energochłonność pkb w polsce

Bitwa o KPO dopiero się zaczyna. Zostają trzy pytania o pieniądze z KPO

Część rządu dwoi się i troi, żeby dostać pieniądze z KPO. Inna część rządu chce te pieniądze zablokować. W istocie walka o 160 mld zł dopiero się zaczyna, a każdy kolejny kamień milowy oznacza darcie kotów z Solidarną Polską.

Dekarbonizacja przemysłu. Trzeba inwestować w czyste technologie

Dekarbonizacja przemysłu. Trzeba inwestować w czyste technologie

, przekazywanych Polsce w ramach tego systemu nieodpłatnie, na cele związane z transformacją energetyczną. Naukowiec podkreśla, że przemysł niewiele może zrobić z faktem, że jest zasilany „brudną" energią, choć jakieś pole do manewru jest: – Przemysł może zmniejszać energochłonność swojej

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

przyznają, że polska gospodarka rozwijała się dotychczas w szybkim tempie, odrabiając zapóźnienie wobec krajów Europy Zachodniej. Od wejścia do UE do 2015 r. dystans pomiędzy Polską a średnią unijną mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 20 punktów procentowych. Ale perspektywy nie

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Polska dzisiaj nie jest wystarczająco innowacyjna. Chociaż wydajność pracy rosła do tej pory w szybkim tempie, m.in. dzięki absorpcji technologii z Zachodu, rosnącej jakości kapitału ludzkiego i innowacyjności przedsiębiorstw opartej na zmianach nietechnologicznych, tempo

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

: - wzrost efektywności energetycznej o 20% i obniżenie energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu UE15 z 2005 roku, - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii do poziomu 20% i osiągnięcie celu 50% redukcji emisji CO2

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

. (ten ostatni cel jest niewiążący). Ale Komisja Europejska chce iść dalej - przedstawiła niedawno dokument nazwany "mapą drogową" gospodarki niskowęglowej. Przewiduje on obniżenie emisji CO2 do 2050 r. o 80 proc. W Polsce odzywa się coraz więcej głosów, że unijna polityka staje się

Czy klimat się zmienia i czy człowiek jest tego przyczyną?

bezwzględnych cięć w redukcji emisji nie zrobią. A jedynie ograniczą "energochłonność" swojej gospodarki w przeliczeniu na każdą jednostkę wytworzonego PKB. Chiny o 45 proc., a Indie - o 20-25 proc. Czy w Kopenhadze wydarzył się przełom? Nie