etap umowy

, Justyna Andała-Sępkowska

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Zamawiający nie musi wymagać posiadania przez wykonawców odpowiedniej koncesji w ramach postawionego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

dopiero na etapie realizacji umowy, na którego zasoby wykonawca się nie powoływał. Weryfikacja podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zdolnościach polega wykonawca , pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania jest uprawnieniem

Śnieżka ma umowę na realizację I etapu budowy centrum logistycznego w Zawadzie

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Śnieżka podpisała umowę na realizację I etapu budowy centrum logistycznego w Zawadzie, polegającego na budowie hali magazynowej, podała spółka. Szacunkowy koszt I etapu inwestycji to 76,6 mln zł. Generalnym wykonawcą I

Budimex zawarł aneks z Dom Dev. na I etap i umowę na II etap Mariny Mokotów II

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Dom Development zawarł z Budimeksem umowę o wartości 125,88 mln zł netto na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa etapu II inwestycji mieszkaniowej "Marina Mokotów II" na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Spółki zawarły też

Erbud ma umowę na dwa etapy inwestycji Polnordu w Gdańsku za 52 mln zł netto

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Erbud podpisał z Polnord ? Apartamenty umowę na generalne wykonawstwo wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach II oraz III etapu inwestycji deweloperskiej Fotoplastykon przy ul. Guderskiego i Flisykowskiego w Gdańsku. Wartość umowy wynosi

Eiffage PB ma umowę z Echo na etapy D i F Browarów Warszawskich

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Eiffage Polska Budownictwo (EPB) podpisała umowę na generalne wykonanie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową w ramach etapu D i F inwestycji Browary Warszawskie, prowadzonej przez Echo Investment, podała EPB

Marvipol ma umowę z Karmarem na generalne wykonawstwo III etapu Riviera Park

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa

Vantage ma umowę z Erbudem na I etap osiedla we Wrocławiu za 114,5 mln zł netto

114,5 mln zł netto, podała spółka. W ramach I etapu inwestycji powstanie co najmniej 415 mieszkań i 5 lokali usługowych w trzech budynkach. "Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do zaprojektowania, budowy i oddania do użytkowania zespołu trzech budynków

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

Warszawie oraz umowę przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał Ronson. Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia

Budimex ma umowę z KGHM na I etap OUOW Żelazny Most za 578 mln zł netto

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę z KGHM Polska Miedź na budowę kwatery południowej OUOW Żelazny Most - etap I (faza 1,2,3), podała spółka. Wartość umowy to 578 mln zł netto. "Wartość umowy: 578 000 000 zł netto. Termin

JHM Development ma umowę za 46,44 mln zł na etapy Osiedla Diamentowego w Koninie

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - JHM Development podpisał umowę na realizację kolejnych etapów budowy Osiedla Diamentowego w Koninie, poinformowała spółka. W ramach umowy o łącznej wartości 46,44 mln zł netto powstanie 5 nowych budynków mieszkalnych Osiedla Diamentowego w

Erbud ma umowę na realizację II etapu osiedla 'Bliskie Bemowo' za 18,11 mln zł

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł z CGL VIII - spółką z Grupo Lar, umowę na budowę II etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej 'Bliskie Bemowo' przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 18,11 mln zł

Konsorcjum PORR ma umowę na ostatni etap modernizacji Szczecina Gł. za 58 mln zł

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z konsorcjum firmy PORR umowę na ostatni etap modernizacji stacji Szczecin Główny za blisko 58 mln zł netto, podał zarządca infrastruktury kolejowej. "W zeszłym roku

Tauron Wydobycie ma umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Tauron Wydobycie podpisał umowę z Mostostal - Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o. Katowice dotyczącą drugiego etapu realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego spółki pn

Polimex Mostostal zawarł z wierzycielami umowę IV etapu restrukturyzacji

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Polimex-Mostostal oraz wierzyciele finansowi będący stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego (umowa ZOZF), strony umowy pomiędzy wierzycielami (w tym Agencja Rozwoju Przemysłu jako obligatariusz nowych obligacji) podpisali

Unibep ma umowę na wybudowanie I etapu Ursa Park za 40,2 mln zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa projektu Ursa Park, poinformowała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku

Awbud ma umowę na ukończenie II etapu osiedla we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Awbud podpisał z Vista Development umowę na ukończenie realizacji II etapu osiedla Nowa Papiernia we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem kontraktu jest ukończenie realizacji II etapu

Qumak z umową na II etap systemu sterowania ruchem w Lublinie za 19 mln zł netto

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na modernizację systemu zarządzania ruchem i komunikacją (SZR). Wartość kontraktu opiewa na 19 mln zł netto, podała spółka. Planowane zakończenie prac przypada na grudzień 2019 r

Ronson podpisał umowę ze Strabagiem wartą 81,1 mln zł na kolejny etap City Link

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Ronson Development, spółka zależna Ronson Europe, podpisała ze Strabagiem umowę, o wartości 81,1 mln zł netto, której przedmiotem jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami

Budimex ma umowę na II etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 140,8 mln zł

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Budimex podpisał z Urzędem Miejskim w Białymstoku umowy na II etap budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku, podała spółka. Wartość oferty to 140,76 mln zł netto. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, o podpisaniu w

Budimex ma umowę na III etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 145,2 mln zł

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Budimex podpisał z Urzędem Miejskim w Białymstoku umowę na Budowę Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi

Umowa Budimeksu na realizację II etapu Skylife w Warszawie wejdzie w życie

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, umowa pomiędzy NP. 7 - spółką celową Nexity Polska - a Budimeksem na budowę kompleksu mieszkaniowego Skylife etap 2 w Warszawie, wejdzie w życie 21 kwietnia, podał Budimex. Wartość umów na

Ailleron ma umowę na uruchomienie I etapu prac nad LiveBank w PKO BP

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Software Mind - spółka zależna Ailleron - ma umowę na uruchomienie pierwszego etapu prac nad wirtualnym oddziałem LiveBank w PKO Banku Polskim, podał Ailleron. "Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie analizy i

Konsorcjum z ZUE ma umowę na II etap trasy tramwajowej na stołecznym Tarchominie

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - ZUE w konsorcjum z firmą Strabag zawarło umowę ze spółką Tramwaje Warszawskie oraz Miastem Stołecznym Warszawa na budowę linii tramwajowej na Tarchomin - etap II, podało ZUE. Wartość netto umowy wynosi 25,7 mln zł, z czego na ZUE przypada 15,4

Unibep ma umowę na kolejny etap Mozaika Mokotów za ok. 26 mln zł netto

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego w ramach projektu Mozaika Mokotów przy ulicy Cybernetyki w Warszawie dla Linaria za 25,9 mln zł netto, podała spółka

Konsorcjum Vistalu ma umowę na II etap obwodnicy Skawiny za 35,9 mln zł

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Vistalu Gdynia, spółki Most i Polbudu-Pomorze zawarło z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie umowę na zaprojektowanie i wybudowanie II etapu Obwodnicy Skawiny (od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44). Wartość umowy wynosi 35,9

Strabag ma umowę na II etap budowy obwodnicy Gdowa za 21,31 mln zł brutto

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Strabag podpisał umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich oddział Kraków, na realizację II etapu budowy obwodnicy Gdowa. Realizacja inwestycji będzie kosztować 21,31 mln zł brutto, poinformowała firma. "Mamy doskonały

PHN ma przyrzeczoną umowę nabycia II etapu Alchemii w Gdańsku za 60,6 mln euro

funduszami i aktywami REINO Partners - REINO Dywidenda Plus SA. PHN podpisał wstępną umowę nabycia II etapu Alchemii w listopadzie 2015 r. Kilka dni temu PHN SPV 33 oraz ING Bank Śląski zawarły umowę kredytu na 43,7 mln euro, który miał być przeznaczony

Strabag ma umowę na I etap obwodnicy Kartuz za 14,6 mln zł netto

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Strabag zawarł umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na realizację I etapu budowy obwodnicy Kartuz. Realizacja inwestycji będzie kosztować 14,6 mln zł netto, podała spółka. Termin oddania inwestycji to luty 2017 r

Braster ma umowę z Politechniką Warszawską ws. III etapu prac nad termogramami

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Braster podpisał z Politechniką Warszawską - Instytutem Systemów Elektronicznych (EiTI) umowę dotyczącą realizacji trzeciego etapu prac, którego celem jest poprawa skuteczności systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych, a także

Polnord liczy na umowę sprzedaży I etapu Aparthotelu w ciągu miesiąca

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Polnord spodziewa się zawarcia umowy sprzedaży I etapu projektu Smart Aparthotel w Warszawie na 190 tzw. lokali pobytowych w ciągu miesiąca, poinformował prezes Piotr Wesołowski. Spółka rozważa kolejną tego typu inwestycję w Warszawie

Budimex ma umowę na III etap Business Garden Wrocław za 45,30 mln euro netto

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Budimex zawarł z Landprop Services I umowę na realizację III etapu Business Garden Wrocław za 45,30 mln euro netto (189,88 mln zł netto), podała spółka. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że (...) została podpisana

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

materiałów służących realizacji budowy np. cegieł, cementu, oświetlenia, jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo i czy zakres taki powinien być wykazany już na etapie składania ofert ? Odpowiedź Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak i roboty budowlane może być realizacja takiego

Kontrola nad wykonywaniem umów

budowlane. Ingerencja na etapie siwz Pierwsza ingerencja zamawiającego w umowy z podwykonawcami dopuszczalna jest już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane powinna ona zawierać

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert , poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia, uniemożliwia weryfikację oferty, co do zgodności z siwz, a nadto daje dużą dowolność wykonawcy na etapie realizacji umowy, jeśli zważyć na fakt, iż oferta jest integralną częścią umowy. Jednocześnie warto

Airbus odpowiada kandydatowi na prezydenta Andrzejowi Dudzie

Airbus Helicopters do etapu testów. Powiedział przy tym, że Airbus, europejski koncern zbrojeniowy i lotniczy, już raz w przeszłości nie dotrzymał zobowiązań, kiedy dostarczał helikoptery dla polskiego pogotowia lotniczego, bo był wtedy ustalony offset (umowa przemysłowa

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

. Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców. W związku z tym, zamawiający realizując

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

stałą kwotę wynagrodzenia za wykonane prace, która jest z góry określona w umowie. Jest to cena, jaką zadeklarował w swojej ofercie wykonawca za wykonanie prac określonych w siwz. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy

Włosi i Koreańczycy chcą budować tunel na "zakopiance"

Szwajcarzy czy firma z Korei Południowej - poinformowała Iwona Mikrut, rzeczniczka GDDKiA. Wśród oferentów znalazły się również dwie firmy z Turcji i dwie z Ukrainy. - Tylko połowa będzie zaproszona do składania ofert w II etapie przetargu ograniczonego, ale to nastąpi po weryfikacji dostarczonych dokumentów

Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

). Okoliczność przesądzająca o nieważności umowy, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt.6 może wystąpić na każdym etapie postępowania, w tym na etapie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. (sygn. KIO/UZP 488/08). Przykładem wady postępowania będzie niespójność w opisie przedmiotu zamówienia i naruszenie art. 7 ust. 1

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

Bank musi już z tobą rozmawiać. Koniec szybkich egzekucji długu

, nie jest już tak prostym dla banku narzędziem, bo wymaga sporządzenia i podpisania aktu notarialnego. Bardzo jestem ciekaw, czy banki będą chciały stosować tę formułę. A może pójdą w dołączanie do umów kredytowych weksli, czyli równie łatwych w użyciu instrumentów pomagających odzyskać pieniądze od

Komputronik traci w wyniku sporu sądowego

gotówki przekraczający 30 mln zł byłby z kolei dla C&C Energy bardzo znaczącym wydarzeniem - zwłaszcza, że spółka cały czas znajduje się na etapie rozpoczęcia nowej działalności - ale jest to niewielka kwota w branży wydobycia węgla kamiennego, w której dawny Karen chce rozpocząć działalność

Erbud podpisał dwie umowy na prace w Warszawie za 27,47 mln zł

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał dwie umowy na generalne wykonawstwo obiektu - zespołu budynków mieszkaniowych Etap LMNO oraz Etap TUW w Warszawie ze spółkami z Grupy Ronson Development: Etap LMNO - Truro oraz Etap TUW - Totton, podała spółka. Łączna wartość

mSejf: pierwsza inwestycja funduszu wspierającego młode spółki high-tech

Na mSejf, aplikację umożliwiającą utworzenie kopii bezpieczeństwa danych w sieci, HVP wyłożył ok. 1 mln zł. To pierwsza inwestycja funduszu. Od maja ub.r. HVP przeanalizował ponad sto potencjalnych projektów, wybierając dwa najbardziej obiecujące - zarówno pod względem technolog

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ronson Development Partner 2 - spółka zależna Ronson Development - zawarła z Danya Cebus Poland umowę o generalne wykonawstwo IV etapu inwestycji Miasto Moje, na który składa się realizacja budynków (176 lokali) wraz z garażem podziemnym

Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł

na II kwartał 2022 r., zaś zakończenie prac etapu II na III kwartał 2023 r., z zastrzeżeniem iż terminy umowne ulegną stosownemu przesunięciu w razie nieuzyskania przez zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie określonym w umowie, wskazano również. Grupa

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

. "Na powyższą kwotę składa się: 1) 4 538 663,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21.01.2020 r. do dnia zapłaty, należnej tytułem wykonania etapu IV Umowy, 2) 13 639 741,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

PFR: II i III etap wdrażania PPK obejmuje 68 tys. firm i 3,7 mln pracowników

wybrać instytucję finansującą, a do 10 listopada zawrzeć umowę z pracownikiem" - powiedział Borys na konferencji prasowej. Zaznaczył, że duża część firm średnich z II etapu wybrała już instytucje finansowe. "Już jest 11 374, czyli ponad

Mirbud ma umowę na budowę hal dla Panattoni Development Europe za 13,21 mln euro

; wraz z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi: ? Hala A (I etap): 7 612 441,22 euro netto ? Hala "B" (II etap): 5

Skanska rozpoczęła budowę II etapu os. Park Skandynawia na 210 lokali

o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2. "Po dobrej przedsprzedaży podpisaliśmy umowę ze spółką wykonawczą Skanska na budowę II etapu Parku Skandynawia. Prace poprowadzi ten sam zespół, który w tym roku bardzo sprawnie, bo przed planowanym terminem, kończy

Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł

;Oferta krakowskiego producenta IT została wybrana w drodze przetargu realizowanego w ramach umowy ramowej na rozwój systemu KSI ZUS. Umowa składa się z dwóch etapów: opracowanie koncepcji nowej architektury domeny świadczeniowej KSI ZUS oraz jej późniejsza implementacja" - czytamy w komunikacie

Budimex wybuduje blok w Warszawie dla Budimeksu Nieruchomości za 69,4 mln zł

terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej - Etap I", podała spółka. Wartość umowy to 69,4 mln zł netto. Termin rozpoczęcia robót zaplanowano na 12 sierpnia 2020 r., a zakończenia robót na 15 kwietnia 2022 r., podano w komunikacie

Budimex wybuduje kolektor dla MPWiK w Warszawie za 348,98 mln zł netto

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie na realizację "Budowa kolektora Wiślanego ? etap II", podała spółka. Wartość umowy to 348,98 mln zł netto. "

Zamawiający może wymagać ubezpieczenia kontraktu przed jego zawarciem

mieć ważną polisę OC na etapie składania ofert). Wykonawca wygrał postępowanie i zorientował się, że nie ma aktualnej polisy tzn. przedłuży ją na pewno przed podpisaniem umowy. Do dnia ważności polisy wszystkie składki były opłacane. Czy jeśli przedstawimy ważną polisę z datą przedłużenia jej

PERN podpisał umowę na dwa zbiorniki paliwowe po 32 tys. m3 w bazie w Dębogórzu

. "Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na wykonanie zbiorników w bazie paliw w Dębogórzu. Tym samym kolejna baza paliw wkracza w fazę realizacji w ramach II etapu rozbudowy pojemności magazynowych. W Dębogórzu powstaną dwa zbiorniki na paliwa po 32 tys. m3" - czytamy na profilu PERN na Twitterze

Państwo już nie chce, więc deweloper dopłaci do odsetek

Dlatego zmodyfikowaną formą starego systemu płatności, która może się sprawdzić w przypadku sprzedaży już stosujących domów czy mieszkań deweloperskich, jest wpłata 10 proc. (lub więcej) dziś, czyli przy odbiorze kluczy, a pozostałej części na przykład po roku. Jest to o tyle le

Spółka Famuru ma umowę na dostawę sprzętu do Rosji za 68,6 mln zł brutto

mld RUB, czyli 68,6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Realizacja umowy będzie następować etapami zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie. Zgodnie z umową końcowy termin realizacji przypada na przełom 2020 i 2021 r., podano również. Famur

Ronson wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu Ursusa Centralnego

realizacji umowy wynosi 60,25 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na koniec października 2021 r. Drugi etap Ursusa Centralnego będzie liczyć 251 lokali; 40% z nich zostało do tej pory sprzedanych lub zarezerwowanych. "Ursus Centralny to jeden z naszych motorów

Przełomowy wyrok: 6 lat walki w sądzie, unieważnienie umowy kredytowej i przeterminowane roszczenia banku

złotówkach ze stawką WIBOR, połączonego jednocześnie na etapie uruchomienia kredytu ze swapem - i to ten instrument finansowy zmienił stawkę WIBOR na LIBOR. Co to jest swap? To instrument finansowy, który działa jak umowa między stronami określająca zasady wzajemnych płatności zależne od określonego

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę o wartości 63,6 mln zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - AMK Kraków, podmiot zależny Mostostal Warszawa, zawarł z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice umowę na wykonanie III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 za 63,6 mln zł

Dekpol zamierza rozpocząć kolejny etap Sol Marina w Gdańsku w 2021 r.

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Dekpol spodziewa się, że kolejny etap inwestycji Sol Marina w Gdańsku Sobieszewie trafi do sprzedaży w przyszłym roku, poinformował prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak. "Odbiory w I etapie nastąpią w

Kolejny etap sztandarowej reformy PiS. Gra toczy się o ponad 3,5 miliona pracowników

konkurencji.  - Uwzględniając etap pierwszy, liczba podpisanych przez nas umów przekracza właśnie 4 tys. Ale – tu bardzo ważna uwaga - sama liczba zawartych umów, istotna w pierwszym już dawno zakończonym etapie dla firm największych, nie jest już kluczowym celem w etapie tych mniejszych podmiotów

Spółka zal. Pekabeksu wybuduje Galerię Podhalańską za ok. 51,2 mln zł

zakończenia etapu II zostanie uzgodniony w toku prac. Strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe na podstawie protokołów przerobowych oraz 45-dniowy termin płatności" - czytamy w komunikacie. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekroczy 10

Develia sprzedała 423 lokale, przekazała 482 w I poł. 2020 r.

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Develia sprzedała 423 lokale w I półroczu 2020 r. wobec 618 rok wcześniej, a przekazała 482 (wobec 1 673 w I poł. 2019 r.), podała spółka. "Deweloper zawarł 315 umów rezerwacyjnych, które w najbliższym okresie, po

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, c) 12 mln zł netto w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania przez Kupującego ostatecznego pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji planowanej na nieruchomości, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2021

Develia przesunie rozpoczęcie części budów z II kw. na drugą połowę 2020 roku

inwestycji, zamianę etapów tak, aby oferta możliwie jak najbardziej odpowiadała sytuacji na rynku oraz potwierdzanie zapotrzebowania na kolejne etapy procesem przedsprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych" - czytamy w komunikacie. W obecnej sytuacji Develia elastycznie

Spółka Pekabeksu ma umowę na budowę hali prod.-magazynowej za 20,6 mln zł netto

infrastrukturą techniczną w Tczewie, podał Pekabex. Wartość dwóch etapów realizacji umowy to łącznie 20,6 mln zł. "Realizacja inwestycji będzie następowała w dwóch etapach, opisanych w 'Zakresie rzeczowo - finansowym' załączonym do umowy. Jednakże, zamawiający jest uprawniony do

Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie za 26 mln zł netto

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł z YIT Development umowy o roboty budowlane na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie netto Unibepu z tytułu realizacji umowy wynosi 26 mln zł netto

Famur dostarczy kompleks ścianowy do Indonezji za 10,47 mln euro

. "Realizacja umowy będzie następować etapami. Ostateczny termin dostaw powinien nastąpić w okresie 10,5 miesiąca od daty wejścia w życie umowy" - czytamy dalej. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn

Konsorcjum z udziałem Atende ma umowę z Komendą Główną Policji wart. 54,4 mln zł

. Zakres prac spółki [Atende] obejmuje część systemową, sieciową oraz bezpieczeństwo, począwszy od projektu, poprzez dostawę i wdrożenie, dokumentację powykonawczą, warsztaty powdrożeniowe oraz serwis. Realizacja umowy podzielona jest na osiem etapów: etap 1 - wykonanie projektu, etap 2 - dostawy, etapy 3

Mirbud ma umowę na budowę Parku Handlowego Stop Shop za 54 mln zł netto

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Mirbud ma umowę na budowę obiektu handlowego pn. "Park Handlowy Stop Shop" - Etap I i II w Białkach k/Siedlec za 54 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd Mirbud S.A., działając zgodnie z Art. 17 ust. 1

Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę z Ursa Park Smart City - spółką, której komandytariuszem jest zależny od Unibepu Unidevelopment - na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach inwestycji Ursa Home, podała spółka. Wartość umowy

NCBiR wybrało ofertę konsorcjum Ursus Bus na projekt bezemisyjnych pojazdów

. Kolejnym etapem realizacji zamówienia publicznego będzie zawarcie umów z wykonawcami, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty. Na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R zgodnie z ofertą złożoną w ramach postępowania konsorcjum Ursus Bus ma uzyskać finansowanie w kwocie 22 350 000 zł netto"

Borys: Poziom aktywów w ramach PPK sięgnie ok. 4-5 mld zł na koniec 2020 r.

. Obecnie trwa drugi i trzeci etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ma zakończyć się 27 października 2020 r. (do 10 listopada będą musiały zostać zawarte umowy z pracownikami). Ostatni etap wdrażania (instytucje i mikroprzedsiębiorstwa) zaplanowano na I połowę 2021 roku

Ronson zlecił Hochtief Polska III etap 'Miasto Moje' za 43,8 mln zł netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Ronsona zawarła aneks do umowy z Hochtief Polska, na mocy którego zleciła wykonanie III etapu inwestycji Miasto Moje w Warszawie ze 196 lokalami mieszkalnymi za 43,8 mln zł netto, podał Ronson. Pierwotna umowa, na realizację

Ursus Bus ma uzyskać 56,14-69,46% zysku ze sprzedaży bezemisyjnych autobusów

przygotowawcze przed zawarciem umowy w ramach postępowania na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. [?] ustalony podział prac w ramach konsorcjum Ursus Bus: Faza Badawczo-Rozwojowa (podzielona na 3 etapy): budżet przeznaczony na

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 98,8 mln zł netto

w garażu podziemnym. Przedmiot umowy został podzielony na I i II etap w celu określenia zakresu rzeczowo-finansowego Inwestycji oraz wydzielenia robót budowlanych, które emitent wykona tylko w razie spełnienia się warunku umownego" - czytamy w komunikacie. Łączne

Infoscan planuje ekspansję na rynku rosyjskim przy wsparciu PAIH

. Każdy z przedstawionych planów spodobał się komisji. Podjęliśmy jednak decyzję, że to właśnie ekspansja w Rosji będzie sfinansowana ze środków z PAIH" - powiedział prezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie. Umowa będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

, siedem spraw jest na etapie II instancji, a w trzech sprawach Energa stara się o uchylenie wyroków arbitrażowych. "Spółka w 8 przypadkach zawarła ugody, które zakończyły wszelkie spory na tle umów. Łącza moc, której te ugody dotyczyły, stanowi 59% mocy zainstalowanej

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka. "Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy). Ponadto wymagaliśmy dostarczenia ubezpieczenia CAR kontraktu przed podpisaniem umowy. Niestety w opublikowanym wzorze umowy wystąpił błąd i w miejscu gdzie był przewidziany wymóg ubezpieczenia CAR w trakcie realizacji umowy, zastosowano wpis wymagający OC i

Mirbud ma list intencyjny z Panattoni dot. budowy hali w Rudzie Śląskiej

. "Wartość umowy, jaką zamierzają zawrzeć Mirbud S.A. i Panattoni Development Europe Sp. z o.o. wynosi: ? Etap I - makroniwelacja hali A oraz B: 1 600 000 euro netto; ? Etap II - budowa hali A: 9 300 000 euro netto

Dekpol ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i budowy na niej magazynów

sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem1 oraz praw do dokumentacji projektowej wynosi ok. 8% przychodów grupy kapitałowej spółki za 2018 r. Cena powiększona zostanie o wartość nakładów wynikających z realizacji II etapu inwestycji na nieruchomości, [...] poniesionych przed zawarciem umowy

Dekpol ma umowę sprzedaży nieruchomości w Swarożynie

, podała spółka. "Łączna cena sprzedaży netto wyniosła ok. 8% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za 2017 rok, w tym ok. 7% wartości umowy stanowi wartość nakładów poniesionych dotychczas przez spółkę tytułem realizacji II etapu inwestycji na nieruchomości. Przedmiot umowy

PHN spodziewa się znaczących wyników w segmencie mieszkaniowym od IV kw. br.

pory 80 umów deweloperskich i 29 umów rezerwacyjnych (43% mieszkań dostępnych w etapie) oraz w projekcie Yacht Park w Gdyni (57 umów deweloperskich i 4 umowy rezerwacyjne, obejmujące 66% apartamentów obecnie wystawionych na sprzedaż), poinformowali członkowie zarządu. Polski

Bezpieczeństwo najemcy mieszkania. Poradnik

znacznie szybsza, mimo konieczności poniesienia większych nakładów czasowych na etapie zawarcia umowy. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Marcie Skręcie-Aniołek, adwokat z Kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w Dz. Urz. UE? W tym ogłoszeniu jest miejsce na wpisanie, z kim zawarliśmy umowę i kiedy, a to przecież zupełnie nie ten etap procedury. Odpowiedź: Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji

Spółka zal. Budimeksu wykona prace dla KGHM za 81,92 mln zł netto

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Kraków, spółka zależna w 100% od Budimeksu podpisał umowę z KGHM Polska Miedź na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2"

APS Energia ma umowę z rosyjską spółką na dostawę urządzeń za 22,8 mln zł netto

netto. "Łączna wartość kontraktu wynosi 22,8 mln zł netto (27,3 mln zł brutto; według średniego kursu rubla ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień podpisania umowy). Umowa przewiduje dostawy urządzeń w dwóch etapach, o wartości 11,2 mln zł netto

Miraculum wypowiedziało umowę dofinansowania projektu z PARP

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Miraculum złożyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu "Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Miraculum S.A. poprzez zarządzanie wzornictwem" z

System zarządzania ruchem na drogach S6 i S7 pomoże kierowcom w trudnych sytuacjach

), była najkorzystniejsza. Wartość umowy to 178,979 mln zł. Pierwszy etap projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków Unii Europejskiej.

Google dogadał się z Niemcami. Polska na razie nie naciska

;WirtschaftsWoche" i "Manager Magazin". Szykują się kolejne umowy, bo Google zapewnia, że rozmowy z różnymi wydawcami są na "zaawansowanym etapie".  - Ruch nastąpił po tym, jak Niemcy wprowadziły w czerwcu nowe pokrewne prawo autorskie, które przyznaje wydawcom dodatkowe prawa do ich

UE może zrezygnować ze szczepionek AstryZeneki i Johnson&Johnson

Francuzka minister przemysłu Agnes Pannier-Runacher wskazała, że jest mało prawdopodobne, aby Unia Europejska w przyszłym roku nadal kupowała szczepionki od AstryZeneki i Johnson&Johnson. Powodem ma być niewywiązywanie się przez producentów z podpisanych umów. "UE ma już skuteczne szczepionki

Inpro wprowadziło do oferty 174 lokale w ramach IV etapu os. Harmonia Oliwska

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Inpro rozpoczęło sprzedaż 174 mieszkań w ramach IV (ostatniego) etapu osiedla Harmonia Oliwska w Gdańsku, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2020 roku. Wszystkie mieszkania w ramach I i II etapu zostały sprzedane

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Poznaniu za ok. 82,9 mln zł netto

grupy kapitałowej Unibepu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 82,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja w dwóch etapach budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów nadziemnych, z częścią handlowo