energochłonność pkb w polsce

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

"Plan Morawieckiego" zapowiada zmiany dotychczasowej polityki gospodarczej, a jednocześnie prognozuje spadek dynamiki. To niejedyna wewnętrzna sprzeczność tego dokumentu.

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Polska dzisiaj nie jest wystarczająco innowacyjna. Chociaż wydajność pracy rosła do tej pory w szybkim tempie, m.in. dzięki absorpcji technologii z Zachodu, rosnącej jakości kapitału ludzkiego i innowacyjności przedsiębiorstw opartej na zmianach nietechnologicznych, tempo

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

: - wzrost efektywności energetycznej o 20% i obniżenie energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu UE15 z 2005 roku, - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii do poziomu 20% i osiągnięcie celu 50% redukcji emisji CO2

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

. (ten ostatni cel jest niewiążący). Ale Komisja Europejska chce iść dalej - przedstawiła niedawno dokument nazwany "mapą drogową" gospodarki niskowęglowej. Przewiduje on obniżenie emisji CO2 do 2050 r. o 80 proc. W Polsce odzywa się coraz więcej głosów, że unijna polityka staje się

Czy klimat się zmienia i czy człowiek jest tego przyczyną?

bezwzględnych cięć w redukcji emisji nie zrobią. A jedynie ograniczą "energochłonność" swojej gospodarki w przeliczeniu na każdą jednostkę wytworzonego PKB. Chiny o 45 proc., a Indie - o 20-25 proc. Czy w Kopenhadze wydarzył się przełom? Nie