emmerson capital

Przegląd prasy

--Prezes Reino Capital: W przypadku nieruchomości biurowych i logistycznych wpływ pandemii powinien być istotnie mniejszy niż na rynku obiektów handlowych czy hoteli --Przestoje produkcyjne kluczowych odbiorców w krótkim terminie spowodują problemy polskich producentów części

Przegląd prasy

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Emmerson: Hossa na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze, ale 2018 r. przyniesie zmianę trendu

Przegląd informacji ze spółek

właścicielem 40% udziałów w grupie Water Holding, podała Kofola. WDM Inwestycje - spółka zależna Domu Maklerskiego WDM - zawarł z Astoria Capital umowę nabycia 9,83 mln akcji Grupy Emmerson za 9,33 mln zł, podał DM WDM. Mercor odnotował 7,14 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Ocular Sciences (wcześniej Emmerson Wierzytelności Hipoteczne) obejmujące m.in. zmianę firmy oraz podniesienie kapitału, podała spółka. Tym samym zakończyła się transakcja odwrotnego przejęcia spółki EWH przez Milestone Ophthalmic. Centrum handlowe Vis ? Vis w Radomiu jest w

Przegląd informacji ze spółek

akcji spółki, stanowiących 1,48% kapitału zakładowego i głosów i w efekcie posiada 6,57 mln akcji BBI Development, stanowiących 6,28% kapitału i głosów, podała spółka. Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w takcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) zawarł finalną umowę

Praga-Północ i Targówek - dzielnice odkrywane przez firmy deweloperskie

Praga-Północ i Targówek - dzielnice odkrywane przez firmy deweloperskie

Jarosław Skoczeń z firmy Emmerson. Największym osiedlem planowanym na Pradze-Północ jest to, które firma Mennica Polska planuje zbudować na 27 hektarach przy ul. Jagiellońskiej, na miejscu dawnego toru treningowego FSO. Według wstępnych przymiarek mogłoby tam powstać nawet 2 tys