erbud planuje

Erbud szacuje, że wykaże stratę w sprawozdaniu finans. za I półr. 2018

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - W uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Erbud oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Erbudu sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata, podała spółka. "W toku prac

Erbud ma list intencyjny ws. przejęcia 100% niemieckiej IVT Weiner + Reimann

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Erbud uzgodnił warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu, podał Erbud. Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie

Erbud miał 2,5 mld zł w portfelu na koniec 2018 r., jest spokojny o przyszłość

. Erbud w połowie zeszłego roku dokonał korekty wyniku na wszystkich kontraktach realizowanych przez grupę, na których pierwotnie planowane marże uległy obniżeniu z powodu trudnej sytuacji na rynku budowlanym. W rezultacie spółka odnotowała na 30 czerwca 2018 roku skonsolidowaną stratę netto. Jednak już

Erbud ma umowę na realizację CH Retail Park w Lesznie za 14,6 mln zł netto

ramach realizacji umowy Erbud wybuduje budynek centrum handlowego Retail Park w Lesznie wraz z zespołem parkingów. Wartość kontraktu wynosi 14,6 mln zł netto. Termin zakończenia prac jest planowany na 15 czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska

Erbud ma kontrakt z Dom Development na budynek wielorodzinny za 32,18 mln zł

Warszawie. Planowany terminy realizacji to od 06.08.2016 r. do 15.05.2018 r., podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów

Erbud może rozpocząć prace dla Vantage w Porcie Popowice we Wrocławiu

terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez zamawiającego inwestycji niedrogowej przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W budynku planowane jest 231 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało

Erbud ma umowę na rozbudowę Galerii Leszno za 14,6 mln zł netto

dodatkowe 200 miejsc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na

Erbud wybuduje salon Mercedesa we Wrocławiu za 32,4 mln zł

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. ?Termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada 2016 roku. Inwestorem jest

Erbud przejmuje niemiecką spółkę IVT za 8,5 mln euro

poza Polską do ponad 20%. Dotychczasowi udziałowcy i równocześnie członkowie zarządu IVT, którym spółka zawdzięcza swój sukces, mają nasze pełne zaufanie, dlatego też planujemy skoncentrować się na jej ewolucyjnym rozwoju. Warto też dodać, że po przejęciu IVT w Grupie Erbud zatrudnionych będzie ponad

Portfel zamówień Erbudu wynosił ponad 2,03 mld zł na koniec I kw. br.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 031 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 351 mln przypadało na rok 2017, podała spółka. Posiadany portfel dzielił się następująco: 1 568 mln zł (kubaturowy kraj

Erbud wybuduje Castoramę w Cieszynie za 22 mln zł netto

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na budowę obiektu handlowo-wystawienniczo-usługowego Castorama w Cieszynie za 22 mln zł netto, podała spółka. "Termin zakończenia prac planowany jest na 15 sierpnia 2015 roku. Inwestorem jest

Spółka Vantage Dev. i Rank Progress zleciła Erbudowi prace za 104 mln zł netto

mln zł netto, podały spółki. "Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań

Erbud podpisał porozumienie naukowo-techniczne z Politechniką Warszawską

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał porozumienie z Politechniką Warszawską, które zakłada wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni, a także wieloletniego praktycznego doświadczenia spółki Erbud we współpracy naukowo-dydaktycznej, podała spółka

Erbud ma umowę na budowę marketu Leroy Merlin we Wrocławiu za 31 mln zł netto

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na budowę marketu budowlanego typu Dom i Ogród dla Leroy Merlin we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 31,38 mln zł netto, podała spółka. "Termin zakończenia prac planowany jest na 29 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. Konsorcjum złożone z Erbudu i jego spółki zależnej Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku

Zysk netto Erbudu spadł r/r do 0,33 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Erbud odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,94

Spółka zal. Erbudu zbuduje farmy fotowoltaiczne dla Modus Energy za 25,7 mln zł

. "Termin zakończenia ostatniego zlecenia przypada na dzień 1 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. Modus Energy informował ISBnews, że planuje uruchomić w Polsce elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 MW do końca 2018 r., a do końca maja 2019

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020, podała spółka. Enea i Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w

Przegląd prasy

dziennie --mBank przekazał 0,5 mln zł darowizny na Fundusz Interwencyjny WOŚP --Polscy naukowcy stworzyli aplikację z mapą skali ryzyka zakażenia koronawirusem --Robyg sprzedał 588 lokali, planuje uznać w przychodach 420 w I

Erbud ma portfel zamówień wartości 1,55 mld zł, w 2015 r. zrealizuje 1,35 mld zł

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Grupa Erbud rozpoczęła 2015 rok z portfelem zleceń o wartości ok. 1,55 mld zł, a na ten rok zaplanowała realizację kontraktów o wartości 1,35 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Zarząd nie wyklucza kolejnych przejęć w

Przegląd informacji ze spółek

aktywów państwowych Jacek Sasin. Kwestią do uzgodnienia jest jedynie rodzaj paliwa. Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza

Przegląd informacji ze spółek

. Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW

Przegląd prasy

. Dziennik Gazeta Prawna --Samorządy planują na nowy rok szkolny zwiększanie liczebności klas i zmniejszanie liczby etatów dla nauczycieli wskutek zaniżonej subwencji oświatowej Puls Biznesu --Pulsakowski z PwC: W tym roku

Zysk netto Erbudu z dział. kont. wzrósł r/r do 35,27 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Erbud odnotował 35,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 23,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej

Przegląd prasy

--PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r. --Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu --Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD --Kino Polska TV widzi

Przegląd prasy

Polsce -- Drogowa bomba tyka - podwykonawcy nie dostają pieniędzy, inwestycje czekają poważne opóźnienia --Drożyzna wypycha imigrantów z Irlandii - aż połowa Polaków planuje wyjazd --MPiT chce, aby w 2021 r. na badania i

Przegląd prasy

Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy --Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego --Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieli --Stopa

Przegląd informacji ze spółek

BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z terminami dostawy między styczniem a wrześniem 2020 r., o łącznej wartości 4 536 000 zł, podała spółka. Erbud Operations - spółka w 100% zależna od Erbudu - podpisała umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na remont generalny i

Erbud oczekuje jednocyfrowych wzrostów przychodów i zysków w całym 2016 r.

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - W oparciu o perspektywy dla branży oraz bieżący portfel zleceń Erbud oczekuje w 2016 r. jednocyfrowego wzrostu przychodów i zysków, podała spółka. Na koniec marca br. Grupa miała portfel zamówień o wartości ok. 1,3 mld zł (1,54 mld zł rok

Przegląd informacji ze spółek

Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. Stelmet odnotował

Przegląd informacji ze spółek

Bloober Team. Premiera gry "Frontline Zed" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 6 sierpnia br., podał Forever Entertainment. Erbud zakończył skup akcji własnych, realizowany w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert

Przegląd prasy

'Biznes w Genach' odbędzie się na GPW 17 września --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,7 mld zł --Morawiecki nie wyklucza podwyżki płacy minimalnej do powyżej 2450 zł w 2020 r. --PKN Orlen i PGE nie planują

Przeglad informacji ze spółek

Selvita - w celu realizacji strategii w okresie 2020-2023 - planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł. Spółka częśc wydatków sfinansuje ze środków własnych i kredytów, planuje także pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji, stanowiących do 15% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 075,5 mln zł. Amica planuje na wrzesień tego roku otwarcie magazynu wysokiego składowania w fabryce kuchni we Wronkach, poinformowała spółka. Best odnotował 23,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

;Destropolis World" i planuje jej wydanie na platformie Switch na przełomie 2020/2021 r., podała spółka. QubicGames planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r., w tym pierwszych gier z serii BIT.TRIP, poinformował prezes Jakub Pieczykolan

Przegląd prasy

--POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wzrosło o 4% r/r w I-III kw. 2019 r. --Emilewicz: Nie będzie rekompensat wzrostu cen energii w 2020 r. --Erbud: J. Leczkowski powołany do zarządu, D. Grzeszczak będzie prezesem --PKP IC ma

PMR oczekuje wzrostów w budownictwie przemysłowo-magazynowym w l. 2017-2019

firmy: Skanska, Budimex, Warbud, Hochtief, Porr i Erbud. Według analityków PMR, w 2017 r., dzięki planowanemu zakończeniu kilku dużych obiektów handlowych w największych miastach Polski, wartość produkcji budowlanej w segmencie budynków handlowo-usługowych może po raz pierwszy

Przegląd prasy

łącznej wartości 1,5 mln USD --BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł --Erbud: Józef Zubelewicz rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję w zarządzie --PFR, MC i operatorzy mają porozumienie ws

Przegląd informacji ze spółek

spółka złożyła również zaktualizowany prospekt. Grupa Lotos podpisała z gminą miejską Tczew list intencyjny zakładający realizację dostaw wodoru do napędu autobusów, które miasto planuje wprowadzić do obsługi komunikacji miejskiej, podała spółka. To jedno z działań koncernu

Erbud wykona dla spółki Capital Parku park handlowy Vis Vis w Warszawie

. Otwarcie streetmall Vis ? Vis planowane jest w III kwartale 2018 r. "Obecnie klienci oczekują od centrum handlowego nie tylko bogatej oferty handlowej ale też możliwości odpoczynku, relaksu i dodatkowych udogodnień. Musi to być miejsce klimatyczne, z charakterem. Taki

Przegląd prasy

--GPW planuje powołanie elektronicznej Platformy Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi --Czescy przewoźnicy starają się o pozwolenie na komercyjne kursy pociągami po naszym kraju Gazeta Wyborcza --Emilewicz ma w styczniu

Przegląd informacji ze spółek

Erbud jako partner konsorcjum z PBDI l(iderem konsorcjum) i Electrum zawarł z Windfarm Polska II umowę o wartości 41,35 mln zł na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice, podał Erbud

Erbud rozpocznie budowę Placu Vogla w Warszawie dla Ghelamco w marcu

Warszawa. 24.02.2015 (ISBnews) - Ghelamco przekazało teren inwestycji handlowej Plac Vogla w Warszawie generalnemu wykonawcy - spółce Erbud, podało Ghelamco. Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na marzec, a zakończenie na koniec III kwartału tego roku

Przegląd prasy

. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego --ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace --KE

PGE GiEK ma 11 ofert na wykonanie instalacji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków

wykonawcą planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2018 roku i ma polegać na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez

Przegląd informacji ze spółek

2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Erbud podpisze 24 lipca z Morskim Centrum Nauki im. Profesora Jerzego Stelmacha umowę na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie za 91,35 mln zł brutto (74,27 mln zł netto), podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

) planuje pozyskanie koncesji i uruchomienie kolejnej kopalni siarki na złożu Rudniki, gdzie pracę znajdzie ok. 100 mieszkańców gminy Połaniec, poinformował prezes Trajan Szuladziński. Zapowiedział, że jeszcze w październiku rozpocznie się II faza konsultacji społecznych obejmujących m.in. problemy zakupu

Przegląd informacji ze spółek

spółka. GWI Bauunternehmung, spółka zależna Erbudu, podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto (26,52 mln zł netto) na budowę budynku administracyjnego w Biesenthal, podał Erbud. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje

Przegląd prasy

: Komisja Finansów Publ. zajmie się projektem nowelizacji budżetu we IX --KPRM: Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Transformacji --Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł --POPiHN

Przegląd informacji ze spółek

. Erbud podpisał umowę z Bouygues Immobilier Polska na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to 23,3 mln zł netto. Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji

Przegląd prasy

220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. --Stelmet odnotował wstępnie 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec

Przegląd prasy

. Puls Biznesu -- Spółka PolTREG, która zakończyła drugą fazę badań klinicznych nowej terapii cukrzycy, planuje debiut na GPW w I poł. 2021 r. --Największy jak dotąd emitent na platformie Beesfund - Salad Story zmienia strategię po lockdownie

Przegląd informacji ze spółek

2018 r.) wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wawel odnotował 30,45 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 34,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Erbud podpisał umowę na roboty

Dom Development wprowadził do sprzedaży Osiedle Przyjaciół na Bemowie

, modernistycznej bryle. Utrzymane będą w jasnej kolorystyce z prostokątnymi elementami ciemno- i jasnobrązowych pasów. (?) Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to koniec IV kw. 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Osiedle zlokalizowane jest u zbiegu planowanego odcinka

Przegląd informacji ze spółek

Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu to 31,9 mln zł netto. Spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - GPW Ventures, oraz Krajowy

Przegląd prasy

sieci sklepów abc, DHL Parcel operatorem --IMS planuje akwizycje spółek za granicą, rozważa pozyskanie inwestora --MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o

Przegląd prasy

Polsce powinno być mniej Puls Biznesu --Uniqa planuje zamknięcie transakcji przejęcia spółek AXA w czwartym kwartale, po uzyskaniu zgód regulatorów ISBnews --Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i członka zarządu Enter Air Grzegorza Polanieckiego dla ISBnews. Play rozszerzył ofertę w ramach uruchomionego pod koniec ub.r

Przegląd informacji ze spółek

Concorrencia) wydał zgodę na przejęcie przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) kontroli nad spółką Stemlab, podał PBKM. Erbud otrzymał od spółki zależnej Vantage Development nakaz rozpoczęcia robót budowlanych przy III etapie inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we

Fortum zakończyło budowę nowej ciepłowni w Bytomiu za 50 mln zł

ciepłownia powstała na terenie istniejącej elektrociepłowni w Miechowicach. W pełni zautomatyzowana jednostka została wyposażona w nowoczesny kocioł wodno-rusztowy, komin o wysokości 60 m oraz ponadstumetrowy most nawęglania. Generalnym wykonawcą prac budowlanych był Erbud

Przegląd prasy

: Kongeneracja rozbudowuje sieć ciepłowniczą we Wrocławiu za ponad 11 mln zł --BNP Paribas/ Arval: Ok. 25% firm planuje rozbudowę flot samochodowych --PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów. Erbud ocenia, że prace na wstrzymanych budowach w Belgii będzie można nadrobić latem, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak

Przegląd prasy

przedsiębiorców od przeszło trzech lat --Rządowi urzędnicy zaakceptowali większość uwag przedsiębiorców, dotyczących określania taryf za wodę i ścieki. Oprócz najważniejszej ISBnews --Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję do 150

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję do 150 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Energi zgodzili się na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator, poinformowała spółka

Przegląd prasy

--PKN Orlen wyda w tym roku na inwestycje w poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu mniej niż planowane 0,8 mld zł Dziennik Gazeta Prawna --Na dopłaty do czynszów w ramach Mieszkania+ wydano na razie niecałe 25 mln zł, mimo że w ustawie zakładano, że

Przegląd informacji ze spółek

roku w Europie i będzie zachęcać Menarini do tego, by jego część przeprowadzić w Polsce. Erbud otrzymał informację o wznowieniu robót budowlanych na rynku belgijskim - stanie się to w poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r., podała spółka. Lotos Asfalt

Przegląd prasy

--Największą ofertę dla polskich podróżnych będą miały latem 2018 r. linie niskokosztowe, zwłaszcza Wizz Air i Ryanair; to oznacza, że polecimy relatywnie tanio --Samorządy planują astronomiczne inwestycje na ok. 68 mld zł; pieniądze trafią głównie na transport, komunikację miejską i

Przegląd informacji ze spółek

elektrowni fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power na łączną kwotę 5,35 mln zł netto, podał Erbud. Bloober Team szykuje "ostre" uderzenie marketingowe i promocyjne gry "Blair Witch" na targach Gamescom i PAX Prime i liczy na

Erbud liczy na spalarnie odpadów i energetykę

W pierwszym półroczu Erbud zanotował na poziomie skonsolidowanym 684,5 mln zł przychodów i 28,6 mln zł straty netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 524,2 mln zł przychodów i 19,3 mln zł zysku netto. Na negatywne wyniki miały przede wszystkim wpływ

Przegląd informacji ze spółek

oraz płatnych rezerwacji wyniosła 332 sztuki w II kwartale 2018 r. wobec 449 sztuk rok wcześniej, podała spółka. Atal rozpoczął sprzedaż 199 mieszkań i 13 lokali usługowych w II etapie inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi, poinformowała spółka. Planowany termin

Przegląd informacji ze spółek

", podały firmy. Getin Noble Bank (GNB) planuje optymalizację struktury zatrudnienia oraz dalszy wzrost efektywności procesów biznesowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji bank zredukuje zatrudnienie o nie więcej niż 250 osób do czerwca 2020 r., podał GNB

Przegląd informacji ze spółek

. Danwood Holding chce utrzymać tempo wzrostu sprzedaży i przekazań domów w ciągu najbliższych kilku lat, poinformował prezes Jarosław Jurak. W związku z tym, spółka planuje zwiększanie mocy produkcyjnych i otwarcie w przyszłym roku nowej hali. Maxima Grupe przedłużyła termin

Portfel zamówień Erbudu wynosił 1,54 mld zł na koniec marca tego roku

wartości ok. 1,54 mld zł. Po I kw. br. skonsolidowane przychody wyniosły 336,2 mln zł. Do przerobienia w br. jest już zaplanowane kolejne 1,12 mld zł. Grupa planuje dalszy wzrost portfela zleceń, z czego część z pozyskiwanych projektów powinna być realizowana w br. W oparciu o bieżący portfel zleceń zarząd

Przegląd informacji ze spółek

na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Towaga: Among Shadows" na platformie Nintendo Switch na 25 czerwca, podała spółka. Enea planuje zrealizować 2 768 mln

Przegląd prasy

, 25,53 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --ES-System planuje capex na 8 mln zł w 2019 r. --Selvita miała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2018 r. --ES-System miał 0,82 mln zł straty netto, 0,92 mln zł EBITDA w IV

Przegląd informacji ze spółek

Erbud zawarł z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo Budynku A wchodzącego w skład Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego/Dębinki w Gdańsku, podał Erbud. Wartość kontraktu to 152,46 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

wynosi 66,08 mln zł brutto. Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie osiedla Lokum Siesta w Krakowie, podała spółka. Spółka rozpoczęła przekazywanie lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 2018 r., podała spółka. Erbud ocenia, że nie ma

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza ZUE powołała zarząd z Wiesławem Nowakiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka. Premiera gry "Children of Morta", której producentem jest amerykańsko-irańskie studio Dead Mage, planowana jest w III kwartale 2019 roku

Przegląd informacji ze spółek

;Budynek Pensjonatu" Warszawa ul. Suwak 13 o wartości 33,35 mln zł netto, podał Erbud. Play ocenia, że niedawno uruchomiona usługa telewizyjna Play Now TV i planowane nowe oferty mobilne będą wspierać generowane przychody, poinformował prezes P4 Jean Marc Harion. W

Przegląd informacji ze spółek

, leasingu i HR, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems (Asseco DS) Artur Miękina. Mimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, PKN Orlen obecnie nie planuje ograniczać planów produkcji

Przegląd informacji ze spółek

. Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i planuje podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec. Zmianie rynków notowań Photon Energy na rynki główne giełd w Warszawie i

Przegląd prasy

planują na nowy rok szkolny mniej zajęć dodatkowych i nadgodzin dla nauczycieli, większe klasy --Elektrownie przestały zamawiać węgiel, bo same jeszcze przed epidemią zgromadziły pokaźne zapasy ISBnews --Akcjonariusze Ulma

Przegląd informacji ze spółek

Gmbh - spółki zależnej w 85% od Erbudu - i Engie Deutschland GmbH podpisało umowę na przebudowę kompleksu biurowo-handlowego Rolandstraße 44 w Düsseldorfie za 16,15 mln euro netto (71,18 mln zł netto). Na GWI przypada 8,72 mln euro netto (38,43 mln zł netto), podał Erbud

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Przegląd prasy

uprawnionych do wydawania ocen wiarygodności kredytowej. W praktyce uniemożliwia to prowadzenie działalności, jaką planował PAR -- Alior Bank o stratę aż 140 mln zł obwinia nie tylko władze Zakładów Mięsnych Henryk Kania, ale też swoich pracowników, m.in. Wojciecha Olejniczaka

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Planowane przez Pfizer połączenie wydzielonego podmiotu z jego grupy - Upjohn - ze spółką Mylan nie ma wpływu na codzienną współpracę zespołów Mabion i Mylan w zakresie rejestracji leku MabionCD20 na rynku europejskim, podał Mabion

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu wypłatę dywidendy, podała spółka. Rekomendacja ma obejmować kwotę min. 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier, a po wypłacie

Przegląd prasy

planujemy w I kw. 2020 r. --Prezes GPW: Mała liczba IPO to sytuacja przejściowa Puls Biznesu --Komisja Europejska zamroziła prace nad ustawą antylichwiarską do 30 września --Skoro 60% dzieci będzie

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce określiła cele budżetowe programu motywacyjnego na 2019 rok, podała spółka. Erbud podpisał umowę na wykonanie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem przy ul. Milczańskiej w Poznaniu za

Przegląd prasy

poł. 2018 r. wobec 34,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Erbud podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 41,9 mln zł netto, polegające na realizacji budynku handlowo ? usługowego z garażem podziemnym i drogą dojazdową w Krakowie przy ul

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,1% na zamknięciu w piątek --Erbud wybuduje budynek w Bydgoszczy dla Nordic Astrum za min. 50,25 mln zł --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 30 VI o 0,13 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze PHN

Przegląd informacji ze spółek

Play planuje utrzymać poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w kolejnym roku, wynika z prezentacji spółki. Play odnotował 142,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 149,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje z okresu 16-20marca 2015 r. Enea planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w tym roku Enea

Przegląd prasy

zamówień Grupy Erbud wynosił 2,46 mld zł na koniec IX, wzrost o 16% r/r --ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. --FO Dębica miała 23,88 mln zł zysku netto, 28,15 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 --Impel miał

Przegląd informacji ze spółek

umorzenia i następnie obniżenie kapitału zakładowego, podał Erbud. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako zdecydowało o dalszym istnieniu spółki, wynika z przyjętych uchwał. Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka. Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną i planuje jej udostępnienie także dla

Przegląd prasy

TFI negocjuje przejęcie 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion --Ergis wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW z dniem 21 lipca --Tomasz Galas zrezygnował z funkcji członka zarządu ATM od 31 sierpnia --Erbud