esma

Cypr otwiera banki. W innych krajach ludzie już wycofują pieniądze?

W nocy z niedzieli na poniedziałek uzgodniono program ratowania Cypru, który zakłada restrukturyzację dwóch największych banków: Bank of Cyprus i Laiki (w tym likwidację banku Laiki), której koszty poniosą głównie deponenci posiadający w tych bankach depozyty przekraczające 100

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

zgodnie z założeniami European Securities and Markets Authority (ESMA). "Izba Domów Maklerskich jako organizacja zrzeszająca domy i biura maklerskie w Polsce, wskazuje, że działania CySEC są kierunkowo zbieżne z trwającymi w KNF pracami nad stworzeniem kategorii 'klienta

GPW Benchmark ma zgodę KNF na opracowywanie wybranych wskaźników referencyjnych

obejmuje swoim zakresem uprawnienia do prowadzenia działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR oraz WIBID. Na podstawie wydanej przez KNF decyzji Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał w dniu 29 listopada 2019

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

argument wyboru polskiego podmiotu, czytamy także. Połowa aktywnych i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza Unii Europejskiej, to wyniki badania wpływu interwencji

MF przekazało projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowych do konsultacji

nad nimi z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

nadzoru nad nimi mają zostać przeniesione z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają

IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

zapobiec odpływowi klientów krajowych do zagranicznych firm nieregulowanych lub niepodlegających przepisom ESMA, podano także. "Według badań Izby przeprowadzonych wraz ze środowiskami inwestorów w 2018 roku, połowa aktywnych i doświadczonych krajowych traderów, po

KNF zakazała oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne

opcje binarne oraz w celu zapewnienia klientom detalicznym kontynuacji ochrony, konieczne jest wprowadzenie wspomnianego powyżej zakazu. Tym samym KNF podzieliła argumenty ESMA, tj. Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który w 2018 r. jako pierwszy podjął decyzję o wprowadzeniu

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia

Koelner Rawlplug IP wstrzymał produkcję w zakładzie w Łańcucie od 10 do 26 IV

;Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego emitent zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w przyszłości mogą

Biernacki z SEG: Rozporządzenie MAR będzie zmienione prawdopodobnie w 2020 r.

wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej dotyczący zmiany przepisów, poinformował ISBnews.TV Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), prezes Fundacji Standardów Raportowania. "Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA

Michał Cieciórski powołany na stanowisko członka zarządu GPW

Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie zarządu giełdy" - czytamy w komunikacie. Michał Cieciórski aktualnie jest ekspertem ESMA (European Securities and Markets Authority; Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ds. ryzyk finansowych izb

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

ulec rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który ma ułatwiać koordynację i współpracę poprzez wiążący mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych. Finansowanie społecznościowe to nowa alternatywna forma finansowania

FO Dębica zawiesiła produkcję opon do 3 IV z możliwością przedłużenia przestoju

Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, spółka zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa COVID-19 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki spółki

KNF przyjęła projekt nowelizacji Rekomendacji A

skierowanych głównie do domów i biur maklerskich, rozporządzenia EMIR i dyrektywy MiFID II wraz z towarzyszącymi standardami technicznymi oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). (ISBnews)

Projekt SRKK: Nadzór rynkowy powinien być silny, efektywny i innowacyjny

akceptacji prospektów emisyjnych" - napisało Ministerstwo Finansów w informacji na temat projektu. Według resortu, istotne jest wdrożenie w Polsce standardu iXBRL wcześniej, niż przewidziano to w zaproponowanym przez ESMA harmonogramie. Warto również umożliwić wykorzystanie

Elemental rozważa zahamowanie lub okresowe wstrzymanie działalności

wszystkie możliwe scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych (zgodnie z wytycznymi ESMA)" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę czynniki

X-Trade Brokers miał 2,9 mln zł straty netto, 1,26 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), która spowodowała m.in. zmniejszenie dla klienta detalicznego maksymalnego dozwolonego poziomu dźwigni finansowej dla kontraktów CFD do 30:1 w przypadku głównych par walut i 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych

EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Alumetalu

instytucji oceny wiarygodności kredytowej). Nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez

X-Trade Brokers miał 57,7 mln zł zysku netto, 65,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

była rekordowa w stosunku do wcześniejszych kwartałów lat ubiegłych" - czytamy dalej. Według niego, zapoczątkowane interwencją produktową ESMA zmiany regulacyjne na rynku europejskim zmieniają oblicze branży CFD. Stworzyło to dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia

X-Trade Brokers miał wstępnie 37,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Europie, zapoczątkowane w sierpniu 2018 r. interwencją produktową Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Określiły one maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej dla klienta detalicznego, co przełożyło się na niższe wolumeny transakcji zawieranych przez klientów. W

Projekt SRKK zakłada rozwiązania celem pozyskania nowych emitentów i inwestorów

. Według danych ESMA jesteśmy obecnie jednym z niewielu państw UE, gdzie nadzorca nie proceduje prospektów emisyjnych w języku angielskim" - czytamy dalej. Resort zwraca uwagę, że istotną barierą dla rozwoju naszego rynku są również niedostatecznie rozwinięte relacje

Polska agencja ratingowa rozpocznie działalność operacyjną w II poł. 2018 r.

współpracę z sektorem MSP. W momencie, gdy agencja uzyska rejestrację ESMA, pojawi się z ratingami publicznymi - taki jest plan i harmonogram pierwszego etapu działalności" - powiedział prezes IAiR Wojciech Lipka podczas konferencji. Dodał, że agencja rozpocznie działalność

INC Rating została zarejestrowana jako agencja ratingowa na terytorium UE

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) zarejestrował INC Rating, spółkę zależną INC, jako agencję ratingową na terytorium UE, podało INC. INC Rating będzie wydawać ratingi

NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dot. WIBOR i WIBID do końca roku

Finansowego (KNF) wystąpiła o uznanie jej za kluczowy wskaźnik referencyjny - stosowny wniosek wraz z opinią ESMA został przekazany do KE. "W 2018 r. dyskutowano w UE nad wydłużeniem do 31 grudnia 2021 r. okresu przejściowego na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych

EuroRating wycofuje ratingi kredytowe dla Grupy Lotos i JSW

. Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. (ISBnews)

GPW oczekuje znaczących wzrostów capex wz. z nowymi inicjatywami strategicznymi

Analiz i Ratingu oraz wniosek do ESMA o autoryzację nowej instytucji; ponadto w finalizacji jest proces odbioru I etapu platformy technologicznej do analiz ratingowych; przygotowywany jest scenariusz i harmonogram dla GPW Benchmark, a także dostosowywanie indeksu WIBOR do nowego rozporządzenia o

X-Trade Brokers miało 4,39 mln zł zysku netto, 5,4 mln zł zysku EBIT w II kw.

sierpniu ur. interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej. Przełożyła się ona bezpośrednio na niższy wolumen transakcji zawieranych przez klientów. W konsekwencji obrót

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje trzy organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA

EuroRating podniósł rating kredytowy B. Millennium do BB+, perspektywa stabilna

instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku

EuroRating nadał ratingi spółkom: Cyfrowy Polsat, Enea i Energa

. Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. (ISBnews)

X-Trade miało 0,76 mln zł zysku netto, 0,21 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

. 1,9 mln zł z 42,8 mln zł na 40,9 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi poziom przychodów w okresie były: - wprowadzona w sierpniu ur. interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego

Nadzór Unii Europejskiej: Ostrożnie z foreksem!

W swoim pierwszym ostrzeżeniu nowo powołany Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) przestrzega przed ryzykiem związanym z kontraktami na różnice kursowe walut. ESMA niepokoi się o "aktywność marketingową" firm, które oferują takie usługi

INC planuje ok. 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r.

(gaming, life-science, IT). Dodatkowo mamy także własną agencję ratingową INC Rating. Oprócz 3 dużych firm ratingowych w Polsce jesteśmy jedyną firmą, którą otrzymała licencję ESMA i może oceniać zarówno firmy jak i jednostki samorządu terytorialnego na terenie całej Unii Europejskiej" - wymienił

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

rozpoczęcia działalności ratingowej przez Instytut Analiz i Ratingu jest rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Podpisana umowa otwiera drogę do rozpoczęcia tego procesu" ? czytamy w komunikacie. Zamiarem GPW, PFR i BIK jest, aby struktura

Wystartuje polska agencja ratingowa. Tym razem naprawdę

będzie pierwszy rating? Nową agencję musi jeszcze zarejestrować europejski nadzór finansowy (ESMA), co oznacza, że pierwsze ratingi mają zostać nadane w drugiej połowie przyszłego roku. Na rynku Catalyst notowane są papiery 121 emitentów korporacyjnych (spółek) o wartości prawie 70 mld zł i ponad 5 mld

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

działalności w innych obszarach, takich jak działalność na rynku OTC czy handel na własny rachunek, to w I kwartale 2019 r. sektor odnotował straty w ujęciu całościowym" - czytamy dalej. Od wprowadzenia ograniczeń transakcyjnych na rynku CFD po interwencji ESMA obroty na rynku

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

zgodnie z przepisami prawa. Ponadto zaszły istotne zmiany regulacyjne dotyczące emisji obligacji. Z kolei na rynku Forex odczuwalne były negatywne skutki wprowadzonej w 2018 r. interwencji ESMA, nawet pomimo złagodzenia jej formy w drugiej połowie 2019 r. pod postacią interwencji krajowej KNF

X-Trade Brokers miał wstępnie 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej (dla kontraktów CFD do 30:1 w przypadku głównych par walut i 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów). Pierwotnie miała być ona

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

, i to z naddatkiem, spełniają minima wyznaczone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz krajowych regulatorów. Mimo to nikt nie jest w stanie zagwarantować, że nie ziści się scenariusz, w którym ich wypłacalność będzie zagrożona. Niepewność co do rozwoju sytuacji

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do BB-, perspektywa negatywna

tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń. Idea Bank powstał na

Przegląd informacji ze spółek

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), chce w sierpniu podjąć decyzję co do dalszego postępowania, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Lipki. Według niego, podjęte przez PAR zmiany w statucie są wystarczające dla zagwarantowania niezależności ocen ratingowych, ale ESMA nie zdążyła

Będzie tylko retusz prawa o agencjach ratingowych

ESMA mógł zabronić agencjom wystawiania ratingów tym krajom, które negocjują programy naprawcze z MFW czy z eurolandem. Jako pierwsza zaproponowała to szefowa MFW Christine Lagarde. Projekt został zaatakowany jako zamach na wolność słowa i wyrażania opinii. W Komisji m.in

Przegląd prasy

: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu --GUS: Spadek liczby ludności Polski sięgnie 2,8 mln osób w ciągu 25 lat --Tchórzewski: Program 'Mój Prąd' powinien ruszyć od września --PKO BP wdrożył narzędzie

KNF wprowadza dodatkowe wymogi przy oferowaniu kontraktów CFD

. Według KNF, wprowadzenie wspomnianych powyżej dodatkowych wymagań przy oferowaniu klientom detalicznym CFD ma na celu zmniejszenie narażenia ich na znaczne straty z tytułu inwestowania we wspomniane instrumenty pochodne. W zakresie ochrony niedoświadczonych klientów KNF podzieliła argumenty ESMA, tj

Przegląd prasy

Puls Biznesu -- Kontrolowane przez CCC eobuwie.pl negocjuje zakup marki Rage Age po upadłym Próchniku --Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) odmówił wpisania Polskiej Agencji Ratingowej (PAR) na listę instytucji

Przegląd informacji ze spółek

. Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów, wynika z pierwszego badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego

Przegląd prasy

oczekuje słabszych wyników w I poł. roku ze względu na koronawirusa --KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19 --BIG InfoMonitor: 55% Polaków traci pieniądze z powodu nietrafionych zakupów

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji akcji pod względem płynności dokonuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzane zmiany stanowią drugi etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających z pakietu regulacji UE MIFID II/MIFIR

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

prawny tych izb, jako izb z "państwa trzeciego", nie byłby uznany przez ESMA za ekwiwalentny, co w konsekwencji generowałoby ryzyko prawne i wyzwania operacyjne dla uczestników rynku instrumentów pochodnych OTC - zwłaszcza objętych obowiązkiem centralnego rozliczania

Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA, że koszty te powinny być zrealizowane w I kwartale tego roku, w jednej racie. Składki na rok 2016 mogą przekroczyć 2 mld zł za 2015 roku. Szczegóły zostaną ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Konieczność uznania całej kwoty bezpośrednich kosztów z

Bruksela bierze agencje ratingowe na celownik

pomysły. Agencje ratingowe działające na europejskim rynku mają odpowiadać nie przed krajowymi regulatorami, ale bezpośrednio przed European Securities and Markets Authority (ESMA - powstająca właśnie unijna agencja ds. rynków finansowych). ESMA będzie miała prawo do przeprowadzania bieżących kontroli w

Przegląd prasy

wskaźnika capex/przychody do 11% w tym roku --Szefowa finansów grupy Cyfrowego Polsatu ocenia, że EBITDA (bez uwzględnienia Netii) w tym roku może być na podobnym poziomie r/r --Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie

Europejski nadzór finansowy po nowemu. Parlament zaklepał zmiany

Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który obejmie też agencje ratingowe. Natomiast zadaniem czwartego organu - Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) złożonej głównie z delegatów banków centralnych

Przegląd prasy

Parkiet --Ze 100 tys. do 1 mln euro wzrośnie limit na emisję publiczną akcji i obligacji bez nadzoru KNF. Firmy czekają na jeszcze wyższy limit --Trwa batalia o przyszłość rynku forex. Europejski regulator (ESMA) chce m.in. ograniczyć poziom

Pojedynek analityków na rynku forex

Rynków (ESMA). Dlaczego CFD są takie niebezpieczne? Ryzyko tkwi w wykorzystaniu dźwigni finansowej i niewielkich kwotach, od których możemy zacząć grę. Dzięki dźwigni możemy kupić kontrakt o wartości 10 tys. zł za 1 tys. zł. Jeśli wartość kontraktu wzrośnie o 10 proc., czyli o

Wiadomo, kto zarobił na akcjach KGHM. Krótka sprzedaż niewinna

nadużycie" - stwierdził Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA. Parlament Europejski przyjął w połowie listopada przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów tzw

Przegląd informacji ze spółek

- większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień, poinformował prezes spółki Dariusz Blocher. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA

Światowa gospodarka szuka odpowiedzialnych za kryzys

powstającej właśnie unijnej agencji - European Securities and Markets Authority. Gdyby się okazało, że przeprowadzają nierzetelne analizy, ESMA będzie mogła odbierać im licencję. Poza tym niektórzy politycy mówią o potrzebie utworzenia własnej, europejskiej agencji ratingowej. Za