier

umożliwiającej wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric. "Rozpoczynamy proces negocjacji z kolejnym międzynarodowym partnerem doskonale znanym w branży gier wideo. Z uwagi na obowiązującą nas poufność na tym etapie nie możemy jeszcze

Przy lotnisku w Pyrzowicach trwa budowa stacji kolejowej i hangaru

Przy lotnisku w Pyrzowicach trwa budowa stacji kolejowej i hangaru

Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Hangar dla linii lotniczej Wizz Air To niejedyna inwestycja w okolicach lotniska w Pyrzowicach. W samym porcie rozpoczęła się bowiem budowa trzeciego hangaru. To kolejny etap rozbudowy bazy do obsługi

PESA zaprosiła PFR do negocjacji inwestorskich na zasadzie wyłączności

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - PESA Bydgoszcz udzieliła Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) wyłączności w procesie pozyskania inwestora, podała spółka. "PESA zakończyła ważny etap procesu pozyskiwania inwestora. Po analizie przedstawionych ofert

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

Lotos, w kwocie do 500 mln zł, podał gdański koncern. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, poinformował prezes Grupy Azoty i ZCh Police Wojciech Wardacki. W ramach postanowień listu intencyjnego, przedłużonego niedawno do 6 grudnia br., Grupa Lotos

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od Sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom" - czytamy dalej. Spółka zaznaczyła, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a "ich wynik

Grupa Cyfrowy Polsat ma wyłączność negocjacyjną dot. zakupu Grupy Interia

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k." - czytamy w komunikacie. Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest nadal na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. 17 marca br. Cyfrowy

Elektrobudowa rozpocznie negocjacje z Zarmen nt. potencjalnego dokapitalizowania

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, rozpocznie proces negocjacji z Zarmen w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji

Enea ma list intencyjny z Iberdrolą ws. potencjalnej inwestycji w farmy offshore

. "W związku z zawarciem listu intencyjnego strony rozpoczną na zasadzie wyłączności negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji inwestycji kapitałowej spółki oraz Iberdrola we wskazane projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy i eksploatacji o łącznej mocy do ok. 3,3 GW

KE otwiera konsultacje ze związkami i pracodawcami nt ustalania płacy minimalnej

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska rozpoczyna dziś drugi etap konsultacji z europejskimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii, podano. Nie

Prezes PKN Orlen: 22 VII to ostateczny termin decyzji ws. przejęcia Grupy Lotos

termin ostateczny" - powiedział Obajtek dziennikarzom. Podkreślił, że w ostatnich dniach trwają intensywne, "bardzo ciężkie" negocjacje. "Sprzedaż rafinerii jako jeden ze środków zaradczych w tym procesie jest dla nas nie do

PGE: Ryzyka związane z pandemią mogą dotknąć budowę bloku w Turowie

wiatrowych na lądzie istnieje potencjalne ryzyko opóźnienia wydania pozwoleń" - dodał prezes. Z kolei w kwestii farm wiatrowych offshore PGE jest na etapie negocjacji z potencjalnym partnerem i nie identyfikuje ryzyk. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji

PGE: Status ready-to-build farm wiatrowych na morzu na przełomie 2023/2024

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce osiągnąć status 'ready-to-build' pierwszego etapu projektu farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim na przełomie 2023 i 2024 roku, poinformował prezes Henryk Baranowski. "Jesteśmy w

Unified Factory ustalił warunki transakcji z potencjalnym inwestorem

inwestorowi, podała firma. W ramach pierwszego etapu transakcji ukonstytuuje się rada wierzycieli Unified Factory, która wyrazi opinię w sprawie inwestycji potencjalnego inwestora w akcje spółki, podano w oświadczeniu dotyczącym ustaleń z potencjalnym inwestorem

Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi

restrukturyzacji spółki bez wątpienia wchodzi w kolejny etap. Uzgodnienie z obligatariuszami, które daje nam możliwość pozyskania inwestora i powiązanej z tym redukcji 70% naszych zobowiązań wobec nich jest istotnym krokiem. W dalszym ciągu wspólnie z ewentualnym inwestorem prowadzimy negocjacje z konsorcjum

Infoscan planuje ekspansję na rynku rosyjskim przy wsparciu PAIH

oraz przyznanie grantu to ostatni etap nawiązania współpracy z PAIH w zakresie programu Polskie Mosty Technologiczne. W tym roku braliśmy udział aż w trzech procesach rekrutacyjnych do tego programu, w ramach których chcieliśmy otrzymać dofinansowanie ekspansji na rynek ukraiński, norweski lub rosyjski

Rozmowy o pracy zdalnej zerwane. Rząd bez konsultacji wysłał projekt. Co dalej z ustawą?

rozmowach. W marcu ruszyły kolejne. Więcej spotkań na razie nie będzie. Rozmowy zostały zerwane. – Rozmowy o pracy zdalnej zostały faktycznie zerwane, a odpowiedzialny za to jest rząd. To „zerwanie" dotyczyło jednak nie tylko pracy zdalnej, ale generalnie trójstronnych negocjacji umowy

Gdańsk odkłada budowę oceanarium. Rozwiązano umowę na realizację obiektu

. Grunt, który trafi w ręce inwestora, szacowany był na ok. 37 mln zł. Założenia mówiły, że kolejne 50-60 mln zł dołoży PFI Future, zaś pozostałe środki będą pochodzić z kredytów bankowych. I tu pojawił się problem. Negocjacje inwestora się przedłużały, nie został dotrzymany ostateczny termin

Amica jest w zaawansowanych rozmowach ws. Fagora, odpowiedź w tym roku

wrażenie - na dosyć zaawansowanym etapie i w tym roku poinformujemy o rezultacie [tych negocjacji]" - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że w rozmowach spółka ma co najmniej jednego lub dwóch konkurentów. Przypomniał też, że

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Zarząd GetBack w restrukturyzacji dokonał wyboru jednej z ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności dotyczących sprzedaży aktywów GetBack, podała spółka. "Emitent przedstawił do inwestora

Senat przyjął nowelę o polityce rozwoju, wzmacniając rolę zarządu województwa

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzając do niej kilka poprawek wzmacniających m.in. rolę zarządu województwa w negocjacjach dotyczących porozumienia terytorialnego i zwalniających z przygotowania

Murapol prowadzi negocjacje ws. sprzedaży 32,99 akcji Skarbiec Holding

, w związku z czym spółka zastrzega, iż prowadzenie negocjacji na tym etapie nie oznacza, iż transakcja sprzedaży akcji Skarbiec Holding zostanie zrealizowana" - czytamy w komunikacie. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji została podjęta 24 maja 2018 r. "Powodem

GPW bez dalszych rozmów ws. zakupu udziałów giełdy w Tel Awiwie

podjął decyzję o złożeniu wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) wstępnej oferty zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Podano wówczas, że oferta na tym etapie ma charakter wstępny i niewiążący i nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji, zać w przypadku pozytywnego

Trzech inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów GetBack

Przemysław Dąbrowski, cytowany w komunikacie. Z ofertami zapoznała się rada nadzorcza i wyraziła zainteresowanie dalszymi negocjacjami. Jeśli rada wierzycieli wyrazi zainteresowanie dalszymi działaniami, kolejnym etapem będzie wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z

Francja wprowadza podatek cyfrowy. USA kontrują karnymi cłami

demokratycznych państw świata. Natomiast Francja odłożyła wprowadzenie swojego podatku cyfrowego do końca 2020 r.  Jednak negocjacje w OECD ślimaczyły się. A w maju ta organizacja stwierdziła, że pandemia spowolniła dyskusje nad podatkiem cyfrowym i być może trzeba je będzie prowadzić etapami.  W

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

. poprzez powołanie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta Deutsche Balaton AG, kwestia lock-upu na akcjach spółki, wprowadzenie akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing), podano także. Kolejne etapy negocjacji pozwolą stronom na

Prezes Pekao: Nie rozpatrujemy obecnie żadnych projektów akwizycyjnych 

- zgodnie z tym, co mówiliśmy - aby utrzymać nasz guidance dotyczący zysku netto i wzrostu biznesu nie rozpatrujemy żadnych projektów akwizycyjnych i nie widzimy aktywów, które mogłyby być potencjalnie interesujące. Wykluczamy możliwość akwizycji zagranicznych na tym etapie" - powiedział Krupiński

InventionMed rozpoczął negocjacje nt. współpracy z chińskim partnerem

, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach. Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej

Work Service rozpoczął rozmowy z wierzycielami, akcjonariuszami spółek zależnych

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Work Service rozpoczął negocjacje bankami kredytującymi Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Wprk Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub

Torpol z najkorzystniejszą ofertą za 568 mln zł na prace na linii Wrocław-Poznań

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Oferta Torpolu o wartości 568 mln zł brutto (462 mln zł netto) została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowaniu, pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

Bony dla lubuskich firm. "To ma być pomoc dla przedsiębiorców, a nie operatorów"

Elżbieta Polak. Obie strony usiadły jednak do stołu. W piątek, po zakończeniu negocjacji z OPZL i ZIPH, urząd marszałkowski wydał oficjalny komunikat. - Prowadzimy te rozmowy od tygodnia. Z różnym napięciem i w różnej skali emocji po to, by wynegocjować porozumienie w celu zapewnienia przejrzystości

Torpol z najtańszą ofertą za 568 mln zł na prace na linii Wrocław-Poznań

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Torpol złożył najtańszą ofertę, wartą ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto), w postępowaniu PKP PLK prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii

Petrolinvest prowadzi negocjacje w celu sprzedaży udziałów TOO OTG

informuje, że negocjacje prowadzone w następstwie zawartej umowy ramowej są na bardzo zaawansowanym etapie i spółka jako wysoce prawdopodobne ocenia ich pozytywne zakończenie w sposób zgodny z oczekiwaniami spółki" ? podkreślono także. Petrolinvest koncentruje się na handlu

Ronson oczekuje rozpoczęcia 2020 r. dobrą sprzedażą i przekazaniami w I kw.

;Na pewno nasz cel się nie zmienił i chcemy być w TOP 10 deweloperów w Polsce. Planujemy zakupy działek, są na etapie finalizowania negocjacji i jeśli zakończą się w najbliższych tygodniach, możemy przekroczyć 1000 [sprzedanych mieszkań w 2020 r.]" - podkreślił prezes

Oferta Budimeksu za 616,42 mln zł netto najwyżej oceniona w postępowaniu PKP PLK

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Oferta Budimeksu za 616,42 mln zł netto została najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii

Elektrobudowa poinformowała banki i ubezpieczycieli o ofertach inwestorów

operacyjnej emitenta z potencjalnym inwestorem pozostają w toku negocjacji" - czytamy dalej. Wykonanie opisanego powyżej zobowiązania stanowi kolejny etap realizacji przez zarząd postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z bankami oraz ubezpieczycielami

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego

TVN zmieni właściciela. WarnerMedia i Discovery zapowiedziały połączenie

"Negocjacje między spółkami są na zaawansowanym etapie" – informował brytyjski dziennik "Financial Times". AT&T, do którego należy WarnerMedia, potwierdziło, że dojdzie do fuzji. Jeśli zostanie zatwierdzona przez regulatorów, w jej efekcie powstanie notowana na

Maszyniści w Niemczech zakończyli strajk. Ale prawdopodobnie tylko tymczasowo

co do sposobu ich przyznania: strajkujący domagają się, żeby pensje zwiększono za jednym zamachem, podczas gdy przedsiębiorstwo opowiada się za planem rozłożenia podwyżki na dwa etapy. Pierwszy wzrost wynagrodzeń, o 1,5 proc., miałby mieć miejsce w styczniu 2022 roku, a kolejny dopiero w marcu 2023

Czy Gazprom pogrąży Europę w kryzysie? Negocjacje w Brukseli

kolejnego etapu trójstronnych negocjacji o tranzycie rosyjskiego gazu po 1 stycznia 2020 r. Spotkanie odbyło się w poniedziałek w Brukseli" - poinformował we wtorek ukraiński koncern gazowy Naftohaz. To były pierwsze techniczne konsultacje przed politycznymi negocjacjami o przyszłości tranzytu

Sfinks zawarł umowę ws. rozwoju i docelowo nabycia sieci Fabryka Pizzy

spółki. Współpraca będzie podzielona na dwa etapy, tj. etap 1 (rozbudowa sieci) i etap 2 (dalsza rozbudowa sieci i nabycie udziałów spółki), przy czym dla etapu 1 strony ustaliły maksymalny okres jego trwania do dnia 31 marca 2018, a dla etapu 2 - do dnia 31 marca 2021 r., podał Sfinks. Z zastrzeżeniem

Google dogadał się z Niemcami. Polska na razie nie naciska

;WirtschaftsWoche" i "Manager Magazin". Szykują się kolejne umowy, bo Google zapewnia, że rozmowy z różnymi wydawcami są na "zaawansowanym etapie".  - Ruch nastąpił po tym, jak Niemcy wprowadziły w czerwcu nowe pokrewne prawo autorskie, które przyznaje wydawcom dodatkowe prawa do ich

Grupa Lotos: Decyzja w sprawie złóż B4/B6 w 2019 roku

kwartał 2021 roku. "Platforma przeznaczona na złoże B8 jest na etapie prób przechyłowych, a poziom zaawansowania tego projektu wynosi ponad 90%. Nadal rozwiązujemy natomiast problemy związane z błędami popełnionymi przy projektowaniu na wcześniejszym etapie przedsięwzięcia

Sejm przyjął część poprawek do noweli o polityce rozwoju

społeczno-gospodarczego i przestrzennego na najbliższych kilka lat. Aprobaty nie uzyskały natomiast poprawki wzmacniające m.in. rolę zarządu województwa w negocjacjach prowadzonych porozumienia terytorialnego czy zwalniające z przygotowania niektórych dokumentów, określających

Herkules nadal uważa akwizycję za najlepszą, ale trudną do realizacji opcję

rynkowej, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik. Kwestii samego Trinac nie uważa za definitywnie zamkniętą, ale powrót do negocjacji musiałby się wiązać z ruchem drugiej strony. "Z naszej strony - zakończyliśmy negocjacje ws. Trinac Polska na tym etapie. Może jeszcze

PGE będzie uzgadniać z Orsted warunki sprzedaży 50% w 2 projektach offshore

stycznia 2019 r. zamknięto pierwszy etap wyboru, w którym zgłosiło się kilkanaście chętnych do negocjacji firm ze światowej branży offshore. 22 października 2019 r. PGE podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów z ?rsted, dotyczących sprzedaży 50% udziałów w dwóch projektach o łącznej

Emperia prowadzi negocjacje z Maxima Grupe jako potencjalnym inwestorem

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Emperia Holding zdecydowała wczoraj o rozpoczęciu negocjacji z Maxima Grupe UAB jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego, podała spółka. Dziś o zainteresowaniu litewskiej grupy Maxima Emperią pisał "

Hoist Finance chce nabyć ok. 1/3 wszystkich nieregularnych aktywów GetBacku

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Hoist Finance nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu od GetBacku nierentownych aktywów i jest na końcowym etapie porozumienia w sprawie nabycia jednej trzeciej tych aktywów, podał Hoist Finance. "Hoist Finance

PKN Orlen ma list intencyjny ws. przejęcia PGNiG

intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji, podano także. W osobnym komunikacie PKN Orlen ujawnił z opóźnieniem, że 10 lipca rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie przez kontroli nad PGNiG. Według założeń Orlenu, pierwszym etapem przedmiotowego

PBKM wznawia rozmowy z Esperite dot. zakupu wybranych aktywów

istotnych etapach procesu związanego z potencjalną transakcją emitent będzie informował w trybie właściwych raportów" - czytamy w komunikacie. Pod koniec maja br. PBKM poinformował, że odstąpił od negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością

Gaz-System ma umowę z Germanischer Lloyd Industrial Services na usługi nadzoru

późniejsze negocjacje z oferentami, wśród których były firmy ze światowej czołówki w tego typu usługach. W ostatnim czasie Gaz-System podpisał także umowę z firmą Delta Energy Services AS, której inspektorzy w imieniu Gaz-System sprawują nadzór nad jakością produkcji i dostaw rur

Infoscan ma list intencyjny z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał list intencyjny z firmą Inter Business '91 Ltd. - bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna, na podstawie której rozwiązanie Infoscanu trafi na

Konsorcjum Famuru ma zaawansowane negocjacje ws. umowy w Mongolii za 20 mln euro

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) ? Konsorcjum Famuru i GMAX Group jest na zaawansowanym etapie negocjacji z kontrahentem mongolskim Shivee-Ovoo JSC, obejmującym proces uzyskania zgód i gwarancji instytucji rządowych lub finansowych, w efekcie których, może dojść do zawarcia umowy

PKN Orlen planuje wybrać wykonawcę instalacji fenolu na początku 2020 r.

. "Skończyliśmy negocjacje związane z projektem bazowym i na początku 2020 r. planujemy wybór wykonawcy tej instalacji" - powiedział Obajtek dziennikarzom. Na początku września Obajtek informował w rozmowie z ISBnews, że w przypadku instalacji olefin, fenolu i

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne wydarzenia z gospodarki globalnej

zapowiedzianą na 2 marca) podwyżkę ceł. Ponadto, przedstawiciele administracji USA dotychczas wskazywali na postęp w negocjacjach" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku. Według nich, trudno na obecnym etapie ocenić na ile decyzja prezydenta jest taktycznym ruchem mającym na

1300 mieszkań na jednym osiedlu. Wielka inwestycja z mieszkaniami plus

roku. Całość ma powstać etapami w ciągu sześciu lat. – Pragnę podkreślić, że jest to jedynie koncepcja – zastrzega Katarzyna Fiuk. – Przed nami negocjacje, których celem jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i dopiero w toku projektowania zostanie przedstawiona

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

spółka. "Jednocześnie zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju Grupy Agora wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie. Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu

PGE: Możliwe opóźnienie bloku nr 7 w Turowie; postęp prac to 96% na koniec III

"Klaster" związanego z energetyką wiatrową na lądzie. "Jeśli chodzi o projekt offshore, który z punktu widzenia grupy jest dziś najważniejszy, trwa etap negocjacji z potencjalnym partnerem biznesowym. Nie identyfikujemy ryzyk związanych z koronawirusem. Istotna

Trakcja: M. Kacprzak i M. Sobczyk zrezygnowali z funkcji wiceprezesów

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Członkowie zarządu Trakcja PRKiI: Marek Kacprzak i Maciej Sobczyk złożyli rezygnację z funkcji ze skutkiem na 30 września 2019 r., podała spółka. "W związku z zakończeniem procesu negocjacji z podmiotami

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka. Strony podpisały drugi list intencyjny w przedmiocie prowadzenia negocjacji ugodowych ws. ISOK - ich intencją jest doprowadzenie do zawarcia ugody w ramach postępowania sądowego do 31 stycznia. "Doszło do zakończenia negocjacji

MR o Brexicie: Dla przedsiębiorców do końca roku bez zmian

, - Kontynuacja wzajemnego uznawania kwalifikacji, podano także. "Warunki współpracy gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. zależeć będą od treści przyszłej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Negocjacje przyszłej umowy regulującej zasady we wzajemnych relacjach

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

. ? Rozpoczęto proces negocjacji ze wszystkimi wynajmującymi powierzchnie handlowe spółce. Procesy negocjacji zostały podzielone na dwa etapy (i) obejmujący marzec i kwiecień br. (ii) okres dochodzenia do poziomów sprzedaży z roku 2019, jaki szacowany jest przez spółkę na około 10-12

Monnari wstrzymało negocjacje z udziałowcami KAN

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Monnari Trade zdecydowało o wstrzymaniu negocjacji z udziałowcami KAN, podała spółka. "Zarząd Monnari Trade S.A. informuje, że na obecnym etapie podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych negocjacji z udziałowcami KAN

Wielka inwestycja pod Olsztynem. Inwestor nie chce spełnić stawianych warunków

Szalkiewicz, rzecznik prasowy starostwa powiatowego, zaznacza, że prowadzone obecnie negocjacje są na „bardzo wstępnym etapie”. – W ich trakcie obie strony przedstawiają swoje propozycje. W grę wchodzą duże pieniądze, dlatego każda ze stron walczy o swoje – mówi Szalkiewicz. Michał

MF: Po Brexicie bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią do końca 2020

uda się wynegocjować umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE przed końcem 2020 r., podano także. "Warunki współpracy gospodarczej, w tym regulacje celne, po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Negocjacje

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

zejść z marży, więc cena za budowę danych dróg okaże się zapewne niższa - mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - Ważny jest też efekt jakościowy. Na etapie dialogu konkurencyjnego jesteśmy w stanie wypracować najlepsze, optymalne rozwiązania. Doskonałym przykładem jest budowa pierwszego

Orphee: Termin negocjacji ws. sprzedaży udziałów w Diesse wydłużony do 28 lutego

intencyjnego. "W następstwie został podpisany aneks do listu intencyjnego w sprawie zbycia udziałów Diesse doprecyzowujący wstępne warunki potencjalnej transakcji oraz przedłużający okres wyłączności na prowadzenie negocjacji nabycia udziałów w Diesse do 28 lutego 2019 r., w

Paweł Jarczewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzisiaj spółka potrzebuje przede wszystkim zakończenia pewnego etapu realizacji kluczowych umów oraz dostosowania do oczekiwań klientów oraz rynku. Kluczowa w tym procesie będzie weryfikacja istniejących zobowiązań. Wyzwania, przed którymi stoi Rafako, są dla firmy szansą na

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

tego nawet trwająca egzekucja komornicza, choć na tak zaawansowanym etapie sprawy uniknięcie kosztów egzekucji komorniczej nie będzie łatwe – podkreśla mec. Paulina Dominik. Wyjaśnia, że do negocjacji z bankiem dobrze się przygotować, tak aby wiedzieć, jakie rozwiązanie sprawy byłoby dla nas jako

GPW i PFR złożyli wstępną ofertę na zakup 71,7% akcji giełdy w Tel Awiwie

negocjacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez TASE w następnym etapie GPW, PFR i TASE mogą podjąć dalsze rozmowy i negocjacje" - czytamy w komunikacie. Giełda opublikowała także opóźniona informację poufną, według której 9 lutego br. zarząd GPW podjął decyzję o

Spółka Taurona ma kontrakt na zasilanie wew. w fabryce LG Chem pod Wrocławiem

realizowana przez Tauron obejmuje położenie 34 km kabla SN, 10 km światłowodu oraz postawienie 142 słupów oświetleniowych" - czytamy w komunikacie. "Z LG Chem Energy współpracujemy już drugi rok. Po długich negocjacjach handlowych podpisaliśmy kontrakt na prace związane z

Negocjacje Brexitowe. Wreszcie dobre dane z USA - Komentarz walutowy z dnia 03.07.2017

Możliwe zerwanie negocjacji Brexitowych? Według Sunday Telegraph taki scenariusz jest możliwy, aczkolwiek mało prawdopodobny. Na tym etapie negocjacji odchodzenie od stołu byłoby dużym pokazem siły i prowokacją wobec drugiej strony. Obie strony na ten

PZU, UniCredit potwierdzają prowadzenie rozmów nt. sprzedaży akcji Banku Pekao

podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie ubezpieczyciela. Informując wcześniej o negocjacjach, media wskazywały, że wartość należącego do UniCredit 40-proc. pakietu akcji Pekao przekracza 13 mld

Hoist Finance zamierza złożyć ofertę na aktywa GetBack

spółki. Jak wówczas zapowiadano, kolejnym etapem będzie wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej. Hoist Finance AB (publ) to ogólnoeuropejska grupa finansowa działająca na rynku zakupów i zarządzania

Savills: Rok 2018 może być rekordowy na rynku nieruchomości inwestycyjnych

polskim rynku może być jeszcze lepszy, zważywszy, że wartość transakcji finalizowanych i będących na zaawansowanym etapie negocjacji przekracza już 3 mld euro, uważa zastępca dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce Marek Paczuski. Z najnowszego raportu

Frankowe ugody dopiero na jesieni. Ale niektórzy będą wykluczeni

symulację kredytu złotowego ze zmienną stopą procentową. KNF oczekuje, że na etapie negocjacji ugody bank przedstawi również symulację ze stałą stopą procentową - planowaliśmy zrobić to dopiero po podpisaniu ugody - odpowiada PKO BP. Bank jednak ma wątpliwości: przy stałej stopie w sporej części przypadków

Elektrobudowa: Standstill z bankami w maju, ostateczna umowa na przeł. VII/VIII

chce podpisać z bankami umowę standstill. "Jesteśmy na etapie rozmów z bankami nt. restrukturyzacji naszego finansowania. Celem jest zapewnienie niezbędnego poziomu linii kredytowych i gwarancyjnych" - powiedział Świgulski podczas konferencji prasowej

PZU: Warunki w rozmowach o Raiffeisenie nie były w pełni satysfakcjonujące

prezes PZU Michał Krupiński "Warunki zaproponowane nie w pełni były satysfakcjonujące, stąd decyzja o odejściu od transakcji. Nie zakładamy na tym etapie, aby w ciągu paru miesięcy wznowić negocjacje" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej

Soho zebrało oferty w procesie sprzedaży aktywów, może pozyskać ok. 27 mln zł

zabudowy dla czwartego etapu inwestycji. W wyniku analizy otrzymanych ofert Jones Lang LaSalle sp. z o.o. zarekomendował wybór podmiotów do dalszych negocjacji oraz przeprowadzenia szczegółowego due diligence przedmiotu sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Zakończenie procesu

Europipe GmbH dostarczy Gaz-Systemowi rury do podmorskiej części Baltic Pipe

wieloetapowej konkurencyjnej procedury zakupowej obejmującej m.in. etap negocjacji z oferentami. "Drugim z kluczowych pakietów prac przy gazociągu podmorskim, za który odpowiada Gaz-System, jest przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych na Morzu Bałtyckim. Wykonawca tego

MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii, podała spółka. Obecnie powstaje obiekt o powierzchni 12 tys. m2, a w ramach całego etapu zostanie przygotowanych ponad 22 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej

Od dziś zwolnienia w Pratt&Whitney Rzeszów. Jakie warunki wynegocjowali związkowcy?

pracownicy nieprodukcyjni. Pratt&Whitney Rzeszów. Na jakich warunkach zwalniani będą pracownicy? Negocjacje ze związkowcami zakończyły się w ubiegłym tygodniu, porozumienie zostało podpisane. – 18 sierpnia firma zaczyna wręczać wypowiedzenia pracownikom, które będą biegły od 1 września. We wrześniu

PHN chce rozpocząć realizację I etapu Prymasa Tysiąclecia na początku 2017 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - PHN chce rozpocząć realizację I etapu projektu mieszkaniowo-biurowego przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na początku przyszłego roku; obecnie negocjuje z potencjalnymi wykonawcami, poinformował prezes Maciej Jankiewicz

Polskie LNG chce podpisać kontrakt na rozbudowę Terminala LNG do końca 2019

wstępnych - i etap negocjacji. "Spodziewamy się otrzymać oferty ostateczne w listopadzie, a do końca przyszłego roku możliwe jest podpisanie kontraktu" - powiedział Jakubowski. W osobnym postępowaniu będzie realizowana rozbudowa nadbrzeża, we

BAH ma term sheet z Surprice ws. rozszerzenia współpracy na Niemcy

możliwością jej automatycznego przedłużania co kolejne 5 lat" - czytamy w komunikacie. Spółce BACR została przyznana wyłączność na prowadzenie negocjacji co do zawarcia umowy franczyzy w terminie do dnia 31 maja 2020 r., dodano. Zamiar rozszerzenia

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała. "Prowadzimy rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami i mam nadzieję, że bardzo szybko przejdziemy do etapu konkretnych negocjacji. O ważnych etapach w tym procesie będziemy informować zgodnie z przepisami prawa"

Spółka Marvipolu ma list intencyjny ws. sprzedaży Panattoni Park Warsaw

Panattoni Park Warsaw w Jawczycach, w pobliżu węzła Konotopa, podała spółka. "Oferent jest przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym, jednak z uwagi na ochronę własnych interesów i dobro negocjacji nie wyraził zgody na upublicznienie na obecnym etapie swoich danych. Zgodnie